BIOBRANDSTOF KAN MILIEU (& 3e WERELD) NIET REDDEN | Ecobouwers.be

U bent hier

BIOBRANDSTOF KAN MILIEU (& 3e WERELD) NIET REDDEN

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van jan-3
12/09/2007 - 08:55

Biobrandstof... Bezint eer ge begint want vanmorgen in het Metrokrantje :

In de strijd tegen de opwarming van de aarde worden biobrandstoffen aanzien als een alternatief voor fossiele brandstoffen zoals aardolie en kolen. De meest populaire biobrandstof op dit moment is bio-ethanol (alcohol), dat wordt gewonnen uit suikerbiet, suikerriet en graan. Biodiesel wordt dan weer gehaald uit maïs en koolzaad.
Op de Europese energietop in maart beslisten de lidstaten dat biobrandstoffen tegen 2020 10% van de markt voor vervoersbrandstoffen moeten vertegenwoordigen. Het rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) plaats echter grote vraagtekens bij het beleid van de EU om het gebruik van biobrandstoffen zoveel mogelijk te stimuleren. «De huidige drang om het gebruik van biobrandstoffen uit te breiden, zorgt voor onhoudbare spanningen die hele markten zullen ontregelen zonder duidelijk voordeel voor het milieu», staat te lezen in het rapport.
Volgens de Oeso kunnen biobrandstoffen de uitstoot van broeikasgassen met amper 3% indijken. De prijs die daarvoor betaald moet worden, is volgens de studie onevenredig groot. Voor de productie van biobrandstoffen dreigen wouden en waterrijke gebieden het gelag te betalen. Bovendien zou een grootschalige doorbraak van deze brandstoffen de druk op de voedselprijzen doen stijgen. Alle grond en gewassen die gebruikt worden voor energie, gaan immers verloren voor de voedselvoorziening.
Ook het financiële plaatje oogt volgens de internationale denktank niet rooskleurig. Om biobrandstoffen te doen doorbreken, zijn massale investeringen nodig. Zo geeft de Amerikaanse overheid nu al jaarlijks 7 miljard dollar uit aan de productie van ethanol. Dat komt neer op 500 dollar voor elke ton koolstofdioxide (CO2) die wordt bespaard. De Oeso schat dat die prijs in Europa nog tien keer hoger kan liggen.
De studie van de Oeso is niet de eerste die twijfelt aan de ecologische verdiensten van biobrandstoffen. Voor milieugroep Friends of the Earth vormde het rapport alvast een aanleiding om de EU nogmaals op te roepen om haar houding tegenover biobrandstoffen grondig te wijzigen.

8
/// www.oecd.org

Strafst van al zou zijn dat de 3e-wereld die de armste bevolking op onze aardkloot vertegenwoordigt haar basisvoedsel helemaal niet meer kan betalen...

73 Reacties

Reacties

afbeelding van lucvt
12/09/2007 - 09:20

Terechte opmerking.
Vorige week zond Canvas heel laat een programma over het einde van olietijdperk. Onthutsend was het hoe ze de alternatieven afbraken:

- Het veelbesproken waterstof leek technisch nog altijd niet haalbaar (problemen bij productie, vervoer en opslag en ook gevaar voor ontploffing)
- Biobrandstof zou maar deels kunnen mits de wereldbevolking vermindert. Voedsel zou dan duurder worden, wouden zullen verloren gaan.
- Kernenergie biedt zelfs geen oplossing! En dat vond ik zeer verrassend. Er zouden 16000 kerncentrales moeten bijkomen om de energie te kunnen opwekken die nu met het zwarte goud geschiedt! Dan zou op tien jaar alle uraniumvoorraden opgebruikt zijn en het afvalprobleem zou duizenden jaren als een zwaard van Damocles boven ons hoofd hangen.
- Enkel zonneënergie (PV en windenergie) zou een volwaardige en blijvende plaatsvervanger zijn voor petroleum. Maar om USA te bevoorraden zou al een oppervlakte aan zonnecellen ter grootte van Californië nodig zijn.
De mensheid kan niet meer op tijd al die aanpassingen doen. Eénmaal de olieputten leeg zijn, staat er ons een economische depressie te wachten. Onze kleinkinderen zouden niet meer kunnen vliegen. Het zal enkel nog voor de rijken zijn.
Hoe kan het zo ver komen dat de mens zo dwaas omgaat met zijn natuurlijke rijkdommen? Dit komt omdat mensen enkel politici verkiezen die goed nieuws brengen. We zijn opgegroeid met petroleum en denken dat dit zal blijven duren. Diegene die het anders zegt wordt weggelachen.
Politici zijn zelden wetenschappelijk of wiskundig onderlegd. De meesten zijn vlotte babbelaars en kozen rechten of sociale, economische, journalistieke of politieke richtingen. En dan zwijg ik nog van de acteurs en de VIP's.

afbeelding van johan-55
12/09/2007 - 09:43

Ik weet niet voor de anderen maar ben voor mezelf de berekening aan het maken.

