GA KIJKEN NAAR "AN INCONVENIENT TRUTH" !!! | Page 2 | Ecobouwers.be

U bent hier

GA KIJKEN NAAR "AN INCONVENIENT TRUTH" !!!

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Bart humbeeck - @Home
02/12/2006 - 11:40

wil je weten waar we vóór staan ?
wil je zéker niet je kop in het zand steken ?
wil je de ECHTE prioriteiten voor maatschappij en politiek juist inschatten ?
behoefte aan wetenschappelijke informatie over wat er nu juist precies aan het gebeuren is ?
wil je weten waarom ook onze politiekers die film massaal zijn gaan zien ?
wil je weten waarom er zoveel "tegenstrijdige" berichten de ronde doen ?

GA KIJKEN NAAR DE (WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWDE) DOCUMENTAIRE VAN AL GORE : "AN INCONVENIENT TRUTH" !!!!!!!
GA VOORDAT ZE HEM UIT DE ZALEN HALEN !!!
NEEM IEDEREEN DIE JE KUNT MEE, BETAAL DESNOODS ZELF HET TICKET VAN TWIJFELAARS (geanimeerde debatten nadien gegarandeerd) !!!!!!

JE ZULT HIER OP HET FORUM GEEN BETERE TIP VINDEN !

(zelfs frank deboosere heeft in de pers toegegeven dat hij het al die jaren "verkeerd voor had", en dat er wel degelijk "iets" aan de hand is )

GA KIJKEN !!!

vriendelijke groeten,
bart humbeeck

517 Reacties

Reacties

afbeelding van pluto
05/12/2006 - 11:05

een beetje info los van de CO2 discussie

De Zwitserse prof Schlüchter en zijn team onderzoeken reeds 30 jaar boomstronken en stammen die zij vinden aan de voet van de smeltende Europese gletsjers en ook brokken hout die vrijkomen bij modderlawines. Met de koolstofmethode wordt de ouderdom van dit hout bepaald. Op die manier trachten zij een beeld te krijgen van de begroeïng van de Alpen in het verleden.
Hun conlusie op basis van honderden analyses is de volgende :
Ongeveer 7000 jaar geleden hadden de gletsjers zich op hun verst teruggetrokken, in nagenoeg het ganse Alpenmassief waren toen geen gletsjers meer aanwezig.

vr gr
Pluto

afbeelding van pluto
05/12/2006 - 15:09

Vandaag in HUMO een interview met Deboosere in pure "Beschuldigde sta op" stijl. Duitsland 1930.

vr gr
Pluto

afbeelding van dirk andelhofs
05/12/2006 - 18:07

Speciaal voor pluto .. vandaag in de krant.

"Warmste periode in Alpen in 1.300 jaar
Het Europese Alpengebied maakt zijn warmste periode mee in 1.300 jaar. Dit heeft Reinhard Böhm, een klimatoloog van het Oostenrijkse Centrale Instituut voor Meteorologie en Geodynamica gezegd.

Böhm baseert zijn uitspraak op de resultaten van een onderzoek dat in de periode van maart 2003 tot augustus 2006 door een aantal Europese instituten is verricht.

Volgens Böhm is de huidige warmteperiode in het Alpengebied in de jaren '80 van de vorige eeuw begonnen. De temperatuurstijging kan worden vergeleken met stijgingen in de 10de en de 12de eeuw, maar die waren toch geringer dan de stijging in de afgelopen twintig jaar. "

bron : hbvl

dirk

afbeelding van johan-70
05/12/2006 - 20:18

Enkel diegene die de film hebben gezien kunnen met de juiste argumenten oordelen denk ik.. de andere gaan maar af op hun "gevoel".
Ik vind wel dat er wat meer aktie mag komen. In plaats een welles nietes discutie te houden. We willen niet aan paniek zaaien doen. (maar zalig geest zijn de onwetende).
Punt 1: meer lobby werk om het probleem duidelijk in de media te brengen.
Punt 2: wat kunnen we doen om de ramp nog een beetje in te dijken.
Punt 3: Een oplossing kan enkel komen indien iedereen (maar dan ook iedereen!) zich bewust is van het probleem en ervan overuigt is dat meewerken de enige oplossing is om een leefbare paneet voor onze kinderen (en ook reeds voor ons) achter te laten. We moeten zeker een "hoop/oplossing" zien, als we afdwalen naar het doemsenario dan laat iedereen toch de moed zakken, en dat kunnen we ons nu niet veroorloven. Laat ons van dit probleem een uitdaging maken. Wij kunnen dit oplossen, het mensdom heeft al meer voor hete vuren gestaan, nu moet het ook lukken.
Punt 4: De echte oplossing is de politieke oplossing, maar de mensen kunnen de keuze maken wie de politieke macht uitmaakt!

