Ecosteun afgeschaft: interpelatie Vlaams parlement | Page 2 | Ecobouwers.be

U bent hier

Ecosteun afgeschaft: interpelatie Vlaams parlement

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van dirk vh-1
06/06/2007 - 19:51

Deze Email ontvangen van Remi Verbeeck
fractiesecretaris, Groen in het Vlaams parlement
(in meerdere delen. Wie de originele wenst te ontvangen kan mij mailen).
Hier volgt het eerste deel.

Dirk
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Actuele vraag van mevrouw Mieke Vogels tot mevrouw Fientje Moerman, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, over de hervorming van de ecologiesteun aan ondernemingen
Actuele vraag van de heer Jan Peumans tot mevrouw Fientje Moerman, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, over de hervorming van de ecologiesteun aan ondernemingen
De voorzitter:
Mevrouw Vogels heeft het woord.

Mevrouw Mieke Vogels:
Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, geachte collega's, deze vraag is eigenlijk een mooi voorbeeld van januskopperij.
Wat betekent dat? Ik word elke avond overspoeld door tv-debatten, waar vertegenwoordigers van partijen die hier in de meerderheid zitten - CD&V, sp.a, VLD, N-VA en spirit uiteraard - zich uitsloven om aan te tonen dat ze groener dan groenst zijn. Ik zie Verhofstadt poseren met Al Gore. Ik zie minister Vande Lanotte vier jaar te laat de eerste steen leggen van een windmolenpark. Ik zie dat Yves Leterme plots ontdekt dat een bio-ontbijt toch ook wel lekker is. Ik zie dus groener dan groene kandidaten.
Mevrouw de voorzitter, de day after of zelfs de morning after, zie ik diezelfde partijen - meer zelfs, dezelfde mensen - in de regering, waar ze met hun regeringshoofd aanwezig zijn, beslissen om de ecologiesteun aan bedrijven te beperken. Il faut le faire! Eigenlijk denken jullie dat de kiezers een stelletje idioten zijn.
Een van de vragen die Greenpeace stelde, was of men akkoord gaat om in het regeerakkoord het streefcijfer van 15 percent hernieuwbare energieconsumptie tegen 2020 op te nemen. De antwoorden van de partijen in volle campagne zijn duidelijk. CD&V zegt: "Ambitieuze streefcijfers zijn ook het doel van CD&V. Vandaar het voorstel om in Vlaanderen 12 percent groene stroom te realiseren tegen 2015." N-VA, collega Peumans, zegt: "De N-VA onderschrijft zonder voorbehoud deze aanbevelingen van Greenpeace." Sp.a zegt: "Sp.a wil fors bijkomend investeren in hernieuwbare energie. Om investeerders rechtszekerheid te geven, is het belangrijk ambitieuze doelstellingen nu vast te leggen." Spirit, dat altijd net iets meer wil dan sp.a, zegt niet dat ze akkoord gaan, maar dat ze "geheel akkoord gaan".
Collega's, ik weet niet of u weet wat u belooft. Ik weet in elk geval wel dat in 2005 1,7 percent van de bruto elektriciteitsconsumptie gerealiseerd werd via hernieuwbare energie. Mevrouw de minister, ik weet dat, als geen bijkomende maatregelen worden genomen - en dat zijn cijfers van uw eigen administratie of die van minister Peeters - we tegen 2020 zullen uitkomen op 8 percent, dus zeker niet op de 15 percent die u allemaal beloofde. Als de economie verder groeit, zullen die maatregelen nog groter moeten zijn.
Mevrouw de minister, in de realiteit zie ik dat zowel burgers als bedrijven eigenlijk de klik wel gemaakt hebben. Dat ze eigenlijk wel overtuigd zijn van wat jullie, tenminste in theorie, beloven, namelijk dat hernieuwbare energie nodig is. Ik zie dat aan de explosie van het aantal aanvragen van individuele burgers voor zonnepanelen en vooral aan de boom die de aanvragen van de bedrijven kende om ecologiesteun te krijgen voor hernieuwbare energie.
Dat is goed nieuws, want het betekent dat de verantwoordelijke mensen in dit land de klik gemaakt hebben. Wat goed is voor het milieu, is ook goed voor de mensen, is ook goed voor de bedrijven en is ook goed voor de overheid, die de CO2-uitstoot moet beperken.
Ik zou denken dat we na zoveel goed nieuws een feestje zouden bouwen en dat er voor meer budgetten zou worden gezorgd om deze gunstige evolutie voort te zetten. Deze regering doet echter het tegenovergestelde: ze verhoogt niet de budgetten maar verandert de spelregels en stapt over naar een callsysteem. Er is meer, en dat is alles behalve een illustratie van goed bestuur: men gaat het callsysteem met terugwerkende kracht invoeren. Niet ik, maar zowel Voka, UNIZO als de milieubeweging zeggen dat dit absoluut geen voorbeeld van goed bestuur is en absoluut niet bevorderlijk voor het continueren van het gunstige investeringsklimaat dat er nu bestaat voor de hernieuwbare energie, wel integendeel. Een aantal bedrijven voelt zich ronduit bedrogen. U moet niet afkomen met te zeggen dat u geen enkele vergunning hebt gegeven sinds 1 augustus. Dat klopt, maar er is ook geen communicatie over geweest dat de spelregels zouden veranderen. Dat is alles behalve een voorbeeld van goed bestuur.

