premie | Ecobouwers.be

U bent hier

premie

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Anoniem1
18/11/2007 - 13:02

eindelijk kunnen kleinverdieners ook genieten van energie besparende werken
van morgen in de zevendedag bevestigd zullen gewoon een premie krijgen

14 Reacties

Reacties

afbeelding van hendrik de corte
18/11/2007 - 13:17

Marcel

Kun je wat duidelijker zijn?
Welke premie bedoel je?
Ik vermoed dat je het eerder hebt over de belastingkorting? Wie geeft wat gezegd in welke context?
En op welke manier zal dat gebeuren? Belastingkrediet i.p.v. belastingkorting?

groeten
rik

afbeelding van lucvt
18/11/2007 - 13:53

Zou veel eerlijker en socialer zijn.

Heb dit probleem een tijd terug medegedeeld op dit forum, aan DB BRUSSEL en Groen! Er was trouwens ook al een parlementaire vraag over.

Het verrast me wel dat ze er nu al over spreken in de zevende dag. Er is immers geen regering die het kan beslissen.

afbeelding van Anonieme gebruiker
18/11/2007 - 16:10
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

is vanmorgen in de zevendedag gezegd,heb het deze middag op het nieuws van vrt gezien,en dat was een opname van de zevende dag
hendrik mensen met een klein inkomen betalen geen belasting kunnen dus niet genieten van fiscaal voordeel wat zeer onrechtvaardig was
zij krijgen nu gewoon een premie
heb daar ook heel wat mailtjes naar ministers gestuurd wel een paar reacties gehad die mij lelijk tegen vielen
nu is er dus wel iemand voor de mindere opgekomen

afbeelding van hendrik de corte
18/11/2007 - 16:18

Marcel

Je blijft onduidelijk.
Ik veronderstel dat je het hebt over het regeerakkoord in opmaak? Is dat al zeker of een ideetje?

Ik weet natuurlijk ook wel dat je moet belasting betalen om belastingkorting te krijgen.
Daarom mijn vraag of men de belastingkorting denkt te vervangen door een belastingkrediet (je kunt terugkrijgen ook als je geen belastingen betaalt)?

Je hebt het echter over een premie? Een premie is iets anders dan een belastingkorting.
Of was dit nog niet duidelijk in de zevende dag?

groeten
rik

afbeelding van Anonieme gebruiker
18/11/2007 - 16:38
Luc V (niet gecontroleerd)

Die uitspraak werd gedaan door Hilde Crevits die, voor alle duidelijkheid, tot de VLAAMSE regering behoort.
Mensen die geen personenbelasting betalen en dus niet kunnen genieten van de belastingkorting op FEDERAAL niveau, zouden dan een premie krijgen van het Vlaams Gewest.
Maar er is nog niets beslist. Er wordt aan gewerkt, zoals dat heet. Maar met de verkiezingen van 2009 in zicht, zal er wellicht wel iets van komen.

afbeelding van hendrik de corte
18/11/2007 - 17:04

Luc

Dit antwoord is wel duidelijk.

Ik wil nog wel eens zien hoe dergelijke premie zou uitgewerkt worden. Gaan de Vlaamse ambtenaren dan uitrekenen of de aanvrager van de premie al dan niet voldoende belasting zal betalen om belastingkorting te krijgen?

Veel simpeler zou zijn de belastingkorting te vervangen door een belastingkrediet.
Dit kon wel voor het PC plan en voor het Arkimedesfonds.

Of als het dan toch via Vlaanderen moet: de Vlaamse renovatiepremie verhogen voor lage inkomens.

Ben benieuwd.

groeten
rik

afbeelding van Anonieme gebruiker
18/11/2007 - 19:39
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

hendrik

belastings geld en een premie van de staat is krak het zelfde komt allemaal van onze belastingen
wat is btw gewoon een andere naam voor belasingen
al het geld van de staat is gewoon belastings geld niet meer of minder

afbeelding van hendrik de corte
18/11/2007 - 22:17

Marcel

Ik begrijp dat het je niet veel kan schelen waarvan het geld komt.
Mij wel, als ambtenaar die het allemaal mag uitleggen aan de burger.

