Houtverbranding: Ok of niet? | Page 9 | Ecobouwers.be

U bent hier

Houtverbranding: Ok of niet?

afbeelding van Jurgen - BBL
18/11/2016 - 09:10

Is houtverbranding duurzaam of niet? Wat pleit voor? Wat pleit tegen?

401 Reacties

afbeelding van Bram in Brussel
29/01/2019 - 17:29

@ charel,

Hout van eigen tuin dat je telkens herplant lijkt me toch groen. Of snoeisel van knotwilgen dat je voldoende laat drogen?

(Hypothetisch, ik zie ons niet direct knotwilgen planten.)

afbeelding van charel
29/01/2019 - 17:40

Tja Bram, het hangt er van af wat je onder "groen" verstaat. 

Het probleem met verbranding is dat daar altijd vervuiling door in de lucht wordt geblazen (daar dient die schouw voor), Co2 maar ook een boel andere schadelijke stoffen verzameld onder de naam 'fijn stof'. Tegenwoordig wordt aangenomen dat dit zo mogelijk nog een stuk erger is dan het teveel aan Co2

afbeelding van Luc Vandamme
30/01/2019 - 09:09

Ik ben geen voorstander van houtverbranding

Gezellige verbranding die knispert ben ik tegen, want dit is het teken van onvolledige verbranding en productie van fijn stof. 

Maar men moet houtverbranding ook niet persé vermijden, men moet het enkel goed gebruiken en reglementeren. Een gecontroleerde houtverbranding met eventueel  een aktief koolstoffilter in de schouw, is zeker beter dan een gasverbranding voor het milieu. De uitgestoten CO2 zal tenminste opgevangen kunnen worden door nieuwe natuur van dezelfde aard, indien deze geplant wordt in de omgeving van de verbranding.

Ik zal echter nooit dit type verbranding toepassen omdat (1) mijn huis hier niet voor geschikt is en (2) ik in een stadsomgeving woon. Maar ik heb wel alle begrip voor degenen die dit wel doen, zich bewust zijn van de impact en dit proberen te minimaliseren.

afbeelding van Hans Delannoye
30/01/2019 - 10:38

quote <<Stroom kan (zal) hoe langer hoe groener worden>>

charel, vooral het woordje zal - dat je terecht tussen haakjes zet - is hier belangrijk. de betekenis van dit woord is " geeft mogelijkheid of waarschijnlijkheid aan ".  je keuze van dat woord is terecht.  kijk naar de realiteit, belgie wekt zelf vooral stroom op via kernenergie, of als die kadukke centrales er uit liggen met gas of erger nog met diesel  daarnaast kopen we stroom in frankrijk (vooral kernenergie) en duitsland (bruinkool en consoorten).  ook als je 100 % groene stroom aankoopt, gaat dit net als bij je thuis via compensatie, want op een moment als dit (grijs, sneeuw, weinig of geen wind) stoken we onze groene (?) warmtepompen met bruinkool, kerneenergie en diesel.  daarnaast zit je met enorme transportverliezen, ik denk echt wel dat een goede houtvergasser niet slechter kan scoren.  daarbij wil de politiek dat we zowat alles elektrisch gaan doen.  als we inderdaad allemaal een elektrische wagen gaan kopen en met warmtepompen gaan verwarmen, zal het aandeel groene energie eerder verkleinen dan vergroten.  ik zie voorlopiog het aandeel groene energie vooralsnog niet stijgen.

afbeelding van IvoB
30/01/2019 - 11:33

Juist omdat deze argumenten heden nog altijd van toepassing zijn ben ik er van overtuigd dat een oordeelkundig wisselgebruik tussen houtstook  en warmtepomp (o.a. volgens de voorwaarden die we zelf toepassen en al weergegeven  hebben) niet slechter zullen scoren dan loutere overschakeling op elektriciteit. 
Moest dat niet zo zijn hadden we er alle reden voor om met onmiddellijke ingang 100% over te schakelen op WP: kost minder aan investering, vraagt minder tijd,  is veel flexibeler en kost voorlopig niets in gebruik. We stoken dus zeker geen hout omdat het goedkoper is noch omdat het leven er gemakkelijker door wordt.

