Lambda waarden | Page 4 | Ecobouwers.be

U bent hier

Lambda waarden

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

19/02/2002 - 11:25

Dag iedereen, regelmatig krijg ik de vraagwat is de lambda van dit of dat. Ik weet dit ook niet maar ik vraag steeds technische fiches van producten die ik wil gebruiken en daar staat steeds lambda op. een andere mogelijkheid is www.butgb.be : daar kan verschillende producten (vooral isolatie) terugvinden, online, PDF-file downloaden of boek bestellen. Voor glas kan je terecht bij : www.vgi-fiv.be Ook heel goed is : www.bbri.be/webcontrole/index.htm Stefan

109 Reacties

Reacties

18/12/2008 - 10:40
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Koren op de molen he Jan zo`n opmerking.
Kon je er zelf niet opkomen?
De persoon in kwestie zal mij wel goed kennen denk ik.
Als je al weet wat iemands werk uren zijn?
Deze kan net zo goed naar jou toe gespeeld worden aan de tijden te zien.

Wat is je probleem dan? kan je zo slecht tegen kritiek dat het je nu nog hoog zit? Zo ja dan heb ik het met je te doen Jan.

20/12/2008 - 14:57

Rik schreef: “Ofwel gelooft Jan in Sinterklaas en in zijn eigen verzinsel (ik beweerde zoiets niet) ofwel wil Jan me een late zwartepiet toespelen”

Wie wil, kan hogerop nagaan dat Rik dat wel degelijk beweerde!

Rik quoteert op 06-12-2008 09:56 het volgende:
“…De lamdawaarde wordt normaal verekend per uur, W/mK"

en antwoordt daarop onmiddellijk met:
“Chathanky had hiermee gelijk”

Dirk Bauwens

20/12/2008 - 22:32

Dirk,

Je citeert weer niet de hele quote, die naar Jan als volgt luidde :

"Je bent weer aan het vitten met : "Ik wou het opgeven, maar wat lees ik nu weer in het vorige bericht : "Per seconde is dan J/mKs . De lamdawaarde wordt normaal verekend per uur, W/mK"
Chathanky had hiermee gelijk
Wat is daar nu zo moeilijk aan te verstaan ?"

Is J/s soms niet gelijk aan W ?

Rik

21/12/2008 - 12:22

Rik schreef: “Is J/s soms niet gelijk aan W ?”

Dat hebben Jan en ik hierboven al verschillende malen verteld. Dus daar draait het hier niet om.

Waar het om gaat is de bewering van Chatanky: “Per seconde is dan J/mKs . De lamdawaarde wordt normaal verekend per uur, W/mK”

Daarover schreef Rik letterlijk (en dat kan iedereen gelukkig nagaan): “Chatanky had hiermee gelijk”

Terwijl Chatanky helemaal geen gelijk heeft.

De SI-eenheid van lambda is J/mKs en die eenheid is net hetzelfde als W/mK. Chatanky vindt blijkbaar van niet.

Het feit dat Chatanky blijft aandringen dat de lambdawaarde normaal verrekend wordt per uur, toont helaas aan hoezeer hij in de war moet zijn op het gebied van grootheden, eenheden en de juiste toepassing ervan.

Dirk Bauwens

21/12/2008 - 12:46
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

j/mks is gelijk aan w/mk dirk.
Nu je dit weer even oprakeld was dit zeker een vergissing.
laat wel duidelijk zijn dat deze 2 slaan op het doorgangscoefficient per uur.
Ook de geiriteerde reactie van jan was nog voor de dialoog die wij hadden.
Rik stond verder achter de mening dat het per uur is Dirk.

21/12/2008 - 14:36

Chatanky schreef: “…laat wel duidelijk zijn dat deze 2 slaan op het doorgangscoefficient per uur…”

Je snapt er nog steeds niets van, Chatanky!

Hier volgen nogmaals de definities van de warmtegeleidingscoëfficiënt (lambda), genomen uit drie verschillende technische boeken:

1) Warmtegeleidingscoëfficiënt (lambda): Een getal dat aangeeft hoeveel warmte (energie) per vierkante meter, per SECONDE, bij 1°C temperatuursverschil tussen de beide zijden van een 1 meter dikke laag materiaal, door dat materiaal weglekt.

