biomassa hernieuwbaar ? | Page 6 | Ecobouwers.be

U bent hier

biomassa hernieuwbaar ?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Hans Delannoye
13/11/2015 - 11:21

1. De tijdspanne tussen de uitstoot van de CO2 door verbranding van de biomassa, en de toekomstige heropname ervan door de aangroei van nieuwe biomassa, wordt de "koolstofschuld" genoemd. Volgens een studie uit 2011 bedraagt die koolstofschuld in het geval van houtpellets uit Canadese bossen maar liefst 38 jaar. Dat betekent dat de Belgische en Nederlandse met pellets gestookte elektriciteitscentrales de eerste 38 jaar van hun bestaan geen CO2-besparing zullen opleveren. Integendeel, ze zullen tijdens die periode de CO2-uitstoot opdrijven omdat de verbranding van biomassa meer CO2 produceert dan de verbranding van steenkool. Pas na 38 jaar is zo'n centrale CO2-neutraal, en pas daarna levert ze een CO2-besparing op in vergelijking met elektriciteit op steenkool. Tenminste: als de omgehakte bossen allemaal 38 jaar de tijd krijgen om opnieuw aan te groeien. Gebeurt dat niet, dan blijft de klimaatbalans negatief." Dus als elke boom die geveld wordt vervangen wordt en 38 jaar tijd krijgt om gezond te groeien heeft Hans gelijk . Hoeveel bos plantte Ecopower sinds de fabricatie van pellets opstartte ????

2. Het twijfelachtige van stoken met pellets is dat niet alle pellets op een duurzame manier worden gemaakt en/of geleverd. Je zou eigenlijk al moeten zeggen: Een pelletkachel is pas oké als je die bepaalde pellets gebruikt van die bepaalde herkomst en van die bepaalde leverancier. Maar hoe zal dit in vele gevallen gebeuren denk je? Wat zullen velen doen als blijkt dat bijvoorbeeld pellets gemaakt uit volledige bomen ergens in Canada en naar hier verscheept iets goedkoper gaan zijn?

434 Reacties

Reacties

afbeelding van charel
23/11/2015 - 15:36

Sorry hé Pierre maar ik denk dat wij mekaar volledig mis verstaan.

Ik weet ook drommels goed dat bij fossiele verbranding de ingesloten CO2 in de lucht wordt gedumpt terwijl diezelfde hoeveelheid niet terug kan worden opgenomen.

En ik weet ook drommels goed dat het bij pellets een heel ander verhaal is, daar wordt de CO2 (bij heraanplant tenminste) wel terug opgenomen. De twee zijn dus niet te vergelijken op lange termijn.

Op lange termijn is fossiel CO2 verhogend en zijn pellets CO2 neutraal. Vandaar het idee dat pellets een groene energie wordt genoemd.

Maar het probleem is dat we dit niet op lange termijn mogen bekijken maar op een relatief korte termijn (15 jaar), we hebben ons immers terecht akkoord verklaard om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40 % te verminderen.

De volgende 15 jaar zullen we dus ook met pellets een CO2 verhoging in plaats van verlaging bewerkstelligen, net zoals we dat met aardgas zouden doen. 

Dus: takken, bomen, bossen vandaag omhakken, maar er onmiddelijk nieuwe laten groeien zal de balans weinig of slechts voor even verstoren. Er  komt geen CO2 extra in de lucht en wordt na korte tijd (groeitijd nieuw hout) bijna even veel CO2 uit de lucht gehaald door het nieuwe hout.

Maar als je vervolgens dat omgehakte hout opbrandt dan breng je wel extra CO2 in de lucht.

Ik weet hiet hoe ik het nog beter kan duidelijk maken.

afbeelding van Brecht Schatteman
23/11/2015 - 11:51

Charel, als een particulier een boom omhakt en verbrand maar wel vervangt is dat niet zo ecologisch naar CO2 uitstoot. Echter in deze discussie over biomassa gaat het niet over eenmalige vellen van bomen als brandstof. Dan zal men niet 1 boom omhakken om de 30 jaar om 1 jaar brandhout te hebben. Dan zal men wel zorgen dat er elk jaar brandhout is. Waardoor er wel constant bomen staan te groeien, waardoor dus op die manier dat CO2 neutraal wordt. Hierboven heb ik daar ook al op geantwoord. kort gezegd:

 

  • Als men om de zoveel jaar een boom/bos omhakt en herplant voor brandstof, zal men die voor even veel jaren gebruiken volgens het idee. Daardoor wordt de CO2 opgenomen in die zovele jaren ook uitgestoten over zovele jaren. En dan in het begin zal de nieuwe aanplant niet voldoende CO2 opnemen, maar op een ander moment compenseert het dat.
  • Als men jaarlijks een gedeelte omhakt en heraanplant en op 1 kaar verbrand, zal het niet omgehakt gedeelte die CO2 wel op 1 jaar tijd opnemen aangezien daar zowel de jongste, de oudste en alle tussenvormen aanwezig zijn.

