biomassa hernieuwbaar ? | Page 4 | Ecobouwers.be

U bent hier

biomassa hernieuwbaar ?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Hans Delannoye
13/11/2015 - 11:21

1. De tijdspanne tussen de uitstoot van de CO2 door verbranding van de biomassa, en de toekomstige heropname ervan door de aangroei van nieuwe biomassa, wordt de "koolstofschuld" genoemd. Volgens een studie uit 2011 bedraagt die koolstofschuld in het geval van houtpellets uit Canadese bossen maar liefst 38 jaar. Dat betekent dat de Belgische en Nederlandse met pellets gestookte elektriciteitscentrales de eerste 38 jaar van hun bestaan geen CO2-besparing zullen opleveren. Integendeel, ze zullen tijdens die periode de CO2-uitstoot opdrijven omdat de verbranding van biomassa meer CO2 produceert dan de verbranding van steenkool. Pas na 38 jaar is zo'n centrale CO2-neutraal, en pas daarna levert ze een CO2-besparing op in vergelijking met elektriciteit op steenkool. Tenminste: als de omgehakte bossen allemaal 38 jaar de tijd krijgen om opnieuw aan te groeien. Gebeurt dat niet, dan blijft de klimaatbalans negatief." Dus als elke boom die geveld wordt vervangen wordt en 38 jaar tijd krijgt om gezond te groeien heeft Hans gelijk . Hoeveel bos plantte Ecopower sinds de fabricatie van pellets opstartte ????

2. Het twijfelachtige van stoken met pellets is dat niet alle pellets op een duurzame manier worden gemaakt en/of geleverd. Je zou eigenlijk al moeten zeggen: Een pelletkachel is pas oké als je die bepaalde pellets gebruikt van die bepaalde herkomst en van die bepaalde leverancier. Maar hoe zal dit in vele gevallen gebeuren denk je? Wat zullen velen doen als blijkt dat bijvoorbeeld pellets gemaakt uit volledige bomen ergens in Canada en naar hier verscheept iets goedkoper gaan zijn?

434 Reacties

Reacties

afbeelding van Hans Delannoye
18/11/2015 - 17:39

charel

er is inderdaad energie genoeg, maar energie over grote afstanden vervoeren is heel duur en kost ook heel veel energie.  en de DC-hoogspanningslijn waar al zolang sprake over is, staat nog lang niet op papier, laat staan dat ze al in uitvoering is.

afbeelding van charel
18/11/2015 - 18:41

Ja Hans, maar al die energie moet niet allemaal en altijd over grote afstanden gestuurd worden. Het is enkel het nivelleren van vraag en aanbod dat soms voor stromingen over langere afstanden zal zorgen. In principe zou je ter plaatse genoeg moeten kunnen opwekken.

Trouwens, het vervoeren over lange afstanden is altijd al nodig geweest voor alle andere vormen van energie, waarbij men heel wat grotere capaciteiten nodig had dan die betrekkelijk dunne draden en allicht ook met minstens even grote verliezen.

Maar je zegt het hé:' De DC- hoogspanningslijn waar al zolang sprake over is, staat nog lang niet op papier, laat staan dat ze al in uitvoering is.'

Dat bedoel ik dus met 'we zouden wel willen maar we laten ons te gemakkelijk afremmen'

Door wie of door wat?

afbeelding van Hans Delannoye
18/11/2015 - 19:55

charel

niet altijd, maar in heel europa is het toch op min of meer dezelfde moment nacht.  er is wel wat verschil tussen noorwegen en spanje, maar azelfs dat zijn al vele duizenden kilometers.  en ons net is daar niet op voorzien.  zien we het op beneluxformaat, als dan is er qua nacht geen verschil, en als het in holland waait, waait het meestal ook hier en bij onze andere buren.

voor mij zijn technieken als pellets uitermate geschikt om de tijd tussen nu en het moment dat we eindelijk komen tot een internationale samenwerking komen en echte hernieuwbare energie voor 100 % kunnen opwekken, zeker de minst bedenkelijke energievorm. 

ik denk dat de meeste deelnemers op dit forum overtuigd zijn van de noodzaak van een verdere ontwikkeling, alleen moet je de politici en "het kapitaal" nog zover krijgen.  en dat is nog niet voor morgen vrees ik.

afbeelding van charel
18/11/2015 - 22:30

Ja Hans, wat de zon betreft moet je 's nachts wel een grote afstand overbruggen, wind en water storen zich echter niet erg aan de nacht.

