regenwateropvang

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Is het verplicht om naast de regenwateropvang ook het regenwater te recuperen? Dit wil zeggen , moet ik nu al de investering doen om de regenwater pomp te installeren en moet er een wc of kraan op aangesloten zijn?

Is deze verplichting opgelegd door de gemeente en/of vlaams gewest en/of misschien in de bouwvergunning?

Reacties

Bij ons in de gemeente ben je verplicht om ook te recupereren, anders geen subsidie,

Mvg.

recupereren en gebruiken!

Is het dan enkel verplicht om aan de subsidiereglementering te voldoen?

Wij baseren ons op de code van goede praktijk om regenwaterinstallaties goed te keuren.

Dag Roel,

Om te voldoen aan deze code, is het dan niet voldoende om je stadswater en regenwater gescheiden houden?

Is het echt verplicht om het regenwater te recupereren?

Wordt je installatie afgekeurd indien je geen regenwaterpomp installeert?

Dag Bart,
in de code van goede praktijk staat:
"Een goed hemelwatersysteem vervult de volgende functies:
- opvangen van hemelwater in tanks;
- filtreren van mogelijke vervuiling;
- verdeling naar de gebruikspunten binnen het gebouw;
- bijvullen met leidingwater bij tekort;
- afvoeren van het teveel aan hemelwater bij hevige regenval;"

Deze punten gaan we dus ook na tijdens onze controle. Indien er niet aan voldoen wordt, krijg je van ons nog altijd de tijd om dit in orde te brengen. Maar als je niet in orde bent, krijg ook niet de subsidie. Tenzij dat je in orde bent voor de infiltratie en/of maximale afkoppeling.

Het is namelijk niet alleen de bedoeling om water te bufferen en zodoende het overstromingsgevaar in te perken, maar ook om kostbaar drinkwater niet te verkwisten.

Maar zoals altijd in België : eens de controle voorbij is gaat niemand nog nadien komen kijken of u inderdaad dit regenwater effectief gebruikt.

Wie gaat dat doen, een pomp aankopen, de leidingen leggen, zorgen voor een bijvulsysteem, ... en het dan niet gaan gebruiken omdat je bespaart??????

wettelijk is verplicht dta bij een grote verbouwing , of nieuwbouw een regenwater put wordt geplaatst.
Deze moet aan enkele eisen voldoen; zoals de inhoud is afhankelijk van de oppervlakte van het dak enz.

Verder voorziet de wet dat er op deze regenwaterput tenminste een aftappunt op wordt aangesloten .
Dit kan bv door een centrifugaal pomp deze zijn niet zo duur. Echter hebben ook wel nadelen zoals bv schakelen niet automatisch om op leidingswater indien de pomp leeg is.