biomassa hernieuwbaar ? | Page 5 | Ecobouwers.be

U bent hier

biomassa hernieuwbaar ?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Hans Delannoye
13/11/2015 - 11:21

1. De tijdspanne tussen de uitstoot van de CO2 door verbranding van de biomassa, en de toekomstige heropname ervan door de aangroei van nieuwe biomassa, wordt de "koolstofschuld" genoemd. Volgens een studie uit 2011 bedraagt die koolstofschuld in het geval van houtpellets uit Canadese bossen maar liefst 38 jaar. Dat betekent dat de Belgische en Nederlandse met pellets gestookte elektriciteitscentrales de eerste 38 jaar van hun bestaan geen CO2-besparing zullen opleveren. Integendeel, ze zullen tijdens die periode de CO2-uitstoot opdrijven omdat de verbranding van biomassa meer CO2 produceert dan de verbranding van steenkool. Pas na 38 jaar is zo'n centrale CO2-neutraal, en pas daarna levert ze een CO2-besparing op in vergelijking met elektriciteit op steenkool. Tenminste: als de omgehakte bossen allemaal 38 jaar de tijd krijgen om opnieuw aan te groeien. Gebeurt dat niet, dan blijft de klimaatbalans negatief." Dus als elke boom die geveld wordt vervangen wordt en 38 jaar tijd krijgt om gezond te groeien heeft Hans gelijk . Hoeveel bos plantte Ecopower sinds de fabricatie van pellets opstartte ????

2. Het twijfelachtige van stoken met pellets is dat niet alle pellets op een duurzame manier worden gemaakt en/of geleverd. Je zou eigenlijk al moeten zeggen: Een pelletkachel is pas oké als je die bepaalde pellets gebruikt van die bepaalde herkomst en van die bepaalde leverancier. Maar hoe zal dit in vele gevallen gebeuren denk je? Wat zullen velen doen als blijkt dat bijvoorbeeld pellets gemaakt uit volledige bomen ergens in Canada en naar hier verscheept iets goedkoper gaan zijn?

434 Reacties

Reacties

afbeelding van Hans Delannoye
21/11/2015 - 14:14

inderdaad, zou kunnen, tenminste als je "alternatief" en "duurzaam" daar mee zou kunnen rijmen.  maar ik denk niet dat de coöperanten dat zouden slikken.

reactie was vooral naar jef toe die daar maar over bleef doorgaan.

afbeelding van jef-14
22/11/2015 - 18:04

Hans, van wie kwam het voorstel vanuit de aandeelhouders of vanuit Ecopower ?

Hoeveel mensen waren aanwezig hoeveel voor ?

afbeelding van Hans Delannoye
21/11/2015 - 11:50

griet en stefan

met pellets zal het eerrder 1.5 ton zijn  !!

met de huidige evolutie  is het totaal zinloos te discuteren over wat je binnen 10 jaar gaat moeten doen, niemand kan inschatten wat de nieuwe evoluties zullen zijn.  misschien kost elektriciteit tegen dan de helft van nu, of is ie 3 keer zo duur.  misschien ligt er daartegen een warmte net voor je deur, of vinden ze buffers uit in 1 m³ meer energie kunnen opslaan als nu in 100 m³.

dus m. i. veel te vroeg om daar nu je hoofd over te breken.

afbeelding van Brecht Schatteman
21/11/2015 - 14:03

Hier heb ik een van de artikels terug gevonden over de koolstofschuld van pellets: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es1024004#/doi/full/10.1021/es1024004

 

De koolstofschuld staat niet letterlijk vermeld. Wat er wel vermeld staat is dat een pelletcentrale initieel wel een hogere uitstoot veroorzaakt (volgens mij door constructie ervan) maar na 38 jaar rendeert hij beter dan kolen. Let wel op: in het artikel spreken ze van 16-38 jaar afhankelijk van de bron voor pellets! Die 16 jaar is voor het geval het gaat over 'harvest residues' wat dus zoveel wilt zeggen als gewoon oogstafval. 38 jaar is als het gaat over 'standing trees' dus volledige bomen... Dit artikel werd naar verwezen om te spreken over koolstofschuld dus volgens mij komt de '38 jaar koolstofschuld' van die 38 jaar die nodig is om de initiële CO2 meerkost te compenseren door de lagere CO2 productie doe het gebruik van pellets. Ik zie de link niet naar de 'een bos moet 38 jaar groeien om pellets duurzaam te maken' dat hier wordt gezegd. Dus naar alle eerlijkheid kan het zijn dat ik het verkeerde artikel heb. Maar dit artikel maakt al duidelijk dat er effectief een CO2 reductie is van een pelletcentrale tegenover kolen.

