Hoe terugverdientijden berekenen en vergelijken ? Wat is de verwachte levensduur van de meeste investeringen ? | Ecobouwers.be

U bent hier

Hoe terugverdientijden berekenen en vergelijken ? Wat is de verwachte levensduur van de meeste investeringen ?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Costaccountant
20/02/2011 - 20:52

De berekening van een 'simpele' TVT (zoals de meeste mensen blijken te doen: investering/opbrengst = jaren) kan je heel snel een indicatie geven over het rendement van een investering (vb. douche WTW - daar hoef je niet verder over te rekenen), maar is eigenlijk veel te primitief om er zwaardere investeringsbeslissingen van te laten afhangen. In professionele investeringsmiddens wordt daartoe veelal de return per jaar vergeleken met de TCO (Total Cost of Ownership) per jaar. Is het verschil positief, dan wordt het verschil afgezet tegenover de aanvankelijke investering. Op basis van dat laatste % worden investeringen dan met mekaar vergeleken. Als particulier met een groen hart, hoeven we natuurlijk geen 8, 10 of 12% winst te maken. Maar de financieringslast dient een particulier zeker wél terug te verdienen. Die mag iedere (ver)bouwer gelijkstellen aan zijn hypothecaire rente, vb. 3,4%. De fiscale aftrek van die hypothecaire rente is onbelangrijk, daar iedereen reeds boven zijn plafond zit. Om niet nodeloos complexe TCO-berekeningen te maken, doe ik het volgende:

 

Is de opbrengst groter dan 3,4% van de investering + de afschrijving (inclusief provisie voor defecten) ? Zo ja, kan ik er het onderhoud mee betalen ? 

 

Alles wat hier niet aan beantwoordt, vliegt er bij mij onverbiddelijk uit. Voor LowTech is er vaak geen sprake van onderhoud of herstellingen. Voor alles wat 50-75 jaar meegaat, hoef je zelfs geen afschrijving te rekenen. Dergelijke investeringen vormen immers een 'Lifetime Investment'. Op de dag dat je overlijdt, zal je ze nog steeds niet vervangen hebben. Verkoop je je woning eerder, dan zal je je initiële investering volledig terugkrijgen. De inflatieverwachting op lange termijn ligt immers hoger dan de afschrijving (anders gezegd: isolatie zal binnen 10 jaar méér in prijs gestegen zijn, dan jouw 10 jaar oude isolatie versleten is).

Met technieken waarbij een levensduur van 15-20 jaar wordt vooropgesteld, houd ik het op een afschrijving van 15 jaar, om aldus een zekere provisie voor herstellingen aan te leggen. Die is dan theoretisch gelijk aan 2,5/17,5 of 1/7de. Met een hypothecaire rente van 3,4% en een verwachte levensduur van 15-20 jaar, dient een warmtepomp zich dus op 10 jaar terug te verdienen (100/15 + 3,4 = 10,07% --> 100/10,07). Isolatie hoeft zich slechts in 30 jaar terug te verdienen (100/3,4). 

 

Discussie (ook op dit forum) ontstaat veelal bij de bepaling van de verwachte levensduur en bijgevolg de afschrijving. Daarom dit discussietopic: Verwachte levensduur in jaren / onderhoud / pannerisico

 

Isolatie: 50-75 / géén / vrijwel nihil (loskomende plaat, verzakking ?) 

Luchtdichting: 50-75 / géén / vrijwel nihil (loskomende tape ?)

PH-Glas: 50-75 / géén (ander glas moet je ook schoonmaken) / spouwlek ?

PH-ramen: 50-75 / géén (niet anders dan niet PH-ramen / vrijwel nihil (dichtingsrubber ?)

Balansventilatie: 

- kanalisatie: 50-75 / géén (wat moet je niet schoonmaken ?) / nihil

- sturing, ventilatoren, sensoren: 10-15 / geen / ontregeling

- warmtewisselaar: 10-50 ? / filters / nihil (behalve bij warmtewiel)

Aardwarmtewisselaar: 50-75 / hoog / groot (minste grondverschuiving, -verzakking)

Bodemwarmtewisselaar: 50-75 / geen / pomp+sturing

Electrische boiler: 10-15 / anode / nihil (toestel is te goedkoop om te herstellen)

Electrische doorstromer: 10-15 / géén / nihil (toestel is te goedkoop om te herstellen)

