Lambda waarden | Page 3 | Ecobouwers.be

U bent hier

Lambda waarden

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

19/02/2002 - 11:25

Dag iedereen, regelmatig krijg ik de vraagwat is de lambda van dit of dat. Ik weet dit ook niet maar ik vraag steeds technische fiches van producten die ik wil gebruiken en daar staat steeds lambda op. een andere mogelijkheid is www.butgb.be : daar kan verschillende producten (vooral isolatie) terugvinden, online, PDF-file downloaden of boek bestellen. Voor glas kan je terecht bij : www.vgi-fiv.be Ook heel goed is : www.bbri.be/webcontrole/index.htm Stefan

109 Reacties

Reacties

06/12/2008 - 21:44
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Ik heb nog wat gemist vandaag zie ik.
Sommigen zijn er nog niet uit begrijp ik? :)

06/12/2008 - 22:12
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Maar goed dat we het niet over de relatieviteitstheorie gaan beginnen, dan kun je wel een appart forum voor gaan oprichten.

07/12/2008 - 00:38
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

E=mc³

vr gr
Pluto

07/12/2008 - 03:33
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

:(

07/12/2008 - 10:34

Chatanky schreef: “Dus als jij een pak isolatie koopt met de vermelding 0,036 W/mK en de platen zijn 10 cm dik dan weet je dat je dat het weinig soelaas biedt? Hopeloze zaak om te isoleren dus. Als je 10 m2 aanbrengt verlies je dus 0,36x3600=1296 watt per graad temperatuursverschil die er over de isolatie heerst. Voor 10m2 dus 12,96 kw verlies. Dit wordt een grote finoven Dirk. Of heb jij de juiste berekening voor dit voorbeeld? Ik zou zeggen deel het door 3600 dan kom je beter in de buurt. Waarom denk je dat die s uit de formule weg gehaald is Dirk? Niet hetzelfde dus.”

De juiste berekening voor dit voorbeeld?
Gewoon de gegevens invullen in de wet van Fourier.
Voor een temperatuursverschil van 1 graad betekent dat een warmteverlies van 10 x 1 x 0,036 / 0,1 = 3,6 Watt.

Dirk Bauwens

07/12/2008 - 10:53

Neen, Dirk.

Niet een warmteverlies; een warmteDOORGANG over 10 m² van een 10 cm dikke isolatielaag.
Voor een warmteVERLIES moet je bovendien nog met de warmteovergangsweerstanden rekening houden.
Met de wet van Fourier kom je er niet. :)

Rik

07/12/2008 - 11:57

Rik schreef: “Neen, Dirk. Niet een warmteverlies; een warmteDOORGANG over 10 m² van een 10 cm dikke isolatielaag. Voor een warmteVERLIES moet je bovendien nog met de warmteovergangsweerstanden rekening houden...”

Ik antwoordde op de vraag van Chatanky en gebruikte zijn bewoordingen. Hij zal dus wel begrijpen wat ik bedoel.

Verder zie ik aan zijn voorrekening dat Chatanky ook geen warmteovergangsweerstanden voor ogen had. Chatanky had het over één graad temperatuursverschil. Het is niet meer dan redelijk om die ene graad als het temperatuursverloop tussen de twee buitenvlakken van de isolatielaag te beschouwen.

Dirk Bauwens

07/12/2008 - 13:35
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Maar volgens jou was joule toch 1 watt seconde Dirk?
maal 3600 voor jou dan. Een verlies van 12,96 kw in jou ogen.

Voor als je het vergeten was dit was jou tekst van 4 december 2008:

"1) Warmtegeleidingscoëfficiënt (lambda): Een getal dat aangeeft hoeveel warmte (energie) per vierkante meter, per seconde, bij 1°C temperatuursverschil tussen de beide zijden van een 1 meter dikke laag materiaal, door dat materiaal weglekt."

We rekenen toch met uren als we gas, hout of welke vorm van energie gebruiken.
Dus als het aan er aan de ene zijde 0 graden heerst en aan de andere zijde 20 graden van het materiaal verliezen we dus 20x 12,96 kwh over het isolatiemateriaal. 259,2 kwh over een stukje isolatiemateriaal van 10 m2!!!

Om dit in stand te houden stoken we dan ruim 25 m3 gas per uur.