"Houtsverbranding ok of niet" dus zomaar verwerpen getuigt dus eerder van star hokjesdenken in plaats van alle pro's en contra's in  overweging genomen te hebben en daar, indien de plaatselijke situatie het toelaat, naar te handelen.
Als bijkomend antwoord op het onderschrift van TS kan ik daar dus nog aan toevoegen dat:
Er voor houtverbranding te pleiten is als het gebeurt in een omgeving en een manier waarbij je de andere omwonenden zo weinig mogelijk stoort, het doet met de beste middelen die technisch voorhanden zijn en volgens de regels van de kunst van het verbranden van hout (niet smoren, zo kort mogelijk, zo droog en zuiver mogelijk, zonder toevoegingen en zo veel mogelijk uitsluiten van transport). En dit dan nog eens tijdsgebonden combineert (houtstook wanneer rendement van WP daalt en/of er onvoldoende groene stroom wordt aangemaakt).
Er zonder discussie tegen te pleiten is als je houtverbranding gewoon ziet als een goedkope manier om te verwarmen en van je rommel af te geraken. Maar zo ga je weinig gebruikers vinden op dit forum.

Een botte "neen" zonder meer is in deze context dan ook een beetje misplaatst en getuigt misschien van een gebrek aan de nodige realiteitsszin.

Elektriciteit kan waarschijnlijk door constante technologische evolutie verder vergroend worden. Maar of deze vergroening de stijgende vraag naar elektricteit in de nabije toekomst kan blijven volgen, laat staan evenaren, is nog maar de vraag. Het is te hopen maar zeker nog geen realiteit. En zo lang moeten we het, naar best vermogen, doen met de middelen die voorhanden zijn.

afbeelding van Luc Vandamme
30/01/2019 - 11:46

Hans,

Ik geef je gelijk dat er uitdagingen zijn. 

Transportverliezen zijn te saneren. Om dit te doen kan men een voorbeeld nemen aan Nederland waar men het elektriciteitsnet al jaren lokaal heeft georganiseerd per postcoderoos. Dit geeft vandaag enorme voordelen omdat men per postcoderoos ook productie en opslag kan organiseren zonder de dubbele transformaties (verliezen) van hoogspanning  en middenspanning te moeten ondergaan. Men heeft er zelfs gebruik van gemaakt om dit in burgerprojecten te organiseren, dus met lokale financiering en lokale voordelen voor de bewoners.
Het is in België ook niet te laat om hier aan te denken en te starten met implementatie. De volledige implementatie zal wel jaren duren, maar het resultaat zal nog langer meegaan.

Ook in Nederland (Amsterdam) is men nu aan het experimenteren met korte gelijkstroomnetten omdat via deze netten nog meer transformatieverliezen van gelijkstroom (opwekking zonnepanelen, windmolengeneratoren, ...) naar wisselstroom (voor transport) en terug naar gelijkstroom voor vele moderne toepassingen (batterijen centrale opslag, laadpalen EV en E fiets, ...), ook veel energie vereist. Bovendien zijn de kabelverliezen ook een stuk kleiner voor bvb laadpalen voor EV.

Trouwens de eerste verdeelnetten ter wereld waren ook gelijkstroom (onder impuls van Volt in de 19e eeuw) maar hadden een nadeel dat was dat men er geen grote afstanden mee kon overbruggen met gelijke kwaliteit. Dit is nu veranderd met de nieuwe mogelijkheden van batterijen kan men de kwaliteit via tussenstations op peil houden. Trouwens gelijkstroom wordt nu al gebruikt in sommige landen voor hoogspanning transport en voor het elektriciteitsnet van treinen. Dus zo revolutionair zou een gedeeltelijke overstap niet zijn.

We zijn pas begin 20ste eeuw overgestapt onder invloed van Tesla naar Wisselstroom om de handicap kwaliteit en afstand tussen productie en verbruiker te overbruggen, met de toenmalige technieken.

Het is misschien ook tijd dat wij bij ons hierover (gelijkstroom verdeling naar bepaalde punten) nadenken en bij het herorganiseren van elektriciteitsnetwerken dit inpassen in onze toekomstige visie.