39 Reacties

Reacties

afbeelding van Anonieme gebruiker
15/06/2007 - 14:01
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Iemand aan het rondpunt van Schuman gepasseerd vandaag??

Staat vanaf vandaag ne windmolen op, met overal grote reclame op van Electrabel Suez!!!

afbeelding van jo-7
15/06/2007 - 15:27

De windmolen op het Schumanplein staat symbool voor de Europese winddag van de Europese windfederatie EWEA (dat staat er ook in het groot op, boven Electrabel, dat de winddag sponsort).
Op diverse plaatsen in Vlaanderen en Wallonie kan je ook morgen nog windturbines gaan bekijken, kijk op de kalender op deze link:
http://www.windday.eu/index.php?id=674&tx_smfwdevents_pi1%5Bcountry%5D=BE

...of surf naar www.windday.eu of www.ewea.org

afbeelding van dirk vh-1
15/06/2007 - 23:02

Electrabel is al enige tijd bezig de onwetende burger te brainwashen. De kracht van het blijven herhalen van reclame (in casu de naam Electrabel) is dat je op den duur denkt dat dat het enige alternatief is. Dat electrabel groen is.
Wie de reportage op Canvas over Electrabel gezien heeft weet wel beter. Daar werd o.a. ook aangehaald dat Electrabel weer meer klanten bij krijgt ondanks de liberalisering van de electriciteitsmarkt en vooral ondanks het feit dat Electrabel bij de duurste leveranciers is (ref. prijsvergelijking Greenpeace). Reclame is de dingen beter voorstellen dan wat ze zijn.

Wat ik niet begrijp is dat onganisatoren van ecologisch manifestaties (zoals hierboven vermeld is) sponsering door Electrabel toelaten. Dat een DVD Inconvenient truth gesponserd door Electrabel, verdeeld wordt door Humo wat een kritisch blad is. Hoe hypocriet kan je zijn.

Er zou zo iets moeten zijn als een cordon sanitaire rond Electrabel (en andere milieuonvriendelijke bedrijven).

Dirk

afbeelding van lambert-2
16/06/2007 - 09:41

Hup met de gas ... naar omhoog!!!

Ga me nog eens moeten bedenken en misschien toch een alternatieve warmte bron moeten aanschaffen einde van het jaar.

afbeelding van Anonieme gebruiker
16/06/2007 - 10:59
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

... en over een paar percentjes kan blijkbaar niet meer gesproken worden. hup van 13 tot 20% stijging. Wie zijn ze en met hoevelen zijn ze, de weiniging die "slechts" 13 % stijging gaan ondervinden, toch niet de door OCMW's gesubsidieerde beschermde klanten die zich niets hozeven aan te trekken van stijgingen wegens toch bijgepast door de overheid?
Reden van de noodzakelijke verhoging klinkt als:"de prijsstijging op de internationale markten". Welke prijsstijging op welke markt? Iemand die hier meer over weet. Mocht dit geen leugen zijn (ik twijfel er niet aan), dan gaan (moeten) Nuon, Luminus en co hetzelfde doen, wegens anders een dreigend faillissement. Kan iemand deze onzin pareren of uitleggen wat hier wél aan da hand is? Het verhaal van minder inkomsten wegens minder gasverbruik vorig jaar is bekend, maar wat dan nog?

afbeelding van Anonieme gebruiker
16/06/2007 - 12:16
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

rede binnen afzienbare tijd ëën van onze toppoletiekets in hun beheer raad
coruptie niet te bewijzen

afbeelding van dirk vansintjan
17/09/2008 - 08:22

Hoe noemt men het volgende? Het intrekken van zijn ...

