EANDIS en zijn slimme meters (oud nieuws en toch) | Ecobouwers.be

U bent hier

EANDIS en zijn slimme meters (oud nieuws en toch)

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van dirk ooms
28/04/2011 - 13:47

Ik was het even uit het oog verloren, we wisten het maar wilden de gevolgen niet zien.

http://www.elektrozine.be/ez/artikeldetail.php?artid=4632

We krijgen dus gewoon de factuur van hun nieuwe meters nu al aangerekend onder het mom van de verhoogde kost van de zonnepanelen.

Of de kostprijsreductie die erop volgt (minder personeel om de meters op te nemen) ook doorgerekend zal worden ten gunste de eindklant is nog zeer de vraag.

De slimme meters zullen "vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen" dat zijn dus geen meters maar ook regelaars. Op zeer zonnige dagen wanneer er dus een "over"produktie is zal dan net voor het kritieke punt op dat lokale net overgeschakeld worden op "daltarief" waardoor beetje bij beetje alle electrische boilers (en andere vaste daltarief verbruikers) aangeschakeld worden. Zolang we dus niet in staat zijn om betaalbare batterijen te produceren die deze zonnepiekenergie kunnen opslaan, zullen we onze dure PV-elektriciteit gebruiken om bv.de elektrische laadboiler van de buren op te warmen. Hmmm. Nu ja beter warm water bij de buren dan automatische uitschakeling van de wisselrichter.

PS: ikzelf heb geen PVpanelen.

 

89 Reacties

Reacties

afbeelding van bart.cerneels
28/04/2011 - 14:45

Uiteindelijk komt dat neer op de groene stroom gebruiken wanneer het er is, de bedoeling van een slim elektriciteitsnet. Voor we daar aan toe zijn moeten we natuurlijk wel bij de verbruikers meten en kunnen schakelen, daarom de slimme meters. Spijtig genoeg doen de netbeheerders (naar mijn mening) niets om de eindgebruikers daarover enthousiast te maken. Slimme meters zodat zij wat mensen kunnen vervangen door software.... wie wil daar nu extra voor betalen.
We zouden trouwens niets extra moeten betalen als hun winsten zouden gebruiken om die investeringen te doen (en GSC's te betalen), maar ja, hun aandeelhouders hebben geld nodig (gemeentes) of kunnen nooit genoeg winst maken (GDF Suez).

de laatste stap is natuurlijk opslag van energie tijdens piek productie in allerlei vormen. Ik denk persoonlijk dat die vorm iets met wielen zal zijn. Want elektrische wagens zullen natuurlijk voornamelijk stilstaan vaak nog waar er verbruikt wordt, overdag naast het kantoor en wanneer we gaan koken thuis.

Ik hou in ieder geval het Linear smartgrids project god in de gaten.

afbeelding van Kris Vandermeulen
29/04/2011 - 08:21

dit is wellicht nog onwetendheid langs mijn kant maar... zijn er nu reeds apparatie die zelf kunnen merken "hé, het is nacht(tarief)" en zichzelf dan aanschakelen?

vermoedelijk moeten die apparaten ook nog meer op de markt komen vooraleer er daar van een effectief nuttig gebruik wordt gemaakt.

 

afbeelding van jef-14
29/04/2011 - 09:07

De logica ontgaat me; Deze slimme meteres kunnen van op afstand gelezen worden waardoor de leverancier zou kunnen besparen. Waarom moet de klant dan deze besparing betalen ? Is dit trouwens een besparing we kunnen toch zelf ook de meterstanden ingeven op de website ?

Als ze zelf een aantal PV installaties plaatsen kennen ze de productie van PV installaties toch ook zonder 2,4 miljoen meters te vernieuwen ?

 

afbeelding van pfft
29/04/2011 - 10:20

Ook horen zeggen dat deze nieuwe meters niet langer electromechanisch zijn, maar puur electronisch. Daardoor zouden ze ook maar een verwachte levenduur hebben van 15 jaar, ipv de 50 van de huidige meters.

eddy

afbeelding van bart.cerneels
29/04/2011 - 10:40

Daltarief is vastgelgd op vaste tijden ('s avonds en weekends) en bovendien zijn er geen niveau's in. De piekproductie van wind of zon houd zich niet aan die uren en bovendien will je niet alle grote verbuikers tegelijk laten aanspringen. Dus er zijn meer niveaus in tarifiering nodig (ideaal een volledig vrij gleidende schaal) en met kleinere intervallen (kwartier, zelfs per minuut).

