Klimaatcritici | Page 10 | Ecobouwers.be

U bent hier

Klimaatcritici

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

05/08/2014 - 16:08

 

 

In de vraagstaart "Smogalarm versus brandstofverbruik" zijn we toevallig terechtgekomen op het terrein van de klimaatopwarming en de kritiek hierop. Deze kritiek is vooral gegrond op het stilvallen van de aardtemperaturen gedurende de 10 laatste jaren.

 

Rudy Martens heeft toen een interessante site aangebracht: www./Klimaatfraude.info/tag/fysica. Er zijn ook interessante uitwijdingen op de site: www.klimaatfraude.info/images/Entwurf3.jpg/PCC AR5.

 

Hans Delanoye heeft ons aangeraden hierover een nieuwe vraagstaart te openen, die rechtstreeks dit onderwerp behandelt.

 

In het kort samengevat: de gemiddele aardtemperatuur is wel gestegen in de jaren 1990, maar deze stijging is sinds 2002 praktisch stilgevallen. Alle klimaatcritici zijn natuurlijk hierop gesprongen om de opwarming van de aarde als een klimaatfraude voor te stellen, waar korte metten mee moet worden gemaakt.

 

Het IPCC heeft in zijn laatste rapport een diagram voorgesteld waarop de verschillende scenario's worden voorgesteld van berekende opwarmingen. De opgemeten waarden blijven de laatste jaren onder de voorziene stijgingen. De vraag, zelfs voor niet-specialisten, blijft actueel: gaat het hier om een grootschalige fraude, of is deze stilval van de temperatuurstijging een tijdelijk fenomeen dat aan andere factoren verbonden is?

 

Mijne indruk is dat de kritiek op geïsoleerde feiten steunt. Soms is hun uitleg rechtuit tendentieus. Bijvoorbeeld: In de andere vraagstaart geef ik de reeks gemiddelde  aardtemperaturen van het IPCC-rapport. De critici vergelijken de temperaturen van de 10 laatste jaren met de toevallig hoge temperatuur van 1998, en beweren dan dat er, in plaats van een stijging, sprake  is van een daling. Zulke uitleg heet ik een valse voorstelling van de werkelijkheid. 

 

Rechtuit gezegd wist ik niet dat er zulke grote groep klimaatcritici bestaat. Ik dacht dat het over enkelingen ging.

 

Er zijn natuurlijk andere duidelijke tekenen van klimaatopwarming buiten deze aardtemperaturen, vooral dan in het noordelijk halfrond. Op Wikipedia is een goede samenvatting te vinden.

434 Reacties

Reacties

Dit schrijf je mooi, Brother Paul: Met subsidies zit je inderdaad met een misvorming en manipulatie van de economie. En daar vallen veel slachtoffers bij, want de rijken worden rijker omdat ze over mensen als wij beschikken die hun talenten meer doen opbrengen dan de mensen die de talenten nodig hebben voor hun basisbehoeften.

"Nu maakt men alles onrendabel, zowel de windmolenboren, EDF en CREG zitten te klagen. En dus mag je stellen dat er geen goed model zit, er zitten ergens fouten in ons model dat we gemaakt hebben."

Zeer krachtig verwoord, dank u!

Ook zin om iets te eten en drinken in Doel eind september? Ik wil benadrukken dat we allen immers moeten samenwerken, hier zitten de mensen die het goed bedoelen immers en WIJ moeten de wereld veranderen.

De mensen die niet luisteren zitten rond ons en zullen zich hier niet moeien, integendeel, lachen fijntjes achter ons rug en verspillen de energie verder waar wij allen als goed huisvader zo omzichtig mogelijk en zo toekomstigericht mogelijk willen mee omspringen.  Onze energiebronnen mogen best nog traagjes samen gecombineerd worden, deze dialoog is niet eentje van dit moment alleen, maar voor de rest van ons leven (ik plan nog te leven tot 10/10/2050, hoop ik).

26/08/2014 - 23:43

ik woon 8 km van uw deur.

