isolatie

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

is er ergens een site waar ik isolatie waarde kan bekijken,van rotswol en van die harde platen
heb al iets gevonden gaat over 1merk en lamba waarde maar staat nies over dikte

Reacties

voor de relatie tussen lambda waarde, dikte en isolatiewaarde bestaat er zoiets als de wet van Fourier. In een eenvoudige vorm zegt die dat de warmteoverdracht doorheen een plaat evenredig is met de lambda - waarde, en omgekeerd evenredig met de dikte van die plaat. Hiervoor wordt vaak de U-waarde gebruikt: U = lambda (in W/m.K) / dikte (in m), dus uitgedrukt in W/m².K

De U waarde geeft dus aan hoeveel vermogen (in W) er doorheen 1 m² van die plaat passeert bij een temperatuurverschil van één kelvin (of één graad Celcius).

bijv. rotswol: 0.045 W/m.K, dikte van 0.10 m,
geeft dus U waarde van 0.45 W/m².K

Uiteraard is dit niet de enige weerstand die warmte moet overwinnen, je moet ook rekening houden met de convectie (overdracht van warme binnenlucht naar de plaat, en overdracht van koude zijde van de plaat naar de buitenlucht).

Voor al deze waarden zijn vuistregels opgesteld die je kan terugvinden in de EPB software (en in meer handige spreadsheets).

voor de relatie tussen lambda waarde, dikte en isolatiewaarde bestaat er zoiets als de wet van Fourier. In een eenvoudige vorm zegt die dat de warmteoverdracht doorheen een plaat evenredig is met de lambda - waarde, en omgekeerd evenredig met de dikte van die plaat. Hiervoor wordt vaak de U-waarde gebruikt: U = lambda (in W/m.K) / dikte (in m), dus uitgedrukt in W/m².K

De U waarde geeft dus aan hoeveel vermogen (in W) er doorheen 1 m² van die plaat passeert bij een temperatuurverschil van één kelvin (of één graad Celcius).

bijv. rotswol: 0.045 W/m.K, dikte van 0.10 m,
geeft dus U waarde van 0.45 W/m².K

Uiteraard is dit niet de enige weerstand die warmte moet overwinnen, je moet ook rekening houden met de convectie (overdracht van warme binnenlucht naar de plaat, en overdracht van koude zijde van de plaat naar de buitenlucht).

Voor al deze waarden zijn vuistregels opgesteld die je kan terugvinden in de EPB software (en in meer handige spreadsheets).

op de site van het butgb staan een heleboel isolatiematerialen met hun lambda-waardes.

daarna gewoon: lambda-waarde delen door de dikte die je wenst (in meters uit te drukken) en vgl maar...