Maar je hebt gelijk dat we ons misschien voorlopig noodgedwongen moeten behelpen met de minst bedenkelijke energievormen.

Ik deel ondertussen uw vrees dat het ideaal niet voor morgen zal zijn. Maar misschien, als we er allemaal over blijven zeuren dat het dan iets sneller kan.

afbeelding van jef-14
19/11/2015 - 09:35

Bedoeling is een Europoees grid uit te bouwen . Sterk vereenvoudigd voorgesteld :  wind uit het noorden , zon uit het zuiden en voor de rest waterkracht.  Finaal wordt energie al jarenlang vervoerd over het net. België verbruikt al een poosje meer energie dan het produceert. Wat houtpellets betreft roepen vandaag nog 300 Belgische weetenschappers op de uitstoot van  Co2 en andere broeikasgassen te beperken om onder de 2 °c opwarming te blijven

 

afbeelding van Hans Delannoye
19/11/2015 - 10:00

1. of je het hout opstookt of in de bossen laat liggen is de  CO² uitstoot.

2. het europese grid is er nog bijlange niet.

3. geen pellets, liever scheurtjesreactoren, de kans dat het misloopt is toch niet zo heel groot .......

 

afbeelding van jef-14
19/11/2015 - 11:24

"1. of je het hout opstookt of in de bossen laat liggen is de  CO² uitstoot." kotom we stoken de bossen op en het probleem is van de baan ?

afbeelding van Brecht Schatteman
19/11/2015 - 10:02

Jef, als jij de fossiele brandstof en kenenergie wilt vervangen door puur zonnepanelen en windenergie, mij niet gelaten. Echter zonder buffer gaat het allemaal omzeep gaan vrees ik, te hoge pieken en te lage dalen. Zelfs met een Europees netwerk. Vergeet niet dat nog geen enkel Europees land met waterkracht al genoeg buffer vermogen heeft om alles te vervangen door Zonnepanelen en windmolens. Laat staan dat er dan plots capaciteit is om alle lage landen te helpen met het bufferen van de groene stroom. En die 300 wetenschappers roepen inderdaad om minder CO2 uit te stoten. Maar als we niet snel afraken van fossiele brandstof zal het eerder zijn dat we zonder elektriciteit vallen dan groene stroom vinden. Met biomassa kunnen we de overstap naar groene stroom overbruggen om al van de fossiele brandstof af te raken. Maar tot nu toe zie ik nog niet veel opties in België buiten biomassa.

 

Dat Europees netwerk zal wel ook nog niet voor direct zijn. Daarvoor zullen er nieuwe hoogspanningsleidingen moeten komen waar er overal protest tegen zal zijn. Tenzij u natuurlijk toelating geeft zo een hoofspanningsleiding in uw tuin te hebben lopen. Maar dus kans is groot dat men dat niet zomaar ga kunnen plaatsen. Met wat procedureslagen kan dat toch snel oplopen tegen wanneer dat volwaardig functioneel is. En dan zou er nog werk moeten worden gemaakt van buffersystemen die er nog steeds niet voldoende zijn. En pas dan kan men spreken van een netwerk maken op basis van zonne-en windenergie. Als er tegen dan nog geen wonder van een nieuwe duurzame energiebron wordt ontdekt waardoor plots alle problemen van de kaart zijn?

afbeelding van jef-14
19/11/2015 - 11:37

Brecht de opslag, de buffer , is net het Europese grid .... daarnaast kan een waterkrachtcentrale ook als buffer dienen door bij teveel enerhie het water naar boven te pompen . Ik heb al een hoogspanningsleiding  vlak voor mijn huis ook zonder toestemming te geven . Ik weet ook niet of de leiding absoluut bovengronds moet hoor .... Ik zie dat men er  in Ijsland in slaagt 100 % van de energiebehoefte hernieuwbaar te maken . Natuurlijk zijn we eer nog niet maar willen of niet we zullen fors moeten investeren in hernieuwbare energie en een Europees netwerk. Ik geloof niet dat geld steken in meer CO2 met biomassa energie de oplossing is.