Hakhout en knotbomen is zelfs ecologisch nog beter, want zij lokken bepaalde dieren die gewone bomen niet lossen (genoeg informatie over te vinden op het internet). Dus ecologisch een meerwaarde ten opzichte van gewoon een boom te planten en volledig moet hakken.

 

En dat is als we puur kijken naar aanplantingen puur voor biolassa. Dat terwijl de goede pellets nu net van houtafval worden gemaakt... En men mag daarover neuten dat dat 'enkel in het beste geval is' maar kijk eens in u kledij en op u koelkasten en andere, hoeveel van die zaken komen niet vanuit Azië met de minste milieunormen?

afbeelding van charel
23/11/2015 - 13:01

Brecht, eerlijk gezegd: ik snap uw redenering niet, er zit een denkfout in.

Of het nu over één tak gaat, één boom of een heel bos, het komt altijd op hetzelfde neer. Die tak, boom of bos neemt geen CO2 meer op na het kappen, en dat kan je dan op redelijk korte termijn compenseren door een nieuwe tak, boom of bos te laten groeien. Prima, na een korte tijd terug CO2-neutraal dus. Tenminste als je dat afgehakte hout nu niet gaat verbranden, want dan komt al dat langzaam opgespaarde CO2 plots vrij, dat vermeerderd het CO2 gehalte in de lucht net zo als bij het verbranden van fossiele brandstof. Dat vermeerderd ook (niet onbelangrijk !) het fijnstof gehalte in de lucht, meer nog dan met aardgas.

En of je dat nu in één keer doet of gespreid boom per boom dat maakt niets uit, de redenering blijft dezelfde.

Over de meerwaarde voor de natuur van hakhout en knotboomplantages ten opzichte van gewone bossen valt ook nog veel te diskuteren maar dat gaat ons te ver van de oorspronkelijke discussie leiden. Laat ons daar niet over beginnen. Laat ons in dit topic ook maar niet beginnen over koelkasten en kledij uit lage loon landen.

 

 

 

afbeelding van Brecht Schatteman
23/11/2015 - 19:13

Charel, inderdaad die tak, de boom of het bos neemt geen CO2 niet meer op na kappen. Maar bij die pellets wordt er niet gerooid om te laten braak liggen. Het bos wordt gekapt en dan heraangeplant, dat om dan over X aantal jaar weer bomen te hebben om te kappen. Zo gaat een slimme industrie te werk, want anders zal de brandstof misschien zelfs nog sneller op zijn dan de gasvoorraden... U zegt dat bij het kappen van een bos van 30 jaar om het als biomassa te gebruiken die CO2 die gedurende 30 jaar lang uit de lucht is gehaald, plots in 1 jaar wordt vrij gegeven. Ik zeg dat die redenering niet klopt. Het is te zeggen, het klopt wel als u denkt dat die pelletcentrale dan maar eens om de 30 jaar een bos kapt en heraanplant om dan dat alles op 1 jaar op te stoken, en dan weer 30 jaar te wachten tot het bos is volgroeid.

 

Echter, in de praktijk zijn er 2 mogelijkheden die veel realistischer zijn:

  1. Mogelijkheid 1 is dat het bos in 30 stukjes wordt verdeeld. Elk verkeert in een ander groeistadium (dus perceel 1 in zijn eerste jaar, perceel 2 in zijn tweede jaar... Perceel 30 in zijn 30ste jaar). Dan kappen en heraanplanten ze elk jaar 1/30ste van het terrein dat dan dus 30 jaar oud is. Dat wordt dan op 1 jaar opgestookt in de pelletcentrale. Ja, dat 1/30ste heraangeplant zal op dat ene jaar geen groot stuk van die 30 jaar CO2 opnemen. Dat laatste is uw visie, maar daarbij vergeet u dan de overige 29/30ste van het terrein. Elk zit in een verschillende fase, dus netto nemen alle 30 percelenevenveel CO2 op in dat ene jaar als dat er CO2 vrij komt uit het verbranden van dat 1/30ste stukje bos dat 30 jaar oud is. En zo is er dus een doorschuifsysteem waardoor een jaarlijkse constante houtproductie is.
  2. Andere mogelijkheid is dat ze dan ipv het terrein opdelen in 30 percelen, het toch als 1 geheel houden dat dan om de 30 jaar wordt gekapt en heraangeplant, maar dat dat dan moet volstaan voor de houtvraag voor 30 jaar. Dus dan wordt jaarlijks 1/30ste van het hout opgestookt, terwijl de heraanplant gemiddeld per jaar 1/30 CO2 opneemt van hetgeen het bos heeft opgenomen op 30 jaar. Dus gemiddeld gezien wordt er dan ook jaarlijks evenveel CO2 geproduceerd als dat er gevraagd wordt.