Voorstel voor wijziging ecologiesteun
Op 18 juli heeft de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Economie
Patricia Ceyssens een voorontwerp van besluit goedgekeurd om de ecologiepremies
te verhogen. De MINA-raad heeft nu op 9 september een overwegend positief advies
gegeven. Goed nieuws is ook dat “derdepartijfinanciering” opnieuw in aanmerking
komt voor ecologiepremie. Het wijzigingsbesluit is wel nog niet definitief goedgekeurd.
De nieuwe aanpassing van het Ecologiesteunbesluit mikt op administratieve
vereenvoudiging, het aantonen van het stimulerend effect van steunverlening, het optrekken
van steunpercentages en steunmaxima, het schrappen van de penalisatie en het niet langer
uitsluiten van ecologiesteun voor investeringen bij derden
Optrekken van steunpercentages en steunmaxima
Door het optrekken van de steunpercentages (respectievelijk van 10% naar 20% voor grote
bedrijven en van 20% naar 40% voor KMO’s) en door het steunmaximum per
subsidieaanvraag te verhogen van 1.500.000 € tot 1.750.000 €, wordt een grotere incentive
gerealiseerd.
Budgettair wordt dit opgevangen door het budget van de groeipremie, waarvan de slaagkans
actueel circa 20% bedraagt, toe te voegen aan het budget van de ecologiepremie. In de
minst optimale simulatie bedraagt de slaagkans voor de voorgestelde ecologiepremie ca.
80%.
Wijziging van de regeling van de problematiek van ‘investeringen bij derden’.
De oorspronkelijke regeling voor ecologiesteun leidde tot inventieve toepassingen die als
een verkapte exploitatiesteun geïnterpreteerd kunnen worden. Dit is strijdig met de Europese
staatssteunregels. Daarom werd naar aanleiding van de vorige bijsturing beslist om
investeringen waarvan de eigendom behouden blijft via een recht van opstal of een
verzaking aan het recht van natrekking niet in aanmerking te nemen voor ecologiesteun. Op
zijn beurt leidde dit tot ontwijkend gedrag waarbij met andere juridische constructies
hetzelfde doel werd bereikt. Bovendien wordt het besluit op dit punt betwist via een verzoek
tot nietigverklaring bij de Raad van State.
Daarom worden constructies waarbij de eigendom behouden blijft via een recht van opstal of
een verzaking aan het recht van natrekking voorlopig toch in aanmerking genomen voor
ecologiesteun. Als bijkomende voorwaarde wordt opgelegd dat de derden die gevestigd zijn
op de plaats van de investeringen niet uitgesloten zijn van ecologiesteun op basis van de
bepalingen van het besluit. Concreet betekent dit dat zowel de investeerder als de derde een
sectoraal toelaatbare onderneming is.

afbeelding van walter-12
17/09/2008 - 11:13

Dirk,

kan je dat eens in het Nederlands vertalen?
(recht van natrekking??; sectoraal toelaatbare onderneming; en vooral; wat wil dit nu concreet zeggen...)

walter

afbeelding van Albrecht-1
17/09/2008 - 21:35

vb. van een Recht van natrekking :
ik heb een hotel en daarin staat een WKK, omdat het hotel van mij is, gaat men er van uit dat ook de WKK van mij is.

(aan dit 'eigendomsrecht' verzaken betekend dus dat een andere partij de eigenaar kan zijn)

vb van niet sectoraal toelaatbare onderneming : bepaalde landbouwbedrijven, openbare besturen.

concreet : een ziekenhuis is dikwijls een vzw en vzw's hebben geen recht op ecologiepremie, noch investeringsaftrek waardoor bvb WKK er minder steun krijgt.
Oplossing was en is dan dat een ander bedrijf de investering doet en wel premies krijgt en eigenaar is van de WKK en in return stroom en warmte verkoopt aan het ziekenhuis.

Albrecht

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.