rotswol slechte isolator? | Ecobouwers.be

U bent hier

rotswol slechte isolator?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Tom Peeters - Symbiose
10/03/2006 - 15:17

hallo,

op batibouw kreeg ik bij verschillende standen te horen dat rotswol een slechte isolator zou zijn. Vooral in de zomer zou de hitte vrij makkelijk een weg vinden door de rotswol.

Isolatoren als PS (isomo), vlas of Gutex zouden betrekkelijk beter scoren,...

wat is hier van waar???

62 Reacties

Reacties

afbeelding van etienne.
10/03/2006 - 15:36

*Indien "men" beweert dat een bepaalde isolatie slecht is dan is dit omdat "men" een ander product verkoopt.Beweringen van dergelijke mensen zijn compleet waardeloos!Een verkoper die een product afbreekt om het zijne aan te prijzen is een sukkel!
*Daarnaast kan "men" slechte ervaringen hebben opgedaan met een bepaald product. Dan heeft dit meestal met een slechte of verkeerde plaatsing te maken . Ook hier zijn dergelijke beweringen waardeloos!
*Ieder isolatieproduct heeft een officiële lambdawaarde. Dit is het enige deftige vergelijkingspunt.Dat iedere isolatie zijn eigen kenmerken heeft is duidelijk . Dat daarbij rekening moet worden gehouden bij de plaatsing is ook duidelijk. Een isolatie met open cellen of een isolatie met gesloten cellen vraagt uiteraard een andere aanpak!

afbeelding van gery-2
10/03/2006 - 16:34

Tom, rotswol ZOU slecht scoren op gebied van WARMTEDOORSLAG. Isolatie met een kleine warmte-INHOUD ZOU gevoeliger zijn aan warmtedoorslag dan isolatie met een hoge(re) warmte-inhoud. Voorlopig heb ik er nog weinig over gelezen dus kan ik me er nog geen oordeel over vormen. 'k Vind het echter wel de moeite om te onderzoeken.

afbeelding van dominique depraeter
10/03/2006 - 17:09

Beste,

in de zomer is het belangrijk om een isolatie te hebben die voldoende dicht is en die dus ook een volumieke massa heeft die voldoende is voor in het dak. Maar je vindt bij rostwol ook dichtere platen zoals de Delta-plaat. Je kan ook een onderdak nemen die meer warmte dempt zoals een gebitumineerde houtvezelplaat of gipsvezelplaten aan de binnenzijde. Je moet met andere woorden zorgen dat je voldoende aaneensluitende massa (geen kieren laten) hebt in de dakconstructie of op zolder. Immers het verschil tussen een dak een muur is dat er geen stenen als draagconstructie zijn.

Dominique

afbeelding van ahardeman
10/03/2006 - 20:05

Bij gelijk gewicht en gelijke R waarde is rotswol ongeveer 1.5x zo slechts als PS of PU op gebied van warmtedoorslag, idem voor glaswol

Omdat steenwol in daken vaak in lage densiteit (<20 kg/m3) wordt toegepast is het gewicht echter vaak minder vandaar die opmerking.

Over het algemeen kun je stellen hoe zwaarder de isolatie (gewicht in kg/m3) en hoe hoger de R waarde hoe beter de weerstand tegen warmtedoorslag, waarbij PU, PS en cellulose bij gelijke omstandigheden beter zijn dan rotswol/glaswol

