Houtverbranding: Ok of niet? | Page 4 | Ecobouwers.be

U bent hier

Houtverbranding: Ok of niet?

afbeelding van Jurgen - BBL
18/11/2016 - 09:10

Is houtverbranding duurzaam of niet? Wat pleit voor? Wat pleit tegen?

401 Reacties

afbeelding van limer
24/11/2016 - 13:46

Het voorbeeld van Ivo, is nu net hetgeen de Vlaamse regering met hun beleid bereikt (en wat ook te voorspellen was!).

In plaats van minder te gebruiken, en zuinig om te springen met energie, zijn er heel veel mensen met PV panelen die meer zijn gaan verbruiken. Dat is geen verwijt aan hun, maar een logisch gevolg van het absurde systeem dat de regering op poten heeft gezet.

Mensen hebben "teveel" stroom, en beginnen dan maar allerlei zaken te gebruiken, die ze voorheen niet gebruikte of minder, om hun stroom "op te krijgen".

Dus de initiële plaatsing van 2 domme meters was beter geweest, was hen al voorgedaan in Duitsland, en had veel miserie bespaart (put gsc certificaten).

afbeelding van limer
24/11/2016 - 14:03

HBVL:

MOL - 

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft twijfels over de opties van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (NIRAS) voor de opslag van radioactief afval, zo schrijft L’Echo donderdag.

 

De NIRAS beveelt aan om het afval van de kernreactoren te begraven in installaties op een diepte van 220 meter. Momenteel worden er testen uitgevoerd in Mol.

Het FANC is ongerust over de geplande diepte van de opslag, omdat dat nergens ter wereld op zo een geringe diepte gebeurt.

Ook roept het aantal toegangen en de nabijheid van bruikbaar water vragen op. Bovendien is de som die NIRAS heeft voorzien - 3,2 miljard euro, en meer dan 360 miljoen euro voor onderzoeks- en ontwikkelingskosten - volgens het FANC onvoldoende.

 

En dan zijn er nog die geen problemen hebben met het gebruik van Kernenergie! We garaken niet van het afval af, en dat kost dan ook nog eens enorme kapitalen, die via belastingen opgehoest moeten worden. Het is niet Electrabel/Suez/Engie die die kost betaald, maar Jan met de pet!

afbeelding van IvoB
24/11/2016 - 14:19

put gsc certificaten

Er is geen "put" van GSC certificaten. Mediatalk die alles klakkeloos overneemt zonder te controleren.

De overheid heeft een subsidie voor groene energie (om de verantwoordelijkheid voor het behalen van de normen af te schuiven op de particuliere sector) gestoken in de facturen van de DNB die daar de facto niets mee te makenhebben (en eigenlijk ook niet met het uitbetalen van alle andere energiepremies). Typisch een voorbeeld van de gulle overheid geeft met de ene hand en pakt het stiekem verborgen terug met de andere hand.

En toch kunnen deze DNB (opgezadeld met die put) nog dividenden uitkeren aan hun aandeelhouders?
Bovendien, heeft er iemand na het invoeren van de Turteltaks en de prosumententaks (om die putten te vullen) en die geen PV heeft sindsdien zijn e-factuur zien dalen? Ik dacht het niet, integendeel.

"Beleid" is hier bovendien een volstrekt misplaatst begrip. Men doet maar wat (schrijnenend).
Het instrument om een prosumententarief eerlijk te heffen en besparing aan te moedingen was er al. De meeste PV installaties (zeker met GSC) hebben een geijkte GSC meter. Deze waarden geeft men al door aan een overheidsinstelling. Men kent dus perfect uw opgewekt vermogen. Maar dit mag niet van Europa (men mag subsidies niet belasten). Dus doen ze het maar via een omweg die bovndien nog veel lucratiever is. Besparing van energie is hun laatste zorg. Zo ook met het promoten van isolatie. De mensen zijn er in mee gegaan. De afname van energie daalt. De inkomsten dalen. Paf, nieuw tarief. (bv. capaciteitstarief). Water idem dito. 

Er is maar één beleidsnorm: de basis moet besparen EN de hongerigen blijven voeden.