Op termijn hoop ik dat de slimme apparaten eerste bij het energienet hun verbruik reserveren zodat productie en opslag bijn 100% kan afgesteld worden op verbruik.

afbeelding van meteringspecialist
18/08/2011 - 23:26
Er zijn verborgen moeilijkheden met slimme meters:
- er is geen geraamde energiebesparing van 5 à 6% dankzij slimme meters. In een woning kan men enkel maar zuiniger omgaan door toestellen appart te meten. Voorbeeld: meting met meter op stopcontact op de oude frigo wijst op een verbruik van 5kWh/dag ... die moet vervangen worden!
- een slimme meter verbruikt 5 à 10W (volgens model) . Dit is 152 GWh/jaar over Vlaanderen.
- de netgebruikers zullen de slimme meters betalen, alsook de engineering & beheer voor datatransmissie en dataverwerking. Dit zal een pak meer kosten dan een jaarlijks bezoek voor meteropname. (4 minuten/eindverbruker op uurtarief 55€/uur = 3.6 € . Bij telefonisch doorgave van meter index: 0.02 €.  Anderzijds geraamde kost slimme meter: 450 €, zonder datatransmissie en dataverwerking. Kost per jaar = 45€ voor afschrijving slimme meter + ongev 10€ operationele kosten
- slimme meters=  digitale technologie, gem. levensduur 10 jaren. Analoge ferrarismeters: te vervangen na 30 jaren, en ze draaien nog goed !
- land van productie slimme meters: China. Niet Vlaanderen. Is een must om meters tegen 450€/stuk te bekomen.
- voordeel voor distributienetbeheerder en energieleveranciers: op afstand uitschakelen van slechte betalers.
- nadeel voor distributienetbeheerders: 1) gebrek aan techniekers voor plaatsen van 2.5 miljoen tellers in een korte periode  2) de powerline communicatie kan gekraakt worden, ondanks beveiligingen, met tot gevolg op afstand uitschakelen van netgebruikers   3) gebrek aan ingenieurs en IT specialisten voor nieuwe massa dataverwerking. 4) verhoogd risico op foutieve facturatie door complexere keten voor uitlezing en data verwerking   5)  elektronische tellers en hun datacollectoren in voetpadkasten zijn gevoelig aan kleine overspanningen met pannes tot gevolg. Dit werd na testen waargenomen in landelijke gebieden.
En tot slot: in landen waar smart metering reeds opgebouwd is, zoals Italië en Nederland, spreekt men van een fiasco.
De Creg en Vreg zijn reeds op hun hoede na de niet geslaagde liberalisatie van de energiemarkt + duurdere stroom voor betaling groene stroomcertificaten.
Last but not least: slimme meters kunnen de mogelijkheid bieden maand na maand het maandverbruik te facturen. Zonnepaneeleigenaars zullen in die omstandigheden een positief energieverbruik hebben in de wintermaanden op de factuur en gratis het net voeden in zomermaanden !
afbeelding van robin demey
19/08/2011 - 07:18

Om niet te vergeten: de blindstroom zal men ook wel beginnen meten en factureren. Dit is met een elektronische meter niet moeilijk te meten.

afbeelding van jo-5
19/08/2011 - 09:21

Volledig mee eens, ik denk dat er aan een smart meter meer nadelen dan voordelen verbonden zijn. De voordelen zijn voor de netbeheerders en de factuur voor de gewone man ... wat mij betreft is de kosten/baten analyse negatief en voeren ze de smart meter beter af. Er worden trouwens meer en meer kritische bedenkingen gemaakt omtrent deze smart meters.

