Plaatsen van thuisaccu in combinatie met bestaande PV-installatie | Page 2 | Ecobouwers.be

U bent hier

Plaatsen van thuisaccu in combinatie met bestaande PV-installatie

11/07/2019 - 22:19

Ik ben een case aan het voorbereiden voor het plaatsen van thuisaccu in combinatie met bestaande PV-installatie die nog jaren GSC-gerechtigd is. 

Technische informatie bestaande installatie: 
PV installatie van 5600 Wp.
SMA omvormer van 5 kWp.
Monofase omvormer en thuisnet.
Gemiddelde jaarlijkse opbrengst: 5.000 kWh. 
5 GSC certificaten per jaar. 

Informatie geplande bijkomende installatie:
Thuisaccu met UPS back up met een opslagcapaciteit van 11.2 kWh en een ingebouwde omvormer van 5 kWp. 

Een case die vanaf augustus zelfs door de Vlaamse overheid zou gepromoot worden. 

Als ik in het bos naar de bomen ben gaan zoeken kom ik twee (techniche) anomalieën tegen waardoor dit in de praktijk niet uitvoerbaar zou zijn (of toch niet zonder te frauderen of serieus in je eigen vingers te snijde). 

Als ik het goed onthouden heb mag je:

- Aan een GSC gerechtigde installatie niets wijzigen aan de omvormer zonder je GSC certificaten te verliezen (wat nogal dom zou zijn: enerzijdes bijkomend investeren in een batterijpack en als gevolg daarvan 1000-den euro verliezen aan inkomsten). 

- Bij een monofase installatie mag je max. een omvormer plaatsen van 5 kWp (3-fase 10 kWp). Gezien de bestaande installatie al een max. omvormer heeft kan je dus geen batterijpack plaatsen met een ingebouwde of bijkomende omvormer (wat bij al de offertes die ik ontvangen heb wel het geval is). Of je zou de bestaande omvormer "stuk" moeten laten verklaren (terwijl deze nog perfect werkt. Wat me eerder op fraude lijkt en zoniet toch minstens milieutechnisch geen goede zaak lijkt. 

Het lijkt me (als ik het goed heb) dan ook praktisch bijna onmogelijk dat iemand met een bestaande PV-installatie die nog GSC gerechtigd is en/of een omvormer heeft van enige betekenis (en een zeer kleine installatie met kleine omvormer lijkt me in de praktijk ook geen goed idee want dan krijgen je panelen in de winter nooit je batterij aangevuld) gewoon pratisch geen bruikbare thuisaccu kan plaatsen? 

Info van installateurs beperkt zich tot op heden van "nooit van gehoord dat die combinatie voor problemen zou zorgen" tot "maar dan is je bestaande omvormer toch stuk,".....

Het lijkt me wel niet de bedoeling dat de komende promotie van thuisaccu's (waar de overheid zelfs een premie voor over heeft) gaat leiden tot het plots massaal uitvallen van bestaande omvormers? 

Zie ik iets over het hoofd of ben ik verkeerd geïnformeerd in deze materie? Ik kan me nl. niet voorstellen dat de overheid een systeem gaat promoten dat in contradictie is met voorgaande systemen en dus in de praktijk niet kan uitgevoerd worden? 

Of is mijn installatie gewoon een uitzondering? (wat ik me eerlijk gezegd ook niet kan voorstellen). 

Iemand thuis in deze technische/wettelijke materie? 

Bij voorbaat dank voor alle info. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Reacties

01/10/2019 - 09:08

Beste allen,

Ik geloof dat we hier op een verkeerd spoor van interprettatie zitten.

De nieuwe reglementering spreekt enkel over een injectie vermindering van 40%, dit betekent dat er geen vermindering is in opbrengst van de zonnepanelen voor het directe verbruik of voor de eigen opslag (dit alles samen noemt men zelfconsumptie). Zie het door Ivo B aangehechte link in zijn eerdere reactie van 15/07/2019 - 12:12 (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/66226/ontwerp), op pagina 2 van 4, §3, 3° ... beschikt over een injectielimiet .... of een slimme sturing ....

De huidige commerciële systemen hebben allen een slimme sturing die tijdens de injectie, de opbrengst van de zonnepanelen beperkt tot 60% via de MPP sturing. Als ervoor eigen verbruik wordt geproduceerd is de opbrengst nog steeds voor de volle 100% via de niet gecorrigeerde MPP sturing. Dit is geen enkel probleem voor de  elektronica om dit te beheren (zie bvb. de technische beschrijving van SMA over hun producten bij dit onderwerp). Integendeel, je wordt niet meer belast op je omvormervermogen, waardoor die geen enkel beperking meer heeft t.o.v. het geïnvesteerd  vermogen zonnepanelen. Je kan dus met dit nieuwe systeem uw EV bvb opladen tegen 100% (niet gelijk nu beperkt tot het omvormervermogen) van het zonnepaneelvermogen op dat ogenblik.

