Multiplex-vloer isoleren: opbouw | Ecobouwers.be

U bent hier

Multiplex-vloer isoleren: opbouw

afbeelding van WimDepondt
05/07/2021 - 08:31

Beste forumleden,

Bij de renovatie van mijn chalet twijfel ik bij de vloerisolatie. Het betreft een kleine houten chalet van een slordige 35m, gebouwd in 1969 (lees: qua isolatie niet veel soeps). De vloer bestaat louter uit multiplex-platen. Die steunen op houten balken die op hun beurt steunen op één of enkele betonstenen (de chalet ligt op een lichte helling). De onderkant van de multiplex is bijgevolg de buitenkant. Aan sommige muuraansluiting zijn er kieren, waar men van binnenuit dus de grond kan zien.

Omwille van de lichte helling is een deel van de onderkant niet bereikbaar om te isoleren. Tweede keuze is bijgevolg dunne drukvaste isolatie aan de bovenkant bevestigen. Hoogstens enkele centimeters zijn hierbij mogelijk.

Hierbij uiteraard het gekende aandachtpunt: vocht.
Multiplex is (quasi) dampdicht. Dus is mijn redenering dat het meeste vocht langs binnen moet kunnen ontsnappen (akkoord, niet ideaal, maar het lijkt me de enige optie). Maar wat dan qua vloerisolatie en vloerbedekking. Ik overweeg de volgende aanpak (van onder naar boven):
1) dampdichte folie op de multiplex, om vochtaantasting van binnenuit zo veel als mogelijk uit te sluiten;
2) enkele cm drukvaste PIR isolatieplaten (akkoord, ecologisch gezien overduidelijkjk niet de beste optie, maar voor vloer kan ik maar enkele cm ophogen;
3) intelligent dampscherm, met bijzondere aandacht voor de kieren aan de muuraansluiting;
4) dampopen vloerbedekking. De beste optie lijkt me hierbij kurk.

Ter volledigheid: voor een deel, pakweg 3/4, kan ik ook langs de onderkant isoleren (bvb cellulose, die ik sowieso reeds zal aanwenden voor de buitenmuren en dak (met een dampopen afwerking aan de onderkant).

Dit lijkt me de beste aanpak, gegeven de omstandigheden. Of zijn er betere alternatieven?
Voor de goede orde: de multiplex uitbreken om er iets anders op te leggen is een moeilijk haalbare optie.

Alvast bedankt en beste groeten,

Wim

15 Reacties

afbeelding van WimDepondt
07/07/2021 - 13:06

Vormt een volledig damopen opbouw een veiligere optie, gelet de beperkte dikte. Bvb. geëxpandeerde kurk + afwerking met een kurkvloer, en uiteraard zoner enig dampscherm?
Of is hiermee het risico op vochtproblemen net groter?

afbeelding van charel
07/07/2021 - 19:12

Beste Wim,

Je zegt dat de onderkant van de vloerplaten in multiplex tevens de buitenkant is. Wil dit dan zeggen dat de hellende ruimte onder de vloer open is en niet rondom afgesloten om een dichte kruipkelder te vormen ?

Als dat zo is dan lijken mij de tot hier toe besproken oplossingen zeer riskant ! Zeker als je isoleert langs binnen zal er gegarandeerd condensatie ontstaan boven op die platen, tussen de isolatie en de platen dus. Zelfs indien het toch een gesloten kruipkelder zou zijn lijkt mij het risico nog te groot.

Op een of andere manier moet je de onderkant van de vloerplaten afschermen van de buitentemperatuur. Je zou dat onder andere kunnen doen door die ruimte dicht te maken, liefst met isolerende wanden. Op die manier zou je de platen onder invloed kunnen brengen van de positieve temperatuur van de ondergrond in plaats van de negatieve buitentemperatuur. 

afbeelding van WimDepondt
07/07/2021 - 19:59

Beste Kean,
Beste Charel,

Bedankt voor jullie reacties.
Charles, inderdaad, de onderkant van de muliplex = buitenkant, en vormt geen afgesloten kruipkelder, in die zin dat ze luchtdicht is. De buitenmuren worden sowieso ingepakt met isolatie, dus ik zou  kunnen overwegen om die isolatiestrook en dito nieuwe muur door te trekken tot aan de grond. Nu, dan heb ik een afgesloten kruipkelder die (quasi) niet meer geventileerd wordt. En dan uiteraard de spontane bedenking of ik dit wel gezond is voor de HSB onderaan de chalet. En de voorziene isolatie & nieuwe muur doortrekken zal sowieso geen evidente klus worden (lees: dat wordt afwegen, wetende dat het een tweede verblijf betreft).

