Isolatie buitenmuren bestaande huis | Page 6 | Ecobouwers.be

U bent hier

Isolatie buitenmuren bestaande huis

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van lambert-2
05/09/2006 - 22:18

Hoi,

Ons huis is nu 15 jaar oud. Toen we begonnen met bouwen, was de trend de Thermoblok van ploegsteert, 14 cm dik. In de spouwmuur moest zeker niets in want dan konden de muren luchten.

Vraag die ik me nu stel, met al die dure energie prijzen, was dit wel een goede beslissing, is deze isolatie wel voldoende. Indien niet, kan ik de isolatie laten verbeteren, door bv. de spouwmuur op te laten spuiten met één of ander isolerend materiaal. En waar kan ik dan terecht?

Alvast bedankt voor eventuele goede raad,
Lambert.

232 Reacties

Reacties

afbeelding van lien-2
22/11/2007 - 09:36

knap initiatief volg het zeker op

afbeelding van alain-13
22/11/2007 - 10:51

Vrij zinloos lijkt me. Dergelijke onderzoeken staan helder beschreven in eindwerk op website van Pluimers. Daaruit blijkt trouwens ook duidelijk welke materialen best presteren en welke de risico's zijn.

afbeelding van joachim-4
22/11/2007 - 11:27

Best Alain,

Dat eindwerk is inderdaad door één van de studenten aan onze Gentse universiteit gemaakt, en vormt zeker een goede basis voor verder onderzoek.
Het is echter sterk op theorie gebaseerd terwijl wij nu pogen de in-situ situatie te analyseren omdat er vaak een verschil is tussen gegevens verkregen in het labo en de werkelijkheid, waarvoor in Vlaanderen nauwelijks gegevens bestaan.
Ons onderzoek is een verderzetting van het eindwerk, zeker geen herhaling.

Met vriendelijke groeten,

ir.-arch. Joachim Rummens
projectverantwoordelijke 'na-isolatie van spouwmuren'

Universiteit Gent
vakgroep Architectuur&Stedenbouw
ondezoeksgroep bouwfysica
Jozef Plateaustraat 22
B - 9000 Gent

afbeelding van sarie buffel
22/11/2007 - 13:15

Beste,

Wij hebben een huis gekocht in Loppem (gebouwd begin jaren '80) dat niet geïsoleerd is. Momenteel zijn wij op zoek naar de mogelijkheden om het huis alsnog te isoleren. Ik heb deze topic dan ook met veel interesse gelezen en ben ook erg geïnteresseerd in het onderzoek van de Universiteit. Als wij hieraan kunnen meewerken, mag je ons hiervoor contacteren via mail.

Met vriendelijke groeten,

Sarie

afbeelding van lambert-2
22/11/2007 - 14:23

Ach, er zijn al zoveel discussies en studies. In het hele spouw-navullen-isolatie verhaal zijn er ook zoveel meningen. Daarom dat ik toen deze thread ben gestart om er wat meer grip op te hebben en iedereen te informeren.

Resultaat: wij hebben het gedaan, en na mijn thread zijn er al verschillende gevolgd. Je kan zelfs het resultaat van thuis zien via de link die ik hierboven ergens heb voorzien (naar een google doc).

Er zal toch eens een beslissing moeten nemen. Daar gaat een zoveelste studie niets aan veranderen.

En we zijn wel degelijk nog altijd tevreden na een jaar.

afbeelding van Anonieme gebruiker
22/11/2007 - 17:45
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Alain schreef:
"Dergelijke onderzoeken staan helder beschreven in eindwerk op website van Pluimers"
Alain, inderdaad op de website van Pluimers. Dat zegt genoeg denk ik...

afbeelding van jeroen meeusen
24/11/2007 - 20:53

Beste Eric,

Je schrijft over mijn thesis:
“Dit zou inderdaad een interessant document kunnen zijn ware het niet dat de conclusies gebasseerd zijn op data van 20 jaar oud en dat de studie niet volledig objectief kan genoemd worden (pluimers)...”
en
”Dit bevat veel info over de verschillende isolatietechnieken
(hier en daar wel wat onwaarheden maar toch goed genoeg om een idee te vormen)...
Deze studie bevestigd bovendien nog eens mijn wantrouwen tegenover PUR, dat vooral bij lage volumedichtheden grote spanningen kan veroorzaken in de spouw door uitzetting van de PUR onder invloed van temperatuurschommelingen (bij pluimers is de dichtheid slechts 15 kg/m3 volgens hun eigen website, dit in tegenstelling tot wat de auteur beweert tussen 30 en 40 kg/m³).”