En anders wil ik wel gerust eens een afbeeldingske en een grafiekske maken om die 2 mogelijkheden te verduidelijken.

afbeelding van charel
23/11/2015 - 19:40

Brecht, je zit nog altijd vast in dezelfde denkfout! Ik ga even mee in jouw denkpiste:

1/30 van het bos wordt gekapt en opgestookt, 1/30 van het bos wordt terug aangeplant, die 1/30 nieuwe aanplant neemt de CO2 opname over zodat dat 1/30 quasi CO2-neutraal is. Neutraal dus tot het gekapte hout dat jaar wordt opgestookt en voor een vermeerdering van CO2 zorgt. Immers die 29/30 nemen dat niet extra op bij hun oorspronkelijke opname en dat nieuwe 1/30 moet al de opname van het gekapte 1/30 voor zich nemen. Het bos blijft nu dus evenveel opnemen als voor er gekapt werd maar is wel 1/30 opgestookt en meer CO2 in de lucht gebracht.

Het volgende jaar wordt weer 1/30 gekapt en krijgen we weer hetzelfde verhaal. Terwijl de vermeerdering van CO2 van het jaar tevoren nog niet is opgenomen komt er nu weer de CO2 van 1/30 van het bos bij. Ook dat kan niet worden opgenomen want het nieuw aangeplante moet ook nu weer de opname van het omgehakte voor zich nemen, en de rest van het bos had al zijn deel opgenomen, daar kan ook niets extra meer worden opgenomen. Het bos blijft nu dus weer even veel opnemen als voor er gekapt werd maar inmiddels is er al 2/30 opgestookt waarvan de CO2 niet meer kan worden opgenomen.

Het volgende jaar.....Moet ik nog doorgaan eigenlijk?

Ik raad u aan om het simpelweg per boom te bekijken, en dan voor de volgende boom, en dan voor de volgende boom.... en je zal merken dat het altijd op hetzelde uitkomt. Geen afbeeldingske of grafiekske voor nodig.

 

afbeelding van Brecht Schatteman
24/11/2015 - 23:20

Charel, ik denk dat de denkfout bij u zit. Morgen als ik op mijn pc zit zal ik er eens wat grafieken/afbeeldingen over maken. U slaat de bal verkeerd. Ik zeg nergens dat die 29/30ste extra CO2 opnemen! Ze nemen het normale op, maar als men van die 29/30ste en die 1/30ste nieuwe aanplant de totale CO2 opname op jaarbasis bekijkt, dan is dat de totale CO2 opnamen van 1/30ste gedurende zijn 30-jarig leven. En aangezien dat laatste op 1 jaar wordt opgebrand is het netto CO2 neutraal.

 

Men over dat laatste: dat is nu net het omgekeerde van wat ik bedoel. Ik zeg: bekijk het totale plaatje, u zegt 'nee, breek het in brokskes zodat ik gelijk krijg'. Uw redenering van hoe het zit per enkele boom is wel correct, maar ik zeg u nu net dat als we bekijken op het totaal bos, het nu net CO2 neutraal is! Maar zoals beloofd zal ik morgen een de tijd nemen om het eens met beeldmateriaal en te verduidelijken want u begrijpt niet wat ik wil zeggen.

afbeelding van charel
24/11/2015 - 23:37

Heel kort nu:

Als het klopt voor één boom, dan klopt het ook voor 20000 bomen.

En ik zeg niet zo maar iets om gelijk te krijgen. Ik zeg het omdat ik er heel goed over heb nagedacht.

Mijn enige probleem is dat ik het aan jou niet goed genoeg uitgelegd krijg.

afbeelding van Brecht Schatteman
25/11/2015 - 10:36

Charel, ik zei dat uw visie klopt als men enkel naar 1 boom kijkt, maar dat is men de andere bomen in rekening brengt het nu net CO2 neutraal is. Vanmiddag zal ik me eens bezig houden met dat uit te bouwen. Uw idee zegt kortom het volgende: de biomassacentrale werkt op 1 boom die gedurende bv 30 jaar groeit, om dan op 1 jaar opgestookt te worden. Dan komt dat dus uit op een biomassacentrale die maar 1 jaar op de 30 werkt. En ik zeg nu net dat als men eens kijkt naar de realiteit, nu net elk jaar wordt gestookt en dus elk jaar een deel gekapt en heraangeplant, de andere delen groeien al dus die nemen al CO2 op. En kort gezegd compenseren die groeiende bomen voor degene die wordt opgebrand. Maar dus speciaal voor u zal ik daar eens een overzichtje van maken wat ik bedoel. U echter wilt blijven redeneren op een foutieve manier die enkel geld voor niet-duurzame houtwinning en particulieren. Met een duurzaam houtwinningbeleid zal het echter CO2 neutraal zijn omdat elke eenheid hout die daar wordt uitgehaald en opgebrand en dus een hoeveelheid CO2 uitstoot, wordt gecompenseerd door het hout die op het terrein blijft staan O te groeien. Helaas wilt het maar niet tot u doordringen war ik op doel.

afbeelding van charel
25/11/2015 - 11:36

Oké, het is moeilijk blijkbaar, maar moeilijk gaat ook.

