2004 record uitstoot broeikasgassen | Ecobouwers.be

U bent hier

2004 record uitstoot broeikasgassen

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van filip jans
19/04/2006 - 20:53

19/04 VS haalden in 2004 record uitstoot broeikasgassen
De VS hebben in 2004 meer broeikasgassen dan ooit uitgestoten, waardoor ze hun status van de grootste vervuiler ter wereld hebben bevestigd.
Dit heeft de gezaghebbende Britse krant The Independent woensdag gemeld. Ondanks alle internationale bezorgdheid omtrent klimaatverandering is de emissie van koolstof scherp gestegen in de VS.

Volgens in alle stilte op Paasmaandag vrijgegeven cijfers nam in 2004 in de VS de uitstoot van broeikasgassen met 1,7 procent toe ten opzichte van het jaar tevoren, het equivalent van een stijging met 110 miljoen ton koolstofdioxide (CO2).
Dit is de grootste toename sinds 2004, aldus de krant. Het komt erop neer dat de VS in dat jaar bijna 6.300 miljoen ton CO2 hebben uitgestoten. De verbranding van fossiele brandstoffen was goed voor 94 pocent van de uitstoot van koolstofdioxide dat jaar. De VS zijn verantwoordelijk voor zowat een kwart van alle door de mensen geproduceerd koolstofdioxide of methaan, stoffen die het broeikaseffect kunnen aanzwengelen omdat die gassen in de atmosfeer het zonlicht en de warmte vasthouden.

Van 1990 tot 2004 is de totale emissie van broeikasgassen in de VS met 15,8 procent toegenomen, aldus nog The Independent.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.