Electriciteit= kleine zelfgemaakte windturbine/waterrad 1 à 2 kw Ben momenteel een proefmodel aan het bouwen (vordert traag door andere verplichtingen en maar 24 uur in één dag)
1000€
Gas= biogas net de plannen beken van een installatie ter groote van een euro-pallet.
500€
Transport Biodiesel = Test installatie net weggedaan en zal vervangen worden door een groter model en dat gemaakt is voor linkshandigen met als grondstof olie van bij "den chinees"
850€

Eten zelf produceren
Kippen, konijnen en varkens voor vlees en eieren
groententuin voor groenten (duidelijk)
en houtwallen
etc

Heb ongeveer een 4 tal hectaren nodig om dit te verwezelijken

Even het idee "ikke ikke en de rest kan stikken" gebruikt en ik kan goedkoop en milieubewust mijn ding doen.

Groeten

Johan

afbeelding van Anonieme gebruiker
12/09/2007 - 10:17
Luc V (niet gecontroleerd)

Jammer dat deze "onaangename waarheid" op een onmogelijk uur werd uitgezonden. Misschien om niet te veel mensen te verontrusten ?
Het lijstje was inderdaad indrukwekkend, bv. ook het feit dat Groot Brittannie in het Thatcher-tijdperk een olie-exporteur was, en nu al olie moet invoeren.
Anderzijds kan de zon vele malen onze energiebehoefte dekken, maar tenzij er een spectaculaire technische doorbraak komt, ziet het er niet goed uit.
Ondertussen kunnen we alleen maar zo zuinig mogelijk omspringen met onze energie.
Maar in de praktijk zie ik alleen maar het omgekeerde, met onze minister van energieverspilling Marc Verwilghen op kop, die zelf het goede voorbeeld geeft door met een bakbeest van een yuppietraktor rond te rijden, en dan nog niet zomaar een, maar zowat de meest vervuilende en energieverslindende die er momenteel op de markt te krijgen is (Audi Q7).

afbeelding van luc dekoninck-1
12/09/2007 - 10:33

Hallo,

Op het terrein is het al lang duidelijk dat biomassa als grondstof voor energie de markten zwaar ontwricht, niet alleen internationaal.

enkele voorbeeldjes:

GUTEX kan geen dakplaten leveren omdat hun grondstof weggekocht wordt door de electriciteitsfabrikanten.

Metaalverwerkers moeten hun paletten één jaar op voorhand reserveren, je krijgt nu situaties waar niet kan geleverd worden omdat er geen paletten beschikbaar zijn. Ronduit absurd nietwaar...

De put is diep en we staan dichter bij de rand dan we vermoeden.

Luc

afbeelding van Anonieme gebruiker
12/09/2007 - 10:37
jandc (niet gecontroleerd)

Johan,

waarom "ikke ikke ikke en de rest kan stikken"? Wat jij daar zegt is pure realiteit. We hebben nu eenmaal een gigantische overbevolking. Reduceer het aantal mensen met een factor 30 en we kunnen terug in evenwicht met de natuur zijn en de olie voorraden kunnen ineens pakweg een 3 keer langer mee gaan.

afbeelding van geert-58
12/09/2007 - 11:07

ik denk dat we moeten gaan denken om te combineren niet de uitstoot gaan wegnemen maar recycleren. er zijn reeds verschillende testen uitgevoerd met algen die naast de huidige centrales perfect zouden gedijen en de uitstoot omzetten in bruikbare brandstof, iets tweemaal of meer gebruiken is duurzamer dan zitten wachten tot er iets vervangen wordt

http://www.ecn.nl/fileadmin/ecn/units/bio/Overig/pdf/Publicaties06.pdf

afbeelding van Luc De Picker
12/09/2007 - 11:30
luc

Iemand al eens de plannen van de sjeik van dbai bekeken ?
Duurste hotel, palmeilanden, the world-eilandengroep,
een grandslamtoernooi, een formule-1-race, pro-tourwielerwedstrijden, ...
Die kerel weet blijkbaar al een paar jaar dat zijn olie(geld)-kraan binnenkort dicht zal zijn en probeert op allerhande manieren zijn inkomensstatus te vrijwaren.