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
21/11/2015 - 14:24

 

 

En ik herhaal de vraag: welk is volgens u allen op dit ogenblik het alternatief voor Ecopower om op elk moment groene energie te kunnen verzekeren? Wanneer men stroom uit Duitsland invoert weet men zelfs niet of dit groene of grijze energie is. Voor de eerstkomende jaren zie ik nog geen oplossing aan dit probleem, tenzij het compromis van uitgestelde C02-vermindering door bioverbranding.

afbeelding van charel
21/11/2015 - 15:52

Pierre,

Het gaat er maar om of het nu wel de beste keuze is om een groot deel van de investeringen die men normaal voor de ontwikkeling en de promotie van echt groene energie zou kunnen gebruiken, om die tussentijds op te gebruiken om een industrie op touw te zetten die als voorlopige oplossing nauweljks beter scoort dan aardgas wat de CO2- uitstoot betreft en zelfs slechter wat de fijnstof-uitstoot betreft.

Stel (en hoop) dat die voorlopige oplossing maar voor 20 jaar nodig is (moesten we niet binnen 15 jaar 40 % vermindering CO2 hebben?), dan zie ik niet in waarom we niet de even slechte buffering door aardgas hiervoor nog even kunnen blijven gebruiken. Die industrie is er al.

Door nu niet alles in te zetten op de overgang naar volwaardige groene energie, ben ik bang dat men binnen 10 jaar nog altijd zal zeggen "'ja maar we zijn er nog niet klaar voor, we moeten nu nog wel een minderwaardige buffer hebben, er is immers nog geen alternatief".

De discussie moet hierbij ook niet verengd worden tot wat Ecopower wel of niet doet of zou moeten doen of laten, het gaat over het algemene inzicht van de consument, van de industrie, van de beleidsmakers, en vooral ook van de groene voortrekkers.

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
22/11/2015 - 08:56

 

 

Charel,

 

Welke vooropige groene oplossing hebt ge dan wel in zicht? Ik spreek niet over energiebesoaringen, want in de industrie zijn deze besparingen reeds tamelijk ver doorgevoerd.

afbeelding van charel
22/11/2015 - 09:39

Pierre,

In feite zou dat al lang niet meer nodig moeten zijn. Het had al lang zonder een voorlopige buffer moeten kunnen.

Maar het is nu zo, daarom dat er inderdaad nog een voorlopige aanvulling nodig is.

Je kan pellets een groene oplossing noemen door het feit dat het van planten (groen) afkomstig is. Maar groen (plantaardig) wil daarom niet zeggen dat het oké is wat CO2 en fijnstof betreft. Dus misschien wel groen te noemen maar zeker niet ecologisch en daar gaat het om.

Dus, en dat is dan mijn antwoord op jouw vraag; als je zoals blijkt echt zoiets nodig hebt als voorlopige aanvulling, dan kan je net zo goed het niet erger vervuilende aargas voor die tijd nog behouden.

Het heeft (had) dan geen zin om gesteund door publieke (onze) gelden zware investeringen te doen voor een energiewinning die niet beter is dan de reeds aanwezige.

Als die investering destijds was gebruikt voor de promotie van echt ecologische energie was de discussie misschien niet meer nodig geweest. En hoe langer we geld blijven steken in een pseudo ecologische energieopwekking hoe langer het duurt eer we volledig op de echte kunnen overschakelen.

 

 

 

afbeelding van Hans Delannoye
22/11/2015 - 10:40

charel

biomassa blijft een ecologischere oplossing dan aardgas, dat staat buiten kijf.  de CO2 van biomassa komtr toch in de lucht terecht, of je ze nu verbrand of laat verteren.  en natuurlijk gaat dat bij verbranding sneller dan bij verrotten, maar we spreken dan van een verschil van enkele tientallen jaren, terwijl we bij fossiel over miljoenen jaren spreken.  bomen groeien ook terug en nemen dan terug de CO² op.  en in die zin véél ecologischer dan aardgas e.a.

fijnstof is een probleem bij elke verbranding, maar zeler de gewone houtkachels scoren daar desastreus slecht, en die moetsen ze dan ook verbieden. ondetussen zijn er voldoende biomassaketels op de markt die qua fijnstofuitstoot onder de 20 mg/m³ blijven, als je vergelijkt met de taberl op blz 21 van de bijlage, zal je zien dat dat nog niet zo slecht is, 

nog een interessant artikeltje gevonden op http://www.changemagazine.nl/klimaatkennis

Door Daniëlle van Gils

Verbranding van kolen zorgt voor meer CO2-uitstoot dan andere fossiele brandstoffen (zie 'milieu-impact brandstoffen'), en heeft ook een hogere uitstoot van andere vervuilende stoffen, waaronder stikstof-oxide (NOx) en fijnstof. Fijnstof levert een bijdrage aan verkoeling, doordat het zonlicht weerkaatst. Aardgas levert minder uitstoot van broeikasgassen en fijnstof op, waardoor het wordt gezien als een brandstof in de transitie naar duurzame brandstoffen.