Warmtepompboiler: 15-20 / anode / sturing

Zonneboiler:

leegloopsysteem met RVS-boiler en vlakkeplaatcollector:

 - vat + collector: 50-75 / geen / nihil

 - pomp, sturing, weerstand: 10-15 / geen / nihil

systeem onder druk met plaatstalen boiler en heatpipes:

 - vat + collector: 50-75 / glycol + anode / groot (dichting)

 - pomp, sturing, weerstand: 10-15 / geen / nihil

PV-installatie:

- panelen: 40-50 (wel dalend rendement) / géén / nihil

- omvormer: 10-15 / geen / nihil

Warmtepomp: 15-20 / geen / sturing

Pelletkachel:

- lichaam: 50-75 / schoorsteen reinigen + stofzuigen / nihil

- sturing, ventilator: 10-15 / geen / aanvoerschroef

Massakachel: 50-75 / schoorsteen reinigen / nihil

Directe electrische verwarming: 10-15 / geen / (toestel is te goedkoop om te herstellen)

 

 

Vul aan en vuur af, maar argumenteer alsjeblief.

130 Reacties

Reacties

afbeelding van Hans Delannoye
20/02/2011 - 21:03

ik ga hier niet diskuteren over de cijfers, want dat is altijd een heel moeilijke zaak.

maar ik heb bij 1 ding een bedenking, hoe je ook rekent, een zonneboiler bv kan je terugverdienen, een warmtepompboiler, of een doorstromer, een pelletketel of eender welk ander warmwaterproductietoestel nooit.  moet je daar dan geen extra factor voorzien?

hans d

afbeelding van Costaccountant
21/02/2011 - 03:31

Goede vraag,

 

De factor waar je op doelt ontstaat automatisch door vergelijking met de laagst mogelijke investering waarmee je eveneens in je behoeften kan voorzien. Dat is bij bouwen ventilatiesysteem A, een elektrische boiler voor SWW en directe elektrische verwarming. Elke hogere investering dient zich in vergelijking daarmee terug te verdienen. Een warmtepompboiler dient zich dus te meten met een elektrische boiler. Je kan dit tav het milieu ongepast vinden, maar financieel klopt het als een bus. Het gaat 'm erom de meest rendabele investering te doen die net zo goed is voor het milieu als die minder rendabele. Daartoe moeten ze vergeleken worden tov dezelfde basis. Wanneer we ventilatiesysteem D vergelijken met systeem C, vergelijken we eigenlijk het rendement van systeem D tov A met het rendement van systeem C tov A (zie topic: PH met systeem C - grmmbl, als ik de link post naar een pagina op ecobouwers (!), dan wordt mijn reactie gecatalogeerd als spam, hoe doen jullie dat ?). Niets weerhoudt iemand met een groen hart om bijna rendabele investeringen toch uit te voeren.

 

Met gas (= fossiele brandstof) houd ik me niet bezig. In een PH is dat overigens ook financieel geen alternatief. Voor de jaarkostprijs van een gasabonnement heb je al 700 tot 1000KWh aan dagtarief (afhankelijk van je gemeente). Dat maakt dat voor elke gastoepassing een rendabeler en milieuvriendelijker alternatief bestaat.

afbeelding van pfft
20/02/2011 - 21:12

Beste

eigenlijk is voor vele technieken de kans op problemen niet belangrijk, wel of deze kans groter of kleiner is dan bij de standaard techniek.

Heel concreet : niet de kans dat een passiefhuis raam stuk gaat is van belang, wel of deze kans groter of kleiner is dan bij een standaard raam.

Zoniet ga je standaard onderhoud rekenen als eco investering/kost

eddy

afbeelding van Costaccountant
21/02/2011 - 03:41

Daarin heb je absoluut gelijk. Maar je opmerking geldt slechts voor PH-ramen, isolatie (dubbele gevelplaten) en luchtdichting. Misschien kunnen we daar een algemene risicopremie voor incalculeren ? Alle andere technieken staan op zichzelf, waarbij ze de facto vergeleken worden met de laagste investeringen. Zie hoger. Er bestaat bv. niet zoiets als een zonneboiler voor PH, die vergeleken moet worden met een "standaard" zonneboiler. Er bestaat enkel een zonneboiler tov geen zonneboiler.

afbeelding van pfft
21/02/2011 - 08:58

Beste

misschien ook

- balansventialtie vergelijken met systeem C (= bijna verplicht als epb minimum?)