Advocaat van de duivel spelend: moet ik me zorgen maken over die condensatie, in die zin dat de multiplex enige vocht aankan en in de veronderstelling dat die in de zomer zal verdwijnen?
Anderzijds: het aantal m3 binnenruimte is beperkt. De binnenlucht kan er in de winter snel vochtig worden als er gekookt wordt en/of meerdere personen aanwezig zijn.

afbeelding van charel
07/07/2021 - 20:37

Condenseren is geen kwestie van bovenste of onderste luchtlaag, het condenseren gebeurt altijd op de meest koude vlakken. Bij buitenmuren is dat dan zelfs vrijwel altijd onderaan de muur.

Hier zal ongetwijfeld het meest koude vlak de vloerplaat zijn, dat verschil gaat nog meer uitgesproken zijn als je de rest van de woning beter gaat isoleren.

Trouwens luchtdicht is lang niet hetzelfde als dampdicht ! Je kan de vloerafwerking nog zo goed luchtdicht maken, waterdamp of vochtige lucht gaat daar gewoon doorheen om op die koude plaat condenst te vormen.

afbeelding van charel
07/07/2021 - 22:59

**verwijderde gebruiker**,

Als je weet dat die  multiplex zo goed als dampdicht is dan zou je ook moeten weten dat de binnenafwerking (de vloerafwerking) zo mogelijk nog dampdichter zou moeten zijn.

Enkel luchtdicht of enigzins dampremmend, zoals jij komt te zeggen, is hier ruim onvoldoende ! Ik vraag me zelfs af of het mogelijk is om een vloer zodanig af te werken dat die in zijn geheel (voegen en aansluitingen inbegrepen) dampdichter zal zijn dan de ondervloer.

Waarom je hier convectie bij betrekt begrijp ik niet goed. Het gaat simpelweg om het feit dat het vocht uit de warme binnenlucht altijd vooral zal condenseren op het koudste vlak, maakt niet uit of dat nu het dak, de muur of de vloer is. In dit geval zou dat duidelijk de vloer zijn.

In verband met uw puntje 4: Bij woningen met veel last van condensatie tegen de buitenmuren is dat vooral aan de onderkant van de muren op het gelijkvoers het geval. Uw argument van stijgende vochtige lucht mag dan wel kloppen maar het condenseren heeft niets met hoogte te maken maar met een koude oppervlakte. De lucht kan dus bovenaan vochtiger zijn en nochtans enkel onderaan condensatie veroorzaken.

afbeelding van WimDepondt
08/07/2021 - 10:25

Na afweging denk ik dat ik die multiplex er best toch uithaal en isolatie plaats tussen de houten gordingen waarop de mutiplex steunt, zodoende dus dat de isolatie aan de buitenzijde zit. Lijkt met de minst risicovolle aanpak. Zal me misschien een week extra van mijn leven kosten - die multiplex zit stevig vernageld.- maar potentieel vele weken aan ellende vermijden. Bijkomende voordeel is dat ik hierbij meer isolatie kan voorzien. En de cellulose-blazer moet sowieso al komen voor de buitenmuren. Kan de vloer meteen meegenomen worden als het zover is.

afbeelding van charel
08/07/2021 - 12:44

Die multiplexplaten liggen op draagbalken. Is er aan de onderkant van die draagbalken ook één of andere plaat of afdichting ?

Zo niet, was je dan van plan om daar nog een dampopen plaat tegen te bevestigen ten behoeven van het inblazen van cellulose of kan je daar niet voldoende aan ? 

Met een dampopen afdichting aan de onderkant der balken, zoals bijvoorbeeld een isolerende houtvezelplaat, hoef je niet die multiplexplaten uit te breken, een paar gaten boren ten behoeve van de spuitmond is dan voldoende.

afbeelding van WimDepondt
08/07/2021 - 13:21

Aan de onderkant van de draagbalken is niets bevestigd. Maar als ik de multiplex er uit krijg, dan kan ik me tussen de draagbalken begeven om eronder één of andere voldoende dampopen structuur te bevestigen die de cellulose voldoende kan dragen en die die cellulose langs de buitenkant voorziet van een luchtdichte doch damopen laag.

