Regeling condensatieketel | Ecobouwers.be

U bent hier

Regeling condensatieketel

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van chris.verschuere
14/12/2007 - 14:32

Sedert ongeveer één maan werd bij mij een gaswandcondensatieketel Buderus Logamax GB132 plus K24 geplaatst.
De temperatuur in de kamer wordt geregeld door een kamerthermostaat die de circulatiepomp en de brander bediend. Deze bediening noemt men ruimteregeling volgens kamertemperatuur.
Men kan ook kiezen voor een volledig weersafhankelijke regeling dus met constant draaiende circulatiepomp en thermostatische kranen, maar ook voor een weersafhankelijke regeling met ruimtecompensatie. Bij deze regeling kan een parameter worden ingegeven die bepaald hoeveel de kamertemperatuur invloed heeft op de stooklijn.
Blijft bij deze laatste regeling ook de circulatiepomp constant draaien?
Is er iemand die weet hoe die regeling juist werkt?
Wat ik wens, is dat de regeling kamerafhankelijk werkt, ttz de temperatuur wordt bepaald door een kamerthermostaat, maar de watertemperatuur is afhankelijk van de buitentemperatuur. Kan dat?
Ik heb reeds een mail gestuurd naar Buderus, maar er komt geen antwoord.
mvg Chris

20 Reacties

Reacties

afbeelding van eric-15
14/12/2007 - 15:03

Ik heb exact dezelfde installatie en heb de sturing nogal grondig bestudeerd. De weersafhankelijke regeling met ruimtecompensatie heeft het grote voordeel dat de stooklijn bijgestuurd wordt in functie van de kamertemperatuur. Concreet betekent dit dat wanneer de kamertemperatuur ver van de ingestelde temperatuur verwijderd zit, de watertemp relatief hoog is om snel te kunnen opwarmen. Echter, naarmate de ingestelde temp dichter benaderd wordt, gaat de watertemp zakken tot 45 a 50 graden (optimaal voor het condenseren) en de ketel probeert continue net voldoende bij te verwarmen om de kamer op temp te houden met zo laag mogelijke watertemp.
Het feit dat de pomp voortdurend blijft draaien bewijst dat uw ketel optimaal condenseert of hoe minder dat uw ketel aan en uit gaat (pendelen), hoe beter. Ideaal is dat de ketel voortdurend warmt op een zo laag mogelijke watertemp.

afbeelding van chris.verschuere
14/12/2007 - 15:29

Bedankt Eric voor het zeer snelle antwoord.
Hoe groot is de ingestelde parameter? (K waarde)

afbeelding van Anonieme gebruiker
14/12/2007 - 15:41
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Momenteel staat die nog op 10K (graden Kelvin) omdat ik mijn stooklijn nog optimaal moet instellen (ik heb mijn installatie zelf nog maar een week). Eens mijn stooklijn goed bepaald zal ik de compensatiefactor terugschroeven tot 5K of zoiets.
Hoe dan ook, eenmaal in regime op de gewenste temp. gaat uw ketel toch moduleren tot een zo laag mogelijke watertemp waardoor de stooklijn op dat moment minder belang heeft. In de gecombineerde mode wordt de stooklijn meer gebruikt als een hint voor uw regeling van waaruit de regelaar kan vertrekken maar de kamertemp feedback zorgt voor de fijnregeling...

afbeelding van chris.verschuere
17/12/2007 - 17:00

Eric, ik heb nog een vraag in verband met de regeling van mijn condensatieketel.
Nu is de regeling volgens ruimteregeling. Als ik het goed begrijp werkt dat dan met een vaste watertemperatuur die wordt ingesteld. Wanneer de gevraagde temperatuur is bereikt, stopt de circulatiepomp met draaien en valt de brander stil.
Wanneer ik nu zou overschakelen op weersafhankelijk met ruimtecompensatie, hoe werkt dat dan?
Blijft de circulatiepomp dan constant draaien? of wordt die ook gestuurd door de kamerthermostaat?