Jij wel ?

 

afbeelding van robin demey
20/11/2015 - 05:29

Jef,
Mag ik je vriendelijk vragen om jouw alternatief nu eens te geven. Een NU bruikbaar alternatief aub.

Kort over de huidige stand van zaken:
- internationaal grid is nog toekomst (daar kan Ecopower niets aan veranderen), dus moeten we (tijdelijk) lokale oplossingen zoeken
- op 100% groene stroom + buffering is het nog wachten / de technologie is er nog niet voor België.
- pellets uit snoeihout en resthout zijn ontegenzeggelijk beter dan fossiel (aardgas, mazout, kolen...), want dat hout zou sowieso in co2 omgezet worden zonder bruikbare warmte. Dus iedere kg co2 uit die pellets is 1 kg uitgespaarde co2 (aangezien die anders met bv. mazout zou uitgestoten worden). Dus het gaat hier niet om de Electrabel pellets (die zijn een ramp + onrendabele verbranding).
- ik investeer dan liever €1 in een betere tussenoplossing die opnieuw geld opbrengt, dan dat geld op te potten
- diversificatie is sowieso nodig voor bedrijven, maar ook voor de energiemarkt en het milieu

Dit hele proces heet transitie. Je kan niet van zeer slecht naar perfect gaan in 1 beweging of zonder minder slechte tussenoplossing.

afbeelding van jef-14
20/11/2015 - 10:07

Als je het eerste punt van dit onderwerp leest dan bestaat er een koolstofschuld van 38 jaar voor houtpellets met inderdaad 2 maren : we spreken inderdaad over hout dat geïmporteerd wordt enerzijds ( wat Ecopower hopelijk niet doet) maar anderzijds is die 38 jaar alleen van toepassing als er steeds onmiddellijk een nieuwe aanpalt gebeurt wat natuurlijk nooit kan .Er bestaan wel degelijk alternatieven die nu voorhanden zijn : bijkomende windmolens ( we zullen er niet snel teveel hebben) er kan gebruik gemaakt worden van de getijden ( bvb eb en vloed van de Ijzermonding og de Scheldemonding  hebben een enorme potentiële energie)  Maar het voordeel in jouw ogen dan toch namelijk " there is no alternative" wordt natuurlijk ook ingeroepen door de voorstanders van kernenergie en .... die produceren natuurlijk geen CO 2 

afbeelding van charel
20/11/2015 - 10:18

Er blijft mij toch nog altijd iets wringen Robin.

Pellets zijn ontegenzeggelijk beter dan onder andere aargas zeg je.

Maar als je het op dit moment bekijkt en niet voor langer dan 30 jaar, dan ben ik daar helemaal niet zo zeker van.

Het is op dit moment dat de CO2 met spoed moet worden verminderd (niet pas binnen 30 jaar). En CO2 is CO2, die uit pellets is even nadelig als die uit aargas. En dan hebben we het nog niet over fijn stof.

Men steekt nu veel geld in een relatief nieuwe energiewinning die voorlopig geen verbetering oplevert wat betreft de CO2 uitstoot en fijn stof. Dan denk ik toch ook dat men dat geld beter in echt ecologische energiewinning had gestoken en als voorlopige buffer misschien beter het aardgas had behouden, dat was er al, daar moesten geen nieuwe investeringen voor worden gedaan, geen nieuwe industrieen en toestellen voor worden ontwikkeld.

Dus, neen ik ben niet overtuigd door dat pelletsverhaal," business as usual" vrees ik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding van robin demey
20/11/2015 - 11:07

Jullie blijven maar hameren op die 38 jaar.

 

NOGMAALS:

- Dit is voor de pellets die Electrabel bv. gebruikt: bossen rooien om pellets van te maken!!

 

Pellets waar ik (en Hans oa ook) voorstander van ben als voorlopige tussenoplossing bestaan ENKEL uit hout dat anders toch zou rotten en CO2 zou vormen, zonder dat wij daar ook maar 1 kWh energie uit zouden halen.

