biomassa hernieuwbaar ? | Page 2 | Ecobouwers.be

U bent hier

biomassa hernieuwbaar ?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Hans Delannoye
13/11/2015 - 11:21

1. De tijdspanne tussen de uitstoot van de CO2 door verbranding van de biomassa, en de toekomstige heropname ervan door de aangroei van nieuwe biomassa, wordt de "koolstofschuld" genoemd. Volgens een studie uit 2011 bedraagt die koolstofschuld in het geval van houtpellets uit Canadese bossen maar liefst 38 jaar. Dat betekent dat de Belgische en Nederlandse met pellets gestookte elektriciteitscentrales de eerste 38 jaar van hun bestaan geen CO2-besparing zullen opleveren. Integendeel, ze zullen tijdens die periode de CO2-uitstoot opdrijven omdat de verbranding van biomassa meer CO2 produceert dan de verbranding van steenkool. Pas na 38 jaar is zo'n centrale CO2-neutraal, en pas daarna levert ze een CO2-besparing op in vergelijking met elektriciteit op steenkool. Tenminste: als de omgehakte bossen allemaal 38 jaar de tijd krijgen om opnieuw aan te groeien. Gebeurt dat niet, dan blijft de klimaatbalans negatief." Dus als elke boom die geveld wordt vervangen wordt en 38 jaar tijd krijgt om gezond te groeien heeft Hans gelijk . Hoeveel bos plantte Ecopower sinds de fabricatie van pellets opstartte ????

2. Het twijfelachtige van stoken met pellets is dat niet alle pellets op een duurzame manier worden gemaakt en/of geleverd. Je zou eigenlijk al moeten zeggen: Een pelletkachel is pas oké als je die bepaalde pellets gebruikt van die bepaalde herkomst en van die bepaalde leverancier. Maar hoe zal dit in vele gevallen gebeuren denk je? Wat zullen velen doen als blijkt dat bijvoorbeeld pellets gemaakt uit volledige bomen ergens in Canada en naar hier verscheept iets goedkoper gaan zijn?

434 Reacties

Reacties

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
15/11/2015 - 17:28

 

 

Vroeger werd er hout gebruikt om eten te bereiden en om zich rond een haardvuur te verwarmen. In de moderne wereld heeft men voor alles energfie nodig: om gans het huis te verwarmen, voor de industrie, voor het transport, enz. De elektriciteit is een zeer handig transportmiddel van energie. Enkel PV-panelen en windenergie produceren energie zonder CO2-uitstoot, evenals enkele exotische technieken zoals getijdenenergie of diepboringen (die hier in Vlaanderen vooral zoutwater oppompen, hetgeen deze techniek ingewikkelder maakt).

 

De CO2 uit kolen, fuel en aardgas geeft C02 af die enkele eeuwen in de atmosfeer blijft hangen. Biomassa echter geeft eveneens CO2 af, maar deze kan op relatief korte tijd terug in nieuw hout opgeslagen wordt. Hier is de bilan dus, zij het met vertraging, ongeveer neutraal. Als men het hout eerst als constructiemateriaal aanwendt, dan heeft men ook niet inmiddellijk ter beschikking als verwarmingsmiddel. Dat het opgebrand hout uit de natuurlijke cyclus gerukt wordt van groeien, sterven en verrotten is een ander probleem, dat wellicht wel aandacht verdient maar misschien op andere manieren kan opgelost worden.

Het probleem is reeds moeilijk genoeg. We kunnen sommige nuttige en zelfs noodzakelijke technieken daarom niet uitsluiten. Zonder biomassa geen basiselektriciteit.

afbeelding van Hans Delannoye
15/11/2015 - 19:34

charel

het overgrote deel van constructiehout wordt (al dan niet terecht, da's een kwestie die los staat van deze topic) chemisch behandeld, is dus niet meer bruikbaar voor verbranding, tenzij gecontroleerd.

overigens, als ze er constructiehout van maken is er nog een hele hoop houtresten, en die gebruik je om pellets te maken.  in duitsland, oostenrijk maar ook in belgie zijn er heel wat grote houtverwerkers die hun resthout direct tot pellets maken.

afbeelding van Brecht Schatteman
15/11/2015 - 20:48

Ik ben zeker akkoord met de stelling van Charel om geen volledige bossen om te haken puur voor pellets. In mijn andere berichten hier geef ik dat ook aan. Maar de brandstof pellets zelf zijn CO2 neutraal als men met de rotatie werkt. Bestaande bossen kappen zonder te vervangen is voor mij niet oke, men kan dan beter zich gewoon beperken tot het snoei en afvalhout uit de bossen, en dat dan verwerken tot pellets. Is ecologischer dan heel het bos plat te kappen en er dan niets met te doen. Maar met het rotatiesysteem wordt niet constant een nieuw bos omgehakt, het gaat altijd om dezelfde percelen, niet zoals in Wallonië een complete kaalkap van de beboste heuvels.

