Wassen met regenwater. | Page 3 | Ecobouwers.be

U bent hier

Wassen met regenwater.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van danny-40
11/03/2008 - 17:15

We zouden voortaan onze wasmachine willen aansluiten op de regenwaterput, in deze waterput hangt er een drijvende aanzuigbol, maar is dit wel voldoende om slib en andere smurie tegen te houden ? We gebruiken al regenwater voor 2 wc's en in het waterreservoir van het toilet vormt er zich na een tijdje een zwart slib.( daardoor hebben we een beetje twijfels of onze kledij er na een tijdje ook niet vies gaat uitzien ) Heeft er iemand ervaring met het wassen met regenwater ? Bedankt alvast .

78 Reacties

Reacties

afbeelding van Hans Delannoye
27/09/2009 - 09:41

alain

een boom mag je niet zomaar verwijderen, en dus mag in zo'n geval de tank blijven zitten, althans dat is mijn interpretatie.

wettelijk gezien kunnen tanks niet zomaar verdwijnen, en gebruikte tanks zomaar vervoeren mag je ook niet meer. ze moeten eerst volledig gereinigd worden alvorens ze mogen uitgegraven worden.

vullen met PU is inderdaad onzin, vullen doen we in de eerste plaats om opdrijven te voorkomen. ik vind het overigens sterk dat PU als inert materiaal beschouwd wordt. ik vraag me dan af wat dan niet inert is? PU is giftig, hoog brandbaar etc.

hans d

afbeelding van jcd
21/12/2009 - 09:41
jcd

Na 3 jaar vonden we dat het regenwater (en daarmee de was) stonk. We hebben `n microfilter vooraleer het

water de put ingaat. Was niet voldoende. Heb `n vijverpompje van 15 euro geplaatst (blaast lucht in  het

regenwater) en na enkele dagen was de geur weg. Heb het uiteinde aan `n stukje foam gehangen om met het

niveau mee te stijgen en te dalen. Nu draait het pompje nog enkele uren per dag. Stroomverbruik 5 W/p.u.

En ik hoor geen klachten meer van mijn vrouw.......

afbeelding van lucvt
20/12/2009 - 22:43

Goeie tip van jou, JCD.

'k heb nabij mijn regenput een duurzame en krachtige Velda-zuurstofpomp met meerdere aansluitingen voor mijn 2 vijvertjes (1600 en 4000 liter). Ik zal er één van naar de regenput met de aanvoerbuis leiden. 'k heb gelukkig wel geen stinkend water maar uw tip helpt wellicht de kwaliteit vaan het putwater biologisch te verhogen.

 

Op mijn vorige vragen over het al dan niet toekennen van een subsidie voor het ombouwen van een mazouttank naar regenput, dien ik nog toe te voegen dat mijn gemeente uitzonderlijk toch de subsidie van 75 euro goedkeurde. Het opvullen met zand of polyurethaan is dus niet verplicht. Correcte berichtgeving op dit forum leek me wenselijk, vandaar mijn rechtzetting.

 

lucvt

afbeelding van Hans Delannoye
20/12/2009 - 22:58

luc

't is niet omdat de gemeente datgoedkeurde, dat de info op ecobouwers fout is. ik heb de letterlijke tekst echter niet bij de hand, maar voor zover ik me kan herinneren is de tekst duidelijk, de tank moet schoongemaakt worden en uitgegraven indien mogelijk, in andere gevallen moet ie gevuld worden met een inert materiaal, en water valt daar m.i. niet onder. overigens, bij mijn weten is ook pur niet goed daarvoor want veel te licht en kan dus het opdrijven van de tank niet voorkomen. wat wel wordt toegepast is schuimbeton, maar dat is heel wat zwaarder dan pur.

wat het vijverpompje betreft, ik heb al 12 jaar regenputten met voorfilter, en in al die tijd 2 keer schoongemaakt. en mijn water is kleurloos, reukloos en perfect helder. een pomp is geen goede oplossing, al kan het mogelijk het probleem verbeteren. maar daarvoor gebruik je wel weer stroom!

hans d

 

afbeelding van lucvt
20/12/2009 - 23:21

De stroom verbruikt de Veldapomp sowieso omdat ik de vijvers er in de winter ijsvrij mee houd en in de zomer er extra zuurstof mee geef. Er zijn meerdere uitgangen aan die pomp en die twee zuurstofbollen voor de kleinste vijver zijn eigenlijk  te heftig.

