Kan je zonnepanelen en batterij koppelen in 1 appartementsgebouw?

Wij zouden in ons appartementsgebouw een batterij en zonnepaneel installatie willen zetten, en deze delen met de 6 bewoners.

Idee is dus dat er tussen batterij en de bewoners 6 meters komen zodat we weten wie hoeveel verbruikt van de installatie. Maar de vraag is of dat mag: na de meter de netten terug aan elkaar koppelen, natuurlijk met de nodige beveiligingen zodat de stroom enkel van batterij naar bewoner kan en niet omgekeerd.

Of kent er iemand een leverancier van (gevorderde) batterij systemen? want standaard leverancier reageert zelf niet...

 

Reacties

Kan je niet, ipv de netten erop aan te sluiten, elk appartement 1 gescheiden stopcontact geven? Waar dan bv de koelkast of een andere kleine of middelmatige verbruiker op aangesloten wordt?

Nog even wachten. Met de nieuwe wetgeving over de energiegemeenschappen moet dit in de nabije toekomst kunnen voor appartementsgebouwen. Maar de basis zal steeds zijn eerst de gemeenschappelijke delen bedienen en daarna pas kan je verdelen naar de aansluitingen en telkens in functie van de directe opbrengst die onmiddellijk kan verbruikt worden. In de meeste appartementsgebouwen zal het dan ook weinig zin hebben om ook in een batterij te investeren omdat je meestal alle opbrengst direct zal kunnen gebruiken met de gemene delen en meerdere bewoonde privatieve eigendommen.

Hiervoor zal er dus een contract gesloten worden tussen alle leden van de VME met de modaliteiten (meten, afrekenen, ...) . Dit contract legt dus de regels vast zoals beschreven in de wetgeving van de energiegemeenschappen (dwingende wetgeving) .... deze is echter nog niet allemaal opgemaakt, gestemd of gepubliceerd en vandaar dat je dit vandaag nog niet kan. Er is al een eerste aanzet gedaan in de wetgeving van Vlaanderen, maar er moet nog meer komen, ook op federaal niveau.

De energiegemeenschappen en de hernieuwbare energgiegemeenschappen zijn reeds beschreven in de nieuwste Europese richtlijnen en worden verplicht om in alle lidstaten toe te passen en te facilliteren. 

hat is also a terrific way due to the fact it's miles full of pleasant
in china , we often have a birthday party at home or in a eating place to have the meal collectively. and we usually consume the birthday cake after the meal.occasionally we play a few games during the birthday celebration .for instance,we dance or sing and so on.or we regularly buy a unique present as a birthday gift . we can also make a stunning birthday card as a birthday present .i assume that is also a terrific way d

ulta beauty