DUS NOGMAALS:

 • Pellets uit snoei- en resthout besparen WEL CO2 uit.
 • Pellets zoals die van Electrabel KOSTEN EXTRA CO2.

Om het nog duidelijker te proberen schetsen:

 • SITUATIE 1:
  Ik verwarm mijn woning voor 1500 kWh (passiefwoning) met aardgas: er komt X ton CO2 vrij.
  Daarnaast komt er voor evenveel ton CO2 vrij aan snoei- en resthout die niet wordt gebruikt voor pellets, gezien ik met gas stook.
  => TOTAAL CO2 uitstoot = 2X
 • SITUATIE 2:
  Ik verwarm diezelfde woning met pellets: er komt X ton CO2 vrij.
  => TOTAAL CO2 uitstoot = X

RESULTAAT: Er komt NU maar half zoveel CO2 vrij, gezien het snoei- en resthout sowieso in CO2 verandert.

 

Disclaimer: hier wordt gemakshalve geen rekening gehouden met de CO2/milieukost voor het ontginnen en transporteren van gas en pellets. Al lijkt die voor pellets wel kleiner te zijn, als deze uit rest- en snoeihout wordt gewonnen.

 

PS: uiteraard ben ik voorstander van alternatieven. Maar vertel mij eens hoe Ecopower kan gaan investeren in getijdenenergie: dat is nog steeds in een onderzoeksfase. Gezien Ecopower een bedrijf is en geen onderzoeksinstelling, zie ik niet in wat ze daaraan kunnen bijdragen.
Meer windmolens zeg je: ook daarmee bouw je geen buffer op voor als er geen wind en zon is. Dat is dus een totaal ander onderdeel van het transitieverhaal. Ecopower investeert al in windmolens, zonne-energie... en dankzij de pellets zou je kunnen zeggen dat ze investeren in een "ecologischer" buffer dan een aardgascentrale (buffercentrale).

Je mag dus geen appels met peren vergelijken. Je hebt groene variabele/onzekere energie, zoals wind en zon. Daarnaast heb je buffers nodig voor als deze niet voldoen. Daarin is biomassa voorlopig een van de enige direct bruikbare technieken.

Ook getijdenenergie is geen echte buffer, gezien het niet permanent ingezet kan worden, maar slechts 2x per dag.

afbeelding van charel
20/11/2015 - 11:36

Ik vrees dat het niet zo simpel is Robin.

Pellets worden dan misschien in het beste geval van afvalhout of resthout gemaakt. Dat resthout bleef dan vroeger ideaal gewoon liggen in de bossen om daar jaren lang van veel groter nut te zijn voor het milieu dan door het binnen het uur te verbranden.

Maar ook dat was spijtig genoeg niet helemaal waar. Al dat resthout werd vroeger ook al gerecupereerd om allerhande producten van te maken zoals, papierpulp, houtvezelplaten, osb- platen, isolatiegrondstof enzovoort. Hoe meer dat pelletsverhaal verkocht wordt, hoe meer men dus voor pellets, papierpulp, osb-platen, houtvezelplaten enzovoort de volledige bomen gaat gebruiken. Dat gebeurt nu al volop.

Dus het argument dat de grondstof voor die massa's pellets, sowieso al CO2 lag uit te stoten waar niemand iets aan had klopt niet.

 

afbeelding van jef-14
20/11/2015 - 12:28

Robin , waarom blijf je zo halstarring de energie van pellets vergelijken met die van aardgas ?

 Waarom kan de energie voor je PH niet komen van een nieuwe windmolen ? Bestaande , gekende techniek geen CO2 ?

afbeelding van robin demey
20/11/2015 - 14:03

Omdat we hier spreken over biomassa als buffer. En nu wordt daarvoor aardgas gebruikt.

Hoe meer windmolens men nu zet, zonder groene buffer, hoe meer aardgascentrales als buffer moeten dienen.

Ik hoop echt om binnen x aantal jaar volledig elektrisch (WP) te kunnen verwarmen. Maar zolang onze energiemix nauwelijks uit groene elektriciteit bestaat, lijkt me dit niet de meest rendabele manier.

