Hoeveel energie bevat België? | Ecobouwers.be

U bent hier

Hoeveel energie bevat België?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van mattias campe
06/11/2006 - 00:26

Dankzij een post van McAlly heb ik naar een panorama uitzending op BBC1 gekeken.

Ter herhaling:
10:15 pm Panorama
Soaring gas bills are pushing up the cost of heating our homes - and forcing up electricity bills too. Steve Bradshaw investigates why prices are rising.

Als ik het goed begrepen heb heeft GB een stuk van hun toekomst verkocht door niet te voorzien in eigen gasvoorraden. Hierdoor kunnen ze in de problemen geraken qua energievoorzieningen daar ze uitgewezen zijn op het buitenland.

Nu vraag ik me af in hoeverre België zélf kan voorzien in energie?

  • Hebben wij eigen gas- of olievoorraden?
  • Zijn er nog steenkoolmijnen die gebruikt worden?
  • Hoeveel kapbossen hebben we voor brandhout en/of pellets?
  • Hoeveel % van het totale elektriciteitsverbruik wordt opgewekt door nucleaire energie?
  • Hoeveel % van het totale elektriciteitsverbruik wordt opgewekt door zonneënergie
  • Hoeveel % van het totale elektriciteitsverbruik wordt opgewekt door windenergie
  • Welk aandeel hebben particulieren in zelf aanmaken van energie?
  • ...?

Mocht iemand kunnen antwoorden op alle bovenstaande vragen zou ik dat knap vinden :-). Ik zou het nog knapper vinden als men ook nog zou kunnen vertellen waar energie in België geproduceerd wordt.

71 Reacties

Reacties

afbeelding van jo-7
06/11/2006 - 11:28

Over hernieuwbare energie zijn er al lijvige studies verschenen: hier een selectie.

- studie van ODE, Vito en 3E "Is er plaats voor hernieuwbare energie in Vlaanderen?"
http://www.ode.be/images/stories/Rapporten/rapp_ode_viwta_hernieuwb_voll_rapp_0412.pdf

- studie van 3E en anderen "Renewable Energy Evolution in Belgium 1974 - 2025
http://www.belspo.be/belspo/home/publ/pub_ostc/CPen/rappCP23_en.pdf

- studie van Vito ""Prognoses voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling tot 2020"
http://www.ode.be/images/stories/Rapporten/prognosestudie_vito_definitief_rapport_051213.pdf

Belangrijk in al deze studies is de gehanteerde definitie van potentieel: er zijn verschillende niveaus, zoals technisch realiseerbaar potentieel (bvb. alle gunstige daken bedekken met zonnecellen, de Belgische Noordzee vol windparken zetten), socio-economisch potentieel ("aanvaardbare" daken, en economisch haalbare offshore windenergie) enz. Rendementen kunnen stijgen, toekomstige investeringskosten kunnen dalen en de combinatie van die twee maakt weer grotere potentielen mogelijk.

Uw vraag zal dus niet in 1-2-3 beantwoord zijn...

Vriendelijke groeten,
Jo Neyens, ODE-Vlaanderen

afbeelding van mattias campe
10/11/2006 - 16:13

Jo, alvast bedankt voor de reactie, maar ik moet toch eerlijk bekennen dat ik die rapporten niet volledig heb gelezen :).

Zijn er toevallig toch nog mensen die bv. weten hoeveel windmolenparken wij hebben? Als ik naar Antwerpen rij zie ik er daar langs de autostrade alvast staan, alsook richting Brugge en ik dacht dat ook Zeebrugge bekend staat voor zijn windmolens.

Groeten
Mattias

afbeelding van eye of hell
15/11/2006 - 20:03

JB

Waarom zou je plaats van een windmolen niet kunnen vergelijken met die van een kerncentrale?

Je kan alles vergelijken als dat voorwerp iets produceert en een ruimte nodig heeft, maar omdat een windmolen veel winder produceert dan een kerncentrale heb je veel meer plaats nodig om dezelfde vergelijking te hebben waarbij evenveel energie wordt geproduceert (en het is de energieproductie die belangrijk is, niet de ruimte want die is enkel een factor die daarbij belangrijk is in praktijk).

Dit is net voor te stellen door een wiskundige vergelijking:
STEL DAT:
W= Energieproductie van 1 windmolen en is 0,3 MW
K= Energieproductie van 1 kerncentrale en is 422MW
x/y= aantal W/K nodig om gelijke energie productie te bekomen

x*W = y*K
(omdat K grootste waarde heeft stellen y=1)
x*W = 1*K
(we vullen de gegenvens in van W en K)
x*0,3 = 422
(uitrekenen aan de hand van formules)
x = 422/0,3
(het product invullen)
x = 1406,66...
(afronden)
x = 1407
|
|
\\ /
v

Er zijn 1407 windmolens nodig om dezelfde energieproductie te hebben van een kerncentrale. (ER ZIJN WETENSCHAPELIJKE GETALLEN GEBRUIKT)

afbeelding van eye of hell
18/11/2006 - 21:56

Jef V

Dan zal ik u moeten met feiten bespreken en bewijs dat elektriciteit de snelheid heeft van het licht:

1) Geef mij 1 toestel dat geen elektriciteit gebruikt of wanneer dat u het toestel inschakelt, het een tijdje duurt vooraleer dat u ziet dat het toestel functioneert.
Ik geloof niet dat u zo'n toestel vindt omdat elektriciteit zich verplaatst met het licht. INDIEN U DIT NOG STEEDS NIET GELOOFT, LEES DAN DE EERSTE 5 REGELS VAN VOLGENDE SITE:

Beheer van het net
Werken aan een permanent evenwicht

Elektriciteit heeft enkele specifieke kenmerken: ze kan maar zeer beperkt worden opgeslagen (in batterijen), verplaatst zich nagenoeg met de snelheid van het licht en volgt steeds de weg van de minste weerstand.

Beheer van het net
Werken aan een permanent evenwicht

Elektriciteit heeft enkele specifieke kenmerken: ze kan maar zeer beperkt worden opgeslagen (in batterijen), verplaatst zich nagenoeg met de snelheid van het licht en volgt steeds de weg van de minste weerstand.

http://www.elia.be/repository/pages/a3e2ad84938d4553a13edf363b8d9ee1.aspx

OF U GAAT NAAR:

http://www.elia.be/
en dan naar het volgende

'De elektriciteitsmarkt'
dan
'Beheer van het net'

daar ziet u DUIDELIJK HET VOLGENDE:

Beheer van het net
Werken aan een permanent evenwicht

Elektriciteit heeft enkele specifieke kenmerken: ze kan maar zeer beperkt worden opgeslagen (in batterijen), verplaatst zich nagenoeg met de snelheid van het licht en volgt steeds de weg van de minste weerstand.

