Oververhitting in passiefhuizen | Page 2 | Ecobouwers.be

U bent hier

Oververhitting in passiefhuizen

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Ingir
22/01/2014 - 17:25

Volgens de passiehuistheorie zouden passiefhuizen GEEN last hebben van oververhitting. Dat wil zeggen, er is wel oververhitting (binnentemperatuur >25°)gedurende hooguit 5% van de tijd in een jaar, dus 438 uur (18 dagen) en dat zou dan acceptabel moeten zijn. Rare redenering uiteraard want niemand vindt een binnentemperatuur van 15°C of lager in de winter aangenaam. Er wordt dan ook niet verwacht dat je de kou gedurende enkele weken gaat accepteren, de kachel wordt direct gestookt om de gewenste binnentemperatuur in stand te houden.

Analoog daaraan is het ook niet acceptabel dat de binnentemperatuur langdurig boven de 20-22°C komt, het lichaam gaat extra zweten, resulterend in plaknachten en een verstoorde nachtrust. Voor ouderen en mensen met hart/longaandoeningen is een verhoogde binnentemperatuur extra onaangenaam, ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur minder goed reguleren door de afgenomen doorbloeding van de huid waardoor zij snel oververhit raken en mensen met hart/longkwalen krijgen last van kortademigheid en hogere bloeddruk. Hittegolven laten dan ook altijd een hoger sterftecijfer zien.

Oververhitting kan voor een deel voorkomen worden door zonnewarmte buiten te houden (zonwering, isolatie, balansventilatie) en op dit punt scoren de meeste passiefhuizen best goed. Het andere deel van de oververhitting wordt veroorzaakt door interne warmtebronnen zoals personen, verlichting, elektrische apparatuur, warmteafgiffte van koelkasten, kooktoestellen,(zonne)boilers en verwarmingstoestellen voor warm tapwater. Met het toenemende gebruik van elektrische apparaten wordt de interne warmtelast een steeds groter wordende factor in de energiebalans, ondanks het feit dat apparaten energiezuiniger worden.

In passiefhuizen is de interne warmtelast maar beperkt benutbaar want deze huizen zijn al helemaal geoptimaliseerd om de aanwezige warmte vast te houden. Er is dan ook al eerder sprake is van overtollige warmte die kan leiden tot oververhitting. Anders gezegd: de temperatuur in passiefhuizen is gevoeliger voor overtollige warmte, een klein overschot kan de warmte al flink doen stijgen.

Het rekenprogramma voor passiefhuizen (PHPP) gaat uit van een standaardwaarde voor de interne warmtelast van 2,1 W/m², deze waarde is vrij laag voor een moderne woning waarin gemakkelijk het dubbele bereikt kan worden. In de winter is deze lage inschatting geen probleem en geeft hooguit een iets lagere verwarmingsbehoefte. In de zomer is die lage waarde wel een probleem omdat de koelingsbehoefte dan onderschat wordt.

In de praktijk zie ik de gevolgen, passiefhuizen worden te weinig uitgerust om overtollige warmte af te voeren. Vaak wordt verondersteld dat het voldoende is om zomers met balansventilatie de opwarming te voorkomen en met de bypass overtollige warmte af te voeren. Helaas werkt dit niet, de debieten zijn te klein en niemand zit 's nachts te wachten op geluidsoverlast van een BV die op hoogste stand draait. Ook aan AWW en BWW worden te hoge koelingscapaciteit toegekend. Al deze apparaten voorkomen hooguit dat de woning via ventilatie verder opgewarmd wordt, echte koeling (drastische verlaging van de binnentemperatuur en RV) hoef je er niet van te verwachten.

Een efficiënte en ecologische methode om overtollige warmte af te voeren is nachtventilatie waarbij 's nachts grote roosters geopend worden, zowel op het laagste punt voor de aanvoer van koude buitenlucht en op het hoogste punt voor afvoer van de warme binnenlucht. Deze methode heeft zich al lang bewezen maar wordt om onduidelijke redenen nauwelijks toegepast. Zeker in passiefhuizen is het de aangewezen methode om zonder hulpenergie warmte af te voeren.

