proconsumententarief ecopower

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Op het dak van mijn woning ligt een installatie van zonnepanelen. Deze is eigendom van "ecopower". Ik ben indertijd een contract aangegaan met ecopower waarbij ik de installatie huur, en als dusdanig jaarlijks een bedrag betaal aan ecopower. Volgens het contract is de opbrengst van de groene stroom certificaten voor ecopower. Na 20 jaar zou de installatie eigendom worden van mij. Tot daar de situatie, waarmee ik geen enkel probleem heb.

Nu kreeg ik een tijdje geleden een brief van ecopower waarin zij schreven dat ik (als huurder dus) het proconsumententarief moet betalen. Dit komt neer dat zij de opbrengsten van de certificaten opstrijken en ik als huurder de extra kosten mag betalen. Dus als "duurzame, mensvriendelijke" onderneming houden zij, terecht, de opbrengst van de certificaten, en mag ik de extra kosten betalen. Lijkt mij niet echt eerlijk. Bij deze zoek ik mensen die in dezelfde situatie zitten om eventueel samen hiertegen te reageren. Mvg

Reacties

Xenophon schrijft eigenlijk:

- betaal jij als eigenaar van het pand de belasting voor distributie op het net maar volledig, want de andere aandeelhouders willen niet meebetalen. 

- Maar je geeft nog steeds een gedeelte van de elektriciteitsopbrengst af aan ecopower door de jaarlijkse bijdrage te betalen.

- En je zorgt er ook voor dat ecopower de meterstanden op tijd krijgt zoals afgesproken.

Met andere woorden: niet zeuren, je krijgt niets, je moet je dak ter beschikking stellen, en je moet wat doorgeven.  Anders gaan de andere aandeelhouders tegenwerken want da's verlies.

"Gelet op de zeer nadelige financiële impact die dergelijke contractueel niet voorzien geste zou hebben op de vennootschap denk ik niet dat de andere aandeelhouders daar zullen voor te vinden zijn. "

Ik denk niet dat we weten of het zeer nadelig is.
Daarvoor zouden we inzage moeten hebben in de opbrengsten van het pv project voor dakverhuur. Zonder dat je de echte impact kent is dit moeilijk te benoemen.
Ik zeg maar iets: als ecopower een winst per dak heeft na afschrijving en risico en... van 500 euro per jaar. Is het verantwoord voor de coöperatie dit naar bv 350 euro terug te brengen. Of naar 100 euro of naar 450 euro. ...
Afhankelijk van de bedragen moet dit niet zeer nadelig zijn op (waarom benoem je dit als zeer nadelig).
We zitten nu eenmaal in een situatie waarbij bepaalde cooperanten momenteel verlies maken met de panelen.
Er zijn wel voorbeelden te vinden waarbij coöperaties hun werkingswijze bijstellen omdat bepaalde acties voor een beperkt aantal coöperanten negatief zijn.
Walter

Xenophon denkt dat wie zijn posts leest oud en wijs genoeg is om te lezen wat hij zegt.

Wat ik zeg is dat er juridisch geen enkele verplichting is voor Ecopower om tussen te komen, dat zij de overeenkomst perfect uitvoeren en ondanks al het proza dat hier gepleegd wordt heb ik nog geen enkel juridisch argument gelezend dat dat weerlegt.

Maar inderdaad, ik vind niet dat de andere aandeelhouders moeten opdraaien voor de minderopbrengst van wie in dat plan gestapt is en nu niet Ecopower maar de overheid op zijn weg vindt, dat is zonneklaar en daar verontschuldig ik me niet voor.  Ik ben geen liefdadigheidsinstelling en net zoals u het recht heeft om te argumenteren pro dergelijke tegemoetkoming heb ik het recht om contra te argumenteren.  INDIEN het punt mocht geagendeerd worden zullen we wel zien hoe de meerderheid oordeelt maar wat mij betreft is het eenvoudig:  indien groepsdruk van een aantal andere coöperanten leidt tot een beslissing die een -te quantificeren- financieel nadeel oplevert en waarvoor geen juridische noodzaak bestaat dan ga ik ervan uit dat de ratio zoek is, trek ik mijn conclusies en stap ik uit wanneer dat kan want onder dergelijke voorwaarden ben ik niet meer akkoord, ik ben tegen het heronderhandelen van de regels terwijl de wedstrijd bezig is.  Voor wie wil opwerpen dat dat exact is hetgeen nu de miserie veroorzaakt (invoering prosumententarief):  inderdaad, maar dat is geen maatregel die Ecopower kan tegengeworpen worden, dat is exact het punt van mijn betoog.  Richt uw pijlen op de overheid.