 

Mijn energie (elektrisch) komt van Ecopower en zelf heb ik voldoende PV op mijn dak. Dus ik probeer al zoveel mogelijk voor hernieuwbare energie te zorgen. Maar ik weiger momenteel om elektrisch te verwarmen. Daarvoor moet het percentage 100% groene energie omhoog. En dat kan enkel als er voldoende buffer is om de geen wind&zon momenten op te vangen.

De meeste tekorten aan groene elektriciteit ontstaan wanneer er meest vraag is (warmtepompen, elektrische kachels = winter) en weinig/geen zon (winter/nacht), terwijl de wind beperkt is.

Dus er is vooral voor verwarming geen groene energie beschikbaar.

Dus vooral voor verwarming lijkt me pellets een beter alternatief. En vooral in een eigen kachel/ketel. Op die manier stook ik de pellets met een rendement van +/- 90%, hoeft de backupcentrale voor mij niet te draaien en heb je er ook geen netverliezen op. Uiteraard neem ik hiervoor pellets uit de regio.

 

Wat betreft OSB-platen, lijkt me niet dat daarvoor snoeihout wordt gebruikt. Houtvezelplaten/MDF zijn sowieso geen milieuvriendelijk product (veel lijm) en papier wordt meer en meer een cradle to cradle product.

Uiteraard besef ik dat hiervoor steeds meer bossen worden gekapt. Daarvoor kun je kiezen voor FSC-labels, waar ook voor duurzame plantages wordt gekozen.

 

Ik besef ook wel dat pellets geen toekomst hebben op lange termijn, maar mijns inziens zijn ze nog steeds beter dan gas. Ik heb nog geen enkel degelijk argument gehoord die het tegendeel bewijst. Want CO2 uit gas kan je nooit of te nimmer terugwinnen.

En mijn uitleg was een sterke vereenvoudiging. Zo simpel is het uiteraard niet.

 

Trouwens, prioriteit 1 blijft nog steeds energiebesparing. En ik denk dat ik daar toch wel een voorbeeld in ben: 300-400 kg pellets per jaar. Wie hier doet beter?

afbeelding van jef-14
20/11/2015 - 14:33

Robin,

 

De vraagstaart hier luidt : is Biomassa hernieuwbaar . Ik begrijp niet goed hoe biomassa of aardgas als buffer zou kunnen optreden.

Ik deel je mening over elektrisch verwarmen.  Ook al produceer ik meer elektriciteit dan ik verbruik toch weiger ik elektrisch te verwarmen.

Waar ik je niet in volg is je redenering over een investering in pellets voor zo’n immens bedrag voor iets wat geen toekomst heeft volgens jouw ?

Ik begrijp nog steeds niet waarom hout in een straal van 150 km moet vervoerd worden naar een fabriek daar vermalen , geperst gedroogd om dan terug te vervoeren naar de gebruiker… Als ik de redenering van jouw en Hans volg geeft afgestorven hout evenveel CO2 vrij als het opbranden ervan ( klopt natuurlijk niet want dat hout kan ook als bouwmateriaal de CO2 vast houden maar soit) waarom stook je het hout uit je omgeving dan niet gewoon op in je kachel zonder al die zinloze transporten en behandelingen ? Ik plant constant bomen kap ze als ze kaprijp zijn laat ze enkele jaren drogen en stook ze op.

Als je het over verwarmen hebt kan een centraal warmwaternet helpen. De energie die vrijkomt van biogas, verbranding of vergisting van afval kan heel wat huizen verwarmen of van warm water voorzien

afbeelding van robin demey
20/11/2015 - 16:03

Ik had ook liever een massakachel gehad. Alleen is de keuze voor een pelletkachel gekomen, voordat ik het principe van een massakachel voldoende kende (doe-het-zelf, afmetingen, gewicht...). Dus ja ik ben voorstander van hout direct te verbranden OP VOORWAARDE dat de kachel een zeer hoog rendement heeft. Alleen is dat bij de meeste kachels helemaal niet het geval.

