Bescherming tegen warmtedoorslag

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Blijkbaar is het toch enkel de isolatiegraad die het verloop van de warmte bepaald, zonder beïnvloeding door soortelijke massa.

http://www.youtube.com/watch?v=_9skSauMXuE&feature=player_profilepage#t…

Reacties

Ik heb mijn bedenkingen bij de studie: we zien dat de materiaaleigenschappen zijn bewezen als ze niet afgeschermd zijn. Maar hij schermt ze af,met een dakje. Dit dakje symboliseert onze dakbedekking. We zien dat als de warmtestraling van de zo'n worden tegengehouden er plots een minimaal verschil is tussen de materialen. Maar wat is dan een probleem in mijn ogen?

1) De ruimtes zijn gevuld met lucht op kamertemperatuur, het is enkel de lamp/hittebron bovenin de houten bak die de temperatuur beïnvloed. Dit staat symbool voor de warmtestraling. Het is logisch dat onze dakbedekking deze warmtestraling opvangt en dan door de luchtspouw eronder gedeeltelijk afvoert. In deze studie is de luchtspouw tussen het dakje en de isolatie gevuld met lucht op kamertemperatuur. Deze warmt langzaam op, maar de warmte gaat grotendeels verloren aan de ruimte. Onze daken zijn niet zo sterk geventileerd, dus kan er in onze daken nooit zo snel warmte afgevoerd worden. In realiteit worden onze daken ook niet verlucht met lucht op kamertemperatuur, maar door lucht op buitentemperatuur, dus in de zomer is die vaak een stuk warmer dan de buitentemperatuur.

2) Er is hier sprake van constante opwarming, terwijl de termperatuur iets of wat lijkend op een sinus opwarmt en afkoelt. Dit beperkt dan ook serieus de veralgemeenbaarheid van de studie.

Als ze het echt zouden willen onderzoeken, dan zouden ze de kamer moeten opwarmen zoals de lucht in de zomer opwarmt en dan een 'huisje' in het midden bouwen van die isolatiematerialen en dan pas kunnen ze iets of wat relevante info achterhalen. En als ze het echt goed willen doen, dan maken ze de huizen als een soort miniatuur versie van hoe we nu bouwen, en niet puur de isolatie, en zouden ze de zon nabootsen.

Als je het mij vraagt bewijst deze studie niets, behalve dat puur naar het isolatiemateriaal gekeken, de warmtedoorslag beïnvloedt word door de massa en de opslagcapaciteit van de isolatie.

Een praktijkstudie heeft volgens mij ook meer waarde dan getoonde demonstratie. Je zou kunnen denken aan identieke rijwoningen (zelfde oriëntatie, zelfde oppervlakte, zelfde dakbedekking) waarbij de één is geïsoleerd met glaswol (sg 20kg/m³, sw 830 J/(kgK) en lambda 0,040 W/mK en de ander met Isofloc (sg 50 kg/m³, sw 2.150 J/(kgK) en lambda 0,040 W/mK).

Dat heeft inderdaad nog meer meerwaarde, maar vaak moeilijker en duurder, en dan zijn er nog vele factoren die een rol spelen enzo die men in een labo studie wel onder controle heeft. Daardoor ook dat vele zaken die bewezen zijn in labo's niet altijd kloppen. Maar zoals vaak wilt de wetenschap bewijs uit labotesten, en als er dan uit zo een casusstudie iets zou komen, dan zou de wetenschap vragen naar labostudies die daardoor externe factoren kunnen uitsluiten.

Als ik een simulatie doe met u-wert.net dan blijkt de invloed van het materiaal op de doorslag van de temperatuur wel te bestaan.:

houtvezelplaat (flexibel): http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=AZ02hE09&d0=1.25&m…

houtvezelplaat (niet flexibel): http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=U7AToYJg&d0=1.25&m…

glaswol (met zeflde geleiding als houtvezelplaat): http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=AZ02hE09&d0=1.25&m…

glaswol (met veel voorkomende warmtegeleiding 0,035): http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=rul4MR7B&d0=1.25&m…

Zet daar nu eens een even dikke purplaat in met veel minder gewicht.

