IBA: septisce put nodig? | Ecobouwers.be

U bent hier

IBA: septisce put nodig?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van wim decreton
26/05/2014 - 23:38

Hallo,

Kan iemand mij vertellen of het nodig is bij het plaatsen van een IBA ook een septische put te steken?

Alvast bedankt,

Wim

11 Reacties

Reacties

afbeelding van robin demey
27/05/2014 - 07:19

Een septische put alleen is eigenlijk voldoende (als je gebruik maakt van droogtoiletten). Al zal niet elke ambtenaar dit aanvaarden.

Lees maar eens hier: http://www.eautarcie.org/nl/04a.html

afbeelding van Roel P.
27/05/2014 - 08:36

Beste Wim,

recente IBA's zijn BENOR gekeurd zodat zij de lozingsnormen halen zonder bijkomende voorzuivering. Vaak wordt wel een voorput geplaatst (of zit deze al in het systeempakket) om zo homogeen mogelijk afvalwater aan te bieden aan de zuiveirngsinstallatie.

Moet je zelf voor een IBA zorgen en niet je intercommunale?

 

Groeten,

Roel

afbeelding van wim decreton
30/05/2014 - 23:46

Beste Roel 

afbeelding van Bert Verbeeck.
27/05/2014 - 16:04

Meestal wordt een IBA (individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater) in de stedenbouwkundige vergunning opgelegd voor gebouwen die gelegen zijn in de zogenaamde zone C; een omgeving waar - ook op de lange termijn - nooit riolering gepland wordt die leidt naar een publiek zuiveringsstation. Je moet dus zelf je water reinigen alvorens het geloosd wordt.

Wordt het IBA opgelegd, dan kom je daar niet onderuit, ongeacht wat je aanvoert (hoe ecologisch ook).

 

De septische put kan in zo'n geval achterwege blijven. Zijn werking wordt door de IBA op zich genomen. Vaak bestaat zo'n IBA uit 3 compartimenten, waarbij 2 ervan eigenlijk als septische put functioneren.

afbeelding van robin demey
27/05/2014 - 18:40

Eerste keer dat ik hoor dat een IBA altijd zo'n betonnen put moet zijn.

Zolang je voldoet aan de lozingsnorm moet het volstaan. Dus een rietveld mag ook.

afbeelding van Bert Verbeeck.
28/05/2014 - 09:33

Robin,

 

Een rietveld kan inderdaad ook. Ik heb overigens niet beweerd dat dat niet zou mogen. Ik heb enkel een compact IBA-systeem aangehaald omdat je in een deel ervan een septische put-functie kan herkennen, om aan te tonen dat die septische put als voorbehandeling hierbij niet nodig is: dat was tenslotte de vraag van de vraagsteller.

De eisen die gesteld worden aan het geloosde water zijn bepaald in VLAREM 2 (ik ben geen specialist ter zake). Wegkomen met een septische put zal niet evident zijn, tenzij je (kostelijke) analyses laat uitvoeren op je geloosde water. En als je het dan niet haalt, kan je opnieuw investeren...

afbeelding van robin demey
29/05/2014 - 06:45

Klopt dat wegkomen met een septische put alleen (en uiteraard op voorwaarde dat je met droogtoilet werkt) zeer moeilijk zal worden.

Vandaar dat op de website van eautarcie een handige manier staat om toch reglementair te geraken: water uit septische put door plantengracht laten lopen naar een eindbewerkingsbekken.