Nou zo lang ik kan speel ik dat cynische spelletje zo weinig mogelijk mee.
 

afbeelding van charel
24/11/2016 - 14:28

"En toch kunnen deze DNB (opgezadeld met die put) nog dividenden uitkeren aan hun aandeelhouders?"

Is het niet zo dat de GSC uiteindelijk door de overheid worden betaald? Daar hoeven de netbeheerders dan toch geen verliezen aan over te houden?

afbeelding van IvoB
24/11/2016 - 15:03

De overheid is zo slim geweest de energiepremies en de GSC verplicht te laten uitbetalen door de DNB. 
Ze verstoppen hun subsidies (die ze eigenlijk via zichtbare belastingen moeten recupereren) in de factuur van de DNB.
De DNB maakt het zich op zijn beurt gemakkelijk door het prosumententarief en de turteltaks te laten facturen door de elektriciteitsleveranciers (die er al helemaal niets mee te maken hebben en dit 1 op 1 moeten doorsturen naar de DNB of de gefactureerde nu betaald heeft of niet).

Vanaf deze week beheert zelfde de VREG de GSC's niet meer maar uw verantwoordelijke DNB. Het monopolie en de inkijk op uw levensstijl door deze organisatie vergroot dus nog een beetje meer.  

afbeelding van jef-14
24/11/2016 - 15:07

Als het zo'n gevaar was voor de volksgezondheid had men het trouwens al lang verplicht in particuliere woningen.

Enerzijds moet de overheid alles regelen en anderzijds zijn het windhanen. Hoe kan de overheid nu overal de temperatuur gaan controleren , controleren of er met een slechte houtkachel slecht gestookt wordt of er niet gerookt wordt bij kinderen etc ... Ik wil geen politiestaat jij wel ? Er zijn voorzorgsmaatregelen zoals de temperatuur van het water die kan nemen. Wereldwijd drinken mensen bezoedeld water ik niet als ik het kan vermijden zonder daar een obsessie van te maken

afbeelding van walter-8
24/11/2016 - 15:16

charel wrote:

"En toch kunnen deze DNB (opgezadeld met die put) nog dividenden uitkeren aan hun aandeelhouders?"

Is het niet zo dat de GSC uiteindelijk door de overheid worden betaald? Daar hoeven de netbeheerders dan toch geen verliezen aan over te houden?

Neen: de overheid heeft de DNB een aantal verplichtingen opgelegd om een aantal duurzame acties te ondersteunen. Vb subsidies isolatie, warmtepompen, beter isolerend glas... Daarvoor kunnen de DNB een extra kost doorrekenen (zie je factuur) danwel moet een deel uit hun algemene middelen komen.
Voor de GSC is het wat bizar... de DNB zijn verplicht die uit te betalen met een belofte dat ze dat ooit mogen doorrekenen. Maar hoe dat doorrekenen mocht is nooit bepaald en zo is die put ontstaan bij de DNB.
Dus overheid verplichtte een bedrijf iets uit te betalen (100den miljoenen per jaar) maar verbood die bedrijven de kosten door te rekenen. Vandaar de put.

Walter

Ps: DNB en dividenden: toch niet allemaal. Pbe divident is beperkt...ik weet niet wie wel grote dividenden heeft

afbeelding van IvoB
24/11/2016 - 15:38

jef-14 wrote:

Enerzijds moet de overheid alles regelen en anderzijds zijn het windhanen. Hoe kan de overheid nu overal de temperatuur gaan controleren , controleren of er met een slechte houtkachel slecht gestookt wordt of er niet gerookt wordt bij kinderen etc ... Ik wil geen politiestaat jij wel ? Er zijn voorzorgsmaatregelen zoals de temperatuur van het water die kan nemen. Wereldwijd drinken mensen bezoedeld water ik niet als ik het kan vermijden zonder daar een obsessie van te maken