"Gebruik van meer aardgas zal de CO2-uitstoot verminderen, maar het draagt nauwelijks bij aan klimaatmitigatie", zegt Tom Wigley, auteur van de studie en werkzaam bij het National Center for Atmospheric Research, op de website van UCAR. Daarbij spelen fijnstof en de kans op methaanlekkage een rol. "Je zult in eerste instantie niet aan opwarming ontkomen. Doordat je geen kolen verbrand, heb je niet het verkoelende effect van de uitgestoten fijnstof. Vermindering van fijnstof-uitstoot kent twee kanten van de medaille: het zorgt voor een betere luchtkwaliteit en minder zure regen, maar speelt opwarming in de hand." Ook de kans op methaanlekkage bij winning van aardgas zorgt voor een kleiner positief effect bij het gebruik van aardgas. Het broeikasgas methaan (CH4) is 21 keer sterker dan CO2.

Opwarmend effect tot 2050:

Wigley: "Het zal vele decennia duren voordat het klimaatverandering afremt, en zelfs dan zal het maar een marginaal verschil uitmaken." Volgens zijn computersimulaties zal 50% vervanging van kolen door aardgas in eerste instantie leiden tot opwarming, tot ongeveer 2050 als er geen kans is op methaanlekkage, en tot ongeveer 2140 als er veel lekkage is. Daarna zal het in de transitie wel helpen om de opwarming te verminderen, maar met slechts een paar tiende graad per decennia minder.

afbeelding van charel
22/11/2015 - 11:03

Hans,

Uiteraard geeft biomassa een veel ecologischer oplossing dan aardgas of fossiel in het algemeen, Ik twijfel daar geen ogenblik aan, alleen, dat is langetermijndenken en dat moet je in dit geval juist niet doen.

We hebben die tientallen jaren, vooraleer het CO-neutraal wordt,niet en ondertussen brengt het verbranden van die biomassa net zo veel vervuiling te weeg als aardgas. Dus als we die vervuiling willen (moeten) terugdringen nu het nodig is (binnen de 15 jaar) dan zijn die pelliets nu geen betere oplossing dan aardgas.

Wat heb je er aan dat het verbranden van biomassa binnen 30 jaar CO2 neutraal wordt als het dan tegen die tijd allemaal al lang naar de kloten is? En wat heb je er aan dat je intussen ook nog eens het gevaarlijke fijn stof in de lucht hebt blijven blazen.

Neen, als men nog verder investeert in energieopwekking dan zal het duidelijk zijn dat dat enkel nog naar 100 % oplossingen mag gaan.

afbeelding van Hans Delannoye
22/11/2015 - 14:18

charel

er is wel wat winst van biomassa t.o.v. aardgas, maar die is inderdaad niet indrukwekkend groot.   maar ze wordt toch snel groter t.o.v. aardgas met de jaren.  als we 30 jaar nemen voor pellets, gaat er elk jaar 1/30 ste van af, bij aardgas 1 miljoenste of nog minder.  binnen 15 jaar is bij pellets de helft al "teruggewonnen", bij ardgas 15 miljoenste, of anders gezegd niks.  als we nu met immense investeringen beginnen (en dat zie ook voorlopig - helaas - nog niet gebeuren) in research, hebben we in het beste geval binnen 20 a 30 jaar werkbare oplssingen.  want hoe hard jef ook roept, ik wacht nog steeds op iets waar we direct mee kunnen beginnen.  wees zeker, als ik een realistische oplossing had, zou ik met minder vaart voor biomassa pleiten.

daarom heb ik jaren geleden besloten mee mijn schouders te zetten onder het PHP-project, want aangezien we toen (en ook nu) nog geen echte oplossingen hebben het jaar rond lijkt mij besparen op energie de eerste en beste keuze.  en daarpom heb ik besloten te investeren in een grote zonneboiler voor seizoensopslag om te proberen het jaar rond te geraken met zonnewarmte.

want to nu toe zie ik geen alternatieven.

.

 

 

afbeelding van jef-14
22/11/2015 - 18:09

Hans, waarom blijf je pellets met aardgas vergelijken waarom niet met windmolens want nogmaals met die redeningkan je beter meer kerncentrales bouwen 

afbeelding van Hans Delannoye
22/11/2015 - 20:54

jef, je wil gewoon niet lezen.  aardgas en biomassa kan probleemloos vraaggestuurd werken, wind en zon tot nader order niet !

