Fiscale aftrek PV-installatie | Ecobouwers.be

U bent hier

Fiscale aftrek PV-installatie

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van jan soors
22/01/2009 - 22:01

Hallo,
We kregen net onze belastingsbrief met een aardig aan ons te storten bedrag op onze rekening. Goed nieuws denk je dan maar nu blijkt dat we 1000€ zouden hebben mislopen omdat we een te LAAG inkomen hebben (mijn vrouw is thuis voor opvoeding kinderen en heeft ca 200 € per maand inkomen. Bij het invullen van de belastingen hebben we het maximumbedrag (8400€) helemaal op mijn inkomen gezet (getrouwd gemeenschap v goederen). Nu blijkt dat de fiscus zelf het aftrekbare bedrag verdeeld heeft over onze 2 belastbare inkomens met als gevolg dat ik ca 1600€ fiscaal voordeel geniet maar mijn vrouw 'moet het doen' met 600€ omdat ze te weinig belastbaar inkomen heeft.
Wij gingen ervanuit dat die ca 3300€ sowieso een recht was en niet afhankelijk van belastbaar inkomen. Mogen ze trouwens dat bedrag 50/50 over onze inkomens verdelen? Dit hebben ze niet gedaan bij kapitaalaflossing lening woning.

Telefonisch contact met fiscus maakte het niet erg veel duidelijker: meer dan dat het nu eenmaal zo is kwamen we niet te weten. Maar nergens vinden wij iets over deze sociaal niet echt rechtvaardige maatregel terug.
Weet iemand hier meer over?
Groet & alvast bedankt
Jan & Mieke

8 Reacties

Reacties

afbeelding van hendrik de corte
22/01/2009 - 22:34

Indien u als getrouwde of wettelijk samenwonende wordt belast, moet u het bedrag van de vermindering onder elkaar verdelen volgens het deel van het onroerend inkomen van de woning dat bij elk belastbaar is. De meeste koppels zijn samen eigenaar van hun woning, dus eigenlijk zijn ze elk voor de helft eigenaar. Elke partner vult dan de helft in van het bedrag van de belastingvermindering. De ene partner bij code 1363, de andere partner bij code 2363.

Als getrouwd of wettelijk samenwonend koppel dat samen eigenaar is van de woning moet u allebei een voldoende hoog inkomen hebben om volledig te genieten van de belastingkorting. Als één van beiden geen of een onvoldoend inkomen heeft (bijvoorbeeld een huisvrouw of huisman) zal hij - ondanks de toepassing van het huwelijksquotiënt - te weinig belasting betalen zodat hij niet volledig zijn deel (meestal de helft) van de maximale belastingkorting kan verkrijgen.

Kortom, wie geen of te weinig belastingen betaalt kan geen korting krijgen.
Er bestaan wel een paar mogelijkheden om dat op te lossen, maar dat is alvast makkelijker vooraf dan achteraf.
Als je wat zoekt op dit forum vind je het wel.

Belastingtechnisch zou de overheid dit kunnen oplossen door de belastingkorting te veranderen in een belastingkrediet.
Maar daar is geen politieke bereidheid toe (belastingvermindering is de dada van je weet wel, en die zijn niet geïnteresseerd in de kiezers met kleine inkomens)
Vorige week heeft de federale regering in principe besloten voor 2009 en 2010 de belastingkorting voor dakisolatie te veranderen in een belastingkrediet. Voor muur- en vloerisolatie wordt een belastingkrediet ingevoerd.
Volgens persberichten: met dank aan de PS.

De Vlaamse regering geeft een premie voor niet belastingbetalers, maar die is beperkt tot dakisolatie, superisolerend glas en plaatsen verwarmingsketel.

groeten
rik

afbeelding van johan-35
23/01/2009 - 10:28

Rik,

Een beetje vereenvoudigd gesteld, is het zo dat ( zeker in geval van 1 inkomen) het inkomen fiscaal verdeeld wordt tussen beide partners. Fiscaal heeft een huisvrouw ( als haar man werkt toch) dus ook een “inkomen”
De belastingsaftrek kan dus ook over beide inkomens verdeeld worden.
Waar kan ik het minimaal gezinsinkomen vinden dat een integrale belastingsaftrek van de PV installatie mogelijk maakt ?

