Salderingssubsidie afschaffen | Ecobouwers.be

U bent hier

Salderingssubsidie afschaffen

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Ingir
27/10/2014 - 09:44

Elders heb ik al aangegeven dat ik vind dat alle subsidies/premies voor zogenaamd duurzame maatregelen afgeschaft zouden moeten worden omdat subsidies onrendabele maatregelen bevoordelen ten koste van rendabele maatregelen. Ter vervanging zou het gebruik van koolstoffen (aardgas, stookolie) en drinkwater extra belast moeten worden om zuinig gebruik te stimuleren.

 

Subsidiëring heeft allerlei negatieve effecten:

- kosten van duurzame maatregelen worden onnodig hoog

- schuldenberg overheid groeit (verschuiving kosten naar volgende generaties)

- ontwikkeling van efficiënte maatregelen wordt afgeremd

- compensatiegedrag doet het milieuvoordeel teniet

 

Als voorbeeld wil ik hier de salderingssubsidie toelichten omdat maar weinig mensen bekend zijn met deze subsidie. Salderingssubsidie is geen echte subsidie die door de overheid is ingesteld om het gebruik van eigen stroomopwekking te stimuleren maar het gevolg van de toevalligheid dat draaischijfmeters (Ferrarismeters) KUNNEN terugdraaien. Die meters zijn destijds aboluut niet ontworpen om te kunnen terugdraaien, van netinjectie door particulieren was gewoon geen sprake.

 

Salderingssubsidie is het verschil tussen het volle stroomtarief (inclusief leveringskosten, netwerkkosten, energiebelasting en BTW) en de werkelijke waarde van netgeïnjecteerde stroom. In de zomer is die waarde vrijwel nihil en daarmee de subsidie maximaal. Met een draaischijfmeter wordt altijd automatisch gesaldeerd waardoor de overheid ongevraagd en onbedoeld grote hoeveelheden subsidie verstrekt aan particulieren en bedrijven die stroom op het net bufferen. 

 

Ik pleit daarom voor het verplicht vervangen van draaischijfmeters door meters met een dubbel telwerk waarmee zowel netstroomverbruik en netinjectie afzonderlijk geregistreerd worden zodat een einde gemaakt wordt aan de huidige praktijk van automatisch salderen achter de meter. Deze verplichting is alleen noodzakelijk voor aansluitingen die stroom op het net willen injecteren, het is dan ook niet nodig alle meters te vervangen maar alleen in geval van opgesteld vermogen aan eigen opwekking. Dat kan zijn met zonnepanelen maar ook met bijvoorbeeld HRE-ketels (micro-WKK) en kleine windmolens.

 

Het afschaffen van salderingssubsidie en het vergoeden van de reële waarde heeft veel voordelen:

- zonder salderen is het weinig aantrekkelijk om overtollige eigen opgewekte stroom op het net te injecteren waardoor men gestimuleerd wordt om niet meer vermogen op te stellen dan met direct verbruik benut kan worden

- het netwerk wordt niet langer belast met grote hoeveelheden waardeloze zomerstroom

- voor de energiebedrijven/overheid valt de last weg om stroom ongewild te subsidiëren en om aanpassingen aan het net te doen

- met gelijktijdige verhoging van het stroomtarief boven een basisverbruik blijft de stimulans om eigen stroom op te wekken bestaan.

 

Uiteraard zijn er ook nadelen aan afschaffing salderingssubsidie:

- bestaand opgesteld vermogen is vaak afgestemd op de salderingssubsidie waardoor deze installaties onrendabel worden. Hiermee kan rekening gehouden worden door de meters te vervangen en een overgangsperiode in te stellen voor bestaande installatie d.m.v. administratieve saldering. Hierbij wordt de saldering in enkele jaren afgebouwd tot nul zodat bestaande installaties nog terugverdiend kunnen worden. De overgangsperiode (bijv. maximaal 8 jaar) kan beperkt worden voor oudere installaties die zichzelf al terugverdiend hebben.

- bedrijven die zich hebben toegelegd op de plaatsing van eigen opwekking zullen een flinke omzetdaling zien, het aantal installaties en het opgestelde vermogen zal afnemen. Dergelijke bedrijven zouden geholpen kunnen worden door het plaatsen van vervangende stroommeters.

179 Reacties

Reacties

afbeelding van charel
27/10/2014 - 12:58

Een mogelijk nadeel is dat het daardoor minder interessant wordt voor de kleine man om verder en meer ite investeren in opwekking van duurzame energie.

De aanmoedigingen om te inversteren in groene energie waren dan misschien te ondoordacht en overdreven, men mag nu ook niet in het andere uiterste vervallen.

De uiteindelijke bedoeling is om van fossiel af te raken, om dus meer groene energie op te wekken, niet minder.

afbeelding van Ingir
27/10/2014 - 14:40

Er zijn meer mogelijkheden om het doel fossielvrij te bereiken dan hernieuwbare opwekking. Zolang geen goede opslagmogelijkheden voorhanden zijn is het ook niet gunstig om hierin te investeren. Het is dan ook niet erg om de investeringen in hernieuwbare energie voorlopig te beperken tot die opslagmogelijkheden wel beschikbaar zijn en ondertussen de mogelijkheden om energieverspilling te bestrijden ten volle te benutten. Zoals bekend zijn energiebesparingsmaatregelen veel efficiënter qua reductie van fossiele opwekking, we kunnen daar jaren mee vooruit zonder echte noodzaak te hebben aan hernieuwbare opwekking.

