nieuwe fiscale drempels voor 2009

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

artikel uit de standaard

Inflatie stuwt fiscale drempels op
Aansluitend bij dit artikelGezin betaalt fiscus 1.000 euro te veel

Bekijk de pagina uit de krant
BRUSSEL - 'Dankzij' de explosie van de inflatie tijdens het afgelopen jaar, betalen we in 2009 minder belastingen. Maar door de economische crisis zal er eind dit jaar allicht niet veel moeten worden geïndexeerd.

Van onze redacteur

Door de inflatie wordt een hele reeks fiscale bedragen aangepast. Zo zullen we per belastingplichtige tot 870 euro kunnen storten in het kader van het pensioensparen. Dat is 40 euro meer dan vorig jaar. En ons spaarboekje mag 1.730 euro per (huwelijks)partner opbrengen voor er roerende voorheffing wordt afgehouden. Dat is 70 euro meer dan nu.

Voor de aanpassingen wordt gerekend met de gemiddelde inflatie van het afgelopen jaar. Dat is 4,5 procent, bijna tweeënhalve keer het percentage voor 2008.

De aanpassing van de fiscale aftrekken en andere bedragen is daardoor heel wat ingrijpender dan die van een jaar geleden. Dat blijkt uit berekeningen van Jef Wellens, fiscalist bij Kluwer, die het effect van de indexering op de fiscale grensbedragen naging.

Het huwelijksquotiënt gaat met 400 euro omhoog, het plafond voor de forfaitaire beroepskosten met 160 euro. Premies voor levensverzekeringen kunnen tot 2.080 euro worden afgetrokken, 90 euro meer dan dit jaar. De belastingvrije som - het deel van het inkomen waarop geen belastingen moeten worden betaald - gaat 280 euro omhoog tot 6.430 euro. Voor wie werkt, maar een laag inkomen heeft, stijgt de belastingvrije som met 290 euro.

Bij het berekenen van de bedrijfsvoorheffing (lees blz. 2) hanteert de fiscus wel een veel lagere belastingvrije som en het teveel betaalde bedrag krijgen we gemiddeld pas na zowat anderhalf jaar terug. 'Op zich niet nieuw, want die strategie wordt al toegepast sinds 2004', zegt Wellens.

'Ondanks de goede voornemens', voegt hij eraan toe, 'is er blijkbaar geen budget om komaf te maken met de verschillen. Begrijpelijk, gezien de huidige economische situatie. Maar ergens ook wel een gemiste kans. Want een federale koopkrachtverhoging van meer dan 80 euro per maand is voelbaar en bedraagt zelfs het dubbele van de Vlaamse jobkorting - die wel wordt doorgerekend in de bedrijfsvoorheffing, in februari 2009'.

Om de toon positief te houden zetten we enkele interessante of opvallende verhogingen op een rijtje. Zo blijven kinderen ten laste zolang ze niet meer dan 2.830 euro netto verdienen - liefst 130 euro meer dan nu - waarbij bovendien de eerste 2.360 euro die ze verdienen in het kader van een studentenovereenkomst niet wordt meegerekend.

Goed nieuws ook voor de nog steeds talrijke (ver)bouwlustigen in dit land. Hun energiebesparende investeringen kunnen tot een belastingvermindering leiden van 3.600 euro, 160 euro meer dan dit jaar. Die maximale vermindering bereik je bij een investering van 9.000 euro, waarvan minstens 2.075 euro in zonne-energie. Wie grotere investeringen plant, kan de betaling best spreiden over twee jaar om zo meer dan 3.600 euro terug te krijgen. De jaarlijkse belastingvermindering voor een passiefhuis wordt met 40 euro verhoogd tot 830 euro, tien jaar lang.

En wie een hypothecaire lening torst, ziet de woonbonus - het maximaal aftrekbare bedrag voor de eigen en enige woning - toenemen met 120 euro.

Goed nieuws ook voor wie dit jaar toch nog een extraatje heeft opgestreken. Bonussen die een werkgever uitkeert op basis van objectief behaalde resultaten, zullen normaal gesproken vrijgesteld zijn van belastingen tot 2.314 euro per jaar. Ze zijn ook vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. De werkgever betaalt enkel een bijzondere bijdrage van 33 procent.

Twee nieuwigheden ten slotte. De vrijstelling van de werkgeverstussenkomst in het woon-werkverkeer - zowel met de auto als met de motorfiets - wordt ruim verdubbeld, van 170 tot 350 euro. Dit is een maatregel uit de eindejaarswet die dinsdag in het staatsblad verscheen en nu dus effectief is.

