Geen 2x belastingaftrek meer voor PV? | Ecobouwers.be

U bent hier

Geen 2x belastingaftrek meer voor PV?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Anoniem1
04/03/2008 - 22:08

Omdat we een PV installatie willen plaatsen, zijn er de afgelopen weken een aantal vertegenwoordigers van zulke firma's over de vloer geweest. We zouden de betaling over 2 jaar willen spreiden (om 2x belastingteruggave te hebben) en nu waarschuwde 1 vertegenwoordiger ons als volgt:

Voor de registratie om GSC's te kunnen krijgen van een PV-installatie bij de VREG, zou tot nu toe enkel het keuringsbewijs van de instalatie vereist zijn. Nu zou volgens hem op 28 februari jongstleden beslist zijn dat vanaf 1 april dit jaar naast het keuringsbewijs ook de TOTALE factuur van de installatie vereist zou zijn voor de registratie.
Dit zou als nadeel hebben dat als je dit jaar je installatie al vrij vroeg zou kunnen laten plaatsen, je tot dat het 2de deel van je faktuur volgend jaar betaald is geen GSC's kan ontvangen omdat je je installatie niet kan laten registreren. Nog erger wordt het dat je met uw installatie, als je ze volgend jaar pas kan laten registreren, je onder de GSC-regeling van volgend jaar zal vallen. En uit diverse bronnen heb ik al vernomen dat de kans er dik in zit dat de waarde van GSC's volgend jaar omlaag gebracht zal worden.

Kunnen mensen die thuis zijn in het PV-wereldje dit verhaal bevestigen? Alle PV-installateurs zouden volgens de bewuste vertegenwoordiger hier een mail over ontvangen hebben van de bevoegde instantie.

Een optie die we overwegen als dit waar zou zijn, is om de plaatsing van de gehele installatie over 2 jaar te spreiden (dus niet enkel de betaling).
Op die manier kunnen we de eerste helft van onze installatie nu al laten plaatsen en er GSC's van beginnen trekken en onder de huidige GSC-regeling laten vallen gedurende de komende 20 jaar, evenals genieten van de huidige subsidies. Nadeel is dan wel dat de 2de helft van de installatie pas eind dit of begin volgend jaar geplaatst kan worden en zodoende onder de regeling van volgend jaar zal vallen die waarschijnlijk ongunstiger zal zijn wat GSC's betreft. We zouden ze dan wel probleemloos bij onze belastingaangifte van volgend jaar kunnen doen. Mogelijk zal de belastingaftrek volgend jaar ook wel ongunstiger zijn maar we spreken toch over enkele duizenden €'s als het ni al te veel verandert...
De vraag is echter ook of dit technisch wel mogelijk zal zijn. Voor zo ver ik er al wa van af weet zou een omvormer afgestemd moeten zijn op de installatie en dat zou in afwachting van het 2de deel van onze installatie ni het geval zijn. Of we zouden uiteindelijk 2 omvormers moeten nemen maar da kost ook weer geld. En er zijn ook de extra plaatsingkosten die zo'n scenario met zich mee zal brengen. De installateur zal immers 2x langs moeten komen ipv alles in 1 keer te plaatsen...

21 Reacties

Reacties

afbeelding van patrick g
04/03/2008 - 22:44

Digital,

In een ander vraagstaart werd er gemeld door Hendrik DeCort(en die leek er wel wat van af te weten, vermits hij op de belastingen werkt, dacht ik) dat het moment van betaling determinerend is voor de belastingsaftrek en niet de factuur. Dus je betaalt gewoon een deel dit jaar en het resterende deel volgend jaar.
Van de GSC ben ik niet op de hoogte

afbeelding van hendrik de corte
05/03/2008 - 07:08

Om geen misverstanden te laten ontstaan: ik werk dus niet op de belastingen...

Overigens dekt de titel van de vraagstaart de lading van de vraag niet.
De vraag is immers niet of 2 keer van de belastingkorting kunt genieten als je de betaling van de factuur over 2 jaar spreidt. Dat is wel degelijk het geval.
De vraag die hier wordt gesteld is of je nog groenestroomcertificaten zult kunnen krijgen zolang je niet je hele factuur voorlegt of betaalt.

