GA KIJKEN NAAR "AN INCONVENIENT TRUTH" !!! | Page 13 | Ecobouwers.be

U bent hier

GA KIJKEN NAAR "AN INCONVENIENT TRUTH" !!!

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Bart humbeeck - @Home
02/12/2006 - 11:40

wil je weten waar we vóór staan ?
wil je zéker niet je kop in het zand steken ?
wil je de ECHTE prioriteiten voor maatschappij en politiek juist inschatten ?
behoefte aan wetenschappelijke informatie over wat er nu juist precies aan het gebeuren is ?
wil je weten waarom ook onze politiekers die film massaal zijn gaan zien ?
wil je weten waarom er zoveel "tegenstrijdige" berichten de ronde doen ?

GA KIJKEN NAAR DE (WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWDE) DOCUMENTAIRE VAN AL GORE : "AN INCONVENIENT TRUTH" !!!!!!!
GA VOORDAT ZE HEM UIT DE ZALEN HALEN !!!
NEEM IEDEREEN DIE JE KUNT MEE, BETAAL DESNOODS ZELF HET TICKET VAN TWIJFELAARS (geanimeerde debatten nadien gegarandeerd) !!!!!!

JE ZULT HIER OP HET FORUM GEEN BETERE TIP VINDEN !

(zelfs frank deboosere heeft in de pers toegegeven dat hij het al die jaren "verkeerd voor had", en dat er wel degelijk "iets" aan de hand is )

GA KIJKEN !!!

vriendelijke groeten,
bart humbeeck

517 Reacties

Reacties

afbeelding van hendrik de corte
12/01/2008 - 13:40

Als het dan terug over feiten mag gaan.
Er zijn twee stellingen over zin of onzin van steunmaatregelen voor pv.

1) Niet steunen. Wacht tot de bedrijven zelf met concurrentiële panelen op de markt komen. De financiële steun komt intussen alleen maar terecht in de zakken van bedrijven en ontneemt elke prikkel tot innovatie.

2) Wel steunen. De bedrijven zullen alleen geneigd zijn verder onderzoek te doen naar betere panelen als ze intussen ook winst maken met de verkoop van bestaande panelen.

Pluto, gezien je je verdiept in de aandelenmarkten veronderstel ik dat je je stelling (nr. 1) kunt bewijzen met concrete cijfers:
1) (Waanzinnig) hoge winstcijfers van belangrijke bedrijven die zonnepanelen produceren.
2) Cijfers die bewijzen dat net die bedrijven niet of het minst investeren in R&D.

Vooral naar het tweede ben ik echt benieuwd. Zonder vooroordelen.

groeten
rik

afbeelding van ah
12/01/2008 - 13:47

Je snapt het nog steeds niet Hendrik

Is heel makkelijk om over samenzweringstheorien te praten, dan lijkt de ''ander'' ineens een beetje gekker he.

Ik zal het nog 1x heel duidelijk proberen te zeggen ER IS GEEN SAMENZWERING en ook geen SAMENZWERINGSTHEORIE

Of het nu IPCC, een liberale partij, Al Gore of het gemeentebestuur is, ze maken allemaal deel uit van de gevestigde orde die in plaats van het belang van de burger centraal te stellen helaas te vaak enkel voor henzelf hun baantje en toekomst veilig stellen. Op zich vind ik dat niet erg dat gebeurd in het bedrijfsleven ook maar daar gaat het met EIGEN geld en voor EIGEN risico en niet ten koste van hardwerkende burgers

Daar ligt geen diepere organisatie aan ten grondslag met een verborgen agenda, zo zitten veel mensen nu eenmaal in elkaar. Geloof me ik heb t van heel dichtbij gezien.

Overigens, zie dit niet als een persoonlijke aanval, gelukkig zijn er altijd voldoende uitzonderingen op de regel.

Maar goed, als jij het makkelijk vind dat buitenaards, samenzweerderig etc. te noemen om daarmee je geweten te sussen, mijn zegen heb je.

