Electrabel lobby PART II | Ecobouwers.be

U bent hier

Electrabel lobby PART II

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van jeroen beeckx-9
12/04/2008 - 17:48

Uit de Morgen:

Groene elektriciteit geraakt niet op het net
De distributienetten zijn niet opgewassen tegen de explosieve toename van de groenestroomproductie omdat hun maximum bereikt is. Om de stroom gewonnen uit hernieuwbare bronnen toch op het elektriciteitsnet te krijgen zijn er zware investeringen nodig. Ook de kostprijs van enkele groene projecten, waaronder in Hoogstraten en de Antwerpse haven, loop op.

Het distributienetbedrijf Eandis vraagt de overheden om de voor- en nadelen van een aantal maatregelen goed te onderzoeken, want een aantal investeringsprojecten kan een serieuze impact hebben op de elektriciteits- en gasprijzen van gezinnen en bedrijven, luidt het.

Een van de grote investeringsdossiers voor de komende jaren is de uitbreiding van het gasdistributienet. Eandis vraagt dat de uitbreiding van het gasnet wordt vertraagd als het aantal aansluitingen onvoldoende snel toeneemt. (belga/edp)

42 Reacties

Reacties

afbeelding van toontje
12/04/2008 - 18:45

Zo'n onnozel bericht hoor je niet dikwijls,

in Australie hebben ze een uitgebreide studie gedaan hierrond en daar zijn ze tot het besluit gekomen dat "decentrale" energieopwekking net de distributienetten ontlasten.

Dat klinkt ook al veel logischer want de elektriceteit die je (a propos in beperkte hoeveelheden) ter plaatse, dicht bij de verbruiker opwekt ontlast de distributienetten in plaats van ze te belasten.

Achter dit bericht zal eerder de vrees zitten dat ze inkomsten zullen verliezen omdat de distributiekosten aangerekend worden aan de verbruiker als % van het verbruik.

Aabgezien die zelfde verbruiker gaat leveren zal hij dus veel minder distributiekosten betalen... daar hebben die DIKNEKKEN schrik van.

afbeelding van Anonieme gebruiker
12/04/2008 - 21:09
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Kleine opmerking hierbij :

De distributienetbedrijven zijn voor 70 % eigendom van de gemeenten, voor 30 % van Electrabel. Tegen 2018 voor 100 % van de gemeenten.
Moet Electrabel nu zware investeringen gaan doen in een netwerk waar ze in 2018 niets meer aan te zeggen hebben ? De gemeentes zullen het dan gaan doen en wij zullen het mogen betalen. (en het zal niet goedkoop zijn dat kan je nu al afleiden uit de tekst)

vr gr
Pluto

afbeelding van lambert-2
12/04/2008 - 23:09

ach, ne grote broer van Belgacom ... allemaal één pot noat

afbeelding van filip van bever
12/04/2008 - 23:11

Hoe dan ook: Het bericht rammelt langs alle kanten:
Plotseling zou de groene stroomproductie, die nochtans slechts enkele procentjes van het totaal vertegenwoordigt, dermate groot zijn zodat het netwerk het niet meer aankan...?
De achterliggende agenda is de mensen voorbereiden op prijsverhogingen, en dit dan nog "in naam van de groene stroom"...

Een voorbeeld van misbruik van ideëen zoals we er al meer gehoord hebben.

Dat gedecentraliseerde (groene) stroomproductie minder belastend is voor het netwerk (want dichter bij de verbruiker) lijkt idd vrij voor de hand liggend.

afbeelding van Anonieme gebruiker
13/04/2008 - 10:04
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

ja, electrabel blijft toch verbazen... en dat zeker niet in positieve zin!

afbeelding van kempenaar
13/04/2008 - 10:09

is het aan te raden zonnepanelen te installeren in deze
bizarre berichtgeving?

afbeelding van dirk andelhofs
13/04/2008 - 10:40

Zou vooral ook te maken hebben met de grote vraag naar WKK in de glastuinbouw.

Zo'n WKK verdient zich immers op enkele jaren financieel terug, en dat hebben de tuinders nu blijkbaar massaal ontdekt. In die landelijke gebieden liggen er natuurlijk niet zo veel hoogspanningskabels.

Stroom uit een WKK is bij mijn weten nog steeds geen groene stroom (tenzij de WKK op biomassa draait natuurlijk)

Decentraal produceren heeft alleen maar voordelen, en als daarvoor extra kabels nodig zijn, dan moeten die gelegd worden ... punt !