Doelstelling: Het niveau CO2 moet terug naar het niveau van 1900. (minimaal kyoto normen)

Ik doe enkele voorstellen, wie volgt met meer:

- film moet gratis in scholen te zien zijn.
- boek (an inconvinient truth) moet gratis te downloaden zijn op het net. - boekbesprekingen in media en op scholen.
- De film moet dringen op alle tv-netten uitgezonden worden. met meerdere herhalingen..voor onozelle spel programmas doen ze dat toch ook?!
- aktie plant een boom, terug van de stapel.
- extra tax op import-hout.
- Extra subsidies voor milieu vriendelijke "zaken", windmolens, zonnecellen, zonnecollectoren, hybried cars, ...
- supper/extra tax/boetes op zaken die CO2 in de lucht brengen.
- Meer windmolen, wist je dat in Noorwegen, 70% van de energie uit windmolen komt!! dat moet hier toch ook kunnnen!
- Meer subsidie voor zonnecellen onderzoek op universiteir niveau.
- Verplichting van overheid om alle bedrijven een "global warming actie-plan" op te stellen, met duidelijke doelstellingen naar Co2 uitstoot toe.
- Stemmen op die partijen/mensen die een duidelijk plan hebben/heeft tegen de "global warming".
....

Wij moeten ons comfort niet inleveren. we moeten gewoon de technologie gebruiken die we hebben om maximaal de CO2 uitstoot te verbannen, en een maximale CO2 opmane te bewerkstelligen. dat dit enkel kan met politieke krachtmiddelen (CO2 tax, Co2 inperking bonus..)kan is duidelijk.

Alle, mensen geef nog eens wat tips om de moed er in te houden. Enkel als we het gevoel hebben dat we er iets aan kunnen doen zal het lukken.

afbeelding van all gore
05/12/2006 - 21:30

IEDEREEN GAAN KIJKEN.

Voor diegene die geen geld willen uitgeven aan dvd of film: via "torrent" is de film makkelijke te vinden..
(www.bitcomet.com)
webmaster...'t is voor het goede doel.

afbeelding van wout-3
05/12/2006 - 22:27

Johan,

ik onderschrijf je voorstellen grotendeels. Maar om de energieproductie van Noorwegen nu met de onze te gaan vergelijken ? Ben je daar al eens geweest ? Ze hebben daar duizenden kilometers windrijke kustlijn en ook heuveltoppen en fjorden. Dat ligt bij ons dus net iets moeilijker.

Maar wat mij betreft mogen er bij ons veel meer windmolens komen. Je hoeft het ook niet zo ver te gaan zoeken : in Duitsland zie je ze ook overal.

Wout

afbeelding van pluto
06/12/2006 - 11:01

Al onze welvaart is het gevolg van koolstofverbranding. Kijk gewoon rondom je, alles wat je ziet is slechts kunnen verwezenlijkt worden dank zij de massale verbranding van steenkool, gas en olie. Cru gezegd : het welvaartspeil is recht evenredig met het CO2-gehalte in de atmosfeer.

vr gr
Pluto

afbeelding van dirk andelhofs
06/12/2006 - 11:59

Pluto,

Wat je hierboven zegt is jammer genoeg waar.

Maar dat is nu net een reden om er zo snel als mogelijk wat aan te doen !

We zitten op een tak die welvaart heet, maar ondertussen zijn we die tak aan het afzagen !

Vroeger deden we dat met de hand ... tegenwoordig hebben we daar kettingzagen voor ..

Heel ons economisch systeem, dat gebaseerd is op EEUWIGE ?? groei steekt eigenlijk fout in elkaar.

Net zoals bij een piramidespel .. zolang er groei is, is er geen probleem en worden er grote winsten geïncasseert (door enkelen)

Maar op een keer stopt de groei (lees grondstoffen zijn uitgeput, energievoorraden zijn uitgeput, oceanen zijn leeggevist, enz, enz ...) en dan klapt heel het systeem in elkaar.

En dit op zeer korte tijd.

Door deze uitspraken te doen kom ik natuurlijk in het vakje van de doemdenkers terrecht ... dat is dan maar zo.

Volgens mij zijn de ergste doemscenario's wel nog te vermijden, maar dan zal er meer moeten gebeuren door de wetgevers dan hier en daar wat punten en comma's veranderen.

Iedereen zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen, en op alle vlakken zullen er serieuze wijzigingen nodig zijn in ons denken en handelen. Of we dat nu leuk vinden of niet.

Misschien is een deftig programma op TV (in prime time) wel een goede eerste stap, waarbij we de mensen kunnen laten zien hoe het anders en vooral veel duurzamer kan.

De programmamakers moeten dan wel in alle vrijheid, en zonder opgelegde beperkingen kunnen werken.... oops ... weer een probleem bijgemaakt ...

dirk

afbeelding van luc dekoninck-1
06/12/2006 - 13:17

Dirk,

in de Humo staat dee week een interview met een economist die de Nobelprijs heeft gewonnen voor het stellen van de vraag: "Wanneer stort onze huidig economisch stelsin in elkaar..."