Jef, er is een groot verschil tussen maatregelen opleggen en ze effectief controleren. Een groot deel van onze wetgeving hangt aan elkaar van maatregelen die niet te controleren zijn of niet gecontroleerd worden.
Legionella adem je trouwens in en neem je niet oraal tot je. Dus met drinkwater heeft het niets te maken. En je bent vrij om persoonlijk maatregelen te nemen zoveel als je wil. Net zoals ik en anderen vrij zijn (zolang het geen verplichting is) om dat niet te doen. 
Ik vraag ook niet dat de overheid dit regelt, dat maak jij er van. Ik stel juist dat er geen aantoonbaar gevaar is want de overheid wil het zelfs niet eens opleggen. Ook uit de praktijk blijkt dit. Als jij extra maatregelen wenst te nemen is dat je goed recht. Andersom het mijne. Wat een politiestaat daar mee te maken heeft vraag ik me liever niet af. En wat de afwezigheid of een onsamenhangend beleid inzake energievisie op termijn met een niet bestaande maatregel voor SWW in een particuliere woning met elkaar te maken hebben is me ook niet duidelijk.
Als je overkookt omarm dan je SWW vat. Het is een goede maatregel tegen legionella. :-) 

afbeelding van IvoB
24/11/2016 - 15:43

DNB en dividenden: toch niet allemaal. Pbe divident is beperkt...ik weet niet wie wel grote dividenden heeft

Ook al is het dividend beperkt, een normaal gezond bedrijf dat verlies maakt (laat staan een put slaat) keert geen dividenden uit aan zijn aandeelhouders. Dat is een economisch gegeven. 
Alhoewel ik me ook geen illusies maak over het samengaan van verlies en het verplicht uitkeren van winstdividenden in een semi overheidsbedrijf. Het blijven nutsbedrijven. Maar tot wiens nut ze verworden zijn is een andere vraag. 

afbeelding van walter-8
24/11/2016 - 20:10

IvoB wrote:

DNB en dividenden: toch niet allemaal. Pbe divident is beperkt...ik weet niet wie wel grote dividenden heeft

Ook al is het dividend beperkt, een normaal gezond bedrijf dat verlies maakt (laat staan een put slaat) keert geen dividenden uit aan zijn aandeelhouders. Dat is een economisch gegeven. 
Alhoewel ik me ook geen illusies maak over het samengaan van verlies en het verplicht uitkeren van winstdividenden in een semi overheidsbedrijf. Het blijven nutsbedrijven. Maar tot wiens nut ze verworden zijn is een andere vraag. 


Voor wat ik nagekeken heb heeft pbe/infrax boekhoudkundig winst gemaakt de voorbije jaren.
Hoe de GSC in de boekhouding staan weet ik niet.

afbeelding van charel
24/11/2016 - 20:21

charel wrote:

"En toch kunnen deze DNB (opgezadeld met die put) nog dividenden uitkeren aan hun aandeelhouders?"

Is het niet zo dat de GSC uiteindelijk door de overheid worden betaald? Daar hoeven de netbeheerders dan toch geen verliezen aan over te houden?

Walter wrote:

Neen: de overheid heeft de DNB een aantal verplichtingen opgelegd om een aantal duurzame acties te ondersteunen.

Oké Walter, ik ben weer mee. Nu is het wel zo dat de netbeheerders in feite ook de overheid zijn, immers 100 % van hun aandelen zijn (nog) in handen van steden en gemeenten. Eventuele tekorten kunnen gemakkelijk met vestzak-broekzak-regelingen rechtgezet worden.

afbeelding van IvoB
24/11/2016 - 20:22

Stof voor een parlementaire vraag? :-)

afbeelding van jef-14
25/11/2016 - 10:17

Legionella adem je trouwens in en neem je niet oraal tot je. Dus met drinkwater heeft het niets te maken.

Wel Ivo als je water verneveld zoals in de douche of verwarmd zoals in de douche adem je kleine druppeltjes water in. Dus ja , er is een verband met drinkwater ...Misschien maar je warmwatervat omarmen om het wat op te warmen. je kan natuurlijk ook je water wat meer verwarmen en de terrasverwarming uit laten 