De opslag van een onregelmatige productie van elektriciteit (windmolens, zonnepanelen, waterkracht, ....) kan voor een groot deel opgevangen worden in waterstofopslag en teug afgegeven worden (branstofcellen is weer gelijkstroom) bij vraag aan batterijen die dan de piekbelasting kunnen opvangen.

Het hergebruiken van rest-energie voor warmtetoepassingen biedt ook enorme mogelijkheden. Warmteverdeelnetten kunnen zo de elektriciteitsvraag voor warmtetoepassingen verminderen. We zulle daar zeker moeten naartoe gaan, want als we elektriciteit naar waterstof en omgekeerd omzetten is er een rendementsverlies voor elektriciteit dat als warmte wordt afgegeven. Deze warmte kan in een warmtenet geïnjecteerd worden. 

Er is ook een mogelijkheid van grote besparing op energie door bvb de renovatie van huizen te stimuleren naar minder dan 40 kWh/m². Alleen hierdoor bespaart men in Vlaanderen bijna 90% energie in deze sector alleen. Gemiddelde EPC in Vlaanderen is 293 kWh/m² (gegevens zie - http://ibroad-project.eu/wp-content/uploads/2018/01/iBROAD_CountryFactsh...) en als je deze maximum regel  van 40 kWh/m² (wat zeker haalbaar is) oplegt, heb je de besparing gerealiseerd. En ... dan heb ik nog niet gesproken over de eigen productie van energie die je ter gelegenheid van iedere renovatie zou kunnen meenemen.

De ontwikkeling van het elektrisch tijdperk is nu pas gestart sinds de klimaatproblematiek. Dit wil niet zeggen dat bepaalde historische technieken zoals gas- en houtverbranding van vandaag op morgen niet meer gebruikt mogen worden, integendeel zij zullen ons helpen in de transitie en de prioriteiten moeten nu gesteld worden. Bewustmaking is één zaak, maar oplossingen zoeken en implementeren is nu aan de orde, en je mag niets uitsluiten.

Dus het vergroenen van de elektriciteitsproductie zal zeker gebeuren, zelfs met een 50% kernaandeel dat vervangen zal moeten worden.

afbeelding van robin demey
30/01/2019 - 11:59

Luc. Grotendeels eens. Maar waarom per se waterstof gaan maken. Dat geeft extreem veel verlies.

Er zijn nu reeds heel interessante batterijsystemen mogelijk die duurzaam en recyleerbaar zijn, zonder de nadelen van li-ion.

Saltwater battery, iron flow...

afbeelding van Luc Vandamme
30/01/2019 - 12:17

Robin,

Waterstof is een lange termijn opslagmogelijkheid, hiermee kan je maanden opslag mee overbruggen. Batterijopslag is enkel goed voor korte termijn uren, dagen, weken.

Waterstofomzetting met brandstofcellen is een continu vermogensproces en is niet moduleerbaar. Batterijopslag daarentegen is een volledig moduleerbaar vermogensproces. Dus waterstofomzetting kan niet zonder de tussenstap van batterrijen. Het ene sluit het andere niet uit. Ze zijn volledig complementair voor de lange en korte termijn.

De dubbele omzetting van elektriciteit naar waterstof en omgekeerd, heeft een elektrisch rendement van ongeveer 72% tot 75% per omzetting met brandstofcellen. Het thermisch rendement is tussen 28% en 25%. Dit betekent dat je deze 28% (25%) warmte ook moet gebruiken door dit in bvb een warmtenet te stoppen en het te verdelen naar de toepassingen die hierop kunnen werken. Dus uiteindelijk (dubbele omzetting) hou je over 55 % elektrische energie, 40% warmte energie en 3% tot 5% rendementsverliezen.

