Max. gew. aanvoertemperatuur CV | Ecobouwers.be

U bent hier

Max. gew. aanvoertemperatuur CV

02/12/2018 - 12:53

Hallo

Wij lieten net een condensatieketel installeren (vaillant ecotec pro 286).
Ik stelde de maximum gewenste CV-temperatuur in op 55° (in functie D071) om zeker te zijn dat er goed gecondenseerd wordt.
De radiatoren worden voldoende warm en het huis warmt voldoende op.
Ik stel vast dat de brander soms toch stookt op 59°. Hoe zou dit kunnen komen? Ook D005  (CV-aanvoertemperatuur gew. temp) staat op 55°.
Alvast bedankt voor een antwoordje.

Mvg.
Ferb.
 

19 Reacties

03/12/2018 - 13:02

De condensatie van een gasketel hangt af van 2 basisvoorwaarden:

1. aanmaaktemperatuur van uw verwarmingswater moet lager zijn dan 60° C

2. retour t° van uw verwarmingswater moet minstens 10° C onder de aanvoertemperatuur zijn (hierzonder geen condensatie)

Uw 59° C aanvoer t° zal (meer dan) waarschijnlijk komen van de sturing van de ketel die een retour t° van 10° C onder de aanvoer t° nodig heeft om te kunnen condenseren en dus energiezuinig te werken. De circulatiepomp zal waarschijnlijk op minimum  werken en de t° in het verwarmingscircuit zal niet genoeg kunnen zakken (te veel vermogen). Hiervoor moet je de aanvoer t° verlagen (minder vermogen in het circuit, pomp zal sneller werken).

Trouwens de ingestelde 55° C is een vrij hoge t° voor moderne verwarmingssystemen met radiatoren. Probeer een lagere aanvoer t° van bvb tussen 45° C en 50° C en zorg dt de instelling van je retour zeker meer dan 10° C onder de aanvoer bedraagt. Als je de gevraagde ruimte t° (thermostaat) niet kan bereiken met deze aanvoer t°, moet je natuurlijk de aanvoer t° verhogen want dit betekent dat het t° verschil tussen radiator en ruimte niet groot genoeg is om het gevraagde vermogen af te geven.

03/12/2018 - 14:41

Ik heb nog iets vergeten:

Bij de gascondensatieketels kan je je aanvoertemperatuur afhankelijk maken van de buiten t°, daarvoor moet je installateur wel de verplichte buiten t° voeler installeren. Dan kan je de stooklijn instellen: dit is niets anders dan het afgiftevermogen van je verwarming aanpassen aan de warmteverliezen van je (wel of niet) geïsoleerd huis.

De stooklijn kan je instellen door de ketel te programeren dat de aanvoer t° verschilt bij 2 verschillende buiten t° waarden. 

Voorbeeld van een programmatie: buiten t° 16°C => aanvoer t° 45° C en buiten t° -20° C => aanvoer t° 59° C. Door dit te doen zal de aanvoer t° geleidelijk stijgen hoe meer de buiten t° daalt.

Je moet kijken hoe je installateur de stooklijn heeft geprogrammerd, want het zou kunnen dat hij 2 willekeurige buiten t° heeft genomen en dezelfde aanvoer t° voor iedere buiten t° heeft geprogrammeerd, dan heb je verminderd rendement en verminderd comfort in je woning. Let er ook op dat de 2 buiten t° ver uit elkaar moeten liggen om een zo groot mogelijk comfort en bereik te hebben. Kijk zeker na dat de buiten t° voeler geïnstalleerd werd en of dat deze nog werkt.

03/12/2018 - 17:00

En de instelling voor SWW ?

03/12/2018 - 17:00

Hallo Luc

Bedankt voor de uitleg. Ik heb de temperatuur eens op 50° gezet. Zal misschien inderdaad zo zijn dat er een te hoge temperatuur terug kwam om nog een verschil van 10° te bekomen. Pomp draait inderdaad bijna constant op 15%.
Een WAR heb ik niet maar mijn thermostaat kan wel anticiperen op temperaturen die hij bekomt van Internet (Tado).

03/12/2018 - 17:39

Temperatuur aanmaak SWW hangt af van de verliezen veroorzaakt door de leidinglengte. Normaal is tussen 43°C en 55°C. Uit te proberen wat bij u past, begin bij 43° C en verhoog stelselmatig tot als het warm water van uw douche voldoet aan uw comfort wens. Controleer ook het water uit uw keukenkraan (afwas) of dit ook voldoet aan uw comfortwensen.