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
25/11/2016 - 10:35

jef-14,

Ik ben niet noodzakelijk akkoord met uw goede raad. Het is inderdaad aangewezen regelmatig het SWW op 60° te brengen, maar Ivo heeft reeds zulk klein elektrisch verbruik dat ik hem wel het plezier gun om op een zomeravond op het teraas te blijven zitten, al is het met infraroodverwarming. De elektriciteit hiervoor wordt wel onrechtstreeks door zijn zonnepanelen geleverd. Ik zie dit niet als een aanmoediging om onnodige elektriciteit te verbruiken

afbeelding van IvoB
25/11/2016 - 11:29

1. Onze woonunit energie wordt volledig opgewekt door PV.
2. Mijn zomer/winter uitwisseling gebeurt via Ecopower (waarvan ik nog eens max. toegelaten coöperant ben ipv het 1 aandeel schaamlapje).
3. Al de energie voor onze buiten/tuinverlichting wordt rechtsreeks zonder omvormers (gelijkstroom => gelijkstroom ipv gelijkstroom=>wisselstroom=>gelijkstroom) via PV opgewekt.
4. Eventuele houtsstook wordt lokaal gewonnen via "minderwaardig" hout waarvan momenteel de aangroei groter is dan het verbruik.
5. Ik heb noch een gasaansluiting noch stookolie verbruik.
6. De totale energiebehoefte van mijn woonunit met 4 bewoners zit (ver) onder her gemiddelde in Vlaanderen (wat voor soort woning ze ook mogen bewonen).
7. Ons rechtstreeks waterverbruik zit eveneens gevoelig onder het Vlaamse gemiddelde. Onze onzichtbare waterconsumptie en methaanverontreiniging (geen consumtie van vlees) zit daar waarschijnlijk ver onder het gemiddelde.
8. Wij nemen al meer dan 30 jaar succesvol het "risico" om niet onnodig water te verwarmen (zeker met een WP is het onzinnig water te verwarmen boven 50°C) en daardoor energie te besparen. Tot nu toe heeft dat de ziekteverzekering aan ons niets extra gekost.
9. Noch ik, noch mijn huidige partner, noch onze (meerderjarige) kinderen hebben ooit in hun leven gronden ingenomen om er een nieuwe woning op te plaatsen.

Niemand zal er dus in slagen mij een schuldgevoel aan te praten.
Als Vlaanderen, of een groot deel ervan, op hetzelfde niveau zit als wij inzake energie/milieubelasting zal ik deze "kritiek" onmiddellijk ter harte nemen en de droogkas (die er nb 2 maanden staat op de 3 jaar tijd dat wij onze huidige woning betrekken) en de terrasverwarming (enkele uren per jaar in dan nog in een seizoen met energieoverschotten) niet meer gebruiken. Alhoewel ik betwijfel of die paar KWh besparing dan nog nodig gaan zijn. Ik denk dat de kerncentrales dan dicht mogen en we het gemakkelijk met ons allen halen met hernieuwbare energie.

Hoeveel moeite moet het kosten om de splinter in andermans oog te bespeuren als er waarschijnlijk een balk voor je hoofd zit?
En dan nog zitten te vitten op details waar een ander totaal geen last van heeft. Legionella is een persoonlijke verantwoordelijkheid waar niemand anders last van heeft. En over de weerlegde berekening over (het uit de lucht gegrepen) verbruik van onze WP (SWW) heb ik sindsdien ook geen wederwoord meer gehoord. Nee liever spijkers op laag water gaan zoeken.

Tot slot: eerst moest ik mij "verdedigen" voor een ongeloofwaardig laag verbruik. Dan zou de temp. van het SWW weer omhoog moeten om legionella te bestrijden (dus het verbruik doen stijgen) en nadien moeten we ons weer verantwoorden voor beperkt gebruik van een droogkast en terrasverwarming? Komaan zeg een beetje consequent en serieus blijven. De cijfers blijven wat ze zijn waar ze ook aan besteed worden.
Van mij mogen ze iedere woning een minimaal energieverbruik toekennen tegen een lage vlaktaks en alle verbruik erboven stijgend belasten. Wij gaan er geen problemen mee hebben om die norm te halen noch een euro extra voor moeten betalen. :-)

.
 