- zonneboiler vergelijken met traditionele gas ketel

- warmtepomp met gasboiler

- driedubbel glas vergelijken met dubbel glas (heeft 3 dubbel glas 2 keer meer kans op lekken??)

Verder moet je ook nog de jaarlijkse onderhoud kost rekenen (bvb brander kuisen, schoorsteen vegen ....)

 

eddy

afbeelding van bertvdg
21/02/2011 - 08:39

Ik ben voor mezelf me eens bezig gehouden om in excel een terugverdientijd uit te rekenen van verwarmingssystemen. Daarbij vergelijk ik altijd met de laagste investering, dus voor verwarming met elektriciteit.

 

Ik hou rekening met de:

- aankoopprijs van beide toestellen incl BTW, volledig geplaatst met alle randapperatuur die nodig is voor de toepassing.

-stijging energieprijs (6%), is mss veel maar dat is in het voordeel van de berekening.

-de uitgespaarde Euro's.

-de opbrengst op je spaarboek (niet de volledige som maar elk jaar uw deeltje besparing erbij)

-de meerkost van het bedrag dat je moet lenen in uw hypotheeklening.

Onderhoudskosten/defecten heb ik nog niet in rekening gebracht. Gas en mazout zijn ook niet aan de orde bij mij wat het dan eigenlijk al moeilijk maakt in de keuze van systemen. Mijn voorkeur gaat uit naar low-tech waar ik zelf aan kan werken.

 

 -Een WP komt in mijn geval op een TVT van 17 jaar wat te lang is om rendabel te zijn denk ik.

- Een pelletkachel die ik enkel gebruik om te verwarmen (3000kWh/j) komt op 8 jaar, ga ik ene zetten met een warmwaterproductie erbij + zonneboiler gaat het ook naar de 17-20 jaar of meer. Het hangt er vanaf welk systeem juist.

- Een massakachel met warmtewisselaar op een zonneboiler komt op 14 jaar maar de levensduur is daarvan zeer lang en weinig onderhoud. Voorwaarde dat je uw brandstof zelf kunt voorzien.

 

Subsidie laat ik buiten beschouwing.

afbeelding van dirk andelhofs
21/02/2011 - 10:23

Costaccountant,

 

PH glas 50/75 jaar ...

 

Ten eerste denk ik niet dat dit glas zolang gasdicht blijft.

En ten tweede zit men momenteel voor glas in onderzoeksfase op U-waarden van 0.1

 

Dat is dus 7 keer beter isolerend dan PH glas ...

 

Denk toch dat we binnen een jaar of 25/30 ons glas zullen (moeten?) vervangen.

 

Los daarvan vind ik die terugverdientijden zooooo vermoeiend.

Het enige wat echt belangrijk is is de energetische terugverdientijd.

 

Als mensen kiezen voor investeringen die een lage terugverdientijd hebben, om vervolgens de uitgespaarde energiekost te investeren in een goedkope vliegvakantie, dan staan we geen stap verder.

 

Daarom is de enige manier om ons energieverbruik echt te verlagen een systeem van rantsoenering.

Iedereen heeft recht op x Kwh ... zij die zuinig met energie omspringen kunnen hun overschot verkopen aan de veelverbruikers die daardoor dubbel betalen voor hun energie.

 

Dirk

afbeelding van jef-14
21/02/2011 - 11:57

Dirk, geldt die rantsoenering alleen voor "woonenergie" of spreken we over totale energie ,?

Auto's , vliegvakanties, exotisch voedsel .... ga zo maar door

afbeelding van Hans Delannoye
21/02/2011 - 18:57

jef

ja, zo zouden we moeten rekenen, trouwens, ook de grijze energie hoort daar bij in te zitten.  maar helaas is dat nog een natte droom.

hans d

afbeelding van jef-14
22/02/2011 - 04:25

Ik zie niet in waarom dat een natte droom zou moeten zijn ?

Is er een reden om diesel minder te belasten ?

Waarom is er geen heffing op vliegtuigbrandstof ?

Als mensen absoluut groenten of bloemen uit Kenia willen aangevoerd per vliegtuig .... zwaar belasten.