Ook nog bij

'2) Als je hier over de snelheid van elektrische energie spreekt, dan zit je er kompleet naast. Deze energie word gedragen door de met de driftsnelheid bewegende elektronen. Deze snelheid is belachelijk veel lager dan de lichtsnelheid.'

Dit is niet van toepassing

We hebben het over elektrische energie bij apparaten en niet de elektrische energie bij elektronen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ook dit kan u lezen bij 'elia' i.v.m. elektrische snelheid.

En i.v.m. die nevenvormen,
OK er bestaat inderdaad niet zoiets als nevenvormen.
Met nevenvormen bedoelde ik de energie die het gevolg is van een andere bron zoals: lucifer strijken over de zijde van een luciferdoosje.

Laten we het nu houden bij dit voorbeeld.

Kan jij mij (al was het maar 1 methode)een manier geven waarbij we die thermische reactie (nl. de BRANDENDE lucifer) kunnen opslaan??????????????????????????????????????????????

NEE DAT KUN JE NIET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kan jij mij een manier geven waarbij je de beweging van een auto kan opslaan????????????????????????????????????????

NEE DAT KUN JE NIET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Want het zijn de GEVOLGEN van een energiebron, dit noemen we ook wel eens... euh... hoe zeg je dat ook alweer?... O ja...

EEN REACTIE, EN EEN REACTIE KAN ***NOOIT*** OPGESLAGEN WORDEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Met vriendelijke groeten
Eye of Hell

afbeelding van jo-7
16/11/2006 - 10:28

Beste Eye of Hell,

>jij zegt dat het 15 626 000 kW is;

Ik zeg dit niet alleen, ik haal dit cijfer recht uit de website van de netbeheerder ELIA, die zullen wel weten hoeveel elektrisch vermogen er in België staat.

>(over vermogen) meeste mensen zullen begrijpen wat ik bedoel, want wie geeft er nu om spelling en woordenschat in de economische en ecologische forums als men weet wat er wordt bedoelt.

Dit gaat niet over woordenschat, maar over het fundamentele verschil tussen twee begrippen: elektrisch vermogen (eenheid Watt en veelvouden) en elektrische prouctie (eenheid kWh en veelvouden). Productie = vermogen maal tijd. Een windmolen van 1000 kW die 10 u op volle vermogen draait, heeft 10000 kWh stroom geproduceerd.

>Gij zegt dat er in 2050 een aantal windmolens van elk 10 GW.

Ik schreef: totaal windvermogen op het Belgische deel van de Noordzee van 10 Gigawatt windturbines – ik bedoel in totaal 10 GW aan windturbines. Dus bvb. 2000 turbines van 5 MW.

>En dat er een jaarproductie zou zijn van 40 TWh (TWh??? een jaarproductie wordt voorgesteld door -Wj en niet door -Wh)
1 TWh = terawattuur = 1 miljard kilowattuur. Wj is een mij onbekende eenheid.

Er is hier gerekend met 4000 vollasturen per jaar (met verbeterde technologie). Zoals ik al uitlegde: om meer te produceren heb je niet noodzakelijk meer wind nodig, maar ook hogere rendementen verhogen de productie bij identieke windsnelheden

In uw volgende mail zegt u:

>Bij uw voorbeeld moet u wel rekening houden dat u uw auto kan bewaren en kan benuttigen wanneer dat nodig is, elektriciteit niet want het moet na de productie ervan al verbruikt worden (is een fractie van een seconde). Dus MOET u wel nieuwe elektriciteit maken om de klant te kunnen bedienen en dit moet direct gebeuren daar elektriciteit niet opgeslagen kan worden. Uw vermogen moet dus stijgen om comsumptie en productie in balans te houden.

Het vermogen moet niet noodzakelijk stijgen, wel de productie, met andere woorden hetzelfde vermogen moet meer draaien om stroom te produceren.
Dit is toch iets anders dan het evenwicht tussen verbruik en productie. Elektriciteit wordt overigens wel opgeslagen in België, namelijk in de pompcentrale van Coo, waar water omhoog gepompt wordt met goedkope nachtstroom, en later als men stroom nodig heeft laat men dat water terug naar beneden stromen door elektrische turbines die er terug stroom mee maken. Vermogen: 1300 MW (meer dan een kerncentrale!)

>Er zijn 1407 windmolens nodig om dezelfde energieproductie te hebben van een kerncentrale.

U verwart weer vermogen met productie, beide begrippen zijn nodig om te vergelijken. 1 kerncentrale van 1000 MW levert theoretisch 8760 miljoen kWh per jaar (volledig jaar of 8760 draaiuren). 1 windmolen op zee van 5 MW (toekomst) en 4000 theoretische vollasturen produceert 20 miljoen kWh jaar. Er zijn dus 438 windmolens van 5 MW nodig om evenveel te produceren als 1 kerncentrale van 1 MW.

afbeelding van eye of hell
13/11/2006 - 20:31

Om uw vragen te beantwoorden, volgende reactie:

Onderhoudskosten=winst die je maakt na afbetalen van je investering

d.w.z. dat je 750000 euro blijft hebben (je verlies) maar door schade aan je windmolens (833 toenemend in ieder jaar), en de schade die heb je ALTIJD EN IS NOOIT OF NOOIT TE VERMIJDEN bij een windmolen moet betalen met je winst (namelijk 25 tot 30%) die je verkrijgt. -> 1 op de 5 kans dat je windmolen op zijn maximale vermogen werkt en in België is dat al zelden of nooit.
Ook al zet je ze op zee (wat volgens mij juist slechter is), dan heb je juist meer (onderhouds)kosten vanwege de sterke windsterkte = meer schade aan je windmolen

Uw eerste suggestie i.v.m. 'Ik zou eerder denken dat het energieverbruik in België zal afnemen i.p.v. 2%
toenemen'

Moet je nu HEEL abstract denken want letterlijk gezien is het HEEL complex uitgelegd:

De bevolking zal toenemen en de 2% is hiervan het gevolg, ondanks de bevolking zelf afneemt. dit is dus zeer complex, nu het abstracte...

De bevolking van elektriciteitsgebruikers (eerder VERbruikers) zal toenemen en de 2% is hiervan het gevolg (de toename van de totale elektriciteitsgebruik), ondanks de bevolking zelf afneemt.

Om dit samen te vatten van het laatste, steeds meer mensen (die onbewust zijn van de energie kosten) zal toenemen terwijl meerendeels van de bewuste mensen van energie kosten afneemt (ouderen), hun slechte gewoonte om lichten aan te laten is een voorbeeld van de onbewuste mensen en het omgekeerde van de bewuste mensen natuurlijk.