 

afbeelding van jef-14
25/11/2016 - 13:51

Ivo, ik wil gerust geloven dat je een ware gelovige bent van de ecologie. Je gebruikscijfers lijken mij onmogelijk maar dat is niet belangrijk. Ik begrijp niet waarom je de behoefte voelt om al je bijdragen tot het ware geloof ( de splnter en de balk) uit te schreeuwen. Waarom verwacht je ee wederwoord op je WP ? Toch een detail . Wat te mooi is om waar te zijn is zelden waar maar het is je zeker gegund. De discussie gaat voor de rest over het verbranden van houdt 

afbeelding van IvoB
25/11/2016 - 14:11

Nee hoor. Ik ben absoluut geen fundamentalistische aanhanger van wat dan ook, ook niet ecologie.
Vergeef me mijn beeldspraak. Ik dacht dat deze behoorde tot de normale Nederlandse omgangstaal en al lang geen verband meer hield met welk geloof dan ook.
Ik ben niet heiliger dan de paus (beeldspraak voor alle duidelijkheid). Laat het ons er op houden dat mijn verbuikscijfers zijn ingegeven door economische overwegingen en als het het milieu baat dat dan een mooie bijkomstigheid is.
Wat kan het trouwens onze leefomgeving schelen op welke wijze en met welke achterliggende motieven zij het meest baat heeft.
Als ze er maar bij gebaat is.
Als ik moet kiezen tussen ecologie en comfort opgeven kies ik er voor om comfort te behouden. Kan ik de 2 combineren zal ik dat laatste doen. En voor mezelf denk ik dat ik daar een beetje in geslaagd ben. Dat is het voornaamste. Of jij daar je twijfels over hebt heeft noch een negatieve invloed op mijn factuur noch op het milieu. Dat is het voornaamste.
Ik kan na zulke redeneringen alleen maar besluiten dat als iemand anders mijn cijfers moeilijk kan geloven dat diegene die dat betwist dan in een situatie zit waarbij hij/zij zelf (veel) meer energie verbruikt en niet meer buiten zijn eigen doos kan denken. Het is wat het is.
Gelukkig zijn er nog mensen die na een eerste (begrijpelijke) reactie nog eens nadenken en alles nog eens overschouwen en niet blind bij hun conclusies blijven gewoon omdat het hun conclusies zijn en deze per definitie dus ook op iedereen van toepassing moeten zijn.

Jouw berekeningen omtrent het verbruik van een WP om SWW op te wekken een detail? Je rekent met cijfers van een doodgewone 1:1 boiler (en dan nog met een te overbruggen marge die in de praktijk niet eens van toepassing is) en houdt gewoon geen rekening met de werking (COP) van een WP. En daarop baseer je je dan deels om een ander zijn cijfers in twijfel te trekken? Als dat een detail is ok.

afbeelding van Hans Delannoye
26/11/2016 - 09:47

oei, we wijken weer erg af van het thema !

ben even afwezig geweest en heb niet de hele rataplan gelezen, 't is wat te veel.  maar ik wel toch nog wel even iets zeggen over aanplant.  door productiebossen aan te planten nemen we veel CO² op, en als dat hout gebruikt wordt in duurzame toepassingen (huizen, meubels, etc) slaan we veel CO² op, en hebben we zeker een positieve balans, ook als we het resthout gebruiken voor verwarming.  oip die manier gaan we veel meer CO² uit de lucht halen dan met oerbossen.  let wel, ik heb niks tegen oerbossen, deze zijn zeer belangrijk voor fauna en flora, maar productiebos heeft zeker een positieve invloed.  wie dus een houten woning bouwt, kan vele jaren hout stoken en toch nog een gunstige CO² balans hebben.

afbeelding van charel
26/11/2016 - 17:43

Hans,

Het is belangrijk dat bossen CO2 uit de lucht halen, maar net zo belangrijk, zoniet belangrijker is het feit dat die bossen dat opgeslagen houden.

Er wordt meestal nogal simpel geredeneerd op dat gebied, zo in de trand van:

Er wordt x kg CO2 opgenomen door een boom , door verbranding komt er evenveel CO2 vrij en door heraanplant wordt weer dezelfde hoeveelheid CO2 opgenomen. Dus geen probleem.

Men staat dan niet stil bij het feit dat er bij een bos dat men met rust laat naast de CO2 oplag in de bomen er ook nog een opslag is in en op de bodem. In verhouding zit van alle opgeslagen CO2 in het bos 30 % in de vegetatie, 3 % in de oppervlakkige humuslaag en maar liefst 67 % in de bodem.

