Minste impact op milieu: gasketel of warmtepomp? | Page 15 | Ecobouwers.be

U bent hier

Minste impact op milieu: gasketel of warmtepomp?

afbeelding van robin2cv
29/04/2016 - 21:02

We bouwen dit jaar een zeer laag energie/passief huis. 

Nu de zoektocht naar verwarming en sww.

Warmtepomp is duurder maar ik kan op bepaalde momenten mij. Elektriciteit zelf opwekken door PV. Op lange termijn misschien extra batterijen om overschot op te slagen.

Gasketel is goedkoper.

Maar wat heeft de minste impact op het milieu ?

Andere voor of nadelen ?

Ervaringen met beide in passief huis?

443 Reacties

afbeelding van robin demey
06/06/2021 - 16:35

<a href="mailto:pierrechristiaens [at] telenet [dot] be">pierrechristiaens [at] telenet [dot] be</a> wrote:
Vlaanderen telt erop dat in 2050 er de helft minder energie zal nodig zijn!

Onvoorstelbaar hé. Dat is Wishfull Thinking op zijn best.

Om een idee te geven:

Denkt men nu echt dat de energievraag zal halveren? Zelfs niet stijgen zou al een enorme prestatie zijn.

Groeiende bevolking, groeiende economie (is toch wat ze willen) en steeds meer technologie...

De warmtevraag zou wel moeten dalen uiteraard, door betere woningen. Maar de rest... Lijkt me weinig realistisch.
Men zal dus vooral moeten zorgen dat de groei in groene energie sneller is dan de toename in energievraag.

Vooral opslag zal een van de belangrijkste zaken worden in de transitie.

afbeelding van Bram in Brussel
06/06/2021 - 20:04

Een beetje een onrechtstreeks verband, maar ik kwam daarnet dit tegen: Op https://www.febiac.be/public/statistics.aspx?FID=23&lang=NL is er bij "1. Fiscale opbrengst van motorvoertuigen" een excel te downloaden waaruit blijkt dat de inkomsten voor de staat uit accijnzen op brandstof voor mobiliteit 4 365 miljard opbrachten in 2010 en 6 055 miljard in 2019. Mogelijk zijn de accijnzen zelf verhoogd?

Elke vorm van mobiliteit waarbij andere dan menselijke energie nodig is zou vermeden (of ontraden) moeten worden. Tenzij misschien rijden op zonne-energie. Hoe ecologisch ben je als je elk jaar 5 000 kWh (of een veelvoud daarvan) aan fossiele of kernenergie in je auto moet steken? (Dat deden wij zelf ongeveer tot voor corona, hopelijk na corona niet meer.)

Mobiscore.be* zou de eerste goede eerste stap bij het ecologisch bouwen moeten zijn :-)

* Of iets beter. Mobiscore zou veel meer details mogen verduidelijken, bv wélke scholen, welke winkels etc. Je bent niets met een school in de buurt als deze niet geschikt is voor je kind (bv enkel tem lager onderwijs oid). En ook omgekeerd: Vlaanderen en Brussel als heatmap met goede locaties in groen en slechte in rood zouden bouwers/huizenkopers kunnen helpen tijdens de zoektocht naar een goede locatie.

afbeelding van bunnybugs
06/06/2021 - 18:49

Bram in Brussel wrote:

.... Hoe ecologisch ben je als je elk jaar 5 000 kWh (of een veelvoud daarvan) aan fossiele of kernenergie in je auto moet steken? (Dat deden wij zelf ongeveer tot voor corona, hopelijk na corona niet meer.)

Als je 5000 Kwh elektrisch rijdt ( op bvb. gascentrales ) , dan zou je minstens 15.000 kWh met een wagen op benzine , diesel en zelfs CNG (aardgas) verbruikt hebben.  Een STEG gascentrale haalt een rendement van ca. 55 %.  en een elektrische wagen haalt een rendement van +80 % , samengerekend een totaal rendement van ca. 45 %.( +80 % van 55 % )  Een wagen op CNG ( of benzine of diesel ) haalt slechts een rendement van ca. 30 % . Al die rendementsverliezen gaan verloren als warmte. 

Je rijdt dus nog steeds ecologischer met en elektrische wagen die met stroom uit een gascentrale rijdt dan met een klassieke auto. 

afbeelding van Bram in Brussel
06/06/2021 - 20:35

bunnybugs wrote:

Als je 5000 Kwh elektrisch rijdt ( op bvb. gascentrales ) ...