Dirk

afbeelding van Anonieme gebruiker
13/04/2008 - 10:41
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Het invoeden door zonnepanelen kan inderdaad wel problemen geven. (belast het net zeker extra)
Een verdeelgroep van 200 ampere die door zonnenpanelen achter de zekeringen wordt ingevoed zal bij maximale belasting van de groep worden ontlast. (heel mooi denk je dan)
Laat het vermogen dat terug gevoed wordt eens 100 ampere zijn. Op een zonnige dag kan de groep af met een zekering van 100 ampere en in de avond met 200 ampere.

Maar een vraag aan de heren die het schijnbaar beter weten:

Op een zonnige dag treedt er een defect op of wordt door omstandigheden de groep zwaar overbelast.
100 + 200 ampere (300 ampere) kan er over de groep lopen zonder dat de zekering van 200 ampere aanspreekt.
Hoe lossen de deskundigen dit hier op?

Ik zou zeggen door de groep op 300 ampere uit te leggen, dus toch verzwaren.
En dit gaat om 1 groep als voorbeeld maar je kunt je voorstellen dat dit probleem zich doorzet tot aan de centrale hoofdvoeding bij de centrale.

afbeelding van eric-15
13/04/2008 - 10:43

Aangezien je zonnepanelen nooit meer zullen produceren dan je eigen verbruik is er helemaal geen overbelastingsprobleem, integendeel zoals hierboven reeds terecht besproken werd.
Het bericht ging echter voornamelijk over veel grotere vermogens die niet ter plaatse door de producent kunnen geconsumeerd zorden. Het is misschien wel zo dat het distributienet op die plaatsen zou moeten versterkt worden, maar het blijft een feit dat de energiedistributie vanuit het oogpunt van electrische verliezen alleen maar kan gebaat zijn met zoveel mogelijk gespreide productie. Alleen past dat niet in het monopolistische plaatje van electrabel.

afbeelding van eric-15
13/04/2008 - 10:56

Chatanky, aangezien het electriciteitsnet moet voorzien zijn op maximaal verbruik van alle gebruikers, maakt het niet uit dat sommige van die verbruikers zelf hun energie produceren, zij kunnen alleen maar de belasting verlagen, nooit verhogen.

afbeelding van Anonieme gebruiker
13/04/2008 - 11:06
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

"Aangezien je zonnepanelen nooit meer zullen produceren dan je eigen verbruik is er helemaal geen overbelastingsprobleem, integendeel zoals hierboven reeds terecht besproken werd."

Hoe men erbij dat er spraken is van teruglevering aan het net dan?
De trend bij de zonnepanelen is om volledig te voorzien in je elektrabehoefte.
Als de zon onder is is er geen opbrengst en in de wintermaanden is er minder opbrengst.
Je moet dan terug leveren aan het net met zonnige dagen of heb ik het mis.

Daarbij is dit enkel zonnepanelen, wat te denken van windenergie (parken) wat ook niet altijd beschikbaar is?
Enige tijd geleden in het nieuws al te horen geweest als het in duitsland flink waait dat er grote problemen ontstaan met het verwerken van de energiepiek.
De bestaande netten waren overbelast en bedreigde de levering.

afbeelding van Anonieme gebruiker
13/04/2008 - 11:16
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

"Chatanky, aangezien het electriciteitsnet moet voorzien zijn op maximaal verbruik van alle gebruikers, maakt het niet uit dat sommige van die verbruikers zelf hun energie produceren, zij kunnen alleen maar de belasting verlagen, nooit verhogen."

Ja de centrale uitzonderingen van de kolencentrales kunnen het vermogen aanpassen aan het vebruik.
Je distributienet moet je beveiligen naar het maximale vermogen wat er over het net kan lopen.
probleem is als er een defect optreed in het distributienet het vermogen wordt gelevert aan het defect of sluiting. dit is dan de netlevering van de centrale en de decentrale opwekking die op dat moment kunnen invoeden.
gevolg is dat er in zo`n situatie de schade vele malen groter is.

afbeelding van eric-15
13/04/2008 - 23:13

Chatanky, een typische PV installatie ligt tussen de 2 en de 7 KWp, dat is nooit hoger dan het maximaal piekverbruik van een typisch gezin (denk aan een electrische kookplaat, oven,strijkijzer, wasmachine, vaatwasser,koelkast,diepvries,verlichting..., samen goed voor meer dan 10 KW). Dit bewijst dat het distributienet helemaal niet hoeft verzwaard te worden voor PV privé, integendeel, het kan alleen maar ontlast worden door eigen productie...