 

De Trias Energetica geeft ook aan dat het zinvoller is om eerst energiebesparing ten volle door te voeren en pas daarna in te zetten op hernieuwbare energie. De tijd die we daar mee winnen kan goed besteed worden aan het ontwikkelen van opslagmogelijkheden zodat later grootschalige hernieuwbare opwekking beter benut kan worden.

 

Dat wil volgens mij nog niet zeggen dat zonnepanelen niet langer interessant zijn voor huishoudens. De snel stijgende netstroomprijs en dalen Wp-prijs maken het aantrekkelijker om netstroom te vermijden. Vergeet niet dat in mijn voorstel de netvergoeding kan komen te vervallen om dat netinjectie niet langer rendabel is.

 

Ik zie het volgende model voor me:

- gemiddeld huishoudelijk stroomverbruik 3.600 kWh voor een gezin van 3 personen

- gereduceerd stroomtarief van € 0,15 voor de eerste 1.000 kWh per huishouden en 500 kWh per bewoner per jaar, hier dus 2.500 kWh en een verhoogd tarief van € 0,30 voor hogere verbruiken

- voor dit huishouden dat nu 3.500 x 0,22 = € 770 per jaar betaald en dan 2.500 x 0,15 + 1.100 x 0,40 = € 815 (6% verhogng in plaats van de voorgestelde 30%)

- er is nu een sterke financiële prikkel om het stroomverbruik te beperken tot maximaal 2.500 kWh per jaar

- die beperking kan gerealiseerd worden door zuinig met stroom om te springen, vooral interessant voor huishoudens die weinig middelen hebben om investeringen te doen

- voor meer draagkrachtige huishoudens zijn zonnepanelen nog steeds interessant, hier bijvoorbeeld om zonnestroom zoveel mogelijk (50%) direct te verbruiken door een niet te grote PV-installatie te plaatsen, bijvoorbeeld 750 Wp (directe verbruik 320 kWh  bespaart € 128 per jaar met investering € 900) met een TVT van 7-8 jaar. Méér PV plaatsen verhoogt de netinjectie waar vrijwel geen vergoeding tegenover staat.

 

De winst zit in de combinatie van verlaging van het stroomverbruik en (beperkt) gebruik van hernieuwbare opwekking. Zodra opslagcapaciteiten beschikbaar komen worden de zonnepanelen vanzelf interessanter omdat een hoger percentage zelf benut kan worden.

 

 

afbeelding van jef-14
27/10/2014 - 14:58

Ingir,

 

De opeenvolgende ministers blijven maar hameren dat het nog steeds intressant is om te investeren in zonnepanelen maar blijkbaar zien de investeerders het anders er wordt nog nauwelijks geinvesteerd met als gevolg dat we de doelstellingen voor 2020 en zeker die voor 2030 niet zullen halen. Zonder subsidies en met een dreigende herinvoering van de netvergoeding zal dit niet veranderen. Stroom op het net zetten zonder subsidie is stroom verkopen met verlies ( niets krijgen en toch een vergoeding moeten betalen = negatief ) waarom zou je het dan doen ???

Inderdaad rustig wachten tot je het overschot kunt bufferen en los koppelen van het net..... Hoe Europa en zeker België zo ooit haar eigen doelstellingen zal halen is en blijft een politieke keuze en die keuze hoeft de investeerder van zonneenergie niet te betalen .

afbeelding van stefan-14
30/10/2014 - 12:33

ik ben het 100% eens met Jef, hoe wil Vl, B, EU, ... zijn doelstellingen halen als er niets veranderd?

echt vervuilende zaken zoals dieselwagens, files, ... wil men ook al niet aanpassken

volgens mij is een (minimum aan) subisdies trouwens wel goed voor de enconomie, denken jullie echt dat er windmolens, PV, ... zouden komen zonder dat er nieuwe jobs bij betrokken zijn?

de subsidies moeten wel goed doorgerekend worden op voorhand (en niet zoals bij Freya !)

ik ben ook van mening als de overheid subsidies geft dat ze deze wel zelf moet financieren en niet zoals met de GSC de hete appel doorschuiven naar DNB die ze op hun beurt aan alle klanten gaat doorschuiven !

 

afbeelding van charel
27/10/2014 - 15:08

Ik zou niet wachten op een technologie die misschien nooit optimaal kan zijn. Men kan ook een netwerk van duurzame energie uitbouwen zonder dat opslag daarbij nodig is.

 

 

afbeelding van Ingir
27/10/2014 - 17:51

*** Men kan ook een netwerk van duurzame energie uitbouwen zonder dat opslag daarbij nodig is.
 

Dat heb ik inderdaad al eens voorgerekend, met alle aansluitingen een zodanig aantal zonnepanelen dat ongeveer 25% van het jaarlijkse stroomverbruik wordt afgedekt. Dat valt prima samen met gelijktijdige afschaffing saldering en tariefdifferentiatie (15-40 eurocent/kWh). Zo blijven zonnepanelen interessant terwijl ook energiebesparing gestimuleerd wordt. Het beste van beide...