Het is gewoon een nuchtere kijk op de geschiedenis en de huidige internationale economische politiek...

Luc

afbeelding van bart-38
06/12/2006 - 13:48

Ik ben zelf ook gaan kijken...interessant, realistisch (niet echt doemdenkerij vind ik toch), wel een beetje politiek gekleurd, maar enfin dat deed er geen afbreuk aan...

Iedereen heeft het wel over het CO2 gehalte en de invloed ervan op het mileu, doch denk ik dat er nog een veel groter probleem aan het ontstaan is (eentje waar Al Gore het ook over heeft gehad): de dramatische groei van de bevolking.

afbeelding van lucvt
06/12/2006 - 21:57

Goed dat er op dit forum toch gerept wordt over deze film.
In het interview dat Greet De Keyzer afnam van Al Gore naar aanleiding van zijn film An inconvenient truth , waarin hij het heeft over de opwarming van de Aarde, verwoordde hij zo goed de problematiek, dat ik ook de film met mijn gezin ging bekijken.

Gore bewijst zo eenvoudig dat het CO2- gehalte, bovenmaats gestegen door menselijk toedoen, in directe relatie staat met fenomenen als hittegolven, tyfonen, droogtes, overstromingen en indirect met nieuwe ziekten, het uitsterven van dieren, ... . Een dergelijke abrupte en torenhoge stijging heeft zich ondanks de grillige aardse klimaatcycli met zijn ijstijden, nimmer zo voorgedaan.
Hij weerlegt op een vrolijke manier elke kritiek van diverse sceptici (ijstijdtheorie van geologen, nefaste economische gevolgen ).

Al Gore toont ook aan dat een volk, inclusief zijn politici, maar zal reageren na een schok. Nu zal die er niet eens komen! De opwarming gebeurt immers zo geleidelijk dat de gevolgen pas gezien worden als het kalf al verdronken is. Sommige regeringen en industrietakken werkten tegen door de rapporten en gevolgen in twijfel te brengen, ondanks dat alle wetenschappelijke studies de temperatuurverhoging en het smelten van de ijskappen bewijzen.

Al Gore wijt de uitstoot onder meer aan de vele bosbranden, de industrie en ons stijgend energieverbruik. (De luchtvaart blijft mijn inziens in de film een beetje buiten schot.)

Als tegenstem las ik diagonaal het boek ‘De menselijke maat ( de aarde over tienduizend jaar )’, uitgeverij Atlas 2006, van Salomon Kroonenberg, hoogleraar geologie:
" Het klimaat is vrijwel constant, maar toch zijn we bang dat het over een eeuw een graadje warmer is. De zeespiegel stijgt nauwelijks meer, maar wij doen of het een levensbedreiging is. Tobbers zijn we geworden, vol schuldgevoel. Misschien zijn de mensen over vierhonderd generaties ( over 10.000 jaar zijn we op weg naar de volgende ijstijd ) wel blij met al het koolzuurgas dat wij nu in de atmosfeer brengen: dan is de herfst niet zo koud."

Zijn eerste zinnen kloppen echter helemaal niet met de klimaatcurve die Al Gore toonde en met diens bewering dat de zeespiegel zo’n 7m kan stijgen en dat dit miljoenen mensen zal doen verhuizen.
Zijn er onder jullie geologen die de film gezien hebben en onwaarheden hebben gezien?
Aan geoloog in spé Pluto:1. over de trip van Hannibal: het vroor dat het kraakte. Zijn leger was gedecimeerd. 2.Ik heb op een gletsjer gewandeld in lichte kleding. De zon warmde me op. De ijsman is gestorven doordat hij door een pijl was getroffen. 3. De bomen in de gletsjer kan ik niet verklaren.