Dus speciaal voor jou nog eens een poging:

Je zegt hier:" kort gezegd compenseren die groeiende bomen (nieuw aangeplante) voor degenen die worden opgebrand "

Hier ligt de basis van uw denkfout, want die nieuw aangeplante bomen compenseren inderdaad met hun CO2 opname wel de CO2-opname die voordien de omgehakte bomen voor hun rekening namen, maar zij kunnen daar bovenop niet ook nog de CO2 opnemen die plots vrijkomt door de verbranding van die boom.

Het bos is terug even groot, neemt terug evenveel  CO2 op als voor er gekapt en heraangeplant werd, niets meer of niets minder (in feite wel iets minder wegens kleinere boompjes maar soit). Zijn we akkoord?

Er is dus geen extra opvangmogelijheid gemaakt voor die vrijkomende CO2 van de verbranding. Die komt dus als extra in de lucht.

Wil je het theoretisch op dit moment (deze 30 jaar) neutraal krijgen dan zou je bij het omhakken en verbranden van elke boom er twee gelijkwaardige in de plaats moeten stellen. De eerste om de CO2 opname van de weggenomen boom te compenseren, de tweede om de plots vrijgekomen CO2 door de verbranding te compenseren.  

Ik hoop dat het nu duidelijk wordt.

 

afbeelding van Hans Delannoye
25/11/2015 - 12:31

nee charel, algemeen gaat men er van uit dat er geen extra uitstoot is, omdat het rottend hout net zo veel CO² maakt.  het enige verschil is transport en verwerking, dat geeft extra uitstoot.

afbeelding van charel
25/11/2015 - 13:06

Nu kunnen we opnieuw beginnen hé Hans.

" algemeen gaat men er van uit "?? Wie is dat dan? Waar staat dat dan? Het klopt in ieder geval niet dat een levend bos even veel CO2 in de lucht zou brengen als een bos dat men opstookt.

Daar hebben we het al uitvoerig over gehad. Rottend hout met een dikte die nog genoeg zou zijn om er volwaardige pellets van te maken zal 10 tot 50 jaar de bodem verrrijken vooraleer er eventueel nog een restant CO2 van in de lucht zal komen. De dunne takjes, stukken schors , bladeren enz.. die blijven sowieso liggen, positief gezegd, om zijn voedingstoffen terug aan de bodem te geven of, negatief gezegd, om CO2 uit te stoten. En die kleinere fragmenten zoals bladeren en afgevallen takjes die zullen er bij een nieuw bos ook nog zijn hoor. Die moeten er zelfs zijn en blijven.

In ieder geval is die situatie niet in de verte te vergelijken met het opbranden van dat materiaal waar je dan ook nog eens zoals je terecht aanhaalt de milieukost van transport en verwerking moet bijtellen.

 

afbeelding van Dirk Bauwens
23/11/2015 - 14:58

@ jef-14

 

De onrechtvaardige prijsstijging omvat zeker de doorgerekende kosten voor de groenestroomcertificaten voor PV, maar in het kader van deze draad bedoelde ik vooral de enorme prijsstijgingen voor de particulier doordat energieleveranciers op grote schaal biomassa opkopen. Ook dat wordt veroorzaakt door de subsidies via groenestroomcertificaten. De doorsnee particulier betaalt hiervoor twee keer de rekening: hij betaalt uiteindelijk én de groenestroomcertificaten én een veelvoud van de normale prijs voor biomassa door de kunstmatige schaarste die is ontstaan doordat de energieleveranciers met plezier alle biomassa willen opkopen. 

 
afbeelding van jef-14
23/11/2015 - 16:58

Daarbij komt nog dat die biomassa vaak gestookt wordt in oude steenkoolcentrales op een manier die noch economisch noch ecologisch verantwoord is maar wel lucratief door de "groene" stroomcertificaten .....

afbeelding van Hans Delannoye
23/11/2015 - 20:32

jef

zij krijgen - gelukkig maar - geen certificaten meer voor die oude centrales die biomassa verbranden, ik meen vanaf 2015.  vroeger wel, en helemaal ten onrechte, elk weldenkend mens zal het daar wel over eens zijn.

afbeelding van dirk andelhofs
23/11/2015 - 18:35

Ik heb deze vraagstaart maar diagonaal gelezen, maar we moeten het vooral niet complexer maken dan het is.

 

1) Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat iemand die 2000 liter stookolie verbruikt, dat verbruik niet moet vervangen door pellets. Die moet zijn huis isoleren. Liefst met nagroeibare isolatie zodat er maximaal CO² opgeslagen wordt in zijn woning.

Dat is ook de visie van ecopower ! Eerst isoleren en pas omschakelen naar pellets. 1 ton per huishouden/jaar lijkt mij een ideaal streefdoel.

 

2) De pellets van ecopower zijn iets duurder. So what ?? Het is net omdat iedereen altijd maar gefixeerd is op de laagste prijs dat de planeet naar de verdoemmenis gaat.