Ik eet graag vlees toch denk dat de zwaar vervuilende , energieverspillende vleesproductie wel degelijk zwaarder moet belast worden .

afbeelding van Hans Delannoye
22/02/2011 - 17:56

nou, als je dat niet ziet, moet je maar eens rondom kijken ;-)

hans d

afbeelding van alfa16vjtd
27/03/2011 - 23:39

Ja daar is een reden toe,.... vrachtwagens rijden op diesel. Daaruit volgt hoe zwaarder je je diesel belast hoe meer impact op de economie.

afbeelding van Costaccountant
23/02/2011 - 21:21

Een levensduur van 50 jaar voor PH-glas blijken wel méér mensen problematisch te vinden. Nochtans ken ik niemand die in een 50 jaar oude woning, nieuw glas plaatst. Iedereen plaatst nieuwe ramen, met nieuw glas - omdat het oude glas technologisch voorbijgestreefd is. Zou men het glas ook vervangen wanneer dat niet technologisch achterhaald was ? Mijn ouders hebben in 1979 gebouwd met dubbel glas. 1 ruit vertoont sinds jaren een waas in de benedenhoek. Voor het overige lijken me die ruiten niet binnen de 18 jaar aan vervanging toe. Is de dichting van drievoudig glas dan zo problematischer dan de dichting van dubbel glas ? What is the worst case scenario ? Dat argon of krypton uit één spouw ontsnapt ? En dat die ruit dan van 0,5 of 0,7U naar 0,9U of 1,1U gaat ? Of zal ik door dat glas niets meer kunnen zien ?

 

Ten aanzien van wat de toekomst ons brengen zal, kan ik je alvast het volgende meegeven: Het is  O N B E S T A A N D E  dat de eigenaar van een PH met pelletverwarming binnen 25 jaar zijn glas gaat vervangen louter en alleen omdat er 0,1U glas op de markt is. Ik wil dat overigens eerst nog 's zien gebeuren - een doorzichtig blad met de U-waarde van 30cm isolatie - en tegen welke prijs ? Zullen we dan allemaal in serres gaan wonen ?

 

Dat zou de PH-eigenaar immers een besparing opleveren van

(0,7U-0,1U)/0,7U x 75% (verhouding tussen glas en raamoppervlakte) x 30% (verhouding van de ramen in de transmissieverliezen) x 95% (verhouding van de transmissieverliezen tov de totale verliezen) = 18,3% van een verwarmingsfactuur die veelal niet hoger ligt dan 125€ per jaar of 23€. Om enkel de rentelast te dekken zou de vervanging van alle ruiten niet meer mogen kosten dan 674€.

In de veronderstelling dat je binnen 25 jaar, al je glas kan vervangen voor 5000€ (!!!), dan zullen pellets met tenminste 8,3 % per jaar méér moeten stijgen, dan de prijs van glas INCLUSIEF de technologische ontwikkeling. Sta me toe om dat sterk te betwijfelen.

 
afbeelding van Hans Delannoye
23/02/2011 - 23:04

costaccount

problematisch in zoverre dat glas zelden zolang meegaat, omdat de cifers aangeven dat een huis gemideld om de 25 a 30 jaar grondig wordt gerenoveerd.  maar de vraag is of de technologie dusdanig gaat evolueren dat onze PH binnen 25 jaar hopeloos verouderd zijn.  ik durf daar alvast geen uitspraken over doen.  je hebt gelijk dat, zeker als je met hout of pellets verwarmd, de zekere afname van de U-waarde van geen invloed gaat zijn, de meeste biomassakachels/ketels hebben voldoende vermogen om dat beetje op te vangen.

maar of dat onbestaande is zou ik niet durven zeggen, ik heb hier ook al dingen gewijzigd omdat het energetisch beter kon, zonder dat ik dat direct terugverdien.  overigens, dat terugverdienen kan je toch niet inschatten, want niemand kan of durft in de tokomst kijken wat dat betreft.  gaat het vat olie binnen 10 jaar 200 of 500 euro kosten? 

en dan is er toch nog een ander aspect waar ik althans rekening mee houdt.  stel dat we 0.1 of 0.15 glas krijgen (bestaat al, maar is nog experimenteel) binnen 25 jaar, zou ik het nog durven overwegen, want als we de warmteverliezen nog iets verder kunenn terugdringen, wordt een PH zonder verwarming haalbaar.  natuurlijk zullen we in de winter geen 21° meer hebben, maar misschien maar 18, maar dat is absoluut leefbaar, al wordt het even wennen.