Ik geef toe dat er een zweem van subjectiviteit rond mijn werk hangt omwille van het feit dat het op de website van de Nederlandse firma Pluimers staat en omdat ik in mijn dankwoord Marinus Pluimers uitgebreid voor zijn medewerking dank.
U moet weten met wat voor situatie ik werd geconfronteerd. (1) En totaal gebrek aan wetenschappelijke literatuur over het na-isoleren van spouwmuren. (2) In België werden nauwelijks of geen spouwmuren na-geïsoleerd. (3) Elkeen die ik aansprak had een eigen uitgesproken mening over dit onderwerp en meestal bleken die meningen niet gefundeerd. (4) Een grote onwetendheid van overheidskant.

Mijn studie bestond uit twee luiken. Enerzijds een zuiver theoretische, bouwfysische analyse van de voorwaarden waaraan een isolatiemateriaal moet voldoen. Anderzijds een overzicht van praktische ervaringen, waarvoor ik ben gaan aankloppen bij vele uitvoerders en producenten. Sommige firma’s (o.a. Noten, om geen namen te noemen) sloegen simpelweg de deur in mijn gezicht toe, anderen waren zeer behulpzaam maar hadden geen werken in uitvoering en weinig ervaring. De ene producent bezorgde me rapporten uit buitenland waar ze wel actief waren en een andere vroeg me tot mijn verbazing of ik ze geen technische fiches over hun product kon geven omdat ze die zelf waren kwijtgespeeld...
Marinus Pluimers ontving me met open armen, kon een persoonlijke ervaring van meer dan 30 jaar voorleggen met alle producten (behalve silicaatkorrels) en beschikte over een bijzonder interessant bedrijfsarchief. Het is dankzij dit archief dat ik de juiste context heb kunnen inschatten van sommige praktijkonderzoeken, die soms compleet waardeloos bleken. Zonder de medewerking van Marinus Pluimers had ik sommige onderzoeksresultaten niet verworpen en ze zoals anderen simpelweg herkauwt. Zonder Marinus Pluimers was mijn eindwerk niet wat het is en was er waarschijnlijk ook geen verder onderzoek gebeurd. Zonder zijn medewerking stond de na-isolatie van spouwmuren in België nog altijd waar het een jaar geleden stond: zo goed als nergens. Ik ben hem daar dan ook erkentelijk voor.
En ja, het is een win-win situatie. Uiteraard wist Pluimers goed wat hij deed, hij geloofde in zijn techniek. En neen, ik heb nooit iets ontvangen van de firma Pluimers behalve thee en een berg kopieën. En ja, ze hebben mij gevraagd om mijn thesis voor te stellen aan architecten en mee te werken aan hun mediacampagne. Ik ben daar niet op ingegaan, omdat op die manier voor de buitenwereld de objectiviteit van mijn thesis in het gedrang komt. En niemand is daar bij gebaat, ook de firma Pluimers niet. Het staat trouwens iedereen vrij om mijn thesis voor het publiek ter beschikking te stellen.

Wanneer je over mijn thesis schrijft:
“Dit zou inderdaad een interessant document kunnen zijn ware het niet dat de conclusies gebasseerd zijn op data van 20 jaar oud en dat de studie niet volledig objectief kan genoemd worden (pluimers)...”
Dan ga je voorbij aan het feit dat (1) dat mijn werk grotendeels bestaat uit theoretische analyses en (2) er de voorbije 20 jaar geen enkel nieuw product is geïntroduceerd (en neen die Duitse silicaatkorrels zijn niet nieuw).

De reden waarom het na-isoleren de voorbije 25 jaar in België in onbruik is geraakt is: (1) Gebruik van ongeschikte isolatiematerialen (2) Een totaal gebrek aan adequate omkadering door de overheid (certificatie, controle). De markt werd ingepalmd door cowboys met vele schadegevallen tot gevolg. De techniek kreeg dan ook een zeer slechte reputatie. Veel van de negatieve caféverhalen over spouwisolatie hebben volgens mij een grond van waarheid. Het is trouwens op café dat ik (een nog niet hersteld) schadegeval op het spoor ben gekomen.