Je krijgt dan ook heel veel kwaliteit in de plaats : Duurzaam geproduceerde pellets (met afvalwarmte van de naburige centrale) Hout uit FSC gelabelde bossen, lokale werkgelegenheid, eventuele winst vloeit terug naar de hernieuwbare energiesector, enz.

 

3) Het klimaatverhaal is eenvoudig uit te leggen:

Een bos kan per jaar en per hectare tot 10m³ aangroeien. (op goede bodem)

Lees : één hectare bos neemt elk jaar een bepaalde hoeveelheid CO² uit de lucht, en maakt daarmee 10 m³ hout.

Als we dus 10 m³ oogsten en dit verbranden, dan komt de CO² weer vrij, maar ze wordt het volgende jaar onmiddelijk weer opgenomen door hetzelfde bos.

Er is natuurlijk ook energie nodig om de pellets te produceren/transpoteren, maar dat is maar enkele procenten.

 

Besluit : In plaats van hier tot in het oneindige te zitten discussiëren zouden we beter een spade ter hand nemen en wat bomen gaan planten, want dat is dringend nodig.

Bovendien neemt jong bos veel meer CO² op dan een bestaand oud bos.

 

 

Dirk

 

 

afbeelding van charel
23/11/2015 - 19:07

Dirk,

Uw puntje 3 zou je anders moeten formuleren, nu zit er een denkfout in. Ik probeer het met uw woorden:

Een bos kan per jaar en per hectare tot 10m³ aangroeien. (op goede bodem)

Lees: één hectare bos neemt elk jaar een bepaalde hoeveelheid CO2 uit de lucht en maakt daarmee 10 m³ hout.

Als we dus 10 m³ oogsten en dit niet verbranden, dan stopt die opname van CO2 uit de lucht, maar ze wordt het volgende jaar weer voor een deel (kleinere boompjes) weer hernomen door hetzelfde bos.

Tot hier toe zou je nu kunnen zeggen dat je een quasi CO2- neutrale actie hebt ondernomen: kappen en terugplanten, niets gebeurd, houden zo.

Maar nu ga je dat omgehakte hout transporteren, er pellets van produceren, weer transporteren en tot overmaat van ramp nog eens opstoken. En opstoken is extra CO2 in de lucht blazen, Co2 die niet wordt opgenomen door dat jonge bos want dat heeft al genoeg aan het CO2 dat vroeger door het inmiddels omgehakte bos werd opgenomen. 

Het is niet nodig om daar eindeloos over te diskuteren. Ik zou denken dat het stilaan duidelijk moet zijn.

Ik volg jou wel als je zegt dat je een groot verbruik niet moet vervangen door pellets, maar dat de prioriteit moet liggen bij beter isoleren, minder energie verbruiken dus.

afbeelding van Hans Delannoye
23/11/2015 - 20:40

nee charel, ik dnek dat die denkfout bij jou zit.   er komt altijd een moment dat die CO² terug vrijkomt, of dat nu door verbranding of verrotting is. en geen enkele boom leeft eeuwig !  bos verjongen heeft ook vele voordelen, het komt vooral ten goede van de biodiversiteit.  maar meer licht in het bos, doet alles ook sneller groeien, en dus meer CO² opnemen.

ik zie maar 1 groot verschil zoals ik al erdeer zei, en dat is dat we de hele zaak wat versnellen, en we dus enkel jaren in de min moeten gaan.

maar ik zie op korte termijn geen alternatief.   als je voor aardgas wil pleiten zit je met heel wat meer CO² en andere problemen, dat mogen we toch niet uit het oog verliezen.  en op langere termijn is aardgas sowieso in het nadeel.

afbeelding van charel
23/11/2015 - 21:31

Hans,

 

Er komt inderdaad altijd een moment dat die CO2 terug vrijkomt, liefst op de natuurlijke trage manier terwijl er en passant nog voedingsstoffen kunnen worden afgegeven aan het zich zelf vernieuwende bos. Voor dat verniewen van het bos is de mens echt niet nodig, die werkt op dat gebied meestal contra-productief. Laat dat maar aan de natuur zelf over.

Maar belangrijk is wat je zegt over dat versnellen, we gaan inderdaad enkele jaren in min (minstens 30 jaar) en we hebben maar 15 jaar de tijd. Je zegt in feite hetzelfde als ik, waar zit dan de denkfout?

Met aardgas zit je met meer CO2 ? Het is mogelijk, maar ik ben er niet van overtuigd. Wat ik wel weet is dat je  met pellets en houtstook meer fijnstof de lucht in blaast dan met aardgas. En over dat fijn stof wordt nogal dikwijls gezwegen, het is nochtans verre van onbelangrijk.

Op langere termijn is aardgas sowieso in het nadeel? Helemaal akkoord, hopelijk verdenkt men mij niet bij de aargaslobby te horen.

afbeelding van jef-14
24/11/2015 - 09:05

Charel, wat Hans zegt lijkt ook mij toch wel kort door de bocht. Of we het bos nu opstoken of we laten het rotten er komt CO2 vrij.