Weet ik, ik kent bijna zeker ook de vrouw die ik de slimste vrouw van de wereld vind: Apotheker Ann Potteau, Stationsplein 5, Kortrijk, en die voorzitter van de ouderraad van Rodenburg Basisschool was in ons beider gouden jaren van ons huwelijk (2000-2004) terwijl ik 'haar' secretaris was en haar kids en mijn kids hebben ongeveer dezelfde leeftijd, dus wij werken zeer intensief samen op intellectueel vlak (vanavond nog gaan we samen naar een opleiding over gsm-fotografie).  De moeilijke scheikundige dingen, leg ik dus ook aan haar voor. Het worden trouwens rare tijden, vrees ik, voor apothekers. Zij heeft ook zonnepanelen en er zijn ook zonneboilers gepland ondanks het te kleine hoogteverschil (nu kan dat probleem omzeild worden) en zij komt zelfs met 1500 liter mazout toe per jaar, nu we on topic weer gaan in een huis dat zij al serieus verbouwd heeft en dus ook naar isolatie toe.

26/08/2014 - 21:44

...wind heeft toch nog een voordeel tegenover zon, wind heb je over een veel langere tijdsspanne dan zon,  en in de winter, wanneer de behoefte het grootst is, is de windproductie veel groter dan die van de zon.  en dat maakt dat je voor wind net minder buffering nodig hebt dan voor PV volgens mij.  en dus helemaal niet zo slecht bezig...

 

Verschil is dat voor die windmolens vooralsnog geen buffering voorhanden is waardoor veel opgewekte windstroom onbenut blijft. Van alle opgewekte windstroom valt doorgaans slechts 30-40% werkelijk te benutten. Vandaar ook mijn nadruk op het belang van grootschalige opslagcapaciteit voor windmolens.

 

Voor PV-installaties op woningen zijn de mogelijkheden om zonnestroom direct te gebruiken en te bufferen veel groter. Zo kunnen diverse stroomintensieve apparaten (wasmachine, vaatwasser) ingeschakeld worden als de zon schijnt en overschotten kunnen opgeslagen worden in warmwaterbuffer, vloerverwarming/koeling, accubatterij voor nachtelijk stroomverbruik, accu's van auto/scooter/fiets. De benutting van opgewekte zonnestroom ligt hiermee op 70-80%.

 

En nogmaals, windmolens geven veel overlast in dichtbevolkte gebieden en zonnepanelen niet.

28/08/2014 - 16:36

Ingir, sinds wanneer gebruik jij vloerverwarming in de zomer? En koeling moet je kunnen vermijden in woningen. Dus daar mag je gewoon geen energie voor voorzien (behalve dan misschien een motortje voor uw zonnewering).

Warmwaterbuffer? Waarom uw water opwarmen met elektriciteit, als het met de zon kan? Je kan beter uw elektriciteit nuttiger gebruiken.

28/08/2014 - 23:36

@Robin, de essentie is dat opgewekte zonnestroom direct en ter plekke gebruikt wordt. Dat is mogelijk door het geïnstalleerde vermogen goed af te stemmen op de hoeveelheid die ook daadwerkelijk direct verbruikt KAN worden, doorgaans zo'n 20% van het jaarverbruik. Bij een normaal verbruik van 3.500 kWh is dat een installatie van ca. 700Wp, goed voor een dagopbrengst van zo'n 3,1 kWh, ofwel 1/3e van het etmaalverbruik van 9,5 kWh. De overschotten zijn dan beperkt en kunnen zonder netwerk over te belasten geïnjecteerd worden zodat veel gebouwen van zo'n kleine installatie voorzien kunnen worden. Deze werkwijze zou nu al toegepast kunnen worden door 50% van alle gebouwen uit te rusten met maximaal 700Wp aan zonnepanelen.

 

Een andere manier is gebaseerd op de omstandigheid dat salderen niet meer mogelijk is (niets opbrengt), dat zonnepanelen spotgoedkoop geworden zijn en dat netstroom juist duurder is geworden. De huidige Wp-prijs is flink gedaald afgelopen jaren en de verwachting is dat de prijs nog veel verder zal zakken, tot wel zo'n € 0,50/Wp. Tegelijk staat ons te wachten dat de overheid de stroomtarieven gaat verhogen om de energietransitie te financieren, zoals in NL met de plaatsing van 3.000 windmolens. Dit scenario kan al in enkele jaren bereikt worden en maakt het mogelijk om de capaciteit van de PV-installatie te optimaliseren op het verbruik in de winter en dan een overcapaciteit in de zomer te accepteren. Het idee is dan om het gebruik van netstroom te vermijden (te duur) en dit zelf op te wekken met PV (zomer én winter) en een klein deel te bufferen in accu's voor nachtelijk stroomverbruik.