07/12/2008 - 13:39
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Die overgangsweerstanden laten we maar even buiten beschouwing in deze. Puur over het materiaal dus.

07/12/2008 - 16:17

Dirk,

Je zegt dat je aan Chathanky antwoordde. Als je vindt dat ik dan geen reactie mocht hebben op dat antwoord : waarom reageerde jij dan toen ik aan Jan antwoordde ?
Echt kinderachtig, Dirk !
En uit mijn reactie verdraaide je nu de woorden niet, maar liet je het stuk "Met de wet van Fourier kom je er niet" toch maar weg.

Weet je wat, Dirk ?
Laten we allen maar verder rekenen zoals we dat doen en kennen.
Denk jij elke keer dat je een lambda gebruikt dan maar eens aan de wet van Fourier, als dat je tevreden stemt.

Rik

07/12/2008 - 20:07

Chatanky schreef: “Maar volgens jou was joule toch 1 watt seconde Dirk?”

Waar heb ik geschreven dat 1 Joule 1 Watt seconde is?

Gisteren nog schreef ik letterlijk: “Omdat 1 Watt hetzelfde is als 1 Joule per seconde.”

Nogmaals, mijn antwoord op jouw vraag was 3,6 Watt.

Dirk Bauwens

07/12/2008 - 21:13
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Tja het is andersom he Dirk, bedankt voor je eigen correctie.

"Nogmaals, mijn antwoord op jouw vraag was 3,6 Watt."

Per seconde of per uur?
Per seconde betekend dus dat je verlies bijna 12 kw uur is.
3 kg hout per uur voor zo`n klein vlak. bij een verschil van 20 graden stook jij je dus de ziekte om het huis warm te houden begrijp ik.

07/12/2008 - 22:52

Chatanky schreef: “Tja het is andersom he Dirk, bedankt voor je eigen correctie”

Wat is andersom, waar is die eigen correctie?? Ik ben me van geen kwaad bewust.

Chatanky schreef: “Per seconde of per uur? Per seconde betekend dus dat je verlies bijna 12 kw uur is…”

3,6 Watt gedurende één uur betekent een hoeveelheid van 3,6 Wh of 0,0036 kWh aan energie. Nogal wat anders dan de 12 kWh waar jij het over hebt.

Dirk Bauwens

08/12/2008 - 00:13
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Per uur is je antwoord dus. Nou dan zijn we er toch?

Ik had het over 12 kw ja dat klopt, als jij het ziet als watt/seconde is het 12 kw. Niet iets wat ik als de het verlies wat er heerst maar even zo genomen om aan te geven of je hier zo over dacht.

------------------------------------------------------------
Dirk Bauwens schreef:
Chatanky schreef: “Als je dus een pak isolatie in handen neemt en daar staat op dat deze een lamda waarde van 0,036 W/mK heeft betekend het niet dat hetzelfde als 0,036 J/mKs”

Natuurlijk is dat hetzelfde!
Omdat 1 Watt hetzelfde is als 1 Joule per seconde.
------------------------------------------------------------

Toch niet hetzelfde dus.

08/12/2008 - 08:34

@Jan op 4-12-2008 16:40
Patrick M, je schreef "Tijdséénheid laten we voor de eenvoudigheid maar weg...".
Kan je dat eens uitleggen? Die zit toch al in de eenheid "watt" ?

Ik liet dat weg om escaleren van de discussie te vermijden... tevergeefs

08/12/2008 - 09:33

Patrick M schreef: “Ik liet dat weg om escaleren van de discussie te vermijden... tevergeefs”

Wel Patrick M,

Als jij, net zoals Chatanky, nog niet eens de relatie en het onderscheid tussen de eenheden Watt en Joule kunt vatten, als je nog niet eens lijkt te weten dat de tijd reeds in de eenheid Watt zit…wel, dan ontbreekt het jullie gewoon aan essentieel noodzakelijke basiskennis!

Daarmee is iedere wetenschappelijke discussie op voorhand ten dode opgeschreven. Zo simpel is dat.

Dirk Bauwens

08/12/2008 - 09:38
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

De tijdseenheid staat strikt genomen vast in de formule. (daar moet je niet te lang over nadenken w/(mk) of W/mK)
Maar wat veel verwarring geeft is de tijdseenheid
De formule is gebaseert op hoeveel energie een materiaal verliest per uur en niet per seconde.

