Klopt het dat je geen IBA/rietveld mag plaatsen als je kan aansluiten op het rioleringsnet? | Ecobouwers.be

U bent hier

Klopt het dat je geen IBA/rietveld mag plaatsen als je kan aansluiten op het rioleringsnet?

afbeelding van JeffreyC
29/04/2019 - 20:24

Ik kreeg zonet dat antwoord van de gemeentediensten.

Indien ja: is dit een richtlijn op lokaal of regionaal niveau en wat kan hierachter de redenering zijn?

Wij zouden graag een rietveld aanleggen om zo ons afvalwater te zuiveren en ofwel te laten infiltreren, ofwel nog eens te gebruiken voor in de tuin.

11 Reacties

afbeelding van IvoB
29/04/2019 - 22:50

Ja dat klopt. Als je binnen 200 meter van een openbaar rioolnetwerk woont ben je verplicht hierop aan te sluiten. 
Het betreft overkoepelende Vlaamse wetgeving (VLAREM). 

Ik woon in een doodlopende straat met een 15-tal huizen die tot twee jaar geleden (bij gebrek aan een openbaar rioolstelsel) allemaal een IBA en/of individuele septische put met rietveld hadden. Bij de aanleg van het gescheiden rioolstelsel in de straat dienden deze zelfs allemaal buiten gebruik gesteld te worden en binnen een termijn van drie maanden na de inwerking treding van het rioolstelsel (en na huis per huis controle door Pidpa) aangesloten te zijn (wat betreft zwart en grijs afvalwater) op het rioolstelsel). 

Je eigen regenwater kan je wel opvangen in de tuin. 

https://www.vlaanderen.be/waterafvoer-en-riolering

afbeelding van JeffreyC
30/04/2019 - 10:51

Ok, merci. 

Erg jammer, want een dergelijk systeem zou in ons geval de waterhuishouding helemaal circulair kunnen maken.

Iemand enig idee wat de motivatie is achter dergelijk verbod? Ik kan er namelijk met de beste wil van de wereld geen één bedenken.

afbeelding van IvoB
30/04/2019 - 11:16

De enige reden (zeker als je al een straat hebt waar iedereen al jaren een IBE heeft) is dat ze de kosten voor aanleg dan (deels) kunnen doorrekenen. Een riolering waar onvoldoende doorstroom is naar een waterzuiveringsstation werkt ook niet optimaal. 
En het blijkt een opgelegde EU-reglementering te zijn (in een bergdorp in Frankrijk hadden we hetzelfde probleem met dezelfde opgave van reden => verplicht door EU). 

afbeelding van JeffreyC
30/04/2019 - 12:13

Geld dus. :-(

Nogmaals merci voor de opheldering.

afbeelding van benny1904
06/05/2019 - 12:53

Wij hadden ook het idee om een rietveld te plaatsen en kwamen met hetzelfde probleem uit als u.

Nu was ik in eerste instantie ook verontwaardigd maar er is ook nog een andere reden mogelijk:

stel dat er mensen hun IBA/rietveld niet deftig onderhouden (of slecht aanleggen) => dan stroomt er vervuilend water rechtstreeks de bodem in. En dat is naturlijk niet de bedoeling.

Nu, ik vond het ook zeer jammer...

afbeelding van AlainD
08/05/2019 - 20:11

Vergeet ook niet dat IBA/rietveld aan mindere normen moet voldoen dan een groter zuiveringsstation. Bovendien gebeuren er daar ook zeer frequent controles op de kwaliteit van de zuivering. Bij collectieve zuivering is er ook het grote voordeel dat er veel meer continue afvalstromen zijn. Ook is de impact van accidentjes veel lager, want veel meer verdund dan op een individuele installatie. --> Bij calamiteiten wordt er ook veel sneller ingegrepen, bij een IBA/rietveld kan dan jaren duren.

Je zult ook periodes hebben dat je door ziekte zware medicatie moet nemen of extra ontsmetten en dan is de werking van je IBA/rietveld ook slecht. Dan heb je ook echt wel andere prioriteiten.

Als het huis verkocht wordt, is er ook geen garantie dat de koper er even begaan met is.

Uiteraard is er ook een kostenaspect. Bij heraanleg van straat en riolering voor je deur is de extra kost om een afvoer van jou te voorzien niet gigantisch. De straatriolering die voorbij je huis moet kost echter wel geld.

afbeelding van JeffreyC
13/05/2019 - 08:12

Ter volledigheid geef ik jullie nog het antwoord mee dat ik van VMM ontvangen heb:

"Het is inderdaad zo dat waar riolering aanwezig is, je verplicht bent om daarop aan te sluiten voor de lozing van je afvalwater. Gezuiverd afvalwater lozen in de tuin is niet toegestaan. Het afvalwater dat via de riolen wordt verzameld, zuivert Aquafin in de grote rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het resultaat van dit zuiveringsproces is meestal beter dan in een eigen zuiveringssysteem (IBA). Het wordt ook vaker en eenvoudiger gecontroleerd. Vandaar dat dit te verkiezen is boven een eigen zuiveringssysteem.

De verplichte lozing van huishoudelijk afvalwater op riool en gescheiden lozing van hemelwater en afvalwater is geregeld in art. 4.2.1.3  en art. 6.2.2 van Vlarem II. Een digitale versie van Vlarem II kun je raadplegen op www.emis.vito.be/navigator

De infiltratie van gezuiverd huishoudelijk afvalwater is verboden, volgens art. 6.9.2.2.:

4°de indirecte lozing in grondwater van huishoudelijk afvalwater is verboden als de openbare weg van openbare riolering is voorzien of als het gezuiverde afvalwater, rekening houdend met de afstandsregels, vermeld in punt 3°, b), in een gewoon oppervlaktewater of in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater geloosd kan worden"

Nu, ik blijf hierbij mijn bedenkingen hebben maar nu heb ik tenminste een kader. :-) 

Ik ga alvast het risico niet lopen iets onwettigs op te zetten en hoop dat regelgeving hieromtrent kan wijzigen. Hergebruik en lokale infiltratie wordt o zo belangrijk.

Iedereen bedankt voor de geleverde bijdragen in mij zoektocht!

afbeelding van IvoB
13/05/2019 - 08:46

Als de regelgeving zal wijzigen zal dat al zeker niet in de richting zijn die jij hoopt maar eerder naar meer centralisatie. 
Het enige wat je kan doen om dat in Vlaanderen (tijdelijk) af te houden is verhuizen naar een afgelegen plek waar het vooralsnog te duur is om riolering aan te leggen. 

afbeelding van Keon
19/05/2019 - 14:10

Jeffrey,

Niets belet u om uw afvalwater-stroom circulair te maken via een rietveld. Je moet alleen zorgen dat het een soort gesloten circuit is en dus niets loost in de omgeving... buiten misschien wat bloempotten water geven;-)

afbeelding van bclausb
05/07/2019 - 19:48

Keon, dat was ik ook aan het denken: niet belet je toch om gezuiverd water bv in de regenwaterput te laten toekomen voor een "recirculatie"? Zo lang je niks loost buiten de riolering voldoe je toch aan alle verplichtingen, of vergis ik mij?

afbeelding van JeffreyC
05/07/2019 - 20:47

Het in mijn regenwaterput laten lopen, zou ik sowieso niet doen.

En je kan het inderdaad toch installeren, mits je geen water van die oorsprong in de grond loost. Dus het kan, maar gezien het vooral mijn idee was om het in de tuin gebruiken (volgens de gedachte: wat er naar beneden valt lokaal, ook lokaal houden) is dit voor mij geen optie.