Daarin is Digital Overdose onduidelijk: eerst spreekt hij over het voorleggen van de factuur, dan heeft hij het plots over de betaling.
Als het gaat over het voorleggen van de factuur lijkt er mij geen probleem. Je kunt nog altijd de betaling spreiden.

Wat is het nu eigenlijk: de factuur voorleggen of het betalingsbewijs voorleggen?

Kan iemand de inhoud van de mail van "de bevoegde instantie" posten?

(ik zou hier normaal niets over posten, gezien ik voor het eerst over dit eventuele probleem hoor, maar gezien mijn naam hier genoemd wordt ...)

groeten
rik

afbeelding van Anonieme gebruiker
05/03/2008 - 08:52
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Sorry voor de onduidelijkheid: ik ben maar een gewone particulier die een verkoper heeft langsgekregen die hier ineens over begon en had de uitleg voordien nog nooit gehoord. Komt nog bij dat ik toen met de vroege shift had gestaan en dan is m'n geheugen een zeef.

Hij zei in ieder geval dat (naast het keuringsbewijs) de volledige factuur voorgelegd moest worden bij registratie bij de VREG. Of deze ook helemaal betaald moest zijn, weet ik ni 100% zeker meer of da gezegd is geweest.
In ieder geval is er toen wel een kleine brainstormsessie tussen mij en die vertegenwoordiger begonnen of het al dan ni beter zou zijn om de gehele installatie in 2 delen te laten plaatsen. Ik neem hieruit aan dat de verkoper overtuigd was van de stelling dat de factuur wel degelijk betaald zou moeten zijn, anders had hij wel gezegd kunnen hebben dat da geen punt was.

Sebiet es met de VREG proberen kontakt op te nemen seh...

afbeelding van gunter
05/03/2008 - 09:51

Van de regelingen voor de GSC ben ik niet op de hoogte, maar ik heb ook al van een aantal installateurs gehoord dat een factuur splitsen (nu alles laten plaatsen, maar de factuur in twee splitsen) niet meer zou mogen.

Mogelijke oplossingen : één string dit jaar leggen, de volgende volgend jaar.
Andere oplossing (ik weet niet hoe concreet dit al is) : de installatie wordt volledig geplaatst, maar een bank betaalt het tweede deel i.p.v. de particulier, zodat de installateur het geld heeft. Het volgende jaar wordt het tweede deel van de factuur doorgerekend aan de particulier. Een soort uitgestelde betaling dus, maar waarbij de bank de waarborg (lees : betaling) voor haar rekening neemt.

afbeelding van Roel P.
05/03/2008 - 09:59

Allen, hoe het zit aan de kant van de belastingvermindering weet ik niet, maar bekijk het eens van de kant van de installateur. Deze staat heus niet te springen om een installatie volledig dit jaar te leggen, waarbij de koper 50 % dit jaar betaalt en 50 % volgend jaar, zeker niet als dit in het begin van het jaar wordt gedaan.

Mvg

afbeelding van peter-70
05/03/2008 - 11:16

Inderdaad Roel,

een installateur is geen bank, daarom opteerden wij om te plaatsen in oktober, factuur in november en eindafrekening in januari.

Op deze manier is iedereen tevreden. Wat betreft het 2 maal gebruik kunnen maken. Ik heb bij mijn aanvraag naar de VREG geen factuur moeten bijsteken, maar de goedkeuring heb ik ook nog niet gekregen, hoewel dit dossier al 3 maanden binnen is en dat ze 2 maanden hebben om goed te keuren.

Na contact met de VREG weten ze zelf niet waarom ik nog niks gehoord heb en ze gingen dit onderzoeken.

groetjes,

Peter
http://www.zonneblog.be

afbeelding van piggy
05/03/2008 - 18:43

Beste,

waarom betaal je geen 'voorschot' dit jaar, en laat je ze in januari volgend jaar plaatsen?

Voor de belastingen 2 keer ok.
Voor de installateur zeker ok.
Voor jezelf ok?, dat moet je dan zelf maar uitmaken.