 

Nu om op uw reactie verder te gaan: ik ben dus ook voorstander om pellets te beperken tot de bestaande niet herbruikbare houtresten uit de houtindustrie. Dus ipv bruikbare bomen om te hakken en te verwerken tot brandhout, haal er eerst het nuttig hout uit. Hetzij constructiehout, hetzij meubelhout en zelfs brandhout. Dat brandhout moet men geen energie insteken door er pellets van te maken, om het te gebruiken om op te branden. En dan de overgebleven houtresten (zaagsel van het verzagen, kleine onbruikbare restjes meubel/constructiehout en bv de dunnere delen die niet geschikt zijn voor brandhout, snoeihout...) kan men verwerken tot pellets.

 

En jammer van de chemische behandeling van hout tegenwoordig. Er zijn natuurlijke manieren om hout duurzamer te maken:

- stomen/verhitten

- met natuurlijke oliën beitsen

- oppervlakte doen verkolen

Volgens mij kan men al dat hout dan na zijn nut te hebben bewezen zonder probleem opbranden. En aangezien het meeste ervan jarenlang binnen heeft gestaan zullen die perfect droog zijn. Dus optimaler verbranding dus. Het kan natuurlijk zijn dat die op hogere of lagere temperaturen verbranden ten opzichte van onbehandeld hout.

afbeelding van robin demey
20/11/2015 - 04:23

Je bent dan waarschijnlijk beter af met knotbomen om pellets te maken met uw rotatiebos.

Ook brandhout is maar efficiënter als de houtkachels dat zijn. En daar wringt het schoentje.
Zelfs goedkope pelletkachels hebben een rendement van meer dan 80%.
90+% van de bestaande houtkachels haalt hooguit 30-40%.

Op die manier is brandhout minder duurzaam.

afbeelding van Griet en Stefan
15/11/2015 - 19:36

Is het dan geen goed idee om bvb na 10j over te schakelen naar een pelletketel?  Of eerder naar WP gaan?

gasverbruik incl warm water= +/- 765m³ gas.  Omgerekend ongeveer 1500 ton pellets per jaar?

afbeelding van Brecht Schatteman
15/11/2015 - 20:56

Hangt af welke warmtepomp u natuurlijk zou willen voorzien. Allessinds, ik hoor nogal vaak dat warmtepompen een dure technologie is voor wie goed heeft geïsoleerd. En voor degene die minder goed hebben geïsoleerd wordt aangeraden eerst het geld te steken in betere isolatie. Allessinds, ik kan niet inschatten hoe groot of klein u gasverbruiker is, ik ben geen kenner. En wat bedoelt u dan met over 10 jaar overschakelen. Zou de gasketel dan echt oud/versleten zijn? Of is hij bijvoorbeeld nu nog maar 5 jaar oud, tegen dan 15 jaar, en dus nog in goede conditie? In dat laatste denk ik dat u beter dat geld steekt in extra isolatie en die gasketel dan pas vervangt als die van versleten leeftijd is.

afbeelding van Griet en Stefan
15/11/2015 - 21:45

Toen we ons huis bouwden een 6 a 7j terug zijn we tot een K22 E48 woning (OB) bekomen.

We verwarmen ons huis en SWW (2 volw en  2 kids) met gas.  En verbruiken gemiddeld 765m³ gas.  Niet slecht zou ik zeggen.  Enkel een kierdichting hier en daar moet nog beter.  Daar wordt aan gewerkt.

Dus binnen 10j is onze ketel +15j oud.  

Ik was al enkele bezig: wat als....  ik dan een pelletketel zou installeren.

afbeelding van charel
15/11/2015 - 22:49

Binnen 10 jaar? Het zou me verbazen moest er dan van pelletketels en kachels nog sprake zijn.

Het lijkt mij alleszins niet de energievoorziening voor de toekomst.

afbeelding van jef-14
16/11/2015 - 09:12

Ik vrees dat pellets verre van hernieuwbaar zijn.