 

*** Zonder subsidies en met een dreigende herinvoering van de netvergoeding zal dit niet veranderen. Stroom op het net zetten zonder subsidie is stroom verkopen met verlies ( niets krijgen en toch een vergoeding moeten betalen = negatief ) waarom zou je het dan doen ???

 

Mijn voorstel houdt in dat subsidies (inclusief salderen) afgeschaft worden maar dat er dan ook GEEN netvergoeding gevraagd wordt. Die is namelijk niet nodig als salderen afgeschaft is. Het is dus "niets krijgen en ook geen vergoeding moeten betalen = neutraal"... Desondanks kan het gebruik van zonnepanelen wel gestimuleerd worden dankzij hoge netstroomprijs en lage Wp-prijs.

afbeelding van charel
27/10/2014 - 19:18

Ik ben niet mee Ingir.

Dat zou dan betekenen dat iemand die bijvoorbeeld 3000 kWh per jaar groene energie opwekt (ter grootte van het eigen verbruik),  hiervan zelf maar 1000 kWh krijgt en dat hij de rest gratis moet afstaan aan de leverancier die dat deel dan vervolgens duur verkoopt aan zijn andere klanten. Om dan later uw tekort van 2000 kWh terug te leveren voor aan een dure netprijs.

Voor degenen die al de inverstering hebben gedaan zou dat pure diefstal zijn, en voor degenen die nog een investering wilden doen zal dat betekenen dat ze helemaal afhaken.

 

afbeelding van Ingir
27/10/2014 - 22:49
Ik ben niet mee Ingir. Dat zou dan betekenen dat iemand die bijvoorbeeld 3000 kWh per jaar groene energie opwekt (ter grootte van het eigen verbruik),  hiervan zelf maar 1000 kWh krijgt en dat hij de rest gratis moet afstaan aan de leverancier die dat deel dan vervolgens duur verkoopt aan zijn andere klanten. Om dan later uw tekort van 2000 kWh terug te leveren voor aan een dure netprijs. Voor degenen die al de inverstering hebben gedaan zou dat pure diefstal zijn, en voor degenen die nog een investering wilden doen zal dat betekenen dat ze helemaal afhaken.

 

Die conclusie is terecht als je redeneert vanuit de huidige (problematische) praktijk. Iemand die 3.000 kWh stroom verbruik had sowieso niet moeten proberen om zijn hele verbruik af te dekken met zonnepanelen omdat hij dan in de zomer te veel stroom produceert en die niet kan opslaan. Opslaan op het net geeft allerlei technische en financiële nadelen die nu meer en meer zichtbaar worden naarmate het opgestelde vermogen aan hernieuwbare stroom toeneemt.

 

Mijn insteek is om eerst de meest optimale regeling te vinden en vervolgens te kijken hoe je vanuit de huidige regeling naar die nieuwe situatie kunt toewerken. Daarmee voorkom je dat je systeemfouten uit het verleden eindeloos blijft herhalen.

 

De gewenste situatie is waarbij zoveel mogelijk hernieuwbare stroom direct verbruikt wordt, je kunt 4 situaties onderscheiden (matrix):

1a. veel aansluitingen met veel direct verbruik

1b. veel aansluitingen met weinig direct verbruik

2a. weinig aansluitingen met veel direct verbruik

2b. weinig aansluitingen met weinig direct verbruik

De laatste situatie (2b) is de huidige praktijk waarbij relatief weinig aansluitingen zonnepanelen hebben en daarbij een zodanig grote installatie hebben dat een beperkt deel van de opgewekte stroom direct kunnen verbruiken. Het resultaat is dat de kleinste hoeveelheid hernieuwbare stroom opgewekt en benut wordt. De hoeveelheid geproduceerde stroom per aansluiting is relatief groot waardoor met name in de zomer het directe verbruik laag is en veel onbenutte stroom verloren gaat in allerlei omzettingen en transport. 

 

De gewenste situatie die het meeste hernieuwbare én benutte stroom oplevert is met situtie (1a) waarbij liefst iedere aansluiting een relatief kleine PV-installatie heeft waardoor vrijwel alle opgewekte zonnestroom direct benut kan worden en vrijwel geen verliezen optreden.

 

Stel dat je een woonwijk hebt met 80 woningen met een gemiddeld stroomverbruik van 3.600 kWh per aansluiting per jaar. In de huidige situatie hebben 10 woningen een PV-installatie van 4.000 Wp (16 panelen van 250Wp) waarvan slechts 25% direct benut kan worden en 75% op het net wordt geinjecteerd waar 15% van de stroom verloren gaat. In totaal wordt 10x0,25x4.000 = 10.000 kWh direct benut en gaat 0,15x10x0,75x4.000 = 4.500 kWh verloren van de netinjectie van 30.000 kWh.

In de gewenste situatie hebben 40 woningen een installatie van 1.000 Wp (4 panelen) waarvan 75% direct benut kan worden en 25% op het net geïnjecteerd wordt waar nog steeds 15% van de stroom verloren zal gaan. In totaal wordt nu 40x0,75x1000 = 30.000 kWh direct verbruikt en gaat 0,15x40x0,25x1000 = 1.500 kWh verloren van de netinjectie van 10.000 kWh.

 

Met dezelfde 160 zonnepanelen wordt dus:

- 3x meer zonnestroom direct benut

- 3x minder zonnestroom op het net geïnjecteerd

- 3x minder zonnestroom verloren op het net.

