Rare verkavelingsvoorschriften, maar wel interessant | Ecobouwers.be

U bent hier

Rare verkavelingsvoorschriften, maar wel interessant

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Brecht Schatteman
07/06/2015 - 16:23

Beste mede-ecobouwers

Ik vernam onlangs iets van een rare verkaveling te Wetteren. Meer specifiek Diepenbroek. De voorschriften zijn te vinden bij de online consulteerbare RUP's. Meer specifiek hebben ze naast de gewone stedenbouwkundige regels, voor de verkavelaars extra regels opgelegd, specifiek 'randvoorwaarden' genoemd. Ze sommen meerdere randvoorwaarden op waarvan er aan minstens 2/3 moeten worden voldaan. Ze zijn makkelijk te vinden op de site. Welke ik specifiek zou willen uitlichten:

1) in beide aangrenzende erfstraten worden minimum 10 bomen aangeplant.
2) in beide aangrenzende erfstraten wordt een wadi aangelegd.
3) voor open bebouwing: de noordelijke zijgevel wordt op de laterale perceelsgrens ingeplant. De perceelsoppervlakten mogen dan kleiner zijn.
4) voor halfopen bebouwing: de bebouwing wordt gekoppeld op de achterste perceelsgrens in plaats van op de laterale perceelsgrens.

Waarom deze even uitgelicht: de eerste 2 zorgen voor een meer natuurlijke omgeving. De derde zorgt voor een ecologischer versie van open bebouwing (de vaak zinloze 3/4 meter bouwvrije strook van open bebouwing wordt zo weg gewerkt). En die laatste is in de praktijk dat de halfopen bebouwing wel de op noordelijke laterale grens staat, maar gekoppeld is langs achteren. Dat is de ecologischere versie van de open bebouwing zoals ze het hier aanpassen. En zo hebben de half-open bebouwing geen slechte oriëntatie (anders heeft de ene enkel de oost en westen zon bij deze verkaveling) en dus allemaal zeker de zuiderzon hebben. Op Google maps kan men de eerste fase van de verkaveling al zien.

Volgens mij mogen ze hier in België toch wel vaker denken aan deze randvoorwaarden. Zeker wanneer de straten van noord naar zuid lopen ipv van oost naar west. En de ecologische waarden van de straatnamen en wadi's.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.