Waar je dit precies kan vinden (de link) vind ik niet meer omdat dit (de vorige argumenten van mijn eerste reactie) argumenten waren van een debat voor Nederlands)

PS: Ik ben in werkelijkheid VOOR windmolens, dit is alleen vanwege het debat(waar ik niets kon doen om als voorstander te kiezen)!

afbeelding van eye of hell
18/11/2006 - 22:49

Hier is de verkorte versie van mijn allereerste reactie op windmolens (maar het moet nog korter zijn):

1: Leugens en realiteit

1) De jaarlijkse toename van ons gebruik is 2 tot 3 procent. Laten wij het in dit geval maar houden op 2 procent. In dit geval is dat zo'n 250.000 kW!

2) Het vermogen van een windmolen fluctueert extreem sterk bij de wisselende windsterkte; enkel bij windkracht 4 tot 8 Beaufort kan de windmolen functioneren. Dit wil dus zeggen: Van de kostprijs van 1,1 miljoen euro, gaat dus (altijd) 750.000 euro gewoon verloren.

3) Tengevolge van dat extreme fluctueren zal een windmolen, gemiddeld over een jaar, niet meer dan 25, hóógstens 30 procent van het altijd genoemde maximale vermogen opwekken. Een windmolen met een maximale vermogen van 1000 kW (kostprijs ca 1,1 miljoen euro) presteert dus gemiddeld niet meer dan 250 tot 300 kW. Dit wil dus zeggen:
Van de kostprijs van 1,1 miljoen euro, gaat dus (altijd) 750.000 euro gewoon verloren.

4) Een '1,5 MW' windmolen wekt dus niet meer op dan hoogstens 300 kW. Een bespottelijk minimaal klein beetje.
In vergelijking met de jaarlijkse toename van 250.000 kW van onze behoefte betekent dit dat alleen om die toename bij te houden er ieder jaar 833 enorme windmolens bijgebouwd moeten worden. Een absolute onmogelijkheid zoals de lezer begrijpt. Maar deze realiteit wordt altijd zorgvuldig verzwegen...

5) Promotors van windenergie vertellen ook vaak dat met 'moderne' windmolens meer elektriciteit opgewekt zou kunnen worden. Ook dat is volledige onzin, omdat de beperking uitsluitend veroorzaakt wordt door nooit te omzeilen natuurkundige wetten. Dat verhaal is daarom net zo'n onzin als de bewering dat wanneer men een steen uit de hand loslaat die zal blijven zweven of zelfs omhoog zal gaan. Iets meer elektriciteit kan een windmolen alleen maar opwekken wanneer het constant wat harder zou waaien.

2: Gevaar voor vogels

De vogels kunnen tegen de wieken van de windmolen te pletter slaan. Zeldzame/bedreigde vogelsoorten kunnen dit lot dus ook hebben.

3: Onderhoud

Als we meer dan 1000 windmolens zouden hebben, dan zouden de onderhoudskosten bijna onbetaalbaar zijn.
En daar komt nog eens bij dat je van alle windmolens veel kans hebt dat er een deel defect zullen zijn.

4: Plaatsgebrek

Iedereen weet dat er nu al zoveel plaatsgebrek is op het land om huizen te bouwen, laat staan voor windmolens die veel plaats nemen.

5: Uitzicht

Indien windmolens in de zee worden gebouwd zal dit voor een aantal mensen het uitzicht aan de horizon van de zee verpesten.

6: Teveel is een probleem

Als de windsterkte te groot is mag de windmolen niet werken, anders zullen de wieken teveel wind opvangen en door zijn hoogte omver vallen. Dit wil dus zeggen dat er 1,1 miljoen euro kan wegvallen.

7: Aantasting van fauna en flora

Bij windmolenparken in zee: aantasting van de fauna en flora op de zeebodem.

8: Minder regen en wind

Bij grote windmolenparken in zee (bijvoorbeeld 1000 molens) gaat het boven land minder
regenen en waaien, terwijl ook de golfslag vermindert.

9: Storingen

De ronddraaiende wieken veroorzaken soms storing in straalverbindingen en in de ontvangst
van "aardse" televisiezenders.

10: Grote windmolen versus kerncentrale

grote windmolen kerncentrale Borssele
vermogen 1,5 megawatt 449 megawatt
theoretische
jaaropbrengst 13140 MWu 3933240 MWu
werkelijke
jaaropbrengst 3000 MWu 3699000 MWu
produktie-
factor 22,8% (op land) 94,0%

De opbrengst van de kerncentrale is dus gelijk aan de opbrengst van 1233 grote windmolens.

(Mijn excuses voor eventuele foute weergave van deze kolom)

11: Kostprijs

1 windmolen kost 1,1 miljoen euro. 833 windmolens kosten 916,3 miljoen euro. En om het duidelijk te maken wat de prijs zou zijn over 10 jaar als we windenergie zouden gebruiken we dit uitrekenen. Over 10 jaar zouden er ongeveer 8500 windmolens zijn die ongeveer 9 miljard euro kosten. En de Belgische staat heeft nu amper geld genoeg om goeie investeringen te betalen. En van die 9 miljard euro gaat er zo'n 70 tot 75% af, dat is dus ongeveer 6 miljard euro dat gewoonweg verloren gaat. Maar dit is nog niets want als de totale windenergie 20% bedraagt in de komende 10 jaar, zal de kostprijs daarvan 0,0015 triljoen (1 triljoen = 1 met 18 nullen) zijn. God mag weten wie zoveel geld heeft.

afbeelding van eric-15
15/11/2006 - 19:11

Ik had het over een gedistribueerde en heterogene electriciteitsproductie. Dus die 10 GW moet niet van 1 plaats komen en bovendien niet alleen van windmolens maar ook andere alternatieve energiebronnen. Dat distributie mogelijk is wordt inderdaad al bewezen door ons huidige europees electriciteitsnet.
Dat dit geld gaat kosten staat als een paal boven water. We moeten stilletjes aan gaan beseffen dat we boven onze stand leven en dat energie hoe dan ook veel meer geld gaat kosten dan we gewoon zijn. De andere 'alternatieven' (kerncentrales, fossiele brandstoffen...) hebben immens hogere verborgen lange termijn kosten die we niet kunnen blijven doorschuiven naar ons nageslacht...

Wat de electrictieitsopslag betreft zit men ook niet stil, slechts 5 seconden googlen levert me al de volgende links op:
http://www.electricitystorage.org/
http://www.vrbpower.com/docs/VRB-ESS%20-%20An%20Introduction%20to%20Wind%20-%20June%208,%202006.pdf
http://www.beaconpower.com/products/EnergyStorageSystems/flywheels.htm

Ik zoek nog even verder...

afbeelding van Jan Windey
20/11/2006 - 15:44
Jan

Mensen,

Ik vraag me af waarom jullie je laten vangen door eye of hell, het zou nu toch al duidelijk moeten zijn dat de beste man niet helemaal goed is in zijn hoofd ! Straks gaat hij nog beweren dat het water in mijn tuinslang met de snelheid van het licht beweegt omdat van zodra ik de kraan open draai er 50 m verder onmiddelijk water uitkomt ...

groeten !

afbeelding van eye of hell
18/11/2006 - 22:54

Mijn excuses voor de herhaling van mijn reactie van
18-11-2006 21:56

Ik had niet gezien dat ik de herhaling maakte.