Schuimbeton is nog niet geopperd voor dit item, denk ik. Ik vermoed dat je hiermee ook isomokorrels met beton bedoelt. Ik legde hiermee een onderlaag voor mijn garagevloer. Gemakkelijk zelf te doen en stevig.

Groetjes

lucvt

afbeelding van Roel P.
21/12/2009 - 09:34

Artikel 6.5.5.5. van Vlarem II handelt over de buitengebruikstelling van niet ingedeelde stookolietanks, artikel 5.17.3.20. is voor de ingedeelde bovengrondse tanks en artikel 5.17.2.12. ingedeelde ondergrondse tanks. Alle artikels zeggen dat de tanks

Bij definitieve buitengebruikstelling van houders, al dan niet omwille van lekken, dient de houder geledigd, gereinigd te worden. Bij ingedeelde tanks dient de tank uitgegraven te worden. Enkel indien dit niet kan, mag de tank blijven zitten en worden opgevuld. 

Indien de tank niet verwijderd kan worden dient de tank te worden gevuld te worden met zand, schuim of een gelijkwaardig inert materiaal. Voor ingedeelde tanks geldt een uitvoeringstermijn van 36 maanden na buitengebruikstelling

Hier is zelfs een parlementaire vraag over geweest:

VLAAMS PARLEMENT

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Vraag nr. 79

van 5 november 2008

van

JOKE SCHAUVLIEGE

Stookolietanks - Hergebruik als regenwatertank

Het omvormen van een stookolietank naar een regenwatertank gebeurt in de praktijk. Op het internet

zijn verschillende firma’s te vinden die daarvoor reclame maken. De vraag rijst of het ook wel wettelijk

mag.

Het "Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige

verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden

lozing van afvalwater en hemelwater, 01.10.2004" voorziet niet in voorschriften naar materiaalgebruik.

Andere bouwvoorschriften voor regenwateropvang zijn niet direct te vinden. Er zijn wel voorschriften

wat betreft de grootte van de hemelwaterput.

In Vlarem staat dat men een stookolietank ofwel moet laten opgraven door een erkende aannemer

ofwel moet laten opvullen. In principe mag ze dus niet leeg in de grond aanwezig blijven. Gewoon in

de grond reinigen en dan gebruiken voor regenwater kan dus eigenlijk niet, of toch?

Is hergebruik van stookolietanks als regenwatertank een toegelaten praktijk?

Zo neen, zijn er dan geen initiatieven nodig om dat te verduidelijken?

HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN

, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR

ANTWOORD

op vraag nr. 79 van 5 november 2008

van

JOKE SCHAUVLIEGE

Op diverse plaatsen wordt in titel II van het VLAREM voorgeschreven dat de houders voor de opslag

van stookolie bij bedrijven en particulieren die definitief buiten gebruik worden gesteld, geledigd en in

principe verwijderd moeten worden. In het geval dat het technisch onmogelijk is om de houder te verwijderen,

moet deze worden gevuld met zand, schuim of enig ander inert materiaal. Verder moeten

alle maatregelen worden genomen om milieuverontreiniging te voorkomen.

Deze bepalingen laten niet toe dat een houder voor stookolie achteraf wordt opgevuld met regenwater.

In vele gevallen zal het gebruik van de houder als regenwateropslagplaats trouwens tot een versneld

doorroesten van de wanden leiden waardoor er grondverzakkingen en mogelijks nog verdere verspreiding

van verontreiniging kan ontstaan.

Ik meen dat deze bepalingen op zich voldoende duidelijk zijn en op dat vlak dus geen verdere initiatieven

noodzakelijk zijn.

afbeelding van Regenwater
04/07/2010 - 11:38

In de ongeveer vier jaar gebruik van regenwater, is een zwarte aanslag in de jachtbak van het toilet gevormd.  Op zich vind ik dit niet erg, maar de toevoer en de afvoer van water wordt problematisch.

Het toevoermechanisme sluit niet meer goed af, wegens aanslag in het ventiel.  Na reiniging gaat het dan weer wat beter.  Dat houdt dan wel in dat ik het mechnisme volledig moet demonteren.

Ik heb een drijvende aanzuigleiding met een grof-filter.  Er is geen fijnfilter geplaatst.  Ik heb intussen op dit forum ook gelezen over koolstoffilters van 25 micron en fijnfilters van 50 micron.  Die oplossingen kosten echter veel geld zodat het 'rendement' van regenwater nog slechter wordt.  Zelfs in die mate dat het goedkoper is om leidingwater op de WC's te koppelen!