Wat schrijft Ecopower over de grondstof:

Grondstof is rondhout (stammen) en restproducten van zagerijen (chips en zaagmeel). Mogelijk wordt dit aangevuld met andere houtbronnen, als die aan een gunstige prijs beschikbaar zijn. Het hout komt uit duurzaam beheerde bossen. Voor het drogen wordt aardgas gebruikt. Ik begrijp dus niet goed hoe dit als hernieuwbare energie mag bestempeld worden.

Hans er zijn wel degelijk alternatieven zoals watermolens oa in Rotselaar en in Overijse voor als er wind noch zon is

 

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
16/11/2015 - 10:12

 

Ik ben bij mijn redenering te kort door de bocht gegaan. Mijn redenering van "lening op de toekomst" is wel geldig als het over maaiproducten gaat of kleine biomassa, die aan het einde van hun levensloop zijn. Voor hoogstammen is de situatie ingewikkelder. Er zijn studies verschenen  waarin wordt gevonden dat volgroeide bomen 's nachts praktisch evenveel CO2 terug uitademen als dat ze gedurende de dag opgevangen hebben. Bij snelgroeiende bomen is dit batig saldo het grootst. Daarom was mijn redenering enkel ongeveer juist als alleen kaprijpe bomen worden aangewend om pellets te maken. Bij kap worden bomen die nog groeien vervangen door andere groeiende bomen. De opvang van CO2 gaat dan verder. Maar als dat hout toch wordt opgebrand, dan komt deze CO2  bijkomend in de atmosfeer, en is er geen enkele winst op gebied van CO2-reductie. Het is niet voldoende dat de bossen duurzaam beheerd worden, tenzij "duurzaam" betekent dat enkel bomen die op sterven staan ook daadwerkelijk gekapt worden. Partiële kap kan ook ervoor zorgen dat de overblijvende bomen beter groeien, waardoor de CO2-opvang toch even goed blijft.

 

In het kort: een boom die nog groeit kappen om er pellets van te maken, en deze boom door een nieuwe boom vervangen, brengt evengoed CO2 in de lucht als kolen stoken.

afbeelding van jef-14
16/11/2015 - 10:27

dan moet het gekapte hout nog gezaagd , vervoerd, gemalen , gedroogd worden ( met aardgas blijkbaar) om dan terug vervoerd te worden naar de eindgebruiker ....;

afbeelding van Dirk Bauwens
16/11/2015 - 15:40

@pierrechristiaens

 

 

Zolang planten leven, doen ze aan fotosynthese en wordt er dus ten allen tijde netto CO2 opgenomen. Alleen dode planten of afgestorven delen doen dat niet meer. 

 
afbeelding van Hans Delannoye
16/11/2015 - 13:45

jef, waar staat dat van dat aardgas ?  hierbij de tekst zoals hij op de website staat, niet gemanipuleerd.

<< Grondstof is rondhout (stammen) en restproducten van zagerijen (chips en zaagmeel). Mogelijk wordt dit aangevuld met andere houtbronnen, als die aan een gunstige prijs beschikbaar zijn. Het hout komt uit duurzaam beheerde bossen.

De grootste energieverbruiker van de fabriek is de droger, waar het verkleinde hout gedroogd wordt tot een vochtgehalte van 10%. De hiervoor benodigde warmte is afkomstig van een elektriciteitscentrale op een naastgelegen perceel, die biomassa als brandstof heeft. Op die manier verbetert ook het rendement van deze centrale. De pelletsfabriek neemt ook haar elektriciteit af van de centrale. >>

en voor wie het zelf wil nalezen : http://www.ecopower.be/index.php/levering-groene-warmte/eigen-productie

en watermolens zijn in ons vlakke land geen alternatief, maar het is natuurlijk wel alternatieve energie.  in ons vlakke land hebben we veel te weinig verval om elektrische stroom van enig belang op te wekken, 't is hooguit een hulp, maar kan biomassa niet vervangen.  dat ligt natuurlijk anders in landen als oostenrijk en frankrijk, waar ze bergen en meren zat hebben.

afbeelding van jef-14
16/11/2015 - 15:34

Hans, wat op de webside staat ongemanipuleerd :

"

Pelletsfabriek Ham: technische installaties worden gebouwd

De bouw van de pelletsfabriek in Ham vordert snel. Wie dit wil volgen kan terecht op www.facebook.com/ephampellet. De betonwerken zijn klaar. Het gebouw staat er. De technische installaties worden ingebouwd. De pelletpers is aangekomen en geplaatst. Opvallend recent geplaatst is de droger, met een groene schouw die door het dak zichtbaar is. Daar worden natte houtsnippers gedroogd zodat ze minder dan 10% vocht bevatten.