En hij is niet de enige. Vele oliearabieren zijn grootaandeelhouder van de grootste bedrijven ter wereld, zelfs van vele hoogtechnologische en pharmaceutische.
Allemaal duidelijk signalen dat die kerels een andere inkomstenbron zoeken. Blijkbaar zal hun kraan dan toch geen 50 jaar meer volle bak openstaan, want anders zouden er er nu nog niet zo een haast mee hebben.

Ik heb die canvas reportage ook gezien en ik moet zeggen dat ze daar wel een aantal punten aangehaald hebben die de toekomst toch niet zo rooskleurig voorspellen. De alternatieven staan meestal nog in experimentele fase en de snelheid waarmee er vorderingen gemaakt wordt is aan de trage kant.
Vele alternatieven hebben inderdaad een zwarte keerzijde en zijn dus niet echt bruikbaar op wereldvlak.
De alternatieven die werken en die we kunnen toepassen zijn eigenlijk alleen maar druppels op een hete plaat. Pas op versta me niet verkeerd ik bouw momenteel ook een K20-woning en ik rijd ook meestal met de fiets en neem het openbaar vervoer voor het werk, maar op wereldvlak zal dit het probleem hooguit een korte termijn verlaten.
Misschien moeten mensen als johan toch eens ernstiger genomen worden en breder kijken dan we heden ten dage doen.

afbeelding van lambert-2
12/09/2007 - 12:26

Volgens mij zouden/staan ze technologisch veel verder dan de meeste denken, of ze hebben het altijd tegen gehouden. Het is geweten dat de grote olie maatschappijen alle patenten kochten die ook maar enigzins iets konden opleveren buiten hun zwart goud.

Vertel me maar eens wat we er aan kunnen doen.
Eigen zakken eerst ... komt bekend voor.

afbeelding van Anonieme gebruiker
12/09/2007 - 19:25
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Naar mijn mening is er wel degelijk een alternatief voor aardolie: steenkool.

De vooraden zijn voldoende om een behoorlijke periode te overbruggen. En de techniek is oud en gekend. Er zijn wel een paar nadelen aan verbonden:

- steenkool levert vrij veel CO2 per eenheid energie.
- steenkool bevat heel wat andere vervuilende stoffen.
- steenkool is niet echt handig voor vervoer. Daarom zal er in de nabije toekomst heel wat steenkool in olie omgezet worden. Dit gebeurt nu al, helaas met een slecht rendement. Daarom ben ik een grote voorstander van nieuwe steenkoolcentrales met hoog rendement te bouwen. Die vereisen geen verspillende omzetting van kolen naar olie. Het uitgespaarde gas kan gemakkelijker gebruikt worden voor transport dan kolen.
- steenkool ontginnen is niet altijd een gezonde en veilige job.

Wat biobrandstoffen betreft: er is nu een onevenwicht tussen voedsel en biobrandstof. Maar het stijgen van de voedselprijs lijkt mij een goede zaak te zijn. Ook voor de armste landen ter wereld. Is de subsidiëring van de voedselexport van de EU en de VS niet één van de grote rampen voor het Afrikaanse continent? Recent was daar nog een campagne rond van 11.11.11. Biobrandstoffen kunnen die stroom naar de arme landen stilzetten en de lokale boeren terug een inkomen verschaffen. En hogere voedselprijzen kunnen in de ontwikkelde landen de hoeveelheid eten in de vuilnisbakken verminderen, net als de overconsumptie van voedsel en vlees.

Het grote probleem met de opkomst van biobrandstoffen is dat de veranderingen zo snel gaan dat de boeren in het zuiden zich nog niet hebben kunnen aanpassen. 't Is inderdaad wel zo dat we niet op biobrandstoffen moeten hopen om alle energieproblemen op te lossen. De inzetbaarheid is momenteel heel beperkt.

afbeelding van lucvt
12/09/2007 - 19:44

Het lijkt me bijna onwaarschijnlijk dat het allemaal Luc's zijn die het TV-programma bekeken!

Lambert je bent optimist omdat je het programma niet zag. Het toonde net aan dat het menselijk vernuft en zijn innovatief vermogen tekort schiet! Maar politici en Opec liegen ons voor. Begrijpelijk als je de reacties op de beurs vreest. En er is trouwens toch geen oplossing.

