de nieuwe EPR is op komst | Page 2 | Ecobouwers.be

U bent hier

de nieuwe EPR is op komst

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

vandaag de eerste "les" rond EPR gevolgd: ziet er veelbelovend uit!! de syllabus was zeer mooi uitgewerkt, de maatregelen en zo goed uitgelegd, en... er wordt blijkbaar vanuit de diensten die de EPR opstellen ook gewerkt aan promotie van energiezuinig bouwen!! in de syllabus stond niet alleen enkele voorbeelden van hoe de E100 te halen maar ook maatregelen wat je moet doen als je E90 E80 E75 tot zelfs E30 zou willen halen, en in elke fase mooi de invloed op de Efactor van de verschillende maatregelen uitgerekend :-)
nu dat programmatje nog koppelen aan het theoretisch geraamde jaarverbruik en we kunnen met 2 vingerklikken de ECHTE invloed van de maatregelen zien op je stookkosten!!

mooi programmatje (met uiteraard nog wat tekorten, maar een zeer goede start!)

groeten,
christophe

67 Reacties

Reacties

23/10/2005 - 21:36

euhm, de aangifte MOET gebeuren door een aangestelde verslaggever. Enkel architecten of ingenieurs mogen verslaggeverke spelen. Tenzij die dat gratis zullen doen, moogt ge dat 'nikske kosten' uit uw betoog dus schrappen. ;-)

EPR mag je inderdaad niet zelf doen, de verslaggever moet WEL een erkenning hebben, om dan het verslag via internet te kunnen indienen (dit gebeurt NA de bouw).

gratis bestaat niet, maar ik vrees dat architecten dit zullen moeten aanbieden in plaats van de huidige isolatieformulieren, dus dat ze toch geen meerprijs hiervoor zullen kunnen rekenen. welke basisprijs een architect vraagt mag hij natuurlijk vrij kiezen, maar dit zal toch in die prijs moeten zijn inbegrepen.

groeten,
christophe.

23/10/2005 - 22:50
Wim

Op energiesparen.be is voor de verslaggever enkel het diploma van Industrieel Ingenieur al voldoende (eender welke specialisatie?)

Blijkbaar moet voor de EPB verslaggever geen examen afgelegd worden?

Christophe, interpreteer ik dat verkeerd?

wim,

je moet geen examen doen, maar wel een erkenning aanvragen om je verslagen te kunnen indienen. tis inderdaad ingenieur of architect geloof ik, maark weet het ni vanbuiten.

groeten,
christophe

23/10/2005 - 23:01
XXX

Ik denk dat hiet een lukratieve bij-job zal ontstaan.

Volg de opleiding van energiedeskundige, richt een studiebureau op in bijberoep en inplaats van 300 to 400 eurote betalen die nu denken de aangifte te kunnen doen, kan die persoon dit aanbieden voor zeg 125 euro. Zal wel geen dag werk zijn zeker.

Dan kunt ge uw PC aftrekken van de belastingen , brengt op langs alle vlakken.

24/10/2005 - 08:08

In de praktijk zal het vooral de architect zijn die de taak van verslaggever zal waarnemen. Immers, hij/zij voert sowieso werfbezoeken uit en is vertrouwd met het bouwproject. De administratie gaat ook uit van die optie. Een externe verslaggever aanstellen zal duurder zijn.

Maar, er wordt WEL duidelijk gesteld (ook in de brochure "praktische gids voor als u binnekort gaat bouwen of verbouwen" uitgegeven door de Vlaamse overheid en te downloaden op energiesparen.be)
dat dit van de architect meer werk en verantwoordelijkheid eist, en dat er dus een extra ereloonvergoeding tegenover staat (pagina 42).
Ik heb ook ergens opgevangen (ik weet niet meer waar precies) dat de taak van verslaggever in een APARTE overeenkomst moet gegoten worden.

De aangifte indienen (E-peil aangeven, software toepassen) dat komt zowat in de plaats van de vroegere k-waardeberekening (bij bouwaanvraag). Maar de ganse verslaggeving + (vooral) aansprakelijkheid en boetes bij onjuistheden/te laat indienen, die zullen de architecten toch niet erg happig er zomaar bijnemen, vermoed ik.