Maar goed, we zullen wel zien hoe de zaak evolueert.

 

Ik denk dat xenophon dan ook eens goed moet lezen wat er staat: er is geen minderopbrengst.  Er is geen opbrengst.

Er is ook niemand naar mijn weten die naar de rechtbank wilt stappen, hoewel er mensen zijn die twijfelen aan uw bewering dat dat ook niets zou opbrengen.  Er wordt gesteld dat deze contracten niet meer evenwichtig zijn door tussenkomst van de staat.

Zoals u stelt zijn ook wij geen liefdadigheidsinstellingen omdat we panelen op ons dak liggen hebben.  U wilt niet opdraaien voor de fratsen van de staat, dus moeten wij dat maar doen.  Dat is uw standpunt.

Ik ben het ook niet echt eens met het argument "richt uw pijlen op de staat".  Het is immers zo dat ecopower een deel van de opbrengst neemt, maar niet de belasting.  Maar dat heb ik ook al eens geschreven.  Dan lijkt het er eerder op dat ook ecopower zijn pijlen op de staat moet richten.

U ziet dat uw ratio wel erg eenzijdig is.  Ze is: verander geen spelregels, zolang het voor mij goed is.

Indien ik me niet vergis was u degene die tot een paar posts terug aan het zwaaien was met ongespecifieerde zware juridische problemen voor Ecopwer zonder daar ooit een argument te kunnen voor aanhalen.  Ik herhaal:  er zijn er geen.

Ondertussen hebt u blijkbaar uw kar gedraaid en maakt u er een ad hominem argument van, voorspelbaar en niet bijster origineel.

Ondanks het feit dat ik geen pv-installatie heb, heb ik ook mijn deel van het risico gedragen:  het risico dat de overheidsregeling anders was uitgedraaid en Ecopower ipv u een verlies had moeten slikken omwille van een overheidsmaatregel.  Dan was de kost bij mij terechtgekomen, minstens meer dan bij deelnemers aan het pv-systeem en neen, ik zou hier dan niet geargumenteerd hebben dat u als begunstigde dan maar had moeten bijspringen.  Pacta servanda sunt, een investering is altijd een risico, wie daar niet mee omkan moet niet investeren.  800 000 Arco-coöperanten zijn u voorgegaan en zingen nu in hetzelfde klaagkoor.  

 

 

Beste xenphon,

 

Je vergist je inderdaad, ik ga (ging) niet verder dan het betwijfelen over de rechtsgeldigheid van het contract.  Lees toch maar de posts nog eens.

En betreffende uw vergelijking: Wat een b¨ll¨sh*t.  Een arco spaarder kiest een (blijkbaar verdoezelde) aandeel.  Jij en ik kiezen een aandeel van ecopower.  Op dat vlak denk ik niet dat er wat te vertellen valt, laat staan dat er veel verschil is.  Wat mij betreft zijn die arco aandeelhouders hun geld kwijt, en als ecopower het niet meer red zijn wij het ook kwijt.

Er is wel een verschil (en er valt wel wat te discussiëren) als een bedrijf (coöperatieve) de last volledig op de schouders van een aantal aandeelhouders legt onder het mom dat zij er niets mee te maken hebben en de taksen niet willen dragen hoewel ze zelf wel een deel van de elektriciteitsopbrengst opstrijken en verkopen.