Bedankt,

Johan

afbeelding van hendrik de corte
23/01/2009 - 17:04

johan

Je hebt het over het "huwelijksqotiënt".
Voor aanslagjaar 2010 bedraagt dit 9280 euro.
De partner zonder of met klein inkomen wordt dus een fictief "inkomen" toebedeeld tot het maximum van 9280 euro is bereikt.

Let op.
Je kunt nooit zomaar zeggen dat een persoon met x inkomen y belastingen betaalt.

Hoeveel inkomstenbelasting u betaalt, hangt niet alleen af van de hoogte van uw inkomen maar ook van het aantal personen ten laste en van de verminderingen en kortingen die u toegekend worden.

Het bedrag dat belastbaar is omwille van het huwelijksquotiënt is echter in alle gevallen onvoldoende opdat de partner zonder of met beperkt inkomen voldoende personenbelasting zou betalen om voor de maximale belastingsvermindering voor energiebesparende uitgaven in aanmerking te komen.

groeten
rik

afbeelding van johan-42
26/01/2009 - 14:53

Jan,
Je kan even googelen op Taxtalk
Daar kom je onwaarschijnlijk veel te weten over uw probleem.

afbeelding van dukeii
28/01/2009 - 19:35

Ik heb hier ook al ergens gelezen dat : als je leeft van een uitkering .....krijg je niks .
Maar hoe zit het als je geld leend voor PV ?
Wat is hier dan het verschil met de eindafrekening van de fiscus ?

afbeelding van lucvt
28/01/2009 - 21:07

@ Duke

Een gewone lening maakt niks uit voor je belastingen, wegens niet aftrekbaar. Er zou wel al een voorstel zijn van de overheid om een korting op het intrestpercentage te geven.

Een hypothecaire lening daarentegen voor verbouwingen kan wel een serieuze impact hebben. Alles hangt een beetje af van meerdere factoren:

- heb je maar één eigen woning ?
- heb je nog een andere hypothecaire lening af te betalen ?
- heb je wel voldoende belastingen om al je aftrekken en verminderingen te benutten ?
- betaal je al een levensverzekering en geef je die aan in je belastingen ?
- wat is je hoogste aanslagvoet ?
- ....

afbeelding van hendrik de corte
29/01/2009 - 08:00

Luc
Begin 2009 besliste de federale regering principieel (in het kader van het relanceplan) dat de overheid de intrest ten belope van 1,5 % ten laste zal nemen bij leningen die natuurlijke personen (dus geen vennootschappen) tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 aangaan voor energiebesparende investeringen. De intresten die de personen zelf betalen, genieten een belastingvermindering. Meer details zijn nog niet bekend.

groeten
rik

afbeelding van geert devos
14/05/2009 - 18:08

probleem blijft dat de folder slechts in algemene termen spreekt , ik heb voor details gebeld naar het contactcenter met oa de vraag wat je moet doen als je slechts een gedeelte van een "grotere" lening gebruikt voor energiebesparende uitgaven (opsplitsen, hoe ?, wie ?). Ze moesten me ook het antwoord schuldig blijven en raadden me aan mijn vraag te mailen

heb dit gedaan en nu , na ong. drie weken hetvolgende antwoord gehad :

Geachte,

Het KB ter verduidelijking en ter uitvoering van deze maatregelen zal ten vroegste einde juni gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Wij raden U dan ook aan om begin juli contact op te nemen met ons contactcenter op het nr. 0257/257.57.

ZO, dus jullie weten het : nog een goeie maand geduld (als alles doorgaat zoals gepland).

Ik sta in de situatie dat ik binnenkort grond ga kopen en ga bouwen ; ik denk dat ik voorlopig een overbruggingskrediet ga aanvragen voor die paar maanden , en dan zien aan welke voorwaarden de "eigenlijke" lening moet voldoen.
Dit om te voorkomen dat de lening (voor 20 jaar) reeds ingaat , en dan na een maand (na verschijning in staatsblad van de uitvoeringsmodaliteiten) blijkt dat we net niet aan enkele voorwaarden voldoen om van de (talrijke) fiscale voordelen te genieten.

misschien een idee voor de mensen die in dezelfde situatie zitten.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.