Zie maar na welke verkeerde berekeningen ik er op los gelaten heb.

1 joule = 1 watt per seconde, dit klopt.
De grote vergissing is als je dit nogmaals gaat doorrekenen met je verlies kom je veel te hoog uit. (ook menig keer aan bod gekomen)
Een haardroger van 1000 watt geeft op je kwh meter ook geen 3600 kwh aan als je dat ding een uur gebruikt. Op het typeplaatje staat wat dat ding per uur verbruikt en niet per seconde. Een simpel voorbeeld om een vergelijking te maken maar voor sommigen lastig te bevatten, het zij zo.

De lamdawaarde geldt simpelweg voor de hoeveelheid warmte verlies van een materiaal per UUR! niet per seconde.

08/12/2008 - 09:56
Jan

Jammer van al die vervuiling hier op dat forum.

Chatanky, ik denk dat je beter ophoudt hier bewust verwarring te scheppen. Ofwel studeer je eerst de elementaire beginselen van de fysica of electriciteit.

1 joule = 1 watt x 1 seconde (W.s), niet "per seconde".

Als het een troost mag zijn, zelfs in het blaadje van Eandis lees ik nog kemels zoals "die lamp verbruikt 100 W per uur". Neen, het is gewoon: ze verbruikt 100 W.

Op één uur is dat dan 100 W x 1 uur of 100 Wh (0.1 Wh).

Jouw haardroger verbruikt 1 kW - en dat staat ook op het typeplaatje. Op één uur verbruikt die dan 1 kWh (want 1 kW x 1 h = 1 kWh).

08/12/2008 - 10:02

Wel Dirk, ik heb me al die tijd niet meer in de discussie gemengd en nu vindt jij het nodig een beledigende toon aan te nemen, net wat jij anderen verwijt.
Ik zou niet graag met jou getrouwd zijn man.

08/12/2008 - 10:40
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

"1 joule = 1 watt x 1 seconde (W.s), niet "per seconde"."
Dit is zondermeer waar

"Jouw haardroger verbruikt 1 kW - en dat staat ook op het typeplaatje. Op één uur verbruikt die dan 1 kWh (want 1 kW x 1 h = 1 kWh)."

Niet correct toegepast.
Je gebruikt dat ding dan 1 uur en 1 uur is 3600 seconden.
De formule was 1 watt x 1seconde.
1000 watt maal 3600 seconde = 3600kwh
Dit klopt niet. Waarom niet?

Vermogen (watt)= arbeid(joule)/tijd(in seconde)
Dit geldt ook voor het warmteverlies.

W=129,6/3600=0,036 W/mK. Uit het eerdere voorbeeld van bv een glaswoldeken.

De lamdawaarde is het "vermogensverlies" uitgedrukt in watt.
Dus nogmaals de lamdawaarde (W/mK) is het verlies per uur en niet per seconde.

Om terug te komen op de vraag wat houdt de lamdawaarde in is het antwoord:

Het warmteverlies door een materiaal met een oppervlak van 1m2 en 1 meter dikte per UUR!
Een standaard vergelijkingswaarde wat dus wat zegt over het isolerend vermogen van een isolatieproduct.
Hoe lager deze waarde hoe beter de isolatiewaarde van het materiaal.

Of toch niet??

08/12/2008 - 11:22

Chatanky schreef:
“Je gebruikt dat ding dan 1 uur en 1 uur is 3600 seconden.
De formule was 1 watt x 1seconde.
1000 watt maal 3600 seconde = 3600kwh
Dit klopt niet. Waarom niet?”

Het probleem is dat je er gewoon niets van snapt, Chatanky!

1000 watt maal 3600 seconde is NIET gelijk aan 3600 kWh maar aan 3.600.000 J of 3,6 MJ.
En 3,6 MJ is hetzelfde als 1 kWh.

Dirk Bauwens

08/12/2008 - 11:50
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

"1000 watt maal 3600 seconde is NIET gelijk aan 3600 kWh maar aan 3.600.000 J of 3,6 MJ.
En 3,6 MJ is hetzelfde als 1 kWh."

Moet je het mij niet verwijten Dirk, ik weet heus wel dat dit niet klopt.
Het staat er toch onder "DIT KLOPT NIET!!!"