 

Hoe jij snoeihout als bouwmateriaal wil gaan gebruiken is me een raadsel. Idem met resthout (schavelingen, stof... ), tenzij je dat als vezelplaat wil verwerken.

 

Ik ben het dus wel grotendeels met je manier van werken eens. Alleen vind ik het zinvol om bomen te planten en te kappen, als je gewoon knotbomen kunt gebruiken die veel beter presteren in dat opzicht.

 

Wat je met het centraal warmwaternet wil bereiken in landelijke dorpen is me een raadsel. Ja die opties moet je gaan gebruiken, maar zijn ook een onderdeel van het volledige transitieverhaal. En pellets is mijns inziens er ook 1 van.

 

Wanneer begrijpen mensen eens dat er niet 1 BESTE oplossing bestaat. Alleen een variatie aan zeer goede, goede en iets minder goede oplossingen om de slechte en zeer slechte te gaan vervangen.

 

 

Dus nogmaals: mijn antwoord op de vraag "Is biomassa (pellets) hernieuwbaar?" luidt: Ja, onder voorwaarden (zoals de meeste dingen).

De voorwaarden zijn:

 • Gebruik van "afval"hout (snoei-/knot- en resthout) die anders meestal verloren gaat.
 • Uit lokale bron.
 • Verbrandt met een hoog rendement (85-90%+).

Onder alle andere voorwaarden is het inderdaad bedenkelijk.

 

Is het dan het meest ideale? Nee, uiteraard niet:

 • Kan snoeihout beter gebruikt worden?
  Ja, in een rocket-/massakachel.
 • Kan resthout beter gebruikt worden?
  Ja, in een zaagsel rocket

Met andere woorden: de vraag is niet: Zijn pellets het beste?

Maar: zijn pellets beter dan fossiel/duurzaam. Ik vind van wel.

 

Sommigen vinden een massief PH met pur ook duurzaam. Ik vind dat absoluut niet.

 

We zitten in een transitie. Dat betekent dat we op weg zijn naar het zo ideaal mogelijke. Helaas hebben we daarvoor tussenstappen nodig.

Idem met wagens: zolang er geen 100% groene energie is, zijn elektrische- of waterstofwagens eigenlijk niet duurzaam. In tussentijd rij je dan misschien beter met aardgas/biogas.

 

 

Bij deze is dit ook mijn laatste reactie op dit topic, gezien ik steeds maar mezelf moet herhalen en mijn woorden toch steeds worden verdraaid.

afbeelding van jef-14
20/11/2015 - 16:30

Robin, Ik zie niet goed hoe je op een rendabele manier pellets kunt maken van alleen / hoofdzakelijk snoeihout als je weet wat een uurloon kost. Toch wel veel werk voor een beetje hout vrees ik

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
20/11/2015 - 17:53

 

Dit schijnt me toch een dovemansgesprek.

 

Gascentrales hebben wel één groot probleem: gas is te duur ten opzichte van de andere brandstoffen. Zelfs bij het stilliggen van de meeste kerncentrales in België bleven vele gascentrales gewoon stilliggen. De regering heeft druk moeten uitoefenen om enkele gascentrales stand-by te houden om eventuele tekorten op te vangen. Men kan ook niet altijd op invoer van andere landen blijven rekenen. Het kan eigenaardig klinken, maar de zogenoemde overschotten aan groene stroom in Duitsland werden niet noodzakelijk uitgevoerd. Zij krijgen immers voorrang op het Duits net. De uitvoer  bestond vooral uit, op dat moment duurdere grijze stroom van kolen- of bruinkoolmcentrales die moeilijk kunnen geminderd worden. Nu weet ik ook niet hoe diit onderscheid in de praktijk kan gemaakt worden, maar volgens Duitse rapporten is het werkelijk zo.

 

Het heeft geen zin deze problematiek te licht op te nemen. Een totaaloplossing bestaat op dit ogenblik nog niet. Men kan wel zeggen dat voor het jaar 2050 er praktisch geen CO2 mag worden uitgestoten, maar niemand heeft daar een pasklare oplossing voor. Nieuwe technologieën, zelfs als ze reeds op papier zouden  bestaan, moeten nog steeds op industriële schaal worden toegepast. Bij zulke grote vernieuwingen en investeringen gaat het niet snel. Kernenergie op (tamelijk) grote schaal toepassen heeft ook meerdere decennia geduurd, met bij de aanvang grote twijfels (de opstart van eerste kerncentrale te Chooz is niet van een leien dakje verlopen).