8.3% per jaar stijgen, dat lijkt mij helemaal niet zo onrealistisch, misschien zelfs nog optimistisch, blijkbaar beseffen de mensen nog niet waar we naartoe gaan.

hans d

afbeelding van Kris Vandermeulen
24/02/2011 - 08:17

 "overigens, dat terugverdienen kan je toch niet inschatten, want niemand kan of durft in de tokomst kijken wat dat betreft.  gaat het vat olie binnen 10 jaar 200 of 500 euro kosten? "

 

als ik kijk naar de officiele prijzen (http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/webinterface/index.jsp?loadDefaultId=90&IDBr=tcm:325-28584-4) dan kost een liter stookolie (zie gazolie) bijna 0,8 euro/liter.

Het is zo'n twee jaar geleden dat iedereen schrok van de plotse hogere prijzen toen de prijs per vat olie zo steeg. De overheid legde zelfs maximumprijzen voor de stookolie vast (door het verschil bij te leggen). Ondertussen zitten we met de huidige officiele prijzen op het niveau waar we destijds zo van schrokken.

Dit leert ons dat de prijzen altijd stijgen en dat we telkens dat aanvaarden zolang het geen plotse prijsschok is (fenomeen van kokende kikker).

Dat wil dus ook zeggen dat terugverdientijden een relatief begrip is. Op dit ogenblik is de arabische regio politiek niet zo stabiel. Impact op de olieprijzen zal er zeker zijn. Bijgevolg zal door plots stijgende prijzen de TVT inkorten voor bepaalde investeringen.

afbeelding van jef-14
24/02/2011 - 15:32

Kris,

Energieprijzen voorspellen is koffiedik kijken. . We betaalden ooit meer voor petroleum dan nu niettegenstaande de crisi in de Arabische wereld.  Dus neen  de prijs stijgt niet altijd.Naar aanleiding  van de beurs duurzaam bouwen staat er in De Morgen een discussie over de vraag of Energieneutraal bouwen haalbaar is of niet. Volgens Prof. Kens  ( Bouwkunde KUL) moet je wel degelijk stoppen bij de grens van wat economisch haalbaar is. Ik vrees dat die grens vaak fors overschreden wordt. De meerprijs tov een klassieke woning : LEW + 5-15 %, PH + 10-25 % , ENW + 30-40 %.

Als je die meerprijzen bekijkt mag je toch hopen dat jouw glazen bol over de energieprijzen gelijk heeft. Economen kijken echter niet naar een glazen bol

 

afbeelding van Hans Delannoye
24/02/2011 - 20:04

jef

dat klopt, als je prijs en koopkracht naast elkaar zet, was de olie 30 en 40 jaar geleden duurder dan nu.  maar de prijzen zullen daar snel overgaan.  de prijshausse had toen vooral te maken met het dichtdraaien van de kraan door de opec-landen, maar nu draait de kraan vanzelf dicht door steeds kleinere opbrengsten, en dat zal zo blijven.

volgens prof. Hens (die al een tijdje met pensioen is) is ook zonneënergie geen haalbare kaart en brengt niks op, sowieso is alle hernieuwbare energie in de ogen van Prof. Em. Hugo Hens onzin.  een goede luchtdichtheid is volgens hem ook niet haalbaar.  tot ie met veel poeha een passiefhuis kwam meten om z'n gelijk te bewijzen en moets afdruipen omdat de lekken zo klein waren dat ie het zelfs niet kon meten met zijn toestel. sloeg ie wel even een mal figuur.  ook de hele studie over het economisch optimum is bedenkelijk.  zo is er blijbaar uitgegaan van een stabiele energieprijs. nu ben ik verre van professor, maar ik hoef geen doktoraat te hebben om te weten dat de prijzen wel zullen stijgen.  en zo stonden er nog wel wat onwaarschijnlijkheden in.

daarstraks is o.a. mark dillen van de confederatie bouw (de andere namen ben ik vergeten) nog op de radio geweest, en iedereen is het er over eens dat in een E60 de totale woonkost lager is dan in een E80.  dat de bouw dan duurder is, is op zich geen probleem, zeker niet als je woonkost daalt.  ook de banken beginnen dat eindelijk in te zien.  want als je 50 € minder uitgeeft voor verwarming, kan je 50 € meer uitgeven aan je lening zonder dat je woonkost stijgt.  wat wel stijgt, is je comfort en je onafhankelijkheid.

maar 't is altijd hetzelfde liedje, met cijfers kan je alles bewijzen.