zie de vraagstraart over warmedoorslag

Mvg Arnold

afbeelding van Hans Delannoye
12/03/2006 - 12:03

Tom,

De lambdawaarde zegt iets over de isolatiewaarde, maar niet over de warmteopslagcapaciteit. Het is dus geen waardeloze bewering zoals Etienne zegt, hooguit ongenuanceerd.
Ik weet niet al die getallen uit m'n hoofd, maar bij natuurlijke vezels zoals cellulose en houtvezel ligt die rond de 2100 J/K.kg, bij eps 1470 J/K.kg, bij minerale wol geven ze geen waarde op - zoals steeds zwijgt men over de ongunstige eigenschappen - ik dacht dat deze rond de 600 a 750 J/K.kg lag.
Zoals Dominique al aanhaalde zal ook het onderdak een belangrijke rol spelen. En ook daar scoren de natuurlijke materialen beter. Trouwens, buiten warmtedoorslag is ook de geluidsdemping stukken beter. Dat laatste heeft dan weer meer te maken met de volumieke massa. Daar zal minerale wol beter scoren dan EPS, in tegenstelling met de warmtedoorslag.
Nog een belangrijk element is de dampopenheid, beste voor (weer) de natuurlijke materialen en minerale wol, slechter voor de kunstschuimen.

Hans

afbeelding van etienne.
12/03/2006 - 15:06

Ik bemerk dat tussenkomsten toch altijd verschrikkelijk eenzijdig en subjectief gelezen en geinterpreteerd worden!
Spijtig!

afbeelding van gery-2
12/03/2006 - 22:46

Hoe bedoel je Etienne?

afbeelding van Hans Delannoye
12/03/2006 - 22:58

Etienne

Kan je eens wat duidelijker zeggen wat je bedoeld met dat eenzijdig? Ik heb getracht alles een beetje tegenover elkaar af te wegen.

Hans

afbeelding van luc v-3
13/03/2006 - 15:40
Luc

Hans,
soms kom je ietwat scherp uit de hoek, maar meestal is je uitleg van een zelden geziene helderheid en duidelijkheid, zoals ook hier weer.
Dank je wel, en laat je niet kisten :-).

afbeelding van Hans Delannoye
13/03/2006 - 17:05

Luc

Merci, ik doe m'n best. En dat bochtenwerk, dat is eigen aan het beestje vrees ik ;)

Maar het blijft moeilijk als deelnemers halfslachtig reageren en dan hun beweruingen niet staven. Ik hoop nog altijd dat Etienne z'n reactie verduidelijkt. Kwestie van misverstanden te kunnen uitklaren.

Hans

afbeelding van ahardeman
13/03/2006 - 19:17

Ik begrijp Etienne anders best hoor

;-)

Arnold

afbeelding van Hans Delannoye
13/03/2006 - 19:30

Arnold

Ik begrijp hem niet, en jou ook niet. Maar ik ben ook nooit goed geweest in raadsels.

Hans

afbeelding van peter-29
13/03/2006 - 22:54

zuiver op lambda waarden komt volgens mij( en ik ben geen verkoper of"men", maar een toekomstig bouwer)PUR op de eerste plaats.

hoe goed is de isolatie?? is de enige vraag van belang.

afbeelding van Hans Delannoye
14/03/2006 - 08:00

Peter

Lambdawaarde is een zeer belangrijk element in de afweging, maar niet de enige.
Als je een zolder wil bewonen is de warmteopslagcapaciteit en eventueel geluidsdemping van het geheel ook zeer belangrijk.
Al naargelang de constructie zal ook de dampdoorlaatbaarheid (schuine daken) of vochtongevoeligheid (perimeterisolatie) een belangrijke rol spelen.
Ook de technische toepasbaarheid is van belang.
Je ziet, er is veel meer dan alleen maar de lambdawaarde die van belang zijn

" hoe goed is de isolatie?? is de enige vraag van belang. "
inderdaad, maar je moet alle aspecten in overweging nemen.

Hans

afbeelding van paul-11
26/03/2006 - 11:58

Eigenschappen van de bouwschil, tot nu heb ik begrepen, draagfunktie, isolatie, dampdoorlaatbaarheid, warmteopslagcapaciteit, geluidsdichtheid. milieufactor van het materiaal, zoiets?

Misschien kunnen een paar bezoekers hier een overzichtje in elkaar zetten welke eigenschappen verschillende materialen hebben en welk belang we eraan moeten hechten, dan kan ieder voor zichzelf uitmaken wat hij belangrijjk vindt en een keuze maken?

