Belastingsvoordeel 1280 € | Page 2 | Ecobouwers.be

U bent hier

Belastingsvoordeel 1280 €

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

08/06/2006 - 19:53

Hoi,

klopt het dat ik deze 1280 € belastingsvoordeel volledig terug krijg als ik een investering doe in pv panelen vanaf 3200 € all in?

46 Reacties

Reacties

13/07/2006 - 11:30
Pol

Ik heb ook m'n biljetten eens erbij genomen.Nu snap ik het.
Ja, dan kan je inderdaad meestal de subsidie in mindering brengen.
Tenzij je al een serieuze aftrekpost hebt. Maar voor een hypoth. lening kan dat
niet denk ik.

Maar wat doe je als mensen hun inkomen halen uit verhuur ?
Dat hangt af van het KI

13/07/2006 - 11:42

Pol,

inkomsten uit verhuur kunnen op twee wijzen worden belast :

- verhuur aan particulieren : het KI komt in codes 1106 en/of 2106. Om de verschuldigde belasting te berekenen, wordt het KI met 40 % verhoogd, en op het dan bekomen bedrag betaal je het toepasselijke progressieve tarief, dat dus mede afhankelijk is van je andere inkomsten. Als er geen andere inkomsten zijn, dan is het tarief inderdaad volledig afhankelijk van het opgegeven KI. De werkelijk ontvangen huurinkomsten zijn totaal van geen belang om de belasting te berekenen.

- verhuur aan mensen of bedrijven die het pand beroepsmatig gebruiken : het KI komt in de codes 1109 en/of 2109, de ontvangen huur komt in de codes 1110 en/of 2110. Je wordt belast op 60 % van het werkelijk ontvangen bedrag, het toepasselijke tarief is ook hier weer afhenkelijk van je andere inkomsten.

Een bedrijfsleider die z'n eigen woning of een eigen pand aan z'n eigen bedrijf verhuurt, kan niet een onbeperkt hoge huur vragen. Het bedrag dat 5/3 van het KI te boven gaat (gecorrigeerd met een revalorisatiecoëficiënt) wordt sowieso geherkwalificeerd in bedrijfsleidersbezoldiging (codes 1400 en 2400), waarop dus ook het progressief tarief verschuldigd is (op het huurexcedent, dus het gedeelte dat de grens te boven gaat).

Wout

13/07/2006 - 12:22
Pol

Als je dan aan particulieren verhuurt wordt de belasting dus bepaald op het KI,
dat op zijn beurt weer bepaald wordt door het kadaster die een KI instelt op
basis van de de verhuurwaarde of de waarde van het huis ?

En van die belasting die hierop wordt bepaald kan dan ook weer de
subsidievermindering gebruikt worden neem ik aan ?

13/07/2006 - 12:45

Inderdaad.

Wout

14/07/2006 - 20:28
Pol

Bedankt, nu heb ik het door ...

Pol

13/07/2006 - 09:54
Pol

Is toch niet moeilijk.

Als er teveel belastingen op arbeid ingehouden worden op je loon, dan krijg
je die teruggestort. Als je te weinig betaalt, dan betaal je bij.

Daarna hou je rekening met de aftrek van de hypothecaire lening en dan zijn
het de betere verdieners die meer dan 1280 euro betalen.

Stel dat er teveel lasten afgehouden werden op je loon, dan krijg je terug, doe
hierop dan nog de aftrek van de hypoth. lening en eventueel wat giften en je
komt misschien niet eens meer aan 1280 euro belastingen.

Als je dan nog wil genieten van subsidies op zonnepanelen, ben je gezien.

Het is ook voor de mindere verdieners interessant om panelen te laten
plaatsen.

Dit is niet correct...

13/07/2006 - 10:06

Pol,

ook jij maakt de fout die velen maken. Ik zal het dus nog eens uitleggen.

Je werkgever houdt maandelijks bedrijfsvoorheffing in op je loon. De term 'voorheffing' betekent dat het om een soort voorschot op je belastingen gaat. Op het einde van de rit, dus als je je aanslagbiljet krijgt, kan je zien of die voorheffing teveel of te weinig is geweest, en dus of je terugkrijgt of moet bijbetalen.

Het is niet omdat je 1 € moet bijbetalen dat je in totaal bijvoorbeeld geen 20.000,00 € belasting zou kunnen hebben betaald.

Het is dus fout om te stellen dat iemand die minder dan een bepaald bedrag moet bijbetalen, geen recht zou hebben op de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven.