Mijn stelling is daarom: passiefhuizen moeten standaard uitgerust worden met nachtventilatie.

84 Reacties

Reacties

afbeelding van Geert Bellens
24/01/2014 - 15:56

Robin,

Dan moet je rekenen met een multizonaal model, zoals het nu al verplicht is in Brussel voor tertiare gebouwen. Je kan nu eenmaal geen correct comfort berekenen, als je alle lokalen op een hoop gooit en alle warmtewinsten over heel het gebouw uitmiddelt over 24 uur.

PHPP zit niet dicht bij de werkelijkheid, net zoals EPB ook niet dicht bij de werkelijkheid zit. Het geeft een je een idee van je theoretisch verbruik. In de praktijk zal dat verbruik 50% beter of slechter zijn. Maar dat is niet zo belanrijk, je hebt nu eenmaal een tool nodig om die 15 kWh mee te berekenen.

Idem voor comfort, het geeft je een idee over je zomercomfort. In de praktijk kan dat ook meevallen of tegenvallen.

 

Geert

 

afbeelding van stefan-14
24/01/2014 - 16:46

geert, grote ramen zijn WEL wenselijk om in tussenseizoen, zo lang mogelijk de verwarming te kunnen uitlaten !

 

nu is het 24.0 °C bij ons in de woonkamer, 13 m² glas op het zuiden en 15 op het westen !

zuid = een luifel voor zonnewering in de zomer (beperkte uitkraging, dus zon moet hoog staan anders geen nut

en overal, ook op het zuiden vertikale screens buiten

 

afbeelding van Ilex
24/01/2014 - 16:12

18 dagen warmer dan 25°C?

Dat heet dan grote vakantie! Heerlijk toch!

Daar gaan mensen voor op reis naar Egypte of de Caraïben.

 

Anders gezegd: dat is eigen aan de zomer. Kan je daar niet tegen, dan moet je ontwerp beter of moet je koelen.

afbeelding van charel
24/01/2014 - 16:23

Ik denk dat we ons aan het verliezen zijn in allerhande theoretische berekeningen en beschouwingen zonder nog veel aandacht te hebben voor de concrete situatie. Zonder nog veel aandacht te hebben voor (of geloof te hechten aan) de ervaringen van mensen die effectief zo een huis bewonen. 

De concrete situatie is zoals Robin al zei; dat er in de praktijk bij de bewoners nauwelijks klachten zijn van oververhitting . Kan er nog iets verbeterd worden? Uiteraard kan het altijd nog beter, in die zin kan dit topic iets bijdragen.

Echter de titel insinueert dat overhitting een specifiek probleem is bij passiefhuizen, en dat is het niet, het kan een probleem zijn bij alle types van huizen die dus op dat gebied allemaal voor verbetering vatbaar zijn.

 

afbeelding van banned user
24/01/2014 - 17:23

Echter de titel insinueert dat overhitting een specifiek probleem is bij passiefhuizen,

Toch meer dan bij andere woningen en is het(1) probleem nog erger bij PH

Daar 50% van  PH in Belgie toch ligt te puffen in zomer.

(1) bij enkelingen op forum is er geen probleem .

Op vorig topic werd het ontdaan als onzin , en  geen info verschaft voor beginners  PH.

Gemiste kans voor beginners PH en hun valkuil betreft oververhitting.

De verbuigingen in teksten beginnen te komen maar echte toegevingen over het probleem....

 

 

 

afbeelding van Ingir
24/01/2014 - 18:02

Oververhitting is volgens mij wel degelijk een specifiek en inherent probleem van passiefhuizen dat hooguit geminimaliseerd kan worden door de toevoer van overtollige warmte zoveel mogelijk te beperken en de afvoer van overtollige warmte zoveel mogelijk af te bevorderen.