afbeelding van Anonieme gebruiker
18/12/2007 - 15:51
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Wat zou de aanvoer en retourtemperatuur moeten zijn?
Dit voor een matig geïsoleerd huis.
Ketel is 24 KW, wel een doorstromer.
En de radiators zijn volgens de installateur overgedimensioneerd.

afbeelding van eric-15
18/12/2007 - 19:50

Chris, ik heb nog eventjes de montage en service handleiding van de RC35 thermostaat erbij gehaald en ik heb de indruk dat het toch iets anders werkt dan dat je het voorstelt: bij ruimteregeling is er volgens mij nog steeds een PID regelaar die de watertemperatuur regelt in functie van de afwijking. Alleen wordt er geen rekening gehouden met de buitentemp.
Er is wel een parameter nadraaitijd van de pomp na brander uit (default ingesteld op 5 min) die suggereert dat de pomp inderdaad uitvalt nadat de brander stopt. Echter bij een goed gedimensioneerd systeem zou de brander niet zoveel mogen pendelen maar wel moduleren op een zeer laag vermogen zodat je een perfecte condensatie hebt van de ketel (Zoals beschreven in mijn vorige betoog).
Doordat mijn huis goed geisoleerd is met isolerende baksteen + thermoparels heb ik wel de ketel uitgeschakeld tijdens de nacht waardoor mijn pomp stil ligt (vorstbeveiliging heb ik wel laten aanstaan!). Bij deze temperaturen heb ik een temperatuurdaling van 1 a 2 graden zonder bij te verwarmen 's nachts...

afbeelding van Anonieme gebruiker
19/12/2007 - 01:07
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Ik bezit een buderus GB142 gestuurd door een RC30 dewelke in de living hangt. Bij de installatie stond deze gewoon op buitentemperatuur met ruimtet°compensatie. Wat mij hierin stoorde was het volgende. De pomp bleef constant draaien (tijdens de dag), zelfs in de overgangsmaanden. De t° in de living was ongeveer in te stellen. Ondanks dat ik maar een bv 20° vroeg in de living schoot de temperatuur toch door naar 21 en meer. Naar beneden halen van de stookcurve kon, maar het bleef gissen en missen. Kortom wat ik reeds op voorhand gelezen had, kwam uit. Ofwel stook je alleen op buitent° en gebruik je de thermostaatknoppen van de radiatoren ofwel stook je met je (computergestuurde) thermostaat op ruimtet°. Alles daar tussenin is niet rendabel en heeft mogelijks een meerverbruik van een 20% tot gevolg. Ik stook nu al een tweetal jaar uitsluitend op ruimtet°. De pomp valt stil na een achttal minuten. Door inregeling op de voetventielen van de radiatoren, ben ik erin geslaagd om de badkamer voldoende mee te laten verwarmen. De thermostaatkranen van de gebruikte radiatoren staan vol open. 's Morgens warmt de ketel bij door te stoken met een maximale vertrekt° van 60°, de rest van de dag is de voorloopt° tussen de 35 en 40°. Spijtig genoeg is het vermogen van de ketel met zijn minimale vermogen van 4.2 Kw nog te groot, waardoor pendelen onvermijdelijk is. Dit systeem heeft natuurlijk wel het nadeel dat eens de pomp stilligt er ook geen warm water meer door het systeem vloeit. Het vraagt dus wat aanpassing om bv een slaapkamer van de kinderen bij te warmen.
Nu ik heb zeker het warm water niet uitgevonden, en sta open voor suggesties, maar ik blijf me toch de volgende vragen stellen. Waarom een circulatiepomp constant laten draaien en het water (bepaald door de stookcurve) op een bepaalde t° houden wanneer het misschien maar 1 of 2 keer per uur nodig is om de radiatoren te voorzien van dergelijk warm water. Dit lijkt mij wel logisch wanneer een ketel optimaal afgestemd is qua vermogen op de woning en dus slechts 1 of 2 keer per dag aan gaat. Maar wetende dat de meeste ketels overgedimensioneerd zijn??? Wat is de zin van een dure condensatieketel dewelke moduleert als die gewoon gebruik wordt zoals de chauffageketel van 30 jaar geleden met een gewone aan/uit thermostaat?