Totdat ik hier gelezen had dat pur nogal ongezond geproduceerd wordt, zou dat mijn keuze geweest zijn als isolator.

afbeelding van paul-11
26/03/2006 - 11:59

Eigenschappen van de bouwschil, tot nu heb ik begrepen, draagfunktie, isolatie, dampdoorlaatbaarheid, warmteopslagcapaciteit, geluidsdichtheid. milieufactor van het materiaal, zoiets?

Misschien kunnen een paar bezoekers hier een overzichtje in elkaar zetten welke eigenschappen verschillende materialen hebben en welk belang we eraan moeten hechten, dan kan ieder voor zichzelf uitmaken wat hij belangrijjk vindt en een keuze maken?

Totdat ik hier gelezen had dat pur nogal ongezond geproduceerd wordt, zou dat mijn keuze geweest zijn als isolator.

afbeelding van ahardeman
26/03/2006 - 12:52

Zucht...

pur wordt niet ongezond geproduceerd, sterker nog vraag een gemiddelde werknemer of hij liever in een fabriek werkt die PUR platen produceert of een die rotswol of glaswol produceert en he weet genoeg....

Ook tijdens de montage is PUR veel veiliger en milieuvriendelijker

Het enige argument dat hier steeds weer wordt aangehaald is dat 1 van de 2 hoofdcomponten van polyurethaan, de isocyanaat, zo'n vies goedje is, dit is waar echter niet (meer) zodra het verwerkt is in pu; het is een puur olieproduct zoals ook pvc, polystyreen en alle andere kunststoffen en kent een volledige verbranding waarbij de calorische waarde volledig in warmte wordt omgezet.

Bij het verbranden van glaswol komen andere, volgens sommige onderzoeken veel giftigere stoffen vrij dan bij verbranding van pu

het is maar welk onderzoek je wilt geloven en helaas is luisteren naar argumenten nooit de hobby van de anti-kunststoffen lobby geweest

Maar de wal keert het schip, de toenemende isolatieeisen maakt dat de diverse concurrenten van pu zo langzaanaan allemaal in de verdringing komen, hoge isolatiewaarde bij een acceptabel gewicht en aceptabele dikte en kostprijs is met name in de vrachtwagenbouw, koelcelbouw en industriebouw alleen nog mogelijk met pu.

In de woningbouw hebben we gelukkig het houskelet nog als zeer goed alternatief voor wie de nadelen daarvan voor lief neemt.

Mvg Arnold

afbeelding van de meyer willy
27/03/2006 - 22:44

Zuiver technische gezien heeft rotswol een lambdafaktor van 0,04 W/m.K en PS of isomo een waarde 0,035 W/m.K - dus technisch is isomo beter dan rotswol. Maar er zijn geen indicaties dat rotswol (als die natuurlijk niet verzopen zit met water) méér warmte zou doorlaten in de zomer. Het is sterk afhankelijk van waar men die plaatst én verget niet dat dit niet de enige eigenschap is die telt. Denk bv aan draagkracht - gewicht - mogelijk aantasting van ongedierte - stabiliteit in de tijd enz ....

afbeelding van de meyer willy
27/03/2006 - 22:44

Zuiver technische gezien heeft rotswol een lambdafaktor van 0,04 W/m.K en PS of isomo een waarde 0,035 W/m.K - dus technisch is isomo beter dan rotswol. Maar er zijn geen indicaties dat rotswol (als die natuurlijk niet verzopen zit met water) méér warmte zou doorlaten in de zomer. Het is sterk afhankelijk van waar men die plaatst én verget niet dat dit niet de enige eigenschap is die telt. Denk bv aan draagkracht - gewicht - mogelijk aantasting van ongedierte - stabiliteit in de tijd enz ....

afbeelding van Hans Delannoye
27/03/2006 - 23:25

Willy

" Maar er zijn geen indicaties dat rotswol (als die natuurlijk niet verzopen zit met water) méér warmte zou doorlaten in de zomer. "
Inderdaad, geen indicatie's, maar wel harde cijfers. Men noemt dat warmteopslagcapaciteit, bestaat net zo goed als bij water). Ik ken ze niet uit m'n hoofd, maar rotswol (ergens tussen de 400 en 600 J/kgK dacht ik) scoort op dat gebied zeker twee keer slechter dan EPS (1470 J/kgK), en 4 a 5 keer slechter dan cellulose (2196 J/kgK) en houtvezel (2100 J/kgK).