Er bestaan veel meer soorten batterijen dan enkel de zout of lithium en kobalt toepassingen. Men is in volle ontwikkeling hiermee.

afbeelding van Hans Delannoye
30/01/2019 - 12:39

luc, zolang we voor een belangrijk deel afhangen van buitenlandse leveranciers (met erg grijze stroom) is er aan die transportverliezen niet veel te doen, lokale netten kan, als je lokale productie hebt. en wat die vergroening betreft, misschien ben ik wat pessimistisch, maar eerst zien en dan geloven !

dat er een hele hoop mogelijkheden zijn, daar ben ik me van bewust, maar zolang de implemenatie bij kleine plaatselijke initiatieven blijft, en de overheid elektrisch blijft promoten, maar niks (of nauwelijks) aan de nodige opwekkingscapaciteit doet, zie ik die vergroening nog niet zo snel komen ...

daaropm dat ik houtverbranding voorlopig nog als aan vaardbaar alternatief zie, op voorwaarde dat het om(quasi)passiefhuis gaat en er voor de beste systemen gekozen wordt.  want toch lmoever wat fijn stof van hout, dan massa's fijn stof van bruinkool of dieselgeneratoren.

afbeelding van charel
30/01/2019 - 12:55

Door Hans:"als we inderdaad allemaal een elektrische wagen gaan kopen en met warmtepompen gaan verwarmen, zal het aandeel groene energie eerder verkleinen dan vergroten.  ik zie voorlopiog het aandeel groene energie vooralsnog niet stijgen."

Procentueel misschien omdat er tegelijk met meer groene stroombronnen, die wel degelijk jaar na jaar uitbreiden, er ook meer stroom zal gebruikt worden aan onder andere elektrische voertuigen. Sowieso heb je enkel met elektriciteit de zekerheid dat die niet 100 % van verbranding afkomstig is.

Meer en meer stroom gebruiken zal wellicht veroorzaakt worden door meer en meer elektrische voertuigen. Maar ook daar kunnen we zeggen dat je enkel met een elektrische wagen de zekerheid hebt dat de energie niet 100% van fossiel of verbranding komt.

De redenering blijft: veel of weinig houtstook, dat kleine of dat grote deel het zal altijd door 100 % verbranding zijn en als je dat kleine of grote deel vervangt door elektriciteit zal dat altijd minder door verbranding zijn. Daarenboven kan je zelf nog voor een groot deel bepalen hoeveel minder.

Hoe je het ook draait of keert: houtstook zal altijd meer vervuilend zijn dan elektriciteit tenzij men alle groene opwekkingen van elektriciteit terug overboord gooit in plaats van te vermeerderen.

En laat ons eerlijk zijn: We kunnen allemaal die houtkachel missen, die is echt niet broodnodig ! De overgrote meerderheid der woningen doet het trouwens zonder hout op te stoken.

afbeelding van Luc Vandamme
30/01/2019 - 13:04

De toekomst van de elektrische wagen is niet op batterijen, maar op waterstof + kleine batterij voor de vermogensmodulatie. Het is de enige manier om mobiliteit volledig los te koppelen van ogenblikkelijke energieproductie (=creëren van economische schaarste) om zo tot een duurzame energieproductie te komen. 

afbeelding van robin demey
30/01/2019 - 13:36

Charel. Het klopt dat een groot deel het zonder kachel doet. Ze branden fossiel. Is dat dan beter? Nee. Ook fijn stof en een eindige bron.

Mijn collega's verstoken minstens 3 paletten pellets per jaar (om enkel de gelijkvloers te verwarmen) . Ik doe bijna 3 jaar met 1 pallet (volledige woning is voldoende warm). Factor 8-9 verschil.

Wil je hen echt laten overschakelen op elektrisch? Laat ze eerst maar de boel isoleren. Hoe zal je dat bijhouden met groene stroom? Dat komt op 30MWh voor amper 2 woningen tijdens de winter. Enig idee wat dit in heel Vlaanderen betekent?

Momenteel moet men voor zowat elke kW groen, een kW gas/fossiel klaarstaan hebben.
Jij vergeet dat voor elke kWh elektrische warmte, je er 3 verstookt in de centrale. Hoezo groener? Enkel bij een cop van meer dan 3 is het min of meer vergelijkbaar.

In de winter is het merendeel van de groene stroom afkomstig van pellets. Zelfs de elektriciteitsfirma's geven toe dat je beter uw pellets thuis verstookt. Ze zeggen ook dat je beter thuis uw gas verstookt dzn elektrisch te verwarmen. Enkel een warmtepomp kan de efficiëntie iets verhogen.

We moeten net het aandeel bruinkool en steenkool zien te verminderen (Duitsland). Dat kun je niet door de vraag spectaculair te doen toenemen.

Jij bekijkt het verwarmingsgegeven los van de rest van het energievraagstuk.