 

In het voorbeeld van 3.500 kWh/jr zou het etmaalverbruik (9,5 kWh) ook in de winter afgedekt kunnen worden met zo'n 16 kWp met een dagopbrengst van ongeveer 13,4 kWh per dag in december. Bij een netstroomtarief van 30 eurocent/kWh is de jaarlijkse besparing op stroomkosten 0,3 x 3.500 = € 1.050. De kosten voor PV (0,5 x 16.000 = € 8.000) en accubuffer (3 x 7,5kWh x €250 = € 5.700), samen € 13.700 ofwel een TVT van 13 jaar... niet geweldig maar wel mogelijk. De werkelijke opbrengst kan echter hoger zijn door de overtollige energie te benutten voor overige energieverbruiken zoals ruimteverwarming/koeling en SWW. In het rekenvoorbeeld is er zelfs overschot in de winter die dan goed gebruikt kan worden.

27/09/2014 - 08:43

Hoeveel woningen zijn groot genoeg om 16kwp te leggen?
Mensen moeten leren besparen. Ons verbruik daalt elk jaar. Inclusief sww en elektrisch koken (nog geen inductie) verbruiken wij minder dan 3000kWh per jaar. Dat zal alleen maar zakken als we met 2 personen blijven.

27/09/2014 - 11:15

Het één sluit het ander niet uit... het is juist aan te bevelen om eerst het werkelijke verbruik zoveel mogelijk te minimaliseren zodat de benodigde hoeveelheid PV minder wordt. Het is ook een kwestie om in de winter het stroomverbruik zoveel mogelijk te beperken en de zomerstroom juist zoveel mogelijk te benutten. Dat is een heel andere kijk op energieverbruik. Komende winter kunnen jullie al eens proeven aan die nieuwe manier van energieverbruik als de stroom beurtelings wordt afgeschakeld.

 

Wij verbruiken met 3 personen ook zo'n 3.000 kWh. We zijn dit jaar begonnen alle stroomverbruikers in beeld te krijgen met een energiemeter. Daardoor hebben we al enkele echte stroommisbruikers gevonden zoals de combi-magnetron die al 4,5 Watt nodig heeft om een klokje bij de tijd te houden (40 kWh/jr). De grootste klapper hebben we gemaakt door de wasmachine aan te sluiten op de zonneboiler waardoor het stroomverbruik per wasbeurt is gedaald van 0,9 naar 0,3 kWh. Bij 180 wasbeurten per jaar is dat 108 kWh/jr. De inductiekookplaat is ook een stroomslurper, door het gebruik te combineren met een hooikist voor het langzaam garen wordt. Daarvan moet ik de besparing nog bepalen. De 12 jaar oude koel/vriescombinatie gebruikt nu 450 kWh/jr, zodra die vervangen wordt gaan we naar de helft. Met alle maatregelen denken we op zo'n 2.000 kWh uit te kunnen komen terwijl we 8 jaar geleden 6.200 kWh verbruikten...

 

Ook het gasverbuik is flink gedaald door isolatiewerken, 1.1-glas, vloerverwarming en zonneboiler: van 3.000 naar 1.000 m³ per jaar. Komende winter gaan we dat gasverbruik verder verlagen door het SWW-verbruik te verlagen (korter douchen) en een houtkachel in te zetten tijdens de koudste dagen, we beschikken over grote hoeveelheden hout waardoor dat geen belemmering is. Uiteindelijk willen we overstappen op een L/W-warmtepomp voor SWW en basisverwarming, de houtkachel voor topverwarming. Uiteindelijk hebben we nog zo'n 3.600 kWh aan stroom nodig voor huishoudelijke stroom, ruimteverwarming en SWW. Aangezien we nog tot en met 2020 kunnen salderen zal ik eerst 3.500 Wp opstellen. Na 2020 zal ik zo'n 10 kWh aan accu-opslag aanschaffen om enkele donkere dagen door te komen. Naarmate netstroom duurder (30-40 eurocent/kWh) wordt ga ik die 3,5 kWp uitbreiden, overcapaciteit plaatsen om langer in het stookseizoen op zon te kunnen draaien.

