Gezocht: Geïnteresseerden voor nieuwe denkgroep: Gezamenlijke, ecologische, energiezuinige woonvormen, regio Noorderkempen | Ecobouwers.be

U bent hier

Gezocht: Geïnteresseerden voor nieuwe denkgroep: Gezamenlijke, ecologische, energiezuinige woonvormen, regio Noorderkempen

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van maartenvt
30/12/2012 - 10:18

 

Ik kan moeilijk geloven dat er in de omgeving Turnhout/ Noorderkempen geen mensen dromen van een leven in een eenvoudige ecologische woning die je geen slaaf van een job maakt,  waar er op de duur nog maar weinig wijn in je water zit. 
Een woonconcept waar eigen privacy zeer belangrijk is,  maar waar ook,  uit kostenbesparende en ecologische overwegingen, gezamenlijk een aantal zaken kan worden gedaan,  of waar bepaalde ruimten die minder tot de privésfeer behoren gezamenlijk kunnen zijn bijvoorbeeld.
 
Ik merk echter op dat er in de omgeving Noorderkempen nog weinig leeft wat dat betreft.
Laat ons eens kijken of er  mensen uit de de buurt geïnteresseerd zijn om mee na te denken, hun visie te delen of om gewoon aanwezig te zijn en inspiratie op te doen, tijdens een aantal bijeenkomsten.
 
 

Doel van de denkgroep: 

 
Het brainstormen over een gemeenschappelijk woonproject met eventueel, maar niet noodzakelijk,  een ingebed bedrijf.  Dit project mag geen afzetten tegen de samenleving worden.  Alles gebeurt binnen de samenleving,  maar we zoeken hoe we de destructieve kanten van de maatschappij kunnen ombuigen naar een maat voor mensen. 

We trachten uit te zoeken hoe we met een niet al te hoog bouwbudget toch een ecologische en energiezuinige woonvorm kunnen organiseren.   

Alles start met het opbouwen van een concept dat langzaam vorm kan krijgen tijdens een aantal brainstormsessies,  waarbij mensen zich mogelijks zullen aansluiten, en misschien daarna ook loslaten. 
Het uiteindelijke resultaat kan een kerngroep zijn die verdere concrete stappen kan zetten naar de uitwerking van een project.  Maar we starten low profile, zonder verwachtingen en engagementen, zodat mensen met voorzichtige interesse zich ook welkom kunnen voelen.

Dit is ook een manier om mensen met gelijkaardige interesses samen te brengen, om een netwerk te vormen in dezelfde regio,  dat in de toekomst nuttig kan zijn.

 
Dus iedereen die benieuwd is naar mogelijkheden om te wonen, buiten de conventionele bouw- en woonvormen, is welkom om zich aan te melden in een privéboodschap. 
Wanneer de eerste bijeenkomst wordt georganiseerd,  zullen de geïnteresseerden een uitnodiging krijgen.

7 Reacties

Reacties

afbeelding van DirkHertevelden
30/12/2012 - 11:32

Hallo

 

Lap, ik heb 2 jaar geleden een huis gekocht in Arendonk. Nog steeds volop aan het verbouwen. Toen heb ik ook wel eens rondgekeken, maar niet echt actief. Daar heb ik nu eigenlijk al spijt van.... Ik blijf dit volgen...

afbeelding van banned user
30/12/2012 - 12:36

Familie's kunnen in Belgie nog niet overéén komen bij samenwonen,

laat staan met vreemden onder elkaar.

Heeft een nasmaak van sekte

Misschien iets voor in het zuiden van Frankrijk of Spanje.

Als er één iemand zwaar in de schulden zit en op die plaats is gedomicilieerd ,

word uw zeteltje ,uw stoeltje en  uw Pc  ook aangeslagen door deurwaarder.

Neen, is al gedoemd nog voor het gestart is .

afbeelding van benn
30/12/2012 - 16:15

Op http://www.cohousingplatform.be/ staat een project gepland in noorderkempen maar nog geen informatie.

@carisfire: dat soort projecten bestaan nochtans al. zie website. met een sekte hebben die niets te maken.

wat families betreft. uit cohousingprojecten uit het buitenland (in Denemarken zijn er veel) is inderdaad gebleken dat er minder conflicten zijn als mensen elkaar op voorhand niet kennen.

en wat domicilies betreft. het vraagt inderdaad energie om zo'n project wettelijk rond te krijgen maar meer en meer politici beginnen het begrip cohousing te kennen (al zijn er nog veel misvattingen) en willen zo'n project in hun gemeente graag steunen.

het is dus helemaal niet gedoemd maar het vraagt wel heel wat tijd en energie.

 

afbeelding van maartenvt
31/12/2012 - 12:36

Beste Carisfire,

Uiteraard is een degelijke voorbereiding noodzakelijk om scenario's die u aanhaalt te voorkomen.  Maar het lijkt zo te zijn dat er reeds voldoende studies en casussen voor hande zijn die daarbij kunnen helpen.