MVG, Piggy

PS.: en dat voorschot dat betaal je in november/december of wanneer je maar wilt. Wel zien dat je tijd genoeg hebt om een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen.

afbeelding van lucvt
06/03/2008 - 19:54

Zopas vernomen van een vriend. Zijn installateur heeft 6 klanten die getroffen worden door de onverwachte regel van Vlaanderen.

De beloofde 10 % subsidie wordt enkel betaald op de betalingen die na de goedkeuring van Vlaanderen geschied zijn!

Voorbeeld:
In februari 2007 besliste je tot het aankopen van PV-panelen.
Je stuurt een aanvraag naar de VREG voor de goedkeuring van het dossier en van die 10% Vlaamse subsidie.
In februari ondertekende je ook de offerte van de installateur en je betaalde in maart een voorschot bvb 4000 euro.
In juni 2007 ontvang je de goedkeuring van de VREG. Joepie.
In augustus plaatst de installateur de PV-panelen en je betaalde het saldo bvb 12000 euro.

Je krijgt van de VREG geen 1600 euro maar slechts 1200 euro omdat het voorschot werd betaald voor de goedkeuring door de VREG.

Ik heb zelf geluk en wordt niet getroffen. Maar hoeveel onder jullie hebben hier weet van?

afbeelding van lucvt
06/03/2008 - 20:22

Bovendien hoorde ik van die vriend dat één van die klanten via zijn connecties en gsm (4040...) de lokale en nationale televisie en media voor zijn kar aan het spannen is.

Als dit addertje onder het gras in het VREG contract tijdens batibouw wordt verkondigd, dan vrees ik voor een lagere interesse en verkoop van zonnepanelen.
Er is nu al niet veel vertrouwen in de overheid, omdat ze de spelregels tijdens het spel al meermaals hebben veranderd in haar voordeel.

Als ze in groep negatieve berichten de wereld insturen, dan gaat mijn droom (een gezondere wereld) wellicht naar de vaantjes. Ik kan nu al moeilijk de mensen overtuigen om te kiezen voor energievriendelijke investeringen. Ze zijn (terecht?) zeer wantrouwig als ze aan de beurs worden geraakt.

afbeelding van frans-17
06/03/2008 - 20:31

10 % subsidie komt niet van de vreg maar van de vlaamse overheid.Je aanvraag bij de vreg voor de GSC kunnen pas gebeuren na het in gebruik stellen van de installatie.

Nu wat de subsidie betreft,In mijn geval is de aanvraag reeds gedaan ergens in juni.Ik had op dat moment nog niks betaald aan de plaatser.Maar hij had toch al alles in orde gebracht voor de aanvraag.Ik heb dan een voorschot factuur betaald rond september.In oktober krijg ik goedkeuring van de vlaamse overheid voor de 10 % subsidie.Na de plaatsing krijg ik een eindfactuur waar het totale bedrag opstaat en het reeds betaalde voorschot.Ik stuur alle papieren op naar de vlaamse overheid en ben nu nog steeds in blijde verwachting.Mijn contractuele subsidie is berekend naar de hand van de prijs overeengekomen bij offerte.Als die prijs zou wijzigen wordt de subsidie opnieuw berekend.

Mijn goedkeuring is gebeurd ergens in oktober,terwijl mijn eerste factuur ergens in september is betaald.Op de slotfactuur staat dat er reeds voorschot is betaald maar daar staat geen datum op van wanneer.
We zullen wel zien,vind het toch een vreemd verhaal.

frans

afbeelding van piggy
06/03/2008 - 20:42

Beste,

mensen die nu beslissen om te starten met een dergelijk pv project hoeven zich van die 10% niets meer aan te trekken, want die bestaat niet meer.

MVG, Piggy

afbeelding van matbring
06/03/2008 - 21:44

Heb enkele weken controle gehad van de belastingen ivm de aftrek van de zonnepanelen in 2006.

Heb volgende dokumenten moeten opsturen:

Faktuur gedateerd in 2006
Betalingsbewijs waaruit blijkt dat betaling in 2006 gebeurde

Stelling van Lucvt klopt volledig.
Had ook een voorschot betaald eind 2006 ( om belastingsaftrek ook in 2006 te kunnen doen)
Goedkeuring dossier VREG in februari 2007.