27/09/2014 - 23:37

Ingir, ik blijf me verbazen hoe jij spreekt over elektriciteit besparen in de winter en maximaal gebruiken in de zomer. Leg mij eens uit welke besparing in de winter niet in de zomer kan toegepast worden. Daarnaast spreek je altijd over woning koelen, wat in een goede woning niet nodig is, of verwarmen, wat dan enkel in de winter nodig is (en ik de komende jaren nog liever met biomassa zie gebeuren).
Hoe je ook draait of keert, in de winter heb je altijd meer stroom nodig.
Je moet niet bang zijn, de stroom valt heus niet uit deze (of komende) winter(s). Is gewoon een politiek spelletje van Electrabel om prijzen op te slaan en extra subsidies binnen te rijven (wat hen trouwens goed gelukt is).
Jij moet blijkbaar het geluk hebben om een zeer groot dak te hebben, zodat je zoveel overcapaciteit kan leggen. De meesten kunnen dat niet. Ik heb bv de duurste panelen op de markt nodig gehad om toch volledige dekking te kunnen hebben (wel kleine woning met klein dak).

28/09/2014 - 16:34

@Robin De huidige gedachtengang gaat uit van stroom die altijd in gelijke mate beschikbaar is en die opgewekt wordt met fossiele /nucleaire opwekkers. Binnen enkele jaren zullen we echter over zomerstroom in overvloed beschikken door de dalende prijs voor zonnepanelen en daardoor ook over minder stroom in de winter. Dat is iets waar we mee moeten leren leven. Zuinig in de winter en gewoon verbruik/verspillend in de zomer. Ik ga dan ook er vanuit dat salderen binnenkort afgeschaft gaat worden (in NL in 2020) én dat overheden een flinke overcapaciteit aan windmolens gaan bijplaatsen om te voldoen aan de Europese afspraak om in 2020 14% hernieuwbare stroom op te wekken. Dat betekent dat de kosten voor netstroom gaan toenemen van ca. 20 eurocent nu naar 30 eurocent met windmolens waardoor zonnepanelen zeer rendabel gaan worden en het plaatsen van overcapaciteit eerder regel dan uitzondering wordt.

Stel dat zonnepanelen 20 eurocent per Wp kosten en tegelijk is netstroom 40 eurocent per kWh... zonnepanelen zullen dan veruit de voorkeur hebben. Door 5-6x de benodigde capaciteit aan PV te plaatsen heb je voldoende stroom om de winter door te komen en een gigantische overcapaciteit in de zomer. Zonder saldering zal die overcapaciteit gebruikt worden voor minder noodzakelijke zaken zoals koeling, opladen van accu's van fietsen, doorverkopen van stroom aan buren (verlengsnoertje+wasmachien), oplaadpaal voor buurtbewoners met elektrische auto, elektrisch verwarmen van SWW-boiler... het is even wennen dat energie geen last is maar een deugd!

28/09/2014 - 23:56

Je redenatie begrijp ik wel. Alleen vraag ik me af wat je in de zomer zal doen met je overcapaciteit.
Met huidige jaardekking heb je al overschot genoeg in de zomer om meerdere fietsen te laden. Elektrische boiler wil zeggen dat je nog meer PV nodig hebt in de winter; dus ook niet interessant. Idem voor elektrische auto. Als elektriciteit zo duur wordt als je zegt, lijkt me elektrisch autorijden ook niet interessant in de winter.
Zouden we dan niet beter massaal alle overschot gebruiken voor aanmaken waterstof, ipv verspilling in de zomer?
Kunnen we dan misschien een kleine WKK of auto op laten draaien in de winter, waardoor we weer met minder PV toekomen.
Trouwens zal 5-6x jaardekking voor de meeste woningen niet haalbaar zijn.

28/08/2014 - 17:54

ingir, er is voor PV-stroom net zo min buffering, en de opbrengst is nog veel wispelturiger dan die van wind, ik begrijp je redenatie dus niet.  ik weet niet hoe het bij jou is, maar hier is overdag niemand thuis om de wasmachine op te zetten als de zon schijnt, overigens, ik zet de wasmachine alleen maar op als ik iets te wassen heb.  en aangezien mijn kleerkast niet zo heel groot is, kan ik het me ook niet permitteren tot te wachten tot de zon wil schijnen om mijn was te doen.  overigens, als er veel wind is houdt niemand je tegen je wasmachine aan te zetten. 

nee , wat je daar zegt is eigenlijk lulkoek, die mogelijkheden worden zelden of niet toegepast.  mijn accu's laad ik vooral 'snachts op, en dat zal dan beslist geen PV-stroom zijn.  en ik weet niet hoeveel mensen een PV-installatie hebben en accu voor nachtelijk stroomverbruik, ik ken er alvast geen een.

ik ken ook geen dichtbevolkte geboieden waar windmolens staan, hier is dat eigenlijk onmogelijk gemaakt door de wetgeving ter zake, dus dat argument telt ook niet in belgie. 