Mvg rnold

afbeelding van mtts-18
12/01/2008 - 13:57

Pluto

Je zei: "Het Westen had als één man achter Bush moeten staan, na de aanslag 911." Zou je dit nog meer kunnen verduidelijken? Want "staan als één man achter Bush" zonder verdere uitleg lijkt me alsof Bush een dictator is, waarbij de rest van de westerse wereld slaafs moet volgen, zonder zelf na te denken.

afbeelding van mtts-18
12/01/2008 - 14:13

arnold, als ik uw zin "of het nu IPCC, een liberale partij, Al Gore of het gemeentebestuur is, ze maken allemaal deel uit van de gevestigde orde die in plaats van het belang van de burger centraal te stellen helaas te vaak enkel voor henzelf hun baantje en toekomst veilig te stellen." lees dan stel ik mij toch enkele vragen.

Als u beweert dat bij een gemeentebestuur helaas te vaak het eigenbelang, baantje en toekomst belangrijk is, dan vraag ik me af op welk wetenschappelijk onderzoek u zich baseert.

U zegt weliswaar dat u dit van heel dichtbij hebt gezien, maar het lijkt me sterk dat u élk gemeentebestuur effectief van zo dichtbij hebt gezien. Mocht dat wel zo zijn, dan zou u inderdaad een heel goede bron zijn die met recht en rede een zin zoals daarnet kan opzetten. Dit is echter onmogelijk.

Zelfs zo'n bewering geven over de federale politiek (wat makkelijk zou moeten zijn om van heel dichtbij te zien, want minder verspreid) lijkt me heel sterk. Hoogstens lijkt het me dat u dit binnen één partij van dichtbij zou kunnen hebben gezien.

Als ik de beweringen van het IPCC (oa. ivm het milieu) leg naast uw bewering waarvan ik daarnet een zin heb geciteerd, dan denk ik dat het IPCC met véél meer argumenten afkomt om hun bewering te staven, zonder dat ze daarbij trouwens beweren dé waarheid in pacht te hebben.

afbeelding van hendrik de corte
12/01/2008 - 15:08

Arnold

Je vergissing bestaat erin te veronderstellen dat alleen de "gevestigde orde" aan het eigen belang kan denken.
Ik zeg dus niet dat dit fenomeen vreemd is aan personen of organisaties. Het is integendeel iets dat altijd en overal om de hoek kan loeren.
Een klimaatscepticus wil ook zijn boek of film verkopen hé en er aan verdienen.

Daarom precies dat je de ARGUMENTEN die worden gebruikt kritisch moet bekijken. Maar jij zegt: het komt van de "gevestigde orde", dus het KAN per definitie gewoon niet waar zijn.

Wat betreft het IPCC denk ik te weten dat die bestaat uit een veelvoud van mensen, organisaties en regimes. Als je beweert dat die er allemaal uit zijn samen de waarheid te verdraaien dan mag toch wel gesproken worden over een samenzwering.

groeten
rik

afbeelding van ah
13/01/2008 - 21:54

mtts,

Ik heb gezegd ''helaas te vaak'' en dus niet per definitie iedereen; ook heb ik gezegd dat er gelukkig uitzonderingen zijn. Voldoende genuanceerd hoop ik ;-)

hendrik,

ook jij zou misschien beter eerst eens lezen ipv direct te ageren. Zo zeg je nu weer

'' Je vergissing bestaat erin te veronderstellen dat alleen de "gevestigde orde" aan het eigen belang kan denken."

Terwijl ik juist in dezelfde post schreef:

"" Op zich vind ik dat niet erg, dat gebeurd in het bedrijfsleven ook maar ...""

Mag ik stellen dat je niet kan lezen of moet ik stellen dat je niet WILT lezen?

Zo schiet het noet erg op vriend, jij die juist om argumenten vraagt leest alleen wat je wilt lezen, dat heet volgens mij selectieve perceptie. Heb ik ook wel een slast van hoor, geeft niks. Vanaf de maan gezien zijn we allemaal gelijk...

Arnold

afbeelding van mtts-13
14/01/2008 - 00:23

arnold

Ik heb gelezen wat u hebt geschreven hoor, nl. die "helaas te vaak" heb ik zowel gelezen, als gequoteerd, als nogmaals herhaald. Ik heb dus nergens beweerd dat u beweerde dat íedereen uit de "gevestigde orde" handelt uit eigenbelang. Ik vraag gewoon argumentatie voor de redenering "te vaak". Tot nu toe heb ik deze nog niet gelezen.