 

Dat er nu nog niet extreem veel problemen gemeld worden wil niet zeggen dat er ook geen problemen zijn. Er zijn immers relatief weinig passiefhuizen en de eigenaren/gebruikers zijn doorgaans zeer goed op de hoogte van de noodzaak om oververhitting te voorkomen. Bovendien is het logisch dat PH-eigenaren terughoudend zijn met het melden van oververhitting, het is immers niet prettig om te moeten toegeven dat je 20K hebt geïnvesteerd in energiezuinigheid en dat moet bezuren met een te warme woning.

afbeelding van robin demey
24/01/2014 - 19:52

Ga in een willekeurige (sociale)woonwijk in Vlaanderen elk huis binnen tijdens een hittegolf. Of zelfs tijdens een gewone zomerdag (25-30°C).

Resultaat: slaapkamers onder dak 30°C. Afkoelen 'snachts? Moeilijk als het nauwelijks frisser wordt dan 23-25°C.

Eigen aan PH???

Vreemde redenatie Ingir. Als slecht ontworpen PH hooguit 2-3 weken oververhitting hebben, dan is dit een drama... Maar een gewone woning waar het de helft van de zomer een probleem is, daarvan ontken je het bestaan?

Iets met appels en peren?

Ik zal ook niet ontkennen dat 18 dagen per jaar oververhitting teveel KAN zijn. Hangt van de bewoners af en van de buitentemperatuur. 27°C als het buiten 38°C is, is niet TE veel. Al heb ik het liever beneden de 25°C, wat hier dus zo goed als nooit meer overschreden zal worden.

 

Je zegt het zelf: het is VOLGENS JOU een specifiek probleem van PH.

De realiteit geeft iets anders weer.

afbeelding van Ingir
24/01/2014 - 22:27

Volgens mij omdat ik niet de indruk wil wekken dat mijn uitspraken de 'waarheid' zouden zijn, de hooghartigheid... Het lijkt mij niet correct om passiefhuizen te vergelijken met de gemiddelde sociale huurwoning die vaak niet eens is uitgerust met zonwering. Passiefhuizen zouden tot de meest comfortabele wonngen moeten behoren, mag ook wel voor de stevige investering en nu kom ik vertellen dat een passiefhuis misschien helemaal niet zo comfortabel is. 

 

Ik besef heel goed dat dit gelijk staat met vloeken in de ecologische kerk maar het is niet mijn bedoeling om het passiefhuisconcept af te kraken, wel om te wijzen op een zwakke plek in het concept.

afbeelding van charel
24/01/2014 - 20:37

Ingir,

Je wil dus zeggen dat, indien passiefhuisbewoners zeggen dat ze in hun passiefhuis niet meer problemen met overhitting hebben dan in een ander huis, dat die er dan gewoon over liegen. Bedankt voor de belediging.

Ik heb er hier nog een geweten die niet wou geloven dat er zo weinig verwarming nodig is in een passiefhuis, die vond het ook nodig om dat grofweg een leugen te noemen. Nochtans was dat iemand die daar geen enkele ervaring mee had.

Hier is ook al een paar keer uitdrukkelijk gevraagd welke ervaring jij dan wel hebt met dat soort gebouwen. Het antwoord blijf je schuldig. Ik vermoed dus dat ook jij er geen enkele ervaring mee hebt?

Verder begrijp ik niet goed waarom meestal mensen die geen ervaring hebben met het wonen in een passiefhuis de meeste kritiek hebben (willen hebben) en hierbij de ervaringen van anderen die het kunnen weten naast zich neerleggen of het grofweg afdoen als leugens.

Het doet me zo een beetje denken aan de gewrongen commentaren indertijd van niet pv-bezitters ten opzichte van wel pv- bezitters.

 

  

 

 

afbeelding van banned user
25/01/2014 - 00:30

U woont in perfekte PH, geen enkel twijfel over en spreekt over de beste ervaring.

Van de +- 1000 PH zijn er  degelijk (50%)die er wel een probleem mee hebben.

Mijn ervaring hierin is gewoon internet gesurft en linken zeggen genoeg of liegen die mensen volgens u  allemaal?

hierbij de ervaringen van anderen die het kunnen weten naast zich neerleggen of het grofweg afdoen als leugens.