Hiermee is duidelijk dat in de huidige situatie veel kostbare hernieuwbare energie verloren gaat en het net onnodig belast wordt met overtollige zonnestroom. In de gewenste situatie is het ook veel minder bezwaarlijk om salderen af te schaffen, zelfs een extra stimulans om zoveel mogelijk productie direct te benutten door apparaten actief in te schakelen bij zonneschijn.

afbeelding van walter-8
27/10/2014 - 22:59

10 woningen in de wijk met 4kwp of 40woningen met 1kwp, dat maakt geen verschil. De veronderstellang dat je in die eerste situatie tss de woningen ineens 15% energie verliest is op niets gebaseerd. Energie verlies in het netwerk gaat over kms kabel, verliezen in transfos, niet over een paar meter kabel in een wijk.
Waarop slaat je veronderstelling dat je met 1kwp ineens 75% zelf verbruikt? Volgens mij zal dat nog steeds duidelijk (eerder nog steeds max 1/3) minder zijn.

Walter

afbeelding van Ingir
28/10/2014 - 09:36

In het verleden was netinjectie geen probleem omdat er weinig hernieuwbare opwekking was opgesteld en dat beetje stroom wel een weg vond op het net. In de huidige situatie is de netinjectie veel grootschaliger geworden en moet de overtollige stroom verder over het net om elders gebruikt te worden. In Denemarken en Duitsland is de overproductie al zo groot dat op meerdere dagen de overtollige stroom met geld toe verkocht moet worden. Ook dat is verlies. En dit probleem wordt groter naarmate meer landen werk maken om grote hoeveelheden weersafhankelijke stroom op te wekken.

 

In NL staat de plaatsing van duizenden mega-windmolens op de rol. Tot nu toe kunnen wij de overtollige stroom uit D&D nog overnemen maar zodra die nieuwe windmolens gaan produceren zitten we met hetzelfde probleem.

afbeelding van walter-8
28/10/2014 - 09:56

Voor de duidelijkheid nog eens: wat is het probleem? Dat een gascentrale of steenkoolcentrale zijn energie moet weggeven? Dat is enkel het probleem van die centrale, niet een maatschappelijk probleem. Datzelfde geldt voor overschotten in alle industrieen.
Als die niet gratis wil weggeven, moet die maar niet produceren.
En als er ooit veel wind en zonnestroom geproduceerd wordt, is dat toch net de bedoeling. We hebben nu misschien 1 dag per jaar eens dat alle stroom wind of zon is (ik dacht dat al eens was of vergis ik me?). Dat zou toch goed zijn als dat maanden aan een stuk is? Dat is toch net de bedoeling? Maar je lijkt daar tegen te zijn.
Het is ook niet zo dat zon of wind stroom ooit een negatieve prijs kan hebben. Er is altijd een kapitaalkost. Alleen bij fossiele centrales kan dat omdat het daar goedkoper is de centrale te laten draaien dan heropstarten (ook misschien omdat de restwarmte nog wel verkocht kan worden).

Walter

afbeelding van walter-8
27/10/2014 - 22:08

wat je beschrijft kon reeds in Vlaanderen.  Bij het invoeren van de netvoering was er de optie dat je als particulier idd die 2de meter laat plaatsen zodat afzonderlijk verbruik en injectie gemeten worden.  Op dat moment zou je van de netvoeding af zijn en heeft je leverancier het recht je echter verbruik en injectie anders te valoreren.  Iets als voor je 'echte' verbruik betaal je het gewone verbruik, voor je injectie krijg je een bepaalde vergoeding als leverancier (maar dan lager als je voor zelfde verbuik betaalt).  

Maar door afschaffen van netvergoeding is er geen enkele leverancier geweest die dit systeem heeft uitgewerkt.  

De vraag is echter hoe veel je echt kan verbruiken van je PV opbrengst.  Ik denk dat dat echt wel tegenvalt.  Zelfs met die kleinere installatie op je dak.  

Iemand een idee van de echte verhoudingen tss eigen gebruikte PV stroom, injectie, verbruik van het net?Versus grootte installatie/verbruik?

Langs de andere kant zie ik zelf niet echt een probleem met teveel PV op een dak.  Uiteindelijk gaat het teveel aan stroom naar je buur die zelf het volledige bedrag betaalt (en die niet weet of die stroom nu van centrale of de buur komt).  Redelijk kan je nog vragen de PV eigenaar vragen te betalen voor gebruik van net van 'gebruikte' stroom.  Voor de opwekking van die stroom zelf lijkt me zinloos (zie verder).  

De eerste vraag is waar we naartoe willen als maatschappij.  Willen we idd naar zoveel mogelijk 'groene' stroom van duurzame opwekkers.  Als dat idd zo is moeten we aanvaarden dat we ook de nadelen van de groene stroom erbij nemen.  En die nadelen zijn voor mij dat die stroom niet stabiel is, en dat we nog steeds opwekkingscapaciteit moeten voorzien voor als de groene stroom er niet is.  En voor die wachtende opwekkingscapaciteit moeten we ook betalen.  Mij lijkt het daarom beter net die factuur voor de wachtende centrales te berekenen en door te rekenen aan de gebruikers.  Dat is een vaste kost waar we niet onderuit kunnen.  Nadien kunnen we proberen zoveel mogelijk groene stroom te maken en die wachtende centrales zo weinig mogelijk te gebruiken en zo onze afhankelijkheid van niet duurzame energie bronnen af te bouwen.  