 

afbeelding van jef-14
23/11/2015 - 08:36

Hans, ik zie dat jij wel leest. kernenergie is ( tot op zekere hoogte , net als pellets) ook vraaggestuurd dus je redering houdt geen steek

afbeelding van Brecht Schatteman
23/11/2015 - 11:15

Jef, wil jij het wel snappen vraag ik me dan af? Als men vergelijkt met windmolens, moet men ook de batterijen erbij rekenen die nodig zij om die groene stroom op te slaan bij overproductie en te gebruiken bij te weinig productie. Of men moet het bufferen door met pellets of fossiele brandstof de tekorten op te vullen zodat er niet een gigantische piekvermogen aan windmolens en zonnepanelen moet worden geplaatst met gigantische loodsen batterijen om 24/24 onze elektriciteitsvraag te dekken.

 

U mag van mijn part gerust uwe tuin vol zetten met windmolens en zonnepanelen, maar bij de LCA (life cycle analysis) van windmolens en zonnepanelen moet u dan maar de batterijen erbij voorzien die ze nodig hebben en dus die ook in rekening brengen. Dan is het volgens mij ecologischer om wat minder zonnepanelen en windmolens te voorzien met dan biomassa-centrale dan de grootste piekeraar te dekken en dan loodsen aan batterijen te plaatsen.

 

De gascentrales van tegenwoordig sluiten allemaal omdat ze geen rendement meer hebben omdat ze nu net al als buffer worden gebruikt voor onze marginale groene stroom productie. Als we dus alles willen dekken zullen we dus nieuwe installaties moeten voorzien, en dus nieuwe gascentrales of nieuwe biomassacentrales. Waarom zou men dan nog extra gascentrales plaatsen als we nu al zo zwak staan tegenover buitenlandse gas-politiek? Dan lijkt biomassa een politiek correctere manier.

 

En nog eens: het abstract van het onderzoek zegt niet of de vergelijking pellet-gas was tussen nieuwe al dan niet bestaande gascentrales. Dat heeft een groot verschil. En die 38 jaar is enkel bij pellets die komen uit daarvoor gevelde bossen. Als men enkel snoeiafval/landbouwresten gebruikt dan is die terugverdientijd van 38 jaar al veranderd naar 16 jaar. Wat is dat dan voor afvalhout of zaagsel?

 

U kan goed in het rond stampen over u windmolens, maar u bekijkt het volledige plaatje (dus voornamelijk de buffer) niet! Zo is het makkelijk u gelijk te halen. Dus hij deze: wat is dan uw alternatief? En kom niet af van puur 'zonnepanelen' of 'windmolens' zonder de buffermogelijkheden te vermelden...

afbeelding van charel
22/11/2015 - 20:05

Hans, ik ben niet zo zeker of die theorie van 1/30 per jaar klopt.

Stel dat een boom elk jaar 1 eenheid CO2 uit de lucht haalt. Na 30 jaar bevat die 30 eenheden, men hakt hem om, stookt hem op en men plant een nieuwe boom(pje). Die 30 eenheden komen plots in de lucht. Die ene eenheid CO2 die de omgehakte boom vroeger uit de lucht haalde valt weg, in de plaats moet nu het nieuwe boompjje CO2 uit de lucht halen. Laat ons zeggen dat dit het eerste jaar slechts een halve eenheid uit de lucht zal halen, of neen, laat ons gemakkelijkheidshalve er van uit gaan dat die onmiddelijk even veel uit de lucht zal halen als de volgroeide boom.

Dus 30 eenheden komen er plots vrij. Daar tegenover staat 1 eenheid per jaar die er terug af gaat doordat er een nieuwe boom is geplant. Daar tegenover staat dan weer 1 eenheid per jaar die er niet meer afgaat doordat de oude boom weg is.

Resultaat: De CO2 van een volledige boom (of bos) komt plots vrij terwijl er niets aan CO2 terug wordt opgenomen. De opname door de nieuwe boom komt in de plaats van de opname door de verdwenen boom.

Maar ik sta volledig achter jouw stelling dat besparen op energie de eerste en beste keuze is. Wat je niet verbruikt moet je niet opwekken.

 

afbeelding van Hans Delannoye
22/11/2015 - 21:03

charel

dit is maar een aanname, 't is natuurlijk veel ingewikkelder dan dat.  want er spelen vele factoren.  in den beginnen gaat de jonge boom minder CO² opnemen, maar gaat ook minder bladeren en takken laten afvallen, wat CO² met zich meebrengt.  daarbij gaan we van een gemiddelde van 30 jaar uit, dat is merkelijk korter als je, zoals het in eerste instantie de bedoeling was en voor een aantal producnetnen ook nu nog is, dat resthout wordt gebruikt, daar heb je eigenlijk geen verschil, opstoken doe je onmiddellijk, verteren vraagt hooguit een jaar of 5.

als je toch bomen kapt, zijn ze weg en plant je nieuwe, daar zit je inderdaad met enekel jaren verschil, want de nieuwe boom moet eerst groeien, maar staat wel op de plaats van de oudse boom.  en als die boom oud genoeg was (volledig volgroeid) dan vertraagd zijn CO² opname, een boom in volle groei neemt veel meer op dan een oude boom.