Hieronder een aantal kritische opmerkingen van test-aankoop. Het volledige artikel kan gelezen worden op onderstaande link.

http://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/9.pdf

 

- de invoering van de slimme meters is vooral voor de netbeheerders een goede zaak (met name omdat de meterstanden niet meer fysiek moeten worden opgenomen). Ook voor de bedrijven die dergelijke meters gaan verkopen, liggen er winstgevende contracten in het verschiet.

- de slimme meters worden voorgesteld als een instrument waarmee de consument zijn energieverbruik beter in de gaten en onder controle zal kunnen houden en dus uiteindelijk kan besparen. Wij beklemtonen dat er op dit punt niets bewezen is en dat de diverse pogingen om dit te ramen heel uiteenlopende cijfers hebben opgeleverd (1% tot 10% besparing? Na hoeveel tijd leerproces?).

- kleine gebruikers (en zelfs middelgrote gebruikers) zullen hoe dan ook maar weinig kunnen besparen. Een deel van het verbruik is nu eenmaal vitaal en kan dus niet verder omlaag. Bij kleine verbruikers een slimme meter installeren heeft dan ook geen zin (vandaar onze eis dat de consument zo’n meter moet kunnen aanvaarden of weigeren – zie volgende punt).

- de consument moet het recht hebben om een slimme meter te aanvaarden of te weigeren. Indien hij er eentje aanvaardt, moet hij zich akkoord verklaren met de regelmaat waarmee de meterstanden zullen worden doorgestuurd.

- of de voordelen van de slimme meters opwegen tegen de nadelen hangt zeer zeker af van het verbruiksprofiel van de gebruiker. Het is dus belangrijk om de impact van deze meters op een zo groot mogelijk aantal verschillende verbruiksprofielen nauwkeurig te evalueren.

- wij maken ons ernstig zorgen over de kosten die hier voor de consument dreigen uit voort te vloeien. Zo kost een slimme meter in Italië 70 €, in Groot-Brittannië en in Zweden zelfs om en bij de 200 €. Deze kosten (maar tevens de kosten voor de uitbouw van de slimme netwerken) mogen in geen geval worden afgewenteld op de consument. Wij maken ons tevens zorgen over de levensduur van deze meters, die minder lang schijnen mee te gaan dan de huidige meters (hooguit een tiental jaar, tegenover een dertigtal jaar voor de analoge meters)

 

...

 

 

 

 

 

afbeelding van Roel P.
19/08/2011 - 11:10

Allen,

het Lineair project heeft recent enkele toestellen doorgestuurd die zijn aangepast om te communiceren met het slimme net en zo verbruik en productie beter op elkaar af te stemmen. Plaatsing meters in de volgende proefzone's zou in het najaar starten.

Mensen zouden wel nog altijd vrij zijn om al dan niet de toestellen te laten sturen door deze meters.

Er is nog weinig/niets geweten ivm de kosten van het plaatsen/onderhoud/beheer van de meters, daarom deze proeffase.

Mogelijkheid is eveneesn om met je gedetailleerdere verbruiksgegevens een ander tarief te onderhandelen bij je leverancier, omdat je bijvoorbeeld een heel constant verbruik hebt.

 

Roel

afbeelding van Oostlandvaarder
15/10/2012 - 08:30

Zijn er inmiddels mensen die zo'n inteligente meter geplaatst gekregen hebben?

Ervaringen ermee? Merk en type? Handleidingen? Wat kun je er zelf mee? Wat kun je er zelf op aflezen/van uitlezen?

afbeelding van Luc5
19/08/2011 - 13:45

Volgens mij dienen die meters gewoon om iedereen terug te laten betalen.

Stel u voor ge hebt pv paneeltjes liggen en ge produceert evenveel als dat ge verbruikt dan moet ge niets betalen met u analoog metertje buiten meterhuur.

Met zo een digitaal gevalletje kunnen ze iedere dag een meting doen en kijken of ge hebt teruggeleverd of verbruikt heb,nu gaan ze zien dat ge op zonnige dagen een energieleveransier zijt dus kunnen ze u ook vergoeden voor de energie die ge geleverd hebt tegen een veel lager tarief als dat van een verbruiker.