"- het netwerk wordt niet langer belast met grote hoeveelheden waardeloze zomerstroom".  Daar ben ik het niet mee eens. Met hetzelfde kan je zeggen dat kerncentrales waardeloze stroom produceren (en dat hebben ze ook jaren echt gedaan, denk aan de straatverlichting in belgie).  Of gascentrales: ze moeten die maar uitzetten.  Of zoals ze nu doen: de stroom gratis weggeven.  Het is immers niet de PV stroom die waardeloos is (die is uiteindelijk altijd gratis), maar de centrales stroom.  Je probeert daarom iets op te lossen dat volgens mij geen probleem is.  

Walter

afbeelding van brother paul
28/10/2014 - 00:15

het is een beetje hetzelfde probleem van de landbouw....

Je moet gedwongen verkopen... op een moment dat er theoretisch een overschot ontstaat is er niemand die uw product wil hebben, het zakt in waarde op een open markt... en nochthans...

 

alle afnemers betalen allemaal dezelfde prijs...

Dus eerste ernstige vraag die mij tegen de borst stoot: als ik en alle miljoenen belgen samen nooit hunn prijs zien zakken, waarom zou wat ik produceer ineens waardeloos zijn... Moest he techt waardeloos zijn, dan zou de totale productie na het afsluiten van alle kerncentrales moeten gebruikt worden om met een zeekabel het zeewater op te warmen... Die situatie heb ik nog nooit gezien of gehoord; Hooguit worden de kerncentrales wat vertraagd, maar blijkbaar krijgen die dingen nog altijd voorrang op de zonneneergie. Dus daar hebben de groene een punt, die mastodonten moeten ofwel flexibelerder werken, ofwel kun je er beter een paar sluiten.

Moest ik een signaal krijgen dat mijn stroom waardeloos is, zou ik kunnen beslissen om het op te slaan in een batterij.. zelfs die interactie bestaat niet eens...

 

Men weet niet hoeveel stroom ik op het net zet... men weet niet hoeveel mijn stroom opbrengt...tenzij dat men de indruk wil geven dat mijn stroom toevallig verkocht zal worden aan iemand die niets wil geven, en dat dus gans de markt op dat moment niets geeft voor mijn stroom...

We dromen zo altijd van ee nopen markt systeem... maar we vergeten er wel bij te vertellen dat bijna niemand toegang heeft tot die open markt;.. Zet eens een signaal op het net wanneer de stroom gratis is... Denk je echt dat niemand zal zorgen dat hij zijn boiler of zijn huis eventjes gaat gratis opwarmen ?

 

 

afbeelding van Ingir
28/10/2014 - 09:02
*** Dus eerste ernstige vraag die mij tegen de borst stoot: als ik en alle miljoenen belgen samen nooit hun prijs zien zakken, waarom zou wat ik produceer ineens waardeloos zijn...

 

Dat is het verschil tussen de marktwaarde van stroom en de verkoopprijs/stroomtarief inclusief netwerkkosten, energiebelasting en BTW. De waarde van stroom kan op enig moment nihil zijn terwijl er toch 22 eurocent/kWh voor afgerekend moet worden. In de zomer komt zijn de overschotten aan hernieuwbare stroom zo groot dat Denemarken en Duitsland van gekkigheid niet weten wat ze met de stroom aan moeten. De waardeloze stroom wordt dan zelf met geld toe verkocht (negatieve waarde). Dit wordt voordeel wordt door grote afnemers (industrie) en energiebedrijven niet doorberekend aan consumenten. Zelfs al heeft de stroom een negatieve waarde dan nog betaal je gewoon de volle mep bij de jaarafrekening.

 

Dit lijkt nogal onrechtvaardig maar de energiebedrijven betalen ook het verschil tussen netinjectie (100%) die elders op het net met verlies wordt afgenomen (85%). Verder worden energiebedrijven geacht hun centrales standby te houden (op een onrendabel pitje) voor als de hernieuwbare opwekking plotseling wegvalt. Ik heb geen medelijden met energiebedrijven maar dat deze bedrijven door hernieuwbare energie zwaar in de rode cijfers komen is duidelijk genoeg.

 

 

 

afbeelding van Yannick Willox
28/10/2014 - 09:06

Elektrabel zwaar in het rood ?

waar zijn de cijfers ?

afbeelding van jef-14
28/10/2014 - 09:17

"Dit lijkt nogal onrechtvaardig maar de energiebedrijven betalen ook het verschil tussen netinjectie (100%) die elders op het net met verlies wordt afgenomen (85%). Verder worden energiebedrijven geacht hun centrales standby te houden (op een onrendabel pitje) voor als de hernieuwbare opwekking plotseling wegvalt. Ik heb geen medelijden met energiebedrijven maar dat deze bedrijven door hernieuwbare energie zwaar in de rode cijfers komen is duidelijk genoeg."