Vriendelijke groeten

Eye of Hell

afbeelding van jef v
19/11/2006 - 07:10

Doorheen een geïsoleerde geleider verplaatsen elektromagnetische golven zich met ong 65% v/d lichtsnelheid. Het feit dat jij geen visuele vertraging ziet bij het opzetten van een toestel is een wel zeer magere bewijsvoering. Merk ook op dat er staat nagenoeg met de snelheid van het licht en dat dit bovendien geen wetenschappelijke documentatie is maar eerder een tekst om het aan de leek uit te leggen.

Uiteraard kan je geen reacties of processen opslaan. Dat heb ik ook niet beweerd. Ik legde enkel uit dat je opmerking over elektrische opslag totaal overbodig was. Het woord "elektriciteit" is een zeer ruim begrip dat verschillende elektrische verschijnselen omvat. Als men spreekt over de opslag hiervan heeft men het uiteraard over elektrische energie.
Je zei ook letterlijk dat warmte en beweging niet kunnen worden opslagen; ook al bedoelde je het mss anders, dit blijft verkeerd. Een bewegend voorwerp is inherent een opslagvorm van beweging.

Mijn punt was trouwens niet hoe snel elek. juist beweegt maar de verkeerde argumentaties die jij opzet en je ander gegochel met wetenschappelijk lijkende termen en getallen. Dat is ofwel opzettelijke disinformatie, ofwel ondeskundig gewauwel; beiden horen hier niet thuis. Ze zijn storend voor degenen die er wel iets van kennen en een constructieve discusie proberen op te zetten en onverantwoord tov mensen die proberen iets bij te leren.

afbeelding van jef v
19/11/2006 - 08:33

1: Reeds weerlegd door Jo Neyens.

2: Het percentage dat windmolens van het totale luchtruim innemen is zeer klein. Dit is vergelijkbaar met zeggen dat het verkeer in België schade gaat oplopen doordat er ergens een landweg word afgesloten. Bovendien kan je plaatsing aanpassen aan trekroutes en broedplaatsen.
En hoeveel vissen sterven er niet door de koelinstallaties van kerncentrales. En het ecologische onevenwicht dat het warme koelwater in rivieren veroorzaakt? En de onmeetbare schade aan fauna, flora en infrastructuur door de uitstoot van de klassieke centrales?

3: Er is geen reden om aan te nemen dat onderhoudskosten meer dan evenredig stijgen met het aantal windmolens. Als dit aantal molens verdubbelt, zullen ook de kosten verdubbelen, net zoals de opbrengst die instaat voor deze kosten. Juist zoals het bij één enkele molen is.

4: Molens kunnen geplaatst worden waar huizen niet altijd geplaatst kunnen worden. Naast autostrades, op heuvelkammen, industrie-, recreatie- (bobbyjaanland) en landbouwgebied. Eventueel vereist het hooguit een aanpassing in vergunningssystemen. Bovendien is het niet zo dat het aantal benodigde molens een grote impakt gaat hebben op de totale hoeveelheid beschikbare bouwgrond.

5: Dit is een zuiver subjectief argument. Dat uitzicht zal snel minder belangrijk worden als de elek. prijs verdubbelt of je moet het vergelijken met een opslagplaats voor nucleair afval of een schoorsteenpijp van een steenkoolcentrale.

6: Windmolens zijn hierop gebouwd, net zoals de Eiffeltoren.

7: Heb je hier een bron van een milieu-instantie die aangetoont heeft dat een zeewindmolen ecologisch zeeleven negatief beïnvloed? Ik meen zelf gelezen te hebben dat de fundering van deze molens juist het omgekeerde doet.

8: Deze invloed is eerder lokaal en bijna verwaarloosbaar volgens mij, heb je hier enige cijfers van? Minder golfslag lijkt mij eerder een voordeel.

9: Irrelevant voor zeemolens en imo verwaarloosbaar op land, tenzij er je vlak onder een heel park woont.

10: Zonder dit na te rekenen, is dit geen argument om geen windmolens te zetten. Zolang windmolens niet onrendabel zijn op zich maakt het niet uit hoeveel er nodig zijn om een kerncentrale te zetten. Zoals iemand anders eerder aanhaalde: niemand beweert dat windmolens de ultieme en enige oplossing zijn voor de vervangen van kerncentrales.

11: Hoeveel kost een werkende kerncentrale? De bouw, de afbraak, de afvalopslag, de jaarlijke (totale) produktie kost (incl ontginning en opwerking, bouw en onderhoud opwerkingscentrales, transport)? En de immer stijgende uranium prijs, niet vergeten dat deze hoeveelheid eindig is. Hoe langer men de stopzetting van kernenergie uitstelt, hoe meer deze kosten oplopen. Als de overheid nu al te arm is om windmolens te betalen, wie gaat de afbraak van versleten kerncentrales over zoveel jaar dan betalen?
Kan je al deze kosten samen eens naast die van windmolens zetten?
De juiste windmolen prijs dan want is de prijs van een windmolenpark evenredig met de hoeveelheid molens? Ik twijfel er sterk aan dat de prijs om één molen te zetten dezelfde is als die van één molen gelijktijdig opgezet met een heel park.

afbeelding van jo-7
19/11/2006 - 14:44

Cijfers en feiten

>1. toename van verbruik: 250 000 kW.
Voor de zoveelste keer verwarring tussen vermogen en productie. Het verbruik wordt gemeten in kWh en veelvouden. Nu: 80 000 000 000 kWh (80 TWh). Toename van 1% = 800 miljoen kWh. Maar we moeten er alles aan doen om die toename in een besparing om te zetten. Europa heeft trouwens een plan voor 20% reductie tegen 2020, Belgie zal moeten volgen.

2 - 3 - 4 - 5: zie mijn vorige mail.
Ik heb overigens de bron van uw argumenten gevonden: de Nederlander Halkema, een ingenieur "van de oude stempel". U citeert letterlijk zijn argumenten tegen windenergie, ook de cijfers. Met zijn standpunten staat hij in Nederland geisoleerd, en hij wordt keer op keer van repliek gediend door o.a. Nederlandse onderzoeksinstituten (ECN, TU Delft) en professoren.

Argumenten Halkema:
http://www.stichtingklimaat.nl/nieuwe_pagina_4.htm
Dit is overigens een anti-Kyoto website

Reacties:
- Leugens en fabels van de anti-windlobby
http://www.duurzameenergie.org/tegenwind.html
Dit is de website van ODE-Nederland, de oudste vereniging voor hernieuwbare energie in Nederland.