kortom, daar zijn  zoveel factoren, dat een echt vergelijk wel heel moeilijk wordt, maar zeker is, of het nu 3 of 30 jaar is, je op termijn weinig of geen aangroei hebt, afhankelijk van de bron van de biomassa.  en tot nader inzien zie ik geen andere oplossing op korte termijn, of we moeten allemaal de nu beschikbare technologie gebruiken, en dat is thermische zonne-energie, al de rest helpt ons van de regen in de drop.

afbeelding van charel
22/11/2015 - 23:35

Hans,

Het zijn inderdaad allemaal maar aannames. Exact zullen wij het hier onder ons niet kunnen uitmaken. Ik alvast heb hiervoor te weinig wetenschappelijke kennis. 

Oude bomen: Sommigen groeien nog nauwelijks als ze amper 20 jaar oud zijn, anderen blijven dan weer honderden jaren doorgroeien. Ik heb ook geen idee hoeveel minder een uitgegroeide boom nog opneemt aan CO2. Ik had altijd gedacht dat die zolang hij leeft blijft ademen net zoals wij en de (andere) dieren. Dat dus de stofwisseling onverminderd blijft doorgaan.

Afgevallen bladeren, takken, omgevallen bomen, resthout: vanaf wanneer afgifte CO2 naar de lucht? Wat als dat hout dient tot voeding van schimmels, zwammen, planten, dieren? Gaat het volledige CO2 hiervan nog naar de lucht of voor minstens ook een deel naar de opeters? En wanneer komt het dan via de opeters weer vrij?

En dan de vastgehouden CO2 in fossiele brandstoffen: Dat komt ook van oeroude biomassa, ook van planten en bomen. Dat is dan indertijd blijkbaar ook niet in de lucht vrijgekomen maar in de dode restanten achtergebleven.

Veel vragen, waarbij ik enkel wat vermoedens heb.

In ieder geval denk ik dat we minstens wel mogen zeggen dat het verbranden van biomassa op korte termijn niet zo ecologisch is als men wel eens beweert.

Van de regen naar de drop is dan wellicht een geschikte beeldspraak.

afbeelding van Brecht Schatteman
23/11/2015 - 11:31

Dus als ik het goed begrijp gaat men met 1 boom van 30 jaar oud omhakken, er pellets van maken, dat verbranden en op die plaats van die boom een nieuw boompje planten, om dan weer 30 jaar te wachten en dat om te hakken voor pellets en verbranden. Wat die ene boom in 30 jaar aan CO2 opnam en op 1 jaar vrijkomt, moet niet gecompenseerd worden door die ene nieuwe boom. Anders zou de pelletcentrale maar 1 jaar op de dertig draaien... De industrie gaat anders te werk...

 

Als we uit gaan dat men bomen van 30 jaar zou gebruiken, zijn ze wel zo slim om te zorgen dat er elk jaar dan een boom van 30 jaar is. Dus dan staan er 30 bomen, elk van een verschillende leeftijd. Wat dan geeft dat de boom van 30 jaar waarvan zijn 30 jaar CO2 op 1 jaar wordt uitgestoten, wordt opgevangen door de 29 andere bomen die er al stonden en een nieuwe boom geplant in de plaats van de oude. Zo is er elk jaar een boom die pellets levert en dus elk jaar werkt de pelletcentrale. In uw voorbeeld om het boom per boom te voorzien is nie correct tenzij de pelletcentrale maar eens om de 30 jaar voor 1 jaar in gang wordt gestoken om dan die ene boom in te verbranden.

 

Andere mogelijkheid is dat ze een bos aanplanten die 30 jaar oud wordt, dan gekapt en heraangepant. Maar dan moet de opbrengst ook 30 jaar lang de centrale voorzien van pellets en wordt dus de CO2 opgenomen op 30 jaar, uitgestoten op 30 jaar. Wat dan gemiddeld even lang is als de opnamen (oke, nieuw bos zal niet veel opnemen dus tijdelijke stijging, maar op een ander moment zal het bos meer opnemen dan uitgestoten dus dat compenseert dan wel).

afbeelding van Brecht Schatteman
21/11/2015 - 15:00

De volgende link is het lezen waard: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es1024004#/doi/full/10.1021/es1024004

 

Op de site van lowtechmagazine wordt ernaar verwezen. Volgens mij is dat het artikel van de 'koolstofschuld van 38 jaar'. Echter, ik weet het toch zo niet. Er staat nergens iets over koolstofschuld. Wat er wel staat: als men de initiële CO2 nodig voor de pelletcentrale in rekening brengt, zal de pelletcentrale na 38 jaar netto minder CO2 uitstoten dan kolen. Dus er komt geen bos aan te pas dat dan 'minstens 38 jaar zou moeten groeien. Althans, niet in de abstract. Ik heb de full text niet gelezen dus ik kan foute conclusies trekken.

