CREG: tekort aan electriciteit vanaf 2008

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Vandaag op de radio een alarmerende melding over het tekort aan electriciteit vanaf 2008. het licht gaat niet uit in 2015 of 2025. Het licht gaat al uit vanaf volgend jaar.

Zie http://www.creg.be/pdf/Studies/F715NL.pdf

Is de CREG een dochtbedrijf van Electrabel?

Dirk

Reacties

Welke particulier raakt nog aan een vergunning om een windmolen te plaatsen???

Dirk Bauwens

te bedenken dat telindus in aan zijn kantoor in oostende een nieuwe lichtreclame gehangen heeft die een grote witte gloed veroorzaakt aan de hemel.

Dirk

Waarom zoeken in de richting van particuliere windmolens? Alleen hoge molens vangen veel wind. Je wordt/bent dus beter aandeelhouder en klant bij (bijvoorbeeld) Ecopower dan zelf je molen te bouwen.

Bjorn
Ik vraag me eigenlijk af of we iets zouden bereiken door dergelijke bedrijven te bombarderen met klachtenmails.
Een kettingmail is vlug in elkaar gebotst. Als er dan enkele tientallen lezers de ketting in gang zetten...?

groeten
rik

Beste windmolen fanaten,
Windmolens zijn voor de energiereuzen een prachtige bron van inkomsten. Niet voor de stroom die ze leveren hoor, das eigenlijk een leuk extraatje. Grote investeringsprojecten, waar aandeelhouders graag in mee doen, das het feestje voor de energiereuzen. En dan nog schone windenergie, dat poetst je imago mooi op.

De totale energiebehoefte van een land kan makkelijk afgedekt worden door zonnepanelen op alle daken.

Paul

Even citeren uit een recente nota van de West-Vlaamse milieufederatie, opgemaakt op basis van literatuuronderzoek.
Er zijn een paar goede redenen om windenergie te promoten:
- De hoeveelheid primaire energie, die nodig is om een windturbine te fabriceren, plaatsen, onderhouden en, eenmaal versleten, te verwijderen, wordt door de windturbine teruggewonnen uit de wind van één winter. Tijdens zijn hele levensduur produceert een windturbine minimum 40 keer deze energie-input.
- De tijd die nodig is om de input aan energie die nodig is voor de fabricage, onderhoud en sloop van pv panelen is zo'n 4 jaar. Een zonnepaneel levert 5 keer deze energie-input terug tijdens zijn levensduur.
- Zonnestroom is nog steeds zo'n 7 keer duurder dan stroom uit wind (ik schrik zelf van dit cijfer - wie kan dit bevestigen/ontkennen?)

Je kunt niet eens de hele stroombehoefte van het land dekken door alle (gunstig geörienteerde) daken af te dekken met zonnepanelen. Laat staan de totale energiebehoefte, waarvan stroom maar een deelje is.

Er is hopelijk een mooie toekomst weggelegd voor zonnestroom. Het is vooral belangrijk in onderzoek hiernaar te investeren zodat het rendement verder verbetert.

groeten
rik

Rik,

ivm de "groene rekenkamer".
Het verbaast me dat daar nu zoveel antimilieu artikels instaan. Toen ik dze website 1 jaar geleden bezocht was die veel gematigder.
Over het project blow 1000 windmolens in NL zei de groene rekenkamer dat deze molens maar voor 3% van het elektricitetisverbruik instaan van NL. Dit is evenveel als de stijging in de jaarlijkse vraag.
In dit artikel werd gesteld dat er veel betere en veel goedkopere manieren zijn om CO2-uitstoot te verminderen, zoals tuinbouw in serres ed.
Ivm mijn job kom ik in heel wat industrie, daar kan ook veel gebeuren. Ooit horen zeggen dat de energie verspild met affakkelen in havens genoeg is om het ganse europese wagenpark met te laten rijden.

Maarten

Paul,

Ik denk dat u het woordje "pariculiere" bent vergeten in uw laatste zin.

Ik lees graag met welke mogelijke oplossingen alle forumgangers komen aandragen, maar het valt mij op dat alle oplossingen één zaak gemeenschappelijk hebben : het zijn allemaal discontinue bronnen. Windmolens -> niet continue; zonnepanelen -> niet continue (qua vermogen dat kan geleverd worden); de energie uit zogenaamde "flares" -> zeker en vast discontinue (als de energie al bruikbaar zou zijn).