Langs de andere kant gaat ge ook betalen voor de energie die ge uit het net gehaald hebt aan een hoger tarief als dat ge der voor krijgt,dus mensen met zonnepanelen worden terug verbuikers en kunnen ieder jaar weer elektriciteit betalen.

Jullie denken toch echt niet dat die mannen hun centrales een pitje lager zullen zetten ieder keer dat het waait of de zon schijnt.

Een voordeel voor de gewone klant zou kunnen zijn als de zon schijnt of als het heel hard waait goedkopere energie en op zon en windloze dagen veel duurdere energie en de totaalsom zal hoger uitkomen dan dat we nu al betalen.

afbeelding van geert devos
03/02/2012 - 08:21

Zopas een nieuwsbrief van de vreg in de mail gehad over de komst van de slimme meters.
volgende link : www.vreg.be/sites/default/files/adviezen/adv-2012-2.pdf
het komt erop neer dat de vreg de slimme minister (Vandenbossche ,juist ja, die het niet zo op heeft met de pv-bezitters) heeft geadviseerd omtrent de komst van de slimme meter.
Het komt vooral op het volgende neer (met de belachelijke argumenenten erbij) :
- slimme meters moeten er komen ("omdat de klassieke meters plotseling verouderd zijn, daarom "moeten" ze vervangen worden)
- verplicht voor iedereen (als je kan kiezen, wordt de uitrol te duur voor diegenen die er wel één krijgen )
- de klant zal door de slimme meter geinfomeerd worden hoe hij zijn verbruik kan inperken (heb ik natuurlijk  geen boodschap aan, mijn verbruik is al netjes nul op jaarbasis)
- pv-bezitters worden extra geviseerd , nl op 2 manieren , ten 1e men zal de terug op het net geplaatste stroom slechts nog gedifferentieerd vergoeden (in de zomer , als alles goed opbrengt , krijg je het minst betaald, want dan is de stroom het goedkoopst), ten 2e , facturering per tijdsdeel , dus reken maar dat je in de wintermaanden een gepeperde rekening in je bus krijgt voor de dure winterstroom die je verbruikt hebt , en dat je in de zomer je overschot aan elec op het net ziet verdwijnen , zonder ervoor gecompenseerd te worden (omdat je niet onder nul kunt gaan, alles onder je vorige meterstand ben je kwijt).
- belangrijk : in 2012 zal er in het parlement gedebatterd worden over de slimme meter.

dus : sidder en beef jullie pv-bezitters.
wie kent er een parlementarier die iets zinnigs kan doen voor ons pv-bezitters in het parlement. ????
 

afbeelding van flesjespa-1
03/02/2012 - 08:52

"wie kent er een parlementarier die iets zinnigs kan doen voor ons pv-bezitters in het parlement. ???"

Hopelijk niemand, me dunkt dat "jullie PV-bezitters" al meer en lang genoeg hebben kunnen profiteren. ;-)

Het is toch maar normaal dat je niet langer het net als gratis batterij mag gebruiken?

Ik betaal voor het gebruik van het net, ik betaal ook voor jouw gebruik ervan en jij betaalt er niets voor op dit moment.

Betaal jij voortaan netjes evenveel voor gebruik van het net als ik en het is weer ok. Daarvoor zijn slimme meters geen slecht idee. (Of het in zijn geheel een goed idee is kan ik nog niet zeggen).

 

 

afbeelding van robin demey
04/02/2012 - 09:39

Eindelijk wordt pv behandelt zoals het hoort.

Is het niet logisch dat je moet betalen voor het gebruik van het net?

Tis zoals je zou vragen aan een transportbedrijf (het net) om een volle pallet (uw winterverbruik) naar het zuiden van Frankrijk te voeren. Als hij aangekomen is bel je hem op om te zeggen dat ze hem terug mogen meebrengen (uw zomeroverschot). Bij aankomst krijg je dan toch een factuur voor transport heen en terug niet? Of zal je zeggen tegen die chauffeur: ah nee, ik betaal niets, want ik heb nog steeds mijn volle pallet hier op de oprit staan.