Er staat nog iets interessant in het abstract. Hiervoor ga ik even een term uitleggen die ik in de verdere uitleg ga gebruiken. De ROI, dat is de rendement on investment. Dus dat zegt vanaf wanneer een investering begint te renderen. Op zijn Vlaams de terugverdientijd (vooral gekend voor zonnepanelen). Die 38 jaar is dus ook een ROI, maar dan op vlak van CO2 ipv financieel vlak. Nu wat staat er letterlijk in het artikel over de ROI van pellets ten opzichte van kolen? Dat het 16-38 jaar betreft. Het hangt namelijk af van de bron. De 2 bronnen waar ze het over hebben zijn 'harvest residues' en 'standing trees'. Volgens mij is het een dus oogstrestanten en het ander volwaardige bomen. De ene bron zal dan den ROI rond de 16 geven, de andere 38. Dus dat is al een grote nuance over de bron van de pellets.

 

Wat trouwens nog belangrijk is om te onthouden uit de tekst: ethanol is veel minder duurzaam! Met een ROI van 100 jaar als men er bossen voor zou rooien, en in de 70 als het van restjes is gemaakt. Dus dat valt ook al af. Wat ik wel jammer vind is dat er niet instaat of de vergelijking is getroffen met een reeds bestaande kolencentrale of een nieuw te bouwen kolencentrale. Waarom maakt dat een verschil: als ze vergelijken met een reeds bestaande kolencentrale dan wordt de CO2 kost van de bouw van de centrale niet in rekening gebracht. En dus voor de volledigheid moeten die dus zeker ook vergelijken met een 'nieuwe installatie'. Want als we van kern-energie afwillen en dus groene stroom willen, dan zullen we brandstofcentrales nodig hebben voor te bufferen. Tenzij blijkt dat het gebruik van batterijen ecologischer is. En dan zullen er dus nieuwe installaties moeten komen, en dus dan moet men de nieuwe installaties met elkaar vergelijken.

 

Voor de mensen die biomassa als onecologische beschouwen: voordeel van biomassa is dat men de productie onder controle heeft. Dus ook geen nood aan opslag in batterijen of iets dergelijks. Als we dan kijken naar zonnepanelen en windmolens, kan het zijn dat die een betere ROI hebben puur naar de productie kijkend. Maar zij hebben wel opslag in batterijen nodig, en dat moet dus ook in rekening worden gebracht voor de ROI en dan weet ik niet welke de beste ROI zou hebben.

 

Ik ga nog verder zoeken in de andere artikels die gaan over iets gerelateerd aan koolstofschuld (hiermee bedoel ik de artikels waarnaar lowtechmagazine verwijst) om te zien of er daar nianceverschillen zijn. En als er iemand weet waar de full text van de artikels te vinden zijn, gelieve dat te zeggen zodat ik de resultaten in hun context kan zetten en zien dat er geen fouten zijn gemaakt.

afbeelding van Dirk Bauwens
22/11/2015 - 16:54

Die zogenaamde koolstofschuld (waar het hier blijkbaar over gaat) zal misschien wel gelden voor de biomassa producten van Electra- en Ecobrol. Maar men mag dat niet veralgemenen en zomaar iedere gebruiker van biomassa met een dergelijke 'koolstofschuld' opzadelen. Hoe kan er bijvoorbeeld een 'koolstofschuld' bestaan voor een particulier die jaarlijks zijn eigen biomassa oogst ??

 

Is het niet al erg genoeg dat juist de ‘groene’ activiteiten van deze energieproducenten hebben geleid tot absurde en onrechtvaardige prijsstijgingen van energie voor de doorsnee burger ?

afbeelding van jef-14
22/11/2015 - 18:12

Dirk , veroorzaakt Ecopower ( of ik met mijn PV installatie) de onrechtvaardige prijsstijging of is die prijsstijging een gevolg van de blunder van Freya VDB ?

afbeelding van charel
22/11/2015 - 20:29

Dirk,

Volgens mij geldt hier even goed de redenering die ik als antwoord aan Hans formuleerde.

Een particulier die een boom omhakt en opstookt brengt ook plots 30 eenheden CO2 in de lucht terwijl die boom die weg is er geen meer kan uithalen. Als die particulier dan een nieuwe boom plant dan is dat al goedgemaakt, maar niet die plotse inbreng van 30 eenheden. Dat blijft een schuld.

Trouwens die schuld van 30 jaar is volgens mij veel te kort. Een boom leeft door de band veel langer en zou dus ook na die 30 jaar nog blijven CO2 uit de lucht halen, die hoefde nog lang niet vervangen te worden. Maar soit, het is met die 30 jaar al erg genoeg, laten we het in de redenering niet nog erger maken.

 

afbeelding van robin demey
23/11/2015 - 06:23

Ik kon het niet laten, dus toch nog 1 reactie.