Hier bij wordt inderdaad vergeten dat de CO2 veel sneller vrij komt dan bij rotting en inderdaar de rotting geeft de voedingsbodem voor oa nieuwe bomen. Daarnaast kan gehakseld hout ook gebruikt worden als bodembedekking waardoor er minder onkruidbestrijders nodig zijn en de bodem vruchtbaarder wordt

afbeelding van Hans Delannoye
24/11/2015 - 09:44

charel, inderdaade, maar dat verhaal van 30 jaar klopt niet.  zoals ik al zei, in de ons omringende landen worden pellets in de erste plaats van resthout gemaakt, als je dat zou laten rotten is dat op enjkele jaren weg, dus helemaal geen groot verschil.  anders is het wanneer je bomen kapt om pellets van te maken, dan zitten we wel met wat extra jaren.

maar als we maar 15 jaar hebben zoals jij zegt, waar zit dan het voordeel van aardgas ?  met aardgas zit je met meer broeikasgassen,zie wat ik daarover eerder gepost heb.  bij aardgas zit je met een hele hoop problemen die zich lang voor het verbranden situeren.  methaangas dat ontsnapt tijdens de boringen en het transport, grondverzakkingen (groningen bv), fracking en zijn grote milieuvervuiling, aardgas scoort sowieso veel slechter dan biomassa.  en fijnstof?  een goed houtketel gaat niet meer fijnstof uitstoten als aardgasketels, ik heb je eerder al wat cijfers meegegeven.

overigens, wat dat fijn stof betreft, lees http://www.ecobouwers.be/forum/post/biomassa-herneiuwbaar?page=1#comment... nog eens.  fijnstof is een tweesnijdend zwaard, voor de opwarming is fijn stof een plus, helaas niet voor onze gezondheid.

 

 

afbeelding van charel
24/11/2015 - 11:04

Hans,

Dertig jaar is al een zeer voorzichtige aanname, men spreekt eerder van meer dan 35 jaar. Maar goed, neem voor miin part 20 jaar, het maakt niet uit, hiermee zijn we ook nog altijd rijkelijk te laat om de CO2 te verminderen.

Heb je een idee Hans, hoe lang dood hout, op de bodem van het bos ligt vooraleer het verdwenen is? Ik ook niet, ik weet enkel dat het tientallen jaren kan duren waarbij je je dan ook nog de vraag kan stellen of die CO2 hierin dan gewoon allemaal ontsnapt is naar de lucht of misschien wel opgenomen door de opeters van de verterende hout.

En hoe komt het dan dat er nog zoveel CO2 zit in fossiele brandstoffen? Dat was oorspronkelijk ook gewoon dood hout, het CO2 daarin is dus niet vrijgekomen maar is daar miljoenen jaren in blijven zitten.

Ik bedoel ook niet dat aardgas een voordeel heeft, het heeft heel zeker ook een boel nadelen zoals je al aanhaalde. Mijn punt is dat de nadelen van aargas misschien wel niet opwegen tegen de nadelen van houtverbranding.

Fijn stof: daar valt ook zeer veel over te diskuteren, maar ik denkt wel dat ondertussen algemeen door de wetenschap is aangetoond dat het probleem hiermee groter is dan we ooit hadden gedacht. Ik heb het zelf niet gemeten maar vele studies wijzen toch uit dat aardgas op dat gebied bij de minst vervuilende verbrandingen kan gerekend worden hout niet.

Maar ook hier , of pellets nu iets slechter of iets beter scoren, het maakt allemaal niet zo veel uit, het is discuteren in de marge.

Hoofdzaak is dat we in de tijdspanne van minstens 20 jaar en wellicht tot 35 jaar met houtstook geen bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2 uitstoot.

Ik weet dat het zeer vervelend is om te horen omdat veel van de  hout en pelletstokers nu net om oprechte bekommernis voor het milieu hieraan zijn begonnen en er soms veel geld in hebben geinvesteerd. Pelletketels en kachels met hun oplag zijn niet goedkoop!

Naar mijn gevoel zijn zij, en worden zij nog steeds, hierin misleid.

Eerlijk is eerlijk: vooraleer we hierover in dit topic zijn beginnen discuteren had ik ook nog de indruk dat pellets een goed alternatief waren, ik was ook helemaal mee. Fout dus. 