 

 

Wat heeft het voor zin dezelfde discussie nog eens te hervatten?
Alle pro's en contra's zijn al een tijd geleden opgesomd en worden nu gewoon herhaald zonder dat de situatie
gewijzigd is.

In se is het heel eenvoudig: er waren twee partijen en de winst/verlies verhouding is ten nadele van één partij gewijzigd door tussenkomst van een derde partij die niet eens medecontractant was maar eenzijdig zijn wil kan opleggen. Of dat al dan niet binnen een wettelijk kader was wordt momenteel uitgevochten voor de twee hoogste rechterlijke instanties van dit land (die bovendien zelf nog niet eens zeker zijn wie van hen nu eigenlijk bevoegd is om een uitspraak te doen).
Beide partijen kunnen dus niets anders dan een uitspraak afwachten.

En ja ze kunnen elkaar tegemoet komen in goodwill maar daar is geen enkele juridische verplichting toe.

En het is ook geen eenmalig feit wat hier gebeurd is. Stel je hebt een belegging bij de bank over 10 jaar met een gegarandeerde intrestvoet en een belasting van x% bij ondertekening van het contract. Als de overheid een paar jaar later die belasting verhoogt onderga je dat ook. Ik zie het niet gebeuren dat een bank uit medelijden je nettoverlies dan deels gaat compenseren.
En ik zie het ook niet gebeuren dat als het andersom was klanten uit medelijden met de andere conractant een deel van hun verhoogde winst afstaan maar zich eerder glimlachend in de handen zouden wrijven.

Is dat "eerlijk" en leuk. Neen. Maar het is nu eenmaal handel en geen gezelschapsspel.
 

 

 

 

klare heldere samenvatting, waarmee de discussie gesloten kan worden tot uitspraak van de hoogste rechterlijke instanties of agendering op de AV van Ecopower.

Beste Roel , het zijn -  jammer genoeg voor sommige deelnemers aan deze discussie- niet de aandeelhouders die hierover beslissen maar de raad van bestuur zoals Dirk Vansintjan schrijft. De aandeelhouders beslissen blijkbaar niet over belangrijke thema's zoals de bouw van een pelletfabriek dat doet de raad van bestuur. Op de AV mag daarover gepalaberd worden , niet beslist. Dat heet een democratische beslissing blijkbaar .....

Is dat zo ?  Heeft de raad van bestuur beslist dat er een pelletfabriek komt ?

ja

zonder stemming ?

Ecopower mailt me hierover letterlijk:

"De pelletsfabriek is de afgelopen vijf jaar aan bod gekomen in de algemene vergadering. Ook voordat ze gebouwd is. Bovenstaande redenering is door een ruime meerderheid van de aanwezigen gedragen. Hier is geen formele beslissing over omdat operationele zaken niet door een algemene vergadering worden beslist, wel door een raad van bestuur. Belangrijke tendensen uit de algemene vergadering worden uiteraard gevolgd."

denk jij dat aan bod komen = stemmen ? 

Het antwoord op je vraag is dus eenduidig neen de AV heeft dit niet gestemd

Als de verkoop van de pellets slecht gaat komen er promoties ook bij Ecopower en niet alleen voor aandeelhouders :

"Geen pellet- of houtkachel?  Maar u kent iemand die verwarmt met pellets of hout?
Breng een nieuwe klant aan en wij bedanken u met een Oxfam Wereldwinkel-aankoopbon van €15! 

wat denken jullie daar van ?

Dat ze ofwel vroeger veel te duur waren of dat ze er niet meer vanaf geraken?

 

Ecopower Pellets: normaal 296 euro nu tijdelijk 199 euro per pallet van 975kg, prijs incl. btw en levering!

Ecopower Briketten: normaal 330 euro nu tijdelijk 199 euro per pallet van 1000kg, prijs incl. btw en levering!

 

Ik heb die mail ook gehad.  Ik ken de gangbare prijzen niet, maar de korting lijkt me nogal onrustwekkend groot.