Hoe kan ik ervoor zorgen dat regenwater probleemloos kan gebruikt worden in het toilet?  Is een fijnfiler, eventueel met goedkope te vervangen filterelementen, afdoende?

 

afbeelding van Hans Delannoye
04/07/2010 - 11:54

ik gebruik een fijne drijvende filter, en gebruik regenwater al 14 jaar voor de toiletten. natuurlijk is er waar aanslag, dat is onvermijdelijk. maar verder nog geen problemen gehad met de spoelmechanismes voor zover ik het me kan herinneren.

met drinkwater zal je die aanslag niet hebben, maar mogelijk wel kalkaanslag, met hetzelfde resultaat.

en om de 10 jaar eens een keer het mechanisme proper maken, daar heb ik geen probleem mee.

hans d

afbeelding van Regenwater
05/07/2010 - 13:07

Op 14 jaar had ik ook gerekend, maar dit blijkt niet het geval te zijn.  Meer nog, de gebrekkige ventielen van de spoelbak laten druppelsgewijs water door, waardoor de pomp elke paar minuten aanslaat.  Ik denk dat ik intussen een volledige put van 10000 liter aan dergelijke verspilling verloren heb op een half jaar tijd, om nog niet te spreken van het electiricteitsverbruik van de pomp, en de 'ongemakken'  als het toilet weer n's zonder water zit, en het manueel vullen van de put.

Vandaar mijn vraag of een fijnfilter afdoende is.  Het is voor mij minder belangrijk of dit op de aanzuigleiding dan wel op de drukleiding binnenin moet geplaatst worden.  Als er niet snel een oplossing komt, kan ik niet anders dan op leidingwater omschakelen.  Da's alleszins goedkoper dan een quasi-constant electriciteitsverbruik.

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
05/07/2010 - 19:02

 

 

Door de voortdurende droogte is onze put van 10.000 liter leeg geraakt.We zijn nu opnieuw overgeschakeld op leidingwater voor 2 toiletten en een wasmachine. Kijk eens op de vraagstaart "Plaatsing regenwaterput-tips gevraagd". We moeten nu weer geduld beoefenen. Na 2,5 jaar is de put enkel bij de indienstneming schoon gemaakt. Er staan wel twee filters, een voor de ingang van de put en een voor de ingang van de pomp. Deze laatste wordt nu slechts heel weinig vuil.

afbeelding van waltervaes
05/07/2010 - 19:45

je kan nog altijd achter je pomp een speedy filter zetten. (raspfilter)

Koolstoffilters moet je te dikwijls vervangen.

 

Momenteel nog +/- 2000 L in onze put van 10000L

Gebruik voor WC, wasmachine, groententuintje en serre

afbeelding van lucvt
05/07/2010 - 21:55

1. De aanvoerdarm met de koperen filterkop en de terugslagklep, ligt bij mij niet rechtstreeks op de bodem van de regenput. Deze stak ik namelijk eerst in een halfopen plastieken doos omzwachteld met een nylon kous . Dit houdt bij zware regenval de grote vuildeeltjes tegen. Nadeel: ik kan een tiental cm of zo'n 200 liter water hierdoor niet opzuigen, want de doos is zo'n 10 cm hoog.

2. Ik plaatste nadien ook na de regenpomp een filter op de regenwaterleiding. Mijn WC's liepen immers ook af en toe door ingevolge kleine zwarte aanslag of brokjes.

De filter bestaande uit een glazen cylindrische kolf met binnenin een textielfilter kan je in elke doe-het-zelf zaak kopen. Deze filter houdt dus de kleinere deeltjes tegen.

Als die filterhuls grijszwart wordt (om de 4  à 6 maanden) leg ik de regenpomp af en laat het water uit het compressievat aflopen.Dan draai ik de glazen kolf eraf om de stoffen filter schoon te spuiten onder een waterstraal.

En vervolgens wat vers water met bleekwater in de kolf doen en terug opdraaien op de waterleiding. Bij het heropstarten van de regenpomp voeg ik wat water toe om de resterende lucht er uit te krijgen. 

Zodoende heb ik al zo'n 6 jaar geen last meer van doorlopende toiletten. En het is nog altijd de eerste filterhuls.

NB. Met dat bleekwater erbij mag je de wasmachine niet direct gaan opstarten tenzij je al herhaaldelijk de toiletten hebt doorgespoeld. (De was van vrouwlief zou er schoon uitzien.) 

afbeelding van Regenwater
06/07/2010 - 20:24

Bedankt voor de informatie.  Precies wat ik zocht: een eenvoudig functioneel systeem.  De oplossingen die mij tot hiertoe bekend waren hielden altijd een koolstoffilter in!  Dat vond ik erover.

