An inconvenient truth AL GORE | Ecobouwers.be

U bent hier

An inconvenient truth AL GORE

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van lucvt
01/11/2006 - 22:03

Ik ben verbaasd dat er op dit forum met geen woord gerept wordt over deze film.
In het interview dat Greet De Keyzer afnam van Al Gore naar aanleiding van zijn film An inconvenient truth , waarin hij het heeft over de opwarming van de Aarde, verwoordde hij zo goed de problematiek, dat ik ook de film met mijn gezin zou bekijken. Welnu, ga de film bekijken! Ga de film bekijken en vertel zijn waarschuwing door!

Gore bewijst zo duidelijk en eenvoudig dat het CO2- gehalte, bovenmaats gestegen door menselijk toedoen, in directe relatie staat met fenomenen als hittegolven, tyfonen, droogtes, overstromingen en indirect met nieuwe ziekten, het uitsterven van dieren, komende volksverhuizingen... . Een dergelijke abrupte en torenhoge stijging heeft zich ondanks de grillige aardse klimaatcycli met zijn ijstijden, nimmer zo voorgedaan.
Hij weerlegt op een vrolijke maar sublieme manier elke kritiek van diverse sceptici (ijstijdtheorie van geologen, nefaste economische gevolgen ).

Al Gore toont ook aan dat een volk, inclusief zijn politici, maar zal reageren na een schok. Nu zal die zenuwprikkel er niet eens komen! De opwarming gebeurt immers zo geleidelijk dat de gevolgen pas gezien worden als het kalf al verdronken is. Hij verwoordde de reden van de trage mentaliteitswijzingen bij het volk voortreffelijk met een vergelijking: Het roer omgooien van een tankschip doet de richting pas veranderen na enkele kilometers. Sommige regeringen en industrietakken werken tegen door de rapporten en gevolgen in twijfel te brengen, ondanks dat alle wetenschappelijke studies de temperatuurverhoging en het smelten van de ijskappen bewijzen.

Al Gore wijt de uitstoot onder meer aan de vele bosbranden, de industrie en ons stijgend energieverbruik. (De luchtvaart blijft mijn inziens in de film een beetje buiten schot.)
Diegenen die vinden dat Al een doemdenker is, zouden de film zeker moeten bekijken.

Als tegenstem las ik diagonaal het boek ‘De menselijke maat ( de aarde over tienduizend jaar )’, uitgeverij Atlas 2006, van Salomon Kroonenberg, hoogleraar geologie:
" Het klimaat is vrijwel constant, maar toch zijn we bang dat het over een eeuw een graadje warmer is. De zeespiegel stijgt nauwelijks meer, maar wij doen of het een levensbedreiging is. Tobbers zijn we geworden, vol schuldgevoel. Misschien zijn de mensen over vierhonderd generaties ( over 10.000 jaar zijn we op weg naar de volgende ijstijd ) wel blij met al het koolzuurgas dat wij nu in de atmosfeer brengen: dan is de herfst niet zo koud."

De eerste zinsnede klopt echter helemaal niet met de klimaatcurve die Al Gore toonde en met diens bewering dat de zeespiegel zo’n 7m kan stijgen en dat dit miljoenen mensen zal doden of doen verhuizen.
Zijn er onder jullie geologen die de film gezien hebben en onwaarheden hebben gezien?

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.