Doordat de komende jaren de transport richting elektrisch gaat, zal de vraag spectaculair toenemen. Dat is terecht. Want er is geen niet-fossiel alternatief voor transport (behalve de fiets). Dus dat moeten we eerst aanpakken (Trias Energetica; u waarschijnlijk wel bekend).

Voor verwarming hebben we tijdelijk een groener alternatief dan fossiel (hout, pellets). Dit is dus een perfecte tijdelijke oplossing.

Ik denk dat iedereen in de discussie beseft dat hout een tijdelijke oplossing zal zijn. Maar momenteel lijkt het me de beste oplossing om niet nog meer kolen/bruinkool en gas te verstoken.

afbeelding van robin demey
30/01/2019 - 13:38

Waterstof voor langdurige opslag: akkoord.
Maar waar heb je dat nodig? Enkel bij individuele installaties (pv. In combinatie met H2).
Maar op netwerkniveau heb je slechts een paar dagen maximaal nodig. Dagen zonder zon en wind.

afbeelding van Bram in Brussel
30/01/2019 - 13:49

@ charel

Passiefhuizen hebben typisch slechts wat extra warmte nodig in de winter. "Vervuilend" is relatief. Hout groeit hier zeer goed. Met houtstook zouden we van kernenergie af kunnen geraken. Dat geeft ook vuil afval, en als het misgaat is potentieel een deel van ons kleine België onbewoonbaar. Waarom zou België van zo'n ramp bespaard blijven?

afbeelding van Luc Vandamme
30/01/2019 - 13:47

Robin,

Je hebt het zeker alle dagen nodig tussen 15 november en 15 februari (dit komt niet toevallig overeen met de periodes dat de gascentrales nu hun werk moeten leveren).

Robin,

Jouw vaststelling van de paletten bij jou en de buren, bevestigt hetgeen ik zei dat men moet de warmtevraag van onze gebouwen beperken tot 40 kWh/m². Of dit is gelijk aan een besparing van 90% van onze energiebehoefte gebouwen.

afbeelding van dirk andelhofs
30/01/2019 - 13:49

Luc Vandamme wrote:

De toekomst van de elektrische wagen is niet op batterijen, maar op waterstof + kleine batterij voor de vermogensmodulatie. Het is de enige manier om mobiliteit volledig los te koppelen van ogenblikkelijke energieproductie (=creëren van economische schaarste) om zo tot een duurzame energieproductie te komen. 

Beste Luc,

Misschien moet je eerst deze tabel eens bestuderen :

https://phys.org/news/2006-12-hydrogen-economy-doesnt.html

Groeten,

Dirk

afbeelding van Luc Vandamme
30/01/2019 - 13:59

Die tabel ken ik, is opgesteld in opdracht van een petroleumproducent en is gepubliceerd in een tijdschrift zonder Peer review.

Het vertrek standpunt was dat waterstof de volledige energiebevoorrading zou vervangen. Ook heeft men in deze studie alleen het zuiver elektrisch rendement genomen en in andere gevallen alleen het zuiver thermisch rendement om stoom te crëeren.

Naar mijn opzicht zeer tendentieus.

Sowieso is waterstof niet de oplossing voor alles, maar is wel een oplossing voor een deel van het probleem.

afbeelding van Luc Vandamme
30/01/2019 - 14:20

Andere zaken die je uit de tabel kan halen

compression 10% energy loss => dit betekent dat men overgaat tot vloeistofvorm
Alle autoconstructeurs blijven in gasvorm werken rond 77 bar, hierdoor is de energy loss meer dan gehalveerd (4%)

Men gaat uit van transport van waterstof in de tabel.

In Europa gaan de meeste waterstoftankstations uit van plaatselijke elektrolyse (geen transport door verpompen van vloeibaar waterstof nodig)

Fuel cell 50% en Fuel cell vehicle 90% in de tabel

De Fuel cell heeft geen 50% rendement, maar 73% (73% rendement bij Toyota Mirai en 72% bij Hyundai modellen) en de nieuwe low temperature reversible fuell cells gaan tot 75% rendement. Het transport en opslag via batterij heeft een rendement van 99%.