-> zie volgende post

afbeelding van jeroen meeusen
24/11/2007 - 20:55

-> vervolg:

Je schrijft:
”De isolerende baksteen is zeer poreus en geeft daardoor een zeer goede vochtregulatie. Dit voordeel willen we zeker niet verliezen door spouwmuurisolatie. Daarom ook willen we bv. geen PUR inspuiten.
Ik denk dat de termoparels een uitstekende isolatie bieden met behoud van de uitmuntende vochtregulerende eigenschappen van onze isolerende baksteen.
Een kleine berekening leert mij dat de vulling met termoparels resulteert in een muur met K 0.36 W/m2K. Niet zo slecht denk ik ...”
en
”Mijn spouw is reeds gevuld met verlijmde EPS parels tot volle tevredenheid, het vochttransport van mijn gevels is gelijk gebleven, dit is ruimschoots bewezen met de stortvloeden van de laatste maanden. Mijn gevels drogen nog steeds even snel en ik heb geen vochtdoorslag of wat dan ook (vrijstaande woning met regen aan alle zijden).
Dit kan niet gezegd worden van PUR waar de gevel binnenin volledig afgesloten wordt waardoor er geen damptransport meer mogelijk is en het vocht niet meer naar beneden kan lopen aan de binnenzijde van de gevel zoals bedoeld bij een spouw. Daardoor blijft de gevelsteen langer nat en dit kan een probleem geven in de winter (vorstschade). Dat risico durfde ik niet te nemen en bovendien is PUR vanuit milieuoogpunt het meest schadelijke product dat je kan kiezen...”

Uit mijn theoretische studie blijkt o.a. dat: (1) De dampdoorlatendheid van een isolatiemateriaal voor vulling van een spouwmuur totaal onbelangrijk is. Muren “ademen” niet, er is geen noemenswaardig damptransport door de muren. Als je op het ademen van je muren rekent om damp af te voeren vraag je om problemen. (2) Invloed van geventileerde spouw op droging van buitenspouwblad is miniem en kan dus gerust worden weggelaten. (Maar NIET wanneer gevelsteen dampremmend is afgewerkt!) (3) Gemiddelde temperatuur van buitenspouwblad neemt af. Het gevolg is dat gevelsteen langer nat blijft en gevoeliger is voor vorstschade. Mocht dat bij jou niet het geval zijn, dan heb je voor niks geïsoleerd en stook je nog steeds voor de vogels.
Mocht je nog steeds van het tegendeel overtuigd zijn en mijn conclusies als ”onwaarheden” bestempelen, gelieve dan je berekeningen van (1), (2) en (3) ter beschikking te stellen of de fouten in mijn berekeningen aan te duiden.

Uit praktijkonderzoek blijkt dat de effectieve lambda-waarden veel hoger zijn dan waarmee gerekend wordt. (Zo komt je dus tot die absurd lage k-waarde die je daar noemt.) Ik heb niet kunnen nagaan wat hiervoor de reden is. Daarvoor kunnen verschillende factoren verantwoordelijk zijn: isolatie bevat vocht (bij UF-schuim), convectie (bij UF-schuim), ... Ook bij de betere materialen (minerale wol, PS-parels en PUR-schuim) liggen de effectieve lamda-waarden veel hoger. Ik vermoed dat dit eventueel valt te verklaren doordat uitvoerders - terecht - zoveel mogelijk isolatiemateriaal in de spouw proberen aan te brengen om te vermijden dat water nog toegang krijgt tot de spouw. Gevolg is dan dat er een grotere massadichtheid wordt bekomen, maw: meer materiaal (minerale vezels, polymeren, lijm) en minder (stilstaande) lucht.

Eric, ik hoop voor jou dat de combinatie van PS-parels en lijm in jouw spouw geen naar beneden sijpelend water meer toelaat in de spouw zoals je beschrijft, zoniet is de isolatie niet naar behoren uitgevoerd. Wanneer regenwater tussen de PS-parels naar beneden loopt dan zal het door de minste winddruk tegen het binnenspouwblad terecht komen. Dat regenwater tussen de PS-parels vermindert de isolerende functie van je isolatiemateriaal gevoelig.
Wanneer PS-parels (‘thermoparels’) van de juiste korrelgroottes met voldoende hoeveelheid lijm wordt aangebracht is dat een uitstekend product, dat blijkt duidelijk uit de praktijkonderzoeken. Ik treed je dan ook bij in je verbazing dat velen zich blindstaren op PUR-schuim al zou dat het enige geschikte materiaal zijn.

Je schrijft:
”bij pluimers is de dichtheid slechts 15 kg/m3 volgens hun eigen website, dit in tegenstelling tot wat de auteur [ik dus] beweert tussen 30 en 40 kg/m³).”
Mijn indruk is dat alle isolatiebedrijven in een soort van ‘lambda-opbod’ zijn verwikkeld. Ieder schrijft een belachelijk lage waarde toe aan zijn geliefkoosd product. Dit is ook de reden voor de discrepantie tussen de waarden die Pluimers aangeeft (densiteit (16 kg/m³) en lambda-waarde (0,03 W/(mK)) en mijn waarden voor PUR-schuim (0,053 W/(mK), 30-40 kg/m³). De waarden op de website van Pluimers zijn waarden voor PUR-schuim in vrije expansie gemeten in labo-omstandigheden, terwijl PUR-schuim in een spouw uiteraard belemmerd wordt in zijn expansie.
En dan verwijt je mij een gebrek aan objectiviteit t.a.v. de firma Pluimers...