Hierdoor heb ik inderdaad de 10 % subsidie niet gekregen voor het bedrag van de faktuur die gedateerd was van voor de datum van goedkeuring !

afbeelding van Anonieme gebruiker
07/03/2008 - 01:46
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Allez, vandaag nog wa 'goed' nieuws gehoord... 'k Ga het hier nimeer allemaal typen, heb da net al op mijnen blog gedaan. Voor de geïnteresseerden: http://jochems2002.spaces.live.com/

Jongens toch, en dan willen ze de mensen warm maken voor alternatieve energie. Vandaag meermaals gedacht om ons PV-project gewoon te stoppen, mij nen dikken airco aan te schaffen en die dag in dag uit te laten blazen. In combinatie met de CV die op volle toeren draait. En als't wa veel kost, dan schrijf ik wel wa briefkes naar de gazet en bleit ik voor wa cheques, da's precies veel simpeler...

afbeelding van hendrik de corte
07/03/2008 - 07:08

Digital

Het verhaal op je blog klopt niet helemaal qua procedure, maar tot daar.
Kernvraag is of zonnepanelen stedenbouwkundig gezien wel of niet moeten beschouwd worden als dakbedekking.
Indien wel dan is dat (uiteraard) in strijd met de voorschriften van alle oudere en meestal zelfs recente verkavelingen want daarin worden altijd pannen, leien, enzovoort voorgeschreven.
In onze gemeente beschouwen we zonnepanelen (daarom) als technische installaties die boven op het dak worden vastgemaakt.
Enfin, om een lang verhaal kort te maken. Wij vergunnen ze wel rechtstreeks.
Maar ik heb er eigenlijk geen idee van hoe dit in andere gemeenten bekeken wordt. Ik weet dus niet of wij de uitzondering zijn of dat jouw gemeente de uitzondering is.

groeten
rik

(overigens: een verkavelingsvergunning is nodig voor elke verdeling van grond met het doel te bouwen. In elke gemeente zijn er honderden verkavelingen. Dus zo vreemd is het niet dat je huis in een verkaveling gelegen is. "Verkaveling" - wat een juridische term is - wordt in het dagdagelijks spraakgebruik wel eens verward met "wijk".)

afbeelding van wonko
07/03/2008 - 07:58

Je kunt bij je bouwvergunningsaanvraag ook een afwijking vragen van de verkavelingsvoorschriften. Zo is het in elk geval bij ons geregeld.

Wij liggen ook in een verkaveling (3 percelen) en hierin stond ook een clausule over dakbedekking. De architect vond het beter om zo'n afwijking aan te vragen voor de PV-panelen. Vond ik persoonlijk een beetje vergezocht (de pannen blijven immers liggen onder de panelen). Maar we moesten toch een afwijking aanvragen voor de garage die we terzelfder tijd wilden bouwen.

Een wijziging van een verkavelingsvergunning heeft natuurlijk dat voordeel dat de andere eigenaars in de verkaveling dan geen drempel meer hebben om ook zonnepanelen te plaatsen. Dat steunt de goed zaak dus ;-)

Als je zuiderburen nog moeten bouwen, controleer dan eens of hun bouwplannen geen schaduw zullen werpen op je panelen!

afbeelding van hendrik de corte
07/03/2008 - 09:45

Afwijkingen van verkavelingen zijn alleen mogelijk voor:
- perceelsafmetingen;
- de afmetingen en de plaatsing van de bouwwerken;
- de voorschriften in verband met het uiterlijk van de bouwwerken.

De vraag is dan of zonnepanelen kunnen beschouwd als betrekking hebbend op "het uiterlijk van de bouwwerken"?
Variatie troef in de interpretaties daarover.

Overigens hoef je een afwijking niet aan te vragen, het is de gemeente die oordeelt of er een afwijking is en of ze die wil aanvragen (aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar).
Qua tijdsverloop is er niet zo veel verschil met een verkavelingswijziging:
- er is ook een openbaar onderzoek van een maand;
- er is ook een advies nodig van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar.