Qua techniek is er een groot verschil tussen belastingkorting/belastingkrediet en premie.

Zelfs voor wie ontvangt zijn er verschillen:
- tijdstip (belastingkorting komt later);
- bovenop federale belastingkorting komt er automatisch een gemeentelijke korting (gezien de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting berekend wordt op de federale belasting);
- premies hebben soms het vervelende kenmerk dat "de pot" op is - de pot van de belastingen is nooit op;
- (eventuele) beroepsmogelijkheden en -procedures liggen anders.

Een Vlaamse premie voor wie geen federale korting krijgt? Dat lijkt me technisch moeilijk hoor. En moeilijk uit te leggen aan de burger. En wat die niet begrijpt/kent daar maakt hij geen gebruik van.
Vandaar mijn bezorgdheid.

groeten
rik

afbeelding van Anonieme gebruiker
19/11/2007 - 13:45
Luc V (niet gecontroleerd)

Tuurlijk is er een groot verschil tss de verschillende soorten belastingen.
Technisch lijkt me dat toch niet zo moeilijk om die vlaamse premie te geven? Gewoon met je belastingbiljet aantonen dat je geen belastingen betaalt, wegens te klein inkomen. En wie dan een KI heeft, van zoveel duizenden euro, kan alsnog geweigerd worden, kwestie van de renteniers niet nog meer slapend rijk te laten worden. Ik zeg maar iets.

Verder was er ook nog sprake van een soort voorfinanciering van investeringen, waarbij je de lening voor energiezuinige investering zou kunnen terugbetalen met het uitgespaarde geld v je energiefactuur.

afbeelding van frankdh
19/11/2007 - 14:24

Zo simpel is het toch ook weer niet hoor. Je zou denken dat het KI een "eerlijke" indicator is van welvaart. Maar dat draait veelal anders uit. Een voorbeeldje van een ver verleden.
Vroeger werden studiebeurzen o.a. uitgereikt aan gezinnen met een laag inkomen. Bleek dat velen toch studiebeurzen kregen alhoewel ze er eigenlijk geen recht op hadden. Simpelweg door er via een 'creatieve' belastingsaangifte voor te zorgen dat hun gezamenlijk inkomen beneden de grens viel.
Het systeem werd gewijzigd door het KI in aanmerking te nemen. Wat bleek, weer waren er clevere zielen die het systeem wisten te omzeilen. Zo was er in de pers sprake van een koppel, zij een advocate, hij een microchirurg, die prompt een bvba oprichtten hun hele hebben en houden aan deze bvba overdroegen, en vervolgens o.a. hun huis van die bvba terughuurden. Uiteindelijk hadden zij nog een gezamenlijk belastbaar inkomen van zeggen en schrijven 87 BeF.
Dit enkel ter illustratie dat er altijd wel zullen zijn die door de mazen van het net glippen, terwijl mensen die wel recht hebben buiten de boot vallen wegens niet geslepen genoeg, te weinig geld om boekhouders en gerechtsdeskundigen te betalen, of het al eerder aangehaalde "de pot is op".
Dat betekent natuurlijk niet dat het geen goed voorstel is.

Groetjes,
Frank

afbeelding van hendrik de corte
19/11/2007 - 17:06

O ja, je kunt natuurlijk verplichten om de aanslagbiljet bij de premie-aanvraag te voegen (zoals hierboven voorgesteld). Houd er dan wel rekening mee dat je de premie pas een paar jaar na de werken kunt aanvragen. Dat zal ook wel niet de bedoeling zijn.

KI is een betwistbaar criterium. Houd nog altijd extreem rekening met de liggging (centrum = hoog, platteland = laag). Het platteland staat vol met sjieke zonevreemde villa's met laag KI

Ik heb intussen informatie opgevraagd bij de persdienst van het kabinet.
Houd jullie op de hoogte.