Dus: pv ja, om uw verbruik van de zomer te dekken. Gevolg: kleinere installaties = beter voor het milieu.

afbeelding van Jan De Gols
04/02/2012 - 13:49

 nog 2 (voorlopig) bedenkingen bij die ondingen:

Bij kleine PV-bezitters (installatie vb lager dan 3 kWp) die hun verbruik er perfect mee dekken is het uiteraard ook (net zoals bij de grote dus) logisch dat deze meebetalen voor het gebruiken van het net (als buffer), maar ik hoop ook dat men er rekening mee houdt dat hoe meer men buffert, hoe proportioneel hoger die bufferkost zal zijn (5000 in de zomer op het net duwen met  één installatie moet zeker meer kosten dan 5 * 1000 op het net duwen), anderzijds mag men ook een eindelijk eens de veelverbruikers (ook zonder PV) gaan proportioneel belasten want het is voornamelijk voor hen dat in het verleden dergelijke zware netten werden/dienden aangelegd. Zij profiteren nu ook al (deze met PV zelfs dubbel) namelijk, doe de V-test maar: hoe meer verbruik, hoe goedkoper uw eenheidsprijs (zowel bij gas als elek). Dus ook zonder PV dienen bepaalde (sociale of hoe men ze ook wil noemen) correctiemechanismen ingebouwd.

Voor mijn part betaalt iemand mét PV en (al dan niet volledig door PV gedekte) jaarverbruik van 8000 kWh het meest, gevolgd door iemand zonder PV met 7500, gevolgd door iemand met 5000 zonder PV, gevolgd door iemand met 2500 mét PV. Logica verdedigbaar?

Men vertelt dat je ook financieel zal besparen doordat je je verbruik kan aanpassen naarmate de stroomprijs op dat moment. Juist ja. Over het land gespreid zien 10000 mensen op een bepaald moment dat de stroomprijs gunstig is en besluiten droogkast (of wasmachine of wat dan ook men een redelijk lange cyclus) aan te zetten. Knopje aan want goedkope stroom op dit moment en even geen omzien meer naar. Gevolg: hoge vraag op het net en eenheidsprijs begint te stijgen. Wie gaat na 5 minuten terug controleren wat de eenheidsprijs op dat moment is laat staan zijn machine uitschakelen?

Wie profiteert? Juist ja. en wie kan dit manipuleten en mechanisme misbruiken? Juist ja

afbeelding van Jan De Gols
05/02/2012 - 09:24

 niemand een mening?

afbeelding van jo-5
11/02/2012 - 15:27

Ik zou me voorlopig nog niet al te veel zorgen maken over de slimme meters want het laatste woord is daar nog niet over gezegd. 

Onlangs met een aantal mensen van eandis en de vreg gesproken over de slimme meter en 't zal op zijn minst nog een hele tijd duren tegen dat ze er zullen zijn ... als ze er al komen want ook dat is bijlange nog geen uitgemaakte zaak.

Het enige wat momenteel zeker is, is dat ze hopen om naar het einde van dit jaar een tweede grootschalig proef project op te starten (ik weet niet wat het effect hierop zal zijn van het bevriezen van de distributie tarieven tot 2014). Wat daarna zal gebeuren weet niemand.

Wat ook zeker is, is dat de huidige vooropgestelde planning van uitrol niet realistisch is en dat een aangepaste facturatie voor PV eigenaars niet voor 2018 zal zijn)

Belangrijkste problemen van de smartmeter zijn :

1) De meters zijn veel te duur. Kosten baten analyse is nog altijd niet goed.

2) Het eigen stroomverbruik van de smartmeter blijkt ook tegen te vallen.

3) De vraag rijst of dit wel de juiste oplossing is om verbruik en produktie op elkaar af te stemmen. Testen in denemarken wijzen uit dat de mensen hun gedrag toch niet aanpassen (het initiële doel van deze meters was gebruik en produktie meer op elkaar af stemmen maar dit valt dus tegen , waardoor er andere /? betere ? oplossingen moeten gezocht worden om overtollige produktie te bufferen.