Nu nog de installatie.  Ik ben niet zo'n voorstander van bricoleren aan loodgieterij...  Daarnaast: de in de doe het zelver beschikbare hulpstukken verplichten het gebruik van klemkoppelingen (met van die koperen of messing ringen die rond de buis klemmen).  Ik weet niet in hoeverre dit een duurzame lekvrije verbinding garandeert, vooral niet omdat die verbinding vlak bij de pomp gesitueerd is met alle trillingen vandien.

afbeelding van danny-40
10/07/2010 - 08:36

We gaan een nieuwe pomp installeren om onze toiletten en wasmachiene verder met regenwater te kunnen voorzien.

Het wordt een RMQ - A van Grundfos deze pomp schakeld automatisch over naar leidingwater bij leegstand van de put.

Om een nog betere filtering te krijgen van het regenwater dacht ik er aan om een drievoudige filter te  plaatsen.

Het zou gaan om een pluviofilter van BWT.

Heeft er iemand ervaring met dit soort filters.?

Omdat we geen filters kunnen plaatsen voordat het regenwater in de put komt dacht ik er aan om een trage aanvoer te plaatsen waarbij het water toekomt onderaan de put in plaats van bovenaan , zodoende wordt het water niet steeds doorwoeld door het inkomende water.

 

afbeelding van Hans Delannoye
10/07/2010 - 09:22

danny

1. je moet altijd een stille toevoer plaatsen

2. een stille toevoer voorkomt geen vervuiling, verkleuring en geur van het regenwater

3. zonder voorfiltering zullen je filters allicht ook heel snel vervuilen, en een setje vervangfilters kost 46 €, en je zal allicht 1 a 2 setjes per jaar nodig hebben.

de enige goede oplossing is een voorfiltering ( waarom kan dat bij jou niet?) met een drijvende fijne vlotterfilter. eventueel kan je nog een uitwasbare filter plaatsen na de pomp, maar aangezien het om spoelwater voor toiletten en voor de wasmachine gaat, volstaat dat ruimschoots volgens mij.

hans d

 

afbeelding van danny-40
10/07/2010 - 21:24

Hans,

Bedankt voor uw reactie.

De reden waarom het niet meer mogelijk is om een voorfiltratie te plaatsen wil ik u even uitleggen.

Eigenlijk is er al een fout gemaakt toen onze aannemer de waterput heeft geplaatst denk ik.

Het gaat over een betonnen waterput, waarop men de toevoerbuizen gewoon op de put hebben gelegd en dan op de buizen rond het vierkante gat van de put hebben ze zo een 50 cm opgemetseld. Er komen 2 buizen in toe, 1 van het hoofddak en 1 van het plat dak en dan hebben we 1 buis die er naast ligt die dienst doet als overloop. Als de put vol staat komt het water net aan de overloop eigenlijk..

Dus daar kan ik geen filter meer in plaatsen denk ik. Daarom dacht ik eraan om de toevoer buizen te verlengen naar onderaan de put die dan dienst doen als stille toevoer, daar het water een 10 tal cm wordt weggezogen bovenaan het wateroppervlak door een vlotterfilter.

Mvg

Danny

 

afbeelding van Hans Delannoye
11/07/2010 - 08:36

danny

maar kan je de buizen niet wat verleggen zodat ze voor de put samen komen en daar dan een filter plaatsen. er bestaan ook fiilters waar je geen verval voor nodig hebt en geen vuilwater afvoer (bv de grof- en/of fijnfilter van wil,. maar die zijn niet zelfreinigend en vragen dus wat meer onderhoud.. of een filter in de put (bv wisselsprongfilter van intewa, inline filter van wilo).

hans d

 

afbeelding van waltervaes
11/07/2010 - 09:45

bij ons had de aannemer /grondwerker ook een fout gemaakt

Niet diep genoeg geplaats dus te weinig verval.

 

 

Onze filter staat nu vlak na de regenbuis , gewoon in de grond (het deksel van de filter paar cm hoger dan het grasoppervklakte, zo'n 10 meter van de Put af.)

 

Wat je ook kan doen is een gilter zetten op je regenpijp (pijpfilters / buisfilters / Rainus filter )

Type dat maar eens in op google

Deze spuiten het vuil+ beetje water  eruit en de rest gaat naar de put (best wel niet plaatsen op een buis bij het terrsa of scheidingsmuur  ;-)  )

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.