Rendement Paul Novus volgens VEA 0% | Ecobouwers.be

U bent hier

Rendement Paul Novus volgens VEA 0%

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Johan W
07/11/2012 - 17:44

Heeft er iemand nog recent een Paul Novus (450) ingevoerd in de epb-aangifte?

Ik overweeg om dit toestel te plaatsen. Maar aangezien mijn bouwvergunning van na 01/2012 is kan ik niet de juiste verstrengde gegevens vinden voor de aangifte.

Hiervoor heb ik een mail gestuurd naar Paul en later naar het VEA. Opmerkelijke antwoorden vind ik.

Antwoord van Paul:

In de bijlage vindt u het EN308 certificaat dat u nodig heeft voor u EPB aangifte. Als u woning vergund is na 01/2012 moet u inderdaad een NBN EN 308 certificaat voorleggen van gans de woning. Echter heeft de Novus 450 dit certificaat niet en zult u a.d.h.v. het passief huis certificaat bij het VEA een goedkeuring moeten aanvragen voor ingave in de EPB. Het VEA bekijkt namelijk elke geval apart wanneer er geen certificaat voorgelegd kan worden en geeft vervolgens u een rendementswaarde die u in u EPB mag ingeven.

Antwoord van VEA:
In de oorspronkelijke rekenmethode moest het thermisch rendement van een warmteterugwinapparaat worden bepaald overeenkomstig NBN EN 308. Bij het opstellen van de procedures voor de opname van warmteterugwinapparaten in de EPB-productdatabank, bleek dat de norm NBN EN 308 onvoldoende duidelijk is. Elk testcentrum kon bijgevolg een eigen interpretatie toepassen van die norm, met zeer uiteenlopende resultaten voor eenzelfde toestel als gevolg.

Daarom werd een eenduidige testmethode vastgelegd, gebaseerd op de norm NBN EN 308. Deze is beschreven in bijlage G bij bijlage V bij het Energiebesluit van 19 november 2010.

In het kader van de energieprestatieregelgeving worden volgende rendementen aanvaard:

· voor dossiers met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding tot en met eind 2011 moet het rendement bepaald zijn volgens NBN EN 308 (een rendement bepaald volgens bijlage G volstaat hier uiteraard ook);

· voor dossiers met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2012 moet het rendement bepaald zijn volgens bijlage G van bijlage V van het Energiebesluit.
Als het warmteterugwinapparaat niet beschikt over een rendement, bepaald volgens bovenstaande, vult u "0" in.

Conclusie: Paul Novus heeft een theoretisch rendement van 0%
Ik hoop dat er toch al wel iemand in geslaagd is om het vea te overtuigen?

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.