-> zie volgende post

afbeelding van jeroen meeusen
24/11/2007 - 20:57

vervolg:

Een jaar geleden was er een firma met drie zetels in Vlaanderen die weigerde mee te werken aan mijn onderzoek en daar goede redenen voor bleek te hebben. Ze zijn er zich blijkbaar terdege van bewust dat het door hen gebruikte product, waarvan ze de ware samenstelling proberen te verhullen, totaal ongeschikt is voor spouwmuurisolatie en bovendien schadelijk. Het gaat hier om niets minder dan UF-schuim (een wit schuim), waarvoor de uitvoerder in kwestie een Franstalige commerciële naam gebruikt. UF-schuim krimpt, scheurt en neemt water op. Dat UF-schuim enkel zou loskrimpen van buitenspouwblad en niet van binnenblad is onzin, dat blijkt uit praktijkonderzoek. Echt schandelijk dat ze daarmee nog spouwmuren durven vullen. Een jaar geleden was de firma in kwestie naar mijn weten de enige die zich nog met UF-schuim inliet.

Eric, wanneer je schrijft:
“Vanwat ben je overtuigd? Toch niet van PUR in je muren te spuiten? Is dit niet de milieu-onvriendelijkste methode die je kan kiezen (volgens dit forum)? En wat met het afvoeren van vocht en de restgassen in de muur?
Ik ga wel die geruchten over het loskomen van de thermoparels natrekken maar ik ben zeker nu nog niet overtuigd dat die geruchten gelden voor alle installateurs of misschien worden deze geruchten wel rondgestrooid door concurrerende PUR bedrijven of bedrijven die om één of andere reden liever PUR spuiten?”
en dat PUR-schuim een “smerig goedje”, “chemische ‘rommel’”, “vanuit milieuoogpunt het meest schadelijke product” is, dan verwar je zoals velen PUR-schuim (geel) met UF-schuim (wit).

Ik ben er me terdege van bewust dat mijn thesis hiaten vertoont (veel te theoretisch, ecologische ontbreekt volledig, ...) en als ik ze nu doorblader merk ook ik dingen op die ik beter anders had aangepakt of geformuleerd. Maar vergeet niet dat ik op weinig of geen hulp kon rekenen en een groot gebrek had aan betrouwbare meetresultaten. Dit laatste is nu net waar het onderzoek van Joachim Rummens klaarblijkelijk op is gericht.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Meeusen

afbeelding van walter-13
24/11/2007 - 22:07

Dag Jeroen

mooie repliek.
Ik weet niet of je het door hebt, maar je eindwerk duikt idd hier en daar eens op. En als je aanhaalt dan je niet kon rekenen op weinig meetresulataten of vorige onderzoeken, dan denk ik dat er weinig veranderd is. Of toch 1 ding; jouw eindwerk is er nu.
Zoals er veelal een voorwoord geschreven wordt, kan je misschien je repliek eens als een nawoord schrijven. Of eigenlijk bij deze heb je dat gedaan.
Zit je nu eigenlijk in de sector, of ben je na je studies andere wegen ingeslagen?

Walter

afbeelding van tina-2
26/11/2007 - 13:18

Ik heb een vraag over het isoleren van de spouwmuur. In meerdere reakties wordt gesproken over een 'koude brug', kan iemand mij uitleggen wat dat precies is en of deze altijd voorkomen in oudere huizen? Ons huis is van ong. 1950 en we willen graag gaan isoleren, gisteren zagen we op Vitaya bij het bouwprogramma de informatie over PUR. Ik vraag me nu af of we dit kunnen gebruiken als ons huis koude bruggen heeft. Het afbreken van de gevel (een oplossing in een eerdere reaktie) is geen optie. In iedergeval was deze thread al erg leerzaam, bedankt daarvoor.
Tina

afbeelding van jeroen meeusen
17/12/2007 - 19:51

Dag Walter,

Bedankt voor de reactie en mijn excuses voor het late antwoord.
Over het her en der opduiken van mijn eindwerk weet ik niets.
Ik zit niet in de sector en ben een (totaal) andere weg ingeslagen.