Je zal maar op een donkere, mistige en windstille herfstdag uw verlichting willen aansteken. Ik mis in bijna alle "groene" of "alternatieve" voorstellen een bron die continue betrouwbaar energie kan leveren. Tenzij men begint met biomassa te verbranden, maar dat dit zoveel beter gaat zijn voor het milieu valt te betwijfelen.

Je beziet het veel te lokaal. Elektriciteitsproductie gebaseerd op windmolens, zonnepanelen, WWK's, etc is verregaand gedecentraliseerd. Het is niet omdat het hier mistig en windstil is, dat het 50km verder ook zo is. In tegenstelling tot het gecentraliseerde netwerk dat we nu hebben, hangt zulke bevoorrading niet af van een klein aantal productiepunten.

Biomassa verbranden is uiteraard een stuk beter dan fossiele of nucleaire brandstof verbruiken.

Gunter,

Ooit gehoord van Dranco, nl anaeroob vergisten van gft met biogasproductie (80 l fuel per m³ gft). Dit lijkt mij al redelijk continu. Natuurlijk is dit niet voldoende. Maar er wordt nog heel veel aeroob gecomposteerd.

Waterkracht is redelijk continu en kan afgesteld op piekmomenten.

Zonne-energie gaat vooral leveren wanneer er een grote vraag is naar E, kantoor-uren + zomer.

Flares zijn inderdaad niet continu, hoewel je continu wel ergens een vlam(metje) ziet branden. Is opslag van afgassen mogelijk of is dit te gevaarlijk,

Maarten

Beste,

Daarmee dat die kernreactors moeten openblijven. En niet sluiten zoals de rooi en groenen het willen. Eerst denken en dan doen.

hallo heb al gzien op site voor een kleine winturbine
3000kw a 4000kw per jaar maar de kostprijs is nog heel hoog
9000euro dat ze hiervoor sub geven dan is er al een gedeeltelijke oplossing.

Maarten,

Anaeroob vergisten kan inderdaad een oplossing zijn. Momenteel zie ik twee problemen met deze techniek. Het vrijgekomen methaan dat ontsnapt (dat is er steeds) is als broeikasgas vele malen erger dan CO2 (maar dit heeft niets met energievoorziening te maken). Het grootste probleem is simpelweg de bouw van deze installaties. Iedereen wil energie, maar niet uit z'n achtertuin. Het NIMBY-syndroom waar wel meerdere milieuvriendelijke oplossingen mee te mlaken hebben.

Waterkracht in België? U doelt waarschijnlijk op de mini-krachtcentrales die aan sluizen e.d. kunnen gebouwd worden, maar dit gaat eveneens een heel klein druppeltje op een hete plaat zijn. Er zijn ook technieken die energie uit de golfslag halen, maar ik vrees dat geen enkele kustburgemeester een ijzeren tapijt in z'n badzone wil.

I.v.m. flares : dit is inderdaad te gevaarlijk. In mijn vorig (professioneel) leven hield ik verschillende flares in het oog en het was niet echt gewenst om de waterstof te stockeren met ethaan of propaan . Sommige bedrijven gebruiken hun flares wel voor een gedeeltelijke energievoorziening.

Een meer gedecentraliseerde energieproductie - zoals Jef V aangeeft - is waarschijnlijk een beter scenario dan de huidige centrale energiepwekking. Maar ik zou eerder spreken van 100 à 200 km i.p.v. 50 km. En natuurlijk moet ons netwerk volledig hieraan aangepast worden.

Ik zit eerder met een WNIMBY syndroom!

Gunter,

Die methaan wordt nu net opgestookt met dat anaeroob vergisten.

Nu geloof ik zeker niet dat we het (al) met de alternatieven gaan redden. Sommige politieke partijen beweren dat, maar in politiek wordt zo veel gesteld.

Is LPG niet een afvalproduct van de olie-industrie dat anders sowieso afgefakkeld wordt?

Over flares, in Time stond onlangs een foto van een Deense olieontginning op een klein eilandje. Daar was een flare aan het brangen van naar schatting 40 m hoog. Die verlichtte de ganse baai. Hoeveel 747-equivalenten zijn dat? Ik kan me niet inbeelden dat daar niets mee aan te vangen valt.

Maarten

Walter, (en anderen),

betreft die generator, tesamen met PV. Je PV systeem is beveiligd zodat, moest de netspanning wegvallen, het systeem uitschakeld.

Indien je op dat moment de hoofdzekering op de teller uitschakelt en een generator inschakelt, dan werk je los van het net op generator (enige veilige manier, want je weet nooit wanneer het net terug inschakelt.