 

afbeelding van Hans Delannoye
24/11/2015 - 12:03

30 jaar is niet voorzichtig, wel als het enkel gaat om volwassen bomen, wat niet de herkomst zou moeten zijn van pellets.

twijgjes en bladeren verteren op relatief korte termijn, enkele jaren, als het klimaat daar voor geschikt is, zoals een bosbodem of composthoop.  grotere takken blijven langer liggen, maar dat duurt ook geen 30 jaar hoor.  als volwassen bomen omvallen,  da's een andere verhaal, die liggen tientallen jaren.  de CO² die vrijkomt wordt zeker niet opgegeten door wormen, kevers of schuimmels, maar zal quasi direct omgezet worden in biomassa, de bomen nemen dat direct terug op.  gelukkig maar, anders zou een bos helemaal niet zo'n gezonde omgeving zijn.

wat fossiel betreft, daar zit net het probleem, als je dat opstookt komt die CO² versneld vrij en wordt niet meer direct opgenomen, de aarde staat helaas niet meer vol met bomen als in die ti!jd.

wat die studies betreft, ik weet niet welke jij bedoeld, diegene die ik enkele dagen geleden meegestuurd heb, zegt alvast dat stookolie en aardgas gekijk staan qua milieuproblematiek.

en ik ben het absoluut met je  eens dat we geen tijd meer hebben, maar ik vraag telkens weer, geef mij een direct toepasbaar alternatief ?  maar ik blijf helaas op mijn honger zitten, want er is bij mijn weten niks.  

en wat fijnstof betreft, ik ben al jaren een grote tegenstander van houtkachels, wat mij betreft hadden ze die al lang moeten verbieden.  maar de beste houtvergassersketels hebben wel een plaats, zij scoren qua fijnstof echt niet slechter dan aardgas.

hoofdzaak is dat we met biomassa t.o.v. aardgas wel winnen (wel enkel met de best beschibare technologie), tenzij je de CH4 en andere problematieken bij aardgas onder de tafel schuift.  maar dat is dan ook heel eenzijdig.

maar, en daar ben ik het absoluut mee eens, er is een dringend nood aan goede alternatieven, waar blijven die ???

afbeelding van jef-14
24/11/2015 - 16:35

Hans , Ik twijfel er niet aan dat oude houtkachels slecht scoren maar ik las net dit :

"

Houtkachels en fijnstof

In tegenstelling tot de berichtgeving vorig jaar levert houtverbranding zelfs op het Vlaamse platteland een veel kleinere bijdrage tot de fijnstofemissies dan het verkeer. Daarenboven tonen vele internationale studies aan dat fijnstof uit goede houtverbranding veel minder schadelijk is dan fijnstof uit het verkeer. De vervanging van oude houtkachels door moderne toestellen kan de uitstoot van fijnstof gemiddeld met 99% doen dalen.

Houtkachels leveren vandaag bijna 1/3 van de groene warmte in Vlaanderen en bijna 10 % van de totale groene energieproductie. Om de europese richtlijn van 13% hernieuwbare energie te halen tegen 2020 en tegelijk de europese fijnstofnormen te kunnen respecteren is een positieve aanpak nodig, die de vervanging van oude houtkachels door moderne hout- en pelletkachels stimuleert, in plaats van een sfeer van onzekerheid te scheppen die alleen maar het status-quo in stand houdt.

Op de studiedag over biomassa en fijnstof van de Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen werd bovenstaande overduidelijk aangetoond."

 

afbeelding van Hans Delannoye
24/11/2015 - 16:55

ik zou nu moeten juichen, maar ik heb toch wat bedenkingen.  vergeet niet dat zij preekten voor eigen kerk.

ik geloof niet in houtkachels, enkel in degelijke houtketels, bij voorkeur vergassers, waar de gebruiker eigenlijk geen invloed kan op uitoefenen, dat is het enige wat m.i. akseptabel is.

maar over de grote lijnen ben ik het verder met hen eens, al is het niet omdat het verkeer een veel grotere bijdrage levert, we niks moeten doen aan die "dioxine- en fijnstofkanonnen".  maar een strengere wetgeving wordt tegengehouden door de fabrikanten natuurlijk, als ze de ö-norm of de duitse BimSchV stufe 2 zouden willen gebruiken, krijg je allicht zowat alle belgische fabrikanten op je nek, te beginnen met een niet nader genoemde firma uit het leuvense.

afbeelding van jef-14
25/11/2015 - 08:42

natuurlijk preken ze voor eigen kerk maar het is wel dezelfde kerk die beweert dat biomassa klimaatneutraal is ....( ze verkopen ook pelletskachels). Ik twijfel er niet aan dat elke verbranding slecht is houtkachels en pelletkachel incluis . Maar de houtkachel beladen met alle zonden van Israel zou dat niet komen van de autolobby ? Europa blijft de autofabrikanten respijt geven wat de uitstoot betreft .

afbeelding van Hans Delannoye
25/11/2015 - 09:05

jef, er is een groot verschil tussen houtkachels en pelletkachels.  bij een goede pelletkachel wordt de verbranding gestuurd, en is deze dus min of meer gecontroleerd, bij houtkachels is dat helemaal niet.  en dus hangt het resultaat van de verbranding enkel en alleen af van de gebruiker, en dat is linke troep.  vandaar mijn afkeer voor kachels.  ketels worden meestal wel op een of andere manier gestuurd, of hebben een systeem dat een goede verbranding garandeerd.  en nee, de zware vervuiling door fout stoken, ongepast hout en rommelkachels is - helaas - geen uitvinding van de autolobby.

en 't is niet omdat europa geen ballen heeft en VW en consoorten niet aandurft, we ook met de rest maar moeten vervuilen à volonté.

afbeelding van Michael.
23/11/2015 - 19:34

Ik denk dat de meeste van jullie vergeten dat alle vormen van boskap bodemuitputting veroorzaken. 