Mocht ik bv. beweren dat vele van de "werkende orde" helaas te vaak ook in het zwart werken, dan zou u zich wellicht ook afvragen waar ik die bewering vandaan haal, op welk(e) onderzoek(en) die is gebaseerd.

afbeelding van Anonieme gebruiker
14/01/2008 - 01:22
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Hendrik,

Geef jij eens een voorbeeld van een bedrijf dat een innovatief produkt ontwikkeld heeft dank zij de ontvangen subsidies.
Geef jij eens een voorbeeld van een bedrijf, dat ondanks het ontvangen van miljardensubsidies, er in geslaagd is om zelfs maar te overleven (Cockerill, Kempense Steenkoolmijnen, scheepswerven, textiel, Sabena)
Noem mij eens een Oosteuropese onderneming (uit de vroegere gesubsidieerde planeconomie) die vandaag concurrentieel is met Westerse bedrijven of zelfs maar levensvatbaar.
Bedrijven moeten met elkaar concurreren, het is deze onderlinge concurrentie (samen met het winstbejag) wat leidt tot innovatie.

vr gr
Pluto

afbeelding van Anonieme gebruiker
14/01/2008 - 08:43
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

mTTs,

heeft niks met dictator te maken, is gewoon een domme beslissing geweest IMO

vr gr
Pluto

afbeelding van hendrik de corte
14/01/2008 - 08:50

Pluto

Typisch voor jou om een vraag te ontwijken door zelf een vraag te stellen.
De voorbeelen die jij geeft zijn bedrijen die rechtstreekse subsidies ontvingen.
Bij zonnepanelen gaat het er over een verkoopsmarkt te creëeren.
Dat is echt niet hetzelfde.
Een theoretische redenering leert dat de prikkel om te innoveren en zonnepanelen goedkoop te produceren niet weggevallen is door de subsidiëring van zonnepanelen. Immers een concurrentieel voordeel blijft de winst maximaliseren.
Tenzij jij met cijfers je bewering kunt hard maken natuurlijk en de praktijk anders blijkt te zijn dan de theorie. Vandaar mij vraag.

groeten
rik

afbeelding van wonko
14/01/2008 - 08:52

De essentiële innovaties gebeuren (bijna) altijd met overheidssubsidies. Bedrijven kunnen of willen geen geld stoppen in fundamenteel onderzoek, zij focussen zich (begrijpelijk) op toegepast onderzoek.

Eerst wordt fundamenteel onderzoek verricht (met overheidsgeld) om de onderliggende mechanismen te bestuderen, de materiaaleigenschappen te onderzoeken, ..... Deze resultaten worden conform de principes van het wetenschappelijk onderzoek openbaar gemaakt in wetenschappelijke tijdschriften. Deze uitwisseling van informatie geeft vruchtbare resultaten, stimuleert en ondersteunt ander onderzoek.

En de bedrijfswereld zal ook die wetenschappelijke informatie gebruiken om hun producten te verbeteren en verder te ontwikkelen. Ze zullen de resultaten van hun onderzoek niet publiceren want dan kunnen ze geen patent meer nemen. Dit is allemaal best te begrijpen natuurlijk.

Maar uit deze dynamiek blijkt duidelijk dat technologische vooruitgang fundamenteel gevoed wordt vanuit openbare fondsen, niet vanuit het bedrijfsleven.
2 belangrijke motoren van technologische innovatie: ruimtevaart en oorlogsvoering!

De discussie over subsidieren van zonnepanelen is natuurlijk een andere kwestie, maar ik wil dit toch even meegeven. De motor van innovatie is het gemeenschapsgeld, niet de markteconomie.

afbeelding van Anonieme gebruiker
14/01/2008 - 09:56
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Hendrik,

Ik heb uw vraag beantwoord met 3 eenvoudig te beantwoorden wedervragen. In de hoop dat dan bij U het licht zou aangaan. Blijkbaar is dat niet gelukt, je blijft koppig op zoek gaan naar drogredenen om de overheidsubsidies goed te praten. Toch zelfbehoud dan ?