Opvallender is de forse verhoging van de belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging van uw woning. Ze gaat van 170 euro naar 690 euro. Die maatregel

Reacties

Volgens mij is de interpretatie van Rik volledig correct over de ingebruikname, dus no panic.

Info over interestbonificatie:
noch bij de bank, noch bij het infocentrum van de federale overheid kunnen ze voorlopig enige extra informatie geven over hoe de interestbonificatie nu juist zal betaald worden. Beiden hebben mij aangeraden hun een mail te sturen met deze vraag zodat ze die kunnen beantwoorden wanneer ze de informatie krijgen, wat ik dan ook gedaan heb. Indien ik meer info heb zal ik hem hier posten.

We zullen er maar geen cynische opmerking over de regering en niet echt doordachte maatregelen bijzetten, omdat iedere inspanning om energiebesparende maatregelen te stimuleren toch positief is.

groeten,

Sven

Navraag bij het call center van de belastingen (02/57 257 57) leert mij dat het inderdaad gaat over de ingebruikname van de woning zelf.

In alle subsidiereglementen , en de regels voor de 6 % BTW bij renovatie komt er toch duidelijk uit dat het over de periode van "eerste" ingebruikneming moet gaan , en niet de datum waarin de huidige bewoner erin getrokken is (bij nieuwbouw is dit natuurlijk anders...)
Eandis stelt dat de woning minimum zoveel jaar (is het nu 3 of 5 ) moet aangesloten zijn op het electriciteitsnet.

Zoniet zouden al die jonge mensen die voor de eerste maal gaan wonen in een oude woning ,en deze willen renoveren, geen gebruik kunnen maken van alle voordelen die er bestaan bij renovatie, of eerst 5 jaar moeten wachten.Absurd.

Ben zelf reeds verschillende keren in dit geval geweest , (renoveer woningen als hobby), nog nooit problemen gehad , zelfs bij BTW-controle van de facturen.

onder " eerste ingebruikname " verstaat men inderdaad de datum waarop men de elektrische installatie heeft goedgekeurd en aangesloten op het net, en niet de persoon die er op dat moment in woonachtig is

Ulrik

Kleine update over de groene lening:

ik heb juist mijn bankdirecteur aan de lijn gehad (Fortis) en wist mij het volgende te melden (op 16/4):
- de praktische modaliteiten zijn nog niet besproken tussen de banken en de regering. Hij wist dus ook niet of de 1.5% onmiddellijk zal afgetrokken worden (bij de leningsafbetaling) of later terugbetaald.
- Volgens hem zou een speciale groene lening uitgewerkt worden, en zou het heropnemen van een deel van de hypothecaire lening hiervoor niet in aanmerking komen. Dit betekent dus ook dat de gunstige rentevoeten van een hypothecaire lening niet van toepassing zijn.
- Verder wist hij ook te vertellen dat de overblijvende rentevoet (dus werkelijke rentevoet-1.5%) die de klant nog moet betalen nooit lager zal kunnen zijn dan 3%.

De twee laatste antwoorden hebben mij wel enigzins verrast. Het feit dat de 1.5% alleen maar van toepassing zou kunnen zijn op een "speciale" groene lening zet volgens mij de deur weer open voor de banken om een deel van de 1.5% "zelf" te innen. Ook het feit dat een hypotheeklening er niet voor in aanmerking zou komen, zal resulteren in onnodige hogere interestaflossingen.
En van het minimum van 3% had ik helemaal nog niet gehoord.

groeten,

Sven

Ik ben gisteren bij mijn bankdirecteur (dexia) gaan informeren (+telefonisch met de specialist op de hoofdzetel). Niks gezegd (niks geweten) alsdat een heropneming hypotheek niet zou kunnen en niks gezegd over die grens van 3%. Wel dat er nog vele vragen zijn en dat het risico bestaat dat de terugwerkende kracht toch niet gaat tellen, wegens 'onmogelijk verwezenlijkbaar'(?). Dat de regering vanalles belooft en het dan maar deels ten uitvoering brengt, dat zal ons allen niet verrassen, zeker niet in verkiezingsperiode. Verder klopt uw verhaal wel met het mijne.

Das nu weer typisch België!! Allerlei regels uitvinden,
waar niemand aan uit kan, en de banken weten ook al weer
van niets. Man man, zo zullen ze de economie zeker geen
boost kunnen geven...

Ik moet me jammer genoeg bij Guillaume aansluiten: er lijkt niemand te zijn die een 'zeker' en 'juist' antwoord kan geven op bovenstaande vragen. Wetende dat ze al van die herstelwet spreken van rond nieuwjaar, het tot 7 april geduurd heeft vooraleer ze dan in het Staatsblad verschijnt, en dat tot op heden niemand de modaliteiten precies kent. Hoe ga je dan in hemelsnaam er voor zorgen dat mensen snel gaan investeren in dergelijke zaken zodoende dat de economie aantrekt (materialen, werkuren), dat de mensen hun geld laten rollen?