afbeelding van gunter
14/04/2008 - 00:36

Om te beginnen : een WKK in de tuinbouw levert enkel elektriciteit als er warmtevraag is. Op dit moment is de warmtevraag vooral 's nachts wanneer net het stroomverbruik het laagst is. Waar gaat deze extra energie gestockeerd worden? Er zijn zeker capaciteitsproblemen, zeker met WKK's omdat die MINSTENS een vermogen van 5 kW hebben.

Het grote probleem van de alternatieve energiebronnen is dat de vraag en het aanbod bijna haaks op mekaar staan. Alle mooie theorieën van hierboven ten spijt.

Levert een PV-paneel steeds energie op het moment dat er particulier vraag naar is? Neen! De ene keer moet er dus stroom aan het net geleverd worden, de volgende moment wordt er weer afgenomen. Net deze zakeb zorgen voor problemen.

Het net moet dus zeker verzwaard worden om deze pieken op te vangen. Het gaat hier dus over een piekprobleem.

Ik zwijg dan nog over het probleem van netvervuiling met alle decentrale energiebronnen. Decentrale energieopwekking is OK als dit op een gesloten netwerk zit, niet op een open.

En wie de Belgische situatie met de Australische wil vergelijken, moet zijn geografie eens dringend gaan opfrissen.

afbeelding van Anonieme gebruiker
14/04/2008 - 01:28
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Ik denk meer dat dat bewijst dat je het niet helemaal snapt Eric.

Of zet jij al je vebruikers aan als de paneeltjes 7kwp leveren?

Zolang alles koek en ei is ontlast je het net maar het net moet beveiligd zijn om ernstige schade te voorkomen. (je ontlast niet enkel het net maar ook de beveiliging van het net.
Als dit niet zo is had er ook geen extra groep nodig geweest om je panelen aan te sluiten op je groepenkast.
Als je op een 16 ampere groep ook nog eens 16 ampere invoed met zonnepanelen kan er een stoom lopen van 32 ampere over de groep. pas als je dit overschreid overbelast je zo`n groep. Dus is de overschreiding al 2x de limiet eer de zekering een overbelasting van 16 ampere registreert.
Bij 32 ampere zullen je instalatiedraden ongezien wegsmelten in zo`n situatie.
In de grote energiewereld werkt dit net zo.

afbeelding van Anonieme gebruiker
14/04/2008 - 01:34
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Is enkele maanden geleden niet het bericht de wereld ingestuurd dat we zowieso ons net zouden moeten verzwaren omdat we afstevenen op een tekort aan electriciteit? We gaan er zowieso voor moeten betalen hoor...

Nog enkele bedenkingen:

1. Er wordt vaak geschermd met het feit dat groene energiebronnen niet konstant te regelen zijn. Idd waar maar er zijn toch verschillende groene energiebronnen?. Van iedere manier van groene stroom opwekken op zich wil ik best aannemen dat het aanbod daarvan nogal kan fluctueren. Maar het geheel lijkt me toch wel een min of meer konstant vermogen te kunnen leveren. Ik kan me moeilijk voorstellen dat op hetzelfde moment alle tuinders hun WKK's uitschakelen, de zon weg is en er plots geen wind meer is...

2. Als dat beetje groene energie hier al voor problemen zorgt, hoe doen andere landen met veel meer groene energie het dan?
1000 PV-installaties van 3Wp zijn goed voor ocharme 1 à 2 windmolentjes, 100 tuinders met een WKK van 10kW zijn amper goed voor 1 windmolentje (als ze dan nog allemaal tegelijk draaien wat al zeer onwaarschijnlijk is)... Hoe doet een land als Denemarken dat 20% van zijn electriciteit zo goed als enkel met windmolens opwekt het dan? Of Nederland waar er dik 1200 staan terwijl er hier amper 130 zijn??? Dat zijn toch landen die qua bevolking en samenleving te vergelijken zijn met ons landje zou ik denken.

3. 30% van Electrabel z'n electriciteit wordt opgewekt dmv gas, olie of kolen gestookte centrales. Die zijn relatief makkelijk en snel te regelen. Waarom die ni meer gebruiken om pieken op te vangen? Ach ja, dan verdienen zij minder...