Ik kaats de bal terug , het ontkennen is ook een vorm slecht adviezeren

 

 

Het doet me zo een beetje denken aan de gewrongen commentaren indertijd van niet pv-bezitters ten opzichte van wel pv- bezitters.

Jaloezie bij PV bezitters wel of niet gaat niet op bij PH, niet iedereen wilt zo wonen/ leven

PH wonen is een way of life (reden +- 1000 woningen in Belgie)

PH zal altijd een klein plubliek hebben daar een NEW de toekomst is.

PV installaties en WP technieken zullen daar zonder twijfel deel uit maken .

 

afbeelding van robin demey
25/01/2014 - 03:42

Chris. Heb je de link dan ook bekeken die Ingir ons gaf?

http://www.passiefhuisplatform.be/artikel/warme-getuigenissen-hoe-reageert-een-passiefhuis-bij-een-hittegolf

Dan kun je duidelijk lezen dat PHPP nog maar sinds JULI 2009 oververhitting meeneemt in zijn criteria. Logisch dus dat er een aantal woningen zijn waar er helaas nog niet voldoende rekening mee werd gehouden.

Zou me verwonderen als er veel PH zijn van na juli 2009 waar dat wel een probleem is. En indien een probleem: wat is de oorzaak? Is de woning uitgevoerd volgens het ontwerp (zonwering, isolatiepakket, ventilatiesysteem...)? Want als je sommige PH van Bostoen zag bouwen, dan wist je op voorhand dat er problemen zouden ontstaan*.

Zou me toch sterk verwonderen dat er 500 PH zijn waar het probleem zo groot is.

 

*PS: ik zeg niet dat alle PH van Bostoen slecht zijn.

afbeelding van Ingir
25/01/2014 - 11:30

Hier raak je wel een gevoelig punt, kan je verwachten dat een SOD-bouwer verder gaat dan op papier nét te voldoen aan de vereisten voor een passiefhuis?

afbeelding van robin demey
25/01/2014 - 13:44

Nee, maar wel dat het wordt uitgevoerd volgens de regels der kunst. Isolatie die slecht wordt geplaatst bijvoorbeeld kun je niet zien met een blowerdoortest. Dus als er dan geen thermografisch onderzoek gebeurt, kan je na een paar jaar met schimmels zitten.

Dat heb je uiteraard met klassieke woningbouw ook.

afbeelding van Oostlandvaarder
25/01/2014 - 23:29

Als nachtkoeling wordt voorzien door de installateur technieken als maatregel tegen oververhitting, dan is het inderdaad nodig dat deze nachtkoeling ook wordt voorzien in de bouwplannen door de architect. Nachtkoeling vereist een voldoende grote opening op het gelijkvoers en één zo hoog mogelijk. Op die manier profiteer je van het schouweffect.

Een dergelijke opening op het gelijkvloers moet in het jaar 2014 inbraakwerend zijn. Dus inbraakwerend rooster met insektengaas. Bij Renson bijvoorbeeld staan er zeer degelijke exemplaren in de catalogus, waar stalen staven geschoven door de aluminium constructie die inbraakwering realiseren. Ik heb dat wel al gezien, als een architectonisch geheel naast/met de voordeur, in een project te Terhagen. Dan is dat binnenin als een deur, die in de zomer 's nachts dan open staat ( vermoed ik ).

In een andere vraagstaart op dit forum is al eens berekent hoe groot de openingen moeten zijn voor zo een ventilatie met schouweffect, en dat was niet zo zot groot.

Wijzelf hebben geen specifieke voorzieningen voor de nachtkoeling, en daarom slaap ik op hete dagen in de living op de grond, om toestemming te krijgen om een raam open te laten staan... .Onze installateur van de ventilatie geeft wel nachtkoeling gezegd, maar in onze onwetendheid dachten we dat dat betekende, de ventilatie 's nachts op maximum laten draaien. Niet dus. De debieten die nodig zijn om de massa van het huis te laten afkoelen, kunnen niet geleverd worden door het ventilatietoestel.