Janwonko,

"De motor van innovatie is het gemeenschapsgeld, niet de markteconomie."

Gemeenschapsgeld creëert een Lada of een ontploffende Tsjernobyl-reactor. Vrije markt creëert een Toyota Prius of een PC.

Meer woorden maak ik er niet meer aan vuil.

vr gr
Pluto

afbeelding van hendrik de corte
14/01/2008 - 10:16

Pluto

Ik heb geen enkel belang bij subsidies voor zonnepanelen, noch persoonlijk noch professioneel.
Zoals aangegeven stelde ik de vraag "zonder vooroordelen".
Maar als je niet kunt antwoorden dan sluiten we dat onderdeel maar af.

Er blijft echter nog een vraag over - gesteld door iemand anders - die je evenmin beantwoord hebt.
Wat bedoel je met "achter Bush staan".
Ik kan dit alleen interpreteren als een oproep tot wapengekletter in heel het Midden-Oosten.
Los de ethische vragen die dergelijke oorlogen oproepen stelt zich de vraag of het wel mogelijk is dergelijke oorlogen te winnen én is er de vraag naar de kostprijs.

Oorlogen zijn heel duur. En ze worden gevoerd met - zoals jullie het zo mooi verwoorden - het geld van de hardwerkende burger.
Vreemd dat je daar geen bezwaar schijnt tegen te maken.

Misschien dit geld beter investeren in energiebesparing en zo onafhankelijke worden van de "schurkenstaten"?

Waarom de militaire optie gekozen? Wellicht speelt daar het militair-industrieel-wetenschappelijk-politico complex een rol? Een "samenzwering" (let op de haakjes) die alvast wat reeëler lijkt dat het klimaatcomplot waar jullie in geloven.

groeten
rik

afbeelding van maarten-16
14/01/2008 - 11:02

Pluto,

Er lopen duizenden projecten bij universiteiten en in bedrijven op vlak van onderzoek en ontwikkeling die gesubsidieerd zijn door de overheden (heel veel door Europa).
Denk maar aan nano-technologie en de staalsector.
Wie betaalt al die doctoraatsstudenten? Een klein deeltje door de industrie de rest door de overheid.

Trouwens waar komt het geld voor de ruimtevaart vandaan? Van de bedrijven? forget it.

maarten

afbeelding van wonko
14/01/2008 - 13:19

Pluto schrijft:
<Gemeenschapsgeld creëert een Lada of een ontploffende Tsjernobyl-reactor. Vrije markt creëert een Toyota Prius of een PC.>

Gemeenschapsgeld creëert geen lada's of zo, het steekt in onderzoek naar fundamentele processen en technieken. Die technieken worden dan opgepikt door de industrie die zelf kies of ze er lada's of toyota's mee zal bouwen.

afbeelding van maarten-16
14/01/2008 - 13:52

Rik,

Hopelijk wordt er door economen niet meer gedacht als vroeger namelijk: oorlogen zijn goed voor de economie.

Maarten

afbeelding van mtts-49
14/01/2008 - 21:24

Pluto

Wat vond/vind je precies een domme beslissing? Dat Europa Bush niet blindelings gevolgd heeft?

Waarom vind je het een domme beslissing? Een 'IMO' is weliswaar een antwoord, maar deze 'In My Opinion' is iets dat een antwoord op het *gevoel* is. Bush blindelings volgen op het gevoel af lijkt me voor zoiets groots toch heel gevaarlijk.

Dus graag toch nog een beetje meer duidelijkheid... Dank bij voorbaat.

afbeelding van Gulliver
15/01/2008 - 07:51
Guy

Pluto

Om een mooi voorbeeld te geven van je ontwijkgedrag :

Als het gaat omtrent de vraag over het nut van het subsidieëren van zonnepanelen stel je dat subsidies niet werken, nooit zullen werken en zelfs contraproductief zijn : de vrije markt moet z’n gang kunnen gaan en dan wordt alles goed.

Deze vraag kwam ter sprake reeds op 25/01/2007 en vroeger.