hans d

afbeelding van jef-14
25/02/2011 - 10:48

 

Hans,
Voor alle duidelijkheid ik twijfel er geen seconde aan dat de prijs voor petroleumproducten zeker zal stijgen.
Ik twijfel er geen seconde aan dat er zo goed mogelijk moet geïsoleerd worden;
Of prof. Hens een idioot is omdat hij met pensioen is dat is natuurlijk andere koek.
Ik ken zijn uitlatingen over zonnepanelen en luchtdichtheid niet.  Wat ik wel weet dat bij de berekening van de economisch  ideale isolatiedikte (16 cm) wel degelijk rekening gehouden wordt met een prijsstijging van 2 %.
Natuurlijk kan je met cijfers alles bewijzen, PHP doet niets anders , maar ondertussen weet ik wel heel zeker dat er rekening moet gehouden worden met de economische realiteit van een investering.
Maar even je redenering over banken verder trekken: bij welke bank kan ik meer lenen omdat een theoretisch model beweert dat ik X € minder verwarming zal moeten betalen ?
Een voorbeeldje : ik stopte 20 jaar geleden met roken. Dus ik spaarde 20 x 365 keer de prijs van een pakje sigaretten !
Ik rij al jaren met de fiets naar het werk bespaar dus dagelijks 20 km brandstof.
Mijn zonnepanelen produceren al een paar jaar ongeveer mijn verbruik aan elektriciteit daarnaast krijg ik GSC
Ik betaal al meer dan 25 jaar geen huur , mijn lening is al een poosje afbetaald
Ik kan nog wel “besparingen” opsommen
Halleluja , ik ben rijk !!!!!! ……………alleen ik merk het niet geef nu mijn geld aan andere dingen.
afbeelding van Hans Delannoye
25/02/2011 - 11:20

jef

het gaat niet over het feit dat ie met pensioen gegaan is, want dat is volgens mij een goeie zaak, kan er eindelijk iemand in z'n plaats komen die wat minder bevooroordeeld is.  verder is die berekening niet van hem maar een eindwerk van een van z'n studentes.  en inderdaad, er werd rekening gehouden met 2%, wat verre van de huidige realiteit ligt. verander dat door het gemiddelde van de laatste 5 jaar en je zal een heel andere uitslag krijgen.

voor mij is echter de vraag of dat zogenaamde economisch optimum een verstadige keuze is, we weten toch allemaal waar we naartoe gaan.  en dus moet je naar de economische realiteit kijken binnen 15 of 20 jaar (wat natuurlijk niet kan bij gebrek aan glazen bol).  want een goed gebouwd huis gaat veel langer mee dan 15 of 20 jaar, velen bouwen een huis en blijven daar in wonen tot ze naar het rusthuis gaan, dus 30, 40, 50 jaar.  en al hebenh we geen glazen bol, ik neem aan dat we het eens kunnen zijn over het feit dat de prijzen zullen blijven stijgen, en waarschijnlijk heel behoorlijk, ik schat een verdubbeling op 10 jaar als realistisch in, peak-oil is geen fabeltje..

de EU legt ook vanaf 2021 nulenergiewoning op voor verwarming), met E60 wordt dat erg moeilijk, met E30 heel wat makkelijker en goedkoper.  en die E 60 woning zal daartegen flink van z'n waarde verliezen, ook dat is een economische realiteit om rekening mee te houden.  en daar hield de studie voor zover ik weet ook geen rekening mee.

wat de banken betreft, het gaat niet om puur theoretische modellen, een E40 heeft echt wel minder nodig dan een E80.  de bank als instelling is nog niet zover, maar dat komt.  maar als, je een lening aangaat gaat men naar je terugbetalingscapaciteit zien, en dan hangt het een beetje af van je eigen cijferwerk en hoe jou bank (de persoon, niet het bedrijf) daartegenover staat.  de mijne houdt daar alvast rekening mee.

hans d

afbeelding van jef-14
25/02/2011 - 12:54

Hans,

Die persoonlijke aanvallen van jouw ......