Ik zou voor de verkavelingswijziging gaan. Met een afwijking riskeer je dat de gewestelijke ambtenaar na X maanden laat weten dat dit niet kan via afwijking en dat je een wijziging moet aanvragen.

Je kunt ook nog eens discussiëren met je gemeente of dit eigenlijk toch niet rechtstreeks kan worden vergund, maar de kans is klein dat men voor jou zijn gewoonten wijzigt.
Mogelijks zijn er ook met niveau van de provinciale directie van ruimtelijke ordening afspraken gemaakt over hoe die aanvragen behandeld moeten worden.

Het komt op het volgende neer:
Je kunt als gemeente (of als gemeentelijk ambtenaar) een strenge interpretatie aanhouden:
- alles wat niet toegelaten is in de verkavelingsvoorschriften is verboden;
of een soepele interpretatie:
- alles waar de verkavelingsvoorschriften over zwijgen is toegelaten mits verenigbaar met de omgeving.

Je kunt argumenteren dat zonnepanelen boven op de dakbedekking komen en dus geen dakbedekking zijn maar een technische installatie (waarover wellicht niets staat in de verkavelingsvoorschriften?).

Het zou me wel interesseren om te weten hoe andere gemeenten daar mee omgaan.

groeten
rik

afbeelding van www.sollux.be
10/04/2008 - 09:55

Bij verkavelingen moet je rekening houden met het volgende:
Indien de oppervlakte van het PV-veld tussen 20 en 50% van het dakvlak bedraagt moet je afwijking aanvragen.

Indien de oppervlakte meer dan 50% bedraagt dien je een wijziging van de verkavelingsvoorschriften aan te vragen.

Jammer genoeg kan een dergelijke procedure momenteel meer dan 6 maanden duren.

Een voorstel tot verspoepeling en versnelling hiervan ligt bij het kabinet van ministers Van Mechelen en Crevits.

Betreft de belastingsaftrek: De fiscus kijkt naar de datum van overschrijving. Niet naar de factuurdatum. Hou dus steeds je overschrijvingsbewijs goed bij!

Je kan dus in principe dezelfde factuur gedeeltelijk in 2008 en een ander deel in 2009 betalen. Uiteraard in dien de betalingsvoorwaarden van de installateur dit toelaten.

Indien je momenteel 8.600 euro betaald zou je tot het eventuele maximum van 40% (3.440 euro) kunnen terugtrekken.
Let wel op! Je dient eerst voldoende belastingen te hebben betaald alvorens je ze kan terug trekken. Jammeg genoeg vallen gepensioneerden dikwijls uit de boot.

Michael Heylen
Sollux
Kongostraat 123
2300 Turnhout

www.sollux.be

afbeelding van hendrik de corte
10/04/2008 - 21:12

Dat verhaaltje van 20% en 50% is al eens vaker opgedoken.
Die cijfers zijn niet meer dan een interpretatie van het feit dat een afwijking eigenlijk altijd "beperkt" moet zijn.
Percentages daarover zal je echter in geen enkel decreet of besluit terug vinden.

Altijd eerst informeren in de gemeente in kwestie dus.

In de gemeente waar ik werk, vergunnen we overigens rechtstreeks. We vinden zonnepanelen niet in strijd met verkavelingsvoorschriften over dakbedekking.

groeten
rik

afbeelding van hendrik de corte
11/04/2008 - 06:33

Ik drukte mij wat verkeerd uit. Het cijfer van 50% zul je nergens terugvinden.
Het cijfer van 20% heeft uiteraard betrekking op de grens voor vrijstelling van vergunningsplicht (hellende daken).

Instanties die oordelen dat pv een afwijking is van de verkavelingsvoorschriften moeten consequent zijn: dan geldt de vrijstelling van vergunningsplicht niet.
De vrijstelling van vergunningsplicht geldt immers uitdrukkelijk alleen indien niet in strijd met de verkaveling.

groeten

rik

afbeelding van mia.
11/04/2008 - 22:11

In Wallonië moet je geen bouwaanvraag indienen en krijg je een subsidie tot 3500 Euro, is dus nog interessanter.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.