- Conclusies na het lezen van boekjes Halkema
http://www.duurzameenergie.org/discwind.html#halkema

>Windmolens en vogels
Een aanrader over windenergie is het Nederlandse boekje "Alles in de wind" van het bekende Nederlandse onderzoekscentrum Energie Centrum Nederland (te vergelijken met onze Vito).
Rechtstreekse download:
http://www.ecn.nl/_files/wind/documents/Alles_in_de_Wind.pdf

Over vogels staat daarin:
"Het aantal te verwachten slachtoffers bij 1.000 MW windvermogen wordt geschat op 21.000 per jaar. Dat lijkt veel, maar het is gering ten opzichte van het aantal vogels
dat doodgeschoten wordt bij de jacht (1,5 miljoen per jaar), of omkomt door hoogspanningsleidingen (1 miljoen) of het verkeer (2 miljoen)."

Bovendien: vogels leren windmolens kennen en vliegen eromheen.

De invloed van offshore wind op het mariene milieu is ook al uitgebreid onderzocht. Het zeeleven wordt er eerder door bevorderd dan gehinderd. Er zijn overigens plannen om in het Belgische windmolenpark mosselbanken te kweken ("hangmosselcultuur").
Zie daarvoor:
www.ilvo.vlaanderen.be/Documents/AV_CLO_2005_NL.pdf
(pagina 64)

Kort artikel:
http://www.peopleplanetprofit.be/artikel.php?IK=47

De funderingen vormen ook een soort van kunstmatig rif waarop zich diverse flora en fauna vestigt. Het bewijs wordt geleverd door...de bestaande olieplatformen.

>5 uitzicht
De Belgische windmolenparken op zee staan 30 km van de kust. Wie ze wil zien moet met een telescoop op de Europatoren van Oostende staan. Elders in Europa staan ze dichter bij de kust, en ook daar is het eerder een vage aanwezigheid dan een storende factor.

...en over het argument dat er "miljoenen euro's wegvallen" heb ik al genoeg geschreven.

Vriendelijke groeten,

Jo Neyens

afbeelding van eye of hell
11/11/2006 - 21:12

In verband met windenergie (die ongeveer nu voor 2 à 4% van de totale elektriciteitsenergie is) lees het volgende:

1) Voor ons totale elektriciteitsverbruik draait dus in de centrales alles bij elkaar een vermogen van 12.500.000 kW (kilowatt).
Dat is een enorm groot en continu draaiend vermogen!

2) De jaarlijkse toename van ons gebruik is 2 tot 3 procent. Laten wij het in dit geval maar houden op 2 procent. Dat betekent dat elk jaar het opgewekte centralevermogen 2 procent hoger komt te liggen. In dit geval is dat zo'n 250.000 kW! Ook al enorm veel.

3) Het vermogen van een windmolen fluctueert extreem sterk bij de wisselende windsterkte; bij windkracht 4 Beaufort begint de molen nét een ietsje stroom op te wekken, om bij windkracht 7 tot 8 het maximum te bereiken. Onder windkracht 4 wekt de molen niets meer op, maar draait misschien nog nét wel. Om te begrijpen wat dit betekent moet u eens regelmatig naar de windsterkte kijken in het weerbericht! Vele langdurige perioden zal er niets opgewekt worden. Dan is de windkracht minder dan 4 Beaufort, of (zelden) meer dan 8 Beaufort en dat is een flinke storm.

4) Tengevolge van dat extreme fluctueren zal een windmolen, gemiddeld over een jaar, niet meer dan 25, hóógstens 30 procent van het altijd genoemde maximale vermogen opwekken. Maar ook dat kleine beetje altijd nog zeer wisselvallig! Een windmolen met een maximale vermogen van 1000 kW (kostprijs ca 1,1 miljoen euro) presteert dus gemiddeld niet meer dan 250 tot 300 kW. Van het maximale vermogen, ook wel 'geïnstalleerd vermogen' genoemd, gaat dus 70 tot 75 procent verloren! Van de kostprijs van 1,1 miljoen euro, gaat dus (altijd!) 750.000 euro gewoon verloren. Men koopt hiermee dus altijd voor circa 70 tot 75 procent een extreem dure kat in de zak.

5) Zo'n qua afmetingen hele grote '100 kW' windmolen wekt dus niet meer op dan hoogstens 300 kW. Een bespottelijk minimaal klein beetje. In vergelijking met de jaarlijkse toename van 250.000 kW van onze behoefte (zie 2), betekent dit dat alleen om die toename bij te houden er ieder jaar (!) 833 enorme windmolens bijgebouwd zouden moeten worden. Nagenoeg drie per werkdag. Een absolute onmogelijkheid zoals de lezer begrijpt. Maar deze realiteit wordt altijd zorgvuldig verzwegen...

6) Promotors van windenergie vertellen ook vaak dat met 'moderne' windmolens meer elektriciteit opgewekt zou kunnen worden. Ook dat is volledige onzin, omdat de beperking uitsluitend veroorzaakt wordt door nooit te omzeilen natuurkundige wetten. Dat verhaal is daarom net zo'n onzin als de bewering dat wanneer men een steen uit de hand loslaat die zal blijven zweven of zelfs omhoog zal gaan. Iets meer elektriciteit kan een windmolen alleen maar opwekken wanneer het constant wat harder zou waaien.

En er zijn momenteel 106 windmolens in België, dat is dus een goeie 116,6 miljoen euro.

Bij deze is dit mijn antwoord op uw vraag i.v.m. windenergie

afbeelding van pol-3
14/11/2006 - 08:16
pol

dus als ik het goe begrijp zouden ze beter voor zonenergie kiezen!

denk dat daar veel minder onderhoud aan is dan aan windmolen

afbeelding van jo-7
14/11/2006 - 11:18

Eye of Hell hanteert verkeerde cijfers en onjuiste conclusies:

1) vermogen van 12.500.000 kW - continu draaiend vermogen!

Het opgestelde vermogen bedraagt 15 626 000 kW (website netbeheerder ELIA), maar dat draait niet continu, alleen op piekmomenten (laatste week december bvb.. met al die kerstlichtjes). Het is de taak van de netbeheerder Elia om het evenwicht tussen productie en consumptie te bewaren, en het verbruik schommelt nogal sterk naargelang uur, dag en seizoen. Dus schommelt het ingezette vermogen even sterk.

2) De jaarlijkse toename van ons gebruik - elk jaar het opgewekte centralevermogen 2 procent hoger.