De fout die je in je redenering maakt is dat je de petroleumprijs gelijkstelt met de energieprijs. Peak-oil of niet de prijs die de consument binnen 10 jaar voor zijn energie betaald zal NIET het 10 voudige van de huidige prijs zijn geloof me. Er bestaan voldoende alternatieven voor petroleum om je huis te verwarmen. en er komen er steeds bij. De prijsevolutie van huizen .... ik zou zeggen informeer eens in de VS .....k denk dat de banken beter dan jij beseffen dat een besparing op 1 uitgave ( energie , vervoer ontspanning, alcohol etc) niet betekent dat je meer geld ter beschikking hebt; Er gebeurt gewoon een verschuiving

 

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
25/02/2011 - 17:27

 

 

Hans en Jef,

 

Er is nu een hele discussie over energieneutrale huizen. Ik vind dat Europa toch wat voorzichtiger zou moeten zijn met zijn verplichtingen. En nulhuis kunt ge maar realiseren door zonnepaneln te installeren. En warmtepomp vermindert wel het elektriciteitsverbruik, maar dat is er toch nog steeds. Nu zijn zonnepanelen toch wel niet de meest economische weg om CO2 te besparen. Volgens dat artikel in De Morgen zou een PH 10 tot 25% duurder zijn dan een traditionele woning. Maar een energieneutrale woning zou 30 tot 40% duurder zijn, en dit om hoeveel energie en hoeveel CO2 te besparen? Ik ben er zeker van dat er andere wegen zijn die goedkoper zijn en meer CO2 besparen. Bijvoorbeeld gezamenlijke windmolens of biocentrales.

afbeelding van Hans Delannoye
26/02/2011 - 04:03

pierre

nee, dat is helemaal niet moeilijk, alleen maakt de vlaamse regering het ons moeilijk, allicht aangestookt door de PV-lobby.  in andere landen tellen zaken als biomassa en windmolens wel mee voor de berekening voor nulenergiehuis!  maar in dit apeland natuurlijk niet.

hans d

afbeelding van jef-14
26/02/2011 - 08:31

Naast de PV -lobby is er volop sprake van PH lobby maar dat is blijkbaar een moeilijker onderwerp.

Zelfs als alle nieuwe woningen zouden voldoen aan de normen zal de totale CO2 winst minimaal zijn.

De winst zal een veelvoud zijn als de huidige woningen geisoleerd  worden , de verwarmingssystemen gemoderniseerd etc

afbeelding van Hans Delannoye
26/02/2011 - 04:01

jef

ik schreef  "ik schat een verdubbeling op 10 jaar als realistisch in, peak-oil is geen fabeltje ", en jij maakt daar van het 10-voudige, je moet toch echt wat aandachtiger lezen voor je reageert, ik zeg een verdubbeling binnen 10 jaar, en jij maakt er het tienvoudige van, dat is toch wel een héél groot verschil.

en wat de banken betreft (waarom zou ik in de VS gaan informeren, ik doe zaken met een belgische bank), sommigen houden daar wel rekening mee.  je zei het trouwens zelf, je hebt eerst je lening afbetaald, en pas dan heb je dat geld aan andere dingen uitgegeven.

hans d

 

 

 

afbeelding van jef-14
26/02/2011 - 08:40

De prijs van de huizen (PH of niet) inde toekomst is compleet onvoorspelbaar zoals ze in de VS ondervonden. Ook in België is er wel degelijk sprake van een zeepbel van de huizenprijzen. Het geld dat ik niet meer uitgeef aan een hypothecaire lening gaat nu naar andere dingen. Er is dus geen extra geld beschikbaar omdat er 1 kost wegviel. Je bank zal je geen extra geld geven omdat je energiekost lager zou liggen.

Laten we concreet zijn bij welke bank kreeg jij extra geld ? Kan intressant zijn voor de kandidaat bouwers van een PH !

 

afbeelding van Hans Delannoye
26/02/2011 - 10:02

jef

zoals ik al schreef, de bank is van geen belang, diegene die je dossier beheert moet er in geloven.  en ik ken er twee bij twee verschillende banken die daar oor naar hebben.  mijn banken rekenen beide op dezelfde manier (en ik denk dat quasi alle banken dat doen), ze maken een balans met aan de ene kant de uitgaven (leningskosten, kosten voor levensonderhoud) en aan de andere kant de inkomsten (lonen,  etc.)  en zolang daar het evenwicht niet verstoord wordt, krijg je centen.  ik weet wel dat de basisformule meestal rekent met een max. afbeatlingscapaciteit van 1/3 van de inkomsten, maar dat is geen opgelegde formule, dat is eerder een toetsingsmethode, wijk je daar van af, zal je je zelf moeten verantwoorden tegenover de dossierbeheerder.  het ligt dus voor een belangrijk deel aan jezelf, je moet jezelf kunnen 'verkopen'.