afbeelding van johan-70
06/12/2006 - 22:07

Mensen,

Wijk nu toch niet steeds af van het probleem door er nog vele andere bij te zetten. ik kan ook beginnen met het feit dat er in Vorst nu vele mensen worden ontslagen,en dat is ook erg voor deze mensen, en dat Anderlecht waarschijnlijk de Champions League niet zal halen. , en dat er in Afrika zo veel mensen onder de armoede grens leven enz.. Er is mijns inziens maar 1 groot probleem, dat alle andere zeer sterk overtreft en dat is "GLOBAL WARMING". (punt).
Nogmaals laat ons proberen een denktank te zijn naar oplossingen. (Europa is verantwoordelijk voo 28% van de CO2 uitstoot)
ik doe nog even verder:
- meer steun voor het milieu-charter (initiatief van VOKA mechelen)
- is pellet branders wel een goed idee??
- taks op open haarden.
- zonnecellen zouden break-even moeten zijn op 5 jaar (maximaal 50.000 Euro investeringskost).meer subsidies.
- Meer studie naar CCS (systeem om Co2 te capteren).
- Alle openbare gebouwen moeten verplicht worden uitgerust met zonnecellen zodat de PV productie stijgt en de kostprijs daalt
- Misschien moeten we de sluiting van de kerncentrales maar terug in vraag stellen.
- onderzoek naar kernfusie??
- Al onze voedsel overschotten naar gebieden waar de mensen elk jaar duizende hectaren bos platbranden om aan akkerbouw te doen?? op voorwaarde dat ze bomen aanplanten i.p.v. te rooien.(ok dit is omstreden... zo help je de lokale mensen niet.. maar wat helpt het als je een paar lokale boeren helpt als binnen 50 jaar daar alles in een sahara is veranderd of dat de gemiddelde temperatuur oploopt tot 70 graden? dan is iedereen daar toch dood.(een wij ook).
-dictators omkopen indien ze een positief bosbeleid voeren.? ook omstreden misschien.. maar zelfde commentaar als hierboven. -- het doel heiligt de middelen???
-...
-een mass mailing organiseren naar alle bekende mensen,orgnisaties,bedrijven,BV's .. (wie kan een goede voorstel doen van een goede basis brief?? (soort kettingbrief).
nog ideeen ... laat maar komen.

Nogmaals de tijd voor geleuter is voorbij. de tijd voor aktie was gisteren aangebroken. we liggen al in't water, we zijn al nat.. 't is kwestie om snel te leren zwemmen, anders verzuipen we. Diegene die niets doen zijn dikke egoisten en immorele mensen, niet naar mij toe maar naar al onze kinderen.Sorry. Reacties zoals:"mijn beetje co2 zal het toch niet maken, is het zelfde als zeggen bij het weg gooien van een papiertje op de grond "dit papiertje zal de stad toch niet vuil maken" en omdat iedereen zo denkt lopen we in een vuilnisbelt rond, maar niemand wil stoppen met papiertjes op de grond gooien want het niet weggooien van hun papiertje zal de stad toch niet ineens proper maken, niet.. die andere papiertjes liggen er toch nog! Begin bij u zelf, neem uw verantwoordelijkheid en forceer de politiek om ook de collectieve verantwoordelijkheid te forceren.
Dank U (en vooral onze kinderen zullen u danken).

Johan

afbeelding van johan-70
07/12/2006 - 08:21

Nog wat voorstellen...
(alle... waar blijven die mensen met hun passief huis..)

- steun voor thuis werk projecten
- Veel meer geld en steun voor remote conferencing
- uiteraad meer steun voor passief huis platform...

johan

afbeelding van johan-70
07/12/2006 - 08:58

stuk citaat uit opinistuken 31/1 van Vera Dua (Groen!)
www.groen.be
en nee, ik heb geen lidkaart, maar het is een mooi standpunt.
:
Welke 'truth' is 'inconvenient'?

Naar aanleiding van de vertoning van de klimaatfilm 'An Inconvenient Truth' van Al Gore schreef Vera Dua een opiniestuk in De Morgen van 31 oktober 2006.

Welke ‘truth’ is ‘inconvenient’?

Gisterenavond zag het kruim van de Belgische politici in de bioscoop de klimaatfilm van Al Gore An Inconvenient Truth. Inconvenient is iets als ‘ongelegen’. Bedoelt men hiermee dat de waarheid ‘onaangenaam’ is, of ‘ongewenst’? Want welke truth is er nu eigenlijk inconvenient? Dat er een probleem is, of dat er een oplossing is?

An Inconvenient Truth begon als een powerpoint-presentatie, maar werd uitgewerkt tot een van de meest succesvolle documentaires van de voorbije jaren. De vroegere vice-president Al Gore trekt met deze film de wereld rond. In zijn film wijst hij op de mogelijk desastreuze gevolgen van de klimaatopwarming, zoals smeltende ijskappen en gletsjers, met stijging van de zeespiegel, droogte, hittegolven en tornado’s als gevolg. De film is geen louter deprimerende ervaring. Daarover zei filmrecensent Jan Temmerman (DM): “Wat deze ecokrijger absoluut wil vermijden, is dat men van denial in één klap zou overschakelen naar despair.”

Het is merkwaardig dat zoveel politici elkaar nu ineens verdrongen om erbij te zijn. We kunnen natuurlijk alleen maar blij zijn als men over alle politieke grenzen heen eindelijk de ernst van de door de mens beïnvloede klimaatverandering begint in te zien. Maar om dat te beseffen, hadden zij deze film niet nodig. Alle rapporten wijzen in dezelfde richting. De klimaatverandering tegenhouden kan al niet meer. Ons eraan aanpassen kunnen we nog wel. En voorkomen dat de klimaatverandering oncontroleerbaar wordt (een stijging van meer dan 2°C), kan ook nog altijd. Maar wel alleen als we nu radicaal het roer omgooien. Als we dat niet doen, zal ook de economische kost immens zijn volgens het nieuwe Stern-rapport dat maandag gepubliceerd werd.