Edit: de percentages zijn lichtjes aangepast (om tot 100 % te komen) maar ze zijn sowieso in orde van grootte

Haalt men die 30 % voortdurend weg dan verdwijnt hiermee ook de overige 70 % voor het grootste deel. Dus voor elke kg CO2 die we door de kachelschouw uitstoten gaat er minstens even veel uit de bosbodem verloren door onze activiteiten daar. En dat zou dan allemaal moeten gecompenseerd worden door die jonge aanplant op een verwoeste bodem en dan liefst nog binnen de 30 jaar?

Maar goed, als die productiebossen bijkomende bossen zouden zijn (op dit moment is er nog altijd ontbossing en geen bijbossing) is dat minder erg hoewel we ook hiermee het CO2 gehalte in de lucht zeker niet verminderen. Nochtans zou dat de bedoeling moeten zijn. En sowieso is het aanwenden van hout als constructiemateriaal beter te verantwoorden dan het opstoken ervan.

Maar uiteraard zou het nog veel beter zijn om inderdaad bossen bij aan te planten maar ze dan ongemoeid te laten zodat ook daar een opslag van 70% in en op de bodem kan ontstaan.

afbeelding van Hans Delannoye
26/11/2016 - 12:13

wat producteibos betreft, is er allicht geen vermindering..  en wat CO² betreft, met productiebos voor bouwen sla je heel veel CO² op, want die CO² komt de eerste 30 jaar niet vrij.

afbeelding van _Carlos_
26/11/2016 - 14:04

Los van de vraag of biomassa CO2 neutraal is en er wel voldoende ruimte is om voldoende biomassa te kunnen kweken, zolang er geen milieuvriendelijke methode is om de biomassa om te zetten naar energie kan biomassa nooit een oplossing zijn. En momenteel bestaat er hiervoor ook geen milieuvriendelijke techniek want er komen altijd zeer giftige carcinogene stoffen bij vrij (dioxines, PAK's, NOx, ...).     

afbeelding van Hans Delannoye
26/11/2016 - 19:25

carlos

natuurlijk is er voldoende ruimte, als we willen.  en daar gaat het om, de betonboeren b.v. zijn beslist niet bereid de ruimte die zij innemen om te zetten naar bos.

bij goede houtverbranding komen er niet meer carcinogene stoffen vrij dan bij verbranding van aardgas of olie.  en geen verwarming en geen warm water, ik neem aan dat jij dat ook niet zie zitten, ik alvast niet ?

afbeelding van charel
26/11/2016 - 21:12

"bij goede houtverbranding komen er niet meer carcinogene stoffen vrij dan bij verbranding van aardgas of olie."

Daar zeg je het Hans, bij goede verbranding.

Dat is dan ook de achillespees van houtstook. Bij een goede houtverbranding komen er zo veel factoren kijken dat het haast nooit optimaal zal zijn, maar van zeer goed tot zeer slecht. Dat is bijvoorbeeld bij aardgas veel minder een probleem.

​Gemiddeld weet ik wel zeker dat op dit moment aardgas een veel zuiverder verbranding geeft dan de gemiddelde houtkachel.

afbeelding van limer
26/11/2016 - 20:24

Charel

Gemiddeld zal een gasketel (indien goed aggesteld) minder uitstoot hebben dan een gemiddelde houtverbranding.

Maar bij houtverbranding komt er geen extra co2 bij, bij fossiel zoals aardgas wel.

Daarom is een goede houtverbranding beter dan aardgas.

afbeelding van charel
26/11/2016 - 20:47

Limer, op lange termijn lijkt " zuivere" houtstook misschien beter. Spijtig genoeg hebben we die langere tijd niet ter beschikking, de CO2 mindering moet nu gebeuren, ze moest al lang bezig zijn.