afbeelding van eric-15
19/12/2007 - 08:41

Pat, wat het pendelen betreft kan ik je helemaal volgen in het geval van overdimensionering van het systeem. Dat is exact de reden waarom ik een lichtere ketel heb gekozen (19 KW bij G25) waardoor mijn ketel voldoende laag kan moduleren om permanent aan te kunnen blijven op een zeer lage watertemperatuur. Uiteraard blijft mijn pomp dan ook steeds aan maar het kleine meerverbruik hierdoor verzinkt in het niets tov de gasbesparing door mijn super hoog rendement. Bovendien is mijn comfort temperatuur ook veel gelijkmatiger.

Maar zelfs in uw geval zal uw ketel meer moduleren dan je denkt. De RC30 is geen aan/uit thermostaat maar zendt voortdurend de temperatuur en instellingen door naar de ketel die proportieel de watertemperatuur aanpast in functie van deze gegevens (om juister te zijn: het is een PID regelaar, Proportioneel, Integrerend (middelt blijvende fouten uit) en Differentierend (verbetert de responstijd).

afbeelding van chris.verschuere
19/12/2007 - 10:01

Ik heb hier zeer veel bijgeleerd uit deze discussie en ben tot de vaststelling gekomen dat de ruimteregeling voor mij de beste optie is.
In feite had ik een regeling voor ogen die naderhand onmogelijk bleek. Ik dacht dat het mogelijk was om via een kamerthermostaat de temperatuur in de kamer te laten regelen, maar de aanvoertemperatuur van het water deels afhankelijk te maken van de buitentemperatuur. Dat is dus niet mogelijk.
Wat betreft nu een regeling die volledig weersafhankelijk wordt gestuurd. Ik denk dat het alleen aan te bevelen is wanneer de temperatuur in de kamers word gestuurd door thermostatische kranen.
Wanneer de circulatiepompen constant draaien, heeft dat een probleem wanneer er twee ciruits zijn zoals bij mij.
Ik heb het volgende voorgehad en mijn installateur heeft daar een veertiental dagen op gezocht voor hij het vond.
Alhoewel de regeling op ruimteregeling stond, bleven beide pompen s'avonds draaien en die draaiden s'morgens nog.
Resultaat, wanneer de het eerste circuit opstartte warmde het tweede ook op.
de reden daarvan was dat de vriesbeveiliging op buitentemperatuur 5° stond. Nadat de vriesbeveiliging afhankelijk werd gesteld aan de kamertemperatuur (5°) draaide alles prima.

afbeelding van Anonieme gebruiker
19/12/2007 - 11:51
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

"In feite had ik een regeling voor ogen die naderhand onmogelijk bleek. Ik dacht dat het mogelijk was om via een kamerthermostaat de temperatuur in de kamer te laten regelen, maar de aanvoertemperatuur van het water deels afhankelijk te maken van de buitentemperatuur. Dat is dus niet mogelijk."

Chris, toch wel, misschien zou je toch eens uw installatiemanual van de RC35 in detail moeten doornemen, daar staat alles haarfijn in uitgelegd...