Ter aller info: voor co2 opslag heb je biomassa nodig (takken en wortels). Bladeren en twijgen rotten nog zowat hetzelfde jaar en hebben dus netto geen invloed.
Dus zonder GROEI (toename in omvang) van de boom, geen co2 opname.

Disclaimer: de getallen en verhoudingen hieronder zijn fictief, enkel om het principe uit te leggen.
Deze redenatie is enkel vanuit co2 standpunt geschreven. Voor andere omgevingsfactoren gelden misschien andere redenaties (vooral wat kappen betreft).

Charel,
Waarom ga jij er steeds van uit dat een boom omgehakt dient te worden voor brandhout.

Veel gebruikte brandhoutbomen zijn knotbomen.
En bij deze geldt nog meer dan anders de spreuk: snoeien doet groeien.
Maw: die knotboom zal zonder snoeien mss 30 eenheden opnemen. Maar met snoeien misschien wel 100 eenheden.
Sommige knotbomen leven meer dan 100 jaar als ze regelmatig worden geknot. De hoeveelheid co2 opname/biomassa die hierbij ontstaat is een veelvoud van op die plaats 3x 1 boom te planten en te kappen.

Als je toch tot kappen overgaat (bij andere bomen), heb je een gelijkaardig scenario.
Eenmaal een boom volgroeid is, zal hij nauwelijks nog co2 opnemen/groeien (biomassa bijmaken).
Want alle opgenomen co2 blijft enkel opgenomen in de biomassa die blijft staan (dus groei).
Een volgroeide boom nog 30 jaar laten staan zal 30 jaar nauwelijks co2 winst leveren. Op diezelfde plek een nieuwe boom zetten, zal wel 30 jaar winst opleveren.
Dus kap je na 60 jaar heb je ofwel 30 eenheden opgenomen(zal wel iets meer zijn) en verstookt, ofwel 60 opgenomen en 60 opgestookt. Netto dus 0 CO2 in beide gevallen, maar wel 2x zoveel brandhout/warmte/energie bij kappen na volgroeiing.
Heb je dus in 60 jaar slechts 30 eenheden (brandhout) nodig, dan doe je in het laatste geval 30 eenheden CO2 winst.

Meerdere studies wijzen uit dat oeroude bossen* nauwelijks nog co2 opslaan, behalve een beetje in de grond. Vanuit co2 standpunt is het interessanter om (plantage)bossen om de 30-50 jaar (afhankelijk van soort bomen) te kappen en heraanplanten.
Nog beter zijn knotboomplantages.

PS: een volgroeide boom kan uiteraard beter eerst zoveel mogelijk als constructiehout dienen.

Mijns inziens moet brandhout vooral komen van snoei-/knot- en resthout van bomen die sowieso aan vervanging toe zijn (te oud, beschadigd...).

*Hiermee pleit ik allerminst voor het kappen van oerwouden, gezien deze een enorme positieve invloed hebben op de biodiversiteit, filtering van fijn stof, langetermijnopslag van co2 in de grond (steenkool ontstaat uit bossen)...

afbeelding van jef-14
23/11/2015 - 09:04

Als we pellets als CO2 neutraal willen zien moet de oppervlakte bos natuurlijk toenemen want de boom die vandaag opgestookt wordt is vandaag niet vervangen door een andere die evenveel CO 2 opneemt . Ik lees dat het boscompensatiefonds niet werkt ik lees dat België enorme hoeveelheden hout importeert. Maar als ik hierboven lees dat oeroude bossen beter vervangen worden door knotboomplantages stel ik me toch vragen. Heeft een bos ( bij uitbreiging een bbom) dan alleen maar een economische waarde ? Kan een bos geen beschutting vormen voor dieren een ontspanning voor wandelaars etc ?

afbeelding van robin demey
23/11/2015 - 10:43

Jef. Lees nog eens mijn post door. Vooral de disclaimer. Dan zie je dat ik schrijf dat die bossen niet vervangen mogen worden.

afbeelding van charel
23/11/2015 - 09:20

Robin,

Het is zoals gezegd allemaal niet zo exact te bepalen, die balans tussen opname en afgifte van CO2 zal best nogal eens kunnen verschillen naargelang de situatie. Ik wil best geloven dat in perfecte omstandigheden en met de perfecte ontginningswijzen de balans veel beter kan zijn. Maar we mogen ook niet naief zijn, daar tegenover zullen altijd nog vele minder perfecte omstandigheden blijven. Ook op dat gebied zal de economisch beste oplossing zich altijd opdringen ten koste van de ecologisch beste oplossing.