U verwart vermogen met productie. Toename van consumptie en dus productie hoeft niet noodzakelijk een nieuwe uitbreiding van vermogen te betekenen. U koopt toch ook geen nieuwe auto als u bvb. van werk verandert en daardoor meer kilometers rijdt? U gebruikt wel meer uw auto, maar met dezelfde PK’s (= vermogen).
Bovendien: de jaarlijkse toename moet omgebogen worden tot een jaarlijkse besparing zonder economisch of comfortverlies.
Het stijgende elektriciteitsverbruik komt vooral in de zomer door de sterke toename van airconditionings. In de zomer was er traditioneel minder verbruik. Om deze vraagstijging op te vangen zijn dus geen bijkomende centrales nodig maar wel meer productie. Er zijn echter veel betere middelen om het hoofd koel te houden, zoals zonwering en isolatie. Europa heeft zopas een actieplan voor energie-efficiëntie opgestart om 20% energie te besparen tegen 2020.

4) (...)Van het maximale vermogen, ook wel 'geïnstalleerd vermogen' genoemd, gaat dus 70 tot 75 procent verloren! Van de kostprijs van 1,1 miljoen euro, gaat dus (altijd!) 750.000 euro gewoon verloren. Men koopt hiermee dus altijd voor circa 70 tot 75 procent een extreem dure kat in de zak.

Vermogen gaat niet verloren. Een stilstaande auto verliest ook geen PK. Als u een auto koopt en er twee uur per dag mee rijdt, gebruikt u het vermogen van de motor gedurende 8% van het jaar. Dus van uw investering van 15 000 euro gaat dan 92% verloren?
Een windmolen haalt ook in praktijk dikwijls zijn volle vermogen. Bij het investeringsplan van een windturbine wordt nooit gerekend met “verloren vermogen”, wel met geproduceerde kilowatturen die via het net aan eindverbruikers worden verkocht en extra worden gesteund via groenestroomcertificaten.

5) (...)In vergelijking met de jaarlijkse toename van 250.000 kW van onze behoefte (zie 2), betekent dit dat (...)er ieder jaar (!) 833 enorme windmolens bijgebouwd zouden moeten worden.

Opnieuw verwarring tussen vermogen en productie. Een windmolen haalt ook in praktijk dikwijls zijn volle vermogen en vooral wanneer er een hoge elektriciteitsvraag is, namelijk in de wintermaanden.
We hebben geen toename van 250 000 kW per jaar nodig (zie 2). Niemand in de hernieuwbare energiesector beweert dat de toekomstige energieproductie alleen uit windmolens kan komen. Wel kan de wereldelektriciteitsbehoeften in 2050 voor 1/3 met windenergie voldaan worden. Het Federale planbureau rekent in 2050 met een totaal windvermogen op het Belgische deel van de Noordzee van 10 Gigawatt windturbines met een jaarproductie van 40 TWh, dat is de helft van het huidige Belgische elektriciteitsverbruik.

6) Promotors van windenergie vertellen ook vaak dat met 'moderne' windmolens meer elektriciteit opgewekt zou kunnen worden. Ook dat is volledige onzin, omdat de beperking uitsluitend veroorzaakt wordt door nooit te omzeilen natuurkundige wetten.

Terug naar de auto: volgens uw redenering kan sinds de uitvinding van de auto dus met dezelfde vier wielen niet harder gereden worden? Want er is de natuurwet van de wrijving van wielen op de weg. Even verder kijken graag: technologische voooruitgang haalt hogere rendementen uit “natuurkundige wetten”: zonnecellen halen nu vijf keer zoveel elektriciteit uit zonlicht als een halve eeuw geleden. Hetzelfde zonlicht, andere zonnecellen. Idem voor windturbines: door verbetering van wieken, tandwielkasten, kogellagers enz. kunnen moderne windmolens meer energie uit dezelfde windsnelheid halen. Zwart op wit bewezen.

Jo Neyens, ODE-Vlaanderen www.ode.be

afbeelding van lucvt
20/11/2006 - 00:53

Dertig jaar geleden sprak men ook over het benutten van de energie uit de golfslag, veroorzaakt ingevolge de getijden (gravitatiekracht tussen hemellichamen).
Ook het benutten van de warmte van ondergrondse waterlagen door te boren vanuit een slenk (rivierslenken) in de hoger gelegen horsten.
Sedertdien is het m.i. stilletjes geworden.

Wat me recent wel optimistisch stemde, is het aanbrengen onder onze zwarte asfaltwegen van waterleidingen die in de zomer reuzegrote ondergrondse waterreservoirs opwarmen zodat we die warmte in de wintermaanden kunnen benutten. Onze nieuwe of te renoveren wegen zodanig aanleggen dat ze eigenlijk zonnewarmte kunnen opvangen? Is er daar een haalbaarheidsstudie van? Geen vogelsterfte, geen lelijk uitzicht, weinig onderhoud, geen grondgebrek,...?

afbeelding van lucvt
20/11/2006 - 00:31

" Over vogels staat daarin:
"Het aantal wordt geschat op 21.000 per jaar. Dat lijkt veel, maar het is gering ten opzichte van het aantal vogels
dat doodgeschoten wordt bij de jacht (1,5 miljoen per jaar), of omkomt door hoogspanningsleidingen (1 miljoen) of het verkeer (2 miljoen)." "

21000 vogels is ook niks bij het getal dat sneuvelt onder de klauwen van de miljoenen katten die "dieren"liefhebbers als gezelschap houden. Ooit een verbijsternede studie gezien die aantoonde dat katten voornamelijk bij valavond succesvol zijn. Sedertdien verkies ik Perzische poezen omdat je die gemakkelijker binnenshuis kunt houden. Deze opmerking past wel niet echt bij dit forum, maar eerder bij een nog onbestaand forum over het mensdom & het dierenrijk.

afbeelding van eric-15
17/11/2006 - 20:17

Die pompcentrale van Coo met het vermogen van een kernreactor ontkracht in elk geval het argument dat de opgewekte energie van windmolens niet zou kunnen opgeslagen worden. En in Wallonie hebben we meer dan genoeg hoogteverschillen en plaats om gelijkaardige projecten uit te bouwen met nog grotere reservoirs om de dode tijd te verlengen...
Met deze technologie kunnen we de onregelmatige stroomvoorziening aanzienlijk uitmiddelen waardoor windmolens en andere alternatieven een belangrijke energiebron kunnen worden in Belgie, tenminste indien de machtige kernenergielobby gestopt kan worden met het rondstrooien van valse informatie en propaganda :-)

afbeelding van jef v
17/11/2006 - 02:46

In tegenstelling tot kwh of Twh is "Wj" noch een officiële noch een gebruikelijke eenheid. Ook al is de betekenis vrij simpel te raden.