En de architect had fijntjes in zijn contract gezet: ' ontwerp van technieken niet inbegrepen'. Wij zijn dus getost. Op ons ontwerp is de 5% regel wel toegepast. Passiefhuis ontworpen in 2009. De temperatuur loopt op tot 26 °C, eigenlijk niet meer. Maar wij hebben dan ook geen enkele zonwering, en geen rolluiken.

Wij hebben daarom een actieplan opgemaakt dat voorziet in:

- vaste zonwering

- zware afrastering om veiligheid te garanderen (hoewel ikzelf best graag op de grond slaap onder het open raam na een hete dag).

Ook op dit forum is dit onderwerp al meermaals aan de orde geweest. (Mischien had de itemstarter beter een bestaand item aangevuld in plaats van een nieuw te starten.)

afbeelding van robin demey
26/01/2014 - 07:11

Oostlandvaarder, dus zelfs zonder zonnewering wordt het nooit meer dan 26°C? Dan zal je met zonnewering zelden nog boven de 25°C gaan denk ik. Was in je PHPP ook gerekend zonder zonnewering? Lijkt me toch sterk een PH zonder.

afbeelding van Oostlandvaarder
26/01/2014 - 10:49

Er was van in het begin gerekend zonder zonwering. De berekende oververhittingscoefficient is1,5%.

Dat is enkel mogelijk omdat er nauwelijks ramen op het zuiden zijn. 2 van de  zuidgerichte ramen zijn min of meer beschermd door dakoversteek.

Om, in afwezigheid van beduidende zonnewinsten ( berekende zonnewinst over 1 jaar is 2196 kWh) , toch aan de PH norm te voldoen, is er dan extra muurisolatie toegevoegd.

afbeelding van robin demey
26/01/2014 - 13:54

Oostlandvaarder, het is vooral op de ramen in het Oosten en Westen dat je zonwering moet voorzien.

Bij ons zat er ook nog niets van zonwering (ondertusse is die geplaatst: rolluik type S_Onro).

Echter bleek de meeste warmte te komen van ons raam die O-NO gericht zit. De zon komt daar 's morgens vroeg al binnen (vanaf 4u in de zomer) en geeft dan al heel wat warmte. Tot 10-11u zit de zon (gedeeltelijk) via dat raam binnen. In het zuiden daarentegen zit de zon nauwelijks binnen, omdat onze ramen nogal diep in de gevel zitten.

Dus voor ons zal de zonwering wel een groot deel doen hoor. Beneden de 25°C zal zeker lukken met die zonwering. Maar we voorzien nog een pergola met druivelaars op ons achterste terras, zodat ook dat zonlicht in de vroege uren geweerd wordt. Op die manier zullen we het zeker nog 2°C frisser kunnen houden.

 

Dus: heb je ramen op het Oosten en/of Westen: daar zonwering plaatsen!!

Wat betreft je oververhitting: om hoeveel dagen gaat het ongeveer?

afbeelding van Ingir
26/01/2014 - 13:28

Onze installateur van de ventilatie heeft wel nachtkoeling gezegd, maar in onze onwetendheid dachten we dat dat betekende, de ventilatie 's nachts op maximum laten draaien. Niet dus. De debieten die nodig zijn om de massa van het huis te laten afkoelen, kunnen niet geleverd worden door het ventilatietoestel.

 

Dat dus... niet zo vreemd als vrijwel elke leverancier van balansventilatie loopt te stoeven over de koelende capaciteiten van de zomernacht-bypass (en er niet bij vertelt dat een BV op hoogste stand zeer storend is in de slaapkamer qua geluid en tocht).  

afbeelding van stefan-14
26/01/2014 - 16:14

nachtkoeling met luchtgroep op hoogste stand : meer kans op ruis, lawaai, ... in de slaapkamers

en debiet blijft beperkt

 

 

afbeelding van Oostlandvaarder
25/01/2014 - 23:30

'

afbeelding van charel
26/01/2014 - 09:53

Oostlandvaarder,

Prijs je gelukkig dat het bij jou nooit boven de 26° graden komt zonder zonnewering of een voorziening voor nachtkoeling.