Je rijdt dus nog steeds ecologischer met en elektrische wagen die met stroom uit een gascentrale rijdt dan met een klassieke auto. 

Dat is reeds meer dan wat sommigen verbruiken om hun huis een heel jaar comfortabel te kunnen bewonen. Is het niet véél beter om dat verbruik te kunnen vermijden?

Met deze tool die voor carsharing bedoeld is kan je ook handig je eigen mobiliteitsverbruik eens overlopen: https://savewithcarsharing.be/motieven

afbeelding van Luc Vandamme
06/06/2021 - 21:35

bunnybugs wrote:

Bram in Brussel wrote:

.... Hoe ecologisch ben je als je elk jaar 5 000 kWh (of een veelvoud daarvan) aan fossiele of kernenergie in je auto moet steken? (Dat deden wij zelf ongeveer tot voor corona, hopelijk na corona niet meer.)

Als je 5000 Kwh elektrisch rijdt ( op bvb. gascentrales ) , dan zou je minstens 15.000 kWh met een wagen op benzine , diesel en zelfs CNG (aardgas) verbruikt hebben.  Een STEG gascentrale haalt een rendement van ca. 55 %.  en een elektrische wagen haalt een rendement van +80 % , samengerekend een totaal rendement van ca. 45 %.( +80 % van 55 % )  Een wagen op CNG ( of benzine of diesel ) haalt slechts een rendement van ca. 30 % . Al die rendementsverliezen gaan verloren als warmte. 

Je rijdt dus nog steeds ecologischer met en elektrische wagen die met stroom uit een gascentrale rijdt dan met een klassieke auto. 

Beste Bunnybugs,

Het resultaat in voordeel van elektrische mobiliteit is nog groter. Voor 5000 kWh verbruik elektrisch voertuig, heb je een verbruik van minstens 17500 kWh en normaal 20000 kWh met fossiele brandstoffen. Uw energiebesparing is 72% tot 75% met een elektrisch voertuig en dan spreken we enkel van de besparing ten gevolge van de directe energie die in de brandstof zit.

Prof. Dr. Auke Hoekstra van de Technische Universiteit van Eindhoven heeft hierover een studie gemaakt. Uit de resultaten van deze studie blijkt dat fossiele mobiliteit nog veel meer energie verbruikt dan tot hiertoe werd aangenomen. De energie die nodig is om de fossiele energie te delven, te transporteren, te rafineren en ten slotte te vermarkten (aan de pomp wordt ook energie verbruikt), werd tot hiertoe niet in rekening gebracht. Ook houdt men geen rekening met de verliezen tijdens het transport. De studie brengt ook de productie van het voertuig inclusief bvb. batterijen, in vergelijking om het voordeel van elektrische mobiliteit te bevestigen.

Daarbij moet je rekenen dat er steeds meer en meer elektriciteit wordt geproduceerd dat niet afhankelijk is van de omzetting van fossiele energie via thermodynamische omzetting naar elektriciteit. Hierdoor is elektriche mobiliteit altijd veel energie- en klimaatvriendelijker dan mobiliteit met fossiele brandstoffen. 

Deze studie over de mobiliteit (vergelijking fossiel met elektrisch) werd gemaakt op vraag van de groene fractie in de Duitse Bundestag (parlement) en is ook downloadbaar via volgende link https://www.gruene-bundestag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/theme...

De studie werd door de groene fractie van de Bundestag gevraagd aan een buitenlandse universiteit om beïnvloeding van de eigen economische prioriteiten en actoren te voorkomen. Het is ook 1 van de weinige studies waarvan de resultaten niet worden tegengesproken of waarvan zelfs de uitgangspunten niet in twijfel werden getrokken door andere studies in binnen- en buitenland, ook niet in andere continenten of ook niet door de automobielindustrie of door het internationaal energie agentschap.

afbeelding van Luc Vandamme
06/06/2021 - 21:48

robin demey wrote:

pierrechristiaens [at] telenet [dot] be wrote:Vlaanderen telt erop dat in 2050 er de helft minder energie zal nodig zijn!

Onvoorstelbaar hé. Dat is Wishfull Thinking op zijn best.

Om een idee te geven:

Denkt men nu echt dat de energievraag zal halveren? Zelfs niet stijgen zou al een enorme prestatie zijn.

Groeiende bevolking, groeiende economie (is toch wat ze willen) en steeds meer technologie...

De warmtevraag zou wel moeten dalen uiteraard, door betere woningen. Maar de rest... Lijkt me weinig realistisch.
Men zal dus vooral moeten zorgen dat de groei in groene energie sneller is dan de toename in energievraag.