En... er wordt geen rekening gehouden dat 50% van de restwarmte fuel cell wordt gebruikt om de battterij op t° te houden en de ander 50% restwarmte wordt gereserveerd voor de ruimte t° in de wagen te gebruiken. In de zomer zal deze natuurlijk verloren gaan.

afbeelding van charel
30/01/2019 - 14:20

De vraag was: is houtverbranding oké of niet ? Mijn antwoord is: niet oké.

Wil dat zeggen dat ik bruinkool, steenkool, gas en nucleair in de plaats wil stellen ? Dat ik dat dan wel oké zou vinden ?

Absoluut niet, zelfs al zouden bijvoorbeeld aargas of nucleair minder vervuilend blijken te zijn dan de gemiddelde houtstook.

Ik zeg van al die dingen dat ze niet oké zijn omdat ik vind dat er veel meer moet worden ingezet om die dingen te vermijden.

Dat niemand er mij dus verdenkt dat ik die andere dingen zou promoten en enkel houtstook zou veroordelen.

afbeelding van Luc Vandamme
30/01/2019 - 14:23

Charel,

Je hebt gelijk

afbeelding van IvoB
30/01/2019 - 16:42

charel wrote:
De vraag was: is houtverbranding oké of niet ? Mijn antwoord is: niet oké.
Wil dat zeggen dat ik bruinkool, steenkool, gas en nucleair in de plaats wil stellen ? Dat ik dat dan wel oké zou vinden ?
Absoluut niet, zelfs al zouden bijvoorbeeld aargas of nucleair minder vervuilend blijken te zijn dan de gemiddelde houtstook.
Ik zeg van al die dingen dat ze niet oké zijn omdat ik vind dat er veel meer moet worden ingezet om die dingen te vermijden.
Dat niemand er mij dus verdenkt dat ik die andere dingen zou promoten en enkel houtstook zou veroordelen.

Er is hier al tig keer geschreven dat de consensus onder de voorstanders is dat het onder bepaalde voorwaarden moet gebeuren en dat het een tijdelijke oplossing is. We leven eenmaal in het NU en moeten het met de huidige maatregelen en technologie doen.
Dus had ik wel eens graag gehoord als uw antwoord onveranderd en ongenuanceerd "niet oké." is wat dan jouw algemene oplossing is in de huidige toestand?
Wat ik ervan begrepen heb is dat je moet overschakelen naar WP of iets gebaseerd op elektriciteit? Nu dat werkt, zeker voor verwarming, alleen als een klein deel van de inwoners dit doet met de huidige gebruikte technologie en voorhanden zijne infrastructuur.
Zoals jij je nu ook alleen maar kan permiteren omdat de rest je niet 100% volgt. Als iedereen je raad binnen dit en een jaar volledig zou opvolgen zit je gewoon volgende winter, net als de rest, zonder elektriciteit. En dan ben ik blij, en waarschijnlijk alle periodieke houtstokers, dat ik niet al mijn eieren in één mand gelegd heb.
Als je denkt dat houtstokers in de minderheid zijn  kom je waarschijnlijk ook niet verder dan je lokale regio. Je moet dan maar gewoon even naar het zuidoosten van dit eigenste land trekken. Om van het nabije buitenland maar te zwijgen. Vlaanderen is nu eenmaal niet het middelpunt van Europa, laat staan de wereld. Niet dat ik daarmee akkoord ga maar het is een andere realiteit dan jij tracht te schetsen.

afbeelding van charel
30/01/2019 - 17:11

Ivo, ik heb niet de pretentie te denken dat ik in mijn eentje dat probleem kan oplossen.

Ik noem enkel een paar dingen waarvan we moeten afstappen omdat ze niet oké zijn.

Wat ik wel in mijn eentje kan doen is de vuile energie verminderen door de stoof uit te laten en de groene stroom vermeerderen door bijvoorbeeld pv te installeren.

Alle beetjes helpen, toch ?

afbeelding van robin demey
30/01/2019 - 17:28

Kortom is het nochtans eenvoudig wat het gebruik van elektriciteit betreft en waar de nadruk op zou moeten liggen.

Elektriciteit is de hoogste vorm van energie (bv. huishoudelijk gebruik).
Daaronder hebben we mechanische energie (transport).
Helemaal onderaan heb je warmte (verwarming en SWW).