afbeelding van wim decreton
30/05/2014 - 23:47

Beste Roel en  Robin,
Ik zal even de situatie schetsen…
Deze zomer beginnen ze eens onze bouwvergunning er is, aan ons nieuwe huis.  De grond waar het huis komt, loopt af naar achteren toe.  Het huis zal langs de straatkant enkel uit een gelijkvloers en dakverdiep bestaan.  Aan de achterkant zullen we een verdiep meer hebben.  We gaan het onderste verdiep op de hoogte van de tuin als leefruimte gebruiken. De keuken, wasplaats en één toilet zullen op ± 3 meter onder straatniweau komen te liggen.  
We dachten twee opties te hebben om van ons afvalwater vanaf te komen.  Optie een was om zelf voor onze zuivering in te staan en het gezuiverde water te laten overlopen in een vijver en/of infiltratiebekken.  Optie twee was het oppompen naar straatniveau.  Zelf waren we meest te vinden voor de eigen zuivering.  
Bij een eerste navraag bij de gemeente bleek dat het plaatsen van een IBA niet zou mogen: "stel dat de installatie ooit zou falen, dan zou er mogelijks ongezuiverd water in de grond terecht kunnen komen" was hier de uitleg.
Van de gemeente kregen we een plan van de ligging en diepte van de bestaande riolering.  Bij een bezoek ter plaatse met de architect en de mensen van de technische dienst van de gemeente, bleek echter dat het plan niet helemaal juist was: er bleek geheel geen riolering voor ons perceel te passeren!
De grond is gelegen op het hoogste punt van de straat.  Naar links toe is de afstand (ruw geschat) 20 meter tot aan de dichtsbijzijnde rioolbuis.  Deze riool blijkt een oude gemetste constructie te zijn die in zodanige slechte staat is, dat de gemeente het niet ziet zitten om de boel daar open te gooien: de kans op instorting is te groot. 
Naar rechts toe zou een buis over een afstand van (opnieuw ruw geschat) 60 meter worden gestoken, waar wij ons opgepompt afvalwater zouden moeten in lozen. De buis zou na die 60 meter gewoon ongezuiverd uitkomen in de gracht langs de baan, zo wist de technische dienst ons ter plaatse te vertellen.  Met verstomming geslagen herinnerden wij hun aan de reden die ze opgaven waarom een IBA niet zou mogen.   Gezien het tussen de oude gemetste rioolbuis aan de ene kant en de gracht 65 meter verder aan de anderer kant, vol staat gebouwd met huizen en er zich daartussen geen rioolbuizen bevinden, zijn we gaan aanbellen bij enkele buren.  Blijkbaar laten alle huizen die zich tussen deze punten bevinden hun afvalwater ongezuiverd achteraan in de tuin lopen.
Na onderlinge dicutie tussen de mensen van de technische dienst van de gemeente, werd dan uiteindelijk beslist om ons een uitzondering toe te staan waardoor wij dan toch een IBA zouden mogen plaatsen.  De eerste vijftien jaar zou er zeker niet worden begonnen me het aanleggen van een nieuw rioleringsstelsel in de straat.  We mogen een IBA plaatsen, maar de gemeente wil dat we wel ineens de leidingen en een septische put klaar steken voor wanneer we ooit zouden moeten aansluiten op de riolen.  De leidingen die onder het huis door moeten wil ik nu wel al voorzien, maar de septische put zou ik willen uitstellen tot het ooit zover is. De gemeente beweerd echter dat deze put ook verplicht is bij het gebruik van een IBA.
Ik heb deze vraag over de septische put reeds aan de intercomunale (De Watergroep) gesteld, maar zij verwijzen in één zin door naar de gemeente. Maar op de gemeente weten ze naar mijn gevoel niet echt waar het over gaat.
Langs deze weg probeer ik nu informatie in te winnen zodat ik kan aantonen dat de septische put voor de IBA niet nodig is.
Ik ben er ook nog niet uit of de intercomunale de installatie voor zich zal nemen of dat we dit zelf zullen moeten doen.  Kan iemand mij vertellen hoe dit doorgaans wordt bepaald of waarvan dit af hangt?
Alvast bedankt,
Wim

afbeelding van robin demey
31/05/2014 - 01:39

Wim, bedankt voor de uitvoerige uitleg.

Uw terrein lenigt zich eigenlijk perfect voor een eigen waterzuivering, gezien de helling (geen pompen nodig).

De beste (ecologische) keuze is een droogtoilet (bv. nonolet) of nog beter een strooiseltoilet gebruiken (lees hier waarom: http://www.eautarcie.org/nl/05a.html) en uw grijs water zuiveren met het traiselect principe en eventueel dus laten uitlopen in een vijver(tje) (eindbewerkingsbekken). Daarna laat je het water in de grond infiltreren.

Meer info: http://www.eautarcie.org/nl/04b.html#b

Door te kiezen voor een droogtoilet bespaar je op uw septische put (want die is enkel verplicht bij fecaal water voor zover ik weet) en op uw waterverbruik (geen spoeltoilet = niet spoelen).

Uiteraard heb je dan nog wel 1 septische put nodig voor uw waterzuivering, maar dat is dan ook het enige. Grootte put +/- 1500-2000L/persoon. Na de septische put kun je nog een pompput(je) voorzien (bv. grote pvc-buis) voor het geval je later wil/moet aansluiten/oppompen naar de riolering.