Johan, 'ieder voor zichzelf' geldt nu ook al een beetje. Ik kocht me namelijk drie volle kartons tonijnblikken. Tonijn is nu al voor 90% verminderd. Stel u voor dat de laatste 10% ook wordt gevangen, dan mag ik mijn salade Nicoise vergeten. Of kan je dat kweken op uw 4 ha landbouwgrond?

Johan, bedoel jij trouwens 4 hectare per persoon of per gezin van X personen? Of is het een grapje? Zoniet moet ik me er nog 2 of 10 ha bijkopen :-)!

4 ha a rato van 2,5 euro/m² kost me zo'n 100.000 euro. Misschien zullen mijn nakomelingen onvoldoende hebben, of het niet kunnen verdedigen als honger en armoede heersen. Mensen doen soms rare dingen als ze hun welvaart alsmaar zien afkalven.
Ik bestrijd beroepsmatig de grensoverschrijdende criminaliteit en zie waartoe de mens in staat is bij geldgebrek. Laat staan dat die honger krijgt! Misschien toch onze mening herzien over cannabis? Een plantje opsnuiven en voilà: het stilt de honger en maakt gelukkig!

afbeelding van Rudy Martens
13/09/2007 - 00:51

Ik val in herhaling maar ik blijf huiveren over het feit dat men eetbare olie gaat omvormen tot motorbrandstof.
Ik bak liever etenswaren met koolzaadolie dan dat ik er aan moet denken om ze in mijn dieselwagen te gebruiken.

Hoe ver is biodiesel nog BIO als men de oliezuren omvormd tot methyl- of ethyl-ester?

Volgens mij nul comma nul. Die zogenaamde biodiesel is niks anders dan een oplosmiddel als een ander.

Het grote voordeel dat ik niet onderken is dat de grote 'sloef' ervan (het oliedeel) normaal toch in de natuur op biologische wijze zou afgebroken worden (het gaat nu wat sneller via een verbrandingsmotor).

MAAR: Al eens achter een oude dieselwagen gereden die op biodiesel reed? Ik wel: Na 100 meter moest ik met mijn wagen naar de kant van de weg omdat ik totaal maar dan ook totaal beneveld was (net zoals je dronken bent) door half onverbrande bijproducten.

Of men daar in de toekomst een soort filter of katalysator voor zal kunnen maken daar heb ik even grote vraagtekens bij.

Wat ik wel zie zitten is om op grote schaal plantensnoeisel (maaisel van de kanten van onze wegen, versnipperd snoeihout, enz. enz.) laat composteren of vergisten.
Dan heb je in dat geval twee mogelijkheden:
Methaangas maken ofwel methylalkool (giftig!).
Het eerste is natuurlijk installatietechnisch moeilijker (ontploffingsgevaar) het tweede is problematisch omdat het een vrij giftige vloeistof is.
Mits een goede naverbranding of deels retour van de uitgangsgassen + een extra filter kan dit als wagenbrandstof mijn insziens goed concurreren met onze huidige benzine.

En... je kan met het laatste voorstel een pak werklozen aan een interessante job helpen.

afbeelding van johan-55
13/09/2007 - 09:05

Wat betreft de 4 ha Dit is voor een familie van 3 maar ik plan om de "besparingen" die ik doe om te zetten in aankopen van grond om zo een voldoend areaal te krijgen

ps Dit zal gebeuren in de Dominikaanse Republiek

Groeten

Johan

afbeelding van wim-31
13/09/2007 - 10:25

tell us something new !!!

Door de productie van biodiesel worden de regenwouden nu aan een verdubbeld tempo afgekapt voor de productie van koolzaad.
voor de productie van bo-ethanol zijn de prijzen van de mais, graan en suikers op de wereldmarkt met (voorlopig) 30 % gestegen (in zuid amerika zijn de prijzen voor de basisvoeding verdubbeld hierdoor).

Nie goe bezig.

Enige oplossing is besparen in verbruik.
we moeten ons daarbij niet wegsteken achter china, USA, enz...