24/10/2005 - 08:14

En dat laatste dan vooral omdat het aanstellen van de verslaggever pas NA het indienen van de bouwaanvraag moet gebeuren (bij start van de werken). EN dat, voor zover ik weet (?), de architect niet verantwoordelijk is voor de aanstelling van een verslaggever, dit in tegenstelling tot het aanstellen van een veiligheidscoördinator.

Maw, de bouwheer doet wat hij wil met die EP-aangifte, het kan de architect niet deren.

TENZIJ dat de architect een tekortkoming op het vlak van zijn informatieplicht kan worden aangewreven. EN het is inderdaad niet denkbeeldig, dat, bij vordering van hoge EPR-boetes, de bouwheer zijn schade zal proberen verhalen op de architect....

Wordt in elk geval interessant.

24/10/2005 - 09:17

XXX,

Mister of Miss anoniem, ik denk als je die verslaggeving serieus wil doen dat je
1. niet gewoon op je bureautje zal kunnen blijven zitten
2. je meer dan een dag zal zoet zijn met het vergaren van de juiste informatie qua samenstelling buitenschil beschermd volume, technische fiches materialen en installaties
3. met de informatie die ik momenteel heb geeft de opleiding energiedeskundige je alleen het recht om een energie-advies op te stellen voor bestaande woningen. Om daarvoor alles te kunnen ingeven zijn ofwel accurate plannen ofwel een "rudimentaire" opmeting vereist.
4.je toch een paar werfbezoeken zal moeten doen om te zien of hetgeen voorgeschreven werd ook effectief gebruikt werd, regelmatig wordt door de aannemer bijv. een andere isolatie geplaatst om betere kortingen te kunnen bedingen bij zijn leverancier (altijd hetzelfde produkt, grotere afname, grotere korting), dan zal moeten nagerekend / nagekeken moeten worden of dat resulteert in eenzelfde U-waarde
...

Als jij dit wil doen voor 125 euro ...
Hoop dat ze in Brussel dan toch even een steekproef doen op diegenen die maandelijks op hun erkenningsnummer meer dan 40 dossiers doorsturen. Kwaliteitskontrole als het ware.

Groeten,
Ingeborg

steven,

de verslaggever moet al gekend zijn bij het indienen van de bouwaanvraag, want je aangifte gebeurt in 3 fases:
- bij de bouwaanvraag ondertekenen aanvrager en/of verslaggever een verklaring waarin ze bevestigen dat ze het project al hebben voorgerekend en zeker aan de E100 zullen voldoen
- bij de start van de werken dienen deze mensen WEEROM een verklaring in dat ze aan de E100 zullen voldoen
- NA de bouw dienen ze het effectieve verslag in waar ze op basis van de gebruikte materialen, technieken en proeven het juiste E-peil invullen.

net omdat je het tijdens het ontwerp toch al eens moet uitrekenen denk ik dat het toch ZEER belangrijk is dat de architect dat ZELF doet!! en ik beschouw dit NIET als meerwerk maar als een NUTTIG rekenprogramma om ZEKER te zijn dat mijn ontwerp weinig zal verbruiken en ook geen last zal hebben van oververhitting: de hele berekening is namelijk niet zoooo veel werk, maar levert je wel een prachtig eindresultaat waarin met vele belangrijke ontwerpelementen en technische elementen rekening wordt gehouden.

ingeborg,

je haalt ff EAP en EPB door elkaar denk ik:
- EAP = energieadviesprocedure = een opgeleide energieadvieseur die je huis komt opmeten, onderzoeken, alle technieken van je huis noteert, en dan een energielabel aan je huis geeft (net als bij frigos krijg je ook van A tot F!). en als je dat dan vraagt aan je energieadviseur dan kan hij je met behulp van dat programma ook een aantal voorstellen doen van welke isolaties of installaties je moet verbeteren om een beter label te krijgen. deze procedure is enkel van toepassing op BESTAANDE woningen en de kosten van deze EAP zijn voor een deel aftrekbaar van je belastingen!
- EPB = energie prestatie = het invullen in een formulier van wat je nieuwe woning voor technieken en isolatie heeft. dit is verplicht in te vullen bij nieuwbouw vanaf 1/1/2006 en moet aan E100 of beter voldoen.