 

 

Resthout dat anders toch maar ligt "weg te rotten" verbranden heeft nefaste gevolgen voor de biodiversiteit in de omgeving , minder zwammen , schimmels etc ik zal eens quoten van het veel vernoemde low tech magazine:

 

 

"Het opruimen of verbranden van dood hout zou de rijkdom aan soorten met de helft doen dalen. Er zijn bij het opruimen van dood hout zo'n 600 soorten paddenstoelen en 1350 soorten kevers betrokken, om maar een schakel te noemen in het levensweb (zo je wilt voedselketen) dat daaromheen bestaat. Bovendien komen met de omzetting van dood hout minerale voedingsstoffen vrij die nodig zijn voor de nieuwe aanwas van levende planten. Dit is een onmisbare schakel in de kringloop van een bos."

 

 

Zelfde met bosrooi je haalt dertig jaar grondstoffen uit de bodem , je haalt ze weg en verbrand ze dan.

 

Extra bijmesten dan maar , hoe ecologisch zal dit verlopen ? 

afbeelding van charel
23/11/2015 - 19:48

Michael,

Je hebt absoluut gelijk. Ik heb het maar heel even zijdelings aangehaald.

Maar de fixatie op pelletsproductie als groene oplossing is dermate groot, dat dit gegeven geheel onterecht aan de aandacht is ontsnapt.

Goed punt !

afbeelding van Hans Delannoye
23/11/2015 - 20:49

michael

dat is zeker een belangrijk argument, en vooral van belang bij plantages.  maar als er verstandig wordt gerooid is dat geen probleem.  de mensheid haalt al duizenden jaren hout uit de bossen, en er zijn - ook in europa, of misschien vooral in europa - nog heel wat gezonde bossen te vinden.  in belgie scoren we natuurlijk abominabel slecht, maar in b.v. oostenrijk, zuid duitsland e.a., zit het best nog goed.  het is ook zo dat daar toch vooral pellets worden gemaakt van resthout van bomen, bladeren, twijgen en ook de takken die van de stammen worden gekapt, blijven achter in het bos als voedingsbodem voor nieuwe planten.

afbeelding van Costaccountant
23/11/2015 - 23:15

 

@ Hans en anderen,
 
"... aardgas en biomassa kan probleemloos vraaggestuurd werken ..."
 
Dat is niet het geval voor biomassacentrales. Biomassacentrales zijn zgn. 'must run' centrales. http://economie.fgov.be/nl/binaries/Rapport_middelen_elektriciteitsproductie_2012-2017_20120702_NL_tcm325-186312.pdf
Het argument dat biomassacentrales kunnen worden ingeschakeld als er minder zon of wind is, gaat bijgevolg niet op. Van géén kanten ! Een biomassacentrale draait 24/7 en braakt bijgevolg 24/7 zwaveldioxide, stikstofoxiden en fijn stof uit. Véél méér dan een gasgestookte centrale, die we bovendien WEL kunnen uitschakelen ... zodat we 100% van zon en wind kunnen verbruiken. Al die troep zorgt voor méér luchtvervuiling, smog en hogere kosten in de gezondheidszorg. En dat gedurende 30 jaar ! 
Eén uitzondering wil ik wel maken: kolencentrales kunnen voor een relatief kleine investering omgebouwd worden tot biomassacentrales. Biomassa doet het naar uitstoot op alle vlakken beter dan kolen. Dat is zgn. 'low hanging fruit'. In die zin heb ik er - in tegenstelling tot anderen - niet zozeer een probleem mee dat ook de allerlaatste kolencentrale (Langerlo) in 2016 wordt omgebouwd tot een biomassacentrale (met Duitse pellets).
 
Maar er KAN EN MAG GEEN SPRAKE ZIJN van nieuwe biomassacentrales te bouwen. Laat dat duidelijk zijn ! Het is op onze transitieroute nu al duidelijk dat we Doel 1, 2 en Tihange 1 moeten sluiten om het niveau van 'onreduceerbaarheid' van 2012 terug te vinden (tabel 16 op pgnr. 38 van hogere link). Om een idee te geven: indien we enkel Doel 1 en 2 sluiten, maar Tihange 1 openhouden hebben we in 2017 naar alle waarschijnlijkheid maar liefst 1872 'verzadigingsuren'. Of ruim 21% van het jaar dat we (een deel tot veel) van onze 100% groene energie (zon, wind, water) niet kunnen gebruiken omdat de kerncentrales moeten blijven draaien. Sluiten we ook Tihange 1, dan daalt dat tot 703 uren - of 8% van het jaar (afbeelding 21, pgnr 46). 
 
Conclusie: er moet een stuk 'baseload' karakter af ! We gaan dat 'baseload' karakter van kerncentrales toch niet vervangen door het 'must run' karakter van biomassa ???
 

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.