Jeroen

afbeelding van cris-1
22/12/2007 - 22:37

Jeroen, allen.
Uitermate interessante discussie, die ik al enkele malen heb doorgenomen. Wij hebben een huis van 1960 met een spouw van 6-7 cm. We overwegen deze na te isoleren met PUR of HR thermoparels. Ik heb net (in vogelvlucht) je thesis doorgenomen waarin gesteld wordt:

'men moet zeer voorzichtig zijn bij het isoleren van spouwmuren waarvan het buitenblad is afgewerkt met een dampremmende laag'.

Welnu, wij hebben ons huis exact 5 jaar geleden geverfd met Boscryl gevelverf. Verdere navraag bij de leverancier (met zeer vlotte respons) leert dat de verf voldoet aan volgende criteria:

'de waterdampdoorlaatbaarheid van Bosscryl: sd=0,91m (klasse medium, V2) en wateropnamecoëfficiënt, w: 0.03 kg / m2*v24'.

Kan hier helaas niet uit opmaken of dit nu dampremmend of dampopen is en of na-isolatie mogelijk is of niet. Kan iemand helpen ? Zie je voor dit specifieke probleem enig verschil tussen PUR of HR Parels ?

Vriendelijke groeten,

Cris

afbeelding van bert-33
23/12/2007 - 11:52

dag allemaal,

aangezien PUR zo schadelijk is voor het milieu, snap ik niet waarom dit als optie wordt aanschouwd.
Ik denk dat moeder natuur toch nog altijd op de eerste plaats komt.
En ziehier : een vraag.

Kan men niet ook je huis een jas aantrekken?
Is dit een realistische oplossing .
Enkele voor- en nadelen:
-men kan de dikte van de isolatie zelf bepalen
-volgens mij kan je zo perfect alle koudebruggen insluiten
-nadeel, verbreding van de buitenmuur en er moet een nieuwe gevelbekleding komen.

Of is dit volledig absurd om een spouw op deze manier in te pakken?

Kan iemand hier wat meer over vertellen?

vrg
bert

afbeelding van cris-1
23/12/2007 - 13:48

hallo Bert,

had reeds hier en daar gelezen dat in dat scenario de gevelmuur moet afgebroken worden (of de spouwmuur vooralsnog opvullen). Als de spouw gewoon behouden blijft gaat alle warmte gaat naar de zwakste schakel in je isolatieschild, via de spouw.

Aan onze gevel wensen we niet te raken. Onze gevelmuur is mooi, in prima staat (geen scheuren enz..). Bovendien wensen we dit project binnen een redelijk budget te houden. Is zelfs netjes geschilderd - helaas weet ik niet of de verf dampdoorlatend is of fungeert als damprem. Vandaar mijn vraag.

Keuze tussen PUR of parels heb ik nog niet gemaakt - heel wat info hier te vinden. Volgens thesis Jeroen geeft PUR nog steeds de beste lambda waarde, wat voor een smalle spouw (6-7 cm) toch niet te verwaarlozen is.

Heeft echter geen zin verder te onderzoeken als de verf één en ander al onmogelijk zou maken.

vriendelijke groeten,

Cris

afbeelding van eric-15
23/12/2007 - 14:17

Intussen heb ik wat meer info ivm de gelijmde thermoparels die in het voorjaar ingeblazen werden in de spouwen van mijn vrijstaande woning (muur bestaat uit 24 cm dikke isolerende baksteen (unipor) + 7 cm EPS thermoparels + gevelsteen):

1.Bij een buitentemp van -5 graden hebben mijn buitenmuren in huis een temp van 19,5 a 20 graden bij een kamertemp van 21 graden. Dit valt trouwens onmiddellijk op door een verhoogd comfortgevoel.

2.Bij het plaatsen van mijn condenserende ketel werd er door een buitenmuur een gat geboord voor de rookafvoer. Er kwam een mooie schijf 'piepschuim' van 7 cm dik en 10 cm diameter in zijn geheel eruit en mijn installateur stond versteld van de perfecte vulling rondom die mooi op zijn plaats bleef zitten.
De densiteit van de schijf was zodanig dat er geen sprake kan zijn van waterdoorsijpeling, ook wel omdat de HR parels gezeefd zijn op pareltjes van 5mm max .

afbeelding van cris-2
23/12/2007 - 19:38

Hallo Eric,

hoe meet je de temperatuur van een wand ? Specifieke thermometer ?