Mensen die nu nog bouwen en zich enkel houden aan de K45 E100 norm opgelegd door de overheid terwijl de technologie beschibaar is voor nulenergewoningen !!! Onbegrijpelijk !
Ik bereken soms woningen die aan de huidige energieprijzen tussen de 2500 en 3500 EUR aan energie verslinden. Wat gaat dit zijn als binnen dit en 10 jaar de energie minimum 5 maal zo duur is geworden ?

afbeelding van Anonieme gebruiker
13/09/2007 - 10:52
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Jurgen,

Inderdaad, binnen een 20-tal jaar kan steenkool weer helemaal 'back' zijn voor wat betreft de centrale elektriciteitsproductie. De Denen maken nu al steenkoolcentrales met een rendement tegen de 48%, en elk gewonnen rendementpunt is wel degelijk een serieuze CO2-reductie. En wat als de CCS (Carbon Capture and Storage) zijn doorbraak gaat kennen..gewoon de CO2 opslagen in de grond

afbeelding van maarten-1
13/09/2007 - 11:26

Steven,

Misschien uit noodzaak zal steenkool back zijn.
Blijkbaar zijn de voorraden ook wel kleiner dan verwacht.

Opslag van CO2 onder de grond zou niet veel zoden aan de dijk brengen. Omdat een gas nu eenmaal een zeer groot volume inneemt. Trouwens je zult ook energie nodig hebben om het in de grond te steken.

Besparen lijkt me nog steeds het meest effectieve.

Maarten

afbeelding van Anonieme gebruiker
13/09/2007 - 14:26
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Niet veel zoden aan de dijk ?

Even Wikipedia-en :
CCS applied to a modern conventional power plant could reduce CO2 emissions to the atmosphere by approximately 80-90% compared to a plant without CCS. Capturing and compressing CO2 requires much energy and would increase the fuel needs of a plant with CCS by about 10-40%.IPCC estimates that the economic potential of CCS could be between 10% and 55% of the total carbon mitigation effort until year 2100.

Uiteraard eerst besparen, maar tis maar dat alle beetjes helpen hé

afbeelding van bram p
14/09/2007 - 16:11

Vrienden,

over carbon storage is het laatste woord nog niet gezegd, maar ik zou toch één voorzichtigheid aan de dag leggen. Carbon storage komt erop neer dat je CO2 in de grond gaat pompen, ten eerste kun je dat niet overal, omdat niet elke bodem (en diepere ondergrond) daarvoor geschikt zijn, en ten tweede what goes up must come down (maar dan ondersteboven). Er is nog geen overtuigend wetenschappelijk bewijs dat die CO2 daar lang (op tijdschaal van jaren) zal blijven zitten. Kortom, hou jullie euforie nog even binnenshuis!

En over steenkool, als je weet dat in China wekelijks (jep, dat zijn 7 dagen) een nieuwe steenkoolcentrale gebouwd wordt, dan stemt dat ook al tot nadenken. Bijkomend, de 'makkelijke' steenkoolvoorraden, dwz degene die in dagbouw (zoals in Afrika) kunnen ontgonnen worden, slinken evenzeer. Kortom, prijs omhoog meer dan een beetje. Er stond daar laatst een artikel over in Knack, maar ik kan het even niet vinden.

Oplossingen die er wel zijn, is bv. het winnen van biogas (vergisten) uit GFT-afval. Da's iets wat in België amper gedaan wordt. Enerzijds krijg je die biogas (= methaan + CO2) die je kunt gebruiken om een gasmotor aan te drijven (dus zowel warmte als elektriciteit) en anderzijds daalt het volume van het verder te composteren materiaal met een ferm stuk (de helft, denk ik, maar ben niet zeker). Kortom, qua CO2 balans ten opzichte van gewoon composteren zit je met evenveel CO2 die wordt uitgestoten bij vergisten, maar je hebt wel warmte, minder compost en elektriciteit. Er staat zo'n centrale in Brecht bij Antwerpen (O.6 MW) en in Ieper. Je kunt er trouwens nog mest bijmengen van veehouders, die moeten toch quasi allemaal een waterzuivering plaatsen om hun mest te verwerken, en die mest kun je even goed co-vergisten.

Want geloof het of niet, als je thuis composteert, ok, dan gebruik je het in je tuin, maar als je je GFT-afval laat ophalen, dan wordt dat gecomposteerd in gigantische (groter dan een voetbalveld) composteerhallen, en die bedrijven weten simpelweg geen raad met hun compost...