groeten,
christophe

24/10/2005 - 09:37

Even voor alle duidelijkheid: om een verslag op te maken heb je geen erkenning nodig. Wel ing. of arch. titel. Iedereen heeft toch wel een dergelijke titularis id familie-of kennissenkring? Vandaar dus dat gratis (uitgezonderd die bbq als wederdienst)

De auditor heeft wel een erkenning nodig (maar dan weer geen technische achtergrond, beetje bizar). Wat Ingeborg zegt lijkt me onhaalbaar: een auditor die al tijdens de werf komt inspecteren? Zo zal 't volgens mij niet werken zene. Een auditor zal eerder moeten afgaan op visuele vaststellingen voor zover nog mogelijk (WTW, zonnewering, ...), op facturen, op foto's van de bouwheer. De bewijslast ligt hier alleszins ook bij de bouwheer.

PS, XXX: you read my mind wat dat bureautje in bijberoep betreft.

en ivm de kosten van de verslaggever voor EPB: ik wil absoluut NIET zeggen dat dit GRATIS moet!!
ik ga er vanuit dat de bezoekers van dit forum NU reeds meer ereloon aan hun architect betalen omdat ze hem nu reeds laten rekening houden met goede isolatie, ventilatie,... en dat vraagt zoiezo wat berekening en denkwerk. in dat kader is het nieuwe EPB één van de mogelijke hulpprogrammas. maar een goed doordachte woning vraagt ook een goed doordacht ereloon voor je architect!

als in je nu met je architect hebt afgesproken dat hij een lagere vergoeding krijgt omdat hij niet moet kijken naar je energieprestatie, dan kan je natuurlijk niet verlangen dat hij dat verslag er gratis bijneemt.

ik ga er vanuit dat je in de onderhandeling met je architect samen een EERLIJK ereloon bedingt (dus VEEL meer dan die 4% waar sommigen naar vragen) zodat de architect binnen zijn ereloon het EPB ook kan invullen. maar als de bouwheren de architect "dwingen" om voor een te laag ereloon te werken is het ook logisch dat de architect deze nieuwe administratieve taak als meerkost zal doorrekenen!

groeten,
christophe

24/10/2005 - 15:34

ik ben in grote lijnen akkoord met Christophe. Echter er is wel één serieus probleem: de software is nog bijlange na niet definitief. Met andere woorden: een hele hoop zaken zijn nog niet 'geïmplementeerd' zoals men dat zo mooi verwoordt. De niet beschikbare materialenbib is er één van, maar ook warmtepompen, PV cellen, nachtventilatie (koeling), pellets, het is allemaal niet mogelijk om daar rekening mee te houden.

Bovendien ben ik niet akkoord met de EPB software als representatief model om een woning te berekenen naar energiezuinigheid. Het blijven karakteristieke vwaarden, een soort van objectieve vergelijkingswaarden.
Een belangrijk deel van de in te geven parameters heeft de bouwheer/architect bovendien niet zelf in de hand. Als je een gedetailleerde berekening wil maken, dan ben je dagen bezig. Voor elk raam moet je de orïentatie opgeven, uitgedrukt in graden ten opzichte van het noorden, en uitgedrukt in graden ten opzichte van het horizontale vlak. Idem met beschaduwing.
Met de luchtdichtheid rekening houden is ook zeer riskant. Want als je een bepaald lekdebiet aangeeft, dan moet je ook BEWIJZEN dat je dat lekdebiet haalt aan de hand van een test. Alleen al die gegevens kunnen een tiental E-punten verschil maken. Want de default waarde voor de luchtdichtheid zit op 12 bij delta 50Pa. Wat vrij hoog is.

Bij utilitaire gebouwen (alles wat geen woning is) wordt het helemaal te gek. Daar moet je per ruimte alle lichtarmaturen berekenen naar vermogen, reflectie en verblinding. Zeer zeer tijdrovend, en als je de default valeue van de software gebruikt, dan kan je bijna onmogelijk E-100 halen.
Niet vergeten eveneens het E-pail te halen EN de K45 OF minima u-waarden, daar waar vroeger GEEN verplichtingen waren. Grote vitrines, showrooms met structurele beglazing, de glazen koepel van het vlaams parlement, behoren dus tot het verleden. Het zou mij verwonderen dat het nieuw gerechtsgebouw in a'pen bijvoorbeeld hieraan OOIT kan voldoen.

