de pers en andere ...

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

zojuist gelezen op www.bouwinfo.be/forum :

vandaag in de krant "Het Laatste Nieuws":
DE MENING VAN DE PROF
Hugo Hens.
"Lage-energiewoning is haalbaarder dan passief huis"

"Ik ben zeker niet tegen passiefhuizen", reageert Hugo Hens, professor bouwfysica aan de KU Leuven. "Maar ik heb toch wel een aantal bedenkingen, onder meer wat de dure investering in isolatie en de werking van de ventilatie betreft. Voor de gemiddelde bouwheer is een passief huis dan ook te technologisch. Wij staan wel achter het meer haalbare conceptvan een lage-energiewoning."

1.Te veel isolatie en winst wordt verlies
"Goed isoleren is zeer zinvol, want gerekend over de totale'gebruiksduur'van een gebouw, dalen de totale stookkosten, mede doordat de verwarmingsinstallatie goedkoper wordt. Zo volstaan kleinere radiatoren. Maar op zeker moment win je maar weinig meer bij qua rentabiliteit: hoe meer je isoleert, hoe dikker de wanden, hoe duurder de dakconstructie en hoe duurder bepaalde details. Die zogenaamde secundaire bouwkosten stijgen vanaf een bepaalde isolatiedikte aanzienlijk. Hoeveel ze uiteindelijk bedragen, verschilt van geval tot geval, maar bij vrijstaande woningen lopen ze vrij hoog op. Zelfs dermate hoog, dat het je geld begint te kosten." "Fervente voorstanders van passiefhuizen zeggen dan: 'Wij neutraliseren die meer-kost door een zeer eenvoudige verwarmingsinstallatie'. Dikwijls is dat elektrische naverwarming van de ventilatielucht, wat energetisch duur uitvalt. Een sluitend bewijs dat passiefwoningen voorbij het optimale punt qua rentabiliteit liggen, hebben we nog niet, maar we vermoeden dat dit, ondanks eenvoudige verwarming, het geval is."
"Kan een warmtepomp dan een oplossing zijn voor de naverwarming, want die verbruikt weinig energie i n verhouding tot de warmte die ze af levert? Neen, want warmtepompen zijn duur. Akkoord: Duitse studies wijzen uit dat passiefhuizen een financieel voordeel bieden. Maar in Duitsland bestaat er een traditie van 40 tot 45 centimeter dikke wanden. In Belgi is de referentie slechts 30 a 35 centimeter."

2. Slaapkamers worden te warm
"In passiefhuizen wordt de verwarming gekoppeld aan het ventilatiesysteem. De ventilatieleidingen worden uitgerust met een kleine bijverwarming diede lucht verwarmt van bijvoorbeeld 20 naar 50 Celsius. Door die koppeling van de verwarming aan de ventilatie, wordt het in de slaapkamers behoorlijk warm, terwijl we daar net frissere lucht en dus een lage temperatuur willen hebben."

3. Geen verse lucht als ventilatie uitvalt
"Passiefhuizen vereisen een zeer hoge luchtdichtheid, en dus ook een zeer doeltreffend systeem van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning. Maar neem nu dat er een elektriciteitspanne is, of dat het systeem het laat afweten, dan valt de ventilatie weg, en komt er maar dramatisch weinig verse lucht in huis. Dan de ramen openzetten, is niet de oplossing. Want overdag gaan we werken, en geven open ramen inbrekers vrij spel. Om de nodige ventilatie te garanderen, moet dus een extra veiligheid worden voorzien onder de vorm van afsluitbare ventilatie-roostersinderamen."

4. Opletten voor slechte luchtkwaliteit
"Een gebalanceerde ventilatie laat verschillende standen toe: de hoogste stand komt overeen met normale ventilatie, de laagste met lage ventilatie. Het gevaar bestaat dat bewoners de neiging hebben te overdrijven inzake energiebesparing, en constant de lage stand opzetten. Dat leidt tot een minder goede luchtkwaliteit, en een dampdruk die hoger is dan wenselijk. In passiefhuizen worden bovendien grondpijpen voorzien waardoorheen de verse lucht wordt aangetrokken. Bij warm weer kan in die pijpen condens en schimmel ontstaan. Een filter aan de uitgang van de pijp kan dat verhelpen, maar een filter vraagt onderhoud, en moet regelmatig worden vervangen. Zoniet bestaat het gevaar dat de filter beschimmelt en schimmelsporen de lucht worden ingeblazen.

5. Liever een lage-energiewoning
"Al bij al komt voor de gemiddelde bouwheer bij passiefhuizen iets te veel 'machinerie' kijken. Volgens mij zal het dan ook een niche-activiteit blijven, voor zo'n 2 a 3% van de bevolking. Binnen de universiteit verdedigen we daarom liever het concept lage-energiewoning. Dat is veel haalbaarder, zonder overdreven technologie! Daarvoor volstaan een zeer goede -maar niet overdreven dikke - warmte-isolatie, een behoorlijke luchtdichtheid, een correct bemeten modulerende hoogrendementsketel of condensatieketel, centrale verwarmings met radiatoren die zijn voorzien van thermostaatkranen, een buitenvoeler die de temperatuur van de ketel automatisch aanpast aan de weersomstandigheden, en een juist bemeten systeem voor natuurlijke ventilatie."

Stefan