Mijn SWW staat ingesteld op 48° C.

03/12/2018 - 17:39

En legionella ? Of bedoel je in doorstroom ?

03/12/2018 - 17:44

Natuurlijk ga ik uit van doorstroom. Maar de tempertuur van een boiler kan ook gehouden worden op deze temperatuur (boiler is dan veel zuiniger), als je hem maar regelmatig (risico door uzelf in te schatten als wekelijks, maandelijks, ...) eens kortstondig boven de 55° C brengt.

03/12/2018 - 17:45

MMmm, 

Zou het dat dan ook niet zijn dat hier wordt vastgesteld door TS

quote"Ik stel vast dat de brander soms toch stookt op 59°. Hoe zou dit kunnen komen?"

Daar zou ik dan in ieder geval niet teveel aan prutsen.

03/12/2018 - 17:52

Ik heb je de basisprincipes en de limieten meegegeven voor het verbrandingsproces en warmteaanmaak voor radiatoren bij een een gascondensatieketel. Als je naar de verkeerde waarden kijkt en de verkeerde waarden instelt, dan heeft dit natuurlijk niets te maken met mijn uitleg. 

Voor vloerverwarming zijn er natuurlijk andere aanmaaktemperaturen, afhankelijk van de legafstand (berekend als LTV of ZLTV)

03/12/2018 - 18:25

@ Ferb,

Ik zou toch maar de WAR installeren. Deze ketel is eco omdat er een WAR opstaat en dit zal je verbruik op jaarbasis voor je verwarming met 10 tot 15% verminderen.

Uw internettoepassing zal er alleen voor zorgen dat de ketel vroeger aanspringt bij koude buitentemperaturen. Dit kan dus niet uw WAR (buiten t° sensor aangesloten en stooklijn geprogrammeerd) vervangen, integendeel je verhoogt het verbruik van je ketel nog doordat deze vroeger opstart. 

De WAR zal er ook voor zorgen dat de ketel minder pendelt bij normale buiten t°. Dus heb je ook minder verbruik en slijtage omdat er minder opstartprocessen zijn.

NOTA: mijn uitleg in al mijn antwoorden is enkel geldig voor condensatieketels op gas en stookolie.

03/12/2018 - 18:35

@ Ferb,

Heb je je instellingen retour t° bekeken? Want deze is instelbaar en kan verkeerd zijn ingesteld. Normaal bij radiatoren is tussen 10° C en 20° C temperatuurverschil met de aanvoer, afhankelijk van of het Lage temperatuurradiatoren zijn of nog radiatoren zijn die werden berekend voor oude gasketels. Hoe groter dit T° verschil, hoe trager de circulatiepomp draait, hoe minder warmte er kan afgegeven worden. Oude radiatoren (onderbemeten naar huidige normen) moeten dus zeker niet meer dan 12° C verschil hebben. Nieuwe radiatoren (veel groter dan vroeger en dus overbemeten) kunnen wat meer t° verschil (meestal 11 à 15° C) op hun retour verdragen.

03/12/2018 - 18:43

De vraag was wat aan de oorzaak kan liggen van sporadische keteltemperaturen boven de max CV temperatuur.

Vallant zegt in zijn Ecotec folder: "De producten zijn met een automatische functie legionellabeveiliging uitgerust: als de temperatuur in de gelaagde boiler gedurende 24 uur onder 50°C daalt, dan wordt de boiler eenmalig tot 70°C opgewarmd."

Dat gaat dus los van alle CV-instellingen blijven gebeuren. En maar goed ook.

03/12/2018 - 19:03

@MaiaVanmanwe

Ik heb al veel wetenschappelijke studies hierover gelezen en ze zeggen allemaal dat legionella enkel makkelijk ontwikkelt in langdurig (men spreekt van meer dan 10 dagen) stilstaand water bij temperaturen tussen 35° C (ergste geval) en 50° C (minste kans).  

Legionella bacterie is ook gedood voor 99.9% bij 55° C en voor 100% bij 60° C. Dat bepaalde merken tot 70° C opwarmen is waarschijnlijk vanwege de gelaagdheid van de boiler (beneden lagere t° dan boven).