afbeelding van chris.verschuere
19/12/2007 - 17:15

In de service- en montagehandleiding heeft men het over een regeling " Weersafhankelijk met ruimtecompensatie", dat zou kunnen zijn waar ik op zoek naar ben. Bij die regeling kan een parameter worden meegegeven die bepaald hoeveel de invloed van de kamertemperatuur is op de stooklijn.
Als ik alles goed voorheb, betreft het hier een weersafhankelijke regeling en bij weersafhankelijke regelingen blijft de circulatiepomp constant draaien.
Voor mij stelt dat moeilijkheden omdat mijn installatie met twee circuits is uitgerust.
Dat heeft tot gevolg dat wanneer circuit 1 opstart, ook circuit twee wordt verwarmd.
De pomp in de ketel stuurt het warm water naar de evenwichtscollector en gezien beide pompen die op die evenwichtscollector zijn aangebracht draaien, worden beide circuits verwarmd. Dat heeft ook tot het eigenaardige gevolg dat het circuit dat in feite niet mag opwarmen, niet te controleren valt. De kamerthermostaat (RC35 op CV groep 1 of RC20 op cv groep 2) heeft daar geen enkele invloed op. De RC35 denkt namelijk dat er geen temperatuur wordt gevraagd.
Dat fenomeen deed zich ook voor toen de vorstbeveiliging op de buitentemperatuur was ingesteld. Gezien s’avonds de temperatuur onder de 5° zakte begonnen de circulatiepompen te werken (vriesbeveiliging). Wanneer dan s’ morgens CV groep1 begon te werken bleef de pomp van CV groep 2 lustig draaien gezien de temperatuur beneden de 5° was. Resultaat ook dat circuit warmde mee op zonder dat er controle over was. Soms ging de temperatuur tot 25° en men kon niets doen behalve de circuit in werking stellen.
De oplossing bestond er in om de vorstbeveiliging op de kamer in te stellen.
Dus denk ik dat de regeling via kamertemperatuur de enige mogelijke is.
Mocht het anders blijken te zijn, alle suggesties zijn zeer welkom.
Mvg Chris

afbeelding van Anonieme gebruiker
19/12/2007 - 18:41
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Met uw systeem lijkt er inderdaad een probleem te zijn met de weersafhankelijke regeling. Alleen weet ik niet zeker of uw opstelling wel correct is opgebouwd. Ik heb dit nog niet bestudeerd maar heeft buderus geen speciaal circuit om kringen onafhankelijk te scheiden ipv met een simpele evenwichtscollector?

afbeelding van rene-11
19/12/2007 - 19:10

Beste Christ,

Indien uw twee kringen zijn uitgerust met elk een circulatiepomp dient elke pomp voorzien te zijn van een terugslagklep aan de perszijde. Dit klepje blokkeert het warm water indien de pomp niet draait.

afbeelding van chris.verschuere
20/12/2007 - 14:19

Mijn installatie is uitgerust met een evenwichtscollector die wordt bedient door een module MM10 en WM10 van Buderus.
Ook zit op elk circuit een drukverschilregelaar.
Wat betreft die terugslagklep op de perszijde, bij een niet draaiende pomp is er geen enkel probleem. Het circuit waarvan de pomp stilligt wordt niet opgewarmd. Het probleem stelt zich alleen wanneer een pomp constant draait of draait door in werking treden van de vriesbeveiliging.

afbeelding van rene-11
20/12/2007 - 19:36

Beste Christ,

Ik snap er eigenlijk niets van. Uw heeft twee kringen en als de pomp niet draait dan is er geen probleem.

Maar schijnbaar draaien altijd alle twee de pompen tegelijkertijd.

NU dit zou niet moeten. Elke kring dient afzonderlijk programmeerbaar te zijn. U zou zo elke kring afzonderlijk van elkaar op dag en nachtregime moeten kunnen laten draaien. Een goed systeem met 2 kringen heeft ook twee ruimtevoelers in referentieruimte's van de kringen.
War of ruimteinvloed zijn normaal gewoon instelbaar in percentage's. Volgens mij moet u hulp inroepen van Buderus zelf en de kringen goed laten ingeven in de rC 35. Misschien zijn de kringen verkeerd elektrisch aangesloten.

Jammer trouwens van die evenwichtsfles. Uw condensatieketel heeft zo een stuk minder rendement.

afbeelding van eric-15
20/12/2007 - 23:06

Dit artikel beschrijft wat er mogelijk is met buderus/nefit apparatuur, zo te zien is er nog hoop voor uw installatie:
http://www.askanowner.com/_upload/1_2/attachments/Elite%20regelingen%20kiezer_0.pdf

afbeelding van chris.verschuere
22/12/2007 - 10:19

René,
U schrijft:
"Jammer trouwens van die evenwichtsfles. Uw condensatieketel heeft zo een stuk minder rendement."

Ik ben daar wel van geschrokken. Is het mogelijk uit te leggen waarom dat zo is?
Hoeveel bedraagt dat minder rendement?
Was er een andere oplossing?
Ik heb met Buderus gebeld, en gevraagd of ze een technicus konden sturen, maar dat willen ze niet, dat moet gebeuren via mijn installateur. Ik zal na Nieuwjaar mijn installateur contacteren.