en je eigenlijk bevestig je mijn stelling, je zegt dat het geld dat je nu niet meer uitgeeft aan een hypothecaire lening nu naar andere dingen gaat, en er is dus geen extra geld beschikbaar is omdat er 1 kost wegviel.  wel, dat geld is er wel aangezien je je lening eerst afbetaald hebt, en dan pas dat geld voor iets anders bent gaan gebruiken.  en jij bent echt niet de uitzondering, bijna iedereen die omzichtig met z'n centjes moet omspringen doet dat zo.  en net als jij gaan ze dat geld, eens alles afbetaald is elders besteden, en dat is maar goed ook, want dat doet net de economie draaien!

hans d

afbeelding van Costaccountant
28/02/2011 - 12:55

Professor Hens heeft daar absoluut gelijk in (stoppen bij de grens van wat economisch haalbaar is). De vraag is alleen hoe een ingenieur bouwkunde de economische haalbaarheid van een investering quantificeert. Of behoorde financiële analyse ook tot zijn lessenpakket ? Academisch gesproken is het overigens ontoelaatbaar dat een wetenschapper zich op het terrein van een andere - zij het humane - wetenschap begeeft. Een arts spreekt zich ook niet uit over de TVT van kankeronderzoek. Dat doet een econoom.

 

Als de méérprijs voor een NEW (30-40%) van zijn hand is, mag hij me dat zeker 's voorrekenen. Een NEW kost maximaal 5% méér dan een PH. Voor 8500€ heb je immers de PV-installatie die een PH van 170000€ verwarmen kan. Dan houd ik geen rekening met subsidiëring, of eventueel rendabelere technieken, maar vertrek ik van een PH met directe elektrische verwarming. Gecombineerd met een elektrische doorstromer en een DWTW voor SWW, zorgt die directe elektrische verwarming ervoor, dat de uitgavepost 'technieken' - inclusief balansventilatie, certificatie en blowerdoor test - in een PH niet hoger ligt dan de kostprijs van een centrale verwarming in een klassieke woning:

  • 500€ BlowerDoor Test
  • 600€ Certificatie PH
  • 500€ Volelektronische doorstromer
  • 500€ DouchewaterWarmteTerugWinning
  • 75€ Elektrische olieradiator in de woonkamer 2500W
  • 25€ Elektrische badkamerverwarming 
  • 4800€ Balansventilatie

Totaal zonder BTW: 7000€. Je zal al flink uit je doppen moeten kijken om voor die prijs een volledige centrale verwarming aan te leggen in een klassieke woning. De meerprijs van een PH blijft dus beperkt tot isolatie, ramen en luchtdichting (indien je tenminste niet in de valkuil van verborgen kosten trapt - waar aannemers maar al te graag over zwijgen als vermoord). Zoals ik hierboven heb uiteengezet, hoeft dergelijke LowTech niet afgeschreven te worden, omdat ze de status van 'LifeTime Investment' haalt. Een PH is dus zeker economisch haalbaar. Professor Hens mag mij het tegendeel voorrekenen. Gezien hij blijkbaar op pensioen is, heeft hij daar alle tijd voor en kan hij zich misschien 's verdiepen in economische haalbaarheid studies, alvorens uitspraken te doen die niet tot zijn vakgebied behoren.

afbeelding van pfft
28/02/2011 - 13:01

Beste

welke diploma's heeft u?

eddy

afbeelding van Costaccountant
28/02/2011 - 22:31

o.a. Accountancy met Grote Onderscheiding. Was o.m. eindverantwoordelijke voor de facturatie van een CostCenter aan haar moedervennootschap voor een bedrag van rond de 25,000,000 € per maand.

 
afbeelding van jef-14
28/02/2011 - 13:24

Als een prof. bouwkunde geen prijzen mag berekenen van een bouw wie wel ?????

Hoeveel elektriciteit kan je produceren met een installatie van 8500 € volgens jouw ?

Als je het artikel van Hens leest spreek je niet over elektrische verwarming zeker niet in een NEW die net milieuvriendelijk zou moeten zijn.

Maar zullen we via jouw berekening de prijs van een auto berekenen ?

4 banden + 4 deuren +1 motor  +2 ruitenwissers etc ?

Ik neem aan dat je specialiseerde in kostenberekening ?

 

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.