De voorbije weken lijkt er in de media zowaar een soort ‘groene golf’ te zijn. Wat de ecologisten al jarenlang wereldwijd zeggen, wordt nu met zoveel woorden door journalisten en opiniemakers bevestigd: de toestand is ernstig. Groene politici krijgen al evenlang het verwijt dat ze ‘irrealistisch’ zijn. Het tegendeel is waar. Elke dag wordt duidelijker dat het maken van ecologische keuzes een bewijs is van nuchter realisme. Als onze maatschappijen eerder en met meer overtuiging het ecologische pad hadden gekozen, dan zou het probleem nu minder groot zijn. De keuze die we nu nog hebben, is of de omgang met het klimaatprobleem zal leiden tot een rechtvaardige verdeling van levenskwaliteit tussen alle mensen of integendeel tot een keiharde strijd tussen rijk en arm op de klimaat-Titanic.

Het goede nieuws is dat het zover helemaal niet hoeft te komen. Een gevaarlijke klimaatchaos is geen noodlot, integendeel. Wie echter nu niet kiest voor een radicale koerswijziging in de aanpak van het klimaatprobleem, die kiest impliciet voor een doemscenario. En misschien is het feit dat er een uitweg is uit de ‘klimaatval’ wel de meest ongelegen komende waarheid…

De Belgische regering heeft het voorlopig nog niet begrepen, en probeert nog tijd te winnen. Bij de regeerverklaring kondigde de eerste minister zijn nieuwe ‘milieuheffing’ aan met een uitdrukkelijke verwijzing naar Al Gore. Het is echter niet omdat je je verbindt met een ondertussen al bijna hippe film, dat je voorgestelde oplossing ook volstaat. Als de ongelegen waarheid zo tot een verdwijntruc wordt herleid, dan zou dat bijzonder cynisch zijn.

Natuurlijk zijn wij grote voorstander van een fiscaal systeem dat de ‘energiewerkelijkheid’ van een product weergeeft, dat zou er nog aan mankeren. Maar als een maatregel – als hij al ooit wordt uitgevoerd – alleen tot gevolg zal hebben dat er geld in het laatje komt en niet dat het ecologisch gedrag van burgers écht wordt aangemoedigd dan is het een gemiste kans. Dat deze maatregel pas door een volgende regering zal worden omgezet, maakt het niet overtuigender. Als deze maatregel een onderdeel zou zijn van een ambitieus en radicaal klimaatplan, dan zouden wij de eersten zijn om hem toe te juichen.

Alle politici, van welke partij ze ook zijn, zouden moeten beseffen dat we de voorbije jaren onvoldoende de basis hebben gelegd voor een fundamenteel antwoord op de klimaatuitdaging. Proberen tijd te winnen is geen optie. De studie van het Planbureau stelt dat we Kyoto zouden kunnen halen, maar zegt ook dat voor een echte aanpak (en dat is het traject na 2012) alleen vrij drastische maatschappelijke veranderingen kunnen leiden tot vermindering van uitstoot van broeikasgassen met meer dan 50%. En zelfs Kyoto halen we niet, zo blijkt eens te meer uit een nieuw rapport van het Europees Milieu Agentschap.
....
meer op www.groen.be

afbeelding van dirk andelhofs
07/12/2006 - 13:19

Johan,

Ik deel de mening van Bart wanneer hij stelt dat de wereld bevolkingsaangroei minstens evenveel aandacht verdient dan global warming.

De twee zijn natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Voor elke aardbewoner die er bij komt moet een andere aardbewoner zijn energieverbruik halveren !!!!

En dan spreken we nog niet van een daling van het totale energieverbruik, maar van een status quo !

Daar bovenop komt nog dat meer en meer mensen op de wereld ons consumptiepatroon aan het overnemen zijn. (met china als belangrijkste voorbeeld)

De wereldbevolking zou eigenlijk fors moeten afnemen, en politici zouden hun beleid daar moeten op afstemmen.

In werkelijkheid doen ze net het tegenovergestelde (zie onlangs in Rusland) omdat ons huidig foute economische model steeds weer groei vraagt !!!

Bevolkingsafname resulteert in vergrijzing van de bevolking en daaraan verbonden onbetaalbare facturen.

Er zullen harde noten moeten gekraakt worden, zoveel is duidelijk.