Vooral opslag zal een van de belangrijkste zaken worden in de transitie.

Beste Robin,

Ik weet niet waar dat je bovenstaande grafiek hebt gehaald, maar daar ontbreekt nog vermogen dat aangemaakt werd door zon en wind. Ook dit is niet verwaarloosbaar op wereldniveau want landen zoals China, de VS en zelfs België halen daar nu ook al meer dan 5% van hun totale energie uit deze hernieuwbare bronnen. 

De energietransitie is in feite een grote energiebesparingsoperatie, omdat aan heel de industrie wordt gevraagd om zijn processen te herbekijken en deze zuiniger te maken. De omslag naar elektrische energie laat toe om heel veel processen met meer dan 50% energiebesparing uit te voeren of ten minste de restenergie van energetisch slechte rendementsprocessen inventief te hergebruiken in andere processen. Dit is ook geldig voor niet industriële processen zoals mobiliteit en wonen. De uitdaging voor Vlaanderen van 50% energiebesparing is misschien makkelijker dan je denkt. Andere landen zijn ambitieuzer en hebben uitdagingen tot 70% energiebesparing voorop gesteld. Het gevaar is dat Vlaanderen achterblijft en zo zijn concurrentiepositie verliest door een een niet al te ambitieuze doelstelling.

Ik heb reeds het kleine voorbeeld gegeven van mijn woning en mijn mobiliteit, waar ik in totaal 81.4 % energie (geen geld, maar energie) heb bepaard en waar de CO2 besparing nog veel groter is. zie onderstaande grafiek, die reeds op de vorige bladzijde werd verduidelijkt. Dit is geen uitzondering.

afbeelding van bunnybugs
06/06/2021 - 23:33

Luc Vandamme wrote:

....

Het resultaat in voordeel van elektrische mobiliteit is nog groter. Voor 5000 kWh verbruik elektrisch voertuig, heb je een verbruik van minstens 17500 kWh en normaal 20000 kWh met fossiele brandstoffen. Uw energiebesparing is 72% tot 75% met een elektrisch voertuig en dan spreken we enkel van de besparing ten gevolge van de directe energie die in de brandstof zit.

...

Dat klopt. In mijn voorbeeld heb ik  de vergelijking gemaakt tussen wat een elektrische wagen en een fossiel wagen aan kWh verbruikt voor hetzalfde aantal gereden kilometer.  Daarbij komt uiteraard de energie er bovenop die verbruikt wordt om vloeibare fossiele brandstof aan te maken.  In theorie komt de gascentrale er hier terug positiever uit omdat het gastransport via pijpledingen direct vanuit de bron naar de verbruiker kan gebeuren. 

afbeelding van robin demey
07/06/2021 - 21:32

Luc Vandamme wrote:
De energietransitie is in feite een grote energiebesparingsoperatie, omdat aan heel de industrie wordt gevraagd om zijn processen te herbekijken en deze zuiniger te maken. De omslag naar elektrische energie laat toe om heel veel processen met meer dan 50% energiebesparing uit te voeren of ten minste de restenergie van energetisch slechte rendementsprocessen inventief te hergebruiken in andere processen. Dit is ook geldig voor niet industriële processen zoals mobiliteit en wonen. De uitdaging voor Vlaanderen van 50% energiebesparing is misschien makkelijker dan je denkt. Andere landen zijn ambitieuzer en hebben uitdagingen tot 70% energiebesparing voorop gesteld. Het gevaar is dat Vlaanderen achterblijft en zo zijn concurrentiepositie verliest door een een niet al te ambitieuze doelstelling.

Ik heb reeds het kleine voorbeeld gegeven van mijn woning en mijn mobiliteit, waar ik in totaal 81.4 % energie (geen geld, maar energie) heb bepaard en waar de CO2 besparing nog veel groter is. zie onderstaande grafiek, die reeds op de vorige bladzijde werd verduidelijkt. Dit is geen uitzondering.

Dag Luc

Ik volg je redenatie ergens wel hoor. Zelf verbruiken wij ook heel weinig. 1500 kWh primaire energie voor verwarming.

Maar hoeveel men ook bespaart heeft de laatste 10-20 jaar, het verbruik blijft toenemen. In de firma waar ik werk zijn ze de afgelopen jaren enorm efficienter geworden. Deel van hun productie wordt zelfs beschouwd als CO2-neutraal. Maar toch is het energieverbruik spectaculair toegenomen door de enorme groei van het bedrijf. Dus ja; energie per eenheid zal blijven dalen. Totale energie zal ik nog moeten zien. Heb er weinig geloof in dat we naar 50-70% daling zullen gaan.