Dus willen we groene elektriciteit efficiënt gebruiken, dan moet eerst ons huishoudelijk gebruik gedekt zijn (+ industrie). Pas daarna is het nuttig om groen in te zetten voor transport.
En als laatste voor verwarming.

Dan is het intussen kijken naar minst slechte alternatief. Bij transport ga je van inefficiënte diesel of benzine naar relatief efficiënte (in vergelijking) elektrische opwekking. Elektrisch is al beter dan verbranding. Zeker voor luchtkwaliteit.
Bij verwarming is dat niet zo. Gas of pellets of houtstook in efficiënte kachel (voorwaarden weten we ondertussen) is efficiënter dan elektrisch. Enkel wp met cop van >3 is te overwegen.
Alleen is het niet aan te raden om onze (grijze) elektriciteitsvraag sneller te verhogen dan de groei van de groene stroom.

Dus in principe zouden we enkel voor de toenemende vraag naar elektrisch transport een gascentrale mogen bijzetten als we niet mee kunnen met groene stroom.

Pas als we dan beginnen overschot te hebben, zou de overschakeling van de verwarming mogen gebeuren (uiteraard eerder al gebruik maken van warmtenetten bij wkk en dergelijke; dat is uiteraard beter dan verbranding).

Zoiets gaat meer dan 10 jaar duren hoor.

PS: vergeet niet dat de kerncentrales ook niet co2 vrij zijn, maar ongeveer gelijk met gas!

afbeelding van robin demey
30/01/2019 - 17:50

Charel
Ik heb ook mijn dak vol pv.
Deze dekt enkel mijn huishoudelijk verbruik (net niet eigenlijk). Meer kan ik niet doen. Wel klant bij Ecopower.

Trouwens dekt uw PV niet uw verwarming. Want ik mag hopen dat je op zonnige dagen geen verwarming nodig hebt ;-). Dus uw WP zorgt niet voor minder vuile energie. Enkel uw PV doet dat :-).

Uw WP verbruik sowieso grijze stroom, aangezien het huishoudelijk verbruik nog lang niet gedekt is met groene stroom (zie hierboven).
Op zich heb ik daar geen probleem mee hoor. Liever WP dan puur elektrisch. Maar voor mij geen reden om efficiënte houtstook te verbieden.

afbeelding van robin demey
30/01/2019 - 18:00

Even een denkpiste:
Waarom niet alle vervuilende kachels verbieden en vervangen door moderne (massa)kachelsv of pelletkachels?
Zeer veel mensen (bv oudjes) kunnen zich geen WP veroorloven en/of is het niet te verantwoorden tegenover de staat van de woning.
Een efficiënte kachel kost relatief weinig en er moet niet voor verbouwd worden. Bij sociaal zwakkere kan dit gesubsidieerd worden.

Voordelen, ondanks dat het nog steeds houtverbranding is:
- spectaculair veel minder fijn stof en geurhinder (90%+ daling zeker mogelijk)
- halvering van het houtverbruik

En bij installatie van een nieuwe kachel kan er ook wat toegelicht worden over efficiënt stoken.

afbeelding van charel
30/01/2019 - 18:31

robin demey wrote:

Charel
Ik heb ook mijn dak vol pv.
Deze dekt enkel mijn huishoudelijk verbruik (net niet eigenlijk). Meer kan ik niet doen. Wel klant bij Ecopower.

Trouwens dekt uw PV niet uw verwarming. Want ik mag hopen dat je op zonnige dagen geen verwarming nodig hebt ;-). Dus uw WP zorgt niet voor minder vuile energie. Enkel uw PV doet dat :-).

Uw WP verbruik sowieso grijze stroom, aangezien het huishoudelijk verbruik nog lang niet gedekt is met groene stroom (zie hierboven).
Op zich heb ik daar geen probleem mee hoor. Liever WP dan puur elektrisch. Maar voor mij geen reden om efficiënte houtstook te verbieden.

Robin, ter informatie:

Ik heb geen warmtepomp vermits mijn woning passief is en nauwelijks of geen (bij)verwarming behoeft. Pv is de enige energiebron. De  overschot die ik soms heb gaat naar Ecopower in ruil voor het tekort dat ik soms heb. Op het einde van het jaar is de balans O.