Samengevat : de PV eigenaars moeten zich de komen 5-10 jaar nog niet teveel zorgen maken over de smart meter

afbeelding van Lacroix
12/02/2012 - 15:45

Een slimme meter is toch helemaal geen noodzaak om PV bezitters te laten betalen voor het gebruik van het net? Zet gewoon een meter die niet kan terugdraaien en geef samen met de GSC een productievergoeding. Daar zijn uitgebreide studie's toch niet voor nodig. Dat de distributietarieven bevroren worden is enerzijds een goede zaak, maar een doordachte oplossing is het zeker niet. De regering is medeverantwoordelijk voor de stijging van de deze tarieven door alle verplichtingen die ze de netbeheerders opleggen. Een eerlijke verdeling van de lasten (PV ook distributie laten betalen) zou naar mijn mening een betere beslissing zijn.

 

afbeelding van stefan-14
12/02/2012 - 17:04

ook mijn mening, bij DNB weten ze perfect welke PV je liggen hebt

dus hiervoor een kleine vergoeding vragen voor "buffer" zou meest logische zijn, goedkoop (tov de nieuwe tellers) ...

afbeelding van Yannick Willox
12/02/2012 - 20:03

 Niet akkoord, want zo benadeel je PV bezitters die hun PV installatie correct gedimensioneerd hebben.

En daarmee bedoel ik niet financieel ...

afbeelding van Hans Delannoye
12/02/2012 - 20:28

yannick

en wat is correct gedimensioneerd?  voor mij is dat je niet meer produceert dan je gebruikt (momentaan).  en dan is er geen enkel correct gedimensioneerd.   want vanaf dat je terug op het net zet, doe je dat min of meer samen met iedereen.

afbeelding van Yannick Willox
13/02/2012 - 21:07

 Daar heb je gelijk, maar als je zover doorredeneert kan je net zo goed ALLE pv installaties verbieden ?

Ik heb er alleszins voor gezorgd dat het verbruik voor verwarming met onze WP niet door de PV installatie gedekt wordt.

Er zullen bij ons wel dag nacht transfers zijn, maar zeker geen seizoens- of maandverschuivingen, tenzij er weeer een maand juli komt met 22 dagen zon...

afbeelding van Hans Delannoye
13/02/2012 - 21:15

yannick

wie spreekt er van verbieden?  nee, het gaat er gewoon om dat als je het net gebruikt, je er ook voor betaald.  doe je voor de trein en de tram toch ook?

ik weet niet hoe jij dat flikt, geen seizoensverschuivingen, tenzij je airco hebt?  mijn panelen produceren in de zomer twee keer zoveel als in de winter (als ik de extremen neem 10 keer), en ik gebruik in de zomer veel minder stroom dan in de winter, ik moet in elk geval een hoop op het net zetten.

hans d

afbeelding van Yannick Willox
14/02/2012 - 17:59

 Mijn zaak (als alles aan staat zit ik toch aan 1.5 KW gemiddeld) zit ook in ons huis, wp maakt warm water met elektriciteit, koken op inductie.

afbeelding van Lacroix
12/02/2012 - 21:03

Yannick,

Waarom moet ik al die bijkomende kosten betalen? Ik heb ook groene stroom (ecopower), maar ik kan van geen enkel voordeel genieten die PV wel heeft. Waarom moet ik wel een bijdrage betalen voor beschermde klanten, voor groene stroom, voor premie's voor isolatie, voor het fonds voor kernenergie, voor een studie met betrekking tot slimme meters en wat nog allemaal?

Mijne stroom is even groen of grijs als die van PV.

Het gaat erom dat de kosten evenredig verdeeld worden, en dat is nu niet het geval.

afbeelding van Yannick Willox
13/02/2012 - 21:04

 Lacroix,

 

Ik ben het met jou eens, alleen de manier waarop moet correct zijn.