Ik antwoordde hierop dat ik niet inzie waarom het subsidiëren van zonnepanelen zou maken de bedrijven die ze maken en installeren op hun lauweren zouden rusten en niks meer doen, omdat hier het concurrentievoordeel blijft spelen: een bedrijf dat betere, efficientere en goedkopere panelen kan produceren heeft een concurrentievoordeel tov bedrijven die dat niet doen. Het marktmechanisme blijft werken en de drive tot innovatie en verbetering blijven. Op mijn vraag om dit te weerleggen of verder nader uit te leggen om je eigen standpunt omtrent de subsidies kracht bij te zetten, heb ik nooit een antwoord gekregen (noch van jou, noch van Arnold of anderen).

De vraag kwam even geleden terug ter sprake in je discussie met Hendrik.

De vraag van Hendrik naar meer uitleg omtrent je stelling ontwijk je de door een nieuwe vraag te stellen (je zegt dat bedrijven die subsidies als Sabena, Cockerill, etc…) ondanks de subsidies altijd overkop gaan en nooit rendabel zijn. Wat juist is: die bedrijven rijven het geld gewoon binnen en doen verder niks… Hendrik antwoordt daarop dat dit inderdaad juist is, maar gebruikt ook hetzelfde argument als ik aanhaalde op 25/01/2007, wat je redenering in vraag stelt en om meer uitleg van jou vraagt. Echter geen reactie meer, buiten enkele gratuite verklaringen (subsidies creëren een lada, de vrije markt creëert een Prius).

Je gooit het rechtstreeks subsidiëren van bedrijven op dezelfde hoop als het subsidiëren van een eindproduct, gemaakt door 10-tallen verschillende bedrijven, waar de concurrentie blijft spelen en een afzetmarkt wordt gecreëerd. Er is nochtans een wezenlijk verschil dat Hendrik en ik je probeerden duidelijk te maken.

Dit is niet zo heel moeilijk en het feit dat je geen tegenargumenten aanbiedt kan maar twee dingen betekenen: ofwel ben je dom (sorry) ofwel ben je gewoon van slechte wil, en hoeft niemand op dit forum vanaf nu nog rekening te houden met wat je beweert. Ik noem niemand graag dom en ben daarom geneigd het tweede te kiezen…

Als er één ding is dat ik in deze vraagstaart heb geleerd dan is het wel de wijze raad van mTTs: ‘don’t feed the trolls’…

Groetjes,

Guy

afbeelding van Anonieme gebruiker
15/01/2008 - 10:23
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Het totale gebrek aan nieuwe argumenten en het hoge gehalte aan insinuaties, verdachtmakingen en persoonlijke aanvallen nopen mij om op mijn standpunt te blijven.

@Guy
Dat trollending kwam van Janwonko hèhè (zucht)

Als ik het goed begrijp ben ik dus een ontwijkende, domme troll die iedereen oproept tot wapengekletter in heel het Midden-Oosten + vriendje van Bush. Klopt dat ongeveer ?
:-) :-) :-)

vr gr
Pluto

afbeelding van hendrik de corte
15/01/2008 - 11:05

PLUTO

Geef toe dat volgende zin van jouw bijzonder vaag is en blijft:

"Het is gewoon geschiedenis hé, een gemiste kans
Het Westen had als één man achter Bush moeten staan, na de aanslag 911. Het principe van Caesar : verdeel en heers !
Het Westen is verdeeld en de OPEC heerst."

Tot nu toe heb je niet willen verduidelijken wat je daarmee bedoelt.
Zo geef je aanleiding tot interpretaties.

groeten
rik

afbeelding van maarten-1
15/01/2008 - 14:08

Pluto,

(belachelijk dat je je naam niet bekend wil maken maar ja)

Op elke onjuiste stelling die je hier spuit komen er regelmatig corrigerende tegenantwoorden. bvb die overheidsubsidies die wel leiden tot goede ontwikkelingen.
Hier ga je gewoon niet op in.

Nogal flauw niet.

Als je dan toch zo gelooft in 'laisser faire laisser passer': denk je nu echt dat je de stinkende rivieren van de
jaren 80 opgelost had met deze toverformule?