Igir "energiebedrijven zwaar in de rode cijfers " Ga je niet kort door de bocht ? Electrabel leed in 2013 108.7 milj.€ verlies maar  en ik citeer De Standaard :

"Ondanks het klantenverlies en de lagere productie door de lange onbeschikbaarheid van de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 blijft ons land de grote sterkhouder van Electrabel. De inkomsten stijgen hier nog van 7,2 tot 8,1 miljard euro. Toch staat de rendabiliteit hier onder druk, aldus Electrabel." dus dat het door de groene stroom  certificaten in België komt houdt geen steek. Er wordt nogal gefocust op die te hoge GSC in het verleden maar wie betaalde de kerncentrales  , wie zal betalen voor het kernafval ? De energieleveranciers of de belastingbetaler ????

 

afbeelding van Ingir
28/10/2014 - 09:43

Ik heb het niet over GSC's, dat zie ik als een lokaal fenomeen. Wel over het feit dat energiebedrijven door de voorrang van hernieuwbare stroom gedwongen worden hun centrales terug te schakelen en zo onrendabel stroom produceren. NUON heeft afgelopen jaren al miljoenen afgeschreven op gascentrales die te duur geworden zijn door de dalende vraag naar fossiele stroom en goedkope kolen. En dit is nog maar het begin, de grootste toename van hernieuwbare bronnen moet nog komen als landen de betreffende EU-doelstellingen voor 2020 gaan realiseren.

afbeelding van charel
28/10/2014 - 10:58

Ingir,

Ik weet niet of je het zo bedoelt, maar dit komt over alsof het opwekken van hernieuwbare energie te vermijden zou zijn, dat het hoe langer hoe meer problemen gaat opleveren.

Uiteraard gaan leveranciers van fossiele energie hier niet blij mee zijn, tenzij ze zich aanpassen aan een onvermijdelijke omschakeling.

Een omschakeling die niet plots uit het niets opdoemt maar die men al vele jaren ziet aankomen.

Als ze niet oppassen loopt het met hen zo af als met de grote fabrikanten van klassieke fototoestellen. Ook zij bleven halstarrig en veel te lang vasthouden aan het oude vertouwde systeem, ze stapten veel te laat over naar digitale fotografie waardoor ze nu hun leiderspositie kwijt gespeeld zijn (als ze nog bestaan).

afbeelding van Ingir
28/10/2014 - 12:49

Ik vind niet hernieuwbare opwekking vermeden moet worden maar wel dat negatieve gevolgen van netinjectie door zonnepanelen en windmolens zoveel mogelijk beperkt moeten worden. Als je het correct vindt dat energiebedrijven minder omzet maken als gevolg van hernieuwbare opwekking dan moet je het niet gek vinden dat ze weinig animo hebben om de leveringszekerheid op peil te houden.

 

De conclusie is dan ook dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de belangen van energiebedrijven die als enige leveringszekerheid kunnen bieden door investeringen in fossiele en nucleaire installaties. Iedereen zit z'n eigen belang na te jagen terwijl er een duidelijk gezamenlijk belang is, voor overheden, energiebedrijven, industrie en huishoudens.

 

Salderingssubsidie ondermijnt dit gezamenlijke belang en moet daarom afgeschaft worden. Uiteraard met de nodige overgangen naar de gewenste situatie maar wel binnen enkele jaren. En wordt dat niet gedaan dan zal ergens wel wat kapot gaan met hoge kosten voor de hele samenleving. De problemen stapelen zich niet alleen bij energiebedrijven op, de overheid wordt ook geconfronteerd met teruglopende inkomsten uit energiebelasting/BTW en huishoudens raken vaker in financiële problemen door energiekosten die sneller stijgen dan de inflatie. Ik heb een rapport over energiearmoede in België gelezen waaruit blijkt dat dit probleem al zichtbaar is en met de voorgenomen tariefsverhogingen de nodige slachtoffers zal maken.

afbeelding van charel
28/10/2014 - 13:04

Wij, kleine garnalen, heen en weer wiegend door de onvoorspelbare stromingen die politiek en commercie veroorzaken, wij zouden ons zorgen moeten maken over de belangen van energiebedrijven?

Ik denk dat die perfect voor hun eigen belangen kunnen zorgen. Hun eigen belangen, niet de onze.

En gezamenlijk belang is iets totaal anders dan het belang van multi nationale energiebedrijven.

 

afbeelding van Ingir
28/10/2014 - 16:58

Prima, maar houdt er alvast rekening mee dat je op een morgen niet gewekt wordt door je elektrische wekkerradio en in de keuken een flinke plas water onder je koel/vries-combinatie aantreft.

afbeelding van jef-14
28/10/2014 - 13:55

"De conclusie is dan ook dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de belangen van energiebedrijven die als enige leveringszekerheid kunnen bieden door investeringen in fossiele en nucleaire installaties"

Igir , lees ik goed dat jij terug wilt naar " fossiele en nucleaire installaties" ?????

Ik speel alvast niet mee !

 

afbeelding van Ingir
28/10/2014 - 17:16

Je leest wat je lezen wilt. Hierboven heb ik al gesteld dat ik wil inzetten op beperking van fossiel en nucleair door zoveel mogelijk energieverspilling tegen te gaan en daarnaast zoveel mogelijk hernieuwbare energie wil inzetten zonder de leveringszekerheid in gevaar te brengen. Er kan veel meer dan nu hernieuwbare energie opgewekt en nuttig gebruikt worden als alle aansluitingen worden voorzien van een kleine PV-installatie in plaats van de 100% dekkings-installaties die nu doorgaans opgesteld worden.