Daarenboven, als je met alles rekening houdt, en dus ook dat bij elke kg CO2 die via het opstoken van het hout vrijkomt er ook evenveel uit de bodem vrijkomt, dan wordt het op zijn minst twijfelachtig toch? 

afbeelding van _Carlos_
26/11/2016 - 23:40

Zuivere 'milieuvriendelijke' houtstook bestaat niet. Bij elke verbranding krijg je nevenproducten, en bij houtstook zijn die beduidend - zelfs bij een goede verbranding. Kijk naar de hetze rond de moderne dieselmotoren: een nagenoeg perfect gecontroleerde verbranding, met katalysatoren, roetfilter etc, en toch komen nog steeds heel wat giftige stoffen vrij. Verbranding heeft gewoon geen toekomst. Ik ben dan ook zeer verheugd dat in het Vlaamse klimaatplan de technieken gebaseerd op verbranding uitgefaseerd zullen worden. Houtstook is enkel goed om het eigen ecologische geweten te sussen, de buurman krijgt er stank voor dank voor.  

afbeelding van limer
27/11/2016 - 01:54

En wat blijft er dan nog over? Elektrisch? Dat is het probleem verschuiven, want dan vindt de verbranding plaats in een centrale, waarna er na transportverliezen nog 30% over blijft bij de eindgebruiker. Kernenergie? Al helemaal geen oplossing, ze zitten nu al met het probleem van de afval. Zonnepanelen en windmolens? Als we het enkel daarvan moeten hebben, gaat er niet dikwijls stroom uit ons stopcontact komen! Dus graag alternatieven aub, zonder extra ontginningen, dus geen fossiel of nucleair.

afbeelding van _Carlos_
27/11/2016 - 09:56

 't Is niet omdat CO2 een probleem is dat we ons dan maar volop op een andere mogelijks nog problematischere techniek moeten storten. En problematischer is het zonder twijfel: houtstook is even vervuilend als andere vaste brandstoffen zoals bruinkool en steenkool (op de zwavel na). Massaal overschakelen op individuele houtstook brengt ons terug op het niveau van 200 jaar geleden. Het ganse land zou een ganse winter permanent onder de verstikkende smog hangen en de dioxines en andere biopersistente poluenten zullen allemaal beginnen ophopen in ons milieu. Nee dank u, dit is geen oplossing! Dan zelfs nog liever tijdelijk wat meer CO2 uitstoten. 

Wat mij betreft dan veel liever één centrale met continue verbrandingscyclus en uitgebreide rookgaswassing, professioneel onderhouden en met continue emissiemonitoring etc dan veel verspreide diffuse kachels die niet optimaal verbranden (start en einde van verbranding = altijd slechte verbranding, verhoogde dioxines etc) en waar er geen controle is op en borging van de kwaliteit van de verbranding.

Kernenergie lijkt me te verantwoorden als voorlopige tussenschakel: het afval is er toch al dus het beetje meer dat er nog zou bijkomen door er nog 10 jaar mee verder te doen zal de zaak niet maken.

Zonnepanelen en windmolens zijn inderdaad de toekomst. Indien 1% van de beschikbare oppervlakte in Belgie voorzien zou worden van PV (technologie van nu) wordt het huidige elektrische jaarverbruik in België afgedekt. En België is dan nog het meest dichtbebouwde land in Europa. Zo simpel is het uiteraard niet, maar het geeft toch het potentieel aan. Verder moet er asap maximaal ingezet worden in een grondige energetische optimalisatie van het bestaande gebouwenpark. En auto's moeten zo snel mogelijk elektrisch en zullen in de toekomst fungeren als energiebuffers van het elektriciteitsnet. Nieuwe batterijtechnieken die nu in de onderzoeksfase zitten zullen ook een belangrijk deel van de oplossing zijn. Verder ook zo snel mogelijk alle Europese netten koppelen zodat de energie die te veel geproduceerd wordt in het warme Spanje in de winter naar het noorden kan stromen en vice versa. 

   

  

afbeelding van IvoB
27/11/2016 - 09:54

Vooralsnog bestaat er geen goede of/of oplossing. Het antwoord vandaag en in de nabijee toekomst is nog altijd en/en/en.
En daar maakt houtstook (onder voorwaarden) ook een onderdeel van uit.
Of het alternatief zou moeten zijn dat iedereen in een PH huis gaat wonen, zich wast met koud water, alleen warm eet en drinkt tijdens zonneschijn en/of wind of wil investeren in een off grid installatie (met bijhorende inlevering vancomfort) en werkt van thuis uit of op een afstand van niet meer dan 25 km van zijn woonplaats.

Pagina's