 

Elektrische auto's kunnen ecologisch toch nog interessant zijn omdat het rendement van een klassieke elektriciteitscentrale plus verdeling  hoger ligt dan het rendement van een verbrandingsmotor.

 

Gelijk iedereen hier wel begrijpt heeft biobrandstof in elektrische centrales geen enkele invloed op de huidige CO2-uitstoot. De compensatie door de groeiende bomen gebeurt slechts geleidelijk en is pas na 38 jaren voltooid.. En dan nog moeten de gekapte bomen op het einde van hun levensduur aanbeland zijn. Het is duidelijk dat deze techniek geen stand kan houden tot in het jaar 2050. Het is dus opletten geblazen bij  nieuwe investeringen.

afbeelding van benn
20/11/2015 - 17:50

Ik heb alle zinnige en onzinnige meningen van deze vraagstaart gelezen. Er vallen mij 2 dingen op.

1. productie van elektriciteit met biomassa of lokaal verwarmen met biomassa wordt nogal makkelijk naast elkaar gezet. Ik vind dit niet correct. Ik had een geluk om enkele kleinschalige centrales op biomassa in het buitenland te bezoeken.  Ongeveer 75% van de energie werd daar omgezet in warmte, slechts 25% in elektriciteit. De warmte werd maar in 1 project nuttig gebruikt. In de andere projecten werd hier weinig of niets mee gedaan. Dit kan niet de weg zijn die we moeten bewandelen. Ik ben daarom veeleer voorstander om biomassa enkel te gebruiken voor verwarming. Plaatselijk. Of in projecten met wijkverwarming. 

2. Biomassa wordt nogal herleidt tot pellets. Voor 1 huishouden is dit inderdaad de meest voor de hand liggende vorm (4000€ voor een degelijke kachel+schouw, 12000€ voor een installatie met pelletketel). Voor de dieharders zijn houtblokken een mogelijkheid met massakachels en houtvergassers. Voor grotere gebouwen, wijken,...zijn er echter alternatieven. Houtsnipperketels, ketels op miscanthus. Er zijn o.a testen op het verbranden van maïskolven  (en dan bedoel ik effectief de kolven, niet de mais). Ik denk dat hier een grote toekomst in zit, en deze toestellen zijn reeds de markt. ( op miscanthus dan, niet op kolven).

Om deze redenen ben ik van mening dat de elektrificatie vd verwarming niet zomaar mag gezien worden als de meest duurzame oplossing, al hoor je me niet zeggen dat een warmtepomp altijd minder duurzaam is. Om te kunnen oordelen zou je eigenlijk een aantal situaties vergelijken.

1 ding weet ik wel zeker. Als iedereen zo zijn best zou doen als de mensen op dit forum zou de wereld er een beel stuk beter uitzien. Beetje jammer dat er soms onfatsoenlijk wordt gediscussieerd.

 

afbeelding van Hans Delannoye
20/11/2015 - 19:29

benn, ik wet niet welke installaties jij bezocht heb en waar, diegenen die ik in duiitsland en oostenrijk gezien heb gebruiken de warmte effectief, deze gaat nl. rechtstreeks het stadsverwarmingsnet in.  en in de grotere installaties slaagt men er in een groter deel elektriciteit op te wekken, tot 40% meen ik.

alternatieven als miscanthus, gras- of stropellets e.a. zijn (nog) niet geschikt voor particulier gebruik, daar is hout en pellets beter geschikt.  volgens mij pellets nog meer dan houtblokken, vanwege de goede verbranding en het feit dat het automatisch kan.  hout is wel geschikt als het voldoenden gedroogd is en gestookt wordt in een degelijke houtvergasser, finoven of gelijkwaardig.

 

 

afbeelding van Griet en Stefan
20/11/2015 - 19:12

Wat raden jullie dan de mensen aan.

Vb in ons geval 7440kwh per jaar aan vloerverwarming en SWW op gas.  Ketel is nu 5j oud.