Ik blijf dus bij mijn stelling dat iemand die op jaarbasis slechts 1280 € belasting moet betalen, niet in staat zal zijn om een hypothecaire lening terug te betalen.

Wout

13/07/2006 - 10:26
Pol

Ik heb de voorbije 10 jaar een huis afbetaald met een hypothecaire lening.
Als leraar heb ik in die 10 jaar een aanslagbiljet van maximum 600 euro
gehad. En meestal kreeg ik terug ...
Enkel met die gegevens, en eventueel een paar giften die gedaan werden.

Met de huidige maatregelen van subsidies voor zonneënergie zou ik kunnen
fluiten naar die subsidies zoals ik kan zien ...

Zelfde geval met m'n vriendin.
Zij zou evenmin kunnen profiteren van de subsidies.
De om te slane belasting bedraagt 160 euro en ze werkt ook voor een 'van te
leven loon'.

Het hangt natuurlijk van je belastingsschaal af, maar als jij stelt dat zowat
iedereen minimum 1280 euro om te slane belasting heeft, dat is toch niet
juist.

13/07/2006 - 10:37

Pol,

iedereen die een normaal inkomen heeft voor een voltijdse loontrekkende job betaalt jammer genoeg veel meer belastingen. In bepaalde uitzonderingsgevallen kan dit minder zijn, namelijk als er door omstandigheden een forse verhoging van de belastingvrije som is. Dat kan bijvoorbeeld als je veel personen te laste hebt (hoeven niet altijd kinderen te zijn, kan ook voor inwonende ouders of grootouders zonder eigen bestaansmiddelen). Of nog, wanneer je gehandicapt bent, of wanneer je gehandicapte kinderen hebt, want die tellen dan voor twee als persoon ten laste.

Als jij beweert dat jij en je vriendin daar ver onder zitten, dan wil ik dat aanslagbiljet wel eens zien. Stel je voor dat er een fout in je voordeel is gemaakt, dat kan natuurlijk in theorie.

Wout

13/07/2006 - 10:45
Pol

10 jaar lang foute berekening in m'n voordeel ? kom nou.

Neen, dit klopt niet. Er zijn wel degelijk veel meer mensen dan je denkt die
minder belastingen betalen dan die 1280 euro.

Het is inderdaad een aftrekpost. Als je meer verdient kan je meer aftrekken
hiermee.

13/07/2006 - 10:46

Ik heb m'n eigen aanslagbiljet van 2004 er eens bijgenomen. Ik krijg 594,90 € terug, maar ik heb wel (samen met m'n echtgenote) meer dan 5.000 € belasting betaald onder de vorm van bedrijfsvoorheffing. En ik heb 610,00 € belastingvermindering gekregen voor energiebesparende uitgaven.

Wout

02/08/2006 - 23:32

Lees ik hier goed dat de maximale aftrek per woning 1280 euro bedraagt?

Dus als je verschillende maatregelen neemt met een investering van pakweg 10000 Euro (bv plaatsen hoogrendementsbeglazing en aanbrengen dakisolatie)
kan je eigenlijk fluiten naar een mogelijk maximum voor beide maatregelen.

Is dit correct?

Xavier

02/08/2006 - 23:40

Inderdaad, 10.000 € in één jaar voor één woning is teveel. Je moet proberen om het te spreiden in de tijd. Als het niet anders kan dan alles in één of twee jaar (december2006-januari2007 is ook twéé jaar), dan kan je altijd nog proberen om bij de aannemer de factuur op een latere datum uit te schrijven.

02/08/2006 - 23:41

Xavier,

je hebt volkomen gelijk. Indien mogelijk moet je die investeringen dan spreiden over meerdere jaren, zodat je telkenjare het fiscaal voordeel kan genieten.

Wout

03/08/2006 - 07:16

Als je een betrouwbare aannemer hebt kan je ook bijvoorbeeld in december '06 een voorschotfactuur betalen en de rest in januari '07.

Het is de datum op het bankafschrift van de betaling dat telt als bewijs.

03/08/2006 - 09:51

Enfin, we zullen de regeltjes maar tot in het detail proberen toe te passen. Al klopt er iets niet met de logica van die subsidie.

Iedere verbouwer (tenzij een echte freak misschien)
probeert zijn verbouwingen zo snel mogelijk achter de rug te hebben.
Hoe sneller je verschillende maatregelen kan uitvoeren, hoe sneller het effect van die maatregelen.

Enfin, er zijn er heel wat op dit forum die alle inspanningen zelf gedragen hebben in het pre-subsidie tijdperk, wij zijn nu dan nog financieel beter af...

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.