De politiek speelt daarin een zeer grote rol, maar zoals je kan merken in de media houden die zich liever bezig met het verdelen van postjes, en het zich profileren naar de volgende verkiezingen toe.

dirk

afbeelding van dirk andelhofs
07/12/2006 - 13:48

Johan,

Het is natuurlijk verleidelijk om terug naar kernenergie te grijpen met de opwarming van de aarde in het achterhoofd.

Maar ten eerste is het mijns inziens niet verstandig om een probleem te vervangen door een ander probleem.

En ten tweede kan kernenergie nooit een oplossing zijn voor global warming.

De reden hiervoor is simpel.

Global warming is geen nationaal probleem, maar een mondiaal probleem !!

Nu is het zo dat wereldwijd gezien maar een klein deel van de elektriciteit wordt opgewekt door kernenergie.

Stel dat we dat aandeel van kernenergie fors zouden verhogen (lees vele honderden kerncentrales bijbouwen)

Dan zitten we binnen enkele jaren zonder uranium ...

Kernenergie kan dus het klimaatprobleem hooguit een beetje voor ons uit schuiven, maar nooit helemaal oplossen !

dirk

afbeelding van johan-70
07/12/2006 - 13:50

Dirk,

Ik volg je wel hoor. Het teveel aan mensen is inderdaad het probleem. Het zijn tenslotte de mensen de het probleem veroorzaken, en hoemeer er van de troublemakers zijn hoe erger, Als alle mensen weg zijn dan zal het probleem grotendeels oplossen. Maar wat is de oplossing hier? Geen aidsremmers meer?, voila weeral een paar 10 duizende minder, meer oorlogen zoals irak, weeral een paar 10 duizende minder, laten aanmodderen, miljoen die zullen sterven aan uitdroging, overstromingen. tja uiteindelijk dan nog liever een serieuse ziekte die 40 tot 60% van de wereld uitroeid ... komaan laat die pandemie maar komen.(en weinig vaccins maken he... (enkel voor mij dan aub). of misschien wat anticonceptie poeder in iedereen zijn eten mengen.
Maar ge hebt gelijk het is een belangrijk aandachtspunt.
Het is inderdaad zo dat we moeten oppassen dat door het leveren van oplossingen de bevolking nog sneller zou gaan stijgen. Maar ook omgekeerd als de bevolking door heeft dat door het "kweken" van meer kinderen ze meer kans hebben op een goede toekomst is alles weer vertrokken. En dit laatste gebeurd als we maar halfslachtig tewerk gaan.

"Daar bovenop komt nog dat meer en meer mensen op de wereld ons consumptiepatroon aan het overnemen zijn. (met china als belangrijkste voorbeeld)"
Dit klopt maar wij moeten ervoor zorgen dat we ongeveer het zelfde confort kunnen aanbieden voor maar 1/10 van de CO2 uitstoot (equivalenten dan,want ook methaangas en andere zijn ook te vermijden). Want zeggen tegen die chinesen, wij komfort, julie niet, is niet realistisch.

"De wereldbevolking zou eigenlijk fors moeten afnemen, en politici zouden hun beleid daar moeten op afstemmen."
Dit is in europa reeds bezig.. en nadat de babyboomers dood zijn zal het hier al heel wat rustiger worden (als we ondertussen nog niet verdronken zijn en/of gesmolten, sic)

"Er zullen harde noten moeten gekraakt worden, zoveel is duidelijk."
En wat mij stoort is dat onze jeugt nog verwaant rondkijkt ofdat alles schoon en vree is met hun playstation, hun GSM enz... (ok t'is onze fout, hun opvoeding he)

"De politiek speelt daarin een zeer grote rol, maar zoals je kan merken in de media houden die zich liever bezig met het verdelen van postjes, en het zich profileren naar de volgende verkiezingen toe."

Ge hebt wederom gelijk, maar weetje, 'tzijn de mensen die de politiekers stemmen. 1ste taak is iedereen ervan te overtuigen dat deze politiek immoreel is en hopen dat er een alternatieve daadkrachtige partij opstaat (zowel Belgie als Europees) die het goed heeft met onze toekomst. Heb je ambities?

Johan.

dirk

afbeelding van johan-70
07/12/2006 - 17:51

"Slechts een derde van de Belgen vindt dat hij genoeg weet over klimaatverandering, er is nood aan meer en duidelijke informatie. Het grootste vertrouwen heeft de Belg in informatie van wetenschappers, 49 procent gelooft wat zij zeggen. Vier op de tien geloven in natuurverenigingen. Groene politieke partijen kunnen op niet veel vertrouwen rekenen: slechts een op de tien Belgen denkt dat zij de waarheid vertellen over het milieu. En bedrijven worden als heel onbetrouwbaar beschouwd, slechts 2 procent gelooft hun verhaal."