2) De warmtegeleidingscoëfficiënt (lambda) van een materiaal is de hoeveelheid warmte, in J, die per SECONDE stroomt door 1 vierkante meter van een 1 meter dikke laag van dat materiaal, als het temperatuursverschil over deze laag 1 graad bedraagt.

3) Warmtegeleidingscoëfficiënt (lambda): een materiaaleigenschap, die aangeeft hoeveel warmte in WATT door 1 vierkante meter van een materiaal zal gaan bij een dikte van 1 meter en een temperatuursverschil tussen beide grensvlakken van 1 graad Kelvin.

Zie je niet hoe in al deze definities de tijdseenheid SECONDE wordt toegepast?

Dirk Bauwens

21/12/2008 - 17:51

Dirk Bauwens,

Zelf nog niet gemerkt wat er in je definitie 3) staat ?
Daarin staat "..hoeveel warmte in WATT..", en weten we niet allemaal dat dit normaal per uur geldt ?.
Als Chathanky dan zei “Per seconde is dan J/mKs. De lamdawaarde wordt normaal verekend per uur, W/mK” en ik hem gelijk gaf omdat Jan maar bleef doorvitten, waarom blijf jij dan nu op je paard zitten ??
Je vaart uit tegen wie toepassing maakte van een definitie die je nota bene zelf gaf !!

En daarbij, maakt dat nu allemaal uit of we voor lambda de warmte per seconde of per uur bekijken ?
Zoals het ook niet uitmaakt of we lambda over 1 m² of pakweg 2,5 m² of weet-ik-hoeveel-m² bekijken.

Rik

21/12/2008 - 18:00

Ik wil maar zeggen, Dirk, dat jouw definitie 3) zelf geen gewag maakt van de eenheid van TIJD.
Je hoeft dus niet te komen opmerken hoe grenzeloos verkeerd het is te denken dat er per seconde evenveel warmte wordt voortgeleid als per uur. Dat weten we echt wel.

21/12/2008 - 18:21

dirk

je derde definitie is correct, ik weet niet waar jij die andere twee hebt gevonden.
maar alis daar diskussie over, één ding is duidelijk, ofwel is nr. 3 juist, ofwel nrs. 1 en 2, ze kunnen niet alle drie juist zijn!

de eenheid voor lambda is toch W/mK, zie jij daar een tijdseenheid staan?

hans d

09/07/2009 - 17:55
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

hans, nr 1 en 2 zijn uitgedrukt in joule per seconde, nr. 3 in watt. Krak hetzelfde, niet?

21/12/2008 - 19:00
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Correct Hans er staat geen tijdseenheid in de formule.
Maar als we het gaan gebruiken dan plakken we er toch een tijdseenheid aan.
Als je gaat isoleren wil je weten wat het je aan energie bespaart. (als je warmteverlies gaat bepalen geldt dit ook per uur)
Kijkend op je meter is alles weergegeven in uren.(als het om een kwh meter gaat natuurlijk)

Die tijdseenheid plakken we er aan vast bij bepalen van het warmteverlies van een bouwdeel.

Normaal verekenen we de lamda waarde per uur en niet per seconde.

21/12/2008 - 19:09

chathanky

klopt, maar als het gaat om de formule, is er geen tijdseenheid.
overigens kan je de besparing niet uitrekenen enkel en alleen met de lambdawaarde.
vergeet niet de de overgangsweerstanden afhankelijk zijn van de richting van de warmteflux, en het warmteverlies dus niet enkel afhangt van de lambdawaarde!

hans d

21/12/2008 - 19:10
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Rik:

Het hele ge.... gaat over de lamda waarde opzich en hoe het wordt toegepast.
Verekenen doe je met een tijdseenheid er aan geplakt.
Als we daar uit zijn komt het wel goed """hoop ik""".

En er staan wel wat slippers aan verschillende kanten maar goed.... We zijn toch allemaal mens hoop ik.

De agressieve houding ten opzichte van personen an sich is nooit acceptabel.