4. We zitten met een land dat zowieso beperkt is wat alternatieve manieren van stroom opwekken betreft. het zou toch hypocriet zijn als we dat wat we hebben dan nog gaan tegenwerken ipv te kijken hoe we dit probleem kunnen aanpakken met de conventionele stroomproduktie?

Eén ding is mij duidelijk: betalen gaan we zowieso. Is het ni omdat we't net moeten verzwaren (zogezegd voor al die groene stroom), dan zal't wel zijn doordat de prijzen van olie, gas, kolen en Uranium serieus stijgen. En da laatste komt Electrabel natuurlijk het meest ten goede en het makkelijkste uit. Awel, maar dan betaal ik liever voor da eerste.

afbeelding van rene-11
14/04/2008 - 09:17

De cijfers zeggen dat Belgie 30% van onze elektriciteitsbehoefte ingevoerd dient te worden.

Schijnbaar is er hier wel capaciteit voor op ons net.

Het is dus een kwestie van keuze's maken. Als onze regering kiest voor de opwekking van duurzame energie dan zullen over de consequenties hiervan voor het electriciteitsnet ook beslissingen genomen dienen te worden. Het lijkt er sterk op dat dit niet gebeurt is.

Als we gaan investeren in nieuwe centrale's zal ook iemand die rekening dienen te betalen en ook hiervoor zal het net aangepast dienen te worden.

afbeelding van walter-12
14/04/2008 - 11:19

Chatanky schreef
"Het invoeden door zonnepanelen kan inderdaad wel problemen geven. (belast het net zeker extra)
Een verdeelgroep van 200 ampere die door zonnenpanelen achter de zekeringen wordt ingevoed zal bij maximale belasting van de groep worden ontlast. (heel mooi denk je dan)
Laat het vermogen dat terug gevoed wordt eens 100 ampere zijn. Op een zonnige dag kan de groep af met een zekering van 100 ampere en in de avond met 200 ampere.

Maar een vraag aan de heren die het schijnbaar beter weten:

Op een zonnige dag treedt er een defect op of wordt door omstandigheden de groep zwaar overbelast.
100 + 200 ampere (300 ampere) kan er over de groep lopen zonder dat de zekering van 200 ampere aanspreekt.
Hoe lossen de deskundigen dit hier op?
"
Een groep van 200A: grofweg voor 50 a 100 gezinnen? Als die gezinnen met PV panelen dan 100A gaan produceren, dan zitten we in een fantastische situatie. Dat zou willen zeggen dat die bijna allemaal PV panelen op hun dak hebben. Dit lijkt me daarom een weinig realistisch voorbeeld.
Ik heb geen idee wat het probleem is waarnaar die woordvoerder verwijst. Groene stroomproductie is zeer laag in ons land.
Ik kan me echt niet voorstellen hoe die kleine productie eenheden een probleem kunnen veroorzaken in de praktijk.

Walter

Walter

afbeelding van peter v
14/04/2008 - 12:20

Chatanky schreef

'Als je op een 16 ampere groep ook nog eens 16 ampere invoed met zonnepanelen kan er een stoom lopen van 32 ampere over de groep.'

Dit zal niet gebeurern want het is de belasting die de stroom bepaalt. Als er 16 A nodig is zal die geleverd worden door de combinatie van het net en de zonnepanelen.
Er zal dus nooit een stroom van 32A lopen. Trouwens de huishoudelijke zekeringen zijn niet richtingsgevoelig en zal altijd bij 16A afschakelen

@Digitaloverdose
Is enkele maanden geleden niet het bericht de wereld ingestuurd dat we zowieso ons net zouden moeten verzwaren omdat we afstevenen op een tekort aan electriciteit?

Inderdaad dat bericht heb ik ook gelezen. Probleem zou zijn dat de koppeling van de europese HS-netten niet aangepast is aan de grote hoeveelheden energie die door de eengemaakte markt verstuurd worden over het HS-net.

Trouwens België heeft al een tekort aan energieproduktie er dus een grotere produktiecapaciteit nodig. Alhoewel voor dit forum moet er natuurlijk een daling van het verbruik komen.

afbeelding van Anonieme gebruiker
14/04/2008 - 13:09
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Ik kan je daar geen ongelijk in geven Walter.
maar het streven naar 20% duurzaam heeft zo zijn consequenties. je kunt nu wel zeggen 2% is geen probleem maar de tijd dringt. Als je zelf financiele uitgaves verwacht ga je ook maatregelen treffen neem ik aan en niet wachten op het laatste moment. En net aanpassen kost ook nog wat tijd.