Voor het drogen van de pellets wordt warmte genomen van het buurbedrijf. Er is ook een aansluiting op aardgas als backup. Dat is fossiele energie, maar in de toekomst zal er in het aardgasnet steeds meer groen gas beschikbaar komen. De injectie van bio-methaan - bijvoorbeeld uit de vergisting van GFT - wordt nu al gedaan in het Luxemburg, Nederland en Duitsland. Perspectieven voor een aanzienlijk aandeel groen gas in het aardgasnet liggen in de productie van synthetisch methaan op basis van hernieuwbare elektriciteit en CO2. Deze technologie is in volle ontwikkeling aangezien ze mogelijkheden biedt om groene elektriciteit op te slaan op momenten van overproductie."

Wie het wil nalezen :http://www.ecopower.be/index.php/18-algemeen/actueel/359-pelletsfabriek-ham-technische-installaties-worden-gebouwd

afbeelding van Brecht Schatteman
16/11/2015 - 16:46

Er is een Back-up op aardgas als ik het goed lees. Wat betekend dat woord nu ook alweer? Oja: back-up is voor in nood. Dus dat het hout voor pellets wordt gedroogd door aardgas klopt dus niet, of slechts gedeeltelijk. Maar dus normaal gezien worden ze gedroogd door biomassa-energie.

afbeelding van charel
16/11/2015 - 17:13

Brecht, het is misschien wat woordenvitterij, maar back-up betekent niet persé iets voor in nood. Een back-up systeem kan evengoed zo genoemd worden bij een nevensysteem dat bijvoorbeeld voor 1/4 van de tijd moet inspringen. Zo kan je bijvoorbeeld bij een zonneboiler ook een weestand als back-up noemen.

Dus die vermelding zegt eigenlijk niets veel over de hoeveelheid gas die men gebruikt om die pellets te drogen.

 

 

afbeelding van jef-14
17/11/2015 - 08:45

Brecht,

Gesteld dat de back-up nooit gebruikt wordt blijft natuurlijk de vraag waarom de ene brandstof ( pellets) moet gedroogd worden door een andere ? "in het aardgasnet steeds meer groen gas beschikbaar " Waarom verkoopt Ecopower niet gewoon " groen gas "  ? is dat niet veel logischer en .... veel milieuvriendelijker want het gas hoeft niet gedroogd te worden noch gemalen noch geperst en kan via een leiding naar de gebruikers ipv eerst hout naar de fabriek te vervoeren om daarna de pellets naar de gebruiker te vervoerren

afbeelding van Hans Delannoye
17/11/2015 - 15:20

jef

dat was tijdens de opbouw  " Pelletsfabriek Ham: technische installaties worden gebouwd "  toen alle gegevens allicht nog niet bekent waren, wat ik schreef is recent, de toestand zoals ie nu is.  wel stom van ecopower dat ze die oude tekst zo laten staan.

of er effectief een back-up is op aardgas weet ik niet, maar dat is natuurlijk mogelijk.  en dan moeten ze ook een backup hebben voor stroom, want als de buur uitvalt hebben ze geen warmte en geen stroom.  en op dat moment zijn zee dan inderdaad minder goed bezig.  maar dat vind ik geen echt argument tegen.  want dan is groene stroom ook maar niks, want als wind en zon wegvallen, krijgen we toch ook maar onze stroom van doel en tihange.  en dus is groene stroom net zo min groen als groene warmte, eender of deze van hout, pellets of thermische zonnecollectoren komen.

en dan is er dus niks groen of hernieuwbaar.

afbeelding van jef-14
18/11/2015 - 09:01

Hans,

De vraag blijft waarom een groene stroom leverancier 10 miljoen investeert in een fabriek van houtpellets ?

Om het een beetje te kaderen Ecopower investeerde ( cijfers 2013) 46 milljoen in de productie van hernieuwbare energie. In verhouding slopt die fabriek van houtpellets dus wel een heel grote hap op van het geïnvesteerd vermogen. Een bedrag dat misschien ecologisch een veel hoger rendement zou kennen bij investering in echt hernieuwbare energie ...