"ELEKTRICITEIT KAN NOOIT OPGESLAGEN WORDEN!!!
OMDAT ELEKTRICITEIT ZICH VERPLAATST MET DE SNELHEID VAN HET LICHT nl. 300 000 km/s
"
1) De snelheid van een energiedrager is irrelevant aan de mogelijk tot opslag van die energie. Zoniet zou het aardoppervlak een ijshel zijn.
2) Als je hier over de snelheid van elektrische energie spreekt, dan zit je er kompleet naast. Deze energie word gedragen door de met de driftsnelheid bewegende elektronen. Deze snelheid is belachelijk veel lager dan de lichtsnelheid.
3) Indien je het hebt over de voortplantingsnelheid van het elektromagnetisch veld van de bewegende elektronen dan is je opmerking ook verkeerd én overbodig. Verkeerd omdat elektromagnetische golven zich doorheen een elektrische geleider veel trager verplaatsen dan 300000km/s (geld enkel in vacuum) en totaal overbodig omdat iedereen hier weet dat er niet gesproken word over opslag van elektromagnetische golven.

"immers als u zegt dat men wel elektriciteit kan opslaan, zegt u ook dat men warmte(vuur), beweging(kinetische energievormen) of elke andere energievorm kan opslaan. Dit gaat dus niet want u bedoelt eigelijk het gevolg van de energievormen die iets aanzetten tot de energie die wordt gecreeërt (bv. benzine in tank van auto zorgt voor de beweging van de auto (beweging wordt hier niet opgeslagen))."
Er bestaat niet zoiets als "nevenvormen" van elektriciteit en warmte is zeer simpel op te slaan. Beweging kan ook gebruikt worden als een vorm van energieopslag, al is het bij gebruik buiten vacuum een zeer onrendabele vorm.

Dit is redelijk off-topic natuurlijk, ik wil je er maar op wijzen dat je argumenten niet veel indruk gaan maken als je ze blijft bouwen op zulk slordig gebruik van natuurkundige begrippen.

afbeelding van jef v
17/11/2006 - 02:55

"En als laatst...
Gij zegt dat dus bv. 2000 turbines = 5MW maakt niet veel uit bij de productie bij een kerncentrale omdat die nog steeds hoger is.
"
Jo Neyens schrijft zeer duidelijk: Dus bvb. 2000 turbines van 5 MW. 2000 keer 5MW is nog steeds 10GW.
En je verward opnieuw de termen produktie en vermogen. Weet je eigelijk wel wat beide begrippen betekenen en lees je eigelijk wel de commentaren van anderen?

afbeelding van eye of hell
16/11/2006 - 22:40

Jo Neyens

wat heeft die 12 626 000 kW in godsnaam te maken met dit globale convertatie in het begin van vorige reacties???
Al was dat 20 000 000 kW of 500 000 000 kW of 999 quadriljoen kW dat maakt totaal NIETS uit met de waarden in productie en nodige windmolens+kosten omdat in mijn ALLEREERSTE REACTIE ZEI IN #2 VAN 1 DAT IK ALLEEN MAAR VERDER REKEN MET DE 250 000 kW en hoe hoger dat 12 6... hoe hoger die 250 000 zal zijn. En dat zal dus niets uitmaken of dat getal nu hoger of lager is.

U hebt misschien gelijk dat ik veel verwar tussen vermogen en productie, maar bij:

'Er zijn 1407 windmolens nodig om dezelfde energieproductie te hebben van een kerncentrale'

Is zeker niet verward want als u het wiskundig bewijs las ziet u duidelijk dat ik productie gebruikte en niet vermogen en dus ook niet omgekeerd want dan zou 1407 verkeerd zijn en volgens theorethische waarden veel lager liggen (omdat vermogen altijd volgens zijn maximum wordt gehanteerd)

En dat gij nog nooit van Wj hebt gehoord?????????
Is toch te simpel om uit te leggen...
i.p.v. Wu (Wattuur) is het hier Wj (Wattjaar) omdat hier niet over de uurproductie maar jaarproductie wordt gesproken.

En wat ik ook moet zeggen is dat u een zware fout maakt. ELEKTRICITEIT KAN NOOIT OPGESLAGEN WORDEN!!!

OMDAT ELEKTRICITEIT ZICH VERPLAATST MET DE SNELHEID VAN HET LICHT nl. 300 000 km/s

Enkel nevenvormen van elektriciteit kunnen worden opgeslagen (dit zijn dan andere vormen van elektriciteit zoals hydro-elektriciteit, maar meest gekende voorbeeld is een batterij, maar de elektriciteit in zijn vorm zelf kan niet worden opgeslagen omdat het ONMOGELIJK IS WANT HET IS EEN VORM VAN ENERGIE -> immers als u zegt dat men wel elektriciteit kan opslaan, zegt u ook dat men warmte(vuur), beweging(kinetische energievormen) of elke andere energievorm kan opslaan. Dit gaat dus niet want u bedoelt eigelijk het gevolg van de energievormen die iets aanzetten tot de energie die wordt gecreeërt (bv. benzine in tank van auto zorgt voor de beweging van de auto (beweging wordt hier niet opgeslagen)). Dit is net hetzelfde voor elektriciteit

En als laatst...
Gij zegt dat dus bv. 2000 turbines = 5MW maakt niet veel uit bij de productie bij een kerncentrale omdat die nog steeds hoger is.

***** !!!!! OP EERSTVOLGENDE ZATERDAG OF ZONDAG KRIJGEN JULLIE IN MIJN VOLGENDE REACTIE EEN VERKORTERE VERSIE VAN MIJN ALLEREERSTE REACTIE WAARIN *** 4 *** NIEUWE ARGUMENTEN IN STAAN (en niet te overvallen zijn volgens hun waarheid) !!!!! *****

afbeelding van glenn-1
14/11/2006 - 20:45

Ik heb wel even de moeite gedaan om de eerste studie, die van het VITO, door te nemen. De conclusie luidt dat uitgaande van het maximum van de schattingen die worden gedaan in meerdere technologie-studies, in 2030 --maximum 20%-- van de energie uit hernieuwbare bronnen kan komen. En dat omvat dus zowat alle technologieën, wind, zonlicht, biomassa, geothermische warmte, ...

Windenergie is in mijn ogen één van de minder interessante technologieën. Want alle analogieën met een auto hierboven ten spijt, windenergie (evenals zonne-energie) heeft een inherent onregelmatig karakter. Een auto rijdt inderdaad ook maar 5% van de tijd, maar wel steeds wanneer je hem nodig hebt. Een windmolen produceert 50% van de tijd energie, waarvan 25% aan optimaal rendement, maar de tijdstippen waarop dit vermogen nodig is, zal zelden samenvallen met de moment waarop ze wordt geproduceerd. En eigen aan elektriciteit is dat de geproduceerde energie meteen geconsumeerd moet worden.

Het is dan ook zo dat per MW geïnstalleerd vermogen, er evenveel MW gas- en steenkoolcentrales geïnstalleerd moet worden. Dure grap, en bovendien zouden deze megawatts vermogen uit de kerncentrales vervangen, wat alleen maar meer CO2-productie betekent ...