Peterv:

Ik had wel eens eerder aangehaald over de effecten van warmtepompen. Als hier masaal voor gekozen wordt kun je de rekensom wel gaan maken. Zo zijn er nog wel meer groeimarkten op te noemen die de elektravraag doen stijgen.
Als heel europa over gaat op spaarlampen ben je bezig met een besparing van een paar tiende procenten, dat is dan een druppel op een gloeiende plaat.
Sluipvebruik is op het totaal ook een schijntje.
Maar ja de trend is om bij het kleine te beginnen.
De economie moet blijven groeien, dit lukt enkel als de industrie aan jou producten kan slijten en dat dee zo snel mogelijk weer vervangen worden. Repareren is niet goed voor de groei. Als iedereen een tv hebt en dat heeft bijna iedereen is de markt verzadigt. Repareren zou helemaal een ramp zijn dus wordt dit onmogelijk gemaakt.
Gevolg is dat een groeiende markt ook meer energie vreet.

Al met al vreemd is het niet, toch?

afbeelding van gunter
14/04/2008 - 15:38

Nog een leuk weetje i.v.m. "ons" capaciteitsprobleem. Indien er op een windstille dag de windmolens in Duitsland bijna niets produceren, dan moet er stroom vanuit het zuiden (vnl. Spanje) naar Duitsland worden gevoerd. De bedoeling was dat dit over het Zwitserse netwerk zou gebeuren, maar stroom zoekt net als water de weg met de minste weerstand waardoor o.a. het Belgische net zwaar belast wordt door stroom voor Duistland. Gevolg is dat er een tekort ontstaat voor België omdat er geen extra stroom op het net kan worden gestoken voor het eigen gebruik.

Door de groene stroom van Duistland (of het wegvallen hiervan), wordt België met een capaciteitsprobleem opgezadeld. Een afdoend Europees HS-net zal dus nog niet voor morgen zijn.

afbeelding van Anonieme gebruiker
14/04/2008 - 16:59
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Zo eenvoudig zoals het lijkt is het niet Gunter.
De redenen zullen dus best gegrond zijn.

afbeelding van maarten-1
14/04/2008 - 17:56

Dirk

"Stroom uit een WKK is bij mijn weten nog steeds geen groene stroom"

Persoonlijk vind ik dit een te zwart-wit (of groen-grijs)denken.
met alle respect voor de groenen maar er bestaat zoals iets als er tussen in. Noem een WKK dan een groengrijs of grijs groen iets, maar dit is wel veel beter dan een grijze kolencentrale, niet.

Trouwens volgens mij is afvalverbranding met E-recuperatie ook groengrijze stroom en dit dient aanbeveliing boven grijze stroom.

Wat betreft groene of alternatieve stroom, tot nu toe heb ik nog geen enkel alternatief (buiten misschien waterkracht) gezien dat kan voldoen aan de huidige markt:
- betrouwbare (continu met een verzekerd minimum) stroom
- voldoende capaciteit altijd (ook snachts en met gelijk welk weer) voor de huidige vraag van 8-14 MW
- betaalbare stroom, waarmee je je economie niet onderuit haalt.

Dit wil niet zeggen dat ik tegen alternatieve stroom zou zijn. Een deel kan alternatief zijn, maar het leeuwendeel opwekken met alternatieven is nog niet voor morgen.

Maarten

afbeelding van nelson-3
14/04/2008 - 23:18

Chathanky schreef : "Enige tijd geleden in het nieuws al te horen geweest als het in duitsland flink waait dat er grote problemen ontstaan met het verwerken van de energiepiek.
De bestaande netten waren overbelast en bedreigde de levering."

Als het net 'overbelast' wordt, is dat niet als er meer vraag dan aanbod is, of als de vraag en het aanbod te ver van mekaar verwijderd zijn of verbonden door te dunne draden?
Als er meer geproduceerd wordt dan verbruikt, is dat toch geen overbelasting? Er zijn dan toch geen grotere stromen? als ge op uw 2000W generator thuis alleen maar een lampke van 5 watt laat draaien, dan is er toch nergens een probleem? Technisch gezien dan, niet economisch of ecologisch.
Andersom wel, als ge iets van 1000W op een 600W generator wilt aansluiten, is er een overbelasting.
Ik zie dus het probleem niet. Maar laat gerust het licht schijnen voor mij

afbeelding van Anonieme gebruiker
14/04/2008 - 23:41
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Het blijft lastig he.