Mijn vraag nu: mag je op dat moment je PV aan laten staan? of gaat dit problemen geven met je generator (je kunt moeilijk terugleveren aan je generator?! Of dien je er dan voor te zorgen dat je verbruik zodang is dat de PV net niet toekomt, en de generator dat kleine beetje bijlevert die nodig is?

MVG, Piggy

Mijn Generator oplossing is echt een NOODoplossing.
Inderdaad, wanneer de spanning van het NET wegvalt, dan zal ook mijn PV systeem STOPPEN met werken.
Dit is de fameuze beveiliging die NODIG is om de mensen die aan het net (zouden) werken in mijn straat, niet nodeloos te voorzien van prikkels (= stroom op hun fikken) als zij de straat ZONDER stroom zouden gezet hebben.

Doch mijn idee is niet dadelijk een grote generator die op mijn eigen netwerk gekoppeld staat maar een kleinere (2000W) die ik apart laat draaien. Heb geen probleem om dan enkele verlengkabels te gebruiken om mijn diepvries, frigo, condensatieketel en enkele lampen te voorzien van stroom. Die hoofdschakelaar is natuurlijk een must als ik zou willen koppelen met mijn intern huis netwerk.
Ik denk dat mijn PV dan zou starten maar wat ik met al het vermogen moest doen?
Ik heb met mijn generator dan wel geen kou en ik kan iets zien.
Dit is wat ik wou op de tafel gooien en anderen hun mening over horen.

Een (nood-)generator 2000kVA plaatsen is niet helemaal zo gek. Zowat reeds 20 jaar geleden ging de helft van de publiciteit in dhz-tijdschriften in de VS over noodgroepen. Destijds voor Vlamingen onbegrijpelijk. De tijden zijn verandert; de vrije markt, de netkwaliteit daalt, gebrek aan elektriciteit in Nederland, Duitsland en heel binnenkort België, daarenboven in Europa meer windmolens die stilvallen indien geen wind.
Dus zeker niet gek. Echter een generator kopen en bricoleren geeft u niet beste garanties. Mogelijks is de machine niet enkel als noodgenerator te installeren maar ook als WKK (warmtekrachtkoppeling) (bijvoorbeeld opwarmen buffervat of sanitair warmwater). Dit laatste is enkel de warmte van de motor (zeg maar de koeling) nuttig recupereren (noemen ze tegenwoordig groene energie).
Pas op met parallel op het distributienet aansluiten (daar zijn terecht passende technische verplichtingen voor, die trouwens moeten worden gekeurd). Ook de installatie van een generator die huiskringen voedt dient aan een wettelijke keuring te worden onderworpen (AREI).
De uitval van een automaat (toevallig of bijvoorbeeld door een zwerfstroom van een bliksem) die een diepvriezer voedt kan gemakkelijk 500 à 800 € aan voedingswaren kosten. Wat me zelf twee maal overkwam.
Dus een automatisch startende noodgroep die een beperkt aantal kringen voedt (diepvries, CV-ketel,
,…) is zeker geen luxe. Uiteraard moet bij uitval van die kringen worden controleert of geen echte kortsluiting optrad en pas daarna de kringen op noodgenerator overschakelen. Denk bijvoorbeeld aan vakantieperiodes (of enkele dagen van huis weg).
Zolang het nominaal vermogen van de generator niet is overschreden is er geen probleem voor de generator, al voedt deze maar een 0,5W.
Echter het rendement van zo’n generator in die omstandigheden is pure verkwisting. Bij vollast van de generator haalt u in het beste geval 40% rendement van de ingestopte energie (benzine, diesel, gas, lpg, ..). Denk trouwens aan voldoende brandstof in het geval van enkele weken afwezigheid, en vergeet niet dat dergelijke generatoren om de zowat 200 à 300 uren een olieverversing moeten krijgen (en soms na minder draai-uren).
Wat met het teveel aan vermogen ? Is het teveel gekend dan kan een elektrisch verwarmingselement (bijvoorbeeld enkele gloeilampen van 100W) worden aangesloten. 1000W is dikwijls al voldoende om een volledig huis bij –5°C vorstvrij te houden.
Een stap verder is een WKK installeren 2000W vermogen en dus ongeveer 5 à 6000W (diesel-)motorvermogen die het vereiste toerental (normaal 1500 of 3000 toeren/min). Gecombineerd met een warmtepomp en een buffervat kan in de winter en tussenseizoenen economisch heel wat wordt bereikt aan besparingen (bijvoorbeeld tijdens de daguren de WKK en tijdens de elektrische nachturen (tarief nacht) voeding door het net). De normale kost kan herleid worden tot zowat 25 à 30% van de “normale toestand” (indien de warmtepomp kan werken van 10 °C ingang tot 32 °C uitgang).
Doch al doe je alles zelf (en dus zo goed als geen subsidies) dan blijft de investering vrij groot. Laat je alles uitvoeren (met volle subsidies) dan kost het ongeveer drievoudig als bij dhz. Bij dhz is de terugbetalingstermijn ongeveer 4 jaar.
Nooddiesel of wkk, de motor moet altijd starten wanneer nodig (= controle toestand batterij). Dus regelmatige tests (wekelijks) zijn nodig (vraag het maar aan ziekenhuizen, zelfs met zeer grote gasmotoren-generatoren).
Noodgenerator of WKK is nuttig, kan geld opbrengen (CO2 besparen,…) , doch vraagt permanente aandacht (technische kennis). Dus absoluut geen gek idee, in tegendeel. (via ebay kan u in Duitsland heel wat aantreffen).