Er zullen weinig of geen gewone huizen zijn die dat kunnen evenaren.

Alleszins hoef je volgens mij buiten het voorzien van zonnewering verder niets meer te doen.

Ik zou zelfs overwegen om ook dat niet te doen, het kost nogal wat en in jouw geval ga je daar voor die paar dagen nog weinig mee winnen.

Ook ik, (er gaan er weer zijn die dat niet geloven) heb geen zonnewering voorzien hoewel het in de plannen wel was voorzien.Het staat eigenlijk na meer dan twee jaar nog altijd  "in uitvoering". Na de eerste zomer hebben we gemerkt dat de maximum temperatuur al eens steeg tot 27° gedurende de heetste dagen, maar zeker niet meer. Ik denk dus dat het "in uitvoering" zal blijven.

afbeelding van banned user
26/01/2014 - 13:23

Als je  % van overhitting bij gewone huizen neemt tegenover PH is dit te verwaarlozen .

Hoeveel gewone woningen staan in Belgie? en hoeveel PH ?

Laat gewone woningen er maar buiten., waar een probleem is staat een WP / airco.

WP is zeer nuttige techniek bij PH , licht mee verwarmen en overhitting in zomer is opgelost.

Kan je de kabouterplop oplossingen weglaten.

 

afbeelding van anoebis
26/01/2014 - 19:49

Ken jij veel gewone huizen die in de zomer géén last hebben van oververhitting (binnentemperatuur >25°)? Ik niet. En het feit dat er een airco staat bevestigt net het probleem in die huizen.

afbeelding van banned user
26/01/2014 - 23:18

En wat is het probleem met WP/airco?

Al die plop oplossingen kosten ook veel geld, met WP /airco is er een echte oplossing.

Ik slaap bij zomerse BT° van 33 ° in 21°  ;-) , word toch eens realistisch.

Die PH zijn passé, de meerwaarde van die woningen steek dat in energie opwekking en WP.

Woningen met nul energie door technieken NEW is   de toekomst .

PH en die regels van leven is voor Bokrijk.

 

 

afbeelding van robin demey
27/01/2014 - 13:30

Jij wil NEW bereiken met technieken? Technieken VERBRUIKEN energie. Dus zelfs al wek je die energie (op een ander moment) "groen" op, het blijft een energetisch minderwaardige woning dan een woning die dit bereikt met zeer weinig techniek.

Dus beter een woning die zonder WP/airco zo goed als geen verwarming nodig heeft in de winter (minder dan 15kWh/m2/jaar) en GEEN koeling in de zomer, maar zonder PV, dan een woning die 15 kWh/m2/jaar aan verwarming verbruikt MET wp en AIRCO  in de zomer.

Waarom:

  • PV kan je later nog altijd bijplaatsen en dan wordt je woning plots een E+ woning.
  • Techniek kan falen. Je zal maar de pech hebben dat je airco stuk gaat midden in een hittegolf.
  • Niets belet je om een woning die een energievraag heeft van minder dan 15 kWh/m2 te voorzien van een WP, dan verbruik je plots de helft of minder dan de andere woning.

Welke regels van leven heb je wel in een PH? Ik leef veel comfortabeler iig. En dat zonder regels.

afbeelding van yannik
26/01/2014 - 21:21

 

De isolatie van een PH zal bij warmte pas in zijn nadeel spelen eens de T binnen groter wordt als de T buiten.

Bij vele PH blijft het langer koeler binnen als buiten als bij vele 'klassieke' woningen.

 

Zolang dit geldt, speelt die isolatie in het voordeel, ze houdt de warmte van buiten beter tegen.

Enkel bij echt koele nachten kan dat dan een nadeel worden. Zijn die nu juist niet zeldzaam bij de langere hittegolven die een PH kunnen oververhitten?

 

Ventilatiedebieten (door grote lekken in de buitenschil bij 'klassieke bouw' of via ventilatiesystemen) zijn niet PH specifiek.