Daar heb je gelijk in Nelson dat zou op zich geen probleem zijn.
Maar er zijn contractuele verplichtingen kwa leveren.
In duitsland krijgt groene stroom voorrang op grijze stroom.

Elders hebben de windmolenparken contracten om een X hoeveelheid elektra te leveren.
Nu heb jij en nog veel meer mensen een groenstroomcontract.
Die wordt ingekocht en moet getransporteerd worden.
Als het nu hard waait moeten de molentjes wel de hoeveelheid kwh leveren. Contracten zijn er om nageleeft te worden en om aan de leveringsvoorwaarde te voldoen kun je niet zeggen (netbeheerders) wij hebben geen capaciteit genoeg om aan belgie te leveren.
De andere kant van het verhaal is dat als duitsland veel levert de grijse centrales elders in belgie vermogen verminderen om de groene stroom in het net op te nemen.

Het gevolg raad je al Nederland als tussenpersoon moet het vermogen wel even door sluisen naar het Belgische net.

Vandaar dat het huidige distributienet te kort schiet in capaciteit. Door deze alleen door de weerman voorspelde pieken moeten wel opgevangen kunnen worden.
Hiervoor is door anderen al aangehaalt dat geen continuiteit van levering zo zijn consequenties heeft.
(maarten gaf dit al aan)

afbeelding van Anonieme gebruiker
14/04/2008 - 23:46
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Nelson:

Wil je nog gekere dingen lezen er staat op het internet de grote power down van californie beschreven.
Hier in Europa kiezen we ook voor een dergelijk systeem. (een amerikaans voorbeeld doet het altijd wel goed bij vele politici) Echter om de elende te voorkomen moet je niet gaan bezuinigen en afwachten tot het echt fout gaat.

afbeelding van Bart humbeeck - @Home
15/04/2008 - 08:50

chathanky,
kun je een URL geven ?
thx,
bart humbeeck .

afbeelding van frankdh
15/04/2008 - 12:51

Weer een goei onderdeel van de "verdeel en heers" taktiek.
Door in't lang en't breed in het nieuws uit te smeren dat "die groene jongens" met hun zonnepanelen en windmolens de schuld zijn dat de energieprijzen nog maar eens een pak omhoog zullen gaan, ga je de twijfelaars en zij die in groene energie geen of weinig heil zien nog wat sterken in hun overtuiging dat dat voor niks goed is en enkel voor profiteurekes (kijk daar, da's weer zo ene). Zo kunnen de grote energieboeren hun oude (kern)centrales blijven verantwoorden en megawinsten blijven opstapelen.
Een verzwaring van het net is sowieso noodzakelijk (met of zonder groene stroom, had ik begrepen). Dat ze dat niet zelf kunnen bekostigen is, wat mij betreft, dikke zever. Dat ze wat van hun gigantische winsten gebruiken om deze investeringen te doen. Maar ja, daarmee scoor je natuurlijk niet goed bij de aandeelhouders hé (die mogen van mij gerust een billijke verdienste hebben aan hun investering, maar die term 'billijk' is voor een ruime interpretatie vatbaar).
Probeer nu nog maar eens een lans te breken voor alternatieve energie.

Groetjes,
Frank

afbeelding van maarten-1
15/04/2008 - 14:11

Frank,

Het is een discussie die op gang komt. Bekijk dit niet altijd als een lobby die erachter zit. Natuurlijk zijn er aanpassingen nodig.
Nu zijn er ook heel wat groenen die niet echt goed zijn in tellen. Hierdoor maken ze zich wel heel erg zwak.
Onlangs was groen boegbeeld Vogels op TV, ze nam de actualiteit namelijk onderhoud van E-centrals in België aan om groene E te verdedigen. Want de centrales worden ouder en zullen meer onderhoud vragen waardoor er een te kort zal zijn in E-aanbod. Als alternatief moesten er dan windmolens geplaatst. Wat met het E-aanbod op een windstille dag?
Dikwijls rekent men ook met maximale vermogens voor windmolens. Zo heb je om de vraag in B van gemiddeld 10 GW geen 5000 windmolens nodig van 2 MW maar een veelvoud ervan.

Maarten

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.