Plots wordt het verschil tussen het warmste en het koudste moment aan de binnenkant kleiner dan bij zware isolatie en de isolatiewaarde is veel beter.

Er komt dus in totaal een pak minder warmte binnen. De verschuiving komt zelfs bijna gelijk uit.

Die opstelling is juist om te tonen hoe mank ze loopt.

Zie op hun site voor de studies. Er staan er daar genoeg op. Ik ga ze hier niet herhalen of samenvatten.

 

 

Hallo,

 

even mijn ervaring, voor wat deze waard is...

Mijn dak is geïsoleerd met Pir platen (sarking dak). Is niet het meest ecologische materiaal, maar bij een renovatie moet je soms keuzes maken...

 

Ik had ook schrik van warmte doorslag... maar dit blijkt ongegrond.

 

Als ik op een warme zomerdag de temperatuur meet met een ir thermometer op mijn zolder op de zuidkant en op de noordkant rechtstreeks op de binnenkant van mijn isolatieplaten, meet ik geen verschil. Mijn pannen aan de zuidkant zijn op dat ogenblik rond de 70°C warm !

Bij warmtedoorslag zou ik toch minstens een paar graden verschil verwachten tussen noord en zuid...

 

dakopbouw van buiten naar binnen is:

pannen

pannelatten en stoflatten (50mm, dit is meer dan de standaard dus meer ventillatie ...)

onderdakfolie

12 cm pir platen

 

groeten,

 

Nayy

op een zomerdag staat de zon zo hoog dat zowel het noord als zuiddak worden beschenen !

Hans,

Het gaat wel degelijk om een beschenen en niet-beschenen oppervlakte ! (anders zou mijn post nietszeggen zijn...)

Mijn dak loopt perfect oost-west en heeft een hellingsgraad van 67°.  1 deel is dus perfect naar de zon gericht, het andere krijgt nooit zon. (misschien even rond 21 juni... maar ben ik niet helemaal zeker)

Dakwerkers vinden dat trouwens perfect zo'n daken, ze kunnen bijna rechtstaand werken...

 

groeten,

 

Nayy

Volgens U-Wert Rechner is er een verschil in oppervlaktetemperatuur van minder als 2 graden als er gerekend wordt met 35 °C en 15°C.

Het verschil bij verschillende isolatiematerialen ook.

uw pannen zijn ook geventileerd

in principe moest je in uw nok van uw dak de warmelucht aanzuigen voor uw ventilatie zou je een fantastische opwarming kunnen doen van uw huis.

 

PS heb je goesting om deze enquete over havermoutpap eens in tevullen ?

http://www.surveymonkey.com/s.aspx?PREVIEW_MODE=DO_NOT_USE_THIS_LINK_FO…

met 67° zal je inderdaad weinig of geen rechstreekse zon op het noorddak krijgen.   maar je hebt inderdaad heel veel ventilatie, en mogelijk heeft dat zo'n groot effect, dat durf dat noch te bevestigen, noch te ontkennen.  maar ik weet uit ervaring dat daken die eerst met minerale wol of kunstschuim werden geïsoleerd en waar deze vervangen werd door cellulose en een houtvezelonderdakplaat, er serieuze verschillen waren.  

ik weet niet of U-wertrechner hiervoor betrouwbaar is, want warmtedoorslag en binnentemperatuur hangen af van de tijd van de blootstelling.  ik heb overigens al eerder vreemde uitkomsten gehad met dit programma.   niet wat U-waarden op zich betreft, daarvoor is deze betrouwbaar.

ja maar de temperatuur tussen de pannen is toch min of meer bepaald door de temperatuur van de buitenlucht, nu er moet sowieso wel een graadje verschil zijn als uw pannen 60° oplopen en de achterkant 20° bij een buitentemp van 20° moet er toch een doorslag zijn

er zit wel een fazeverschuiving op van bvb 3h, en bij cellulose van 6h... dat kan ook een verklaring zijn

De warmtedoorslag wordt hier statisch berekend op de warmste dag, terwijl dit net een zeer dynamisch verhaal betreft.