Een andere oplossing is het verbieden van koeltorens en daar warmtekrachtkoppelingsinstallaties installeren. Wat doet een koeltoren: warm water koud maken door het te laten verdampen. Die warmte kun je beter gebruiken om er stadsverwarming mee te bevoorraden of om elektriciteit uit te winnen (via stoomturbine). In hartje Wenen staat een huisvuilverbrandingsoven die zowat de halve stad voorziet van 'gratis' verwarming. Allez, gratis, het maakt de kostprijs van afval verbranden minder duur en er wordt tenminste iets gedaan met de restwarmte. In Gent gebeurt iets gelijkaardigs met het UZ en de Ivagoverbrandingsoven. Met de restwarmte van de huisvuilverbranding wordt het UZ verwarmd. Let op, dit is geen pleidooi tot massaal dingen weggooien (extra huisvuil), maar tot het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval.

Gloeilampen verbieden, bedrijfswagens (erijn er nu 600000 in vlaanderen!) fiscaal minder gunstig maken of 1 auto per x werknemers (indien mogelijkautogebruik duurder maken(bv. alle auto's waar maar één persoon inzit een bepaalde tax opleggen), carpoolen verplichten (organiseren op bedrijfsniveau of zo, 't is nog goed voor je sociaal leven ook..., het concept van voedselkilometers in de prijs gaan doorrekenen (geen boontjes uit kenia in delhaize meer!), de werkelijke kost van drinkwater gaan doorrekenen (dat is tegen de 3€/m³ als je ook afvalwaterzuivering en kostprijs van riolen gaat meerekenen, leve de ééngemaakte waterfactuur en awoert goednieuwspolitici).

De meeste mensen zullen ongelooflijk energie- en milieubewust worden als voor elk product de juiste prijs aangerekend wordt, dus met de correcte milieuimpactprijs ingerekend. Kortom, de toestand is hopeloos, maar blijkbaar nog niet ernstig genoeg. Enige vraag is of die omslag nog op tijd zal komen voor onze planeet... maar ja, da's nog zo ver weg, he...

afbeelding van maarten-1
14/09/2007 - 16:34

Steven,

Akkoord dat alle beetjes helpen. Wat mij wel stoort is dat veel groenen niet denken over rendementen en kosten.

Zo lees ik over windenergie op land enkel dat het heel veel kost en nauwelijks iets oplevert.

Veel mensen liggen helemaal niet wakker van het milieu, wel van de buurman of vriend die rondrijdt met een vette SUV en zij niet.

Hopelijk omt de marktcorrectie door schaars wordende energievoorraden sneller dan grote milieuproblemen.

Maarten

afbeelding van edwardV
14/09/2007 - 17:25

Bram, ik ben verheugd dat er toch één iemand op deze aardkloot rondloopt die voor alle problemen een kant en klare oplossing heeft.

afbeelding van Anonieme gebruiker
14/09/2007 - 19:43
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Bram, toch een kleine nuance.

Het is inderdaad zo dat pakweg een kerncentrale 2/3 van zijn warmte wegkoelt. Dit is echter warmte waar men toch niets mee kan doen omdat de reeds geëpandeerde stoom een lage temperatuur heeft : haar exergie-inhoud (= de kwaliteit van de energie) is bijgevolg compleet verwaarloosbaar en bijgevolg kan ze niet meer benut worden voor stadsverwarming, laat staan extra arbeidsproductie.

De koeltorens wegnemen en de warmte proberen te benutten is dus weinig zinvol. Wil men van een elektriciteitscentrale een WKK maken, moet men wel degelijk ingrijpen in het proces zelf, namelijk een tegendrukturbine of een stoomaftap plaatsen. Op die manier wordt niet alle stoom geëxpandeerd : een deel is beschikbaar op een nog redelijke temperatuur die wél gebruikt kan worden om er bv wijken mee te verwarmen.

Een dergelijke ingreep gaat dus ten koste van een verminderde arbeidsproductie; wel is het zo dat het globale energetische rendement fors te hoogte ingaat.

Een voorbeeld van een dergelijke installatie : de centrale BASF Zandvliet kan in 'WKK-mode' draaien.Dit gebeurt echter slechts 10% van de tijd : de warmtevraag moet natuurlijk aanwezig zijn.

afbeelding van eric-15
14/09/2007 - 19:44

Maarten schreef:
"Akkoord dat alle beetjes helpen. Wat mij wel stoort is dat veel groenen niet denken over rendementen en kosten.

Zo lees ik over windenergie op land enkel dat het heel veel kost en nauwelijks iets oplevert."