En ook is het hebben van realistische verwachtingen, gebaseerd op realistisch menselijk gedrag,  verstandig.  Het willen creëren van het zoveelste Utopia is naïef.  Ik wens ook kost wat kost elke sektarische of spirituele verwachting te mijden.  Dat leidt sowieso tot problemen.  
Ik schrijf daarom ook expliciet dat een mogelijks project geen afzetten tegen de samenleving mag zijn.  Maar het staat wel vast dat het project afstand neemt van het klassieke woonconcept.  

Als u de echtscheidingsstatistieken bekijkt,  kan u best ook niet huwen.  Maar ik betwijfel of u (wanneer u getrouwd bent althans) ook van mensen deze opmerking gekregen heeft toen u uw huwelijksplannen aankondigde:  "Het is al gedoemd voor het gestart is".   

Weet dat alle maatschappelijke veranderingen die wij vandaag de dag vanzelfsprekendheden vinden,  zoals algemeen stemrecht,  schoolplicht,  gezondheidszorg,  sociale ladder,...   in de tijd dat dit ingevoerd werd,  belachelijk gevonden werd.  En zelfs door diegenen die hier baat bij hadden.  Het is dankzij enkelingen die "out of the box" durfden te denken en met grote tegenwind van gevestigde waarden nieuwe initiatieven en risico's durfden te nemen,  dat u vanuit uw "zeteltje" deze reactie kon geven.  Uiteraard goed bedoeld,  waarvoor dank.

Nog een bedenking is uw kijk op het begrip "mislukken".  Het is niet dat iets kàn mislukken, dat je moet blijven zitten.  Het blijven zitten kan ook mislukken...  Een mislukking is trouwens geen mislukking,  maar een aanleiding voor een evaluatie en een nieuwe stap.  

Ik denk dat er ook een reële kans is dat de mensen die vandaag kiezen om een dure bouwgrond te kopen, en een sleutel-op-de-deur-woning te kiezen, geïsoleerd met dure materialen,  maar met een minimum isolatiewaarde,  ook bedrogen zullen uitkomen de volgende jaren.  Moeilijk te voorspellen,  maar als dat gebeurt,  betreft het toch een betrekkelijk deel van de bevolking...  

 

afbeelding van banned user
31/12/2012 - 14:03

Beste,

Deze projecten hebben enkel tot doel , zo onkostverlagend te wonen.

Als er andere parameters worden gebruikt ,zullen er conflicten komen.

Maar met vreemden onder elkaar leven in gemeenschappelijke ruimtes??

Ik breek het niet af , maar is enkel voor alternatievelingen met een andere denkwereld/mentaliteit.

Niets mis mee, mogen gerust anders door leven gaan dan wij.

Het probleem bij de meeste projecten is de tweede generatie (kinderen)

Die niet in die denkwereld/mentaliteit willen weegaan.

Er komen conflicten met andere kinderen die niet zo leven.

Waarschijnlijk hoort er ook thuisscholing bij  ,

daar is de leerachterstand hoger dan bij andere vastgesteld.

 

Om dit proefvindelijk uit te testen,

zouden kandidaat medebouwers ééns in een internaat een jaar samen moeten leven .

Dat benadert de werkelijkheid.

Mag gerust gesubsideerd worden door overheid ,

hebben zij meer inzicht op slaagkansen voor zulke projecten.

Voor mij kan het wel  onder een andere vorm, meer prive /scheiding.

 

 

afbeelding van maartenvt
31/12/2012 - 14:40

De mate van gemeenschappelijkheid ligt nog lang niet vast.  Alleszins is het de bedoeling om een eigen woning te hebben.  Of er gemeenschappelijke ruimten komen,  en welke dit zullen zijn,  ligt nog niet vast.  bijvoorbeeld atelier, werkplaats,  etc?

Het gaat niet over een commune of over verschillende gezinnen die dezelfde leefruimte/ keuken delen.  Al kan een polyvalente ruimte tot de mogelijkheden horen.  

Dus wanneer u uiteindelijk zegt: "voor mij kan het wel onder een andere vorm,  meer privé/ scheiding",   dan denk ik dat u ten slotte moet ondervinden dat wij redelijk dezelfde mening zijn toegedaan,  hoewel ik niet durf te beweren dat woonvormen met minder privacy gedoemd zijn te mislukken.

En ik droom ervan mijn kinderen te omringen met een gemeenschap die waarden van verdraagzaamheid en openheid in de praktijk probeert om te zetten.  Maar daar misschien niet altijd in zullen slagen.  Diegenen die dit voor "alternatievelingen" vindt,  lijkt me ijskoud en bikkelhard te zijn, en heeft misschien nog eens de ervaring van diepe eenzaamheid,  dictatuur,  en bijna-dood-ervaring of oorlog nodig om dit terug te ontdekken en te appreciëren.  

afbeelding van banned user
31/12/2012 - 15:41

Maarten,

Wat is  eigelijk het woning doel ?

Samen wonen ,met  gemeenschappelijk ruimtes?

of in  een mini verkaveling ?

Of richting werking/leven van bejaarden tehuis?

Alternatievelingen, bedoel ik mensen die sober wonen en zich een beetje keren tegen de maatschappelijke normen.

Die zijn er ook ,niks mis mee.

Enkel die twee groepen bijéén dat gaat moeilijk  werken.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.