 

29/08/2014 - 10:13

@Hans, je hoeft niet overdag thuis te zijn om de wasmachine en vaatwasser in te schakelen als de zon schijnt. Deze automaten zijn meestal uitgerust met startuitstel zodat je 's morgen voor vertrek naar je werk kan beslissen of je de apparaten wilt laten draaien en hoe laat. Er zijn ook schakelaars die op afstand (GSM) bediend kunnen worden (bijv. Fritz!DECT200), misschien een idee voor de E-techneuten onder ons om een zonnesensor te maken waarmee apparaten geschakeld kunnen worden...

 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden om het directe verbruik te optimaliseren. Voor een kleine PV-installatie (700Wp) is dit in combinatie met een jaarlijkse netinjectie van ca. 150 kWh op grote schaal te realiseren zonder accubuffering en daarom ook de meest ecologische toepassing van zonnepanelen met de minste belasting van het netwerk.

 

Overheden/sociale verhuurders zouden deze optie kunnen gebruiken om bijvoorbeeld de helft van alle sociale huurwoningen te voorzien van 700Wp aan zonnepanelen en de huur te verhogen met de zonne-opbrengst. Kosten €840, huurverhoging €140/jr (=12/mnd), TVT 6 jaar.

 

Een PV-installatie met accu voor nachtelijk stroomverbuik is nu nog niet gebruikelijk in BE en NL, in DE zijn de accu's niet aan te slepen vanwege de verlaging van de in-feedvergoeding én de idioot hoge netstroomprijs van 28 eurocent. Bij ons kan dat ook zo het geval zijn zodra de salderingsregeling afgeschaft wordt, zolang wij nog kunnen salderen zal je dan ook geen enkele accu aantreffen. In NL wordt de salderingsregeling afgeschaft per 2020 (daartoe worden alle woningen nu uitgerust met anti-salderingsmeters) en in diezelfde periode zal de toeslag Duurzame Energie flink opgevoerd worden waardoor de netstroomprijs uitkomt op ca. 31 eurocent/kWh. Zonnepanelen en accu's zullen ook hier als zoete broodjes verkocht gaan worden.

 

Dan de plaatsing van windmolens in dichtbevolkte gebieden... Deens onderzoek komt tot een minimale afstand tussen windmolens en woningen van 2.000 meter om de geluidsoverlast te beperken tot maximaal 20 dB(A) in de woning om geen aanleiding te geven tot gezondheidsklachten. Ik weet dat de bevolkingsdichtheid in BE iets kleiner is dan in NL maar met een minimale afstand van 2 km zullen er maar weinig plekken overblijven voor windmolens, ook in België. De meest gunstige plekken zijn bij ons nu al benut, voor die 2.000 windmolens EXTRA op land zal dan ook weinig animo zijn. Op dit moment zie je in ELKE plaats waar windmolens gepland worden verzet ontstaat bij de bevolking, gezien de slechte ervaringen met bestaande windmolens is dat verzet zeer terecht.

26/08/2014 - 23:38

Wel slimmerik:

het bewijs dat die regressies niet kloppen zie je gewoon door die twee grafieken naast elkaar te leggen.

Als de temperatuur stijgt door de CO2, waarom ziet de CO2 grafiek er anders uit dan de temperatuurgrafiek je moet het stukje van 800.000 jaar tot nu bekijken.

 

 

 

 

Brother Paul: we weten het CO2 gehalte niet noch dat van bijna de volle 1% edelgassen niet in de lucht van VOOR 1900, dus het is waanzin te zeggen dat 400 PPM (0,04%) op dit moment hoger is dan ooit tevoren. Het verschilt ook per plaats en als er te veel roet is (koolstof), valt dat op de grond, en na een regenbui is er ook veel meegenomen naar beneden en is de lucht weer zuiverder "zuurstof/stikstof".  Dit is een statistiekje dat ooit uit ijs genomen is op antartica dat gedateerd werd met de koolstofdateringsmethode (hihi), maar er werden maar een paar staaltjes genomen en de persoon die dat opmaakte wou net dat bewijzen, dus is de meest foute persoon om zo'n database samen te stellen.

Kijk, het zuurstofgehalte was 800.000 jaren geleden ook heel veel lager, omdat er minder fotosynthese was.  Ik zou mij zorgen maken als het zuurstofgehalte een paar procent zou zakken. We zitten hier te neuten over 0,01 per honderd of 400 partikels per miljoen (weet je wat dat is?) en ik zie zeker 10 keer al dat men zo'n paniek had kunnen zaaien zonder dat men over aardolie beschikte of er een miljardenbevolking op aarde was.  Kunnen we eens over per honderd spreken om serieus te blijven?