Luidop nadenkend:
(a) de multiplex deels recupereren door ze te verzagen in lange smalle latten en die ik aan de onderkant van de draagbalken dwars bevestigen, uiteraard met voldoende openingen tussen die latten. Eventueel kan ik de diepte van de te creëren compartimenten vergroten met latten, waardoor de isolatiedikte toeneemt. Maar de haalbaarheid van die optie ik nog nagaan nadate ik de hele bestaande balkenstructuur goed kon bestuderen (waarvoor de muliplex eraf moet, zeker voor het deel van de ruimte die te laag is om eronder te kruipen).
(b) Vervolgens zou ik eventueel kippengaas stevig kunnen bevestigen over de volledige balkenstructuur, dwars en inclusief over de dwarbalken. En uiteraard tussen de dwarsbalken in U-vorm, op voormelde latten, ten behoeven van bijkomende stevigheid. Op de koop toe om ongedierte in de isolatie tegen te gaan
(c) Vervolgens kan ik een luchtdichte doch dampopen folie in elke compartiment kunnen bevestigen, dus wederom in U-vorm tussen de dwarbalken. Hiermee staat de onderkant - wat dus buiten is - van de cellulose dus in contact staat met een luchtdichte doch dampopen laag).
(d) Over het geheel span en bevestig ik een dampdicht of dampremmende folie, zodat er afgesloten compartimenten ontstaan tussen de draagbalken, en waarin de cellulose geblazen kan worden. Waarschijnlijk versterkte folie, zodat die niet gaan scheuren bij het inblazen.
(e) Met wat er van de multiplex overschiet voorzie ik een tijdelijke & gedeeltelijke vloerafwerking- dus nog met openingen zodat de cellulose-blazer langs de bovenkant de cellulose kan inblazen. Een soort tijdelijke 'werkvloer' dus. Over hetgeen hierbij niet afgedekt wordt door de multplex bevestig ik tijdelijk smalle latjes ts over de bovenkant van de dwarsbalken, als bijkomende versterking tijdens eht inblazen. 
(f) Die multiplex & latjes haal ik er dan beetje bij beetje weg in functie van de vooruitgang van plaatsing van de finale vloerbedekking, bvb. plankenvloer.

afbeelding van charel
08/07/2021 - 14:05

Sta me toe om even mee te denken want ik vind uw oplossing misschien wel haalbaar maar wel erg complex.

Je spreekt van het in smalle stroken (latten) verzagen van de multiplexplaten om ze aan de onderkant van de draagbalken hier en daar te bevestigen als steun voor de verdere opbouw (zo heb ik het tenminste begrepen).

Als dat zou lukken dan kan je op die manier even goed de volledige onderkant bekleden met die stroken. Je zou dan de platen kunnen verzagen in stroken van bijvoorbeeld 20 cm en die één na één met niet meer dan 1 mm speling (of gewoon tegen elkaar) tegen de onderkant der balken te bevestigen. Je kan die vastschroeven langs boven door schuin door de onderkant der balken tot in of door de stroken te schroeven. Door die voegjes om de 20 cm zal het geheel voldoende dampopen zijn zonder dat er ongedierte binnen kan geraken. 

Vervolgens kan je de tussenruimtes handmatig vullen met eender welke isolatie, dat kunnen matten zijn of los in te storten cellulose (bij voorkeur). Geen inblaasmachine nodig. Een dampscherm lijkt me vervolgens niet nodig indien je op de balken opnieuw multiplex of osb aanbrengt waarbij je de naden en de overgangen naar de wanden afkleeft. Hierop dan de vloerafwerking naar keuze. 

Op deze manier is de gehele vloeropbouw met zekerheid dampdichter aan de binnenkant dan aan de buitenkant .

afbeelding van WimDepondt
08/07/2021 - 14:37

Bedankt Charel. Weer bijgeleerd. Ik leefde in de overtuiging dat de openingen onderaan - de buitenzijde dus - veel groter moesten zijn  opdat het geheel voldoende dampopen zou zijn, wetende dat multiplex vrij dampdicht is.
Lees ik het goed dat je geen luchtdichtheid voorstelt? Dus gewoon die latten bevestigen met telkens een klein spleetje, om er vervolgens de isolatie op te bevestigen/te strooien?

Het dampscherm leek me inderdaad niet nodig met het oog op de vochthuishouding, maar was een optie met het oog op het inblazen van de cellulose (die ik uiteraard achterwege kan laten als ik de cellulose strooi of als ik kies voor isolatiematten).

afbeelding van charel
08/07/2021 - 17:58

Multiplex op zich zou  inderdaad te dampdicht zijn voor die toepassing. Echter met de vele niet afgekleefde voegen is de dampopenheid uiteraard veel groter, zelfs als die stroken stotend tegen elkaar zouden worden aangebracht. 