Paar zaken ter overschouwing:

 • Steeds meer technologie (4G, 5G, streaming, IOT...). De toestellen worden zuiniger, maar we gebruiken er meer en intensiever. Daardoor moeten er ook meer gemaakt worden...
 • Gebouwen worden energiezuiniger, maar de verwarmde/gekoelde opp. wordt steeds groter. Denk maar aan de grootouders die enkel de woonkamer verwarmen. Ik weet niet in hoeverre de kachels van de grootouders mee in het huidige verbruik zitten (zelf gekapt brandhout...)? Nieuwe/verbouwde woningen worden volledig op temperatuur gehouden, waardoor het totale verbruik misschien hoger is. Trouwens gaan meer en meer mensen airco's installeren, verwarmde zwembaden, sauna's...
  Mijn ouders wonen in een zeer slecht (niet) geïsoleerde woning, maar verwarmen beperkt. Hun gasverbruik en elektriciteitsverbruik is verbazend laag. Ze boeten gewoon enorm in aan comfort.
 • De industrie wil/moet blijven groeien. Dus ook daar zal de vraag toenemen. Het wordt een kunst om het verbruik op niveau te houden terwijl ze groeien. Laat staan dat het zou gaan halveren.
 • Elektrische robotaxi's zouden/zullen het verbruik/km en het aantal wagens/km serieus omlaag halen, maar door het goedkoper worden van dat transport, zullen er meer km gereden worden. Dat is niet mijn mening, maar talrijke studies en onderzoeken gaan daar van uit (analogie met het verleden).
 • Groene energie zal zorgen voor een daling van de energiekost. Goedkopere energie zorgt automatisch voor meer verbruik.
 • Crypto en software zal steeds belangrijker worden = energievreters
 • ...

Tijd zal het uitwijzen natuurlijk. Maar ik zie niet in hoe je aan 50% daling zou kunnen geraken.

afbeelding van m2ts
07/06/2021 - 22:10

Inderdaad Robin. Dit is bekend als de 'Paradox van Jevons'. Hij stelde dat men er, in tegenstelling tot wat men zou verwachten, niet op kan rekenen dat technologische verbeteringen het brandstofverbruik verminderen. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Paradox_van_Jevons

afbeelding van Luc Vandamme
08/06/2021 - 23:07

De paradox van Jevons mag je toepassen op alle CO2 vrije energievormen samen. Die CO2-vrije energievormen zitten vandaag trouwens in dezelfde ontwikkelingsfase als steenkool en alle andere fossiele brandstoffen waren toen Jevons zijn paradox beschreef.

De fout is enkel dat de meeste mensen enkel denken dat een 1 op 1 vervanging door 1 andere energievorm aan de orde is, maar dit  is (helemaal) niet waar; Deze manier van denken (1 op 1 vervanging) was de normale manier voor een oplossing te bedenken van 10000 jaar geleden tot 10 jaar geleden.

Dit wil dan ook zeggen dat elektriciteit niet 1 op 1 de oude fossiele energie vervangt.

Bvb. voor warmte zal de rechtstreekse thermische energie uit lucht, water en zon (aero-, hydro- en zonnethermie) voor een groot deel de oude fossiele energie in deze sector vervangen, natuurlijk geholpen door een toepassing die met elektriciteit als hulpenergie de energie uit de bron gaat verzamelen, bruikbaar zal maken voor onze warmtetoepassingen en leveren aan onze afgiftesystemen. Die elektriciteit voor de hulpenergie (om te verzamelen, bruikbaar te maken, ...) zal misschien ook uit dezelfde bronnen worden gemaakt. Maar er zal veel minder elektriciteit gebruikt worden dan energetisch strikt nodig was met de fossiele brandstof van voorheen. De elektriciteit dient dan ook als hulpenergie en niet als vervangende energie in vele nieuwe toepassingen Een groot deel van de strikt noodzakelijke afgifte energie komt dan ook uit de natuurlijke bronnen zelf  zoals lucht, water en zon (warmtepomp, zonneboiler, ...) . En er zijn nog andere (natuurlijke, fundamentele, ...) bronnen die we kunnen gebruiken zoals bepaalde welgekozen omkeerbare  chemische processen (bvb. de splitsing van water, ...) , en ... zoveel mogelijkheden die we vandaag nog niet zien omdat we er niet naar zochten. Dit zijn dan de fenomenen die onze industrie zal veranderen en toegepast worden in produktieprocessen.  