En bij de tweede grafiek lig ik helemaal op de grond van het lachen: We gaan temperaturen AFLEIDEN op DEDUCTIEVE wijze en zo een precieze grafiek formuleren als hierboven... Welk genie heeft er goddelijke krachten om zo in het verleden terug te krijgen of had in de oceaan thermometers staan om dat te berekenen.

Ik kocht gisteren nog een nummer in de Makro over "De nieuwste inzichten in de ruimte" waarin zomaar alle theorieën aan de kant worden geschoven en een planeet op de aarde botste 4,5 miljard jaren geleden die de maan creëerde (met zekerheid!), waarin ze plots een nieuwe theorie hebben voor het ontstaan van de vier vaste binnenplaneten (er zou ook een vijfde geweest zijn, maar die is buiten ons zonnestelsel gecatapulteerd volgens dezelfde theorie) en de vier gasvormige buitenplaneten en dan nog twee restantengordels, waar men ook omgekeerd tewerk gaat: "Dit soort theorie kan de vele onverklaarbaarheden verklaren die we in onze huidige veronderstelling hebben."

Oh, als ik geloof dat mijn hersenen een ontvangstsysteem is voor een Goddelijke zendstation buiten ons heelal, dan kan ik daarmee toch meteen ALLES verklaren?

26/08/2014 - 22:41

Vergeet al die theorien ... Dit is Belgie !  Dus is de vraag: hoeveel geld is er mee te verdienen en hoe kan ik er een stuk van krijgen.

in 2007 werkte ik in een bedrijf en een zusterbedrijf iets verder langs de rijksweg had de vraag gekregen om op hun terrein windmolens te zetten.  Dat bedrijf liet een studie uitvoeren en weigerde: slagschaduw, geluid, risico op vallende stukken, enz.  ik heb dat dossier gezien en daar stond voor die locatie niets positiefs in.  3 jaar later stonden er 3 windmolens op de locatie van de originele aanvraag.  Uitgevoerde studie ... Verdwenen.

27/08/2014 - 09:16

Algemene indruk bij de reacties van de laatste dagen:

Eerst was het een discussie over de opwarming van de aarde; wordt deze mede veroorzaakt door de mens of niet?

Dan ging het over fossiel versus hernieuwbaar: Hier leek het of tegen de olielobby zelf moest worden opgebokst.

Nu lijkt het er ondertussen op alsof Mijnheer Kernenergie himself hier ook wanhopig zijn invloed probeert te doen gelden en zich hierbij gedraagt als een duivel in een reactorvat.

Intussen wordt de hernieuwbare energie een beetje lacherig aan de kant geschoven, hier op een ecologisch forum dan nog.

Gelukkig is er nog één mening die duideljk blijft, namelijk dat we energieverspilling moeten voorkomen. Iets anders zeggen zou helemaal van de pot gerukt zijn.

27/08/2014 - 10:37

Door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde? Conclusie: we weten het nog niet, het zou kunnen maar er is onvoldoende bewijs voor die stelling, overigens ook voor de stelling dat de invloed van de mens verwaarloosbaar klein is.

 

Opwarming van de aarde heeft allerlei ernstige gevolgen voor mens, dier en plant? Conclusie: we weten het nog niet. De gevolgen die door het IPCC voorspeld zijn, blijken heel erg mee te vallen, de zeespiegel stijgt niet extreem, er is geen sprake van veel stormen/orkanen, er is wel een vergroening van de aarde zichtbaar (meer biomassa door meer neerslag, hoge CO2 en temperatuur), meer voedselproductie en weinig verandering in biodiversiteit.

 

Is er een noodzaak om CO2-emissie te reduceren? Conclusie: weten we nog niet, voorlopig lijkt het stijgende CO2-gehalte niet te leiden tot meestijgende temperatuur, temperatuur is afgelopen 15 jaar stabiel gebleven terwijl CO2 is doorgestegen. Ook is er veel onduidelijkheid over de wisselwerking met de oceanen die grote hoeveelheden CO2 kunnen opnemen en afgeven. Hoe groot is de menselijke CO2-emissie ten opzichte van de totale emissie op aarde?