Men zegt ook dat in een boiler er geen stilstaand water is, als men vanaf 1 keer per dag water afneemt. Dus het risico is beperkt.

Er is enkel een verplichting (zelfs geen dagelijkse verplichting, maar ik geloof om de 28 dagen) in de Belgische wetgeving om Legionella in SWW te behandelen voor ziekenhuizen en grootkeukens. Al de andere toepassingen vallen niet onder deze Belgische wetgeving en is er geen enkel verplichting en waarschijnlijk ook geen noodzaak.

Dus mijn uitspraak: "(risico door uzelf in te schatten als wekelijks, maandelijks, ...) eens kortstondig boven de 55° C brengt" heeft wel degelijk een achtergrond. Als u deze opwarming dagelijks toepast zal dit enorm veel uw energetisch verbruik voor SWW beïnvloeden. Vergeet ook niet dat de condensatieketel dan draait zonder condensatie ....

Aan u om uw beslissing te nemen. 

03/12/2018 - 19:39

Inderdaad afhankelijk van de opstelling. Met of zonder boiler, met of zonder zonneboiler, zeer lange SWW-leidingen ...

De ecotec pro met doorstroom SWW via intern boilertje van 10 liter spreekt van 60°C-legionella beveiliging.

Zou toch zomaar aan de basis kunnen liggen van de vraag van de TS ?

Instelling D.074

https://www.vaillant.be/downloads/documenten/installatievoorschrift/wall...

Maar ik zou er van afblijven zonder kennis van de installatie (ter plaatse).

03/12/2018 - 19:52

Hallo

Ik denk niet dat ik op die ketel een mogelijkheid heb om retourtemperaturen (of verschillen tov aanvoertemperatuur) in te stellen. Nog niet gevonden.
Mijn SWW staat op 45°. Enkel als ik wasmachine (hotfill) en vaat aanzet, altijd simultaan en op dezelfde leiding, zet ik het water 60' op 65°. Dat kan heel handig met mijn app of op de thermostaat. Ik heb ook nog een zonneboiler (300l) dus het is wat bijverwarmen in de winter.
Van legionella heb ik geen schrik. We zijn met 5 thuis + de vaat en wasmachine. Genoeg verbruik dus.
Over de WAR zal ik nog eens nadenken. Eens inlezen over die stooklijnen.
We stoken eigenlijk heel weinig met gas. Hebben ook nog houtkachel (Rika twist uit 2013).

03/12/2018 - 20:02

Deze instellingen zijn zeker niet moeilijk om zelf te doen aan de hand van de handleiding van de ketel en als men de technische achtergrond kent, die uiteindelijk niet zo moeilijk is.

Natuurlijk moet je voordeel geven aan de professioneel om dit te doen. Er is trouwens veel kans dat deze ketel nog onder de garantievoorwaarden valt van de installateur. Dit betekent dat de professioneel dit op de juiste manier moet installeren en instellen, zodat deze ketel op de energiezuinigste manier werkt.

Maar ik heb mijn vragen bij een professioneel die een condensatieketel installeert zonder de WAR aan te sluiten en dus maar een vaste aanvoer t° en een retour t° instelt zonder rekening te houden met de rest van de installatie.

In dit geval moet de gebruiker zeer goed op de hoogte zijn om te kunnen beoordelen of alles geïnstalleerd is volgens de regels van de kunst (nee volgens de regels van de techniek), anders is hij belazerd en heeft hij te veel betaald voor iets wat hij verwacht of had kunnen  verwachten en niet gekregen heeft.

03/12/2018 - 22:17

@ Ferb,

Ik lees dat je

1. "Mijn SWW staat op 45°. Enkel als ik wasmachine (hotfill) en vaat aanzet, altijd simultaan en op dezelfde leiding, zet ik het water 60' op 65°"

Je SWW aanmaak voor je hotfill verhogen naar 60 tot 65° C heeft tot gevolg dat je condensatieketel niet meer condenseert. Je verhoogt je CO2 uitstoot vele malen gedurende dit proces. 