21/12/2008 - 20:00

Hans,

Wat je zegt klopt, dat je een energiebesparing niet kan uitrekenen enkel en alleen met de lambdawaarde, en dat er daarnaast nog de dikte is en de overgangsweerstanden.
Maar zelfs de totale warmteweerstand of zijn omgekeerde de U-waarde van een wand volstaat nog niet; je kan daar hooguit een warmtestroom (een stuk warmteverlies) mee uitrekenen, maar niet een energiebesparing.
Dat bedoelt Chathanky m.i. ook niet als hij schrijft : "Als je gaat isoleren wil je weten wat het je aan energie bespaart.(als je warmteverlies gaat bepalen geldt dit ook per uur)".
We zijn het wel allemaal eens dat het doel van isoleren een energiebesparing is, en dat in het isoleren een lambdawaarde van tel is (naast een dikte, en meestal nog een stuk of wat andere zaken).

Rik

21/12/2008 - 20:56

Rik (RVR) schreef: “Zelf nog niet gemerkt wat er in je definitie 3) staat ? Daarin staat "..hoeveel warmte in WATT..", en weten we niet allemaal dat dit normaal per uur geldt ?”

Rik (RVR) schreef: “Ik wil maar zeggen, Dirk, dat jouw definitie 3) zelf geen gewag maakt van de eenheid van TIJD”

Hans Delannoye schreef: “de eenheid voor lambda is toch W/mK, zie jij daar een tijdseenheid staan?”

Chatanky: “Correct Hans er staat geen tijdseenheid in de formule”

Het is haast niet te geloven hoe jullie, na verschillende waarschuwingen, zelfs in groep, de waarheid blijven verkrachten!

Die drie definities die ik aanhaalde, zeggen juist hetzelfde. De eenheid Watt is een afgeleide eenheid. Dat betekent dat binnenin die eenheid, per definitie, andere eenheden vervat zitten. Als men het over een aantal Watt heeft, dan heeft men het automatisch over een bepaalde hoeveelheid energie (uitgedrukt in Joule) die per tijdseenheid (seconde) geleverd of getransporteerd wordt. Door de eenheid Watt te gebruiken heeft men het bijgevolg automatisch over tijd!! Nogmaals, tijd uitgedrukt per seconde, NIET per uur!

Dirk Bauwens

21/12/2008 - 21:10
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Succes Dirk, Niet te lang bazelen anders mis je hier de bus mischien nog.

21/12/2008 - 21:26

Dirk Bauwens,

3600 J = 1 Wh

Tevreden met wat wij allemaal weten, of weer niet ?

21/12/2008 - 22:51

Dirk,

Wat ik toch raar vind (als je het zo goed wist) is dat je de eerste respondant Frank Vander Stede om zijn verkeerde definitie ongemoeid liet, er behalve mij eerst Sven, Filips, Patrick en Toon nog overheen liet gaan om pas na twee weken later uit je schelp te komen om aan Toon het gelijk te geven.
Vervolgens ging je jezelf dat gelijk toeëigenen door drie definities die je aanhaalde en plaatste tegenover deze die ik uit de norman aanhaalde en die luidde : "Warmtegeleidbaarheid (λ) in W/mK : Warmtestroom die in stationaire toestand door het materiaal gaat, per eenheid van LENGTE en PER GRAAD TEMPERATUURVERSCHIL.".
Je ontbond je duivels tegen elk die deze laatste definitie goed (genoeg) vond, er Jan bijhalend om je in je gelijk te bevestigen.
Nadat alles geluwd was en Tess een vraagstukje met instinker van god-weet-waar had gelanceerd, wordt Chathanky hier nog wat gejend en komen Jan en jij nog wat herkauwen over Watt en over uren en seconden.

Weet je Dirk wat Jan en jij hier aldoor vergaten en in de door mij aangehaalde maar door jou gewraakte definitie staat ?
Wel, daarin staat : "in stationaire toestand".
En dat, Dirk, maakt alle gezwets over tijdbasis (uren of sekonden) totaal overbodig. Zoals ook oppervlakte irrelevant is, Dirk.

Rik

07/07/2009 - 14:59
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Kunnen jullie niet beter een hobby zoeken? Vissen of zo? Veel beter voor de bloeddruk lijkt mij...

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.