Hetzelfde geldt ook bij mobiliteit waar elektrische en omkeerbare chemische toepassingen (zoals bvb de batterij ...) de motor zullen zijn van de mobiliteit en waar de fossiele energie het onderspit zal  delven omdat ze energetisch te veel bijproducten levert, waar de huidige mobiliteit, maar ook de mens en de natuur geen blijf mee weten.

4G, 5G, IoT, IT, ... technologie is ook hulptechnologie om andere energetische processen te verbeteren. De processen die ontwikkeld worden met deze technologie en die deze energetische optimalisatie niet doen (bvb. bitcoin, ....), zullen "uitsterven" zoals de  tulpenbollenhype in de middeleeuwen. Ook de tulpenbollenhype was het gevolg van een ontwikkeling (gebruik van nieuwe beurstechnieken) die niet leidde tot een verbetering van de maatschappij.

Maar de totaliteit van benodigde energie zal natuurlijk vergroten want er zijn meer toepassingen voor meer mensen, maar de energie zal van vele andere oorsprong(en) komen dan voorheen. Dit is energietransitie op zijn best. Dit is een revolutie voor de mens, zoals de industriële revolutie ook onze geschiedenis heeft veranderd en meer heeft veranderd dan alle oorlogen samen, van voor en na deze industriële revolutie..

Daarom mag je ook niet zomaar een gafiek met fossiele energie transponeren naar het tijdperk na de energietransitie, want dan ben je volledig verkeerd bezig. Je probeert dan een toekomst uit te denken met oplossingen uit het verleden. Dat is niet wat energietransitie is! 

afbeelding van bunnybugs
08/06/2021 - 23:15

Luc , 

Persoonlijk zie ik een probleem in de "groei" zoals die door een bepaald soort economen werd en nu nog wordt gepromoot. Die groei is op zich niet verkeerd, maar die wordt al meteen vertaald in versnelde consumptie.  Een "ding" dat men nu aankoopt gaat maar half zo lang meer mee dan een "ding" dat pakweg 30 jaar geleden aangekocht moest worden (  wasmachine , auto , ijskast , etc .... ). Het gevolg is dat die dingen ook sneller opnieuw geproduceerd moeten worden ( wat energie kost ) en ook tweemaal zo snel gerecycleerd dienen te worden ( wat ook energie kost ).  Komt daarbij nog het feit dat de "dingen" goedkoper worden wat geen rem zet op het zorgvuldig gebruik ervan met het oog om het een langer leven te bezorgen. 

afbeelding van Luc Vandamme
09/06/2021 - 00:10

Beste Bunnybugs,

Is jouw verhaal niet voor een groot gedeelte gebaseerd op nostalgie? 

Ik leg uit:

 • einde jaren '50 en begin jaren '60 deelde Volkswagen aan iedere VW kever die de 100 000 km stand overschreed, nog een medaille uit.(1 voor de wagen + 1 voorde bestuurder)  Dit was om de kwaliteit te onderstrepen, want niet alle merken en modellen haalden deze km-stand. Ondertussen was de kever al 40 keer binnen geweest in de garage voor onderhoud, want alle 2500 km moest er nog gesmeerd (vooras had cruciale smeernippels) en olie verversd worden, bougies en onderbrekercontacten in de stoomverdeler werden vervangen om de 7 500 km. 
 • in 1973 (na nog 3 andere wagens versleten te hebben) kocht mijn vader een splinternieuwe Simca 1501 break. 7 jaar later was die volledig weggeroest (zelfs midden op het plaatwerk waren er doorroestplekken) hoewel de wagen goed verzorgd werd en regelmatig met dinitrol werd behandeld. Maar de motor was nog perfect en zijn eerste banden (Michelin XZX, geen goede wegligging, maar ook geen sleet ...) waren ook nog goed na 110 000 km of 7 jaar
 • Ik heb me vorig jaar een Seat Mii electric gekocht, kreeg 2 jaar garantie, 6 jaar garantie op de batterij en de verzekering dat de batterij 1500 keer volledig kon geladen worden vooraleer deze 80%  capaciteiit (20% verlies) ging bereiken. Maar 1500 keer laden met een actieradius van 260 km WLTP of als slechte chauffeur, een actieradius van 200 km, betekent dit in het slechtste geval 200 *1500 = 300 000 km. Onderhoudsschema is meer een marketing verhaal dan een technische noodzaak en dus nog niet in de garage geweest. Ben ik ook niet van plan in de eerste 10 jaar ..... dit mag je vergelijken met de kever van mijn vader uit 1952 en die kostte relatief meer geld.... 
 • mijn moeder heeft in 1975 een Bosch afwasmachine gekocht en na 7 jaar was die ook onherstelbaar verloren. Wij hebben toen maar en nieuwe gekocht.
 • Vandaag koop ik eender welk product met 2 jaar volledige garantie, waar dit vroeger (tot midden jaren '80) meestal beperkt was tot 6 maanden. Vandaag zijn er zelfs producten met een opbrengst- en werkingsgarantie van 20 jaar en meer (zonnepanelen, batterijen 8 jaar, 10 jaar en zelfs 12 jaar, ....) Zonnepanelen kunnen vandaag zelfs 40 jaar meegaan met voldoende opbrengsten om nog rendabel te zijn.
 • vroeger was de recyclage vooral een zaak van de armere landen (export van de rijkere landen), ofwel was het een zaak van de putten op te vullen van zand en kiiezelgroeven of andere putten, was verbranden een oplossing om bepaalde restvolumes te reduceren , .... Vandaag is recyclage een business die zowel hergebruik als grondstoffenrecuperatie waardeert .... Vroeger kostte  het geen energie, maar vandaag kan je de oude afval nog altijd opgraven en ... we kunnen er zelfs archeologen mee te werk stellen.

