Mag geolied hout gecomposteerd worden? | Ecobouwers.be

U bent hier

Mag geolied hout gecomposteerd worden?

14/03/2017 - 23:03

Ik heb vloer die behandeld was met Aquamarijn Corcol geschaafd. Mag ik dit schaafsel gebruiken in de tuin, bv. als bruin materiaal op de composthoop?

2 Reacties

15/03/2017 - 16:27

Ik heb me al laten vertellen dat je bewerkt hout beter niet gebruikt voor de composthoop, dus ik denk het niet. Alles wat organisch is van oorsprong wel.

15/03/2017 - 18:59

Effe de MSDS opgezocht : 

12. Ecologische informatie Aanvullende ecologische informatie Dit preparaat is ingedeeld volgens de gebruikelijke methode van de Preparaten Richtlijn (1999/45/EC) en wordt overeenkomstig NIET geclassificeerd als milieugevaarlijk, maar bevat wel gevaarlijke stoffen voor het milieu. Zie rubriek 2 voor details.

Algemene informatie

Niet in het water of de riolering laten lopen. 

Bevat COBALTBIS (2-ETHYLHEXANOAAT) 

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 

.

.

https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.004.773

.

Misschien toch beter als afval beschouwen.