Alleszins, het is een zeer complex probleem waar ik voorlopig geen echte oplossing voor zie.

Windenergie is geen oplossing ...

Vriendelijke groeten,

Glenn

afbeelding van eric-15
14/11/2006 - 21:08

Dit fabeltje is enkel waar voor een individuele windmolen die inderdaad geen continue energievoorziening kan garanderen.
Echter, een bijkomende eigenschap van electriciteit is dat ze eenvoudig kan getransporteerd worden. Daardoor gaat dit fabeltje niet meer op voor een gedistribueerde heterogene energieproductie. Lokale pieken en dalen zullen daardoor mekaar uitmiddelen.
Komt daar nog bij dat het wel degelijk mogelijk is om electriciteit te bufferen onder allerlei vormen en dit gaat er alleen maar op verbeteren met de nieuwe generatie lichtgewicht batterijen voor electrische auto's.

afbeelding van mattias campe
12/11/2006 - 20:18

Eye of Hell, bedankt voor de reactie, maar ik heb toch twee opmerkingen:

  1. Ik zou eerder denken dat het energieverbruik in België zal afnemen i.p.v. 2% toenemen. Heb je toevallig een link naar een onderzoek die aangeeft dat het energieverbruik in België twee procent zal toenemen?
  2. Ik vind de uitspraak "van de kostprijs van 1,1 miljoen euro gaat sowieso 750.000 gewoon verloren" nogal straf. Dat het een tijdje zal duren voordat je zo'n investering terugverdiend hebt, akkoord, maar om te gaan beweren dat gewoon 750.000 euro verloren gaat...
afbeelding van eye of hell
14/11/2006 - 21:35

1) Momenteel zijn er 106 windmolens IN BELGIË waarvan 15% minimaal vermogen (500kW), 10% zijn er met een maximaal vermogen 3 tot 5 MW (in België zijn er bijna geen windmolens gekend van 5MW, wel in andere landen zoals Nederland) en de overige 75% bestaan uit windmolens van een maximaal vermogen van 2MW

=> Je ziet dat meerendeels max. vermogen heeft van 2MW, vandaar ik spreek vanuit het standpunt van windmolens van die 2MW.

afbeelding van jeroen.beeckx@telenet.be
14/11/2006 - 21:35

Beste Glenn,

"Windenergie is in mijn ogen één van de minder interessante technologieën. Want alle analogieën met een auto hierboven ten spijt, windenergie (evenals zonne-energie) heeft een inherent onregelmatig karakter. Een auto rijdt inderdaad ook maar 5% van de tijd, maar wel steeds wanneer je hem nodig hebt. Een windmolen produceert 50% van de tijd energie, waarvan 25% aan optimaal rendement, maar de tijdstippen waarop dit vermogen nodig is, zal zelden samenvallen met de moment waarop ze wordt geproduceerd. En eigen aan elektriciteit is dat de geproduceerde energie meteen geconsumeerd moet worden."

>Moet je mij toch eens uitleggen? Een mindmolen is na 3 maanden CO2 neutraal. Jou stelling over buffering klopt ook niet, daar heel europa aan elkaar hangt, bij overschotten kunnen ook extra verbruikers worden aangeschakeld. Denk maar aan nachttarief toepassingen én warmtepompen.

"Het is dan ook zo dat per MW geïnstalleerd vermogen, er evenveel MW gas- en steenkoolcentrales geïnstalleerd moet worden. Dure grap, en bovendien zouden deze megawatts vermogen uit de kerncentrales vervangen, wat alleen maar meer CO2-productie betekent ..."

> Even aan toevoegen dat een gasgestookte WKK minder CO2 uitstoot dan een kerncentrale.(studiedag 10/2006)

"Alleszins, het is een zeer complex probleem waar ik voorlopig geen echte oplossing voor zie."

>Het zijn vooral de "non-believers", zoals jij, die alles tegenhouden...én bovendien een zeer slecht investeringsklimaat scheppen.

"Windenergie is geen oplossing ..."

> Niet DE oplossing maar een belangrijk deel van...

Mvg

Jeroen Beeckx

afbeelding van eye of hell
14/11/2006 - 21:45

Bij de laatste reactie vergat ik te melden dat het niet zo is dat de politiek (zelf) die de onzekerheid creeërt, want zij zijn net de oorzaak van de onzekerheid door hun wet zelf en natuurlijk ook de toekomstige (ecologische) economische gevolgen van hun wet; de wet zegt dat er in België het VERPLICHT is om groene energie te gebruiken.

Nu vraag je je af waarom ze dan bv. geen zonnepanelen gebruiken, wat ik natuurlijk goed kan begrijpen, als ze weten dat ze toch verlies zullen hebben bij windmolens (in feite een risicovol project om met windmolens te beginnen)?

Heel simpel, Je hebt in 1 jaar tijd al 50% van die tijd geen zon, en wind kan je altijd hebben (als die er is natuurlijk) + zonnepanelen MOET JE OP VASTELAND PLAATSEN. En windmolens kan je in zee plaatsen, bij deze is het verklaart.

En daarbij, onze (elektrische)economie zou veel slechter draaien bij zonnepanelen dan bij windenergie.

afbeelding van eye of hell
14/11/2006 - 21:51

Vergelijk de nodige ruimte bij een windmolen park en een kerncentrale.

Uw windmolenpark (van 100 windmolens) neemt MEER DAN 20 KEER DE RUIMTE IN DIE NODIG IS VOOR EEN KERNCENTRALE d.w.z. je hebt VEEL VEEL VEEL MEER energie bij kerncentrales dan bij windmolenparken, als ze nu aan de kust, in zee, op het land of zelfs in uw tuin staan, bij kerncentrales heb je ALTIJD meer energie wat een gevolg is i.v.m. de nodige ruimte en dat is een feit dat niet tegenstrijdig aangegaan kan worden.

afbeelding van eye of hell
14/11/2006 - 22:01

Glenn

Je hebt gelijk in uw volledige reactie, maar als je vergelijkt met hetgeen dat ik vorige keren reageerde, kan je al raden wat wel de beste (toch met minste nadelen) oplossing is: WATER
WATERCENTRALES, STUWMEREN, enzoverder

want:

1) Je vindt er heel veel en het is gratis

2) Het is de enige natuurlijke bron dat altijd kan gebruikt worden wanneer we maar willen (hoewel hiernaar nog complexe onderzoeken rond zijn of dit waar is).

3) Je hebt maar 3 dingen ervoor nodig:
- Water vanzelfsprekend

- Hoogteverschil (in België een probleem)

- Geld (MAAR VEEL MINDER DAN BIJ ANDERE HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN)

4) Mogelijkheid om enorme, gigantische MW's te produceren.

Water is dus de enige mogelijkheid met minste nadelen want het hoogteverschil is enige nadeel (en geld maar waar is dat geen nadeel?)

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.