Gezien er bij jullie blijkbaar geen reglementering is, moet je je daar dus blijkbaar niet veel zorgen in maken.

afbeelding van yannik
01/06/2014 - 12:22

Zoeken op :

http://geoloket.vmm.be/zonering/

Opzoeken welke inkleuring er bij u is.

Is dit rood, dan moet ge zelf zuiveren, anders moet ge aansluiten.

Soms liggen de zaken nog open, onbepaald.

De inkleuring kunt ge enkel met goede argumenten beinvloeden indien nog onbepaald, laten aanpassen met erg goede argumenten om de 6 jaar indien reeds ingelkeurd.

Bij ons werd er tijdig een infoavond gehouden door de gemeente en ik heb de inkleuring zonder al te veel problemen kunnen laten aanpassen.

Uw vergunning zal (moeten) overeenkomen met de inkleuring op het plan.

 

Zoals reeds aangehaald is de werking van een septische put bij een intensief systeem (puttensysteem) meestal geintegreerd in het systeem, bij een extensief systeem ("à la rietveld") is er meestal nog een klassieke septische put nodig of voorzien.

 

Indien de bouwvergunning de twee voorschrijft (zal voorschrijven) dan kunt ge ook dit aanvechten.
Dat was bij mij ook voorzien in de vergunning, onmiddellijk een werkende IBA en voor als er ooit riolering zou komen, een volledig oppompsysteem naar de straat toe.
Ook dit is gelukkig aangepast geweest.

 

Meer info ook op:

http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen/waterafvoer/afvalwater

 

Laat ons iets weten en succes ermee.

 

 

afbeelding van Roel P.
02/06/2014 - 09:26

Beste Wim, in kort:

zoals in een eerdere mail vermeld wordt eerst kijken in welke zuiveringszone je ligt: centraal gebied aangesloten op de riolering, te optimaliseren centraal gebied (ligt momenteel nog geen riolering, maar er zal er komen) of buitengebied (er zal nooit riolering komen).

De watergroep is geen intercommunale die instaat voor de zuivering van het afvalwater! Zij leveren drinkwater. Hier is het Infrax die voor de zuivering instaat. Vroeger deed de gemeente dit zelf, wat bij u ook nog kan. De regel is hier, indien je in buitengebied ligt, zal de intercommunale je toch aansluiten op de riolering via een drukriolering indien je op minder dan 200 m van een riolering ligt. Toen de gemeente de riolering nog deed was de regel 100 m.

Deze regel is er gekomen om het aantal IBA's te beperken. Als er bij deze IBA's iets fout loopt, gaat er ongezuiverd afvalwater in de natuur, wat ten allen tijden voorkomen dient te worden. Bij mensen die een IBA dienen te plaatsen, wordt deze door de intercommunale geplaatst en onderhouden om zeker te zijn dat deze correct is aangesloten en correct werkt en blijft werken.

Mensen die in centraal gebied of te optimaliseren buiten gebied liggen en een IBA wensen, dienen dit zelf te betalen. Zij dienen er ook zorg voor te dragen dat hun systeem correct blijft werken (onderhoudscontract) Zij dienen eveneens teb lijven  betalen voor de zuivering van hun afvalwater.

Mensen die in te optimaliseren gebied liggen, moeten inderdaad nog een septische put plaatsen, doch als deze inwoners aangesloten worden op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) wordt deze put kort gesloten (Aquafin is namelijk vragende partij om afvalwater met een zo hoog mogelijk belasting te ontvangen). Niet alle gemeenten volgen deze regel en eisen dat dat er nog een septische put wordt gestoken ondanks dat men aangesloten zal worden op een RWZI.  

Dus als je in te optimaliseren gebied woont is het dus goed mogelijk dat het deels gezuiverde afvalwater (door septische put) in een gracht terecht komt. Je kan dan zelf een IBA plaatsen, doch je zal waarschijnlijk alle kosten en lasten zelf dienen te dragen.

Bekijk ook hoofdstuk 6.2 van Vlarem II - lozing van huishoudelijk afvalwater afkomstig van woongelegenheden in een gemeente waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan definitief is vastgesteld.

art. 6.2.2.1.2.§1 lozing HA verboden wanneer de openbare weg is voorzien van riolering.

art. 6.2.2.2.1§2 college kan opleggen dat er toch voorzuivering plaatsvindt indien er riolering ligt of zal komen.

 

Roel

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.