Absolute nonsens, laat mij die studies eens zien (ze moeten wel vergelijken met de reele kost van fosiele centrales of kerncentrales = milieu-impact op lange termijn en de economische gevolgen vandien)

Er zijn er die praten en er zijn er die doen:
http://www.colruyt.be/colruyt/static/groep/persberichten/pers_17_01_07_n.htm

afbeelding van dirk vh-1
14/09/2007 - 19:47

@steven,

je schrijft "Dit is echter warmte waar men toch niets mee kan doen omdat de reeds geëpandeerde stoom een lage temperatuur heeft"

Welke is de temperatuur ?

Dirk

afbeelding van Anonieme gebruiker
14/09/2007 - 20:43
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Dirk,

Idealiter zo dicht mogelijk tegen de omgevingstemperatuur. In werkelijkheid : een 35 à 40 graden Celsius ?

afbeelding van lucvt
14/09/2007 - 23:55

De meesten zien zonneënergie niet direct als een volwaardig alternatief.

Nochtans kan je het principe van een kleine zonneboiler ook toepassen met de zwarte asfaltlaag van de wegen als zonnewarmtecollector. Een grote ondergrondse reservoir van water loopt via buizen onder de asfalt door, zodat de temperatuur van miljoenen liters water in het reservoir warm wordt in de zomer. Dat wordt dan in de winter gebruikt om de huizen te verwarmen.
Helaas ze hebben er ooit één keer over geschreven en gesproken in de media. We hebben nochtans wegen genoeg die heraangelegd worden.

Is dit project een stille dood gestorven?

afbeelding van maarten-1
17/09/2007 - 09:48

Eric,

http://www.richel.org/grk/db/get_article.php3?id=36362

Mij lijken die windmolens meer een promotiestunt van bedrijven. Ze vallen heel goed op, perfecte milieumarketing. Maar ze leveren geen constante stroom (geen wind dus geen elektriciteit vandaag). Alle groene groeperingen rekenen altijd met hun maximaal vermogen ipv het reële vermogen dat wel eens een factor 3 tot 4 lager ligt.
Colruyt zal veel meer doen voor het milieu door zijn vrachtwagens steeds vol te stoppen dan met hun alternatieve elektriciteitsproductie.
BASF gaat zijn productie aanpassen, het rendement gaat sterk omhoog, je haalt op jaarbasis de uitstoot van 90.000 auto uit te lucht. Dit valt niet op, maar is veel efficienter dan de windmolens.

Zo een windmolen als die van Colruyt haalt op jaarbasis een fuel equivalent van 400.000 liter uit de lucht. Lijkt zeer goed, maar dit is wat één 747 er op één dag doorjaagt. Maakt de vliegtuigen zuiniger (winglets, carbon seats) kost veel minder dan de windmolens en is veel effectiever.

Maarten

afbeelding van maarten-1
17/09/2007 - 10:08

Bram,

veel commentaar op je mail maar je hebt een punt met het anaeroob composterren. Bij aeroob comosteren ben je dit alles kwijt. Nu kost een anaerobe installatie wel meer dan een anaerobe.
Volgens Willy verspraeten geeft 1m³ GFT 80 l fuel equivalent. Zo een centrale levert ook continu energie (groot nadeel bijh wind).

Maarten

afbeelding van bram p
17/09/2007 - 11:47

maarten,
willy verstraete is mijn baas... en ontdekker van dranco (dry anaerobic composting).

Euhm, ik denk dat die oude slogan van op de nederlandse tv "een beter milieu begint bij jezelf" maar al te waar is. En ik geef toe, na 28 jaar autoloos zijn, heb ik sedert vorige week ook een heilige koe gekocht, uit noodzaak. Lap!

Over die windmolens die pakweg colruyt plaatsen, laat dat dan een staaltje eco-marketing zijn, het belangrijkste is dat ze er staan en dat ze een goede bijdrage leveren in dit windmolenarme landje. En dat ze niet de volledige tijd draaien, klopt ook al (ik dacht iets van een 2000 uur op de 8000 uur in een jaar). MAAR, 's nachts waait het minder, en gelukkig, want dan is de elektriciteitsvraag kleiner. Tja, als je de belgische autosnelwegen moet verlichten om de nachtelijke overcapaciteit van kerncentrales niet in de problemen te brengen, waar zijn we dan mee bezig.

De hele truuk van een groene elektriciteitsmarkt is nu net dat je decentraal gaat produceren met een variatie aan energiebronnen (wind, water, zon) om de vraag en het aanbod af te stemmen op elkaar. En wind kan daarin een grote rol spelen. Merk trouwens ook op dat een windmolenpark op zee minder last heeft van de variatie in windaanbod, op zee waait het meestal.

