Mag geolied hout gecomposteerd worden? | Ecobouwers.be

U bent hier

Mag geolied hout gecomposteerd worden?

afbeelding van samgee
14/03/2017 - 23:03

Ik heb vloer die behandeld was met Aquamarijn Corcol geschaafd. Mag ik dit schaafsel gebruiken in de tuin, bv. als bruin materiaal op de composthoop?

2 Reacties

afbeelding van MarieDeVos
15/03/2017 - 16:27

Ik heb me al laten vertellen dat je bewerkt hout beter niet gebruikt voor de composthoop, dus ik denk het niet. Alles wat organisch is van oorsprong wel.

afbeelding van yannik
15/03/2017 - 18:59

Effe de MSDS opgezocht : 

12. Ecologische informatie Aanvullende ecologische informatie Dit preparaat is ingedeeld volgens de gebruikelijke methode van de Preparaten Richtlijn (1999/45/EC) en wordt overeenkomstig NIET geclassificeerd als milieugevaarlijk, maar bevat wel gevaarlijke stoffen voor het milieu. Zie rubriek 2 voor details.

Algemene informatie

Niet in het water of de riolering laten lopen. 

Bevat COBALTBIS (2-ETHYLHEXANOAAT) 

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 

.

.

https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.004.773

.

Misschien toch beter als afval beschouwen.