Het effect van de warmtedoorslag is eveneens afhankelijk van de inertie van de rest van de kamer en andere zaken zoals ventilatie, infiltratie en vooral zonnelasten.

Bij een dynamische berekening heb je verschillende 'warmup' berekeningen die je gebouw eerst laat convergeren naar een stabiele toestand, voor de echte berekening gebeurt, en dan gebeurt de simulatie best over verschillende dagen. 

De cijfers van de website zijn dus met een korrel zout te nemen, laat staan de conclusies die je er aan verbindt.

Geert Bellens

 

 

en bij nog hogere isolatiedikten (ik ga tussen de balken van m'n platte dak 18cm minerale wol steken en bovenop de dakvloer nog eens 12cm resolplaat) bereik ik de isolatiewaarde van passiefhuisbouw en zijn de waarmtedoorslagwaarden beter dan 15cm bioecologisch product... Een platdak jaagt de hitte niet zo de hoogte in als een schuins pannedak dat doet.
Dus al die getalwaarden zijn relatief.... De ervaring in de praktijk (met thermometer aan Noord- en Zuidkant) is me waardevoller dan die uit een labo in ideële omstandigheden. Die in een labo gaat voorbij aan de warmtecapaciteit van stenen binnenmuren en de aanwezeigheid van glasoppervlakten (ramen, koepels). Zoals iemand hier opmerkte zou je al een huis of een kamer moetn nabouwen voor de labometingen...
Ik weet dat Hans bevooroordeeld is, hangt de religie van de bio-ecologische materialen aan maar voor mij is minerale wol al voldoende ecologisch en 2 à3x goedkoper en ook duurzamer qua levensduur. Wat gaan cellulosevlokken nog waard zijn na 40jaar, tegenover minertale wol dat totaal inert is. En budgettair maakt dit het verschilvoor mij tussen een lage-energiehuis en passiefhuisisolatienivo.... (ik ben totaal niet kapitaalkrachtig)
Trouwens omdat mijn dak in 1 keer zou moeten ingespoten worden met cellulosevlokken en ik mijn dak niet zolang onbeschermd open kan laten liggen tot een firma dat komt doen, (in België regent het zelfs 's zomers regelmatig, haha) staat minerale wol me toe het grote dak in delen open te leggen en met waterdichting af te werken.

Het onrealistische van labo-onderzoek: het wordt allemaal uit de context genomen: ze zetten een stukje muur of dak  met aan de ene kant een warmtebron en aan de andere kant een thermometer zeg maar. Een echt woning bestaat uit muren en daken die een gesloten ruimte vormen en dus de lucht binnen vast houden en dus van buiten uit een warmtedruk krijgen, bestaande uit de rechtstreekse zonnestralen maar ook, slechts in heel beperkte mate,  de warme buitenlucht. Dit klopt dus totaal niet met de meeste labo onderzoeken.

 

Op de site van WTCB kun je kijken naar een onderzoek naar het voordeel van de thermische massa voor hittedoorslag. Uitgevoerd op de zolder van bestaande woningen. Het enige dat gratis te bekijken is is een onvolledige grafiek. Hiermee kan enkel worden vergeleken tussen verschillende isolatiedikten van verschillende materialen of de vergelijking tussen de 2 materialen zonder zonnewering. Dat is als de isolatiewaarden van verschillende isolatiematerialen testen in een woning met alle ramen constant open... Ze besluiten dus dat er geen significant verschil is (hoewel in de grafiek een duidelijk, toch minimaal verschil is) indien er geen zonnewering wordt voorzien en dat mensen dus eerder daar moeten investeren. Helaas zou ik moeten betalen om het volledige onderzoek te zien om zo er al hun fouten uit te kunnen halen (er is niets gezegd over de mogelijkheid dat er beneden warmte werd gecreëerd door ramen zonder zonnewering die dan automatische stijgt naar boven).

 

Dit doet me iets vermoeden van vooringenomenheid van de onderzoekers...