Maarten

afbeelding van hendrik de corte
15/01/2008 - 14:19

Ik wil hier niet doorgaan voor de grote pleitbezorger voor subsidies voor zonnepanelen.
Laat ons die kwestie eens economisch bekijken.

De subsidiëring van zonnepanelen is inderdaad niet economisch optimaal. Het is beter om de markt te laten selecteren welke technologie zich ontwikkelt om de energie- en klimaatuitdagingen aan te pakken.
Om de noodzakelijke "energietransitie" te bespoedigen zijn duidelijk prijssignalen noodzakelijk.
Een belasting op energie of op CO² is geen verstoring maar een herstel van correcte marktvoorwaarden. Immers, vandaag komen een groot aantal kosten van het fossiele energiegebruik niet tot uiting in de marktprijs voor energie maar worden afgewenteld op diverse segmenten van de maatschappij. Dergelijke "externe kosten" zijn bijvoorbeeld pollutie, klimaatschade en militaire bewaking van energietransporten.
Het is aangewezen deze externe kosten te "internaliseren" of met andere woorden door te rekenen in de marktprijs voor energie. In dat geval kunnen ook de marktverstorende subsidies afgeschaft worden.

Energie is vandaag nog steeds te goedkoop. Een duidelijk afgesproken kader waarin energie geleidelijk aan steeds duurder wordt, is het beste marktsignaal.
Wanneer de overheid dit prijssignaal niet heeft en overlaat aan de zuivere vrije markt dan zal de energietransitie veel langer duren.

De vraag waarom de overheid kiest voor het economisch suboptimale subsidiëren van bepaalde technolotie in plaats van het economisch meer zinvolle belasten van energiegebruik kan m.i. alleen in het "politiek-haalbare" liggen.
Belasten roept meestal weerzin op, subsidies geven niet.

Conclusie als je 't mij vraagt: liever subsidies voor zonnepanelen dan helemaal niets. Maar liefst vanal geen subsidies en een correcte en dus hogere energieprijs.

groeten
rik

afbeelding van Gulliver
15/01/2008 - 19:32
guy

"Het totale gebrek aan nieuwe argumenten en het hoge gehalte aan insinuaties, verdachtmakingen en persoonlijke aanvallen nopen mij om op mijn standpunt te blijven."

...zegt de koning van:
- het ontwijkgedrag (zie discussie subisidies)
- insinuaties (cfr gratuite stellingen zonder gefundeerde onderbouw 'Bush is de redder van de mensheid')
- persoonlijke aanvallen (van wie zijn de genuanceerde benoemingen eco-fascist, communist, etc... aan mijn adres in eerdere vraagstaarten?)

(zucht)

"Dat trollending kwam van Janwonko hèhè (zucht)"
Proficiat, daarmee heb je je gelijk aangetoond...

"Als ik het goed begrijp ben ik dus een ontwijkende, domme troll die iedereen oproept tot wapengekletter in heel het Midden-Oosten + vriendje van Bush. Klopt dat ongeveer ?"

Ja, daar komt het zo ongeveer op neer, verbaast je dat? Alleen van dat dom ben ik nog niet zo zeker, wat het allemaal alleen maar erger maakt...
en daarbij heb ik ook nog de indruk dat je dat helemaal nog niet zo erg vindt...

Dat was het zo ongeveer wat mij betreft

Bye

Guy

afbeelding van Anonieme gebruiker
16/01/2008 - 02:21
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Kent er hier iemand bedrijven die dank zij subsidies innovatieve produkten ontwikkeld hebben ? Laat het mij weten !
Geen ontwijkgedrag of theoretische beschouwingen aub, gewoon facts. Een officieel dokument (liefst peer-reviewed)waaruit blijkt dat het aantal behaalde patenten recht evenredig is met het bedrag van de ontvangen subsidie mag ook. Desgevallend ben ik bereid om ootmoedig mijn ongelijk toe te geven.

vr gr
Pluto

afbeelding van mtts-12
16/01/2008 - 10:49

Pluto zei: "Als ik het goed begrijp ben ik dus een ontwijkende, domme troll die iedereen oproept tot wapengekletter in heel het Midden-Oosten + vriendje van Bush. Klopt dat ongeveer ?"