2. Een batterij verhoogt het zelfverbruik. De grootte van de batterij heeft weinig belang om  het zefverbruik (zelfconsumptie) meer dan te verdubbelen. Het is voldoende dat de capaciteit een overschaduwing of een iets langere donkere (opbrengst)periode kan overbruggen voor het verbruik op te vangen. Als uw batterij het gemiddeld  verbruik van de nacht kan overbruggen, heb je al de verdubbeling van de zelfconsumptie  behaald. Het potentieel opslageffect voor middel lange termijn (is bvb het positieve effect van een voledige dag zonder zon) is beperkt tot  50 à 100 kWh op jaarbasis. Zal je in een grotere batterij investeren (bvb 15 kWh opslag i.p.v. 4.3 kWh) is het positieve effect maar 60 à 90 kWh op jaarbasis of een amper merkbare zelfconsumptieverhoging. Dus grote batterijcapaciteiten hebben geen zin om uw zelfconsumptie substantieel te verhogen.

Om u te laten zien, hoe mijn zonnepaneelopbrengsten gematched worden met mijn verbuiken, heb ik dit gesimuleerd en gevisualiseerd met de volgende grafieken. 

1. Zonnepanelen zonder batterijen op het dak van mijn huis en verbonden met mijn verbruikers en met het fluvius netwerk.

Opmerking bij deze grafiek: "ZP indirect+" komt niet rechtstreeks van de zonnepanelen, maar wordt eerst geïnjecteerd (ZP indirect-) en via het Fluvius netwerk opgevangen om binnen de paar seconden tot 24 uur later terug binnengehaald te worden. In feite is het Fluvius netwerk hier het werkpaard voor het verbruik uit de opbrengst van zonnepanelen te realiseren.

2. Nu is de volgende simulatie deze van dezelfde woning met dezelfde verbruikers en dezelfde zonnepanelen. Het verschil is nu dat er een batterij in het circuit zit. Deze batterij is ruim berekend op 4.3 kWh om het gemiddeld zomers nachtverbruik van 3.4 kWh te kunnen overbruggen. 

Een grotere batterij heeft enkel zin voor comfort of commerciële redenen:

  1.  omdat je het comfort wil hebben dat je bvb steeds 10/20/25/.... kWh ter beschikking hebt om een EV op te laden (bvb ook tijdens de nacht, dan dimensioneer je je batterij op je basiscapaciteit + de 10/20/25/.... kWh die gewenst is voor deze comforttoepassing
  2. omdat je bvb 's nachts je aankoop doet van elektriciteit (in de winter) om steeds het voordeligste tarief te hebben. Dan ga je je batterij  dimensioneren op je maximum verbruik. Deze laatste strategie (commerciële) is nog niet mogelijk in België, maar bvb in Duitsland is deze toepasing al courant met de internettoepassingen op basis van blockchain technologie (bij de netwerkverdeler, de Duitse Fluvius) en is nu al het verdienmodel bij de batterijpoot van Shell www.sonnen.de

Opmerking: de batterij zal hier het indirect verbruik kunnen opslaan zodat het Fluvius netwerk niet meer als werkpaard dient, maar het zal nu de batterij zijn. Hierdoor zal de zelfconsumptie verhogen met "ZP indirect+" en met de ontladingscapaciteit (verschillende keren per jaar wordtt de batterij volledig ontladen) van de batterij.
Merk ook op dat de injectie op het netwerk (ZP direct-) vermiderd is tot 60% van zijn normale waarde. Dit (licht geel) en geen injectie meer voor "ZP indirect-" (oranjebruin in vorige grafiek) geeft de netwerkbeheerder (Fluvius) een veel grotere vrije capaciteit op zijn netwerk. Met de mogelijkheden van de slimme meter en het beheerssysteem kan Fluvius dan ook het resterende (ZP direct-) beter beheren.

Welke invloed heeft dit op mijn factuur?

Daarvoor heb ik de vergelijking gemaakt van de voor mij bekende 5 verschillende tarieven voor grafiek links een verbruiksprofiel zonder Warmtepomp en grafiek  rechts een verbruiksprofiel met warmtepomp voor mijn woning. Alle tariefsttructuren werden doorgerekend aan de huidige prijzen om ze vergelijkbaar te maken. 