Vergeet ook niet dat prive PV slechts voor een fractie van de malaise verantwoordelijk is.

afbeelding van Hans Delannoye
13/02/2012 - 21:17

uiteraard, de overheid heeft als een kip zonder kop aan het rondrennen geweest, en nu zijn pas hun ogen opengegaan.  en het is nu eenmaal makkelijker de machteloze burger aan te pakken, dan mondige bedrijven.

afbeelding van Jan De Gols
15/02/2012 - 16:53

 Hoe meer kleine decentrale productie hoe beter dunkt mij. Anderzijds, nog steeds geen antwoord op de vraag gezien waarom iemand die 3000 kWh verbruikt niet^roportioneel méér betaalt voor het gebruiken van het net dan iemand met jaarverbruik 2000 kWh (voor die bijkomende 1000 welteverstaan). Hij gebruikt het net 50 % meer dan de andere dus voor hém moet het net zo zwaar zijn en zo'n kost hebben. En dit staat nog los van het feit of PV-bezit (en dan nog los van hoeveel (té) veel PV) en het al dan niet overdadig veel het net gebruiken als buffer, dient te worden belast. Ik blijf er alvast bij: gebruik van het net (in welke richting dan ook) dient altijd te worden vergoed, en hoe meer, hoe hoger, dus bonus malus -systeem. Ik denk niet dat iemand die PV heeft het recht heeft om te zeggen dat hij daar niet voor wil opdraaien, dan moet hij maar batterijen aanschaffen. Dat de overheid altijd geld nogig heeft om daar al dan niet verkeerde dingen mee te doen is een constante en dat er nu in eerste instantie naar de PV-bezitters wordt gekeken om een eventuele uitrol van slimme meters te introduceren, dat kon men al jaren denken, vóór men er nog maar aan dacht ooit eens in PV te investeren. PV-bezitters zijn al royaal beloond door GSC en fiscaliteit voor hun keuze om decentrale productie te ondersteunen (ook al was het bij 99.99 % niet daarom), maar voor wat (gebruik buffer) hoort wat, zolang men maar een bonus-malus systeem toepast. Ook voor niet- PVbezitters, welteverstaan.

Uiteraard heb ik er ook.    

afbeelding van dirk andelhofs
15/02/2012 - 18:09

Jan,

 

Volgens jouw systeem moeten de bedrijven dan een fortuin betalen voor hun stroom, want zij belasten het net immers het zwaarst.

 

Ik wil als PV bezitter best betalen voor het gebruik van het net op een correcte manier.

 

Er zijn eigenlijk 3 verschillende situatie's :

 

1) Stroom die ik verbruik op het moment dat ik hem zelf produceer (hier betaal ik vanzelfsprekend NIET voor)

2) Overschot aan stroom die ik op het net plaats. (hier betaal ik ook niet voor, want mijn buurman zonder PV betaalt hier al voor wanneer hij die stroom gebruikt ... mijn overproductie geraakt waarschijnlijk de straat niet uit)

3) Stroom die ik verbruik op het moment dat mijn PV geen stroom levert. (hier wil ik wel transportkost voor betalen)

 

Ik probeer nu reeds (bij wijze van experiment) zoveel als mogelijk mijn verbruikers in te schakelen (vb was- en vaatwasser, scooter opladen, gras maaien, ...) op het moment dat ik PV stroom produceer.

 

"Slimme" apparaten kunnen mij daar in de toekomst zeker bij helpen.

 

Overtollige PV stroom (van kleine particuliere installatie's) belast het net eigenlijk niet zwaarder, maar ontlast het eerder (zeker de hoogspanningsleidingen) Misschien moeten we daar dus eerder voor beloont worden  :-)

 

Dirk

afbeelding van Hans Delannoye
15/02/2012 - 18:26

dirk

ben het daar niet helemaal mee eens, als jij een overproductie hebt, hebben de andere PV-bezitters in de buurt dat ook, en het is niet gezegd dat het ter plaatse blijft, dus daar zou je (en ik) voor moeten betalen vind ik. 

grote bedrijven belasten het net meestal niet zo erg, omdat zij, net als de producenten, redelijk nauwkeurig hun verbruiksprofiel kennen en bv tijdens piekmomenten (dure stroom) zelf gaan produceren of grote verbruikers snoeren, en tijdens dalmomenten (goedkope stroom) eerder stroom van het net zullen nemen.  zij letten daar nogal op, omdat zij ook dikwijls een grote reactieve stroom hebben en dus wel wat kunnen besparen met een verstandig energiebeleid.

 

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.