Grote of kleine glasoppervlakten zijn niet PH specifiek.

Warmtecapaciteit van het beschermde volume is niet PH specifiek.

De grootte van de interne warmtewinsten is (in de praktijk, waarschijnlijk) niet PH specifiek, (op papier en volgens normering is die beperkt(er) ).

 

Iedereen die het bij hitte koel wil houden kan gebaat zijn bij nachtventilatie.

 

 

 

Bij 'klassieke bouw' zijn er helemaal geen regels, bij PH-zen wel.

 

afbeelding van charel
26/01/2014 - 21:32

Goede samenvatting.

Ik onthoud vooral: Er zijn verschillende oorzaken die overhitting in de hand kunnen werken. En inderdaad, geen van hen zijn PH specifiek.

 

afbeelding van Geert Bellens
26/01/2014 - 22:39

Er zijn hier veel mensen die proberen het passiefhuis te verdedigen door de nadelen van klassieke woningen sterk in de verf zetten. Maar dit is eigenlijk niet de discussie. Ik denk dat op een paar uitzonderingen na, de meeste mensen op het forum wel overtuigd zijn van de voordelen van een passiefhuis.

Allen is de vraag gesteld of een passiefhuis gevoeliger is voor overschrijdingen in de zomer , en daar wordt krampachtig op gereageerd, precies of iemand heeft op een zere teen getrapt.

Passiefhuizen zijn wel degelijk gevoeliger voor oververhitting. Alleen, je kan dat voorkomen door in planfase de nodig zonwering en nachtventilatie te voorzien.

PHPP is daar niet altijd nauwkeurig genoeg in, aangezien je met gemiddelde interne lasten werkt, en die zijn wel degelijk heel belangrijk. In 2014 worden die interne lasten trouwens verhoogd, dus vermoedelijk wel een onderschatting.

Een goede bron van info vind ik trouwens passipedia.passiv.de/passipedia_en/basics/summer waar deze zaken duidelijk en met de nodige nuance worden uitgelegd.

Ook daar zal je zien dat interne lasten een sterke invloed hebben op het zomercomfort (grafiek 16) en dat een passiefhuis zonder nachtventilatie veel warmer wordt dan een klassieke woning (fig 20). Met nachtventilatie krijg je die overschrijdingen wel sterk naar beneden en scoren de sterk geisoleerde woningen beter dan de klassieke (fig 21).

Dit is natuurlijk een voorbeeld van één woning, maar de stelregel is in mjn ogen wel correct: oppassen met interne lasten en de  nodige nachtventilatie voorzien.

 

Geert

afbeelding van Ingir
26/01/2014 - 23:16

Goede samenvatting.
Er wordt ook precies aangegeven wat ik ook al voorstelde: voor het stookseizoen wordt beter een relatief lage waarde voor de  interne warmtelast gekozen (2,1 W/m²) maar voor de zomer zou beter een veel hoge waarde worden gekozen om het zomercomfort te waarborgen.

 

Belangrijkste conclusie van het rapport is dat oververhitting van passiefhuizen voorkomen kan worden door goede zonwering en voldoende zomerventilatie. Daarnaast is ook duidelijk dat het zomercomfort niet correct bepaald kan worden met de bekende defaultwaarde van 2,1 W/m² voor de interne warmtelast.

 

 

afbeelding van robin demey
27/01/2014 - 13:39

Dit snap ik niet. Waarom zou de interne warmtelast in de winter lager liggen dan in de zomer?

In de winter kook je meer WARM, bak je meer en gebruiken sommigen zelfs een droogkast. In de zomer eet je meer koude schotels en slaatjes, waardoor die warmtelast veel lager ligt.

In de winter douchen de mensen al eens langer/warmer of nemen sneller een bad = meer interne warmtelast.

In de winter heb je meer/langer verlichting nodig en zitten de mensen meer voor TV/computer dan in de zomer (barbeque buiten, terrasje...).

 

Ik zie absoluut niet in waarom je de warmtelasten dan in de winter zoveel lager zou nemen dan in de zomer. Eerder omgekeerd.

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.