 

Vooralsnog is hernieuwbare opwekking niet toereikend om onze stroomvoorziening te garanderen en zullen we afhankelijk zijn van F&N. Pas als weersafhankelijke stroom grootschalig opgeslagen kan worden kan F&N uitgefaseerd worden. Tot die tijd is energiebesparing en optimale benutting van weersafhankelijke stroom noodzakelijk.

 

 

afbeelding van robin demey
29/10/2014 - 12:32

Dat ze dan het overschot nuttig gebruiken, zoals Colruyt bv. doet. Als er overschot is, dan maakt corluyt waterstof om te gebruiken in hun vorkheftrucks. Dat bespaart dus ook op CO2 en brandstof hé.

afbeelding van m2ts
29/10/2014 - 14:58

Uit interesse wat opgezocht en dat bleek al in 2012 zo te zijn ("Vorkheftrucks van Colruyt rijden op waterstof" en "Heftrucks op groene waterstof").  En in mei 2014 een verwant artikel "Colruyt kiest voor Hyundai op waterstof".

En ik vermoed dat we in deze - nl. opslag van "waardeloze" stroom - moeten kijken naar het bedrijfsleven, omdat het voor hen toch iets gemakkelijker is om zo'n investeringen te doen, dan voor een particulier. Mocht iemand nog andere voorbeelden kennen: shoot.

Een particulier zou ofwel tijd moeten stoppen in programmeren van wasmachines, vaatwassen, boilers,... ofwel nieuwe "slimme" toestellen kopen met een bijhorende slimme meter (en bijhorende kosten). En als daar financieel geen gewin bij valt te halen, dan zal dat voor het gros van de mensen een no-go zijn.

afbeelding van jef-14
28/10/2014 - 12:14

Igir,

Ik kan niet volgen . Is het dan niet logisch dat stroomleveranciers gedwongen worden over te schakelen naar hernieuwbare energie ? Wil je terug naar kolencentrales of naar kerncentrales. Heb je dan medelijden met Nuon ?

ik citeer uit De Standaard :"

"Wie een gascentrale in ons land wil bouwen, krijgt tot 22 miljoen euro van de overheid" ......

Wat er ook gekozen wordt de belastingbetaler krijgt de rekening en dan verkies ik wel degelijk hernieuwbare energie !

 

afbeelding van irvano
28/10/2014 - 13:10

Er heeft ook niemand gezegd dat de Europese doelstellingen 2020 geen kosten met zich zou meebrengen!

Voor een schoner milieu gaan we ALLEMAAL moeten investeren!

Privé investeringen in de huizen van isolatie, zuinigere verwarmingsketels, zonnepanelen, WKK, warmtepompen, zuinigere auto enzo... Duurdere benzine/ diesel/ mazout... Minder verbruiken dus meer eigen energie &tijd gebruiken...

Bedrijven zijn hier ook al jaren mee bezig.

De energiebedrijven weten dit ook al langer en zullen ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen. 

 

 

 

afbeelding van walter-8
28/10/2014 - 11:14

Mij lijkt het correct dat er een vorm van vergoeding moet zijn om centrales standby te houden.
Ik denk dat er al zo iets bestaat. In de zin dat leveranciers moeten in staat zijn aan te tonen dat ze hun klanten kunnen beleveren. Ik versta hieruit dat er inderdaad door leveranciers reservecapaciteit moet zijn. Zo niet lopen ze tegen boetes aan.
Maar zo een systeem zou ook een vooordeel zijn voor slimme meters. Daarmee kan op ieder moment gezien worden of iedere leverancier zijn klanten kan bevoorraden. Ik vermoed dat daar momenteel zeer grove schattingen tegenover staan.

Walter

afbeelding van Brecht Schatteman
28/10/2014 - 15:24

Dag Ingir, ik heb al gemerkt dat u nogal wat problemen hebt met netgekoppelde zonnepanelen, of toch op zijn minst hier frustraties rond hebt.

 

Het installeren van direct bruikbaar vermogen kan niet, want op het moment dat een zonnepaneel het meest opbrengt is men aan het werk. Daar zit dus het voordeel van de terug draaiende teller: het overschot wordt gebufferd op het net en gaat dus niet verloren.

Als men dan thuis komt en stroom nodig heeft terwijl de zonnepanelen dan het verbruik niet dekken (nacht) dan neemt men die elektriciteit weer van het net terug. Zo is de stroom niet verloren gegaan, en netto heeft de eigenaar van de zonnepanelen geen verlies, en op vlak van stroom heeft de elektriciteitsleverancier ook geen verlies. Maar eigenlijk kan men een theoretisch verlies beredeneren: de elektriciteitsleverancier kan financieel verlies hebben. Doordat op het moment dat de zonnestroom wordt geïnjecteerd moeten de energiebedrijven dit bufferen door ergens anders de productie van stroom stil te leggen (het best de gascentrales). Doordat er bij zonnestroominjectie een plots groot aanbod aan stroom is, zakt de stroomprijs in waarde, dus is eigenlijk de geïnjecteerde zonnestroom weinig waard. En als de zonnepanelen dan te weinig opleveren moeten de energiebedrijven de stroomvraag van de eigenaars van zonnepanelen dekken, waardoor de vraag stijgt en de prijs van elektriciteit stijgt.