Ik ging gemakkelijkheidshalve in de redenering altijd uit van een boom. Ik denk trouwens dat het daar in de meeste gevallen ook wel op neer komt, zeker als men de pelletproductie nog wil opdrijven. Trouwens, men spreekt bij de zogenaamde betere prodiuctiemethodes naast het gebruik van resthout ook altijd van het gebruik van stammen. Het is me niet duidelijk hoe je dat don moet zien. Als je bijvoorbeeld een volledige boom omhakt en die in zijn geheel gebruikt om pellets van te maken dan kan je rustig stellen dat de pellets worden gemaakt van resthout aangevuld met rondhout (stammen, stammetjes).

Bij snoeihout voor het maken van pellets zullen dat zeker ook geen kleine takjes zijn, het schorsaandeel is daar te groot voor, dat zullen ook altijd relatief zware takken zijn.

En misschien kan je die takken in de vergelijking net zo goed beschouwen als bomen die op een stam groeien. Eer er terug vergelijkbare takken te oogsten zijn, zal  het evengoed een hele tijd duren.

Maar goed, ik geloof je best dat knotwilgen misschien de meest geschikte oplossing zijn om die schuld zo kort mogelijk te krijgen.

Voor de particulier met een ruime tuin kan dat de betere methode zijn. Op grote schaal zie ik het niet zo dadelijk gebeuren. Er zouden dan al zeker grote stukken landbouwgrond voor moeten aangesproken worden.

 

 

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
23/11/2015 - 10:03

 

 

Oerwouden hebben nog een andere zeer belangrijke functie: de waterregelming en het vermijden van erosie. Door het opnemen van water vloeit er veel minder water over de bodem weg, met alle gevolgen vandien: verlies van water, erosie, enz. Oerwouden hebben wel degelijk invloed op de waterhuishouding en op het afkoelen van de omgeving.

 

Charel, ge hebt nog niet geantwoord op de vraag van waar de +/- 80% energie die niet van wind of zon komen, dan wel moeten komen om groen te blijven. Het is niet omdat ik mijn wasmachine enkele malen per week op een dood uur laat draaien dat het probleem opgelost is. Autobatterijen op het werk opladen met zonne-energie is waarschijnlijk wel een deel van de oplossing, maar als ge die batterij op een ander ogenblik gaat als hulp gebruiken dan zijt ge deze stroom ook weer kwijt. Dit zal altijd slechts op kleine schaal werken.

 

 

afbeelding van charel
23/11/2015 - 11:50

Pierre, ik had dacht ik toch geantwoord, zij het dan misschien niet duidelijk genoeg, het komt hier op neer.

Ik heb namelijk geen oplossing op korte termijn (nu dus) om die nog nodige voorlopige aanvulling van energie op een volledig ecologisch verantwoorde wijze te voorzien.

Ik stel enkel maar dat pellets dat ook niet zijn, en ik stel me daarom de vraag: Als pellets dat niet zijn, waarom hierin dan investeren terwijl je dan net zo goed een bestaande, ook niet ecologische, oplossing kunt aanhouden. Op die manier zou het geld dat nu naar de ontwikkeling gaat van een bijkomende niet ecologische oplossing dan gaan naar de promotie en ontwikkeling van een wel ecologische oplossing.

En dan kan ik me hierbij wel voorstellen waarom er toch geld (ook ons geld) gaat naar een bijkomende energieindustrie. Politieke en zakelijke belangen onder het mom van ecologische belangen.

 

  

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
23/11/2015 - 14:57

 

 

Charel,

 

Ik zal ook nog eens herhalen wat eerder is gezegd:

 

Ge zegt: "Als pellets dat niet zijn (op volledig ecologisch verantwoorde wijze werken), waarom dan hierin investeren terwijl je dan net zo goed een bestaande, ook niet ecologische oplossing kunt aanhouden". Ik denk dat hier gasverbranding bedoelt. Maar hetgeen ge beweert gaat niet op. Bij gasverbranding wordt alle ingesloten CO2 in de lucht gedumpt, en blijft daarin zonder terugname. Bij houtverbranding brengt ge ook de nodige warmte op, juist gelijk bij gas, maar achteraf wordt eenzelfde hoeveelheid uitgestoten CO2 terug uit de lucht weggehaald. Niet onmiddellijk, maar wel over een termijn van bijvoorbeeld 38 jaren. Beiden kunnen dus niet vergeleken worden.

 

Dit is natuurlijk slechts een heel voorlopige oplossing, want deze schuld reikt nu reeds tot voorbij het fatidieke jaar 2050.

 

In feite zijn we ver weg van de stelling dat kernenergie door windmolens kan vervangen worden. Ja voor 25%, maar dus niet voor 75%. Slimme netten kunnen geen oplossingen bieden voor onze basisbehoeftes aan elektriciteit (industrie en transport). Sommige  industrietakken zijn wel bekwaam en bereid om tegen vergoeding hun productie af te zwakken wanneer zich een tekort aan elektriciteit voordoet. Maar dit zijn noodoplossingen. In mijn ogen staan we niet veel verder dan tien jaren geleden.

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.