Vermogen (watt)= arbeid(joule)/tijd(in seconde)

Dit is de formule van vermogen inclusief de in te vullen eenheden.

08/12/2008 - 16:05

Chatanky schreef: “Moet je het mij niet verwijten Dirk, ik weet heus wel dat dit niet klopt.
Het staat er toch onder "DIT KLOPT NIET!!! Vermogen (watt)= arbeid(joule)/tijd(in seconde) Dit is de formule van vermogen inclusief de in te vullen eenheden."

Waarom schreef jij dan in verband met het laatste antwoord van Jan de volgende woorden: “Niet correct toegepast” en “De formule was 1 watt x 1 seconde”... terwijl werkelijk alle betreffende onzinnige cijfers, eenheden en formuleringen toch maar uit jouw mond kwamen??

Jan heeft nog niets anders gedaan dan jou en dit hele forum de correcte zienswijze voorhouden. Met stank voor dank.

Jij daarentegen hebt hier nog maar weinig anders gedaan dan het spuien van absurde cijfers, formuleringen en eenheden. En nauwelijks een haan die daar naar kraait...

Dirk Bauwens

08/12/2008 - 17:27
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Dirk Bauwens schreef al heeel lang geleden: (04-12-2008 09:49)

"Hier volgen de definities van de warmtegeleidingscoëfficiënt (lambda), genomen uit drie verschillende technische boeken:

1) Warmtegeleidingscoëfficiënt (lambda): Een getal dat aangeeft hoeveel warmte (energie) per vierkante meter, per seconde, bij 1°C temperatuursverschil tussen de beide zijden van een 1 meter dikke laag materiaal, door dat materiaal weglekt.

2) De warmtegeleidingscoëfficiënt (lambda) van een materiaal is de hoeveelheid warmte, in J, die per seconde stroomt door 1 vierkante meter van een 1 meter dikke laag van dat materiaal, als het temperatuursverschil over deze laag 1 graad bedraagt.

3) Warmtegeleidingscoëfficiënt (lambda): een materiaaleigenschap, die aangeeft hoeveel warmte in Watt door 1 vierkante meter van een materiaal zal gaan bij een dikte van 1 meter en een temperatuursverschil tussen beide grensvlakken van 1 graad Kelvin.

Hoe lang gaan jullie de feiten blijven ontkennen?

Dirk Bauwens
------------------------------------------------------------
Ik blijf ontkennen Dirk.
Daar is het ge... mee begonnen.
------------------------------------------------------------
Jan Schreef daar achter aan:

"Dirk, jouw verklaring is correct en het duidelijkst te begrijpen voor alle niet-academici. Diegene die halstarrig volhoudt dat het watt per meter is en er géén oppervlakte bij komt kijken, maakt de zaken nodeloos ingewikkeld en verhindert aan alle niet-technici om er (=thermische geleidbaarheid) zich een voorstelling van te maken en het te begrijpen."

Niet correct dus.
------------------------------------------------------------
Ik schreef 5-12-2008 met aangehaalde tekst:

Dirk Bauwens schreef:

"1) Warmtegeleidingscoëfficiënt (lambda): Een getal dat aangeeft hoeveel warmte (energie) per vierkante meter, per seconde, bij 1°C temperatuursverschil tussen de beide zijden van een 1 meter dikke laag materiaal, door dat materiaal weglekt."

Per seconde is dan J/mKs
De lamdawaarde wordt normaal verekend per uur, W/mK

Maar wat is er nu zo`n probleem, de notatie is volgens de SI standaard vastgelegd.
We weten dat de waarde gerelateerd is aan 1 meter dikte en over een vlak van 1m2. Die m2 zien we enkel niet terug in de notatie, lekker belangrijk toch?

Die K is wel van belang, dit is een ongedefinieerd verschil tussen de temperaturen van de ene zijde en de andere zijde van het vlak. (vrij in te vullen dus) Omdat het niet geldt voor een vaste temperatuurswaarde houdt men dus Kelvin aan maar in graad celcius verschil zal het geen verschil maken.
Houden we Kelvin ook in ere op deze manier.
------------------------------------------------------------
Per uur gerekend dus en niet per seconde.
------------------------------------------------------------
Direct gevolgd door Jan:

"Eigenlijk wel straf dat uitgerekend op een energieforum zoveel energie verspild wordt.