Groeten,

Cris

afbeelding van eric-15
23/12/2007 - 20:02

Chris, ik doe een relatieve meting met een infrarood thermometer: ik neem een referentietemperatuur op een binnenmuur met dezelfde infrarood eigenschappen (zelfde materiaal, kleur, beplaastering enz) en meet dan op de buitenmuur. Daardoor kan ik het verschil heel nauwkeurig opmeten en dat ligt op 1 a 1,5 graden. Daarnaast heb ik ook wel de indruk dat de absolute fout op mijn thermometer minder is dan 0,5 graad bij 21 graden.

afbeelding van cris-1
28/12/2007 - 22:21

Allen,

nog niet veel reacties gehad op mijn vraag of gevelverf met Sd=0,95m als damprem of dampdoorlatend moet beschouwd worden. Zie in andere artikels vermeldingen van producten die dampdoorlatend zijn met Sd=0,02 en dampremmend met Sd=30m. Zodoende heb ik het moeilijk om dit te interpreteren. Weet iemand raad ?

hebondertussen de vraag ook gesteld via VENIN. Laat het weten als er antwoord komt.

Aangezien in Belgie heel wat gevels beschilderd zijn, lijkt het me toch een algemeen probleem indien zou blijken dat alle beschilderde gevels niet kunnen na-geisoleerd worden.

Heb tevens begrepen dat SLS20F dampdoorlatend is. Hoewel ik begrepen heb dat dit geen noodzaak is op zich, stel ik me wel de vraag of het voor beschilderde gevels toch een voordeel kan zijn.

Alle feedback welkom en prettige feesten aan alle BBL forum participanten.

Groeten,

Cris

afbeelding van sebunga
28/12/2007 - 23:04

Een ideale muur is dampopen en winddicht.
Het bouwen met dampdichte materialen zoals veel voorkwam in de afgelopen decenia heeft tot veel vocht problemen geleid daar waar details niet goed zijn afgewerkt. Met de huidige mentaliteit op de bouwvloer zijn detail fouten niet te voorkomen. Oudere woningen bestaan uit dampopen materialen als baksteen hout en kalk of gips. Het is dan onverstandig met schuimisolatie te isoleren. Er zijn veel gevallen bekend waar vervolgens houtwerk wordt aangetast en andere bouwschade ontstaat. Naast goede ventilatie moet een gezonde woning het vocht dat in het interieur ontstaat, slapen, baden en koken, kunnen uitsweten via damp diffusie in o.a. de muren. Een klimaat dat volledig afhankelijk is van instalaties is onprettig en kan tot het beruchte sick building syndroom lijden. Wanneer een spouw dus wordt gevuld heeft het absoluut de voorkeur om voor korrels of vlokken te kiezen. De schuim mag dan in de RC- berekening vaak iets hoger scoren, maar in een regenjas sweet je en kan het vocht niet weg. Minder vocht in de lucht in de woning en ook weer niet te droge lucht is heel belangrijk om zuinig te stoken. Kortom het wordt tijd dat de bouwwereld weer dampremmend en dampopen bouwt en adviseerd.
Er zijn vele voorbeelden van eeuwen oude gebouwen met een prettig klimaat waar na renovatie plotseling overal condensatie problemen ontstaan. Een dampopen materiaal in de spouw dus.
lambert wrote:
> Hoi,
>
> Ons huis is nu 15 jaar oud. Toen we begonnen met bouwen, was de trend de Thermoblok van ploegsteert, 14 cm dik. In de spouwmuur moest zeker niets in want dan konden de muren luchten.
>
> Vraag die ik me nu stel, met al die dure energie prijzen, was dit wel een goede beslissing, is deze isolatie wel voldoende. Indien niet, kan ik de isolatie laten verbeteren, door bv. de spouwmuur op te laten spuiten met één of ander isolerend materiaal. En waar kan ik dan terecht?
>
> Alvast bedankt voor eventuele goede raad,
> Lambert.

lambert wrote:
> Hoi,
>
> Ons huis is nu 15 jaar oud. Toen we begonnen met bouwen, was de trend de Thermoblok van ploegsteert, 14 cm dik. In de spouwmuur moest zeker niets in want dan konden de muren luchten.
>
> Vraag die ik me nu stel, met al die dure energie prijzen, was dit wel een goede beslissing, is deze isolatie wel voldoende. Indien niet, kan ik de isolatie laten verbeteren, door bv. de spouwmuur op te laten spuiten met één of ander isolerend materiaal. En waar kan ik dan terecht?
>
> Alvast bedankt voor eventuele goede raad,
> Lambert.

afbeelding van Anonieme gebruiker
29/12/2007 - 00:13
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

"Daardoor kan ik het verschil heel nauwkeurig opmeten en dat ligt op 1 a 1,5 graden. Daarnaast heb ik ook wel de indruk dat de absolute fout op mijn thermometer minder is dan 0,5 graad bij 21 graden."