Een hotfill heeft ook enkel zin als het hotfill apparaat (wasmachine, afwasmachine, ...) dicht bij  de warmte aanmaakbron zit omdat dan het warme water direct van de warmtebron toekomt aan de plaats waar het moet zijn. Als de leidingen meer dan 10 meter verbinding moeten leggen tussen bron en apparaat, dan heeft het weinig zin om een hotfill te gebruiken en zeker niet om nog een t° verhoging SWW toe te passen. Dit komt omdat de volledige leiding vol zit met koud water en eer dat het warm water toekomt is de machine (afwasmachine zeker) al volledig gevuld. De afwasmachines gebruiken tegenwoordig relatief weinig water (ongeveer 7 tot 9 liter per afwasbeurt). Bij het initieel bijvullen heeft het warme  water dan niet de hotfill bereikt, bij het spoelen zal er wel nog restwaarmte in de leiding zitten. Bij veel programma's bij wasmachines heb je ook geen 60° C meer nodig.

Dus als je voordeel wil hebben van je hotfill, moet je je wasmachine zo dicht mogelijk bij je boiler plaatsen...

TIP: je gaat veel meer warm water besparen als iedereen in je huishouden direct na elkaar een douche neemt. Als er veel tijd (meer dan 10 minuten) tussen de verschillende douches zit, koelen de leidingen te veel af en heb je een wachttijd voor het warme water (het water in de leidingen moet terug opgewarmd worden).

2. "Ik heb ook nog een zonneboiler (300l) dus het is wat bijverwarmen in de winter"

Ik heb ook een zonneboiler (leegloop, 10 m² vlakkeplaat collectoren, buffer van 500 l voor 2 personen) en heb gemerkt dat het niet interessant is om deze, zeker in de winter, bij te verwarmen. Ik heb de bijverwarming van de boiler uitgeschakeld en mijn warmteaanmaaksysteem als doorstromer gebruikt. SWW komt via de zonneboiler naar het warmteaanmaaksysteem, zodat het water al lichtjes voorverwarmd is voordat het de doorstromer bereikt. Hierdoor zakt de t° nog meer in de zonneboiler. Gevolg is dat de opbrengst van mijn zonneboiler in de winter meer dan verdubbelt. In sommige maanden (november, februari en maart) brengt hij  meer op dan in de zomermaanden. In de maanden december en januari brengt hij in kWh meer op dan mijn installatie van zonnepanelen van 2 kWpiek.

Hoe dit komt: omdat de temperaturen beneden in de boiler dan heel laag zakken (tot zelfs minder dan 20°C). Hierdoor zal de zonneboiler sneller aanspringen. Ik heb ook het verschil t° met de collectoren naar beneden gehaald voor de winter, tot 10° C om het zonneboiler proces vroeger te laten starten. Mijn colletor t° moet bvb maar 30° C bereiken bij een onderste boiler t° van 20° C om de het zonneboiler proces op te starten.

Als je de boiler eerst opwarmt met een externe warmtebron is de boiler t° zo hoog, dat het zonneboiler proces in de winter niet of heel weinig de kans krijgt om op te starten. 

Om u een voorbeeld te geven, op deze bewolkte dag van vandaag met een heel klein streepje zon, heeft mijn zonneboiler een kleine opbrengst gehad. Had ik de boiler opgewarmd dan had de zonneboiler niet gewerkt.

Ook  een ander nadeel van uw zonneboiler op te warmen: bij een boiler t° van 50° C heb je 8% energieverlies (standverliezen) van de boiler aan zijn omgeving. Dus iedere dag verwarm je 8% te veel SWW bij het extern opwarmen van je zonneboiler. Bij 60° C lopen deze standverliezen op tot 13% en bij 70° C tot meer dan 20% op 24 uren.

04/12/2018 - 08:29

Beste

Bedankt voor de extra tips maar Ik denk dat je mij volledig mis begrepen hebt. 

  • voor mijn vaat en wasmachine die naast elkaar staan op ong 7m. van de doorstromer en op dezelfde leiding, plaats ik voor het aanschakelen de doorstromer op 60°-65° gedurende 60 minuten (handig via app). Er wordt geen vat of zo opgewarmd hé. Er zit geen dubbele spiraal in mijn zonneboiler. Zoals je zegt, in de winter hele goede opbrengsten omdat de onderkant van het vat koud is.
  • Ik weet niet goed hoe jij kan afleiden dat wij NIET allemaal na elkaar douchen want dat is wel degelijk het geval. We proberen het zelfs te combineren met tegelijkertijd vaat en wasmachine.
04/12/2018 - 08:33

Juist, ik kon het op 2 manieren interpretteren. In ieder geval zit je zo goed.