WKK en een automatisch systeem is voor mijn idee een beetje overkill.
Niet dat ik dit wil afbreken maar zo ver wil ik echt niet gaan. Ik denk inderdaad aan zo'n kleine (geluidsarme) groep van een 2kVA die ik APART moet starten, APART moet aansluiten enz. Uiteraard niet iets om aan NOODspanning te voorzien tijdens een eventuele afwezigheid (vakantie).
Een jammere zaak maar het zij dan maar zo.
Maar wat als ik thuis ben, vooral in de winter als het donker en koud is. Dan ben ik blij dat ik naar mijn garage kan gaan, dat toestel nemen, BUITEN zetten onder een afdak en een VERLENGKABEL (of meer daan een) aansluiten hierop, binnen brengen en de noodzakelijke apparaten VOEDEN.
Warmte en een beetje licht doen wonderen.
Als dit dan nog enkele dagen moet duren, dan zij dit maar zo. Gewoon stil leggen, een tijdje wachten, benzine bijvullen en terug starten.
Dat dit dan een slecht rendement heeft is me op dat moment niet zo belangrijk.
Gewoon de mogelijkheid.
Als ik dan op een afgelegen plaats eens een HEG moet scheren, kan ik dit toestel bij me plaatsen en gebruiken als spanningsbron voor mijn hegschaar.
Verder staat dat ding bij mij maar gewoon te niksen.
Onrendabele inverstering maar als je het eens nodig hebt, OH zo fijn...

Dat was mijn achterliggende gedachte.
Graag een reaktie.
Groeten, Walter

Vind ik ook wel een goed idee.
De apparaten die in nood gevoed moeten worden kan je eventueel aan een apart schakelkastje hangen dat tussen net en autonome voeding omgeschakeld kan worden. Net valt uit, kastje van het net loskoppelen, groep onder afdak, verlengkabel tussen groep en kastje, groep opstarten. Wel voor zorgen dat het omschakel gedeelte 'fool'proof is. Dus fysisch loskoppelen.

Groetjes,
Frank

Walter,

Voor uw toepassing is een eenvoudige elektrogeengroep best geschikt. Zoek eens op www.ebay.de (.be) (met woorden als generator, alternator, elektrogeen, ...). U vindt wel iets tegen een redelijke prijs.
Volg zeker de raad van FrankDH op. Pas op voor de aardingen van de stopcontacten die u voedt via de generator en het omhulsel van de generator. Voorzichtig is zeker alle aardingen te verbinden en een differentieel op de uitgang van de generator te voorzien. De andere oplossing is alles geïsoleerd ten opzichte van de aarde op te stellen en aan te sluiten. Het AREI geeft een aantal (wettelijke) voorschriften.

Leuke suggestie (elektrogeengroep) maar ik kan niets vinden in die zin ?
Niet vergeten dat ik hier enkel denk aan een KLEINE generator van een 2 kW, maximaal 3.
Dat ik die enkel voorstel om te gebruiken in een NOOD situatie (het is te hopen ZEER zelden).

Aarding : Ik wil graag een (goede) AARDING koppelen aan die generator.
Wat betreft het AREI. Dit is volgens mijn kennis zeer groot en on-overzichtelijk en/of te onbekend (onbemind) voor mij.
Is er een rubriek die me kan leiden naar een interessant deel hierover ?

Graag nog reakties op mijn voorstel voor het gebruik van een kleine generator.

Groeten