1 tot 1,5 graad afwijking betekend een maximale absolute meetfout tussen de 2 en 3 graden ligt eric.
Wat je aan de buitenkant teveel meet kan aan de binnenzijde te weinig zijn.
Dit zijn helaas de beperkingen vanhet meten.
Nu liggen de waardes -5 en 20 graden ver uit elkaar wat betreft de buiten en binnentemperatuur, maar hoe zit het binnen?
Je hebt 2 meettoestellen met een afwijking met een beetje pech kan het zijn dat je ruimte kouder is dan de muur als de metingen 180 graden van elkaar afwijken.

Aver de sd waardes moet je goed na gaan dat de aan de buitenomgeving staande kant niet dampdichter wordt dan de binnenafwerking, als dat zo is hoopt het vocht op en heb je inwendige condensatie in je constructie.
Voor het ebruik van een buitenverf van gevels is het verstandig om te kiezen voor de maast damp open variant.
Wil je niet dat de regen doorslaat kun je altijd de gevel impregneren om deze waterafstotend te maken.

afbeelding van walter-5
29/12/2007 - 08:56

SLS20F is niet meer te krijgen in Belgie, omdat er van dit produkt weinig te krijgen is op regelmatige basis.
Maar je kan altijd in Duitsland eens proberen vast te krijgen.

Zou kalei de ideale verf zijn?

afbeelding van eric-15
29/12/2007 - 09:16

Chathanky, uit jouw commentaar heb ik sterk de indruk dat je de beschrijving van mijn meetmethode niet (in detail) gelezen hebt: om te beginnen doe ik geen absolute meting maar een relatieve meting met slechts 1 meetinstrument en alle metingen gebeuren binnen, niet buiten. Zoals je misschien weet elimineert een relatieve meting de eventuele absolute fouten van een meetinstrument. Dus de absolute nauwkeurigheid van mijn meetinstrument is geen issue.
Ik herhaal eventjes mijn methode: ik meet met een infrarood thermometer het temperatuurverschil tussen een scheidingsmuur en een buitenmuur, allebei aan de *binnenzijde* gemeten in dezelfde kamer en dat geeft een temperatuurverschil van 1 tot 1,5 graden. Ter verificatie herhaal ik deze methode tussen verschillende scheidingsmuren en binnenmuren en krijg daardoor een vrij nauwkeurig beeld zonder te rekenen op de absolute nauwkeurigheid van mijn meettoestel.

Wanneer je dit soort metingen doet moet je wel rekening houden met de thermische massa van je muren, dus probeer deze metingen te doen wanneer de buitentemperatuur vrij stabiel is gedurende langere tijd, zoniet krijg je een vertekend (te positief) beeld van je isolatie.

afbeelding van Anonieme gebruiker
29/12/2007 - 10:24
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Ga eerst een op zoek wat nu verstaan wordt onder een relatieve meetfout en een absolute meetfout.

Een relatieve meetfout is wat aan het apparaat is toegekend.
een absolute meetfout is de gemeten fout in eenheden, dit geval graden c.

Een toestel met een relatieve fout van 1% op een schaal van 100 graden heeft een absolute meetfout van een 1 graad.

Je voert hier 2 metingen mee uit. punt 1 meet je 21 graden +/- 1 graad afwijking op punt 2 meet je 19 graden +/- 1 graad afwijking.

De gemeten waardes liggen tussen de 0 en 5 graden verschil die je meet.
Je kan er dus goed naast zitten.
Dit wilde ik enkel aangeven.

Dan heb ik het nog niet gehad over de resolute van het display.

afbeelding van Anonieme gebruiker
29/12/2007 - 10:33
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

En volgens de formule die Ludwig Van Wontergem hier ooit publiceerde kan ik mijn K waarde van de muur berekenen:
"
de warmteweerstand of u-waarde is makkelijk te berekenen als je de binnen-, buitentemperatuur en de wandtemperatuur(binnenzijde) meet.
De weerstand van de muur is dan Rm=(0.125x(Tbinnen-Tbuiten)/(Tbinnen-Twand))-0,165. De U-waarde is dan 1/Rm.
Hoe groter het verschil in temperatuur tussen binnen en buiten hoe nauwkeuriger de berekening zal zijn.
Deze formule geldt enkel voor vertikale wanden.
" zie http://bondbeterleefmilieu.be/agora/view.php?bn=bbl_lag&key=1185638555&first=&last=

Voor mijn muren betekent dit:
Rm = (0,125 * (21- (-5))/(21-19,5))-0,165
= ((0,125 * 26) / 1,5) - 0,165
= 2,0 Km2/W
of U = 0,5 W/Km2

afbeelding van Anonieme gebruiker
29/12/2007 - 10:39
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

"Je voert hier 2 metingen mee uit. punt 1 meet je 21 graden +/- 1 graad afwijking op punt 2 meet je 19 graden +/- 1 graad afwijking.