Toch nog iets om over na te denken het biogas voor de pellets komt van 4Energy Invest je mag raden waarvoor de laatste 6 letters staan

afbeelding van Hans Delannoye
18/11/2015 - 09:25

jef

omdat ecopower dit voorgesteld heeft aan zijn aandeelhouders, en de algemene vergadering dit heeft goedgekeurd.  en dus niet meer dan logisch.  overigens wordt er ook geinvesteerd in WKK op plantenolie, ook dat kan je in vraag stellen.  iets waar ik het wat moeilijker mee heb.

wat 4Energy Invest betreft: << 4Energy Invest is een in België gevestigde onderneming voor hernieuwbare energie die ernaar streeft een portefeuille van kleine tot middelgrote geïntegreerde projecten te creëren en te beheren voor de directe of indirecte valorisatie van biomassa in energie.  De core business van 4Energy Invest bestaat uit het omzetten van niet-verontreinigde houtbiomassa, die aan het eind van haar levensloop in de bosbouwsector is, in energie, direct via het proces van warmtekrachtkoppeling voor de productie van warmte en elektriciteit, of indirect via het proces van torrefactie voor de productie van hernieuwbare vaste brandstoffen zoals BioCoal. >>

ik zie niet direct wat daar fout mee is, tenzij jij iets tegen investeren hebt ?

afbeelding van jef-14
18/11/2015 - 10:52

Hans , kan je me ook zeggen wanneer de aandeelhouders dat goedkeurden ?

4Energy Invest is een beursgenoteerd bedrijf en dat maakt het wel degelijk wat moeilijker ( de bedoeling is dan vooral ( uitsluitend ?) winst maken ... Maar er is toch wel iets eigenaardig aan de hand . Geef toe 4Energy Invest verbrandt afval hout om energie te leveren aan Ecopower die de energie gebruikt om afvalhout te drogen zodat het elders kan verbrand worden ....

Hoe kan dit allemaal nog " bio" zijn ?

 

 

afbeelding van Hans Delannoye
18/11/2015 - 12:37

jef

dan zal ,je de verslagen er moeten op uitpluizen.  ik weet nog wel dat ik zelf op de AV was (ik meen me te herinneren dat het in mechelen was) en het mee heb goedgekeurd. 

ik begrijp ook niet wat je probleem is met de leverancier van warmte en stroom.  ecopower heeft allicht tientallen leveranciers die een beursgenoteerd zijn, ik zie het verband niet.  is beursgenoteerd het tegengestelde van hernieuwbaar ?  want dan blijft er quasi  niks hernieuwbaar meer over.  overigens, als je de tekst goed leest verbranden zij geen afvalhout (zoals essent z'n groene stroom) maar enkel resthout.

ik vinde dat je echt spijkers op laag water zoekt.

voor mij is er slecht één van jou argumenten dat valabel is, je onttrekt biomassa aan de grond.  maar in bossen is dat een minder groot probleem, omdat daar al veel biomassa aanwezig is en blijft liggen, ik denk dan vooral aan bladeren, takken en twijgen.

afbeelding van jef-14
18/11/2015 - 13:03

Natuurlijk zoek ik spijker op laag water als een leverancier van goene stroom 1/5 van zijn vermogen steekt in pellets ipv in windmolens of andere hernieuwbare energie. natuurlijk is het normaal dat de enerdie nodig om pellets te drogen geleverd wordt door het verbranden va hout ( wat is het verschil tussen afval - en resthout eigenlijk ?)

 

afbeelding van Hans Delannoye
18/11/2015 - 13:33

jef, als je wil discuteren, is enige voorkennis natuurlijk meegenomen. resthout zijn resten van de houtproductie, dus zuiver hout zoals schaaldelen, schors, zaagresten etc.  dus niet vervuild hout.  afvalhout is exact wat het woord zegt, afval, rommel, zoals afbraakhout, ramen en deuren, trappen, noem maar op. 

ecopower noem jij een leverancier van groene stroom, maar eigenlijk zijn zij een producent van hernieuwbare energie, met op dit ogenblik groene stroom uit wind als hoofdaandeel. en de aandeelhouders van ecopower (d.w.z. de overgrote meerderheiod) zien biomassa als een vorm van hernieuwbaar, net zoals europa, het IPCC, de wetenschap enz.  het is natuurlijk jou goed recht om dat niet te vinden, in een democratie is iedereen vrij te denken wat hij wil.  maar de meerderheid beslist uiteindelijk.

overigens, de leveranciers van windmolens zijn veelal ook beursgenoteerde bedrijven die het vooran voor de winst doen, en niet uit ideologie..