Mijn ervaring is dus anders dan jouw maatschappelijke herinnering. Ik verander vandaag van product, niet omdat iets versleten raakt, of niet omdat iets stuk gaat (soms wel, maar ....), maar meestal omdat ik het beu ben om iets zo lang te gebruiken. En ja, dat is ook een maatschappelijk probleem, ... gepromoot door de marketing om de consumptie aan te zwengelen .... Een probleem dat men vroeger niet zo kende.

afbeelding van bunnybugs
09/06/2021 - 10:56

Dag Luc , 

Je haalt daar wel heel "oude" voorbeelden aan. De techniek envolueert uiteraard, en mijn 30 jaar oude old-timer Renault R5 heeft geen smeernippels meer, onderbrekercontacten branden niet meer in omdat er een transistor tussen zit, en nog  van die dingen. De carosserie ( en lak ) is nog origineel en in perfecte staat.  Mijn gebruikswagen is een Kangoo ZE van 7 jaar oud, en heeft slechts één keer de garage gezien voor het herafstellen van de koplampen. Mijn garagist stuurt me naar huis terug met de woorden "daar valt niets aan te onderhouden". De batterij werd vorig jaar uitgemeten en beschikt nog over haar 100 % capaciteit.

Anderzijds .... om de 5 jaar heb ik een nieuwe stofzuiger mogen kopen, terwijl mijn ander "oudje" van 800 Watt meer dan 20 jaar oud is en het nog bijzonder goed doet.  Idem problemen gehad met elektrische grasmaaiers. Elektronica verslijt per defintie niet, en toch geraken jaarlijks een pak TV's , PC's , GSM's en Smartphones op de schroothoop. Het probleem is dat men tegenwoordig , al dan niet bewust, componenten tot het maximum van hun specificaties belast, en dan gaan die sneller defect door oververhitting ( materiaal uitzetting en krimp veroorzaken breukjes )

Persoonlijk heb ik ook iets tegen al the bells and whistles van tegenwoordig.  Mijn Kangoo ZE is echt een voorbeeld van hoe ik graag heb. Daar zit geen radio in, geen GPS, geen "kerstverlichting". Het dashboard heeft de look en feel van een wagen uit de jaren '80. . Hoe minder prullaria, hoe minder er defect kan geraken, en dus ook een pak minder stress. Ik haat dingen die defect geraken. 

afbeelding van robin demey
09/06/2021 - 14:57

Luc

Zonne-energie (PV, zonneboiler...), warmtepompen... zijn ook energie hé. Ik zeg niet dat we niet naar 50% of zelfs 100% reductie kunnen van fossiele energie. Maar de totale energievraag zal hoogstwaarschijnlijk (met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid) niet dalen. Zoals je zelf zegt: "Maar de totaliteit van benodigde energie zal natuurlijk vergroten want er zijn meer toepassingen voor meer mensen, maar de energie zal van vele andere oorsprong(en) komen dan voorheen. "

Jij denkt dat Bitcoin (crypto) zal uitsterven? Dan heb je je er nog niet in verdiept. Crypto zal heel wat zaken oplossen die nu complex of moeilijk zijn. Enkele voorbeelden:

Wat betreft de energie zijn we het blijkbaar eens; alleen verwoorden we het anders ;-). 

afbeelding van robin demey
09/06/2021 - 15:12

Luc Vandamme wrote:

Beste Bunnybugs,

Is jouw verhaal niet voor een groot gedeelte gebaseerd op nostalgie? 