Nog veel werk te doen... Spread the news.

afbeelding van eric-15
07/12/2006 - 19:20

Johan,

Ik kan je volgen op de meeste punten maar kan je eventjes verduidelijken waarom je biomassa (zoals houtpellets) afkeurt en anderzijds kernenergie dan weer goedkeurt?

afbeelding van eric-15
07/12/2006 - 20:07

En onderzoek naar kernfusie lijkt me ook een bodemloze put: dit is een verhaaltje dat al 50 jaar opgehangen wordt zonder enig succes. Hadden we alle onderzoeksbudgetten voor kernfisie en kernfusie besteed aan weliswaar minder spectaculaire maar duurzame energiebronnen, was er nu zelfs geen sprake geweest van een klimaatprobleem...

afbeelding van ah
07/12/2006 - 20:22

Eric

Toch is het ITER projct eindelijk van de grond, en wordt in frankrijk gebouwd, samenwerking van praktisch alle ontwikkelde landen met een budget van 10 miljard!

80% hiervan wordt door de industrie bijgedragen, als het echt een bodemloze put zou zijn zouden ze dat niet zo makkelijk doen toch? blijkbaar is er toch ook van commerciele zijde interesse in 100% schone en oneindige energie (vergelijk met de zon)

Even geduld, in 2015 proefdraaien en 2035 koppelen aan het net (1000 MW!)

Het is pas echt je kop in het zand steken als je niet meer in je eigen toekomst gelooft!

Arnold

afbeelding van ah
07/12/2006 - 20:32

Oh ja en nog even over Kroonenberg, mijn landgenoot ;-)

Hij toonde ook aan dat de opwarming van de aarde het sterkst was in 1900-1940 met zelfs een daling tussen 1940-1970 (de meest vuile periode in onze geschiedenis?). De menselijke uitstoot van c02 is precies omgekeerd!

Verder is berekend dat slechts 2% van de koolzuurcyclys beinvloed wordt door de mens, de rest is een natuurlijk proces van land, lucht en zee.

Ook houdt het IPCC het op een zeespiegelspijging van 20 tot 60 cm in plaats van 7 meter zoals Al Gore ons mededeelt. Een hele geruststelling voor ons Nederlanders....

En Mann's hockeystick zijn we toch nog niet vergeten??? De meest vooraanstaande wetenschapper, alom gerespecteer bleek een bedrieger of in het gunstigste geval liet hij een aantal gegevens weg uit zijn tabellen om in zijn straatje te passen?

Wat wel een feit is is dat de aarde aan het opwarmen is, ze is nu bijna weer zo warm als eind 15e eeuw , na midden 19e eeuw in het diepste dal van de cyclus gezeten te hebben. Wellicht gaan we eind deze eeuw kunstmatig C02 produceren om de ijstijd af te wenden??

Nogmaals, angst is geen goede reden om zuinig op je omgeving te zijn, het is een gift van een vorige generatie die we alleen even mogen beheren en moeten proberen beter achter te laten. Is dat niet genoeg?

Arnold

afbeelding van toeternietoe
07/12/2006 - 22:01

Kernfusie...Veronderstel even dat het ooit lukt.Dan pas zal de suprematie van één specie (de homo sapiens) tov alle andere (dieren en planten )deze blauwe planeet grondig overhoop halen: thermische pollutie, lichtpollutie,waarom de Zuidpool niet gaan bewonen, Chinezen en Indiërs zoeken de ruimte in Siberïe enz. en wij gaan allemaal evenveel energie verbruiken als de Yanks nu en die op hun beurt nog een beetje meer.Wanneer gaan wij beseffen dat wij ons een beetje moeten inhouden ?Een beeje minder leven en een beetje meer laten leven.

afbeelding van dirk andelhofs
07/12/2006 - 22:07

Arnold,

Onzin uitkramen is makkelijk ..

Een duurzame oplossing proberen te zoeken voor de problemen waarmee we geconfronteerd worden is al heel veel moeilijker.

dirk

afbeelding van jan-25
07/12/2006 - 23:12

de impasse is wel dat het geboorte aantal daalt bij het verhogen van het educatief gehalte van de mensen,
maar daarbij komt ook dat deze hoger geëduceerde mensen meer verbruiken per persoon:-(

dus het zal een tweedelige opvoeding zijn die we moeten uitdragen.

ook nog vandaag gelezen op de trein in de "metro" moneyline.

volgens het Amerikaanse departement of energie (DoE) zal aardolie in de komende jaren fors goedkoper worden. na 2014 gaat de prijs dan weer langzaam stijgen, maar tegen 2030 zal een vat ruwe olie maar zo'n 59 dollar meer kosten. rekening houden met de inflatie komt de genoemde prijs van 59 dollar in 2030 neer op 95 dollar tegen de dan geldende koersen. het DoE gat er van uit dat de totale vraag naar aardolie zal stijgen van 84 milj vaten per dag in 2005 naar 117 milj per dag in 2030

is dit geen voorbeeld van volksverlakkerij???