 

Is er een noodzaak om fossiele brandstoffen te beperken? Conclusie: de voorraden fossiele brandstoffen zijn eindig, dus daar ligt wel een noodzaak om zuinig om te springen met wat we hebben. Dit kan zowel door ons energieverbruik te verlagen en door een deel van onze energiebehoefte duurzaam op te wekken, d.w.z. met hernieuwbare bronnen.

 

Is er een noodzaak om energie duurzaam op te wekken? Conclusie: zolang de mogelijkheden om energie te besparen niet zijn uitgeput is het niet noodzakelijk om duurzaam te gaan opwekken (dweilen met de kraan open). Wel is het goed om op kleine schaal ervaring op te doen met duurzame opwekking en wel zodanig dat die opwekking geen onnodige lasten en overlast veroorzaakt.

 

Is er een noodzaak om op grote schaal windmolens te plaatsen in België en Nederland? Conclusie: er is al een enorme overcapaciteit aan opwekking van elektriciteit. De bestaande windmolenparken hebben al geresulteerd in sluiting van schone maar dure gascentrales ten gunste van goedkope maar vervuilende kolencentrales. In Denemarken en Duitsland heeft dit zelfs tot verhoging van de CO2-emissie geleid. De windmolens werken hier dan ook contraproductief (hogere kosten, meer verbruik fossiele brandstoffen en meer uitstoot). Daarbij is er sprake van onnodig hoge kosten voor de consument en constante overlast voor directe omwonenden.

 

Uiteraard zijn dit mijn conclusies.

 

Het is dan ook mijn opvatting dat in onze landen nu eerst werk gemaakt moet worden om ons totale energieverbruik te minimaliseren, sowieso halveren. Daarnaast, op de tweede plaats, moeten we zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame opwekking die financieel rendabel is en die geen aanleiding geeft tot onnodige lasten of overlast. Daarom zou het gebruik van windmolens beperkt moeten worden tot windrijke locaties die tevens mogelijkheden bieden voor grootschalige opslag en waarbij geen overlast aan omwonenden veroorzaakt wordt. In onze lage landen zouden de windmolens dan ook vrijwel niet moeten worden toegepast. In plaats daarvan zouden zonnepanelen op grote schaal moeten worden ingezet in de gebouwde omgeving, dus direct bij de gebruiker die de zonnestroom optimaal kan benutten.

27/08/2014 - 15:28

 

 

Ingir, uw samenvatting ziet er echt goed uit. Ze klinkt reeds veel minder agressief dan uw eerste oordeel, waar ge het IPCC als bedriegers voorstelt. Het is een feit dat gedurende de laatse 14 jaar (niet 17 jaar als men El Nino van 1997-98 uitsluit) de wereldtemperatuur gestabiliseerd is. In het noordelijk halfrond is de maximumtemperatuur in 2004 bereikt. Op wereldvlak klinkt dit eerder geruststellend. Men ziet ook goed dat aan het huidig tempo een wereldwijd energiebeleid dat uitsluitend op groene energie zou berusten er voorlopig nooit zal komen. Zelfs als de politieke wil er zou zijn bestaan de technische middelen gewoonweg nog niet.

 

Brother Paul, ge komt weer af met grafieken die het tegendeel bewijzen van hetgeen ge beweert. Als ge de laatse 800.000 jaar neemt, dan ziet men dat er 9 pieken geweest zijn in CO2-concentratie, en dat deze pieken (ongeveer) overeenkomen met de hoogste temperaturen. Maar dat wist men reeds sinds lang. De tijdschaal is echter niet nauwkeurig genoeg om precies te kunnen zeggen welke van de twee voorafging: de temperatuursverhoging of de piek in CO2.

 

Ik zal niet terugkomen op de discussie over kernenergie. Deze doet hier niet terzake.

27/08/2014 - 18:28

...Ze klinkt reeds veel minder agressief dan uw eerste oordeel, waar ge het IPCC als bedriegers voorstelt...

 

Het IPCC gaat ondertussen gewoon door met het bekende politieke gedram:  http://www.duurzaamnieuws.nl/gelekt-klimaatrapport-schetst-grimmig-beeld/

27/08/2014 - 15:54

ingir

toch nog een argument om CO² uitstoot te beperken, CO² is (voor de mens) niet gezond, hogere CO² concentraties hebben allerlei nefaste invloeden op de mens.  terwijl onze ouders in hun kindertijd een CO² gehalte van 300 ppm buiten konden meten, zitten we nu vlotjes op 450, met dagen die over de 600 ppm gaan.