De gemeten waardes liggen tussen de 0 en 5 graden verschil die je meet.
Je kan er dus goed naast zitten.
Dit wilde ik enkel aangeven. "
Klopt niet, waar jij het vermoedelijk over hebt is de herhaalbaarheid van eenzelfde meting, dit heb ik uiteraard geverifieerd door de metingen opdezelfde plaats te herhalen en de metingen zijn steeds precies hetzelfde...

afbeelding van Anonieme gebruiker
29/12/2007 - 11:15
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

De formule zou best kunnen kloppen alleen is deze praktisch niet goed uitvoerbaar en onbetrouwbaar.

Je kunt op tijdstip 1 wel -5 graden buiten meten en binnen 21 graden, maar wat je vergeet is dat elk gebouw zijn vetraging heeft. Voor zware onstucties meer dan bv voor houtskelet.

Die -5 graden duurt een x aantal uren voordat die invloed heeft op je binnenklimaat.
Neem bv een gebouwconstante van 12 uur, was het 12 uur terug ook -5 graden, mischien was het buiten toen 5 graden warmer en meet je dus binnen als wandtempertuur ongeveer de conditie van 12 uur geleden.
Doe je de meting na een zonige winterdag kan het best -5 graden zijn maar je muur wordt lekker opgewarmd door het zonnetje die muur kan zo 10 graden warmer zijn ipv een dag waar geen zon op je geveltje schijnt.

Kortom dit zou betrouwbaar kunnen zijn als je huis in stationaire toestand is voor lange tijd. En helaas is dat nooit echt het geval en is dit een meting die je kunt toepassen in laboratoriumtoestand.
Ik zou deze meting en berekening niet als betrouwbaar aannemen.

afbeelding van Anonieme gebruiker
29/12/2007 - 12:23
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Inderdaad Chatanky, je herhaalt wat ik al in mijn vorige mail gezegd heb...

Alleen is het niet zo dat de buitentemp echt constant moet zijn, het volstaat dat de gemiddelde temp gedurende langere tijd constant blijft: door de grote tijdsconstante van je muren worden die schommelingen uitgefilterd (een low-pass filter) en is je meting toch representatief. Het blijft natuurlijk een feit dat hoe meer samples je neemt, hoe nauwkeuriger je resultaat. Indien je het echt goed wil doen zou je bv. om het uur gedurende enkele dagen een sample kunnen nemen en dit integreren om tot een betrouwbaarder resultaat te komen...

afbeelding van Anonieme gebruiker
29/12/2007 - 12:32
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

De eerste en tweede bijdragen gingen puur om de meting van de temperaturen Eric.
Daarin is niet mee genomen wat er zich bouwfisisch afspeeld.
Dit was de laatste bijdragen.
Als je al met een meetafwijking vetrekt en past hem toe op een tweede onzekerheid blijft er nooit een betrouwbare uitkomst over.
Je zal moeten leven met een grote afwijking in het eindresultaat

afbeelding van cris-1
29/12/2007 - 17:15

'Aver de sd waardes moet je goed na gaan dat de aan de buitenomgeving staande kant niet dampdichter wordt dan de binnenafwerking, als dat zo is hoopt het vocht op en heb je inwendige condensatie in je constructie.
Voor het ebruik van een buitenverf van gevels is het verstandig om te kiezen voor de maast damp open variant.
Wil je niet dat de regen doorslaat kun je altijd de gevel impregneren om deze waterafstotend te maken.'

De buitenverf is reeds aangebracht - dus hier heb ik geen keuze meer. Van binnen naar buiten zou het worden:

- pleisterlaag (naar ik hoor is dit dampdicht)
- binnenblad
- spouw - indien gevuld met SLS20F met U=3 & 7 cm dik = Ud=0,21, andere (PUR, ..) zijn dampdicht
- gevelsteen
- verf Sd = 0,95m

(P.S. klopt het dat de termen Sd en Ud door elkaar gebruikt worden doch hetzelfde betekenen ?)

Vermoed dat de dampdichtheid van de pleisterlaag voldoende is om geen condensatie te hebben van vochtigheid van binnen naar buiten. Maak me inderdaad meer zorgen over regendoorslag. Aan impregneren had ik inderdaad niet gedacht. Is een impregneermiddel echter per definitie niet dampdicht ? Denk niet dat ik de dampdichtheid van de woning nog wil verhogen.

Zou je kunnen enkel lokaal impregneren op plaatsen waar je problemen krijgt (hoop uiteraard dat dit niet het geval is) en is het in dat geval niet te laat ? Is er een manier om te zien dat zich ergens vocht ophoopt voor het te laat is ?

Groeten,

Cris

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.