Neen, de meesten die wel van plan waren hun geld te laten rollen of te lenen, wachten.... ZUCHT!

MVG, Piggy

Jos

De wet stelt uitdrukkelijk dat de belastingvermindering voor leninginteresten alleen telt voor leningen met interestbonificatie.

Wat de rest betreft: de wet sluit de combinatie woonbonus/belastingvermindering uit maar niet de combinatie woonbonus/interestbonificatie.

Het is echter voor de rest wachten op de noodzakelijk Koninklijke Besluiten.

Natuurlijk wil iedereen dit snel weten, maar om een goede regeling op papier te zetten en op de wettelijk voorgeschreven manier goed te laten keuren is nu eenmaal wat tijd nodig.
Alleen in een dictatuur is het mogelijk in 1 dag zo'n dingen te regelen. Ik hoop dat het toch niet dat is dat jullie zouden willen?

groeten
rik

Hendrik,

daar ben ik mee akkoord, dat we geen dictatuur willen, maar als het tot begin 2010 duurt vooraleer alles duidelijk wordt, wat heb je er dan aan dat de wet terugwerkend werkt vanaf jan 2009? Laat ze dan gewoon voor '2 lopende jaren' ingaan vanaf het moment dat alles wel gekend is. Geeft de regering, de banken en de bevolking alle tijd die nodig is om hun 'verlangens' te behartigen.

MVG, Piggy

Ik ben het er uiteraard mee eens dat maatregelen met terugwerkende kracht niet goed zijn.

Overigens zijn voortdurende veranderingen aan de wet ook niet goed, als zullen we maar niet te hard klagen zolang het verbeteringen zijn, ttz meer voordelen voor de particulier.

GROETEN
RIK

Is er nog nieuws aangaande de spreiding van de fiscale aftrek voor bv. dakisolatie e.d.?

Ik sta op het punt om mijn dak van +- 250m² te laten isoleren, en deze maatregel zou zeer welkom zijn!

Ik begrijp niet waarom dergelijke beslissingen altijd zo lang op zich laten wachten om goedgekeurd te worden. Momenteel zijn er ongetwijfeld velen zoals ik, die aan het wachten zijn tot de maatregel erdoor komt om hun dak te isoleren. Niet goed voor mijn energiefactuur en nog slechter voor het milieu!

Er is weer nieuws op de site van min van financien in een nieuwe brochure in verband met de belastingsaftrek ( en spreiding op max 4 jaar ) en de intrestbonificatie van 1,5 %

http://koba.minfin.fgov.be/commande/pdf/folder_energie_nl_2009.pdf

Ulrik

probleem blijft dat de folder slechts in algemene termen spreekt , ik heb voor details gebeld naar het contactcenter met oa de vraag wat je moet doen als je slechts een gedeelte van een "grotere" lening gebruikt voor energiebesparende uitgaven (opsplitsen, hoe ?, wie ?). Ze moesten me ook het antwoord schuldig blijven en raadden me aan mijn vraag te mailen

heb dit gedaan en nu , na ong. drie weken hetvolgende antwoord gehad :

Geachte,

Het KB ter verduidelijking en ter uitvoering van deze maatregelen zal ten vroegste einde juni gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Wij raden U dan ook aan om begin juli contact op te nemen met ons contactcenter op het nr. 0257/257.57.

ZO, dus jullie weten het : nog een goeie maand geduld (als alles doorgaat zoals gepland).

Ik sta in de situatie dat ik binnenkort grond ga kopen en ga bouwen ; ik denk dat ik voorlopig een overbruggingskrediet ga aanvragen voor die paar maanden , en dan zien aan welke voorwaarden de "eigenlijke" lening moet voldoen.
Dit om te voorkomen dat de lening (voor 20 jaar) reeds ingaat , en dan na een maand (na verschijning in staatsblad van de uitvoeringsmodaliteiten) blijkt dat we net niet aan enkele voorwaarden voldoen om van de (talrijke) fiscale voordelen te genieten.

misschien een idee voor de mensen die in dezelfde situatie zitten.

"Het KB ter verduidelijking en ter uitvoering van deze maatregelen zal in de loop van juli, begin augustus gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. 
Wij raden U dan ook aan om begin augustus contact op te nemen met ons contactcenter op het nr. 0257/257.57."
 
Dat is het laatste nieuws wat ik per mail ontvangen heb, het blijft dus maar duren. Eerst was het eind juni, nu is het al eind juli/begin augustus...
Ik vrees dat we dus nog wat geduld zullen moeten uitoefenen...