overigejns, als de aandeelhouders van ecopower beslissen om de aktiviteiten te diversifiëren, wie ben jij dan om daar zo over te oordelen ?  ikzelf ben net grote voorstander van diversifiëren, omdat als bedrijf al je centen op 1 sector inzetten, altijd risico's inhoudt.

maar goed, al je argumenten ten spijt, ik heb nog altijd geen antwoord hoe jij het probleem van hernieuwbare energie zou oplossen, zonder biomassa.  en nu niet binnen 20 jaar, want dan zijn er hopelijk betere alternatieven.  want afbreken is makkelijk, maar je moet dan wel iets in de plaats kunnen stellen.

 

afbeelding van jef-14
18/11/2015 - 13:58

Hans , ik merk dat Europa graag zuivere lucht koopt dus ....

Er zijn wel degelijk oplossingen oa waterkracht ook in België ( watermolen van Roselaar is van Ecopower trouwens) er is energie van getijden er is een massa geothermische energie allemaal goedgekeurd door Europa , de wetenschap , IPCC etc maar het geld dat in de pelletsfabriek zit kan daar alvast niet in geinvesteerd worden.

afbeelding van Hans Delannoye
18/11/2015 - 14:29

jef, ik ga het stilaan opgeven.  ik heb hier al eerder op gereageerd, 't zou leuk zijn als je mijn antwoorden ook eens zou lezen.

waterkracht in vlaanderen is onzin, we kunnen daar niooit een ernstig deel van onze stroom mee opwekken, we hebben hier veel te weinig verval.  in belgie zitten we met ongeveer 1% stroom uit waterkracht, in vlaanderen is dat bijna 1 MW, aandeel in hernieuwbaar is ongeveer 0.1 %.  dus minder dan een kleine windmolen.  dus zelfs als je dat zou kunnen vertienvoudigen, blijft dat peanuts.

geothermische energie, is dat dan wel hernieuwbaar ?  daar zijn ook nog veel meer bedenkingen bij, behoorlijk duur, zeer complexe techniek, risico op vervuiling van het grondwater.  en er blijft een fiks stroomverbruik, vooral in de winter als PV nauwelijks iets opbrengt, en toegejuigd door electrabrol, want die kunnen hun kerncentrales, ook de scheurtjescentrales rustig voort uitbaten (of is het uitbuiten?). 

en zoals ik zei, een oplossing nu, getijdencentrales e.d. is misschien iets in de toekomst, maar niet voor nu en de eerste 10 a 20 jaar.  ik probeer pragmatisch en realistisch te zijn.

afbeelding van Griet en Stefan
16/11/2015 - 18:16

En wat is dan de verwarming vd toekomst?  Warmtepomp?

afbeelding van charel
16/11/2015 - 18:46

Ik heb natuurlijk geen glazen bol, en er kan nog zo veel gebeuren waar we geen vat hebben. Maar zoals ik het nu zie zal vooreerst de nodige energie voor verwarming drastisch moeten verminderd worden. Dat kan nu al, kijk maar naar het passiefhuisconcept. Daar kan je in principe zonder verwarming, je hebt er al zeker geen kachels of  ketels op gas, mazout of pellets voor nodig, ook geen warmtepompen en meer van dat soort dure technieken.

Het weinige dat we dan nog aan energie voor verwarming nodig hebben, daarvoor zie ik elektriciteit als de meest geschikte drager. En elektriciteit kan overal vandaan komen, nu is dat nog te veel van fossiel en kernenergie maar diezelfde elektriciteit kan in de toekomst worden aangemaakt door een verzameling van duurzame opwekkingen. Het grote voordeel van elektriciteit als drager/transporteur is dat het geen files veroorzaakt, geen vervoersvervuiling, geen vrachtwagens, geen wegbeschadiging enzovoort.

Het voordeel van elektriciteit is ook dat er langs alle kanten energie kan worden afgenomen maar dat er ook langs alle kanten en dus ook lokaal energie kan worden opgezet, ook door ons zelf.

afbeelding van Griet en Stefan
16/11/2015 - 20:46

Dan moet ons net toch serieus herbekeken worden!

afbeelding van charel
16/11/2015 - 22:26

Ik denk eerder dat dan onze bouw- en leefwijze moet herbekeken worden. Tussen dit en tien jaar kunnen we dan met minder dan het huidige elektriciteitsverbruik voortaan ook onze huizen verwarmen.

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.