Eric, hartelijk dankt voor de documentatie.

Mvg Chrs

afbeelding van chris.verschuere
24/12/2007 - 14:30

Bedankt Rene voor de uitleg.
Ik leer hier iedere maal wat bij.

Mvg Chris

afbeelding van Anonieme gebruiker
30/12/2007 - 21:49
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Chris, een evenwichtsfles wordt gebruikt om als men meerdere circuits wenst te hebben ervoor te zorgen dat de pomp in de ketel niet de kleppen openduwt van circulatiepompen die stilstaan. En er ook voor te zorgen dat er niet een veel te groot debiet door de ketel gaat lopen bij meerder circuits.
En veel voorkomend probleem bij meerdere circuits is. Dat d ketel weersafhankelijk maar de temperatuur van 1 kring kan volgen.Als men bv een kring vloerverwarming heeft en een kring radiatoren is dat meestal geen probleem dar de radiatoren een veel horgere temperatuur nodig heeft dan de vloerverwarming. Hierbij zal de ketel de radatoren kring zijn temperatuur volgen. En via 3weg kraan de lagere temperatuur regelen voor de vloerverwarming. Maar als men meerdere circuits radiatoren heeft is niet evident welke kring steeds de hoogste temperatuur heeft. Hierbij is het veel beter om de 2 radiator kringen via driewegkraan te laten sturen. de ketel volgt dan de tempertuur van de hoogst vragende kring + enkele graden (meestal in te stellen hoeveel de verhoging wenst te zijn bv 3°C) de driewegkranen zorgen er dan voor dat elk circuit op zijn water tempertuur blijft zoals gewenst door de regelaar.
ten tweede een verhoging van de retour van de ketel is niet steeds het geval bij een evenwichtsfles. Er gaat pas water lopen van de aanvoer naar de retourleiding in de fles als het debiet van de ketel pomp groter is dan het debiet van de secundaire circuits.
Als bij deze ketel van buderus kiest voor de betere weersafhankelijke regelaar van de 4000 reeks heeft men een betere aansturing.Deze regelaar wisselt ook informatie uit met de ketel via de bus. Echter deze regelaar kan meer, als men bij deze kamerthermostaten op aansluit vergelijkbaar met de RC30-20 dan kan men de stookkurve automatisch laten bepalen tov de gewenste kamertemperatuur, ook stel je stookkurve verkeerd in toch zal deze dan automatisch de stookcurve aanpassen zodanig dat elk circuit de op de minimum benodigde temperatuur draait om de ruimte op temperatuur te houden. Echter dat houdt in dat de ketel bv door driewegkranen deze kan bijregelen zeker als er geen groot verschil is tussen de benodigde aanvoertemperaturen bv als men 2 radiator circuits heeft.Dat de circulatiepomp in stooksezoen dwz dat is wanneer de buitentemperatuur onder een bepaalde grans komt steeds draait is heel normaal. Een weersafhankelijk reglaar regetlt de ruimtetemperatuur door de watertemperatuur te wijzigen en niet door de pompen aan /uit te doen. Echter hierbij raad ik meer de circulatiepompen van drunfoss Alpha pro die verbruiken slechts heel weinig stroom bv het type 25-40 verbruik tussen de 5 - 25W dit veel lager dan veel andere vergelijkbare pompen.

afbeelding van rene-11
31/12/2007 - 08:46

Beste Ronnie twee,

"Er gaat pas water lopen van de aanvoer naar de retourleiding in de fles als het debiet van de ketel pomp groter is dan het debiet van de secundaire circuits."

Laat dat "pas" maar weg, in theorie kan je een perfekte situatie creeeren dat de fles zijn werk 100 % doet. In de praktijk kijg je beide kringen onmogelijk zo afgesteld en toch zeker niet als er een kring radiatoren tussenzit met een drukdifferentierende pomp en een retourmengregeling op de vloerverwarming. In de praktijk zullen primaire circuit en secundair circuit niet hetzelfde zijn.

Gevolg rendementsverlies bij condenserende ketels.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.