Ik wou het opgeven, maar wat lees ik nu weer in het vorige bericht:
"Per seconde is dan J/mKs
De lamdawaarde wordt normaal verekend per uur, W/mK"

1 W is 1 J/s. En wat dat uur erbij komt doen? (in Amerika rekenen ze nog wel met die eenheden a la Btu/hr). Of moet ik dat interpreteren als een ironische tussenkomst?"

Nog steeds ontkennend met een gegeven die geen biet te maken heeft of de lamdawaarde per uur is of per seconde.
------------------------------------------------------------

Verwarring scheppen is een kunst, dat kan ik ook wel zoals jullie beamen.

Maar goed om dat er toch niet uit te komen is heb ik nog eens een samenvatting gemaakt vandaag, die is nog redelijk terug te vinden, die is van vanochtend.

Vervolgens wordt Patrick ten onrechten nog even zwart gemaakt.

De lamdawaarde volgens Dirk en Jan is per seconde.
In een getrachte poging tot een voorbeeld komt er schorvoetend, een omweg en vol verwijten op mij het hoge woord er uit dat het dan toch wel per uur moet zijn.

DD. 07-12-2008 22:52

Mocht het een vergissing van mij zijn dat de lamdawaarde voor jullie het verlies per seconde is, het is mij best heren.

08/12/2008 - 17:28
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

"Jan heeft nog niets anders gedaan dan jou en dit hele forum de correcte zienswijze voorhouden. Met stank voor dank."

Correcte zienswijze?

15/12/2008 - 12:50
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Ik heb even een vraag.

Ik moet de lambda waarde berekenen.
Ik heb de volgende gegevens:
temperatuurverschil : 56,7
lambdawaarde overig materiaal : 0.028
Dikte overig materiaal :0.01
Dikte isolatie: 0.134
Oppervlakte overig materiaal:0.24m2
Oppervlakte isolatiemateriaal:0.02m2

Zou iemand weten hoe dat moet??

16/12/2008 - 20:39

Tess,

Een lambdawaarde van een materiaal wordt gemeten.

Jij wil er een berekenen.
Dat kan, bijvoorbeeld als je wil weten welke de lambdawaarde van een materiaal zou moeten zijn om met een gegeven "dikte isolatie" dezelfde warmteweerstand te hebben als met een ander materiaal met eveneens gegeven dikte("dikte overig materiaal") met zijn "lambdawaarde overig materiaal". Maar bij zo'n vraagstuk komen deoppervlakten van die materialen niets doen.
Ik snap dus in je vraag niet waarvandaan die oppervlakten komen of waartoe de berekening eigenlijk moet dienen.

Rik

17/12/2008 - 22:22
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Chathanky,

Je schreef :
"De lamdawaarde is het "vermogensverlies" uitgedrukt in watt.
Dus nogmaals de lamdawaarde (W/mK) is het verlies per uur en niet per seconde.
...
Mocht het een vergissing van mij zijn dat de lamdawaarde voor jullie het verlies per seconde is, het is mij best heren."

Lambda is dus per uur bij jou. Zijn dat dan zomer- of winteruren? En als dit tijdens je werkuren is, rekent je baas dat z'n verlies per seconde, of is het ook uit te drukken in uren?

18/12/2008 - 09:21
Jan

Mooie opmerking, m d b.

Ik had nog niet door dat ik op dat niveau met hem moest discussieren... (en rik, geef je hem nog altijd gelijk - "dat de lambda per uur gerekend word" - zoals je in een reactie in die Sinterklaasperiode nog beweerde?).

De vraag van Tess lijkt me een vraagstuk te zijn met een aantal bekenden en de lambda van één onderdeel als onbekende. Alleen de geometrie lijkt me niet correct omschreven (en met bovendien het temp verschil als overbodig gegeven - maar dat was wel meer het geval om studenten op het verkeerde been te zetten).

18/12/2008 - 09:40

Jan schrijft :

"... (en rik, geef je hem nog altijd gelijk - "dat de lambda per uur gerekend word" - zoals je in een reactie in die Sinterklaasperiode nog beweerde?)".

Ofwel gelooft Jan in Sinterklaas en in zijn eigen verzinsel (ik beweerde zoiets niet) ofwel wil Jan me een late zwartepiet toespelen.

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.