Verder begrijp ik niet wat je bedoelt met uw onderscheid tussen hoogwaardige en een minderwaardige vormen van energie. Trouwens, elektriciteit is geen energiebron, dat is enkel een geleider, een transporteur.

afbeelding van robin demey
30/01/2019 - 18:43

Charel
Ik zeg energievorm. Niet bron.
Dat is pure fysica.

afbeelding van charel
30/01/2019 - 18:47

robin demey wrote:

Even een denkpiste:
Waarom niet alle vervuilende kachels verbieden en vervangen door moderne (massa)kachelsv of pelletkachels?
Zeer veel mensen (bv oudjes) kunnen zich geen WP veroorloven en/of is het niet te verantwoorden tegenover de staat van de woning.
Een efficiënte kachel kost relatief weinig en er moet niet voor verbouwd worden. Bij sociaal zwakkere kan dit gesubsidieerd worden.

Voordelen, ondanks dat het nog steeds houtverbranding is:
- spectaculair veel minder fijn stof en geurhinder (90%+ daling zeker mogelijk)
- halvering van het houtverbruik

En bij installatie van een nieuwe kachel kan er ook wat toegelicht worden over efficiënt stoken.

Ik denk toch dat we stilaan moeten gaan aanvaarden dat hout stoken als woningverwarming iets uit het verleden is Robin. Laat staan dat we nog dure massakachels zouden gaan subsidieëren. Ik zou dan eerder pleiten voor een uitdoofbeleid (letterlijk en figuurlijk).

afbeelding van Luc Vandamme
30/01/2019 - 18:53

Robin en allen,

Het is niet met een discussie over "dit is beter dan dit" dat we vooruit gaan. Een ommezwaai kan je enkel bereiken als je dit ondersteunt met begeleidende algemene maatregelen, 

Op Belgisch en regionaal niveau

Het eeste wat moet gebeuren is zorgen dat particulieren en bedrijven investeren (renoveren) om minder te verbruiken. Daar is meer dan 50% (tot 90%) energiewinst te halen.

Men moet onmiddellijk stoppen met halfbakken renovaties met 6% BTW subsidieren. Deze subsidie zou er enkel mogen zijn voor renovatie en nieuwbouw die beter doen dan 40 kWh/m² en dan nog BTW aan 12% en voor degenen die in 20 kWh/m² investeren kan dan het BTW tarief van 6% toegekend worden. Dit is budgetneutraal voor onze "Staats schuld". Voor mij mag men dan dat tarief gedurende 5 of 10 jaar (geldigheid EPB/EPC certificaat) houden na investering en moet ook geldig zijn voor energieaankoop (elektriciteit, warmte, pellets, FSC hout, ...).

Dit zal een boost geven aan de bouw- en renovatiesector, maar zal wel de keuken-sector pijn doen. Alleen dan kan je in 10 jaar tijd een ommezwaai krijgen.

Dringend investeren in warmtenetten om de mensen een andere keuze te geven dan enkel warmtepompen of pelletketels bij hun bouw/renovatie.

Bedrijven hebben maatregelen nodig op Europees niveau: CO2 certificaten (Europees geregeld) gebruiken waarvoor ze bestemd zijn.

Bedrijven zullen wel vanzelf en snel hun productieprocessen en investeringen in alternatieve energie aanpassen als de prijzen van koolstof houdende grondstoffen (energie) belast worden door verplichte aankopen van CO2 certificaten (niet aftrekbaar van belastingen), willen ze concurrentieel blijven.

Hetzelfde zal gebeuren voor het vervoer (niet alleen bedrijven) als er verplichte CO2 certificaten nodig zijn bij aankoop van diesel,  benzine en gas (LNG, LPG, ...).

verplichte CO2-certificaat aankopen bij import van goederen in de EU voor de energiewaarde van het product en zijn transport. Terugbetaling van de certificaten bij export uit de EU. Onze bedrijven zullen snel concurrentiëler worden

Met zo'n systeem is men financieel verantwoordelijk voor zijn impact op het klimaat en zal de omslag wel snel gebeuren, dan is de financiele berekening helemaal anders.

afbeelding van Roel P.
30/01/2019 - 18:50

   

Pagina's