 • mijn moeder heeft in 1975 een Bosch afwasmachine gekocht en na 7 jaar was die ook onherstelbaar verloren. Wij hebben toen maar en nieuwe gekocht.
 • Vandaag koop ik eender welk product met 2 jaar volledige garantie, waar dit vroeger (tot midden jaren '80) meestal beperkt was tot 6 maanden. Vandaag zijn er zelfs producten met een opbrengst- en werkingsgarantie van 20 jaar en meer (zonnepanelen, batterijen 8 jaar, 10 jaar en zelfs 12 jaar, ....) Zonnepanelen kunnen vandaag zelfs 40 jaar meegaan met voldoende opbrengsten om nog rendabel te zijn.

Mijn ervaring is dus anders dan jouw maatschappelijke herinnering. Ik verander vandaag van product, niet omdat iets versleten raakt, of niet omdat iets stuk gaat (soms wel, maar ....), maar meestal omdat ik het beu ben om iets zo lang te gebruiken. En ja, dat is ook een maatschappelijk probleem, ... gepromoot door de marketing om de consumptie aan te zwengelen .... Een probleem dat men vroeger niet zo kende.

Je verhaal is wel heel gekleurd hé, Luc ;-).

De wagens vanaf de jaren '80 haalden met gemak de 300.000-400.000 km en werden/worden inderdaad meestal vervangen omwille van de mode. Maar dat is nu wel een van de weinige producten die vroeger niet zo lang mee gingen. Het is een feit dat de verbraningswagens van de laatste 15-20 jaar een veel minder lang leven hebben. Vraag het gerust aan de onafhankelijke garagisten.

Wat elektrische wagens betreft: deze zouden gemakkelijk 1 miljoen+ km mee moeten kunnen.

En zonnepanelen bestonden nog niet vroeger ;-).

Het voorbeeld van de wasmachine, zal een uitzondering op de regel zijn: De doorsnee televisie, (af)wasmachine, droogkast, koelkast... kortom alle witgoed en elektronische apparatuur ging vroeger gemakkelijk 20+ jaar mee. Uitzonderingen zoals die van uw moeder daar gelaten.

Vandaag de dag is er bijna geen enkele wasmachine die de 15 jaar haalt, laat staan 10 jaar. Idem met vaatwassers. TV's zijn nog erger... Ik weet waarover ik spreek. Sinds kort help ik regelmatig een eigenaar van een elektrozaak.
Bij de Recupel zie ik 2 types toestellen: ofwel 25-30 jaar oud. Ofwel max. 10 jaar oud. Uitzonderlijk eens eentje van 15 jaar. Zelfs Miele, Bosch... gaan in het beste geval nog een 10-tal jaar mee. Tot eind jaren '90 waren toestellen nog betrouwbaar. Die tijd is gepasseerd helaas. Herstellingen kosten ook zoveel geld, dat men natuurlijk nu eerder een nieuw toestel koopt dan te laten herstellen. Dat zal er ook mee te maken hebben. Naast het feit dat toestellen amper nog hersteld kunnen worden, door de manier waarop ze samengesteld zijn.

afbeelding van bunnybugs
09/06/2021 - 17:31

Ik kan er niet over meepraten, maar ik heb me laten vertellen dat men bij nieuwe wagens de komplete koplamp vooraan moet vervangen als die met LED's zijn uitgevoerd, en die zijn ook nog eens bijzonder duur.  Dit is toch zielig. 

afbeelding van robin demey
09/06/2021 - 17:34

bunnybugs wrote:

Ik kan er niet over meepraten, maar ik heb me laten vertellen dat men bij nieuwe wagens de komplete koplamp vooraan moet vervangen als die met LED's zijn uitgevoerd, en die zijn ook nog eens bijzonder duur.  Dit is toch zielig. 

Dat is waar, maar LED's zouden normaalgezien even lang moeten meegaan als de wagen zelf. Dus op zich valt het nog wel mee ;-).

afbeelding van m2ts
09/06/2021 - 18:08

Robin, merk op dat bitcoin/crypto/blockchain geen synoniemen zijn. In jouw verhaal denk ik dat je vooral de mogelijkheden van blockchain wil benadrukken en niet zozeer een cryptomunt.