En dan zie je nu duidelijk dat het nieuwe tarief (groene lijn met batterij en oranje lijn zonder batterij) eerlijker is voor iedereen (met en zonder zonnepanelen). Het kan zijn dat bepaalde mensen (zoals ik met een WP, toestand B op de rechter grafiek) meer zullen moeten betalen (blauwe lijn is het prosumententarief), maar ik kan dit opvangen door dubbel zoveel te investeren (in Wpiek) in zonnepanelen (toestand C), nu ze zo goedkoop zijn.

Ik hoop dat nu de discussie op een eerlijke manier kan gevoerd worden, met kennis van zaken. Ik sta open voor commentaar en om gechallenged te worden.

Oh ja, ik heb de simulatie op dagniveau doorgevoerd en niet geglobaliseerd wat uit de bovenstaande grafieken verkeerdelijk zou kunnen afgeleid worden. Hieronder een deelgrafiek op dagniveau zonder en met batterij.

Legende:

LT: Lange termijn
KT: Korte Termijn
MLT: Middel Lange Termijn

03/10/2019 - 12:38

Ik oop dat de mensen zich bewust zijn van het rendement dat er duidelijk niet is. Je snijdt voorlopig nog in je vingers als je een thuisaccu laat plaatsen.

En blijkbaar weet zo goed als niemand hoe zo iets geinstalleerd moet worden om aan alle regels te voldoen.

04/10/2019 - 11:14

Beste rikelectriek,

Daar heb je volledig gelijk in, er is geen enkel persoonlijk financieel rendement op dit ogenblik om in een batterij te investeren aan de prijzen van vandaag (600 EURO/kWh + de sturing). Voor iemand met een Warmtepomp zal er nooit een incentive zijn om in een batterij te investeren. Tenzij hij het kan kombineren met Lange Termijn opslag, zodat hij volledig van de netwerkkosten verlost is en als hij ook nog zijn mobiliteit (EV) kan voeden. 

Nochthans is dit (batterij) technisch hoogdringend noodzakelijk om het netwerk niet te moeten uitbreiden. Dit wordt nog benadrukt door de beslissing van de Vlaamse regering met de verplichting om zelf energie te produceren als je een omgevingsvergunning aanvraagt voor bouw of verbouwing. Ook de algemene beslissing in heel Europa om van stookolie en aardgas weg te gaan, met meer elektrisch verbruik (koken, SWW en verwarmen) als gevolg. Deze beslissing heeft ook als logisch gevolg dat meer en meer mensen hun energie zelf gaan produceren met zonnepanelen om hun kosten te drukkken.

Daarom is de VREG dan ook in beroep gegaan tegen de beslissing van de Vlaamse regering om het prosumententarief niet af te schaffen (de zogezegde 15 jaar zekerheid behouden). De VREG weet dat als er geen uitdaging is om een batterij te plaatsen, dit ook niemand zal doen. Het gevolg is wel dat iedereen veel meer zal betalen voor de netwerkkosten (FLUVIUS) en dat dit op 15 jaar:

  1. meer zal kosten aan iedereen die netwerkkosten moet betalen,
  2. overbodig zal zijn, want binnen 5 à 10 jaar zal iedereen toch een batterij zetten, omdat ze dan waarschijnlijk minder dan 50 EURO/kWh zal gaan kosten en is dan de investering interessant. Maar dan blijft FLUVIUS met de kost zitten die ze niet meer kan aanrekenen, behalve aan degenen die dan nog altijd het geld of de mogelijkheden niet hebben om in zonnepanelen te investeren.

De VREG heeft heel veel kans om gelijk te krijgen bij het grondwettelijk hof, omdat deze beslissing discrimineert: er is discriminatie (een verschil  van behandeling) tussen mensen met en zonder zonnepanelen voor de netwerkkosten, dit mag niet omdat het een overheidsbeslissing is en een overheid mag niet discrimineren volgens de grondwet - waar het vroeger ging om een contractueel verschil was bij een privébedrijf - waar deze vormvan discriminatie niet van toepassing is. Daarom was het voorstel van Tommeleyn ook een zeer populische beslissing ... die ons uiteindelijk meer gaat kosten.

03/10/2019 - 13:11

Je hebt gelijk dat er blijkbaar weinig installateurs zijn die weten waar ze het over hebben. 
Maar één of twee is ook genoeg. :-)

Verder denkt niet iedereen uitsluitend in termen van economisch rendement. Moest ik die lijn doortrekken had ik nooit een auto gehad en verbleef ik nu in een "tiny house" met een klein elektrisch vuurtje en/of kacheltje. 

Pagina's