Zulke platen worden ook wel eens als damscherm gebruikt, echter dan moet men de naden afkleven zelfs als ze met tand en groef in elkaar passen.

Winddicht, luchtdicht, dampdicht, het zijn relatieve begrippen waarbij je windicht als het het meest open kan beschouwen en dampdicht als het meest gesloten.

Voor een onderdak en in uw geval voor de dichting onder de balken is in principe winddicht voldoende, het hoeft niet (maar mag wel) luchtdicht te zijn, het voornaamste is dat het alleszins meer dampopen is dan de binnenafwerking.

Je moet voor de gehele vloeropbouw, net als voor de wanden en het dak wel een zo goed mogelijke luchtdichtheid nastreven tussen de binnen- en de buitenruimte, en die kan je het beste bekomen aan de binnenkant van de opbouw.

afbeelding van AlainD
11/07/2021 - 14:02

Waarom geen glaswol (alu naar boven) tussen de balken?

Ik ben een "fan" van papiervlokken, maar op die locatie twijfel ik toch.
één van de grote voordelen van papiervlokken, namelijk zeer trage warmtedoorslag, speelt hier amper. De snelle doorslag van glaswol is hier dan ook weer geen nadeel.

afbeelding van charel
11/07/2021 - 14:27

AlainD wrote:

Waarom geen glaswol (alu naar boven) tussen de balken?

Ik ben een "fan" van papiervlokken, maar op die locatie twijfel ik toch.
één van de grote voordelen van papiervlokken, namelijk zeer trage warmtedoorslag, speelt hier amper. De snelle doorslag van glaswol is hier dan ook weer geen nadeel.

Mij lijkt vooral het vochtregulerende of vochtbufferende effect van cellulose hier een voordeel.

afbeelding van WimDepondt
12/07/2021 - 17:44

Ik hou beide opties open.

Nu, ik heb de onderkant nog eens grondig nagemeten. Het smalste deel - afstand aarde tot aan de onderkant van de multplex-vloer - is zo'n slordige 45 cm. De kepers,die +/- om de 38 cm geplaatst zijn zijn 10 cm hoog. Daar moet ik nog net onder kunnen kruipen, misschien wel met hier en daar wat gevloek, wel wetende dat de chalet op een schuine helling is geplaatst en het dus niet overal even smal is. Ik kan de grond afdekken met een folie zodat het ik er niet elk keer zal uitkruipen als een mijnwerker (de drooge aarde is er één grote stofboel).

Ik zit nu te flirten met de idee om toch langs onder te isoleren, dus zonder de multplex weg te halen, met spijkerflenzen van 45cm breed, die ik dan perforeer opdat het dampopen zou zijn naar de onderkant toe. Spijkerflens omdat het ik ze dan niet moet versnijden en omdat ik er dan isolatie en - na perforatie - een redelijke winddichtheid in één keer mee kan plaatsen. Daarover moet ik waarschijnljik dan wel nog kippengaas of iets dergelijks plaatsen om ongediierte tegen te gaan.
Een andere optie is om een versterkte winddichte folie te bevesigen, die vervolgens wordt ingeblazen met cellulose. Ik heb geen weet van een winddichte folie of een ander voldoende winddicht materiaal dat goed tegen ongedieerte kan. Dus waarschijnlijk zal ik ook bij deze optie nog één of ander kippengaas moeten spannen.
 

afbeelding van charel
12/07/2021 - 20:31

In dat geval zou je ook kunnen overwegen om isolatiematten tussen de kepers te klemmen om daarna de ganse onderkant te dichten met een isolerende houtvezelplaat. Dat lijkt mij de meest zekere methode om alles volledig en goed aansluitend met isolatie te vullen en tegelijk met die platen een goed dichting te hebben. Door die houtvezelplaat onderaan heb je enkele cm bijkomende isolatie en vallen al die koudebruggen, die de kepers toch wel wat vormen, weg.

Die 45 cm werkruimte lijkt me zeker niet onoverkoombaar, vooral niet omdat het slechts plaatselijk is !

Die flensdekens en kippengaas spreken me echt niet aan, het lijkt me te veel gebricoleer.

Wat je wel zou kunnen doen is rondom onder de muren  verticaal gaas aanbrengen dat je bovenaan goed laat aansluiten aan de onderkant der wanden terwijl je die onderaan een stukje ingraaft.