Het zou me niet verwonderen dat de premie op een heel andere manier in mekaar steekt dan we hier aan het veronderstellen zijn.

groeten

rik

afbeelding van Anonieme gebruiker
19/11/2007 - 17:10
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

ki is inderdaad geen eerlijke indikator,mijn buur en ik hebben terzelfdetijd gebouwd
hij moest geen kinderen wij gingen er van uit vier kinderen te krijgen
buurman zet een klein huis dat van ons wat groter 2slaapkamers meer keuken en living wat groter en bureel voor studerende kinderen
wat gebeurd er nu,mijn buur zegd mij u kan genieten van het laagste tarief voor medicijnen hij had dat ook,wij hebben even veel pensioen
ik ook naar de zieken kas wat gebeurd er kadastraal in komen te hoog ik val er naast
het zelfde toen men een premie van het ocnw kreeg op stook olie
wat is nu de kloe
ik word gestraft omdat wij vier kinderen wilde,en hij wilde er geen waarvoor hij nu word beloond
terwijl ik nu ook nog eens al die jaren veel meer heb opgebracht dan mijn buur kadastraal inkomen hoger

afbeelding van hendrik de corte
20/11/2007 - 17:15

Al bij al blijft het idee van een premie een vreemde zaak.

Monsieur Reynders heeft het systeem van de belastingkorting uitgewerkt. Dat hij daarbij alleen oog had voor zijn doelstelling om mensen minder belastingen te laten betalen is wellicht nog normaal gezien zijn politieke kleur.
(jullie hebben er toch ook wel al op gelet dat de jaren geleden aangekondigde belastingverlagingen eigenlijk alleen maar gerealiseerd zijn door een groot aantal nieuwe aftrek- en kortingsposten toe te voegen? Dat terwijl een echte belastingkorting en zeker flat tax precies gepaard gaat met afschaffing van aftrek- en kortingposten)

Terwijl de partij van mevrouw Crevits aan het onderhandelen is met monsieur Reynders zou men makkelijk in het federale regeerakkoord kunnen afdwingen dat de belastingkorting vervangen wordt door een belastingkrediet. Maar nee, men gaat liever nog eens een aparte Vlaamse premie invoeren.

Eén ding staat vast: hoe meer verschillende systemen, hoe meer verwarring. Met als gevolg dat "wie het niet weet" uit de boot valt. Wie zijn dat vooral? Juist, de minder geschoolden. Toevallig ook degenen met een lager inkomen.

De cirkel is dus rond.

groeten
rik

afbeelding van hendrik de corte
10/12/2007 - 08:42

Er is eindelijk meer duidelijkheid.

Uit de persnota van de Vlaamse Regering:
"De Vlaamse Regering besliste op 7 december principieel tot toekenning van premies voor het uitvoeren van energiebesparende investeringen in woningen. Het besluit komt tegemoet aan een vastgesteld hiaat in de huidige regelgeving door het invoeren van premies voor diegenen die niet in aanmerking komen voor de fiscale aftrekregeling wegens het feit dat zij geen of onvoldoende belastingen hoeven te betalen om een volledige aftrek mogelijk te maken. Het besluit wordt voor advies voorgelegd aan de SERV en aan de MiNa-raad. "

In het voorontwerp besluit (ik benadruk: VOORontwerp) lezen we dat de premie bestemd is voor natuurlijke personen die niet of slechts gedeeltelijk in aanmerking komen voor de fiscale afrekregeling. De begunstigde moet zelf verklaren geen gebruik te zullen maken van de fiscale aftrek.
De werken moeten worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer.

Zoals enigszins kon worden gevreesd is het een premieregeling met eigen regels.
Er is een premie voor:
1) dakisolatie;
2)vervangen van ramen door superisolerend glas
3) vervangen van een of meer verwarmingstoestellen door een condensatieketel.

We zullen nog geen voorbarige conclusies trekken. Er kan nog aangepast worden maar ik leid hieruit af:
- dat de eerste maatregelen ook voor nieuwbouw geldt,de tweede en de derde niet;
- dat de derde maatregel veel ruimer is dan wat geldt in de fiscale aftrekregeling (waar alleen de vervanging van een stookketel in aanmerking komt)voor wat betreft de toestellen die mogen vervangen worden, maar minder ruim wat betreft de vervangingstoestellen zelf.

De premiebedragen zijn geen percentage van de uitgaven maar vaste bedragen. Voor alle definitieve bedragen is het wachten op het uitvoeringsbesluit van de minister.
Het zal nog wel een aantal maanden duren voor dit van kracht wordt.

groeten
rik

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.