Oh, en nog een opmerking, waarom wordt er nu veel (maar nog altijd te weinig!) geïnvesteerd in windenergie? Omdat het verdorie een goede manier is om 1 groene elektriciteit te hebben (de reden van pakweg de gekende coöperatieven) en 2 het geld opbrengt (de reden van pakweg colruyt en de grote duitse investeerders). Wie kan daar wat op tegen hebben? Euhm, als aandeelhouder van beauvent of wase wind of zo krijg je 6% dividend, buiten het feit dat je energieproducent wordt (hoera, onafhankelijk van *l*ctr*brol), zul je nergens een spaarboekje vinden dat je 6% netto op je spaargeld garandeert!

afbeelding van maarten-1
17/09/2007 - 12:17

Bram,

Windenergie op land ???
De vraag naar elektriciteit in B is zo ongeveer 10 GWatt (zie elia.be) met pieken tot 13 GWatt.

Als je heel positief rekent heb je dan 5000 windmolens nodig van 2 MW. Als je realistisch rekent heb je er 20.000 nodig. Waar ga je die zetten? En wat op een windloze dag (allemaal thuis).

Trouwens elektriciteitsverbruik is maar 20% van de totale uitstoot aan CO2. Dus met die 20000 landschapverstorende dingen verminder je de uitstoot met 20%. Bravo!

Er zijn makkelijker en goedkopere manieren om dit te bereiken.

Maarten

afbeelding van digitaloverdose
17/09/2007 - 13:47

Als we over alles beginnen redeneren in de trend van 'dit is maar zoveel % van de totale CO2 uitstoot', dan komen we nergens. Van vliegtuigen heb ik ook eens gelezen dat het maar 5% of zo van de uitstoot uitmaakt, van het personenen en vrachtvervoer ook enz... Tel da allemaal bij mekaar en we komen op den duur wel aan het grootste gedeelte van alle zaken waaraan wa aan gedaan zou kan worden. Mor als we dan om de 5 botten gaan zeggen dat dit of da de moeite ni is, dan zullen we er nooit komen.
Ik vrees dan zelfs dat de beperkte investeringen die we doen in de weinige zaken die nog wel 'de moeite' zijn, teniet gedaan zullen worden door uitbreiding van de zaken die 'ni de moeite' zouwe zijn. Waarom bijvoorbeeld biobrandstof bij de naft mengen terwijl de meeste mensen ni eens kijken naar een literke meer of minder verbruik bij den aankoop van hunne wagen en meer km's willen rijden?

IMO moeten we aan alles werken waar aan te werken valt. Mischien eerst de makkelijkste en goedkoopste zaken mor op termijn echt aan alles.

Wat me ook enorm frustreert en ik zelfs merkwaardig vin is dat altijd het argument 'landschapvervuiling' op tafel gesmeten wordt als het over windmolens gaat. Voor mijn part is da uitgevonne door een paar ambetanterikken die er in geslaagd zijn om het in de algemene publieke opinie te loodsen.
We zouden er beter eens over nadenken waar en hoe we leven: in een overbevolkt land met alle mogelijke luxe en we willen allemaal electriciteit uit het stopkontakt. Als Electrabel zijne prijs omhoog brengt, schrijven we met z'n allen nen brief naar de gazetten... Beetje hypocriet om dan te gaan reklameren op een paar molentjes die dienen om mee da leventje in stand te houden. Beetje zoals het feit da we allemaal ne GSM willen mor o wee als er eens ne mast in buurt staat!
Als ik zo ne windmolen zie staan, dan heb ik eerder het gedacht van 'allez, toch iets wat we doen om op een propere manier stroom te krijgen' ipv me af te vragen of zo'n ding wel thuis hoort in't landschap. Als ik de windmolenparken in Nederland zie, dan wordt ik zelfs een beetje jaloers op da land omdat het daar blijkbaar wel allemaal kan en ze ni gehinderd worden door kleingeestigheid.
Straf trouwens dat zo nen hoop mensen er pakweg 15 jaar geleden geen probleem mee had om ne joekel van nen antenne op hun dak te hebben staan. Mor ja, da was voor hun eigen plezierke heh: om TV te kijken hinderde da blijkbaar ni mor een windmolentje om proper electriciteit te krijgen? Da voelt ge ni direkt heh.

Er zijn trouwens genoeg plaatsen waar die dingen gezet kunne worden zonder al te veel 'hinder': middenbermen van snelwegen, KMO zones en industriegebieden, flatgebouwen.

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.