" Het is sterk afhankelijk van waar men die plaatst "
Sorry, maar dat is onzin. De warmteopslagcapaciteit (c) verandert niet met de toepassing.

Hans

afbeelding van jan huybrechts
28/03/2006 - 09:22
jan

Hoe meer ik lees op het forum, hoe moeilijker we een beslissing kunnen nemen i.v.m. HSB, isolatie, verluchting enz…
In Zuid-Frankrijk zijn alle oude huizen gebouwd met dikke muren.
Daar is het relatief fris in de zomer en aangenaam in de winter.
Er was toen nog niet het uitgebreide aanbod van isolatie.
Nu is de vraag : is het toch niet beter zo dik mogelijk te bouwen met steen en eventueel niet te isoleren? Is dat niet het gezondste?
De daken hier waren uit zeer zware gebinten met planken erop en daarop de dakpannen en de zolders werden gebruikt als droogzolders voor tabak of dergelijke, maar niet bewoond.
Sorry dat ik er nog een schepje bovenop doe, maar ik zit wel met die vraag.

afbeelding van paul-11
28/03/2006 - 09:35

Ook ik vindt het steeds moeilijker te kiezen voor de juiste isolatie.

Hoe ziet een zeer goed isolerende spouwmuur eruit?

Gezien de uitstekende isolatiewaarde was mijn keus tot nu toe voor de spouw een maximale dikete van PIR platen, zoals

http://www.ecotherm.nl/producten_SELTHAAN_SPOUWPIR_PLUS.asp

Hans, waarom niet te gebruiken?

afbeelding van Hans Delannoye
28/03/2006 - 10:36

Jan

Niet isoleren? Hoe kom je daar nou bij. Juist isoleren is niet ongezond, ook niet met het door mij verafschuwde PUR. Ik heb wel wat bedenkingen bij bepaalde producten. Als het over gezondheid gaat (niet productie of zo) is minerale wol waarschijnloijk het meest bedenkelijk vanwege de vezels. Als je daar 1 of 2 keer mee werkt is dat geen probleem, mogelijk wel voor mensen die daar dag in dag uit mee werken. Zorg er wel voor dat het goed is "ingepakt", zodat geen vezels kunnen vrijkomen. In spouwmuren bv zal je geen gezondheidsproblemen krijgen.

Paul

" Gezien de uitstekende isolatiewaarde was mijn keus tot nu toe voor de spouw een maximale dikte van PIR platen,
Hans, waarom niet te gebruiken? "
Is al eerder aangehaald, een paar redenen:
als "groene" jongen trek ik absoluut de kaart van de nagroeibare grondstoffen waar mogelijk,
als technieker is het vooral de goede uitvoering die doorslaggevend is. Eén van de belangrijkste eisen is een perfect aansluiten op het binnenspouwblad en een naadloze plaatsing, en bij voorkeur ook dampdoorlatend. En dat gaat nu eenmaal veel makkelijker met minerale wol dan met harde platen, eender welk type. Werk je met harde platen zorg dan minstens voor platen met sponning of tand en groef, en een volledig vlak binnenspouwblad aan de spouwzijde.