Pluto, dat heb ik alvast nooit, nergens beweerd, maar toch zou ik nog altijd graag antwoord hebben op de volgende - voorlopig onbeantwoorde - vragen:

Wat vond/vind je precies een domme beslissing? Dat Europa Bush niet blindelings gevolgd heeft?

Waarom vind je het een domme beslissing? Een 'IMO' is weliswaar een antwoord, maar deze 'In My Opinion' is iets dat een antwoord op het *gevoel* is. Bush blindelings volgen op het gevoel af lijkt me voor zoiets groots toch heel gevaarlijk.

afbeelding van Anonieme gebruiker
16/01/2008 - 11:15
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Pluto,

Het Leuvense IMEC, onderzoeksinstelling van de KU Leuven naar nanotechnologie heeft 51 patenten toegekend gekregen in 2006.
IMEC wordt voor een groot deel gefinancierd met overheidsgeld.
IMEC is maar 1 van vele van dergelijke onderzoeksinstellingen in de wereld.

Hoe denk je dat de technologie tot stand gekomen is om dit hier mogelijk te maken?

Of GPS?

Of luchtvaart?

...

Grz,

RonnyR

afbeelding van Anonieme gebruiker
16/01/2008 - 12:31
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

"Sommige ondernemers, zoals mede-oprichter Jan Decaluwe van chipsontwerper Easics, één van de oudste spin-offs van Imec, vragen zich af of het wel zo’n briljant idee is om tientallen miljoenen euros aan Vlaams overheidsgeld te besteden aan - essentieel – onderzoek dat grote Amerikaanse en Aziatische multinationals ten goede komt.
Jan Decaluwe oppert zelfs dat er een substitutieeffect is: Imec houdt niet alleen honderden ingenieurs vast die anders misschien Vlaamse bedrijven zouden oprichten, het beconcurreert ook nog eens – gesubsidieerd - de bestaande Vlaamse elektronicabedrijven, zelfs zijn eigen spin-offs.
Gilbert Declerck verwerpt die aantijging resoluut.
Zover als Jan Decaluwe wil topman Rudi De Winter van Melexis – de enige Vlaamse groep met een eigen chipsfabriek – niet gaan. Maar over ‘de fabriek’ is hij wel duidelijk. ‘Het nanotechnologie-gedeelte zou best onafhankelijk gerund worden, zonder subsidies. De Vlaamse overheid heeft daar helemaal niks aan, buiten misschien de belastingen op de lonen van de ingenieurs en het prestige. Het zijn de Amerikaanse en Aziatische bedrijven die daarvan profiteren."

Ik heb het enkele dagen geleden toch gezegd dat de subsidies uiteindelijk terecht komen in de zakken van Amerikaanse en Japanse multinationals. Nu hoor je het eens van iemand anders.
Imec-directeur Gilbert Declerck "verwerpt die aantijging resoluut" maar zegt er niet bij waarom. Zelfbehoud ?

vr gr
Pluto

afbeelding van Anonieme gebruiker
16/01/2008 - 12:47
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Pluto,

hiermee bewijs je wel nog steeds niet het tegendeel, namelijk dat bedrijven of onderzoeksinstellingen wel degelijk innovatieve research doen of producten ontwikkelen met overheidsgeld. Je zegt nu gewoon dat dat geld voornamelijk naar buitenlandse bedrijven gaat. Wel laten we dan met overheidssteun eigen Belgische bedrijven opstarten die deze kennis in innovatieve producten kunnen omzetten ipv dit door buitenlandse bedrijven te laten doen.

Je ontwijkt nog maar eens te antwoorden op een antwoord op een stelling die je hier zelf geplaatst hebt.

Zo kan iedereen het.

Grz,

RonnyR

afbeelding van Anonieme gebruiker
16/01/2008 - 13:55
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Ronny,

"IMEC wordt voor een groot deel gefinancierd met overheidsgeld."

Dat klopt niet, meer dan 80 % komt van privébedrijven. Imec doet dus onderzoek in opdracht van privébedrijven, een beetje flauw dus om de 51 patenten voor te stellen alsof ze het gevolg zijn van de overheidssubsidies.

vr gr
Pluto

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.