De software zal pas rond juni verkrijgbaar zijn, hoe kun je dan al een deftige doorberekening maken op voorhand?

Marnix, heb je tussen soep en patatten al eens een woning ingegeven in de software :grinnik:

Neen, echt, ik vind het allemaal zeer interessant en zet er graag de tanden in, maar ik vrees dat de doorsnee architect dit voor een groot deel aan zich laat voorbij gaan, en gelaten afwacht wat er komen gaat. Denkend; "het loopt niet zo'n vaart", de VC-affaire in het achterhoofd.

steven,

een GOEDE software om een ECHTE simulatie te maken is PHPP, maar daar ben je pas echt lang mee bezig en... dan weet je nog steeds niet of de bewoners hun huis goed gaan gebruiken.
een SLECHTE methode was K-waarde * graaduren = vermogen ketel, maar die werd echt wel door velen gebruikt.

vandaar dat ik dus wel tevreden ben met de EPB: het is een gulden middenweg tussen té complex en té oppervlakkig: als je er een paar hebt ingevuld is dit wel aan een aanvaardbaar tempo te doen (maar het blijft natuurlijk een pak meer werk dan de oude K-waarde berekening).

en ivm het tempo van invoeren: het IS wel zo dat dat uitstel gaat krijgen!! de bouwAANVRAGEN die voor 1/6 worden ingendiend moeten enkel de K45 voldoen, dus krijgen al uitstel. en vanaf 1/1 zal de bijna definitieve versie beschikbaar zijn, waarmee je voor doorsnee projecten wel al correct zal kunnen rekenen. na 1/6 (of 1/7 kben ni zeker) zal het wel verplicht worden, maar je moet het pas indienen NADAT het gebouw 6 maand klaar is dus... ze hebben nog tijd om bij te scholen hé.

en als je dat zelf niet ziet zitten: je kan het altijd doorgeven aan iemand die er ervaring in heeft en het dus aan een sneller (en economisch interessanter) tempo kan uitrekenen.

groeten,
christophe

PS: het enige verschil met de VC is dat hier ECHT op zal worden gecontroleerd en vooral... dat de bouwheer boetes zal krijgen als het niet in orde is, dus hij zal er wel op toezien dat er iemand dat voor hem uitrekend. als je als architect kan verkrijgen dat de bouwheer het door een andere verslaggever laat uitrekenen dan blijf je van die taak gespaart, maar voor sommige projecten kan het toch interessant zijn van die waarden al eens tijdens het ontwerp naast u te hebben liggen.

25/10/2005 - 13:14

Steven,

Ben eerlijk gezegt naar de film geweest en heb het nog niet ingevoerd, zal dat spoedig doen.

Christophe,

In Nederland wordt nauwelijk gecontroleerd of woningen voldoen aan de EPN norm. Men controleerd op de werf hoofdzakelijk op veiligheid. Bij invoering van de EPN-berekening werd alleen gekeken naar de uitkomst en niet naar wat ingevoerd werd. Zo heb ik berekeningen gecontroleerd waar een warmtepomp in vermeld stond terwijl op tekening vrolijk een cv-ketel getekend was. Het heeft een aantal jaren geduurd eer de gemeente ambtenaren een berekening goed konden controleren. Enkele gemeenten hebben dit zelfs uitbesteed aan commercieële buro's. Ik ben dan ook benieuwd hoe goed de EPR gecontroleerd wordt in de bouw. Dit vergt vele werfbezoeken, als alles dicht is kun je niet meer controleren hoeveel isolatie toegepast is.

Groeten,
Marnix

25/10/2005 - 13:23

Tja, controle gebeurt indirect door de aan te stellen verslaggever. Als die foute gegevens invoert, al dan niet bewust, mag hij/zij zich aan ferme boetes verwachten. Slimme zet he, van de overheid. "Betaal zelf uw controleur" :-)
Nog steeds vrijwilligers voor 150 euro/aangifte?