Je ander verhaal is gekend als "Planned obsolescence" (deel van Anti-consumerism) of "Geplande veroudering". Zelf schrikken we er niet voor terug om iets 2de hands te kopen, waar je vaak een behoorlijk groot aanbod hebt. Maar uiteraard heb je maar zo'n groot aanbod, omdat anderen denken dat ze hun aangekochte zaken beter vervangen door iets nieuws. Dat er een grote tweedehands markt is, is dus niet per definitie goed voor het milieu...

Het lijkt me er op dat er vroeger een grotere herstelmarkt was: bv. defecte tv's opkopen, omdat sommige typische problemen vlot te herstellen waren (bv. kapotte condensator). Deze kon je dan weer verder verkopen. Nu lijkt het me een pak risicovoller om een defect toestel te kopen, met het oog op herstel en winst op de herverkoop... En een recht op reparatie is er niet...

afbeelding van robin demey
09/06/2021 - 18:24

Ik weet dat het geen synoniemen zijn. Maar omdat Luc aanhaalde dat bv Bitcoin zou uitsterven, leek het me, gezien de context dat hij blockchain op zich bedoeld. Want of bitcoin nu blijft of niet, zal in het verhaal van de blockchain weinig uitmaken op energievlak. Blockchain staat nog niet eens in de kinderschoenen...
Al geloof ik niet dat Bitcoin zal verdwijnen.

afbeelding van Bram in Brussel
09/06/2021 - 20:34

Zou een koostoftaks een oplossing kunnen zijn? Daardoor zouden producten in het algemeen maar vooral producten van veraf, die bij zowat elke extra verwerkingsstap (veel transporten, verpakking, ...) wat duurder worden tegenover lokale rechtstreekse producten (zoals lokale kweek) en zeker ook menselijke arbeid relatief goedkoper.

Niet alleen voedsel maar ook gebruiksvoorwerpen, voertuigen, bouwmaterialen, ...

afbeelding van m2ts
09/06/2021 - 22:03

Robin, ik denk ook niet direct dat bitcoin zal verdwijnen...

Bram, er zijn ideeën van een koolstofgrenstaks, om specifiek die verre producten met CO2 te belasten. Maar sluitend is het niet: ik dacht bv. dat sommige tomaten-van-ver minder milieubelastend (kunnen) zijn dan tomaten die bij ons in een serre worden gekweekt.

Een gewone koolstoftaks kan ook, maar voor sommige producten zal dit de armere personen onevenredig hard treffen. Dus ook niet zo simpel om flankerende maatregelen uit te werken, zonder dat deze het principe uithollen.

Ik denk dat beide nodig zijn, maar simpel wordt het niet (denk bv. aan de gele gesjes).

afbeelding van Bram in Brussel
10/06/2021 - 21:41

Als die tomaten van ver (meer zon?) inclusief transport minder milieubelastend zijn, dan kunnen we beter iets anders lokaals eten, of die tomaten van ver laten komen lijkt me.

In een documentaire zag ik dat ongezond voedsel zoals chips voor arme mensen soms goedkoper is dan bv verse groenten. Een algemene koolstoftaks zou de grote accenten verleggen, maar met met accijnzen op het ene en subsidies voor het andere zou gericht bijgestuurd kunnen worden zodat een breed basispakket voor elke burger mogelijk is, niet enkel bio-markten voor welstellenden zoals nu (edit: ik overdrijf misschien een beetje voor dit laatste).

Als energie en producten duurder zouden zijn en bv arbeid niet zo duur, dan zouden we bv wel weer terug naar een onderhoud- en herstelmaatschappij  kunnen evolueren ipv de huidige consumptie-/wegwerpmaatschappij.

Op een of andere manier lijkt me dat vooral energie algemeen toch "duurder" zal moeten worden. Aan de politiek om de plooien glad te strijken. Om toch nog een beetje on website-topic te blijven, maar nog niet vraagtopic: waarschijnlijk via oa premies/subsidies op bv. isolatiematerialen.

afbeelding van Griet en Stefan
11/06/2021 - 23:52

Ik ben ook benieuwd hoe de prijzen nu nog gaan evolueren.  Toen we plannen maakten voor onze LEW, gingen we over 10j/12j (nu dus) seriueze prijsstijgingen zien, peakoil, taksen enz...  Resutlataat: gas is nog nooit zo goedkoop als nu.  Niet dat ik klaag hoor!

Pagina's