kookpotten voor inductie | Page 4 | Ecobouwers.be

U bent hier

kookpotten voor inductie

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van nancy-3
11/01/2005 - 09:56

Wij hebben voor onze nieuwe keuken een inductiekookplaat besteld. Bijgevolg moesten onze kookpotten dus ook geschikt zijn voor inductie. Een tijdje geleden is er bij ons iemand aan de deur gekomen die potten van het merk Solingen verkocht. Deze waren geschikt voor inductie, zo staat toch op de doos vermeld. Nu heb ik hier gelezen dat er een magnetisch veld met zijn en logischerwijs betekend dit dus dat je aan de onderkant van de pot een magneet moet kunnen hangen (als ik het geod begrepen heb tenminste). Dit is echter niet het geval. Kan ik deze potten dan alsnog gebruiken of niet? En zo nee, kent iemand toevallig het merk Solingen of heeft iemand er een website of e-mail adres er van. Ik vind dat het niet kan dat er op de doos vermeld staat dat het wel geschikt is voor inductie en dat achteraf dit niet blijkt te kloppen. Kan dit zo maar?

101 Reacties

Reacties

afbeelding van marc-4
06/01/2009 - 16:10

@karl
het principe van de inductiekookplaat is deze van zwerfstromen. Het magnetisch veld wordt in principe kortgesloten in de bodem van de pot met als gevolg van de kortsluiting warmte. Het magnetisch veld komt dus niet in de voeding terecht daar het de weg pakt met de minste weerstand zijnde de bodem van de pot.

Je zal weg geen nakomelingen meer hebben na je half uurtje voor je radar-antenne, want bepaalde lichaamsdelen vangen deze stralen perfect op. Een totaal ander concept, maar mocht je een reuze grote pot tussen u en de radar-antenne zetten dan heb je beschermd.

afbeelding van marc-4
06/01/2009 - 16:15

@karl
het principe van de inductiekookplaat is deze van zwerfstromen. Het magnetisch veld wordt in principe kortgesloten in de bodem van de pot met als gevolg van de kortsluiting warmte. Het magnetisch veld komt dus niet in de voeding terecht daar het de weg pakt met de minste weerstand zijnde de bodem van de pot.

Je zal weg geen nakomelingen meer hebben na je half uurtje voor je radar-antenne, want bepaalde lichaamsdelen vangen deze stralen perfect op. Een totaal ander concept, maar mocht je een reuze grote pot tussen u en de radar-antenne zetten dan heb je beschermd.

afbeelding van marc-4
06/01/2009 - 16:20

sorry voor het dubbel posten maar het scherm stond hier al 5 minuten, de ok verondenknop was nog niet verschenen, ik heb terug op send gedrukt daar ik dacht dat ik dat nog niet had gedaan. Heel trage site op dit ogenblik dus.

afbeelding van patricia-3
10/04/2009 - 21:15

Ik werd vandaag aangesproken door een Duitser op straat toen ik juist van mijn werk kwam.Hij sprak enkel Duits en vroeg of ik wat Duits kende. Hij was vertegenwoordiger in Destelbergen en had zaak in Sint-Martens Latem wat wel klopte.Hij moest zijn vliegtuig in Zaventem halen en had nog één kookpotset van AMC ( messenset en 72-delig bestekseter gratis bij )over die hij van de hand wou doen voor slechts 300 Euro. Daar ik twijfelde zakte de prijs zelfs naar 200 Euro..... Hij wilde weten welke bank ik had want hij was gehaast . Liep al tegen 13u en moest om half twee al in Zaventem zijn. Zou wel even meerijden naar de bank....Als je weet dat alles tesamen normaal ongeveer 3500 Euro kost en dan voor 200 Euro! Een koopje, niet? Daar ik nog steeds twijfelde werd die man (donker haar,gebruind, rond de dertig)wat ongeduldig en zelfs onbeleefd : Trok zijn naamkaartje dat hij me eerst had gegeven weer uit mijn handen .Die man reed met een grijze BMW met Duitse nummerplaat. Ik heb uiteindelijk toch maar niets gekocht....

afbeelding van claudine
19/01/2009 - 22:00

had graag de juiste formule geweten voor het onvetten van inductie en het dagelijks onderhoud
dank bij voorbaat

afbeelding van chantal-4
11/03/2009 - 13:51

Heb mij vanmiddag ook aan die Nederlander van de AMC kookpotten laten vangen! Was zeer gehaast en agressief, kreeg alles bij mij thuis in de gang gezet met drang en werd bijna het geld uit mijn portegfeuille gehaald!
Heb er een zeer slecht gevoel aan over!!!!!
reed met een zwarte range rover met duitse nummerplaat KLE en de rest heb ik niet kunnen noteren.
wie heeft hier al verdere stappen tegen ondernomen? Hoe is het afgelopen?

afbeelding van -Ann-
30/04/2009 - 11:23

Kennis van mij heeft ook de potten van namaak-AMC door die Duitse/Nederlander gekocht. Wij hebben onderstaande brief aangetekend verzonden. Eerst geen reactie gekregen, nadien gebeld (indien je telefoonnummer wil kan ik dat nog eens nakijken, anders heeft hij het misschien zelf genoteerd in jouw 'garantieboekje') en dan hebben ze hun geld teruggekregen.
Hierbij de brief:

Aan de firma CLASSIC LINE
Tav. Machiel Brummer
Boekholter Weg 17
47638 Straelen
Duitsland

Aangetekende brief (plaats, datum)

Onderwerp: annulering verkoop twee pottensets 'Classic Line'

Geachte heer Brummer,

Op (datum) kwam Machiel Brummer, verkoper van de firma Classic Line, ongevraagd bij ons langs. Hij heeft ons twee pottensets 'Classic Line' verkocht aan ...€. Wij wensen deze koop ongedaan te maken en beroepen ons hiervoor op de wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument van 14 juli 1991. Hieronder vindt u de betreffende uittreksels uit deze wet.