Controles in the field van de overheid uit zullen steekproeven zijn, tijdens en na de werken. Maar ik ben bang dat dat slechts heel uitzonderlijk zal gebeuren (a rato van 2 inspecteurs voor gans vlaanderen of zoiets).

de bedoeling van de overheid is van jaarlijks een werf van één op vijf verslaggevers te controleren! en bij een fout willen ze die verslaggever dan deftig onderzoeken.
ik geloof wel dat de boetes in eerste instantie aan de bouwheer zullen worden gegeven, en dat hij ze dan zal moeten verhalen op de verslaggever als blijkt dat de fout zonder medeweten van de opdrachtgever is gemaakt, dat is toch wat ik had begrepen.

groeten,
christophe

25/10/2005 - 19:52

En hier zijn dan de berekeningen. Beta versie 0,3 is nog niet compleet en dat kun je zien aan de totaalstaat waarin bijvoorbeeld het energiegebruik van de ventilatie nog niet berekend wordt. Verder kun je de uitkomst nog niet printen, vandaar dat ik een schermafdruk gemaakt heb van de uitkomst.

Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk gelijke waarden in te vullen al gaat dat niet altijd.

Het toegestane energiegebruik en het energiegebruik voor verwarming komen aardig overeen. Tapwater scheelt enorm, ik weet niet of dat aan de beta versie ligt of aan verkeerde invoer.

groeten,
Marnix

25/10/2005 - 19:53

En dit is de uitdraai van de EPN-berekening zoals die voor 2005 geldt:

25/10/2005 - 20:06

En dit is de berekening zoals die voor 2006 gaat gelden. In de nieuwe EPN is dezelfde woning slechter dan in 2005. Dat komt omdat de Nederlandse overheid in al haar wijsheid besloten heeft dat woningen MET koeling zuiniger zijn dan woningen zonder koeling. Met gaat ervan uit dat de bewoners in een later stadium koeling bijplaatsen om oververhitting te voorkomen. Rare lui daar in Den Haag...............

25/10/2005 - 22:21

Beste Christophe,

Even terug naar maandagmorgen. Mijn reactie was duidelijk gericht aan XXX, welke het duidelijk had over energiedeskundige-opleiding en die geeft enkel het recht om EAP te gaan doen en bij mijn weten niet om als verslaggever op te treden. Ben zelf beide opleidingen aan het volgen en zou echt niet weten waarom jij denkt dat ik beide niet uit elkaar kan houden. In mijn antwoord staat heel duidelijk dat EAP BESTAANDE WONINGEN BETREFT
Wat mij enorm tegenstaat is dat bepaalde personen de term lukratief durven te gebruiken dit ruikt bij mij naar platte commercie. Ik ben misschien nog zo'n verloren gelopen idealist die hoopt dat deze regelgeving eindelijk energiezuinige woningen gaat opleveren.
Ik zal misschien de meer algemene term plaatsbezoek gebruiken, maar zowel bij bestaande gebouwen als bij nieuwbouw is plaatsbezoek wenselijk, zo niet zelfs noodzakelijk in mijn ogen.
Als je als verslaggever je enkel vanop je bureau gaat baseren op lastenboeken, facturen (hoe snel is daar niet een regeltje aan toegevoegd qua info isolatie) en de eventuele voorrekening die de architect heeft gemaakt in het geval nieuwbouw DAN BEN JE IN MIJN OGEN ENKEL BEZIG MET OP PAPIER ONZE WONINGEN ENERGIEZUINIGER TE MAKEN, dan wordt dit evengoed een slag in het water als het vroegere k-formulier waarbij ze met de SENSIVV studie hebben gemerkt dat slechts 9 % v/d woningen het k-peil haalde dat op de formulieren terug te vinden was. IK VIND DAT BEHOORLIJK ZIELIG. Trouwens waarom zou de verslaggever VOOR het begin van de werken moeten gekend zijn en zou deze bij de startverklaring mee moeten ondertekenen, als hij toch geen VERSLAG opmaakt van de gerealiseerde toestand.
Bij de EAP net hetzelfde verhaal, je zal zo'n woning, zonder destruktief te worden natuurlijk, toch serieus moeten bekijken, als je overal de waarden bij ontstentenis gaat invullen kan je geen gerichte adviezen leveren.