27/08/2014 - 20:42

we kunnen stijgen naar 1500ppm om relatief ongezond te worden 

Als we in 30 jaar 100ppm erbij gekregen hebben dan gaan we nooit boven de 550ppm geraken. Omdat wij nu al aan peakoil zitten 

Dus voor de mens zijn gezondheid moet je het niet doen.  

Je moet het doen voor de peak oil nothing more or less 

29/08/2014 - 01:58

edit

27/08/2014 - 16:06

Ingir, nu ben ik mee, vooral ook door de toevoeging 'we weten het niet', al zal mijn vermoeden hierover lichtjes anders zijn dan het jouwe. 

'Daarnaast, op de tweede plaats, moeten we zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame opwekking die financieel rendabel is en die geen aanleiding geeft tot onnodige lasten of overlast'

Ook hierin kan ik me vinden met nog een paar bedenkingen: energieopwekking, eender hoe, zal altijd last of overlast met zich mee brengen en financieel rendabel is ook relatief, hangt af van welke kosten op lange termijn wel of niet in rekening worden gebracht en uiteraard van de prijs die men voor stroom vraagt. Dat is ook een moeilijke discuteerbare rekening, ik zou hierover ook durven zeggen 'we weten het niet'

27/08/2014 - 18:09

De overlast van zonnepanelen of windmolens is nogal een verschil dacht ik zo. Zonnepanelen maken geen geluid, geven geen slagschaduw en zijn alleen op korte afstand zichtbaar. Daarom zijn de panelen uitermate geschikt in de gebouwde omgeving, dicht bij de eindgebruiker.

 

Ook financieel zijn windmolens minder rendabel omdat er veel verliezen optreden. Een 1.000 kW windmolen kost ongeveer 1,5 miljoen euro en die prijs blijft stijgen. Eenzelfde opgesteld vermogen in zonnepanelen kost ongeveer 1,2 miljoen euro en deze prijs blijft dalen. Windmolens hebben een productiefactor van 22%, wekken dus 220 kWjaar op en daarvan blijft na aftrek van verliesposten (stroomoverschot, inpassingsverliezen en eigen stroom) zo'n 31% van over dus 68,2 kWjaar.

 

Voor zonnepanelen is de productiefactor in NL 11,4%, dus 1.000 kW opgesteld vermogen resulteert in 114 kWjaar opwekking. Bij een opstelling van 20% zonnepanelen per woning (ca. 750 Wp bij 3.500 kWh verbruik) kan alle stroom direct verbruikt worden zodat  114,0 kWjaar overblijft (dagproductie in juli 3,1 kWh bij dagverbruik van 9,6 kWh).

 

Mijn advies is dan ook om de helft van alle gebouwen te voorzien van PV-installaties met maximaal 3 zonnepanelen van 250W (of 2 van 350W), kosten 3,4 miljard euro, bespaarde stroom 2,6 miljard kWh en 1,2 miljoen ton CO2-emissie en de daken van alle gebouwen te (na-)isoleren, kosten 15 miljard euro, bespaard gasverbruik 1,5 miljard m³ aardgas en 2,7 miljoen ton CO2-emissie.

 

 

27/08/2014 - 19:16

Ingir,

Je hebt gelijk, ik kan me ook niet voorstellen welke last je van pv kunt hebben, mits slim geplaatst.

De voorkeur aan pv dan, maar dan wel gecombineerd met onder andere windmolens (strategisch geplaatst), kwestie van de gezamenlijke opwekking zo ononderbroken mogelijk te krijgen.

 

27/08/2014 - 20:47

Je moet eens spreken met erfgoed.  De helft van alle huizen in erfgoed zones worden onbewoonbaar omdat zonnepanelen allemaal in het zuiden gelegd worden en de helft van de huize die zonnepanelen achteraan onzichtbaar kunnen leggen blijven bestaan de rest zal verkrotten 

29/08/2014 - 01:58

edit

 

Heel actueel in De Morgen dit artikel van journalistieke colleag Anne De Smet (hier zaten geen vrouwen nog, dacht ik):

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/08/27/energie-symptomen-bestrijden-of-het-probleem-aanpakken

Het lijkt erop alsof ze hier ook in onze replieken hebben 'geneusd'...

Datum: 27 augustus 2014, dus vandaag ("vers van de pers")

+je

27/08/2014 - 17:47

logocopm

"de morgen" en "de wereld morgen" hebben niets met elkaar te maken!  overigens is het een artikel van het passiefhuisplatform. 

hans d

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.