afbeelding van pluto
08/12/2006 - 00:32

Het probleem van de steeds maar toenemende wereldbevolking is ook "an inconvenient truth" en nog een beetje groter dan de opwarming van de aarde als je het mij vraagt.
Dat ze daar ook maar eens rap een filmpke over maken of gaan ze het weer gewoon laten aanmodderen.
Het begint nu toch stilletjesaan duidelijk te worden dat er op deze aardkloot een autoriteit moet komen, een MANAGER !! Een instantie die handelt in het belang van elke wereldburger. Om een halt toe te roepen aan het oeverloos geleuter dat op talloze beleidsniveau's plaatsvindt mogen ze voor mijn part de Amerikaanse grondwet onmiddellijk implementeren op de ganse wereldbol en aan de Amerikanen het statuut geven van wereldpolitieagent. Zij zijn op dit ogenblik de enigen die over de power en de guts beschikken om één en ander in goede banen te leiden.

vr gr

Pluto

afbeelding van toeternietoe
08/12/2006 - 01:34

Zij zijn trouwens al goed begonnen met het overplanten van hun democratie...
Niet vergeten:als het over geboortebeperking gaat, zitten de new-born christenen à la Bush,het Vaticaan en de Islam op dezelfde golflengte.

afbeelding van jeroen.beeckx@telenet.be
08/12/2006 - 08:47

Pluto,

Je mag gerust schieten op ecologisten en ze verketteren als linkse doemdenkers....

MAAR nu begin JIJ toch wel "erg rechtse" prietpraat uit te kramen.

Een wereld-politiestaat onder leiding van de amerikanen? Komaan zeg!

Een schot onder hun kl**ten ja!

JB

afbeelding van johan-70
08/12/2006 - 09:13

Eric,

In princiepe is de oplossig om bomen te laten groeien en hun de CO2 laten opnemen. Als je nadien die bomen verbrand ben je natuurlijk geen stap dichter bij de Co2 vermindering. Het verbranden van bomen heeft natuurlijk de voorkeur boven verbranden van olie en gas, daar bomen na een 50 tal jaren terug gegroeid zijn en olie miljoenen jaren duurt (mochten de juiste omstandigheden er zijn en die zijn er nu niet natuurlijk). Nee, maar dan maar meubeljes van je hout, en gebruik de rest voor isolatie of zo.
Nee, wat is volgens mij beter: Windmolens,zonnecollectoren,zonnecellen,biogas opbranden (als je de methaan laat vliege van die mest dan is dat nog veel erger dan wat CO2) waterkrachtcentrales, verbraden van hout maar dan in centrales die beschikken over CCS (co2 opvang, dat heb je niet in je pellet brander he).
Ik begrijp wel dat je dan zegt, wat op een donkergrijze winterweek zonder wind? daar sta je dan met je windmolen en zonnepanelen... wel Als heel europa / met joint venture naar afrika in een globaal engergie netwerk zit dan kan diegene die wel wind en zon heeft de energie verkopen aan de andere, en waar er nog tekort is moet er voor korte beperkte tijd dan maar wat co2 uitstoot zijn. maar dit laatste zal/zou een uitzondering moeten zijn.
Misschien nog wat meer onderzoek naar engergie opslag technologie.
(dit moet uiteraard samengaan met energie zuinige apparaten en leefomgevingen, anders zal het niet lukken)
Er is geen wonderoplossing voor dit vraagstuk, het is een puzzel van veel kleine beetjes. Van propere engergie generatie en van reductie van energie vraag (beperken van de bevolking hoort hier ook bij).
mvg
johan

afbeelding van eric-15
08/12/2006 - 13:48

Terug met de twee voeten op de grond: veel alternatieven zijn er vandaag niet om je huis te verwarmen: aardolie, aardgas, biomassa, electriciteit... Dus die biomassa is zeker een van de betere. Het blijft nu eenmaal een feit dat zolang er leven is, is er 'vervuiling', hoe je het ook draait of keert. We moeten ons dus hoeden om in zwart wit termen te denken. Het komt er op aan om de minst vervuilende technieken te gebruiken, meer kunnen we niet doen.

Om op de biomassa terug te komen: dit is inderdaad enkel milieuvriendelijk indien er evenveel aangeplant wordt dan er verbruikt wordt. Indien we bereid zijn om de reele prijs te betalen wordt ht economisch interessant om extra bomen en gewassen aan te planten (en dan niet uw bomen van 50 jaar maar van 5 jaar of gewassen van 1 jaar). Er wordt geknutseld aan genetisch gemanipuleerde supergewassen die in een mum van tijd kunnen geoogst worden. Hout is uiteindelijk niets anders dan een zeer efficiente zonne-energieopslag, iets waar jij met je zonnecellen alleen nog maar kan van dromen
(niet dat ik tegen zonnepanelen ben :-) )

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.