Over pakweg 10j een Warmtepomp (elek via ecopower) of een pellet ketel?  Met pellets zouden we dan 1500ton nodig hebben.

 

afbeelding van charel
20/11/2015 - 20:49

Gelukkig heb je nog 10 jaar de tijd. Op dat moment zal je wellicht niet meer voor pellets kunnen kiezen wegens te veel CO2- en fijnstofuitstoot.

Het pleidooi dat ik voor houtstook en dus ook voor pellets steeds hoor is dat het CO2-neutraal zou zijn. En dat klopt, maar dan pas na minimum 30 jaar, bomen, takken of resthout, het maakt niet uit.

Tot zo lang blijven we met die biobrandstof het milieu bezwaren met CO2 en fijn stof, dat laatste meer dan bij aardgas. Ik kan dat met de beste wil geen ecologische brandstof meer noemen.

We kunnen het ons echt niet permitteren om nu ipv CO2 te minderen er nog 30 jaar lang bij te blijven pompen met het idee dat het dan daarna wel zal beteren.

 

 

 

afbeelding van jef-14
21/11/2015 - 09:20

Tja, hoe verder deze vraagstaart evolueert hoe meer ik me afvraag waarom Ecopower zo'n grote hap van haar kapitaal investeert in de productie van pellets .....

afbeelding van Dirk Bauwens
21/11/2015 - 10:11

Ik denk dat de reden vrij eenvoudig is: er is tegenwoordig waarschijnlijk meer geld te verdienen met het verkopen van pellets dan met het verbranden ervan.

afbeelding van Hans Delannoye
21/11/2015 - 10:26

jef, je wil het gewoon niet weten.  het is een voorstel dat voorgelegd werd aand e leden en met een bijna eenstemmigheid werd verkozen.  en als aandeelhouders beslissen, kan ecopower niet anders, het dagelijks bestuur mag niet tegen de AV ingaan.

de enige die je dus iets kan verwijten zijn de grote meerderheid der aandeelhouders of coöperanten.  dit is trouwens al eens gezegd, je blijft blijkbaar steken in je relaas.

afbeelding van charel
21/11/2015 - 11:13

De aandeelhouders zijn samen Ecopower. Wat de aandeelhouders beslissen is een beslissing van Ecopower.

Wat ze kunnen beslissen mag uiteraard niet in strijd zijn met de statuten, de doelstellingen dus.

afbeelding van Hans Delannoye
21/11/2015 - 11:55

uit de statuten:

De vennootschap heeft tot doel het verzamelen van financiële middelen voor alternatieve, duurzame en hernieuwbare energieproductie, alsook het promoten naar het publiek van deze vorm van energieproductie. In bijkomende orde kan ze verbruikers van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie verenigen. Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo’n activiteit deelnemen. Ze kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

en dus is de beslissing van de coöperanten niet in tegenspraak met de statuten aangezien het niet alleen om hernieuwbare energie gaat (wat hier ter discussie staat) maar ook duurzame en alternatieve energie. dus 3begrippen die niet duidelijk te omschrijven zijn.

 

afbeelding van charel
21/11/2015 - 12:58

Hans,

Ik had ook niet de minste twijfel dat men iets zou gedaan hebben wat niet kon volgens de statuten. Ik wou enkel aangeven dat wat de cooperanten beslissen dat dit dan een beslissing is van Ecopower. Men kan dus niet zeggen dat iets buiten de wil of tegen de goesting van Ecopower is gebeurd. Want Ecopower dat zijn de cooperanten.

De politiek of de doelstelling van Ecopower is datgene te doen wat volgens de statuten kan en mag, en wellicht hoort het investeren in de productie en verkoop van pellets daar dan bij. Soit.

Statuten kunnen bovendien altijd nog veranderd worden mits voldoende meerderheid (veel meer dan 50%). Het is zelfs niet onmogelijk (wel ondenkbaar) dat men op die manier ooit zou gaan investeren in bruinkoolontginning of kernenergie.

Maar goed, we moeten hier niet het proces van Ecopower maken, dit heeft met de discussie maar zijdelings te maken.

 

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.