EPB of EAP, 't is mij eender maar diegenen die zich ermee gaan bezig houden, gelieve het in eer en geweten te doen. Gewoon een extra berg papier kunnen we missen als de (vogel-)pest, of blijven we bij de overheid zagen om mee onze energiefactuur te betalen ?!? DOEL = MINDER ENERGIEGEBRUIK

26/10/2005 - 13:26

Ingeborg,

Het lijkt mij verstandiger om als bouwheer het geld te geven aan een degelijk ontwerp met bijhorende detaillering gemaakt door een gespecialisserd bureau dan aan een verslaggever die plaatsbezoeken gaat uitvoeren a rato van 50 of 60 euro per uur excl BTW.
Zoals ik het zie is de verslaggever de stok achter de deur.
Zonder goed ontwerp met een verslaggever die elke dag komt kijken heb je nog geen energiezuiniger woning (om nog maar te zwijgen van de energie die uw plaatsbezoeker verbruikt met het zich verplaatsen).

Groeten Stennis

26/10/2005 - 13:26

Ingeborg,

Het lijkt mij verstandiger om als bouwheer het geld te geven aan een degelijk ontwerp met bijhorende detaillering gemaakt door een gespecialisserd bureau dan aan een verslaggever die plaatsbezoeken gaat uitvoeren a rato van 50 of 60 euro per uur excl BTW.
Zoals ik het zie is de verslaggever de stok achter de deur.
Zonder goed ontwerp met een verslaggever die elke dag komt kijken heb je nog geen energiezuiniger woning (om nog maar te zwijgen van de energie die uw plaatsbezoeker verbruikt met het zich verplaatsen).

Groeten Stennis

02/11/2005 - 20:37

Stefan,

De lessen aan het volgen van EPR is Sint Niklaas?

Ik wou deze volgen in Hasselt maar ging niet door omdat er geen leraar was. Dus volgend jaar meer succes.

Hans V.

02/11/2005 - 20:56

Hans V,

nog 2 weekjes geduld dan kan ik beginnen

Stefan

02/11/2005 - 22:15

alweer verwarring? EPR-opleiding gebeur(t)(de) in 5 modules, voor zover ik weet zijn die achter de rug.
De opleiding tot erkend energiedeskundige duurt een drietal maand en kan gevolgd worden onder meer in Sint-Niklaas (i'll be there) vananf 18 november (2e cyclus).
De opleiding omtrent de EPR kon niet gevolgd worden in Sint-Niklaas

steven,

energiedeskundige (EAP) heb ik gevolgd in oostende, en ifv je ervaring en vakkennis kan je voor deel 1 vrijstelling krijgen (ik heb enkel de module software en het examen moeten volgen: met een ingangsproef + 2 hele dagen les + examen was die cursus dus gepasseerd). die cursus is dus eigenlijk ook al gepasseerd, maar wordt nog enkele malen herhaald in belgië

energieprestatieregelgeving (EPR) heb ik gevolgd in gent, die 5 seminariedagen zijn inderdaad al voorbij, maar wegens de grote interesse wordt die cursus nog tot eind dit jaar over het hele land herhaald.

groeten,
christophe

21/11/2005 - 20:42

EPR is blijkbaar EPB geworden?

Las net in Wmdn dat de nieuwe EPB ook van toepassing is voor verbouwingen met bouwvergunning.

Voor de meeste woningen met ongeïsoleerde spouwmuur en koudebruggen wil dit volgens mij zeggen: gevelsteen wegnemen en isoleren, alle vloeren op gelijkvloers eruit én isoleren, allen ramen en deuren....

ten einde aan de K45 of E100 te geraken.

Verbouwen wordt dus onbetaalbaar...

Of zie ik het verkeerd?

jeroen

21/11/2005 - 21:12

Jeroen,

zoals vroeger, enkel voor de delen die verbouwd worden, niet voor de bestaande.

Christophe,

ook deel 1 achter de rug maar ook op energiesparen te vinden in slides : onrealistische rekenwaarden :

vb : verschil tussen gasketel en een HR-top = een paar punten in - op vb-woning indien je kiest voor WP dan 25 punten in min??? waanzinig

Stefan

21/11/2005 - 22:11
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Regelrecht naar het communisme...

vr gr

Pluto

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.