Dus in het kort: de eigenaar van de zonnepanelen geeft zijn overschotten als goedkope stroom op dan bij gebrek aan zonnestroom duurdere stroom te gebruiken. Dus verlies voor de energiebedrijven.

 

Daarnaast hebben centrales die de hele tijd fluctueren qua gebruik extra onderhoud nodig dan de centrales die op een constante manier werken. Wat dus ook extra kost is voor de energiebedrijven.

 

Onze vorige regeringen gingen hier zwaar in de fout: ze zeiden dat de kosten die de energiebedrijven hierdoor krijgen niet mochten door gerekend worden! Nu de regering zegt dat dit wel mag betekent dat die kosten wel gaan worden doorgerekend, maar dat de energiebedrijven ook de 'schuldenberg' van de periode dat ze het niet mochten aanrekenen zullen aanrekenen. Vandaar de kans op 30% stijging van de elektriciteitsprijs! Het was een grove fout van de regering om de bedrijven niet toe te laten die kosten door te rekenen, want nu betalen we het dubbel terug. En dan is het nog een economisch voordeel voor de energiebedrijven: eenmaal de schuldenberg van de afgelopen jaren is terug gevorderd van de consument zullen ze de prijzen niet laten zakken, dus krijgen ze extra winst. Onze regering had zich nooit zoveel mogen moeien met de energiebedrijven op dat gebied.

 

over uw idee van de meter: ik ben voorstander om die dubbele meter te installeren: eentje die de afgetapte stroom meet en eentje die de geïnjecteerde stroom meet. In mijn ogen geen winst voor de energiebedrijven, nog kunnen ze zo het verlies dat ze hebben door het bufferen van de zonnestroom hiermee terug krijgen. Want voor zover ik weet (ik ben een student van 18 dus ken nog niet zoveel van de precieze facturatie af) is er enkel een prijsverschil tussen nacht en dag, en werkt men nog niet met slimme meters die vanzelf al weten op elk moment hoeveel de stroom in prijs is, en zo dus de prijsfluctuatie door de dag volgt en zo berekend hoeveel men moet betalen. Voor zover ik weet rekenen ze gewoon een forfaitair dag/nachttarief aan zoals in het contract opgenomen. Aangezien zonnestroom onder de duurdere dagtarrief zouden vallen, en de stroom die dan later wordt afgetapt voorl nachttarief zou zijn, zouden de energieleveranciers er nog meer verlies mee hebben. Dus zolang de meter enkel werkt met het meten van de jaarlijkse stroomverbruik zal men met die dubbele meter zoals jij zegt geen echt winst boeken. Dan is de salderingssubsidie nog het voordeligst dus blijft hij bestaan. Maar doordat er dan wel duidelijkheid is hoeveel men werkelijk van het net haalt en hoeveel men er werkelijk op steekt, kan men wel een netvergoeding aanrekenen omdat men 2 keer het net belast, enerzijds door de stroom erop te zetten, en anderzijds door de stroom eraf te tappen. Tot nu toe was het marktmodel: de onkosten van het net berekenen in de elektriciteitsprijs.

Zo betalen eigenaars van zonnepanelen meer voor het gebruik van het net, wat eerlijk is tegenover mensen die er enkel van aftappen... Nu wordt de kosten voor het net doorgerekend aan mensen die stroom verbruiken, wat daardoor ook de prijs voor elektriciteit heeft doen stijgen...

 

Ik vind dus het eerlijkste systeem: een slimme meter die bijhoudt hoeveel men aftapte van het net met de marktwaarde van de elektriciteit dan, en die dan ook bijhoudt hoeveel men op het net injecteerde en de marktwaarde van die elektriciteit. Die slimme meter is mogelijk want op dit forum zie ik vaak zaken naar voor komen van 'slimme wasmachines die weten wanneer de stroom het minst kost en dan aanschiet' of 'elektrische auto's die wachten tot de elektriciteit goedkoop is en dan opladen' dus moet een slimme meter die de kostprijs van elektriciteit volgt dus ook mogelijk zijn. Dan zullen de energiebedrijven geen verlies hebben door goedkope zonnestroom te bufferen en later duurdere stroom extra te produceren. En zo kunnen de werkingskosten van het net eerlijk worden verdeelt, zij die stroom injecteren betalen, en zij die stroom aftappen betalen. Dit is het eerlijkst, maar gaat ook veel nadelen hebben, want de voorspelbaarheid van nacht en dagtarrief valt dan weg

afbeelding van charel
28/10/2014 - 15:50

Je moet wel vermijden dat het opwekken van energie en het voeden van het net onrendabel zou worden voor een kleine inversteerder.

Je moet vermijden dat een eventuele investeerder in PV zou afhaken omdat hij het gevoel krijgt afgestraft te worden, het gevoel dat hem persoonlijk wordt verweten dat hij winst zou willen maken op kosten van de niet-investeerders.

Nu al is men veel minder geneigd om die investering nog te doen, omwille van de onduidelijkheid , er worden overal te pas en te onpas wilde theorieen verkocht over hoe men vind dat het zou moeten en niet meer mogen. Ze getuigen niet allemaal van evenveel inzicht en visie voor de langere termijn.

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.