Hans

afbeelding van jimmydv
28/03/2006 - 10:56

Wij gaan de muren van ons nieuw te bouwen huis isoleren met 2 lagen rotswol platen.
We gaan traditioneel metsen met een spouw van 3 cm omdat onze gevelsteen licht van kleur is.
Nu heb ik al wel eens gehoord doordat je een spouw laat, ongeveer 10% rendement van je isolatie verloren gaat (door de wind).
Als ik nu voor mijn buitenste laag isolatie, rotswol neem dat bekleed is met dat zwart mineraal vlies, het ik het rendementsverlies dan niet opgelost?
Bedankt voor het nadenken.
Jimmy

afbeelding van gert vos
28/03/2006 - 13:15

Aan Hans,

Ik zou rotswol willen gebruiken om de leidingspouw van onze nog te bouwen houtskeletwoning na te isoleren. Is deze rotswol nog schadelijk indien enkel een gipskarton- of gipsvezelplaat deze isolatie nog scheidt van de binnenruimte.
Zoja, welk isolatiemateriaal zou een alternatief kunnen zijn?

Alvast bedankt,

Gert

afbeelding van karel-6
28/03/2006 - 15:35

aan Hans
"" Het is sterk afhankelijk van waar men die plaatst "
Sorry, maar dat is onzin. De warmteopslagcapaciteit (c) verandert niet met de toepassing."

Onzin zou ik dit zeker niet noemen! U voornamelijk zou toch moeten weten wat hiermee bedoelt word.
Mathematisch heeft u gelijk, het is nu eenmaal een opsomming van alle R-waarden, en of die nu in het midden staat of vooraan maakt de som nog altijd gelijk. Maar waarom denkt u dat er een verschil bestaat bv bij een warm dak tegenover een koud dak? Er zit toch evenveel isolatie in in beiden? Kunt u me zeggen waarom dan in België enkel warme daken nog van toepassing zijn? Hier zal wel een héél goede reden voor zijn.
Bij een uw wand in doorsnede bekeken is het wel van belang waar zich dit bevind. Afhankelijk van soort materiaal en alle andere faktoren. Daarom is er ook een nul punt bepaling voor wanden soms nuttig.

afbeelding van Hans Delannoye
28/03/2006 - 17:38

Karel

Is warmteopslagcapaciteit (c) gelijk aan de som van alle R-waarden?
Ik weet niet meet wat ik lees, maar blijkbaar is de fysica ingrijpend gewijzigd sinds ik op school ben geweest. Ik geef toe, dat is behoorlijk lang geleden. Ik begrijp zelfs niet wat het ene met het ander te maken heeft! Mogelijk ben ik te stom, en ik zou het dan ook apprecieren als iemand me dat kan of wil uitleggen.

" Kunt u me zeggen waarom dan in België enkel warme daken nog van toepassing zijn? "
Ten eerste worden er nog altijd koude daken toegepast, en meer dan je misschien denk
Ten tweede heeft warm dak ook weer niets met warmteopslagcapaciteit te maken, of wel?

Kortom, ik heb de indruk dat jij niet juist weet wat warmteopslagcapaciteit betekent.

Hans

afbeelding van bertgoukens
29/03/2006 - 11:13

Beste allemaal,

wij denken er momenteel over om voor onze renovatie te kiezen voor rotswol als isolatiemateriaal voor de muren. Rond de huidige woning zou een gevelsteen geplaatst worden, tussen de woning en de nieuwe gevelsteen komt dan 15cm rotswol.
In het dak kiezen we waarschijnlijk voor papiercellulose.

Is de keuze voor rotswol in de muren een goede keuze, of zijn er andere (betere, goedkopere,...) alternatieven?
We willen graag een goed geïsoleerde gezonde woning.

Alvast bedankt voor jullie advies.

afbeelding van een architect
19/10/2006 - 15:00

Tijd dat iedereen het beroep van architect weer gaat waarderen en niet allemaal zelf-bouwer wordt of denkt te zijn.

Bedenk dat een architect 5 jaar studies gedaan heeft + 2 jaar verplicht stage. En dan nog beweren bouwheren dat ze het beter weten!

SCHANDALIG!!

afbeelding van bart-108
19/10/2006 - 16:09

architect,

ik bén zelfbouwer (ik denk het niet)

én ik weet het beter dan m'n architect...

ik heb de indruk dat die kerel meer geleerd heeft over energiebesparende maatregelen door het tekenen van ons plan, dan door zijn opleiding...

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.