Oproep cases met de toepassing van binnenisolatie bij massieve metselwerkwanden

Beste,

Ik ben Jana, een studente Bouwkundig ingenieur aan de Universiteit Hasselt. Voor mijn masterproef ‘Hygrothermische risicobeoordeling voor massieve metselwerkwanden met binnenisolatie’ ben ik opzoek naar oudere woningen die opgebouwd zijn uit massieve metselwerkwanden waarbij reeds enkele jaren geleden (bij voorkeur 5 jaar of langer) binnenisolatie geplaatst werd. Zowel woningen waarbij geen problemen optraden, als woningen waarbij door het plaatsen van binnenisolatie schade is opgetreden (b.v. vorstschade, schimmelvorming, …) zijn welkom. Binnen het onderzoek zal getracht worden om de wandopbouw en de randvoorwaarden van de verschillende cases, alsook eventuele schade patronen in kaart te brengen, en deze met elkaar te linken. Op deze manier willen we onze kennis rond de toepassing van binnenisolatie uitbreiden. Er zullen geen destructieve testen worden uitgevoerd. 

Bent u eigenaar van dit type woning en bent u bereid deel te nemen aan een onderzoek rond de toepassing van binnenisolatie, dan kan u een online vragenlijst invullen via deze link: https://forms.gle/nYiy6iocx9RkReBZ6 

Of bent u op de hoogte van andere cases waarbij schade optrad t.g.v. de plaatsing van binnenisolatie, dan mag u mij altijd contacteren via dit e-mailadres: jana.bruynseels [at] student.uhasselt.be.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet

Jana Bruynseels, Ma Bouwkunde UHasselt

Reacties