AFDELING 11. - Verkopen aan de consument gesloten buiten de onderneming van de verkoper.

Art. 86. § 1. In deze afdeling worden bedoeld, de verkopen aan de consument van producten en diensten tot stand gebracht door een verkoper :
1° ten huize van de consument of van een andere consument, alsook op de arbeidsplaats van de consument;

Art. 88. Onverminderd de gemeenrechtelijke voorschriften inzake het bewijs, moeten de verkopen aan de consument, bedoeld in deze afdeling, op straffe van nietigheid, (...), het voorwerp uitmaken van een geschreven overeenkomst opgemaakt in zoveel exemplaren als er contracterende partijen met een onderscheiden belang zijn.
Dit contract moet vermelden :
- het hierna volgend verzakingsbeding, in vet gedrukte letters en in een kader los van de tekst op de voorzijde van de eerste bladzijde :
" Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt vóór het verstrijken van deze termijn. "
Deze laatste vermelding is voorgeschreven op straffe van nietigheid van de overeenkomst.

Art. 89. De verkopen van producten of diensten, bedoeld in artikel 86 zijn slechts gesloten na een termijn van zeven werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de ondertekening van het contract bedoeld in artikel 88.
Tijdens deze bedenktermijn heeft de consument het recht aan de verkoper, bij een ter post aangetekende brief, mee te delen dat hij van de aankoop afziet.
Geen enkele levering van een dienst mag gebeuren vooraleer de bedenktermijn bedoeld in dit artikel is verstreken.
Met uitzondering van de verkopen bedoeld in artikel 86, § 1, 3°, mag onder geen enkel voorwendsel een voorschot of betaling, in welke vorm ook, van de consument worden geëist noch aanvaard, vooraleer de in dit artikel bedoelde bedenktermijn is verstreken.

Art. 91. Indien de consument afziet van de aankoop, kunnen hem daarvoor geen kosten worden aangerekend, noch kan van hem daarvoor schadevergoeding worden gevraagd.

Voor (datum) willen wij de betaalde ...€ gestort krijgen op rekeningnummer ... (BIC...) of ... (IBAN). U kan ten allen tijden de potten komen ophalen bij ons thuis. Indien het verschuldigde bedrag binnen deze termijn betaald is, zullen wij afzien van verdere acties tegen u. Voor ons is dit een princiepskwestie en zijn wij bereid de nodige stappen te ondernemen om dit bij de Procureur des Konings van het Parket van Dendermonde aan te klagen. Die zal ervoor zorgen dat u bij het Centraal Signalementenblad gesignaleerd wordt.
Verder willen wij er nog op wijzen dat u ons geen factuur heeft opgemaakt.

Met hoogachting,

...

Bijlage: kopie van garantiebewijs met verkoopsdatum

afbeelding van peter-52
29/03/2009 - 16:08

Hallo iedereen,

heb deze ochtend T&T Design op bezoek gehad:

- het zou één uurtje duren, het zijn VIER uren geworden
- idd het verhaaltje van "binnen twee jaren komt dit alles op de markt", "u bent bij de tien uitverkorenen per gemeente", etc.
- ze beweerde dat we met haar potten en pannen konden koken zonder water en bakken zonder boter. Lol! Koken gebeurt per definitie met water. Enkel een vloeistof kan koken! Wat ze bedoelde was het stomen van groenten en het bakken van vlees in eigen vet. Nou en, dit doen wij al drie jaar met ons setje van de blokker (+/- 60 euro) dat eveneens voorzien is van een thermische aanduiding.
- Na verschillende verkooppogingen (alhoewel dat het enkel om product-evaluatie ging en ze enkel betaald werd per evaluatie) heb ik de VERKOOPSTER dan toch aan de deur kunnen zetten.

Hoe kan je nu vertrouwen hebben in zo'n bedrijf! Laat deze mensen niet binnen, het zal je meer opbrengen dan hun kortingen!

Peter

afbeelding van wendy kok
30/03/2009 - 12:35

@ Claudine,

Beetje laat misschien maar wij gebruiken gewoon een zachte spons en Ecover afwasmiddel en dat werkt perfect.
Reinigen als de kookplaat lauw of koud is.

Onderhoud is eigenlijk hetzelfde als bij een gewone vitrokeramische kookplaat.

afbeelding van griet-1
10/04/2009 - 16:07

NAMAAKVERKOPER AMC was gisteren in streek rond HOEGAARDEN.
Duitse nummerplaat BOR TR 217
.... voor de geïnteresseerden!

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
03/11/2010 - 10:55

 

 

Wij hebben een vijftal jaren zulke kookpotten van een Nederlander gekocht, terwijl we in Spanje verbleven. Intussen zijn we op inductie overgeschakeld en hebben daarvoor andere potten gekocht. Welnu, nu schakelt mijn vrouw terug over op deze namaak-AMC, zo goed zijn ze in gebruik.

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.